HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval valt altijd 7 weken voor pasen = 7 x 6 werkdagen minus de carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag.
Dus dat zijn dan 40 vastendagen. Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan die na 21 maart valt.

Als je met de muis over onderstaande jaartallen beweegt, verschijnt de datum in beeld,
waarop in het betreffende jaar de carnaval valt.


2009
2013
     
2025
     
2046
2050
     
2070
2074
     
2086
2095
2099
2001
2010
2014
2017
2026
2038
2047
2051
2054
2062
2071
2075
2078
2087
2096
2100
2002
2018
2027
2039
2055
2063
2079
2088
2003
2019
2028
2040
2056
2064
2080
2089
2004
2011
2015
2020
2029
2041
2048
2052
2057
2065
2072
2076
2081
2090
2097
2005
2012
2016
2021
2030
2042
2049
2053
2058
2066
2073
2077
2082
2091
2098
2006
2022
2031
2043
2059
2067
2083
2092
2007
2023
2032
2034
2036
2044
2060
2068
2084
2093
2008
2024
2033
2035
2037
2045
2061
2069
2085
2094


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME