" Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites,
verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van de inhoud,
alleen na toestemming van de eigenaar van de liedjes. "
 
                            
Voor zover bekend vermeld ik bij elke tekst:
   - het jaar van oorsprong
   - de tekstschrijver(s)
   - de componist(en)
   - uitvoerend artiest of groep
   - de uitgever (eigenaar)
   - de titels van de lp's / cd's waarop het nummer is uitgebracht
   - jaar van uitgifte van de lp's / cd's
   - bijbehorende platenmaatschappij en bestelnummer
                                     

Helaas zijn genoemde gegevens mij niet altijd bekend.
Daarom wordt iedereen die hieromtrent nog aanvullingen of correcties heeft,
bij deze verzocht deze aan mij door te geven, zodat ik e.e.a. kan aanpassen.

copyright          Want .... Ere wie ere toekomt !!!           copyright


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME