HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


33 KIER JUMPEN
2008: Tekst & muziek: Huip Jaspar
Kling Puime 33 jaor


Refrein:
Al 33 jaor dat zunt de kling Puime
Al 33 joar wat geit dur tieet toch snel
Al 33 joar vier weade al get ouwer
Al 33 joar wat veul vier os nog fit

Dur inge numt ut fitnis dur nadere numt ut sport
Dur inge deit ut langer dur andere diet ut kort
Vier gunt hie lekker jumpen dat deit toch jekerein
Dat deise mit de erm en zieker mit de bein

Vier jumpen noe tesamen dus jump mer mit os mit
Vier bleive zoelang jumpen vier gunt nog neet noa bid
Vier zweie mit de erm en kriege ut al get werm
Vier spring in de loch en noe kump ut voele voch


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMOAL GELIEK
2008/2009 nr.1 : Tekst & muziek: Huip Jaspar

Refrein:
Vier zunt joa allemoal geliek, of ze noe erm bis of riek
mit de vasteloavend zut me gei verschil
Mich amuseren, is wat ich wil
Vier zunt joa allemoal geliek, of ze noe erm bis of riek
Bis te cowboy, of indiaan
Of biste verkleid es inge aap mit ing banaan

Dur inge kint get miee es dur angere
Dur inge minsch is kling en men hat get langere
auch al heat men soms verdreet ut verschil dat zut men neet
dur vasteloavend is wer doa

Dur inge hat geluk doe-has ummer pech
Deo bliefst dan auch hie en die angere die gunt weg
Auch al heat men soms verdreet ut verschil dat zut men neet
Dur vasteloavend is wer doa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUR CLOWNEN WALZ
2001/2002: Tekst & muziek: Huip Jaspar
Zang(*) : Huip Jaspar en het H.T.S.-Koer


Refrein:
Vier dunt noe dur clownen walz, ut leave, dat is neet malz.
Es vier dur clown aandunt, dan is ut carnaval.
Vier dunt noe dur clownen walz, ut leave, dat is neet malz.
Pak uch noe lekker vas en doot mer mit os mit.
Vier walze drie daag achterein, al kriege vier pieng in os bein.
Vier driene links en rechts dan rond, al zunt os veut dan ouch ganz wond.
Vier dunt noe dur clownen walz, ut leave, dat is neet malz.
Es vier dur clown aandunt, dan is ut carnaval.

Mit carnaval zag ich ins teage mieng vrouw,
ich goon ins es clown dit joar.
Ich mos toen un naas en un pruuk op dur kop.
Dat woar ing mit hiel wiennig hoar.

Ich ging gans alling noa ut prinssebal toe.
Doa roeide ze, wit dur waal.
Noa stoonde va roeie en pieng euveraal,
reep ich toen joa durch dur zaal.

* CD 2001: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAEF OS DE PUIME
200/2007: Tekst: Rob Mulleneers melodie: ? (Leste Aom)
Zang: Cv De Puime


Geaf os de Puime:
Wie ozze Herregot, doa boave, de welt hat gemak,
Toen hat h ut schoenste stukske eat, hie an de geul gelach.

H noam toen de Puime aan de hand, en sach,
Dit is vur euch, het heilige land.

Hie kin dier, leave, laache, wirreke en viere,
M hot mich al die dinger in Godsnaam in iere.

Break doa van och neet ein deil aaf,
Want dier wit, ich zeen alles, en daan nim ich ut euch zieker wir aaf.

Oh leve God, Geaf-os de Puime,
Want gans Wielder trikt oet.

Oh leve god, geaf-os de Puime,
En help os in dur noed.

Vier zochte nog get extra lede
( joa, joa, extra lede )
Die och vuur de Puime leave
( vuur de Puime leave )
Echte kels die wille vechte
( joa joa wille vechte )
Puime blieve tot ut letste
( joa joa tot ut letste )

Vier zeuke dich, doe echte Puim
Kom bie os, ( want ) hie huurste heim
Pak die mutsch en kom dur bie
Noe schleet aan in oss rie

De Puime vaan wielder zunt good,
De Puime vaan wielder zunt good,
De Puime vaan wielder,
De Puime vaan Wielder,
De Puime vaan wielder zunt good

Oh leve God, Geaf-os de Puime,
Want gans Wielder trikt oet.

Oh leve god, geaf-os de Puime,
En help os in dur noed.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GREUMEL IN DE TROOT
2003/2004: Tekst & muziek: Huip Jaspar

Refrein:
Verik..., doa zit un greumel in zieng troot wie is die doa noe in gekoame
Verik..., wat deit die greumel in zieng troot hea is noe hopeloos verloare
Zie instrument dat steit op springe dus dunt vier mit zun alle zinge
Verik..., doa zit un greumel in zieng troot wie keiet hea die troot wer aan de gang

Ich weit nog good wie ut begoos ich woar u joar of zis
Ich kreeg un troot en ging toen och nog op noete lis
Ich bloazde noa u tiedje do re mi fa sol

Doe sloog dat instrument, va hem joa op hol
Ut woar ech neet normaal en hie kump de moraal

Wie ich toen al get ouwer woar ich woar vol goeie moot
ich bloaz toen in un band joa ich wiet ut nog zoe good
Vier spielde toen allemoal do re mi va sol

Doe sloog dat instrument, va hem weer op hol
Ut woar ech neet normaal en hie kump de moraal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GUUL
1979: Tekst: Toon Knops - meziek: Hennie Knops
Oetveurende: Hennie Knops

midi

Wea van euch dea heat nog noets bie oos de Guul gezien ?
Der Limburger, auch der toeris, he vingt oos Guul zoe fien !
Ze roesjt, ze krunkelt en ze sjpringt en aaf en toe, es zie zo zingt,
blieft eederein op 't brukske stoan, wilt gaar neet mie op heim a goan !

Refrein:
Guul, Guul, wie sjoen bis dich.
Es ich dich zien, dan vreuj ich mich dat ich hie bin geboare !
En es ich oets ins voet zal goan,
ch wil ummer aan dien oover stoan, die beeld geit noets verloare !

Aan mennigein heat zie zoe deks heur leef en leid verteld !
Auch wt ze koet en wilt dan weg, es heur der rege kwealt !
Dan lupt ze durch der bent en gromt, m opins is heur geweld verstoamd.
Dan geit ze wir woe ze is begoas, oos Guul is neet gear lang koet op oos !

Oos muuleraad dat lied ze drie en wier geit heure weg.
Auch moot ze weade sjoen gemakt, dan liet me' heur gans leag !
Me alles wat me' met heur deit; ze wet dat 't um heur sjoenheit geit !
Want woe zou vier moatte goan, es oos Guul ins neet mie zou bestoan ?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE KOME DE PUIME
2007/2008: Tekst & muziek: Huip Jaspar

Refrein:
Hie kome de Puime gank aan gun zie
Vier kome hie neet alling me mit ing ganze rie
Hie kome de Puime lit noem er op
Bie os doa leup ummer inge joa veurop
Vier gunt hie feeste dat dunt vier zoe gear
Of noe de zon dan scheink of is ut reage wear
Hie kom de puimegank aan gun zie
Leave de lol ,,want noe hult os ginge mie

Ut is alwear zoe wiet ich bin mich zelf kwiet
Ich wiet neet wat gebeurd en wie lang dit nog deurt
Me dan heur ich opins doa kump doa kump dur prins
Ich loap dan drachteraan noe geaf os mer reuem baan
En vier loape tot ut barsch
En vier gunt in inge marsch

Dur nico en dur sjang die wiste ut al lang
Ut is get mit muziek dat vonge zie zoe sjiek
Me dan heur ich opins doe kump doa kump dur prins
Ich loap dan ddrachteraan noe geaf os mer reuem baan
En vier loape tot ut barsch
En vier gunt in inge marsch


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIERINGE EN POEFELE
1996: Tekst & muziek: Huib Jaspar

Refrein:
Ingen dorp hange uveral versieringen,
ut is der tied van de poefele en hieringen.
Drie daag lank de zurge aan der kant,
dat deid jekerein in os schoene limburgs land.
Carnaval viere vier hie bieij,
zonder poes pas, fratze en behij.
Mit instrumenten bloaze en roefele,
ut is der tied ... van de hieringe en poefele.

Jeker joar mit carnaval, zus ze ze liege, joa, uveral.
Op der maat liege ze allang in ut zoer, en dan zinge vier in koer.

Water mit hofen en meal, en noch get eier, dan wuet ut geal.
Zunt ze te lank, zunt ze rond, zunt ze plat, pak mer aan, ut zunt ter zat.

Joa jekerein dea deid noe mit, in polonaise in ut gelid.
Une hiering of un poefel in der mond, joa, zoe loape vier in't rond.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT ING TROM
1997: Tekst & muziek: Huib Jaspar
Oetveurende: Huib Jaspar en de HTS-zangers (Huis Tuin en Studio zangers)


Refrein (2x):
Ich hub un Trom veur mit de Carnaval,
die hoat ich vas al wen ich auch uns val.
En goan ich sloape, da steit ze an mie bid,
ich num die Trom joa ummer mit.

Un Trom, dat is un instrement, dat is u schoen geval,
die mak, went me wilt, flink rement uveral.
En ome Kees, die zegt : dat is nou kabaal,
me dat is os, dat is os joa allemoal egaal.
Noe how, noe how, noe how mer op die Trom.

Vier howe mer en howe mer os bloare op gen heng,
daag lang met Carnaval biete op gen teng.
Der onkel Franz der sagt : das ist ein scandaal,
me dat is os, dat is os joa allemoal egaal.
Noe how, noe how, noe how mer op die Trom.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NEET VERGEATE
Teks & muziek: Huip Jaspar
Oetveurende (*) : Huib Jaspar en de HTS-zangers (Huis Tuin en Studio zangers)


Refrein:
Kneez neet, zeur neet, das harstikke fout.
Vergeat neet te leave, want straks da biste te oud.
Ut leave, dat geit joa zoe snel,
dus maak van dat leave dan ouch ging hel.
Luuy, pak uch noe bieein en spring mit jekerein.
Luuy, pak uch noe bieein en spring mit jekerein.

Ich how mich u pilske gedronke, en ich zag: ich goan no heim.
Ich stapte van de kruk af, en ich zakte durch mieng bein.
Joa, hea vool toen op de moel, me vier loate dur boel dur boel.

Ing ging un kier u stukske sjogge, dur doeweman op en aaf.
En zoog toen doa u schoen meadje, en toen troon ich in dur graaf.
Joa, hea vool toen op de moel, me vier loate dur boel dur boel.

* cd 1999 : " Karneval in os Mergelland "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE VEERENVEERTIGSTE PRINS
2005: Tekst & muziek: Huip Jasper
Zang: Cv De Puime


Refrein:
Ozze veerenveertigste prins ,,, hejohejohejojo
Dat is inge dae ze kins ,,, hejohejohejojo
Ozze veerenveertigste prins ,,, hejohejohejojo
Kiek doa kump dur prins noe aan hea is zoe trots wie inge haan
Doa kump dur oper puim van os ,,, wea wit nog wie ut begos

Veer kier ilf is inge lange tied
Vier zunt de namen van os prinsen nog neet kwiet
Ut woare dur vuul in al die joare
De mieste van hun hubbe noe gries haore
Hiel get leedjes zunt gezonge
Prinsen en prinsesen hubbe toen gespronge
Dur road van ilf mak ,,,,,, spas en plezeer
En gunt auch allemoall heen en al weer
Dur puim dea hat lol en auch noch spas
En giet auch mit os in dizze pas

Joa vier gunt noe allemoal mit-um mit,,,,
Achter dur prins aan in ut gelid
Joa vier gunt noe allemoal mit-tum mit,,,,
Tot ginge miee dan in dis tent nog zit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T PEKSKE
2000: Tekst & muziek: Huip Jaspar
Oetveurende (*) : Huip Jaspar en het H.T.S.-Koer


Drin en droet, joa veur en achter oet, pekske aan en ut pekske wer oet.
Mit zun alle gunt vier achterein, iets ut linker, dan ut rechter bein.
Mit get schmink en u heudje op dur kop, loupe vier drie daag veurop.
Mit get schmink en u heudje op dur kop, loupe vier drie daag veurop.

Op dur zulder steit un groete kis mit maskers en kleier, dat is neet mis.
En toch zitte veir dan wear jekker joar mit de heng joa in os hoar.
Want vier vinge dan niks veur die daag en ut kriebelt in osse maag.

Noa lange tied hant vier dan get, in ut hollenchs heats dat kiel met een pet.
Me dat is veur os neet good genog, vier goesche os in dur boch.
Joa, hie is get aan de hand, Carnaval in os Mergelland.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PUIME ALAAF
2002/2003: Tekst & muziek: Huip Jaspar
Zang (*) : C.V. De Puime


Refrein:
Alaaf, alaaf, joa, de Puime viere carnaval.
Alaaf, alaaf, joa, os mutsche zies te euveral.
Alaaf, alaaf, gans Limburg zingt alaaf.
En went ut asche-goonstig is, joa, dan gunt de mutsche aaf.

Vier gunt uch get vertlle, dus loester noe mr good.
't Geit euver carnaval, dat zit os in 't blood.
Vier sjtunt hie noe tesame en zinge mit-inge koer,
en bringe noe de rechterhand aan 't linker oer.

D'r prins en d'r minister, die loupe mit os mit.
Die blieve mit os durch goan, tot geine mie dan zit.
En in de polonaise, dan weat 't wal gt sjwoer.
Dan bringe vier de rechterhand aan 't linker oer.

* cd 2002/2003 : Diverse artiesten - " Karneval in os Mergelland 5 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROEIE DURG DER ZAAL (KLING PUIME)
1997: Tekst & muziek: Huib Jaspar

Refrein:
Kling Puime zunt noe hie, ze stunt hie zie an zie.
Of zitte op de grond, roei durch der zaal in ut rond.
Dat dunt ze joar no joar, loat mer goan, ze zitten al kloar.
Roeie roeie op en aaf Kling Puime Alaaf.
Roeie roeie op en aaf Kling Puime Alaaf.

Oet sprookjes wede ide gebore,
zoa geit et kink in oas noets verlore.
Dat mot der dan neet verzuime,
Carnaval bie de Kling Kling Puime.

Inge moelt dan alles an ein,
lut ze roeie al daag achterein.
Spektakelaovend hel en good,
Carnaval, dat zit al jonk int blood.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAMBA TREIN
Tekst & meziek: Huip Jaspar
Uitvoerende artiesten (*) : Huip Jaspar & het H.T.S. koer


Refrein (2x) :
Spring allemoal mit os mit op dis samba muziek.
Ut geit van op en neer wie inge lange elastiek.
Joa, jekerein deit noe mit op dea neue samba hit.
Jong en oud, achterein, in dea snelle samba trein.

Ich geaf uch noe inge goeie road, doot noe mit os mit in de moat.
Pak dea neve dich mer lekker vas, en loap achterein in disse pas.
Van links noa rechts, deir kint ut waal, vier gunt noe durch dur ganse zaal.
Joa, vier gunt nog effe wier, en zinge nog ing kier.

Joa, zoe geit ut hiel erg good, ritme zit bie os in ut blood.
Un echte samba melodie, ut rammelt dan ouch in os prie.
Spring mer mit os op en neer, joa, achterein en heen en weer.
Joa, vier gunt nog effe wier, en zinge nog ing kier.

* CD 1999: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHOENGKELE
2008/2009: Tekst & muziek: Huip Japar
Zang: Ummer Get Angersj


Refrein:
Goat gier mit os hie noe schoengkele ,,, JOA JOA JOA
Loat vier de sterre dan foengkele ,,, JAO JOA JOA
Zittend of stoand dat mak os niks oot ,,,,NEI NEI NEI
Vier gunt noe noa achter en dan waer veur-oet ALLENEI

Pak mich noe vas dat is zoe schoeen
Spas en plezeer dat is ozze loeen
Daag in daag oet alwear ing kier
Vier gunt noe mit schoengkele wier

Gunt vier noa heim en gunt noa bid
Schoengkelt ut bid auch mit mich mit
Al daag ginge vier hie te kier
Vier gunt noe mit schoengkele wier


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TRITON
1981: Tekst & muziek: Jan Siepers
Zang: H.V.C.-Trio


Veur 't Wielderhoes, doa sjteit h dan, ozze eige Triton man.
Kiekt verwonderd um zich heen, want hie is altied get te zeen.
H sjpujt noe elke daag veur os, 't water mit plezeer,
mh dinkt toch in z'n eige: "Och woar dat toch mr beer".

Refrein:
Op't plein, op 't plein, sjteit oos eige nuuj fontein.
't Volgend joar, zoe weud gezag, is de leiding um-gelag.
Mit vastenaovend wead dea Triton hie, aangesjloate op de brouwerie.

Drie daag in 't joar, dan drinke veer hie in Wielder gratis beer.
Vier zurge dat good wead gespt, zoe dat d'r bak neet euver lpt.
Der Triton wead mit carnaval es nuuje prins gekroent,
umdat zieng komst noa Wielder veur os zich hat geloent.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UMMER GET ANGERSJ
2006/2007: Tekst en muziek Huip Jaspar
Zang: Ummer Get Angersj


Refrein:
Ummer get angersj al hiel get joar bieei
Die zinge die zinge heur wie dat noe geit
Ummer get angersj spas en plezeer
Dat wilst toch neet misse hie zunt vier dan weer
Ummer get angersj dat steit veur groet en kling
Vier laote jao loate toch ginge alling
Vier hubbe auch ei kerke mit chips en auch get beer
Kiek noe kiek noe doa gunt vier dan noe wear
Vier hubbe auch ei kerke mit chips en auch get beer
Kiek noe kiek noe doa gunt vier dan noe wear

Twee regels alleen de heren
Ideen gunt pas ech joa leave
Went de vruowluuij zich gunt geave
Twee regels alleen de dames
De mansluuij make dan ut kerke kloar
En hubbe zich noeets noeets in gun hoar
Dames en heren zingen samen
Mit de carnaval gunt vier flink te kier
De kinger zunt bie os,,, in de lier
Op ing nette carnavalsmeneer
Make vier lol,spas en plezeer

Feesten dunt vier tot laat in de nach
Caranaval is veur os ing ,,,,,schoen prach
Ummer get angersj zingkt nog ing kier
noe gunt vier dan wear wier,, wier wier wier wier


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZWEIE MIT DE HENG
2008: Tekst Gerold Rongen - muziek Huip Jaspar
Zang: Ummer Get Angersj


Refrein:
Mit de heng doa zweie vier van links noa rechts
Mit de heng doa klatsche vier van kop noa voot
Mit de heng doa zweie vier van links noa rechts
Mit de carnaval hubbe vier gooie moot

Carnaval kieste es kind geliert
3 daag wird dan same spass geviert
Bin ich fee mit ee stukske in de hand
Dan goan ich durch ut ganse land
Mien veut en heng gunt auch noe mit
Carnaval viere doe ich bis in ut bit
En dan zinge vier, vier zweiie mit de heng
En dan zinge vier, vier zweiie mit de heng

Carnavals zoondig optoch kieke
Langs dur kant noa snuts en zoe te rieke
dur caf in mit de mam en dur pap
En de ganze zaal maak tam tam tam
Mieng veut en heng gunt auch noe mit
Carnaval viere doe ich bis in ut bit
En dan zinge vier, vier zweiie mit de heng
En dan zinge vier, vier zweiie mit de heng

En is eschgoonsdig dan weer vorbie
Dan weet ich zeker ich kin neet mie
dur carnaval is lol spass en plezeer
Doe mich noe maar ut letste beer
Mien veut en heng gunt auch noe mit
Carnaval viere doe ich bis in ut bit
En dan zinge vier veur de letzte kier
En dan zinge vier veur de letzte kier


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIELDISCHE VASTELOAVEND
1994/1995 : Tekst & muziek: Huib Jaspar

Refrein:
Joa, joa, de puime viere karnaval,
drie daag lang gekke ueveral,
dunt ze va Stokhem mit en komme va Elkeroa aaf,
joa, Etenaken zingt auch alaaf.
Mit ut masker op of mit ut masker aaf,
zinge vier alaaf alaaf alaaf.

Went in Wielder de karnaval begint,
stunt vier allemoal wer in de rie.
Dan springe vier en zinge vier, joa, jekerein deit mit.
De karnaval zit os toch in de prie.

Mit dur clown aan en dur schmink in ut gezich,
stunt ze allemoal op dur plein al kloar.
De hermenie lup ummer in dur optoch mit os mit,
dat deid ze noal bieno honderd joar.

Noa drie daag geit osse clown wer in de kas,
en dur schmink wescht me van ut gezich.
Dat deit jekkerein in os schoene Wielder land,
en ouch van Venlo tot Mestreech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME