HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend)
1978: Tekst: ? - muziek: ?

Veer zoate in de caf� en woare nog neet meug.
Veer k�ste oere doorgoan, tot zeker sjm�rreges vreug.
Doa koam de pliese in, dee zaet: hauw d'rin de pin.
Veer goan nog neet noa heim, want i�rsj zinge veer dit refrein:

Refrein:
Joa T�rke, dat zin de luu van Vilt.
Echte T�rke vings doe allein op vilt.
Joa T�rke, die drinke gaere beer.
En die zinge en springe en die zin zoa blie,
want d'r zin gein zaate T�rke bie.

Veer ginge m�t de b�s alweer ins noa Paries.
Veer krope in de toare en zonge doa dees wies.
Doe vroog �s ein "Madame": Woa k�mp deer toch vandan ?
Van Vilt, doa is 't good, en Paries, dat is 'n look.

Met k�rmis karnaval sjteit al weer op de kop.
Veer danse en veer springe, 't kint toch neet op.
Tot ander luuj mer dinke: dat kump van al dat drinke.
Die kinne �s nog neet, want noe loester noa dit leed.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT 'T VILT WOA 'T VILT
Teks & meziek: Guus Smeets
Zang (*) : De Vilter Sjtraotzengers


Refrein:
Dat 't vilt woa 't vilt en dat is Vilt.
'n Huipke kluutendrek al op 'n hiel sjoan plek.
(2x)

Toen den Hi�r de sj�pping deeg, toen houw Hae neet v��l tied.
De zeve daag, die waore um, Hae woort de l�tste drek neet kwiet.
Me Hae bedach zich neet wie Hae d'n drek nao onder sjmeet,
en keek nog 'ns van bovenaaf en dach: dao kom ich good vanaaf.

En den ingel controll��r, dea vloog 't nog ins nao,
en reep toen van: "Alle bonh��r", wat woonde ich toch gaere dao.
Meh ich vleeg noe umhoag en mein dat vilt zich neet beklaag.
Den Hi�r, dae krieg noe geine sjpiet, 't is nog groater es Terbliet.

* maxi-single 1982 : "Bokketheater"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES DE MAON WEER SJTEIT
2000: Tekst & muziek: Guus Smeets
Oetveurende (*) : De zaate clowns


Es de maon weer sjteit, bove 't Limburgs land,
en de tied van vastelaovend ies weer dao.
Die gezelligheid in oes Heuvelland,
nei dat deid oes, nei dat deid oes, nemes nao.

Es de maon weer sjteit, bove 't Limburgs land,
en de sjterre sjtraole weer hun leeg.
Carnaval doe bies de sjoanste tied.
Jao, dan zint veer drie daag langk hie onderweeg.

Get danse en sjanse, get sjpringe en zinge,
nei nemes geit noe vreug nao b�d.
't Ies vastelaovend, 't ies vastelaovend,
en ederein zingk m�t oes m�t.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIDIHEE HEIDIHOO
2007/2008 Kvl nr.1 : Tekst & muziek: Erwin Timmersz (is Guus Smeets)
Zang: Bassischool Vilt groep 7 en 8


Iech houd van computere
Jao dat ving iech gaaf
De ganse tied op internet
Dao kom iech neet van aaf

Leedsjes opsjlaon doon iech gaer
Dat vingk iech toch zoa sjiek
Miene mp3 ziet vol
M�t carnavals meziek

Refrein:
Heidihee heidihoo�..Alles okido
Hennekes nao bove en nao onder
Heidihee heidihoo�..Alles okido
Carnavalsmeziek ies zoa biezonder���heeeee!!!

Heidihee heidihoo�..Alles okido
Hennekes nao bove en nao onder
Heidihee heidihoo�..Alles okido
Carnavalsmeziek ies zoa biezonder

Hee hee hee alaaf
Hee hee hee hee�.hoi

Iech h�b �t leedsje doorgesjtuurd
Nao ederein op sjoal
Van groep ein jao tot groep ach
Ze zinge �t allemaol

Wae �t leedsje nog neet kint
Haet neet good opgel�t
Veer zinge heidie heidihoo
Auch �t team deid m�t

Heidihee heidihoo dat motte veer zinge
Jao dat weurt de hit m�t carnaval
Heidihee heidihoo, allemaol noe sjpringe
Jao dat weurt de hit m�t carnaval


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N T�RK
1957/1958: Tekst & muziek: Sjeng Rouvroye

Al loupe veer auch ein gans joar m�t oos gans gewoon gezich,
de T�rkescheelde ut gewis kloar en zag geer hub 'n plicht.
Z�t drie daag laank de kop bie mooder op de schouw,
en z�t uuch ein leuk maske op, dan blief geer de T�rke trouw.

Refrein:
En noe 't mommes bakkes op, ein auw brook en eine jas,
dan schteit weer alles op ziene kop en h�bbe veer drie daag sjpas.
'n Schnepske of 'n gleeske beer of nemport wat 't is,
m� hiemet h�bbe veer weer plezeer, dat weite veer gans gewis.

Gaot geer es clown of es auwd wief, och, dat schpeelt toch gaar geine rol.
Hang uch get lomme um 't lief, sprink roond en maak m�r lol.
Al brand de middeg aan, dat is van gein belang,
veer geunt er drie daag flink tegenaan en zint veur geine bang.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VILT ZETTEM OP
Tekst: ? - muziek: ?

Carnaval, knatsch, boem, zet 'm op,
veer stoon noe drie daag op de kop.
De ganse Geulgracht en de Achterstoat,
die danse met os in de maot.
In de Leystelaan en op de Subberweeg,
dao laupe de hoezer met vastelaovent leeg.
't Oonderdurp en de Kooweeg aan de rant,
zette met oos de z�rgen aan de kaant.

Refrein:
Zettem op Vilt, laotem drie daag gaon.
binne kort geit de wereld nao de maon.
Drink snaps met de flesch en beer met de ton,
dan h�bbe veer tenminste nog get zon.

Maak noe lol, knatsch, boem, en plezeer.
De kastelein, de heet nog beer.
Woi geer aug zeet, onthaut 't neemke Vilt.
Drie daag laank zin veer weer met geteld.
Veer zind noe pas tot stad gepromoveert,
veer h�bbe Berg en Suub geannecseert.
Dat h�bbe veer noe ins netjes opgesop,
en daorum staon veer noe drie daag op de kop.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME