HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N OBER
1953: Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Zang 1 (*) : Frans Boermans
Zang 2 (**) : Dr� Geraeds


Unnen Ober det is eine gooje mins, woar des-se van alles van kri�ge kins.
Einen ingel op aerd, det is-se, weej kinnen um gaar neet misse !
Unnen ober kan alles, det is i�rlik woar, dae speult dich de lastigste dinger nog kloar.
Wie of dae det allemaol kan, doar snap ik de balle van ...

Refrein:
Waat hes-ste �s toch in det glaas gedaon, ober, ober ?
Det alles heej zo� op ziene kop geit staon, ober waat hesse gedoan ?
Woar k�mp det grei vandan ? Doar l�s ik waal suupke van !
Waat hes-ste �s toch in det glaas gedaon, ober waat hesse gedoan ?

Unnen ober det is eine slumme man, dae alti�d in alles dich roaje kan.
En wilse dien geld goan spaare, d'n ober dae zal ut bewaare.
En wet-ste neet of-se noar ho�s zals goan, of des-ste nog wat aan d'n teek zals staon ...
En kump-ste tot g�n beslo�t, d'n ober dae go�it dich d'ro�t !

Unnen ober bedeent iddere mins in top, hae bli�f aan ut laupe, en hilt pas op,
As-se zo� hiel geloate, �nder de stoal bis geschoate.
En wuurd d'r zo� mei ens getillefoneerd, door mooder de vrouw ens geinformeerd :
mevrouw, zaet hae tot mien verdreet, �gge man, nae, dae zeen ik neet !

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801
** cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die scho�ne leedjes) " - Onger Os 7370HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OBLADI, OBLADA
1994: Tekst: Joep Schouren - melodie: "Obladi Oblada" (Beatles)
Zang(*): NUATH (Neet Um Aan Te Hu�re)


Neet um aan te hu�re speult weer in de stad,
Tr��te is �t leefste waat weej doon
Speule, as �t geit, de ganse zaal heej plat
Al steit �t water �s ein flink ind in de schoon

Refrein:
Obladi, Oblada, laot ens gaon...
man weej gaon d�r taege aan

Is der pauze, speult veur �s de Hofkapel
Kleppe weej �s vlot ein glaeske beer
Luustere nog efkes nao det hendig stel
Dan is d�n ti�d um en dao gaon weej alwaer haer

En z�nder schroom, jao weej tr��te euveral
Van de Maaspoort wies de Veilinghal
As weej d�t zien is �t ketjesbal

Idder genre wuurt door �s volo�t gespeuld
Klasieke toe�ne wies aan Rock en Roll
Maar vastelaovesleedjes speule weej �t leefs
Dao schuut �s b�ks en �t gemood weer flink van vol

* cd 1996: NUATH - "Nappes op de Vim"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH AN, OCH AN
v��r 1940: Tekst: L Winters - meziek H. Verhagen
Zang (*) : Theo Teuwsen


An waas ein aardig maedje, opgeruumd en content.
Wengskses wie ein ro�ze blaedje, Sjang eine flinke vent.
Aan An vroog dan ouk eederein, zelfs gro�t en klein (bis):
An is die vre�jerie gedaon, of zulste trouwe gaon.

Refrein:
Och An, och An, och An, wie geit 't toch met Sjang.
Hilt dae nog vu�l van dich, kom toch, vertel 't mich.
Och An, och An, vertel ens wat, �s ens wat (bis).
Och An vertel ens wat van diene leefste schat.

As 't waar kwart veur neege, vader zoot in de praos.
Ging An, Sjang vestus taege, baodschap deej gennen haos.
Mooder stook An ein dieke voes, kwaam laat nao hoes (bis).
Vader zag, An luuster ens h�j, zit dich ens efkes b�j.

Geit 't dan nao zien bedje, lacht An zo� veur zich haer.
Baeijt 't dan zien gebedje, en leed zich stiekum neer.
Zutjes zinge ze onverwach, de koedeljach (bis).
De breurs en zusters al beijein, det wonder moei refrein:

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH HAD IK TOCH EIN KAMER
1946 : Tekst: Mathieu Cornet - muziek: Harry Verhagen
Zang (*) : Hannelore Winter
Oet de Revue: "Bedoot dich !"


Ik loup now al d'n hie�len daag te zeuke,
of ik messchien ein kleine woe�ning vind.
Al waar 't maar ein kamer mit ein keuke,
maar neemand dae mich dao aan helpe kint.

Refrein:
Och, had ik toch ein kamer, al is ze nog zoe� klein.
'k Heb hie�lemaol gein muibels, ik bin maar gans allein.
De rame toegetummerd, det vind ik excellent.
As ik maar �rges slaope kan, dan bin ik al k�ntent.

't Is toch ouk te st�m um van te praote,
ik waer vervolg door allerhande pech.
Now loup ik wie 'ne gek door Venlo's straote,
kan in mien eige stad neet mier terech.

Zoe� geit 't mit de �ngetrouwde vrouwe,
die kri�ge al de z�rg op eure kop.
Ik zoel verdreid van oozel wille trouwe,
dan knapde miene man det zaakje op.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH LAOT MICH N�W MAAR GAON
Verdijk
Zang (*) : Marianne van Groenendaal, Gro�t ko�r & Blaoskepel De Kraozers


Refrein:
Och laot mich n�w maar gaon.
Det meug ik neet van mooder, det is toch niks gedaon..
Det vreeje in ut schiensel van de maon.
Hald mich zoe stief neet vas, daor kan ik gaaroet taege.
Dich maks mich zoe verlaege, och laot mich n�w maar gaon.

Os Annemie det is, geluif mich maar gewis,
ein kind van melk en blood.
Maar vreeje kint ut neet, det duit um groet verdreet,
daorvan haet ut genne weet.
De letste carnaval ging Mieke naor d'n bal, met handrie van de Spie.
Dae woel um toen ens kosse, maar toen zag Annemie :

Maar Handrie van de Spie zag taege Annemie:
" Ik hald zoevuuel van dich ".
Toen pakde Mie um vas beej zien sluppejas,
en zag " Noow liers dich mich,
gauw in de korte tied, mien moodere jao tot spiet,
ut vreeje en ut kosse good ".
Want mooder mot begriepe, det zit mich in ut blood.

* 1961: VS0011-14


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH MARLEEN
1971 nr.2 : Teks & mezi�k: Giel Aerts
Zang (*) : Minsekinder


Refrein:
Och Marleen, och Marleen, id're ki�r als ik dich zeen,
begint mien hert te bleuje.
Och Marleen, och Marleen, ik vraog mich aaf as ik dich zeen,
wie kan 't zo� moei greuje.
En dich bis, as ik mich neet vergis,
zo� gegreud z�nder wortels zonder mis.
Toch bis dich gans k�mpleet.
Och Marleen (klap, klap, klap), Nae Marleen (klap, klap, klap),
dich vergaet ik vanzelaeve neet.

Ik heb vu�l vrouwelik scho�n gezeen, van Zwede tot in Spanje.
Maar gen zo� mo�i wie mien Marleen, ein ech Venloos kind z�nder franje.
Wae um zu�t dae is direk van de z�k, mien Marleen is z�n lekker st�k.

De manne zwerme um Marleen, ze doon net of ze praote.
Maar ki�ke zich de auge o�t, Marleen haet biz�ndere maote.
Jao, ik zek 't veur de zoevu�lste ki�r, wie Marleen kump d'r noeits gen mi�r.

* cd 2000 : Minsekinder - "Nieje Veere"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH MIEKE
1885 (of eerder) : Tekst & muziek: Gerard Hamm

Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH WAAS IK MAAR
1958/1959 nr.2 : Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Zang 1 (*) : Thuur Luxembourg
Zang 2 (**) : Sjraar Peetjens (live 1959)
Zangn 3 (***) : De Globetrotters (live 1962)
Zang 4 (****) : Nol Peters
Zang 5 (*****) : Minsekinder
Zang 6 (******) : Irene Lardy
Zang 7 (*******) : G� Deenen & Rob Deenen
Zang 8 (*******) : Huub Stapel

midi

Wie ik woord gebaore waas ik vr�jgezel.
Zoog nog gein gevaore, waas op miene stel.
Lange, lange jaore is det good gegaon.
'k Heb mi�n hert verlaore, 't is met mich gedaon.

Refrein:
Och, waas ik maar b�j moder tho�s gebleve,
Och, waas ik maar met dich neet meigegaon.
Och, had ik nao dien auge neet gekeke,
dan had mien errem hert neet zoe verkierd gedaon.
Ik kan neet aete en neet drinke,
want ik mot maar altied dinke aan dae ro�je mond,
die blauwe auge, die haor zoe blond.
Och, waas ik maar bej mooder thoes gebleve.
Och, waas ik maar met dich neet meigegaon.

Euveral en alti�d dink ik maar aan dich.
Bin ik ens di�n stum kwi�t, zeen ik di�n gezich.
Nae, det kan neet dauge, wie ik mich auk drei-j,
altied weer dien auge, die drei-je mit mich mei.

Wae mich kint verklaore, zaet mich astebleef:
bin ik now verlaore, bin ik now verleef ?
Luuy, ik woel og vraoge, gaef mich gooje raod:
zoel ik mich waal waoge in d'n echtelikke staot ?

*lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
** cd: Diverse artiesten - " Batailles Carnavallade 1 " - Omroep Limburg OL52-199701
*** cd: Diverse artiesten - " Vastelaovend in Limburg 1 " - Telstar TCD 100.719-2
**** cd: Diverse artiesten - " Vastelaovend in Limburg 2 " - Telstar TCD 100.750-2
***** cd 1989 : " Mooder Hellup - Beej Mooder Tho�s "
****** cd 2000 : Diverse artiesten - "Vastela�ves Virus" - Telstar TCD 10227-2
******* cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die scho�ne leedjes) " - Onger Os 7370HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�CH WIS IK 'T MAAR
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Simone Ketelaars-Driessen - Frans Driessen


Weej ware same 'nt wandele
Heej baove op die moei hei
En keeke �s in de ouge aan
Maar dachte toen allebei
As det de waore neet is
Dan vergaet ik mich beslis
As dich de waore neet bis
Jong, waat heb ik 't dan mis

Refrein:
Och wis ik 't maar
Of det waal zo� is
Wie k�m ik det noow aan de weit, vertel 't mich
Och wis ik 't maar
Of det waal k�s zien
As weej 't maar ens wiste, waas det waal in zich
Ik wil dich vraoge, k�m vertel 't mich

Weej minse hebbe ens paerdsgel�k
En det heb ik noow gehad
Ik wis dao hi�l good mei um te gaon
En trof opens eine schat
Wie k�m ik det aan de weit
Wie 't vaerder mit �s geit
As ik det noow maar ens wis
Of 's dich ech de waore bis


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N OERMINS
2001/2002: Tekst: Frans Boermans & Wim Roeffen - mezi�k: Wim Roeffen
Zang (*) : De Kammer��djes (Ingrid Scheepers, Christel Wouters, G� Deenen & Wiel Vestjens)


In d'n oertied, och geej wet nog waal, dao leep op zekere ki�r,
ennen oermins door 't Neanderthal, en dae had 't haos neet mi�r.
Hae br�lde blie: "Ik heb gooj zin, umdet ik gennen aap mi�r bin".
Op de heuk veer pu�t en van veur z�'n snoet, det zoog ouk gaar neet oet:

Refrein:
Aoh, waat is det fijn, aoh waat is det fijn,
baovenop zit �zze kop en �nderaan de bein.
Aoh, waat is det fijn, aoh waat is det fijn,
waat zitte weej toch moei inein.
Zoot alles aan d'n andere kant,
dan st�nde we op de kop en lepe op de hand.
Aoh, waat is det fijn, aoh waat is det fijn,
en �s vel det hilt d'n boel beejein.

In de rimboe waas van alles zat, ut waas, allein maar zaak,
wae d'r h�nger had, dae schoot zich wat en ut leefste auk nog raak.
En wie det geit, zo� half gekleid, jao, det det die, dan auk nog steit ?
Uig det vel, heb geej, det nog neet gezeen ? Det h�ng wies op zien kneen:

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


O�T DE WAEG VEUR DE HOFKAPEL
Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Zang 1 (*) : Wiel Vestjens & Hay Crompvoets
Zang 2 (**) : Wiel Reivers, P� Reivers & Wim Janssen
Zang 3 : Sander Driessen & Kim Boots

midi

W�j zien de j�nges van d'n do, re, si, la, fa, (tataratata)
w�j zien de kunstenaers mit hi�le gro�te Ka. (tataratata)
W�j blaoze wals en ouvertuur en symfonie, (titirititi)
w�j blaoze veur de vo�s van edere partie. (titirititi)
W�j tr��te toch zo� gaer, let op dao gaon we haer,
Ein (boem), Twie (boem), Dreej (boem, boem) .....

Refrein:
Oet de waeg, oet de waeg veur de Hofkapel.
J�nge, j�nge, j�nge, waat ein hendig stel.
't Is de bloom van d'n hoempa(pa) mezi�k.
Ze zien de glorie van 't Jo-cus-ri�k.

W�j speule boogie-woogie, swing en opera, (tataratata)
of eine polka , van je hoepsa-heisasa. (tataratata)
En as ut slo�te is, dan kump nog pas de clou, (toetoeroetoetoe)
dan to�te w�j �ch nog ein lollig toe-tje toe. (toetoeroetoetoe)
W�j tr��te toch zo� gaer, let op dao gaon we haer,
Ein (boem), Twie (boem), Dreej (boem, boem) .....

* lp 1976/1977 : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
cd : " Z�nne Vastelaovend "
** cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die scho�ne leedjes) " - Onger Os 7370HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


O�T 'T AUG
Tekst & muziek: Leon Giesen
Zang (*) : Romeo


Werme zomernach, ik bin allein.
Ik vraog mich aaf ofs dich det auk bis, of ziet geej nog beejein ?
Lees dich noow beej um, kleit hae dich oet,
zit hae met zien fieze vingers aan dien leeve snoet ?

Refrein:
Oet 't aug is oet 't hert, 't wuurd gezag, de raks 't ens wal kwiet.
Oet 't aug is oet 't hert, de's moej gezag, maar ik, ik wil dich nog altied.

Ik heb alles weggegoejd, 't hoes is laeg,
alles wat mich aan dich deej dinke heb ik oetgevaeg.
Maar al zien de maore kaal, en os bed zoe kald,
doon ik mien auge toe, dan zeen ik dich, jao dich.

Dao wuurd de stilte verbraoke, ik luuster vol haop,
dao wuurd de sleutel in 't slaot gestaoke, de veurdeur geit aop.
De zon schient nao binne, en dich steis weer heej,
maar dan wuurd 't duuster, en alles is veurbeej heejeejeej.

* cd 1993 : Romeo - "Romeo" - Marlstone Recordings bv - CDL 9327


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OLMS (�T IS WIE �T WAAS)
2006/2007 nr.1 : Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Ruud Stikkelbroeck, Bram Holla, Bert & Herm Pollux


Laot gaon, laot gaon, d�n optoch kump veurbeej
En alle ingelkes die sjeeze door de stad
Laot gaon, laot gaon, de prins dae is d�r beej
Hae waas al lang verraoje, maar so what?
Zo� geit �t al
Sinds opa maskes droog
�t Waas falderal(dera)
det toen de klok al sloog

Wie �t waas, wie �t is en wie �t waere zal
As weej olms zien, dan geit de carnaval
Nog percies zo� wie-e alti�d is gegaon
De vastelaovend, de vastelaovend
De vastelaovend blief waal do�zend jaor bestaon

Ao jei, ao jei, ik huur ein joekskepel
En zo� te huure staon die kn�ppels veur d�n dreij
Ao jei, ao jei, ik dink det ik ze bel
Mit bakkelieten handy bel ik mei
Weej z�nge al
Wie geej nog sinas dr�nk
Maar de carnaval
Klink nog wie-e toen kl�nk

Opzie, opzie, de tadewa�s zien heej
Te weite: j�nk en ald en al d�r t�ssenin
Opzie, opzie, de maedjes zien nog vreej
Veur idderein dae Venloos k�sse kin
De greek dae n��lt:
��t Mo�iste is pass�
Maar geej, geej veult
De joeks geit no�it veurbeej!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OME GRAAD
Tekst: Ruitenbeek - muziek: Schmidt

Refrein:
Wao is toch d'n ti�d gebleve,
van Baer de Woers en Tru de Vink,
Sjang van Alum Büd zien vruiwke,
ik greuzel as 'k dao aan dink.
Wao is toch d'n ti�d gebleve,
van Baer de Woers en Tru de Vink,
Sjang van Alum Büd zien vruiwke,
ik greuzel as 'k dao aan dink.

Oome Graad oet Hoki-poki woel ens gaer nao Venlo gaon.
Hae kreeg heimwee nao 't stedje wao zien weegske had gestaon.
Graadje kwaam mit vastelaovend, splenti monni had te zat.
Maar hae veulde zich onheimlig, en zag toen, ik mis heej wat.

O�t protes had Ome Graadje maling aan de Jocus-vaan.
En hae ging ens aan de zwabber, in de Venlose Jordaan.
Maar toen leep d'n baeker euver, hae zoog de Jeustraot z�nder stert.
Snikkend keek -ke nao 't Hetje, en z�ng mit ein gebraoke hert:

Ome Graadje woord toen raozend, v�nd 't neet maskeere flauw.
Deej ein maske veur zien porum en einen hi�ring in 'n kouw.
Smaekend ginge nao de pliessie, z�rg g�j toch det ik h�j bli�f.
Laot mich nog ens van vrueger druime, in 't kotje op de schi�f.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N �NBEKINDE ( IK ZOEL ENS WILLE WEITE )
1976 nr.4 :Teks en mezi�k: Giel Aerts
Zang (*) : Hannelore Winter


Refrein:
Ik zoel ens wille weite, ik woel det geej mich zag,
wae mich gisteraovund nao ho�s haet gebrach.
Ik zoel ens wille weite, jao zek 't maar ger�s,
wae mich gisterenaovend zo� lekker haet gek�s.
Det deej dae fijn ! Det deej dae good !
Hae vergoot allein te zegge, te zegge wie hae hoot.
Ik zoel 't zo� gaer weite, as geej 't n�w ens zag,
wae haet mich gisteraovend nao ho�s gebrach.

Ik bin zo� in de bo�ne, ik bin zo� in de war.
Ik weit um neet te wo�ne, en det is toch te bar.
K�s ik um n�w maar belle, maar ziene naam is haas.
Ge m�t mich ens vertelle, wae det menke waas.
K�m doot n�w neet zo� flauw en zek 't mich ens gauw.

'k Zit heej maar te kri�te, 'k heb toch z�nne spi�t.
'k Zit mich te verbi�te, ik gluif ik bin um kwi�t.
As hae zich neet kump melde, dan spring ik in de Maas,
of geej m�t mich vertelle wae det menke waas.
K�m, zek 't mich n�w want, mien hert det steit in brand.

* lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�NDER D'N HEMEL VAN FLUJAS
1978 nr.5 : Tekst & muziek: H. Gerritden
Zang (*) : Petra Houben


�nder d'n hemel van Flujas, dao klop ein hertje zo� j�nk.
En ut deint en ut dans in einen tritspas,
as de bein, as de bein van ein maedje zo� j�nk.
En ut deint en ut dans in einen tritspas,
as de bein, as de bein van ein maedje zo� j�nk.

Och Venlo, och Venlo, de bis wiej ein vrouw,
zo� luimig, zo� grillig, zo� bliej en zo� trouw.
En alti�d, alti�d steit te veur �s klaor,
zo� j�nk as ein maedje met ein lint in ut haor.

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi� maol elf vastelaovesleedjes en nog vu�l mi�r...) "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�NGEDW�NGE MEIGEZ�NGE
1999 nr.3 : Tekst: Martin Peters - muziek: Frits Tilburgs & Martin Peters
Zang: Martin Peters, Frits Tilburgs & Hay Smeets


Ik kin ein niej leedje, wie ging det ouk weer.
Waat is 't geval, de zings euveral dit leedje zo� gaer.
Ik heb ein gedachte, die is 't ech waerd.
Z�'n leedje bringk d�k ein hemels gel�k dreej daag op �s aerd.

Refrein:
Want mit �zze 'vastelaovend',
zinge weej weer euver d'n inzigsten ti�d,
ein leed van 'vastelaovend',
det huurse ens heej, dit zingse dan dao,
en wuurse neet kwi�t.

Nae, ki�k neet nao gister, de duis 't vandaag.
De kins maar de helf, det blief beej dichzelf want zinge det maag.
Gaef dich noow maar euver en laot dich ens gaon.
't Is aafgestump, dit leedje waat kump, det blief waal bestaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOH MARJANNE
2010/2011 nr.3 : Tekst & muziek: Wim Roeffen
Zang: Marcel Verdellen & Paul Joosten


Refrein:
Ooh, Marjanne,
as ik dich zeen waer ik vanzelluf blie.
Ooh, Marjanne,
dich bis nog moeier dan ut moeiste schilderie.
Waat ik dich noow vertel,
is genne kattendrek,
Ik zeg ut maar metein:
�Dich maks mich knettergek�
Ooh Marjanne,
�waat m�t ik doon?�
�De zaes maar waaste wils�
Ooh Marjanne,
aste dan ouk maar ein bietje van mich hils
Ooh Marjanne,
aste dan ouk maar ein bietje van mich hils

Ik gluif det alle manne,
kepot zien van Marjanne,
ze dreije wie �n-stel beije um �m haer.
Ouk ik kin neet �ntkinne,
um gaer veur mich te winne,
maar doon det aevel waal op mien meneer.

Ik bleef maar nao um ki�ke,
en woel neet van um wi�ke,
mien laeve stond finaal op ziene kop.
Maar det waas um ut aeve,
dao meus ik maar mei laeve.
Det huurt d�r beej en hild ouk noeits neet op.

Ik waas noeits z�nne gauwe,
en woel al gaar neet trouwe,
maar deze schat, dae waas mich det waal waerd.
Ik zoel um alles koupe,
as het maar neet ging loupe,
want anders waas det slech geinvestaerd


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP D'N BOULEVARD DE LA MAJJUM
1984: Tekst: Hannelore Winter - muziek: John-Gerard Janssen
Zang: Marij en Petra


Refrein:
Op d'n boulevard de la majjum
gaon de leechter in de nach nog lang neet o�t
Same klinke, same drinke
en maar uige en maar winke nao een ongek�sde sno�t
Is det neet fijn, is det neet kwant
Jao, aan de majjumkant belaefse allehand

Ut wuurd langzaam duuster, de z�n wil nao bed
Me huurt ut gefluuster van hae en van het
Dao hingk einen haemel van raos en van ro�d
en klink ut geto�t van eine bo�t.

De mi�we die jage de bik veur ut nis
Dao schri�we de blaage zich laam um de vis
De vlinders die k�sse eur bloom in ut o�r
Och kinder dan huurste ze in ko�r

Gel�k wuurd gepl�k o�t de leefde veurein
En d�k hilt gel�k auk d'n oozel beejein
Want minse die winse toch noeit trammelant
dus vindse de minse hand in hand


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE MAJJEM
Teks en muziek: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Ik zit in ein buu�tje op de majjem,
dobber maar ein bietje op de alde Mooder Maas.
Nemus kin mich heej iets make,
in mien buu�tje bin ik miene eigen baas.

Zo� gaon we rech veuro�t, ut wuurd vanzelf later.
En als ik eine andere kant op wil, hang ik ein puu�tje in ut water.
Ik bin diek tevreeje, en blaos op mien to�t,
mien buu�tje geit vanzelf veuro�t.

Refrein:
Laot maar lekker dri�ve, laot mich heej maar bli�ve.
Laot ze maar zweije aan de kant, heej heb ik 't kwant.
Laot mich lekker druime, laot mich lekker luime.
Zo� hald ik ut laeve in de hand.

Kinse die minse die alti�d bli�ve laupe,
ze spooje zich d'n ganse daag.
Ik gaef ut toe ik heb efkes m�tte winne,
maar noow weit ik det ut auk anders maag.

Asse neet mier wils probeer ut eine ki�r,
dan duisse gewo�n minder maar dan kri�gse mi�r.
Dan bisse diek tevreeje en bluusse op dien to�t,
dien buu�tje geit vanzelf veuro�t.

Refrein:
Laot maar lekker dri�ve, laot �s heej maar bli�ve.
Laot ze maar zweije aan de kant, weej hebbe ut kwant.
Laot �s lekker druime, laot �s heej maar luime.
Weej hebbe ut laeve in de hand.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE VLEISSTRAOT
1991: Tekst & muziek: Paul Hermans - Davis
Zang (*) : Minsekinder


As de snieje weer kump, eine kalde, gri�ze winterdaag,
gebaore wuu�rt eine kleinen blaag.
Op de Vleisstraot
En zien mam die b��k, want waat m�t zeej mit dae kleine doon ?
Ze haet neet ens geld veur ein niej paar schoon.
Op de Vleisstraot

Minse, luu�ster noow ens good, dae j�ng is van goojen blood.
Maar z�nder aete l�p 't nog ens gans verki�rd.
Minse, ki�k ens um �ch haer, minse, dit geit te vaer.
Of laupe weej wi�jer en hebbe weej dan hi�lemaol niks geli�rd ?
As d'n ti�d verstri�k, en dae j�ng neet mi�r nao scho�l toe geit,
maar speult op straot waor de kalde wind weit.

Op de Vleisstraot
En van d'n h�nger neet diek,
begint hae 's nachs door de stad te laupe,
te vechte, te staele, zichzelf te verkaupe,
Op de Vleisstraot

Eine nach in groe�te wanhaup, dae j�ng dae wilde weg,
Hae stri�ts eine fiets, hae k�p ein geweer,
hae begint te trappe, maar kump neet vaer.
En zien mam die b��k.
Beej 't zeen van 't blauwe pli�ssieleech
't Schi�nt op ziene kop, mit blood d'rop
Op de Vleisstraot
As de snieje weer kump, eine kalde, gri�ze winterdaag,
gebaore wuu�rt weer eine kleine blaag.
Op de Vleisstraot

* cassette 1991 : Minsekinder - "Op de Vleisstraot"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE Z�K
W��rd & mezi�k: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Ik goei mien k�ffer in de Majjem, ik gaon neet mier teruu�k nao mienen baas
Ik laot mien pepeere lekker vleege, ik gaon mich ligge in 't graas
's Morges vruu�g eine nieje slieps um, en s' aoves laat is 't werk gedaon
Och minse waor is 't toch good veur, as we straks de pi�p o�t gaon

Jao, dan sch�p ik mich de schoon o�t en gaon ik danse op de z�k
Ze kinne mich noch mier vertelle, ik gaon op zeuk nao 't gel�k

Nemus wet waat 't beteikent, det gedeuns daag in daag o�t
Jao, ik heb d'r ech gen�g van, ik wil d'r gewoe�n 's efkes o�t
Gewoe�n ens tho�s of op de br�k
In eine staol of op ein kr�k
Ein lekker glaas beer en ein hi�l moei st�k
Ik maak mich ech neet langer dr�k

* cd 1994 : Minsekinder - " Casa Loco"- (de laif ceejdeej)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP EIN BEIN
W��rd & mezi�k: Paul Hermans
Zang (*) : Minsekinder


Sjeng dae waas soldaot, d'n oorlog dae brook o�t
Och waat had dae 'n pech, hae verloor toen al zien kro�t
Wie de vijand um aantrof, schoot dae Sjengske um
't Letste waat dae zegge k�s, det waas met heise stum

Refrein:
Op ein bein kan ik neet staon
Op ein bein kan ik neet laupe
Dus veurdet ik nao ho�s toe gaon
M�t ik i�rs nog ein pilske kaupe

As ik aan d'n tapkas hang en 't beer velt good
Deurt det meistal noe�ts zo� lang, 't zit mich in mien blood
't Geit dan i�rs in miene kop en dan zak 't in de bein
Ik wil dan nao ho�s, dus ik staon op, maar dan r�p idderein

* cd 1994 : Minsekinder - " Casa Loco"- (de laif ceejdeej)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP IDDER P�TJE DAO PAS 'N DEKSELKE
1995 nr.2 : Tekst: Jos Buskens & Quin Warmerdam - mezi�k: Quin Warmerdam
Zang (*) : Hay Wilders & Quin Warmerdam

midi

Refrein:
Op idder p�tje, dao pas ein dekselke,
det zaet mien mooder taege idderein.
En tr�f z�'n p�tje, dan toch zien dekselke,
dan bli�ve zeej eur ganse laeve lang beejein.
Al biste erm of ri�k, diek of dun !
Bli�f toch zo� wieste bis.
Waat binne in dich zit, dien hert en ziel,
det is waat 't veurnaamste is.
Op idder p�tje, dao pas ein dekselke.
Ki�k um dich haer, en vraog dich aaf,
wae haet mich gaer ?

Hae is alle jaore vreejgezel, zien haor die striekke vol mit gel.
Hae mak nog steeds gen kans, want hae haet nog gaar gen sjans.

As hae dan in de bo�ne is, umdette weer waat haet gemis.
Dink hae mit hertepien, zoel daen eine knapper zien.

De letste ki�r toen waas 't raak, d'r veel ein maedje in de smaak.
Det zag toen taege um, mit ein hi�le leeve stum:

* cd (1995) : Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus - " J�nk en Ald " - Ben Verdellen Productions - BV-E 1213


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP KAMERS
1980: Tekst: Frans Boermans - muziek: Jan Theelen
Oet de Revu (*) : "Waat ennen ti�d"


Ik m�t ens met mien elders praote,
det heb ik lang al in de zin.
Ik wil eur i�rsdaags gaon verlaote,
umdet ik noow volwasse bin.
Ik bin al zeventi�n gewaore,
en alti�d thoes is niks gedaon.
Daorum wil ik eur verklaore,
det ik noow op kamers gaon.

Refrein:
Ik wil vreej zien, hielemaol vreej zien,
wie ein veugelke det vleugels haet gekrege.
Ik wil mien laeve mi�r kanse gaeve,
want ein veugelke met vleugelkes wilt vlege.
Wanni�r mien Mam en Pap,
d'r auk gen snars van snap,
det is mich glad egaal,
ik fiks det zelf waal.
Jao, 't laeve det wuurd pas scho�n,
as ik maar, 't guf neet wao, op kamers wo�n.

Ik kin waal neet vuuel van kaoke,
maar det zal zo� erg neet zien.
Ein bleekske krieg ik waal aope,
en Mam die haet ein wasmesjien.
En as ik beej geval ens krank bin,
dan steit mien mooder alti�d klaor.
Det ik auk zelfstendig zien kin,
jao, det maak ik noow ens waor.

* lp : " Waat ennen ti�d " - Discofoon 11080 - VR 21527


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP UT HUKSKE VAN DE STEINSTRAOT
Straatdeuntje
Zang (*) : Wiep Hovens


Refrein:
Op ut hukske van de Steinstraot,
st�nd ein vrouw met vis.
En die wis zellef neet, waat schelvis is.
Toen kwaam d'r enne pliessie,
dae zag' och vrouw,
det is genne schelvis, maar 't is kabeljauw.

* lp (1978/1979) : Diverse artiesten - " Venlo op zien b�s " - Discofoon LP 45779


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP VOLLE TOERE
1986: W��rd & mezi�k: Ad Pollux & Giel Aerts
Gez�nge: Herm en Bert Pollux


Zien weej met wat Venlonaere wi�d-e-weg van ho�s,
geit d'r weer gez�nge waere, net wie beej �s tho�s.
De minse um �s haer die koekeloere,
en kratse zich ens good achter de o�re.
Zeej vraoge: "Zek, wao zien die luuj vandan ?".
Dan rope weej met alle man:

Refrein:
Raoje, raoje, raoje, wao k�mme weej vandan ?
Einen haojen-taoje, dae det neet hure kan.
Wetjes o�t de o�re, dan waert auk geej 't gewaar.
Weej zien op volle toere met �s Venloos rippertwaar.
En det is veur �s zo� waertvol, bringk plezeer en z�nneschi�n.
Euveral op �zzen aerdbol, wao maar Venlonaere zi�n.

In de bus en in d'n trein of in 't vleegmesji�n,
is 't net of d'r allein maar Venlonaere zi�n.
Die kri�ge um d'n haverklap de kure,
en laote zich in alle to�ne hure.
En kump de vraog: "Wao ziet geej toch vandan ?".
Dan rope zeej met alle man:

Wao weej staon of wao weej gaon, weej bli�ve aan d'n drei.
Minse, die �s neet verstaon, die hoebele maar mei.
Want met ein Venloos leedje, man, dao kanse,
jao, euveral de pupkes laote danse.
En vraoge ze: "Wao k�mme die vandan ?".
Dan rope weej zo� hard 't kan:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP ZEUK
1999: Tekst & muziek: Holger Seeling & Bert van den Bergh
Zang (*) : &Juli�tte


Ut geit neet mier um eine god, eine vader veur �s allemaol.
Genne gek, nae genne God zal dit zootje zoe� laote begaon.
Ingele braeke eur vleugels aaf door 't slaon op harde wind.
Vaere valle veur d'n du�vel zien veut, Ingele .....gaon brandend op zeuk.

Maar oet ut veur steig rouk umhoeg, rouk in kleure zoe� moei.
Alles det d'r grauw oetzu�t, veranderd in roe�d.
Ingele vaere valle zaag as un pen in d'n dichter zien hand.
Letters vorme zien gedich, un gedich .....vol verlange op zeuk.

Refrein:
En ik bin op zeuk, dwalend in mich zelf.
De stad velt in slaop, jao de nach velt aan.
D'n duuster kruup op 't late leech, d'n hemel steit in brand.
Ings kruup in �s zele, 't kind kruup oet de man.
We zeuke nog waal vaerder......met de ouge toe.

We gaon veurbeej aan good of slech, kieke neet op of um.
Zeen gen ingele, gen gedich, we dreije �s veur nemus um.
Allein as ingele dien veurdeil zien, dan zukste eure waeg.
Allein maar dan, in dien belang, dan ........dan geiste op zeuk.

* cd 1999 : &Juli�tte - "&Juli�tte" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP ZIEN VENLOOS
1983 nr.4 : Tekst: Peter Janssen - mezi�k: Wim Janssen
Gez�nge: Mieke Stevens en Hans Mans


D'r is ein gro�te keuze, in k�sse um �s haer.
De Eskimo's die neuze, det leet dao aan 't waer.
De Pruusse doon 't anders, die 'k�ssen sich die Hand'.
Maar weej doon det vuul leever in �zzen eigen trant:

Refrein:
Weej doon det lekker op zien Venloos,
en det hebste vlot geli�rd.
Weej doon det lekker op zien Venloos,
nae, det kin haos neet verki�rd:
Van idder wengske k�s ik i�rs 't kuulke,
en as ik dao mei vaerdig bin k�s ik dien muulke.
En wae det ein twi� dreej neet l�k,
nou ja, dae oefent dan maar d�k.

Wie filmsterre k�sse, det wet toch idder kind.
Maar wie Chineeze k�sse, daovan is niks bekint.
Dan hebste auk nog minse, die k�sse gaer neet gaer.
Maar k�mme die nao Venlo, dan kri�gste ze zo� vaer:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPPE RUIVER
2001: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet o�t Lottum


Oppe Ruiver, oppe Ruiver, wo�nt ennen alde gri�ze man.
Dae haet twi� doeve en ein ketje en ein gaele k�ffiekan.

Hae haet behang met van die bloome en gordi�ne met ein ro�t,
en asse j��rig is trakteert-e zich op enne pannekook met kro�t,
en zingk-e gans d'n daag volo�t,

Oppe Ruiver, oppe Ruiver, dao wo�nt ein leeve gri�ze vrouw,
die haet ein broche op de kraag gespeld en verhaole op de mouw.

Ze haet ein tr�mmel vol met kukskes, 't is z�'n Delfsblauw geval.
Jao oppe Ruiver dao gebeurt 't, heej oppe Ruiver euveral.

Oppe Ruiver, oppe Ruiver, dao bak d'n bekker gri�ze mik,
verk�p zien bru�djes aan de slechter, wao de greuntenboer van bik.

Oppe Ruiver, oppe Ruiver, dao hange wolleke in de l�ch.
Ge hu�rt 't: oppe Ruiver kinse vinde waasse alti�d hes gez�ch.

Oppe Ruiver, oppe Ruiver is 't laeve net wie heej.
Al li�kene de daag messchien waat lange, ze zien haos aeve snel veurbeej.

Ech biez�nder is 't neet, maar det is waat ik zegge wil.
Heej oppe Ruiver blief de Ruiver, en juus det mak 't verschil,
stil, stil, sjtil.

* cd 2001 : Neet o�t Lottum - " Vertrokke " - Red Bullet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPTOCH LEED
2002/2003 nr.1 : Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*): Ruud Stikkelbroeck & Bram Holla


Refrein:
Dit is 't gro�te optoch-leed, want d'n optoch stop nog neet.
En um dit gaat heej ves te v�lle, m�t geej mit �s dit leedje br�lle.
Dit is 't gro�te optoch leed, nae, d'n optoch stop nog neet.
En as geej staon bli�f, maak geej kans det geej d'n optoch toch nog zeet.

We zien nog neet ens op de helf, det waar pas waage nummer twelf.
Dae koekwaus mit die muts, det wetste, waar neet de Prins, dae kump as letste.
Ze staon waorschienlik veur d'n drei, dus zing dit leedje mit �s mei.

D'r gaon al hi�l vuul minse weg, nou ja, dan hebbe die toch pech.
Ze zien de hekke weg 'nt drage, dan kump d'r zeker eine gro�te waage,
Dit gaat det deurt al diek ein oor, maar drek dan trek d'n optoch door,

't Is heej stil op straot en laeg, d'r zien gen wages op de waeg.
We staon heej o�t �s neus te vraete, ze zien �s volges mich vergaete.
Ki�k dao, det bord, och, morrejen, we staon verki�rd, dit is 't Ven!

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�RGES IN DE STAD
2005/2006: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Ruud Stikkelbroeck & Bram Holla


Maar waat waas det gauw veurbeej
Daen daag vandaag waas gister al
Noow staon ik te lo�re heej
Wao is 't nog verkleiden bal?
Neet nao bed
Opgelet
Of d'r toch
�rges nog
Flink waat loos is

Refrein:
�rges in de stad dao klink ein leedje!
Luuster maar ens good:
Mmfplfmmfplfmmf
�rges in de stad dao is ein feesje!
Huur! We laupe good:
Mmfplfmmfplfmmf
�rges in de stad dao klink ein leedje!
Sn�t (sn�t), we zitte mis
Wis (wis wis wis)
Ik maar wao 't is

Maar waat is 't vruug en laat
Ik wil nog neet nao ho�s toe gaon
'k Weit det 't mich zeker baat
As ik heej noow nog efkes staon
Neet nao bed
Opgelet
Of d'r toch
�rges nog
Flink waat loos is

Maar wao zal det feesje zien
We hebbe euveral gez�ch
Bo�te aom, mien veut doon pien
Maar zinge guuf mich nieje l�ch
Neet nao bed
Opgelet
Wao dan toch
�rges nog
Flink waat loos is

't Klink mich zo� bekind,
ik kin dae zenger
Kn�l, waat zien weej slum
't Is d'n echo van mien stum


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ORI�NTASIE!
Tekst: Ren� Kauffman - muziek: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Mien horloge l�p te hard, d'n ti�d vluug door ein gaat.
Toe deur steeds beej d'n bekker, ik k�m euveral weer te laat.

Waer ik wakker in de morge, is d'n daag alweer gedaon,
wach ik in de nach, wies det de winkels aope gaon.

K�m ik beej de kapper, is 't dr�kker dan ein oor.
Gaon ik 's o�t aete, dan is idderein al klaor.

Refrein:
Ori�ntasie, wae wet d'r nog wie laat 't is ?
Ori�ntasie, wae wet d'r welken daag 't is ?
Ori�ntasie, weej zien de waeg waat kwi�t gerak.
Ori�ntasie, lekker same o�t kompas, lekker same van de rails gerak.

Ki�k ik op 't haltebord, vluug de letste bus veurbeej.
Wach ik veur 't roe�d, is 't oranje veur ik greun kin zeen.

Ori�ntasie, lekker same o�t kompas.
Idderein vluug o�t de klas, allemaol onaangepas.
Lekker same van de rails gerak.

Jao, van de rails gerak, �s fietske in de prak.
Veur alti�d doorgezak, 'k aet elken daag gehak.
Van d'n hak op d'n tak, jao, van de rails gerak.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S ALDERWETSE SPEULKES
Traditioneel - Tekst: Lei Hendriks
Zang (*) : Lottie Boermans
Melodie oet de operette "Das Lied vom s�ssen M�det"


As ik wandel langs de straote van mien geleefde stad,
mis ik hi�l vuel dinger wao ik as kind z�n lol in had.
Ik mein die alde speulkes in hoes en op de straot,
zien b�jnao oet de mo�de wuurd neet mier van gepraot.
Van iensje, diensje, triensje, van iensje diensje traos,
van porceleine k�pke det huurt me neet mi�r haos.
Net wie mit Allerkind're dan ware w�j Mam en Pap,
de moderne jeug, die haet det as kinderspeul geschrap.

Refrein:
Die alderwetse speulkes van vrueger jaore haer,
wao me as kind in opging, waat speulde w�j die gaer.
Det alles is verdr�nge door de moderne ti�d,
veur 't naogeslach verlaore, 't kinderhert ten spiet.

Kint g�j �ch nog herinnere as kwaam de knaejenti�d,
te slage mit ein kn�ppelke, dae knaej jao maeters wi�d.
En bokspringe op 't gaasplein, 't leefste alles in-ens,
op 't Wielewelke knoerse of kielpe aan de grens.
De maedjes-speulkes ware ouk w�rkelik interessant,
mit biggelstein en stuiter te prikke mit ein hand.
Uule, kuule, buuke st��ntje woord dao dan b�j verteld.
Ein book vol ansichskaarte wae wilt staeke veur ein speld.

Ouk bergemuuske, haadis, seseur, staek aaf, sjandiets.
Enne kouseband mit gaffel waas �sse katteflierts.
In 't veurjaor fluitjes make van fierefluiteholt.
Kint g�j nog schuumke trekke van s�kkerpaek gebrouwd ?
De Klaosstraot veur te doppe mit Elswieker of ein t�n.
Palm-Z�ndaag mit ein h�ltje, d'rum pelmkes, haan, b�nbon.
En taege Sinter Merte waas Venlo op zien bes,
woord van dae rouk en weirrek de ganse stad verpes.

't Staeke neet vergaete mit uniforme-knuip.
Waat leepste neet te baed’le verzamelde hi�le huip.
Dan k�ndukteur of pliesie, huzaar en machinis,
soldaot, sjanderm, marine, as 't maar eine staatse is.
Dan lappe, ketse rammele, ik kruuts of dich de munt.
As te keps waas k�ste koupe, g�j nog waal weite zult.
En 's winters sch�lke springe, nao hoes, de kouse naat.
Veur straf direk nao bed toe en flink nog veur dien g...(b�ks).

't Baaje in 't Rienke waas ein geleefde sport.
Mit slengske trekke veel me de kous en kneen kepot.
Waat smakde toen neet lekker gebraoje kwakkerbats.
't Houfkwarteer waas meistal �s alde Floddergats.
Now duit de jeug zo� deftig weg is det ald gebro�k.
Wao zult ge now nog vinde de baokske mit ein loek.
Waat k�s 't dich toen schaele wae same mit dich leep ?
Gaef mich maar mien ald Venlo van bloezeb�s en keep.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S FRENSKE
v��r 1969: Teks & muziek: ?

Refrein:
Frenske zoog zien kenske beej �s naeve op de stoep.
Want, wie det kind nao hoes toe ging, waar hae um stiekum nao gefloep.
Hae vroog neet of ut waal woel, maar goof um ein k�smoel.
Hae vroog neet of ut waal woel, maar goof um ein dieke k�smoel.

Hae kint ut praote neet laote, hae klets diech de oere van de kop.
Maar wies ze um op ein leef maedje, dan trek e zien neus ens op.

Zek, wetse wie e kint kletse, dao kintse gewoenweg gaar neet beej.
Maar wilt e ein poetje gaon vreeje, dan is e jao gaar neet vreej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S SCHO�NSTE STR��TJE
v��r 1940 : Tekst: Fr. Meyers - meziek P. Bartels
Zang (*) : Thee Teuwsen


In veurb�j gevlaoge jaore, noom me, och, ge wet wie 't geit.
As de leefde woord gebaore, nao de Floddergats de pleit.
Auk �s letste generatie kint det str��tje door en door.
En ze v�nd dao d�k relatie, in 't duuster b�j 'n moor.

Refrein:
Idder makde gaer ein pr��tje, in die alde Floddergats.
In det ech gezellig str��tje, in die Flodder-, Floddergats.
En me k�sde dao zien bruudje, waal ein st�k of h�nderd kier.
Det is now in eine flats, gedaon in de Floddergats.

Maar dit is alles verdwene veur 't minnend naogeslach.
Niej lantaere zien now verschene, wao me vrueger 't bruudje brach.
En verdwient zo� oet �s stedje straks �s alde Rue Flodd�re.
Hi�l 't vreuger trouwe Hetje, ging dezelfde kant al haer.

Venlo's aldheid geit verdwiene, al 't moeie geit now weg.
Nieje straote gaon verschiene, en det vinde w�j z�'n pech.
Want we halde van die dinge, van dae gooie alte tied.
En we gaon now same zinge, hi�l d'n ozel jao ten spiet:

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S VENLO
1993: Teks en muziek: Hay Verberkt & Jan Jacobs
Gez�nge: Marcel Schuurmans & Mark Janssen


't Waas in de twintiger jaore dien straote die st�nde toen blank.
De Maas waas wat breijer gewaore zoe� breid tot de huùs in de gangk.
De geis �nder ras-Venlonaere waat woort ter gevaeg en geschroeb.
De ganse stad sloog aan 't kaere en euveral bl�nk weer de stoep.

Refrein:
Heej st�nd mien weeg, heej steit mien bed,
ik bin neet weggegaon.
Ik heb der hi�l d�k um gewed,
mien bed zoel heej blieve staon.
Veur wae 't tevuùl moch waere,
zaet emus ik bin 't heej zat.
Dan zeg ik k�m op Venlonaere,
d'r is euveral waal ens wat.

't Waas in de fiertiger jaore, den oorlog kwaam euver �s haer.
Vuul schoe�ns in �s stad ging verlaore door bomme, ken�n en gewaer.
Wae dach det �s stad waas verslage weej sloge de hand gauw inein.
�s Venlo kan hi�l vuul verdrage �s Venlo det krieg nemus klein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S WIEN BLIEF BESTAON
Tekst: Annelies Holtman - muziek: Stef Kupers
Zang: Els Bakker, Monique en John Baur, Jacqueline Meurs & Peter Wilders


Refrein:
Weej gaon met de bubs ens op de lappe
�t Ganse stel van �s geit d�r op o�t
Waej gaon dreej daag met z�n alle stappe
En neme mei jao zelfs de kleinste spro�t
Det sleit de hendjes in de maot
As �t in �zze optoch mei l�p door de straot
Det hebbe weej �m veur gedaon
Zoe� m�t de Wien blieve bestaon
De ganse bubs van �s geit op de lappe
�t Ganse stel van �s geit d�r op o�t

In �s eige Wien is vuu�l plezeer en lol
Groe�t of klein det speult beej �s toch gaar gen rol
Want door alle jaore haer is det ontstaon
Um met de hi�l femilie o�t te gaon (jao weej)

Idderein dae waal ens in de vraemde is
Veult nao ein paar eurkes al ein groe�t gemis
Haes-se beej de Wien gepreuf de echte sfeer
Dan kumpse dao toch idder jaor maar weer (jao weej)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OUK DET M�T KINNE
Tekst & muziek: Frans Peters
Zang: Frans Peters


Refrein:
Ouk � det � m�t � kinne
�t veult zoe� lekker werm van binne
waat m�s-ze dao noow mei beginne
de kins d�r zelf toch niks aan doon
Want det m�t kinne
ik vind weej m�tte maar beginne
haol noow dae Prins maar gauw nao binne
dan gaeve weej um van ketoen

Geej weit, �t is vastelaovend
alles geit op zi�ne kop
zoe� hes-te idder aovend
waal ein ander maske op
De doedels dich wat aan
en de geis dao-mei op stap
de bis ein ander mins
jao, geej heb �t al gesjnap

Hes dich gen zin, gen noe�d huur
want dan gaon ik waal allein
de wets, de vastelaovend
is ein fees veur idderein
De zuus dao minse
die-ste in gen ti�je hes gezeen
ik k�m waal weer nao ho�s
de zals mich morge waal weer zeen

En kump d�r einen ti�d aan
des-te neet zoe� good mie�r kins
met vastelaovend
hes-te ongetwiefeld eine wins
Slo�t de ouge, oe�re aope
luuster nao dit leed
en druim dan det geej al �s same veur
�g zinge zeet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE HOONDERSTAL
v��r 1940 : Wa�rd: W. - muziek: H. Verhagen

Venlo is einen hoonderstal, aan de kop steit Jocus haan.
Det weite ze euveral, ganz Holland volgt dees vaan.

Refrein:
W�j hoonder zegge tok, tok, tok, w�j hane ku k'le ku.
W�j hebbe in dit hoonderhok, jao, niks wie gooie luu.
W�j hoonder zegge tok, tok, tok, w�j hane ku k'le ku.
Dan is der vrede in het hok, kukeleku kukeleku kukeleku.

Hoonder o�t dezen hoonderstal halde van joeks en pret,
gedrage zich ouk euveral fatsoendelik en net.

Hane o�t dezen hoonderstal, die scharrele geer ens r�nd.
Me zuut die dan ouk euveral, maar maken 't no�ts te b�nt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZE JAER
Tekst: G� van Beek
Zang (*) : Pinda Wullum


�zze Jaer dae geit zoe� gaer d�k op de lappe,
�zze Jaer zit alti�d in de stad.
Jaer dae hilt toch zoe� enorm van stappe,
al haette genne roe�je cent toch wuurt hae zat.
Doot mich maar pils of alt, maar genne kleine.
Klein of groe�t det mak niks o�t, maar wae zal det berappe.
Det steit vas en det is neet �zze Jaer.

Refrein:
Dan bietse effe heej, dan bietse effe dao.
Dan bietse wat beej um, en waat beej eur.
Dan bietse wat beej zeej, dan bietse wat beej die,
en isse daomei klaor, dan weer opniej.
Japatapaptedatedateda enz ...

Wie hae det duit det zal hae neet verklappe.
Hae zuup maar betaalt neet al te gaer.
Alti�d zien d'r weer die dao intrappe.
As ik maar kleppe kan, zaet �zze Jaer.
Doot mich maar pils of alt maar genne kleine.
Klein of groe�t det mak niks o�t maar wae zal det berappe.
Det steit vas en det is neet �zze Jaer.

* cd 1998 : Pinda Wullum - "Zoe�maar veur de yen"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZE PAP
Tekst: ? - mezi�k: ?
Zang (*) : De Drekskaters


Refrein:
�zze pap dae is ho�sman en met raeje
want �s mam die meus zo� nu�dig her-intraeje
Boene, stri�ke, poetse, schroebe, 't m�t blinke
Haet gennen ti�d mi�r um ein pilske te gaon drinke.

Jao pap ging nao de kwiezien kullinaere
Kin met de kaokpot in de keuke good gewaere
Weej zien aevel met daen ho�sman zi�r tevreeje
Nae d'r wu�rt door �s gen h�nger mi�r geleeje.

Dae gooje man kaok veur �s 't feinste aete
Want as ho�sman kin zich nemus met um maete
Euver zien werk huursse um noeits mi�r klage
�zze pappie dae z�rg noow veur de blage.

Jao dae sies leet zelfs �s mam in de watte
Want die schelt nog neet ens de petatte
's Aoves hilt hae zien auge neet mi�r aope
Is zo� meug det hae allein nog maar wilt slaope.

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE POLENAISE
Tekst: Gita Wijnans - muziek: Frits Tilburgs
Zang (*) : Riet Schreurs & G� Deenen


De zuus ut met de vastelaoevend, det is gans normaal.
Weej doon ut met os eige wuurd, jao, in os eige moodertaal.
Det is toch huuel wat joeksiger en as geej ut neet weit,
dan zal ik och ens veurdoon wie det geit.

Refrein:
Allemaol achterein, jao, det geit wie einen trein.
En zoe loupe weej van achter weer naor veure.
Drink maar eine sloek want det geit van roeketjoek.
Kom d'r tosse want noow geit ut pas gebeure.
Goej maar met de bein en weej danse heej beejein,
op zien Venloos ozze eige Polenaise.
En weej zinge toch zoe gaer, hebbe allemaol plezeer,
daorveur zien weej Venlonaer.

Noow zette weej met deze dans de Vleisstraot op de kop.
Vandaoroet daor de Klaosstraot en dan de Parade op.
Weej roope taege idderein: " Kom same in de rie,
en maake eine slinger wie nog niej ".

* cd (1995) : Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus - " J�nk en Ald " - Ben Verdellen Productions - BV-E 1213


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE SCHOUWBURG
Tekst & muziek: Frans Boermans
Uit de revue 'Stel og ens veur'


Ik woel 't nog ens hebbe euver jaore lang geleje
Toen weej staek aaf, verloste-pot en andere speulkes deje
D'r woort beej �s toen in de buurt ouk aan toni�l gedaon
En minnige kn�l haet in daen tied veur 't i�rs op de buun gestaon.
Det waas dan meistal hej of dao lin de schop of in ein getske
Veur d'n entree van ein schorseneer, enne smaerlap of ein pletske.
Maar smeis dan woort d'r in de sprung enne schouwburg neergezatte
Van bo�nestake, plenk en zek en alde keukematte.

Dan woort gebouwd dan woort gesjouwd en eder leep te kume
Kroop beej zich thoes de z�lder op um grei beejein te schume
D'n deze vond ein ald gerdien en dae ein beddelake
De kr�mme had behangpepeer um achtergr�nd te make.
En Everaat dae laajde zich wao zien elders niks van wiste
Met h�lp van Lei en Baer en Frits ein sch�rrek�r veilingkiste.
De witte zakde bej um thes van iefer door de vliering
Maar brach toch alle luchjes mei oet de kis met kersversiering.

Lewieke dae aan 't tummere waas bleef aan enne nagel ha�ke
En zoot met de haempslup oet de b�ks op 't schouwburgdaak te ba�ke
Doordet hae toen neet good mi�r zoog had hae zich op d'n doem genaegeld
En kwaam inens met daak en al de ledder afgekaegeld.
Weer woort gezaag, gedouwd, geh�f, getrokke en gekl�mme
En st�nd de tent ein bietje wings, det k�s �s neet vu�l b�mme.
't Waas veur �s ein kunspalies, ennen tempel van de muze
Waonao de j�nge oet andere straot nog neet ens meugde wieze.

En as de schouwburg vaerdig waas dan ginge ze repetere
D'n teks dae stond neet zwart op wit dae meus me fantasere.
Veuraaf woorte in de ganse straot buljette opgehange
"Komt zien het drama in de keet, een lap op alle rangen"
Dan na�lde we Moder aan de kop en ze kwaam d'r neet mi�r naeve
Of ze meus ein a�rtje en twi� cent out eure schollek gaeve.
Ik st�nd met 't geld in de hand geplek, ein diek oor van te veure
Te wachte op 't aopegaon van de pappendekke deure.

D'r woort enne ki�r ein st�k gespeuld, wie hoot det toch ouk weer
Zo� effe in 't kort verteld kwaam d'n inhald heej op neer:
Ein modet had ein ieferig kind det op scho�l hi�l erg braaf waas
Maar ze zumpde zo� umdet eure man aan de sterken drank verslaaf waas.
't Kind kwaam met eine pries van scho�l hi�l blie nao hoes geloupe
Dae noem de zatlap um weer aaf en woel 't dink verkoupe.
Maar wie '''t kind zich van verdreet lankaaf in de baek woet smiete
Smeet Pap de kroek jenever weg en Mam heel op met kriete.

In hi�l mien vaerder laeve zoog ik no�ts zo scho�n actere
Met zoeve�l actie en mimiek en z�nder te soufflere.
Lowie as vader keek zo� zat van �nder zienen bolhood
Asof hae wies zien ro�je haor ram met jenever volzoot.
Dao zoogste Graad as erme moder prachtig speul verto�ne
Al k�s hae in daen alde p�n zoewat met dreej man wo�ne
't Waas curieus wie Thies as kind ein beeld van vliet en deug waas
En eder wis det dae op scho�l ve�l lever lui dan meug waas.

Heej woort gespeuld met euvergaaf, woort gro�te kuns gegaeve
En 't waas frappant wie of 't publiek zoe v�llop mei k�s laeve.
Wie de zatte man de buun opkwaam, reep alles: "kiek dao kumpe"
En Lewieke ging zoe zat te ki�r, det de maedjes ging zumpe.
Dao reep ein jungske heis van gif, wie de vader 't kind woel houwe
"As dich dien pu�t neet beej dich hilds, dan zal ik d'r dich ein bouwe"
Wie harder det de Moder kreet, wie mi�r leweit weej makde
Wies det de ganse i�rste rang door de planke zitting zakde.

't St�k had �nverwachs ein ind, det is now net 't leuke
Umdet d'r ein giftige moder eure nachp�n waas 'nt zeuke.
Dao kwaaminens door 't achterdook ein kwaod gezich gekeke
Det reep: "now zuus miene g�ke p�n en ik had um pas gestreke!"
En jissesmerante mien hudje ouk, wae haet dich det gegaeve?"
Maar Graadje trok ziene rok umho�g en rende veur zien laeve.
't St�k waas oet, tenminste half, maar dao meuste w't mei stelle,
Weej ginge deep geschok nao hoes um 't moder te vertelle


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZEN DRUIM (DRUIME)
2008/2009: Tekst & muziek: Quinn Warmerdam
Zang: Annemarieke Leurs & Bart Janssen


Druime, �k-wil van dich druime,
De zuls in mien druime veur good beej mich zien.
Druime, �k-wil van �s druime.
Zien �t nog druime,
Of de waorheid, misschien?
Dan zoel dit echte leefde veur �s twieje kinne zien?

Noow, in deze joeksigen ti�d zal de leefde,
Heej mit alle vlinders gaon bleuje veur �s.
Net wie in mien druime, wao weej al lang zweefde,
Hi�l ho�g in de wolke, as det noow ens k�s

Weej loupe op ro�ze.
�s hert vol verlange.
Weej bli�ve veur i�wig en alti�d beejein.
�t Leefste woel ik in dae�n druim bli�ve hange.
Maar dan waer ik wakker,
En bin weer allein.

�t Is vastelaovend, en ki�k �s heej same.
Dich steis dao te druime, ik straol en ik lach.
En idderein dae �s heej zuut zal beame;
�D�n ti�d van de joeks haet eur same gebrach.�

Kni�p in mien erm en zeg mich det waat ik al wis,
Van det �zzen druim noow de werkelijkheid is.

Jao, dit zal leefde zien


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIN PAAR APART
Tekst: Rene Oostdam - muziek: Paul Nagelmaeker
Zang (*) : Neutjesrang & Band


Dich drinks dien k�ffie s�kker melk
ik drink um zwart
Gekaokde eier wils dich zaach
en ik wil ze hard

As ik zeg 't glaas is half vol
zaes dich nae half laeg
Dich wets wao weej m�tte zi�n
en ik �ik vraog de waeg

Ik dink vraemp
toch passe weej zo� scho�n beejein
Z�nder dich veul ik mich zo� allein
Ik dink vraemp
toch passe weej zoe scho�n beejein
Ik zeg wit dich zaes zwart
weej zien ein paar apart

Asse kwaod bisse bis dich kwaod
gewo�n te gek veur w��rd
Maar efkes later duis dich zo�
asof d�r no�its�no�its wat is gebeurd

As dich zaes 'leve schat'
gaon alle deure aop
Dan wils-se nog van alles alles alles
en ik� ik val in slaop

Ik weit neet waat �t is
Ik k�m steeds truuk
Jao truuk nao dich

* cd 2001 : Neutjesrang & Band - " �ine waeg " - Marlstone CD 2117


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAERDSGEL�K
1999/2000 nr.5: Tekst: Hans Jacobs - mezi�k: Hay Geritz
Zang: Simone & Frans Driessen


Refrein:
Weej hebbe paerdsgel�k, det weej in Venlo wo�ne.
Weej hebbe gel�k, det weej in Venlo zien..
Veural mit vastelaovend, zien weej heej in de bo�ne,
en struimp 't Venloose blood, wies in de gro�ten ti�n.
Weej hebbe paerdsgel�k, det weej Reubezekskes zien gewaore.

Wie ik ter waereld kwaam, det is al lang geleeje,
toen kreeg ik eine naam, daomei waas ik tevreeje.
Waat hiel belangri�k waas, waas de naam al van de stad.
De stad heej aan de Maas, ik heb gel�k gehad.

Auk dich en dich en dich, geej ziet ouk van dees stad.
Mien naef en ouk mien nich, en miene leeve schat.
Mit vastelaovend juus �t Gro�te Jocus-ri�k.
Dan huurste baovenal de Venloose mezi�k.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PALMH�LTJE
Tekst & muziek: Frans Boermans

Twi� maol do�zend jaor geleje,
kwaam d'r in 't Heilig Land.
Eine Keuning de stad ingereje,
en de kinder zweide, pelmkes in de hand.
En Hae woel gennen tro�n, genne golde kro�n.
Maar Hae heel van de minse des te mi�r.
Ederein good gestump, z�ng 'Hosanna veur Dae kump
In de Naam van �zze Leven Hi�r!'

Refrein:
Palmh�ltje, palmh�ltje, in de z�nneschien,
de volgende waek zal 't Paose zien.
Palmh�ltje, palmh�ltje, och, waat had ik gaer,
dae krintenhaan, die appelesien, en auk dae'n babbelaer.

Twi� maol do�zend jaor geleje,
ware kinder net wie weej.
Lache waas auk 't leefs waat ze deje.
Wao 't plezeerig waas, dao ware zeej d'r beej.
En ze spr�nge op straot, z�nge in de maot,
en ze reepe alzelaeve Ziene Naam.
En ze struide toen r�nd, palmblaajer op de gr�nd,
veur dae mins dae o�t d'n Hemel kwaam.

Marlstone CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PARADE
Tekst: Ren� Kauffman - mezi�k: Ren� Kauffman
Zang (*) : Minsekinder


Heej maedje, k�m nao boete, de vlag hink neet halfstok
Dae winkel meug se sloete, vergaet veur ens de klok
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer
Heej maedje zet dien leeg op greun, laot dich gaon ens deze kier
Laot �s nao die straot toe gaon, weej same aan de zwier
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer

Refrein:
Pa pada, pa pa Parade, pa pada, pa pa Parade, pa pada,
Pa pa Parade, pa pada, pa pada, pa pa Parade, pa pada,
Pa pa Parade, pa pada, pa pa Parade, paaaaaa

Heej maedje, deur toch neet zoe lang en laot �s noow dao haer
Op de Parade is ut dreej daag lang leefde en plezeer
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer

* cd 2000 : Minsekinder - "Nieje Veere"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PARADE
1967 nr.4 : Tekst: Ad Pollux - muziek: Fr. Wetjens
Zang (*) : Hay Crompvoets


Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Dao hebste gro�t geli�k in.
Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Waat zitter einen haup mezi�k in.
't Is idder jaor opniej dezelfde wi�s,
dao in �s vastelaoves-paradi�s.

Refrein:
Op de Parade, op de Parade,
�zze place, place, place de la Parade.
Zuuse vrinde en bekinde.
Nae, dao bisse no�ts allein.
Op de Parade, op de Parade,
�zze place, place, place de la Parade.
Dao haet me 't dalik in de smi�ze
Op die Parade, is wat te kerdi�ze.

Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
De vastelaove-gekke.
Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Die blieve op de P'rade plekke.
Ze zinge en ze lache zich te mi�s.
Dao in �s vastelaoves-paradi�s.

Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Ze gaon haos door de ro�te.
Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Ze hange met de bein nao bo�te.
De P'rade krieg van �s d'n i�rsten pri�s.
Det is �s vastelaoves-paradi�s.

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi� maol elf vastelaovesleedjes en nog vu�l mi�r...) "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PERSIES DEZELFDE
1980 nr.3 : Teks & mezi�k: Ad Pollux
Solo (*): Hans Mans


Refrein:
Bis dich neet dezelfde van ut vurrig jaor ?
Jao, persies dezelfde, ongelaoge waor.
Waal ein bietje kaler, 'ne gek dae dao nao kiek.
Heej en dao wat smaler, maar diek is auk maar diek.
Blief dich maar dezelfde, hald dich maar keduuk.
Elfde van den elfde, zeen weej �s weer truuk.
Noow maak ik mich weer gauw oêt de veut.
De groete aan de vrouw en de kinder ein paar neut.

Os Net, jao �s Net, det is mich ein portret.
Maar 't mak �s nog wat veur.
Want ki�k ens det deer, det guf met zien plezeer,
aan d'n optoch klank en kleur.
Met ziene praot, dae gekke praot,
taege de kaerels langs de straot.

Os Nel, jao �s Nel, det is mich ein med�l,
wie det in den optoch l�p.
En hu�r wie dae schat weer ens aan hi�l de stad,
zien vertelselkes verk�p.
Och wie det geit, jao wie det geit,
taege 't mansvolk waat dao steit.

* lp 1979/1980 : Jocus - " Dao geit-e haer ! " - Discofoon LP 4.7980 15.90


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PETERKE
19??: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet Oet Lottum


Peterke dae woende in ein alde boerderie.
Heej wied vanaaf zien motto waas : " Ut mak niks, c'est la vie ".
Maar op 'nen daag toen kwaam hae truuk van 't werke op 't land.
Hae keek ens good, och nae, dao stond zien boerderie in brand !

Refrein:
Jao det is pech, pech pech, pech pech pech.
Jao det is pech, pech pech, ut gelok waas beej um weg.
Jao det is pech, pech pech, pech pech pech.
Peterke dae had allein maar pech.

Peterke zien buure hadde pas 'ne nieje hond.
Dao ging hae dok mei wandele want wandele waas gezond.
Dan goeijde hae ein stokske weg en zei : " Pak ut stokske, braaf ! "
Maar d'n hond begreep ut spelke neet zei : " Hap ", twie vingers d'raaf !

Peterke dae zoog ein hiel moeij maedje orges staon.
Hae ging d'rhaer en vroog verlaege : " Wilse met mich gaon ? "
Maar ut maedje det zei niks, nae ut maedje deej hiel kort.
Toen zoog hae det hae lolde met ein groet reklame-bord !

Peterke leep met ein deure bloomefaas op straot.
Die waas veur de verjeurdaag van 'ne gooje kammeraod.
Hae stook ein kruutsing euver, maar ut stopleech stond op roed.
En det had Peter neet gezeen en noow is Peter doed ...

Refrein:
Peterke dae had noow noeits mier pech ...

* cd 1998 : Neet o�t Lottum - "Flaai"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIEN 2
Tekst & muziek: Leon Giesen
Zang (*) : Romeo


Vuul vioele en ein groet ingelekoer huurse zaach vanoet de huuegte.
Zeut wie honing veur 't roeje oer of wie water nao de druuegte.
Zoe mot 't zien, zoe gaon de verhaole.
Zoe mot 't zien, asse de leefde vinds.
Zoe mot 't zien as dien hert wuurd gestaole.
Zoe en neet anders, zoe mot 't zien.

We waere getroffe door ennen donderslaag, inens vinde weej de waore.
De leefde sleit toe vanoet 'n hinderlaag en weej zien veurgood verlaore.
't Mot zoe moej zien, d'n daag van mien laeve.
't Mot zoe moej zien, as ik de leefde vind.
't Mot zoe moej zien, maar d'r is nog iets naeve,
de roezegeur en maoneschien, en det is ...

Refrein:
Pien, pien, pien umdet ik um oeit kwiet zal zien.
Pien, pien, pien umdet ik um oeit kwiet zal zien.

We doon toch alles veur wat zekerheid, 'k lierde door veur de papeere.
D'r is maar ein dink wat ik ech zeker weit, ik zal alles ens verleere.
't Is zoe moej, wie het leet te slaope.
't Is zoe moej, wie 't veilig beej mich leet.
't Is zoe moej, nao ein laeve lang haope, vond ik geluk.
Waat ein verdreet, en waat ein ...

* cd 1993 : Romeo - "Romeo" - Marlstone Recordings bv - CDL 9327


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PIEN VAN MIEN
2004/2005: Tekst: Paul Janssen, Jobert Joosten & Gerard Vonk - muziek: Paul Janssen & Gerard Vonk
Zang: Jobert Joosten & Gerard Vonk


Joa vriedaag op de lappe, waat kin d'r moeijer zien,
Mit vrinde lekker stappe, det leet mich in mien lien,
Kiek al die kwante minse, ik veul mich 18 jaor,
Dus raeken maar op morge, bin ik 'weer' dao.

Refrein:
Nao de Vastelaovend neem ik bloome mei veur dich,
Nao die dolle daag kump weer dae lach op dien gezich,
Ut zunke geit weer schi�ne, ik zal d'r veur dich zien,
Dreejhonderd twi�-en-zestig daag, allein'maar'Mien.

De broene kan ut trekke, gaon nao de Zoepkoel haer,
Nog gauw waat flappe tappe en dan ein glaeske beer,
D'n twi�de of d'n derde, d'n tel dae bin ik kwi�t,
En op de kneen nao ho�s toe, waat waas'det'wi�t.

De loupb�ks aan en schmienke, gaon mit d'n optoch mei,
Op joets mit eine kater, heej vind ik mienen drei,
Weer drink ik dan de letste, ut is nao miene zin,
En morge lever ik dan de b�ks'pas'in.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIENDAKI�S
Tekst: ? - mezi�k: ?
Zang (*) : De Drekskaters


Jao, d'r is maar ein dink waat ik op mien b�ttram wil en det is:
Pienda, piendaki�s
Ik bin d'r gans wild van en andere vinde 't fi�s
Pienda, piendaki�s
Mien vrinde zegge: "Dae haet ein raedje los."
Pienda, piendaki�s
Maar de kins zegge waatse wils, det greij is gooje kos:
Pienda, piendaki�s.

Refrein:
Want ik hald van piendaki�s, vettige piendaki�s,
Van de lekkere, plekkende piendaki�s.

K�m op, dan doon ik 't �ch veur:
Pienda, piendaki�s
Pak 'n mets en smaer 't maar lekker diek op de b�ttram
Pienda, piendaki�s
Jao noow doot 't muulke maar aop, want dao kump 't vleegtuug aan
Pienda, piendaki�s
En noow maar flink met die tendjes kauwe
Pienda, piendaki�s

Ik meus nao ein dineej en waat waas dao aan de hand?
Pienda, piendaki�s
Ik noom enne gro�ten hap en 't plekde aan mien tand
Pienda, piendaki�s
Idderein keek mich aan en ze schote in de lach
Pienda, piendaki�s
Maar det makde mich niks o�t, want dit is waat is zag:
Pienda, piendaki�s

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIET HALD D'N HOND VAS
Straotdeuntje
Zang (*) : Dames- / Hi�re-ko�r


Refrein:
Piet halt d'n hond vas,
dette mich neet biet.
Biete mich, ik zeg ut dich,
do�zend taler k�s ut dich.
Piet halt d'n hond vas,
dette mich neet biet.

* lp (1978/1979) : Diverse artiesten - " Venlo op zien b�s " - Discofoon LP 45779


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIETJE
1967 nr.2 : Tekst: Frans Boermans - mezi�k: Thuur Luxembourg
Zang: Wiep Hovens


Och waat enne spi�t, ik bin d'r enne kwi�t.
Ik had um met meuite gekrege.
Ik heel um good vas, want ik had um nog pas.
N�w heb ik um nog laote vlege.
Ik leep um nog nao, n�w heej en dan dao.
Maar jummich, ik heel um neet beej.
Wie vindste det zeg, mien Pietje is weg.
N�w vraog ik in eder caf�:

Refrein:
Is d'r heej emus dae Pietje hit,
waas dae heej meschien ?
Wit d'r dan nemus wao Pietje zit,
dae m�t toch �rges zien.
Gluifste dan neet det dae �rges is,
de wets neet waaste zaes.
Zek mich n�w neet det hae n�rges is,
dao isse nog no�ts gewaes.
Zek mich n�w neet det hae n�rges is,
dao isse nog no�ts gewaes.

Ik vroog wae wat wet, aan eder buffet,
en heste n�w o�ts vanzelaeve.
Ik hoort eders ki�r, dae is heej neet mi�r,
ze zagte, dae is nao heejnaeve.
Hae zag d�k gen�g, det emus um z�ch,
en haet um heej duchtig geraak.
Det kump heej op neer, dan gaon ik maar weer,
en vraog in de volgende zaak :

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIETJE
Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxemboug
Gez�nge 1 : Ben Verdellen & De kinder
Gez�nge 2 (*) : Claar Boots


�s Pietje dae haet: "Poep" gezag,
det maag dae neet van Mammie.
Det had hae zelf oetgedach,
waat einen fi�zen ammie.
En Mammie zag: "Det maag neet mi�r,
en anders weer gen snoep !
Dus zeg det neet nog eine ki�r."
En Pietje zag: "Jao, Poep."

Refrein:
Maar Pietje, maar Pietje, beneem dich ein bietje.
Bringste det weer van de straot met.
Maar Pietje, maar Pietje, beneem dich ein bietje,
waaste auk duis, laot det.

Pietje leet, det waas neet net,
d'r hi�l hard eine vleege.
Pap vraog: "Pietje dees dich det ?"
en Pietje woel neet lege.
Hae zag: "Wae det geleverd haet,
kump nemus aan de weet.
Gehuurd heb geej meschien waal wat,
gezeen heb geej 't neet."

Pietje is auk kunstenaer,
det wit geej dan beej deze.
Menkes teikene duit hae gear,
det haet-e waal beweze.
�s Pietje makde 't weer ens b�nt,
had ho�ge no�d veur twi�.
En hae mikde op de gr�nd,
ein menke in de snie�.

* cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die scho�ne leedjes) " - Onger Os 7370


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIMPELPAARS
v��r 1969: Teks & muziek: ?

Pimpelpaars, pimpelpaars, pimpelpaars is de neus van ome Janus.
Pimpelpaars, pimpelpaars, pimpelpaars is die neus, waat eine Janus.
Det kump van al det ninne, zo'n dreej daag aan ein st�k.
Hae sch�d ze zich nao binne, al zittend op ein kr�k.
Pimpelpaars, pimpelpaars, pimpelpaars is die neus van ome Jan.

Mien ome Jan, dae gooie man, dae haet ein klein gebrek.
Nao eeder borrel kump der op zien neus ein kleine plek.
Nao hi�l vu�l van die pintjes krieg zeej op de langen deur,
ein gans bezonder tintje, jao, ein hiel aparte kleur.

Refrein:
Met Carnaval, dan is mien ome Jan zo� in ziene sas.
Dan kump zien paarse neus um iers geweldig good van pas.
Want eeder dae oom Jan bekiek, dae zuut 't al metein,
dae vindt die kleur zo� mo�i en sjiek, en zink dan zit refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PINGALIA
Tekst & muziek: H.J.H. Gerritsen

Op ein bleik stond ein geit, en op ein bleik stond ein geit,
zo� allein, zo� allein, en met s�k aan de bein.
En op ein bleik stond ein geit, en op ein bleik stond ein geit,
en Pingalia neumde zich die geit.

Refrein:
Pingalia, Pingalia, zoo'n geit van 18 jaor, zoo'ne faldera.
Ut mek, mek, mek, nog achter in de nek,
maar ut vrejt al met ein kn�lke op de hek.
Pingalia, Pingalia, zoo'n geit van 18 jaor, zoo'ne faldera.
Ut mek, mek, mek, nog achter in de nek,
maar ut vrejt al op de hek.

Tante Nel had �s gezag, en tante Nel had �s gezag,
det die geit, det die geit zo� met de "biem-bam" sleit.
En tante Nel had �s gezag, en tante Nel had �s gezag,
det ut kn�lke op de kneen waas gebrach.

En ut kn�lke is gegaon, en ut kn�lke is gegaon,
zo� allein, zo� allein, met zie'n s�k op de bein.
En ut kn�lke is gegaon, en ut kn�lke is gegaon,
en ut geitje mek, mek now weer allein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PINGUIN SWING
Tekst: Wiel Hermans - muziek: Wim Roeffen

Pinguin pap en pinguin mam,
die kraoze lekker swingend op die korte bein.
Hiel vuul leweit en duchtig tam tam,
zo� schravele die achterein.
Det sch�mmelt maar, en huur ens wie det flats,
daobeej wu�rt swingend in de maot geklats.

Refrein:
De pinguin swing, de pinguin swing,
de bein, die waere razelig van j�ngk en alt.
De pinguin swing, de pinguin swing,
wae strak zit in de frak, lu�t det neet kalt.
't Vruus maar of 't du�jt maar of van alles wat,
met hoebele en waggele geit alles plat.
De pinguin swing, de pinguin swing,
zo� swink 't door de ganse stad.

Pinguin Jet en pinguin Jaer,
begoove zich al d�kker op det gladde i�s.
Deep �nder nul, det hebbe zeej gaer,
dan lache zeej zich weer de mi�s.
Zo� same op ein h�pke, do�n beejein,
dan gaon die allemaol wie einen trein.

Efkes nao rechs en dan weer nao links,
de neuze achternao, dan geit 't neet verki�rd.
Asse gewo�n as pinguin dinks,
dan hesse det hiel gauw geli�rd.
Dus allemaol d'r i�skalt taegenaan,
dan wu�rt 't nog gezellig op die slidderbaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PLEKKER
Baer v/d Meij & Egon Peters
Hofkapel v/d Wien, zang (*) : Marita Borremans, Hans Goertz, Jeu Titulaer en Baer van der Meij


Met de vastelaovend gaon ik gaer op stap,
lekker pierewaaje, hange aan d'n tap.
Later rup de kastelein: " Ut is d'n hoegste tied ",
zeg ik um: " Det vind ik fijn, maar de bis mich nog neet kwiet."

Refrein:
Ik blief nog effe heej, ik blief nog effe heej.
Ut is toch zeker vuuels te vruiug um al naor hoes te gaon.
Daorum blief ik nog heej, daorum blief ik nog heej,
wies det de vastelaovend is gedaon.

Bin ik met ein maedje, wilt det leeve kind,
al huuel vruueg gaon vreeje, waat mich gaar neet zint.
'k Wil nog neet naor boete, 't is nog vuuel te vruug.
Wachte wies ut sloete, ik bin ut nog neet muueg.

* lp: "Vastelaovend in De Wien" - LP 1065-A


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PL�K D'N DAAG
1972 nr.2 : Tekst: Ad Pollux - muziek: Frans Wetjens

Gister waas, morge kump, maar vandaag dae ister.
En weej praote gans bestump, neet mi�r euver gister.
En waater morge te wachte steit, leet �s neet op de maag.
Nae, wao 't �s allein um geit, det is vandaag d'n daag.

Refrein:
Z�nnen daag wie vandaag ister maar eine.
Jao, maar eine, en det is z�nne fijne.
Daorum pl�k daen daag, want minseleef hae ister.
Jao, pl�k daen daag, want morge isse al gister.

Pl�k d'n daag, k�m d'r beej, laot um toch neet scheete.
Strakkes isse weer veurbeej, wu�rter weer gekrete.
Daen daag dae ister veur �s plezeer, maar is um zo� gesmaerd.
En daorum is �s elk keteer, jao elle meuite waerd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PLUUJ
1981: Tekst: Hannelore Winter - muziek: John-Gerard Janssen
Zang: Marlie Hanraths


Refrein:
Met mien pluujke, nondejuuke, dans ik door de straote haer
Met ein jeske, kallebeske en ein hudje mit ein vaer
En ut eppelke van Eva bringk mich neet van wi�s
Det hingk dao aan die pluuj in mien eige paradi�s
Met mien pluujke, nondejuuke, dans ik door de straote haer

Ein klein redi�ske wao genne mins naor vroog
Ein golde li�ske det in d?n i�skas loog
die hebbe jen want die hange aan ein pluuj
baove al die gekke luuj.

Ein alde bro�dkors die neet te bi�te waas
Ein st�kske braodwors die goof um duchtig gaas
Dao aan die pluuj met wat selderie en knoep
En det l�p neet in de soep.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE POES VAN TO�N
W��rd en meziek H. Verhagen & J. Kohlen

De poes van To�n det is ein kat,
kaolzwart met lange stert.
Ze vrit hi�l fein ut hielke op,
en l�s maar genne snert.
Ze duit waat heej, ze duit waat dao,
de ruuks ut kamers wi�d.
En toch wilt �zze gooijen To�n,
det praoper bi�s neet kwi�t.

Refrein:
Die poes van To�n det is ein kat,
kwaam op mich aaf en deej mich wat.
Ik waerde mich wie eine gek,
jao, jao daovan heb ik die plek.
Die poes van To�n det is ein kat,
kwaam op mich aaf en deej mich wat.
Ik waerde mich wie eine gek,
daovan heb ik die plek.

Ein aardig Vastelaoveskind,
had To�n ens flink gek�s.
Maar tho�s gek�mme leet zien vrouw,
dae stumper gaar gen r�s.
Wao waas dich ? - Is det lippestift ?
Ik wil deste ut mich zaes.
Och nae zaet To�n, maak dich neet di�k,
ik bin beej de poes gewaes.

To�n zoot mit kermis in de kroeg,
dr�nk flink waat beerkes o�t.
Maar efkes later sloog hae zich,
kreeg krampe op zien sno�t.
Al waggelend ging hae nao ho�s,
en v�nd ein gooije smoes :
Die kretskes vrouw, die kreeg ik weer,
van die gemeine poes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE POLLONAIS
2001/2002: Tekst & muziek: Mai Anr�chte & Jacques Claessen
Zang (*) : Mai Anr�chte & Jacques Claessen


Refrein:
Allemaol in pollonais, as te d'r eine veur dich haes,
halt um vas, gewoe�n aan ziene jas.
L�pse veur of achero�t, kiekse in die leuke snoe�t,
waat ein kans, veur eine nieje sjans.

Noow zu�s ens waat die pupkes danse, die in det kind zien auge staon,
zal det amor waal verstaon, of is 't strakkes weer gedaon.
Velt d'r veur �s waat te kerdieze, nogal wiedes dan laot maar gaon,
kinse die leefdes taal verstaon, dan laot toch gaon.

Noow uig ens waat ze koekeloere nao �zze slinger van plezeer.
Wao geit dae ganse zwiek noow haer, nao de rue de la flodd�res ?
Det is 't getske van de leefde, biste dao nog neet gewaes,
loup dans ens mei dees pollonais, weit waaste haes.

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POPFESTIVAL
Tekst: Frans Boermans - muziek: Wim Roeffen

Ik bin, wie ge wet, enne popfen tot en met,
enne fen met hi�l mien hert.
Och, as ge ens wis, wie gezellig det det is,
op z�'n prachtig popk�nzert.
Met h�nderddoezend op ein plein,
op ein h�pke, hi�l do�n beejein.

Refrein:
Jao, ik m�t en ik zal nao 't popfestival.
En egaal auk waat veur waer, ederein dae geit d'r haer.
Nao det popfestival kump 't mo�iste van al,
want nao aaflaup geliek, dan begint dao de meziek.

Gunds op ein schavot, schri�f d'r eine zich verrot.
Neemus hellep dae'n ermen kn�l.
En hae houwt en jank op ein soort besnaorde plank.
"Kuns" is genne flauwek�l.
Maar och, den bin ik waal gewind,
en aan alles kump toch ein ind.

Dao wuurd gemiauwd en gejengeld en gehouwd.
Vraog mich neet wao det nao klink.
Geit 't hard gen�g, gaon de hendjes in de l�ch.
De massa is auk maar ein dingk.
Maar och, det duit mich gaar gen moer,
met ein wetje in eder o�r.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINS CARNAVAL
v��r 1954: Tekst: Koos Timp - mezi�k: Giel Aerts

Idder jaor mit Vastelaovend,
duit hi�l Venlo deze wins:
-'t Rup al waeke van te veure -
'Gaef �s 'nne nieje Prins.
Dae �s Venlo kint regere,
op zi�n eige st�m maneer,
en dae dr�ej daag lang d'n baas speult,
in 't Stedje van Plezeer'.

Refrein:
Prins Carnaval, Prins Carnaval,
is de leukste vent, in de hi�le tent.
Prins Carnaval, Prins Carnaval,
is d'n baas in Jocus' Hoonderstal.

Euveral wao maar meziek is,
of wao maar gez�nge wuerd.
Is de Prins mit zien'n aanhang,
�nverschillig welke buurt.
As de bel van Jocus klingelt,
is det 't attentie-sein.
Want de Prins dae is in aantoch,
en dan zingk me dit refrein :

As 't knudde op d'n bal is,
kreit d'r genne Jocus-haan.
Maar kump dao de Prins nao binnen,
dan mak dae de kachel aan.
Ziene Raod begint te zinge,
wae d'r piere kint, dae piert.
En de Prins gif zelf 't veurbeeld,
wie me Vastelaovend viert.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINS VAN IDDERE MINS
2004/2005: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: prins Fred Honig en zien adjudante Bart Holtermans en Frans Pollux


Venlo maak plaats!
Waoveur?
Veur de Prins!
Wae? Ik?

Refrein:
Dao hesse de Prins van idd're mins
En weej zien de wins van idd're prins.
En asse ut kind nog in dich vinds
Dan bisse zelf ein bietje Prins
En waal de prins in idder mins
Det is toch waat idder mins zich wins
Dus asse noow nog luime kins
Dan wuuers se prins, wins-prins!

We zoote in d'n duikbo�t in de middelandse zi�
Dao klop-de eemus op de deur.
We makde aope en dao stond de vors
met eine nieje mantel in de gooije kleur.
De vors zach: 'Hang dae mantel um en zet daonao
dees' ho�ge muts met vaere op d'n bluts.
En ki�k ens dao:'
(Wao isse dan?)
(Dao hesse de Prins!)

�s eige scho�n Parade waas met joeksigheid gevuld
En weej, weej st�nde op ut daak
Week veulde �s gepaerdskeuteld,
weej veulde �s verg�ld
en idder w��rdje det waar raak
Daen aovend z�nge alle j�nge in de stad
Nae z�nne prinselijke Prins hebbe weej noeits gehad
(Prins Carnaval!)
(Nog eine ki�r)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINSVERRAOJE
2003/2004 nr.4 : Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Ruud Stikkelbroeck & Bram Holla


Wie ein laupend veurke geit 't door de stad
Want d'r zit ein scheurke in �s Jocus-schat
En door det kleine scheurke is noow waat �ntsnap
't Allergro�tste Stadsgeheim wuurt heej door �s verklap!

't Is dan waal verbaoje maar we gaon de prins verraoje!

't Wuurt dae dao!
Wae dao?
Dae dao met det m�rf!
Dae noow neet nao heej zich um te dreije d�rf
Dae met die hand en die bein
Wuurt adjudant nummer ein
Uig herres span dao dae
Det wuurt d'n andere
Jao jao 't is dan waal verbaoje maar weej gaon de prins verraoje
't wuurt dae! Wae? Dae! Dae? Dae Dao! Aoh
Ik weit allein nog neet percies in welk jaor

'k Zoog 'm gister sjouwe, richting fotograaf
'k K�s mich nog verdouwe, hae kwaam op mich aaf
'k Merkde det-e gaar niks in de gater had
inens reep ik: Dich wuurs de prins! Hae schrok, toen wis ik zat.

'k Lig al daag te tuure, plat op mienen bo�k
Beej zien euverbuure achter eine stro�k
's Morges geit-e werke, hae luimp haos gans de nach
En det d'r niks verdachs gebeurt, juus det vind ik verdach


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRUUSE
19??: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet Oet Lottum


Iddere Zaoterdaag dan is ut weer zoe wied.
Dan wuurse in gans Venlo diene auto neet mier kwiet.
Dan komme ze met bakke vol, van euver de grens,
en rieje allemaol in eine Mercedes-Benz.
Ze komme 's morgesvruug al rond de klok van nege oor,
en vraete dan al hamburgers en hiering in ut zoor ...

Refrein:
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Bakke vol met 'Kaffee und Kaese',
'Und Pommes-Frites mit Mayonaise'.
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Ik zeg og, oeit dan waere weej ut zat,
want zoevuul Pruuse hebbe weej nog noeits gehad !

'Die ganze Familie' lop met tasse euver straot.
En as de kiendjes zeike um 'n ies, wuurt 'Mutti' kwaod.
Sie einkaufen de gansen daag, de veut die doon eur pien,
op zeuk nao alle winkels wao de dinger 'billig' zien.
Maar vruug mich zo'nne Pruus oeit nao de waeg nao C&A,
dan steur ik um 'per ongeluk' nao Hors-America ...

En um ein oor of vief dan is de Zaoterdaag veurbeej.
Dan rieje ze weer truuk in eure dieke BMW.
Dan lop dich veur ein waek auk genne Pruus mier in de waeg,
en staon alle pekiergeraazjes zes daag lang weer laeg.
Dan huurse weer gewoen Venloos praote, och waat klink det braaf.
Och loog os Stedje van Plezeer maar wieer van Pruuses aaf ...

* cd 1998 : Neet o�t Lottum - "Flaai"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAAR
2001: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet o�t Lottum


Messchien dalik, as alles waat gezak is.
Messchien straks, as ik vergaet waat d'r gezag is.
Messchien later, jao later det klink good.
Maar veurluipig drink ik nog dien blood.

Messchien o�it, vlak veurdet we do�dgaon.
Messchien dan, det we met �s batse blo�tgaon.
In de winter van mien laeve, sorry veur waat waar,
't is raar

Alles is raar, alles is maf, alles is kr�mp,
en ik bin aafgest�mp.
Van o�t- nao aan- weer o�tgestamp.
Ik veul mich net ein schemerlamp.
Alles plek heej van mien traone.
Zellufs de gr�nd, daorum halt ik mich nog staonde.

Messchien toch, det we nog ens waat gaon aete,
In det restaurant, wao ze �s allang zien vergaete.
Van al �s gepraot waere de biefst�kke kalt.
Ik halt van dich, maar�

De's neet mi�r zat en in idder geval noow neet.
Dus praote, aete, drinke hoof neet, as 't aan mich leet.
Al slo�t ik neet o�t det �s de toek�ms nog aete schink,
we zeen waal waat 't bringk.

Alles is raar, alles is maf, alles is kr�mp,
en ik bin aafgest�mp.
Van o�t- nao aan- weer o�tgestamp.
Ik veul mich net ein schemerlamp.
Alles plek heej van mien traone.
Zellufs mien schoon, daorum halt ik mich nog staonde.

Messchien det �rges o�it in 2012,
ik dich 's bel of wae wet belse zelluf.
En dan kinne we gaon drinke en klinke op waat vruuger waar,
maar noow is ...

Alles nog raar, alles nog maf, alles nog kr�mp,
en ik bin aafgest�mp.
Van o�t- nao aan- weer o�tgestamp.
Ik veul mich net ein schemerlamp.
Alles plek heej van mien traone.
Zellufs mien leedjes zien plekkerig gewaore.

* cd 2001 : Neet o�t Lottum - " Vertrokke " - Red Bullet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAUKE
2001: Tekst: Rob vd Sluis - muziek: Ex-Ronny Toober
Zang (*) : Ex-Ronnie Toober


Ik stop met rauke, �nne kier
Ik stop met rauke, �k weit nog neet wanni�r
Kaugums of tablette
Of accupuntuur laote zette
�K stop noow met rauke, deze kier

�K bin noow �nne stresser, maar waal gez�nd
Bin 18 kilo zwaorder en heb �n di�ke k�nt
Mien vrouw geit van mich scheije
Maar ik heb alweer waat ni�js te vlije
�T is waal neet zo� clever, ut is bl�nd

Ik stop met stoppe met rauke, noow metein
�K heb al gen geveul mier, in mi�n linker bein
Caballero, drum of samson
Of.., marlboro light
Ik vlem gewo�n verder, net wie idderein

* cd 2001: Ex-Ronny Toober - "Noow en heej"
2001 *cd : Diverse artiesten - "Venloos Trots"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RAZELAER
1963 nr.1 : Tekst: Koos Timp - mezi�k: Giel Aerts
Zang (*) : Theo Teuwsen


Ik bin zo� erg verlaege, ik weit neet waat det is.
Mien bein die staon de ganse daag te knikke,
en ik kin n�rges taege, ik woel ens det ge wis.
Wie ik mien w��rd nao �nder staon te slikke.
Ik bin 'nen echten 'duizak', wie me zaet.
Det kump as Amor dich te graze haet.

Refrein:
Eed're kier as ik dich zeen, eed're kier as ik dich zeen,
- waat enne wazel - krieg ik de razel.
Eed're kier as ik dich zeen, eed're kier as ik dich zeen,
krieg ik de razel in de kneen.
Dan gaon ik langszaam van de gaert, ik griep mich aan de moor.
Mien bein die slage in de knup an dan zak ik d'r door.
Eed're kier as ik dich zeen, eed're kier as ik dich zeen,
krieg ik de razel in de kneen.

Ik bloos wie ein redieske, ik kan d'r niks aan doon.
Wao m�t det haer as ik mit dich allein bin.
Dich bis z�'n lekker sieske; mien hert zink in de schoon,
umdet ik door daen dazel van de bein bin.
Ut leefste leep ik hi�l wied um dich haer,
maar ik doon ut neet, ik zeen dich vu�ls te gaer.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


REIZIGER IN ZWART
1995: Tekst & muziek: Maurice Roosen
Zang (*) : Romeo


Noch dertig jaor te gaon, dertig jaor um te bedinke,
waat d'r op miene graafstein kump te staon.
Gaon ik naor d'n hemel of rup d'n duvel mich in de hel,
zal ik mich verwaere of geit 't laeve ech zoe snel.

Euver dertig jaor zien mien haor gans gries,
bin ik einzaam en vergaete, bin ik alt en wies.
Euver dertig jaor is het gegaon en beej mich weg,
maar de vaaje in zien gezich laote gen leuges toe.

Vanaovend weit de wind oet 't weste, 't perron is naat en kald,
't spoor strek zich oet tot aan de horizon.
De huurs de stumme van de minse veur d'n trein van halluf twelluf,
Venlo- Den Haag centraal station.

Maar de stilte is maar schien, wachtend op de volgende trein,
ik bin ein reiziger in zwart, in ennen trein rond middernach.
Genne naam en gen verleeje, zeukend in 't hede.
Alles achter mich verbrand veur ein laeve aan de zonnekant.

* cd 1995 : Romeo - "Later krieg geli�k" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE REJALE (royale)
Tekst: Frans Boermans - muziek: Wim Roeffen
Zang (*) : Wiel Vestjens


Refrein:
Zo�lang weej laeve, zal ik dich gaeve,
mien hi�le hebbe en mien ganse traktement.
'k Zal dich bedinke met scho�n geschinke,
ik vraog veur mich allein maar eine z�ndaagscent.
Want ens per waek wil ik mien gro�t gel�k gedinke,
m�t ik o�t dankbaarheid ein glaeske beer gaon drinke.
Zo�lang weej laeve, zal ik dich gaeve,
mien hi�le hebbe en mien ganse traktement.

Och, leeve schat, zek wetste wat.
As dich smeis van mich hils,
en trouws met mich, dan kaup ik dich,
van alles waaste wils.

Dae'n auto en die vleegreis,
en dae'n b�ntjas zien wat deur.
Dao kaup ik dich ein fietske,
en ein l�chtig bloesje veur.

lp: " Laot gaon dae wage "
cd : " Z�nne Vastelaovend "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIDDER GOSEWIEN
Tekst: Frans Boermans - muziek: Jan Theelen
Uit de revue 'Stel og ens veur'


Huur mien verhaol van Ridder Gosewien.
En van de scho�ne J�nkvrouwe Mechtilde.
Daen eed�le man dae beej det maagdekien.
Ziene leefdesdors aan eur rieke br�nne stilde.

Eilaas eilaas hae waas d�n innigste neet.
Det waas n�w net waorum hae zich zoel wraeke.
Hae keek in zien alkoof door eine spleet.
En hae zoog veer veut �nderoet de lakes staeke.

Hae haet dae valse sno�daard oetgedaag.
Dae um zien scho�n Mechtilde hal �nstaole.
En zeet wie hae toen zonder sto�t of slaag.
Ouk de zegepraol nog zo�waor wis te behaole.

Hi�r Gosewien had op ein slum meneer.
Ein stinkerskieske op zien zwaerd gestaoke.
Dae valse minnaer veel verduzeld neer.
Wie hae toen det Limburgs kieske had geraoke.

De Moraal:
Wae zich neet altied opveurt net en braaf.
Hoort in mien leed det hae dan m�t bedinke:
Dae�n d�mme mins dae gru�f zien eige graaf.
En hae bringk dao beej ouk d�n boel nog aan �t stinke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIDDER KUNIBALD
1999/2000 nr.1 : Tekst: Paul Naus, Frank Spreuwenberg & Wim Roeffen - muziek: Wim Roeffen
Zang (*) : Hay van den Ham & Frans Driessen


Kunibald, dae had beslaote mit d'n optoch mei te gaon.
Ouk zien paerd k�s 't weer neet Iaote, en st�nd al ore klaor te staon.
Op de P�nniewaeg gek�mme, stond haos mi�r as idderein.
O�tgedos mit tr��t en tr�mme z�nge zeej same dit refrein:

Refrein:
Kunibald, dao kump'hae weer. hae wet, weej zeen 'm toch zo� gaer.
'nen Optoch z�nder Kunibald, is Jocus vitae z�nder zalt.
Smeis dan l�ppe naeve 't paerd, det kump dan dao door det,
Want Kuun had weer ens zat gehad, hae had mi�r dors dan mood.
En zienen "hiep" dae waas det zat, dae zag:" Dich geis maar fijn te voot".

Wie weej eur zo� zooge sjouwe, nae, det zoog toch gaar neet o�t.
"Kuun", dae meus zienen hiep waal douwe, want anders kwaam dae neet veuro�t.
Maar hae leet zich toch neet kiste, en 't l�kde um goddank.
Veur de luuj die 't nog neet wiste, hae kreeg d'n hiep weer aan de gangk.

* cd 2000 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RI�FMEZI�K
1983 nr.2 : Tekst: Wiel Hermans - mezi�k: Wim Janssen
Gez�nge Wiep Hovens en Annemie Alders


Refrein:
Mam, wao is dien wasri�f ? mam, gaef mich die ri�f.
Want idderein dae l�p noow met ein wasri�f veur 't li�f.
Gans Venlo steit te ri�ve, ik zoel achtebli�ve ?
't Is al vi�f veur vi�f, mam, aoh mam, wao is die ri�f ?
Gans Venlo steit te ri�ve, ik zoel achterbli�ve ?
't Is al vi�f veur vi�f, zek mich, mam, wao is die ri�f ?

�s mam die kreeg ein wasmesjien,
en de ri�f woort aafgedank.
Maar noow dao weer mezi�k in zit,
had d'n deze gaer die plank.
Want huur, 't ganse Jocusri�k,
schravelt op z�'n bleek.
En make dao op ri�fmezi�k,
mam, laot mich neet in de steek.

Ein tr��t dao kreeg ik nappes o�t,
net zo� wie zo� minnig ein.
Ik deej veur spek en bo�ne mei,
want ik kreeg die neut neet klein.
Maar ri�fmezi�k det kneis ik bes,
det mak mich neet schauw.
Noow woel ik meidoon met de res,
maar ein wasri�f heb ik louw.

Ein jungske kreeg ik kinnis aan,
en det waas ein wasri�f-st�r.
Dae speulde in d'n optoch met,
met zien wasri�f op ein k�r.
Dao st�nd ik met mien twintig jaor,
hae zoog mich neet staon.
G�n wasri�f, det waas zien bezwaor,
bin toen rap nao ho�s gegaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T RIENKE
?
Wies: "Str�mt herbei Ihr V�lkerschare"


Van de Schienskoel kump gedreve, door 't Ven struimp �zzen Rien.
Is hae waal wat klein gebleve, alles kan neet einder zien.
Greuit de droef neet langs zien kante, riekd�m haet hae aevel auk.
Riekd�m van sevoeije plante, van k�mk�mmers, prei en lauk.
Riekd�m van sevoeije plante, van k�mk�mmers, prei en lauk.

In 't Ven hebbe we 'n Rienke, det l�p achter langs �s ho�s.
Veur de geit was dao �s Stienke, dieke reube wie ein vo�s.
En �s kuuj die gaon d'r aan zoepe mit water gaeve genne las.
M�t de kleine s�ms vuel p..., was mien vrouw dao-in de was.
M�t de kleine s�ms vuel p..., was mien vrouw dao-in de was.

Nao d'n Broezerd k�m ens kieke, mit de visgaert in de hand,
n�rges vindt ge ziens gelieke, in �s ganse vaderland.
Aan d'n Broezerd wil ik visse, aan d'n Broezerd wil ik staon.
Eder daag, 't kan neet misse, mit ein zooi nao ho�s toe gaon.
Eder daag, 't kan neet misse, mit ein zooi nao ho�s toe gaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UNNE ROES
Tekst: Martin Peters - muziek: Wim Roeffen

Refrein:
Fladdere wie eine vlinder en zoeme wie un bei.
Hange wie un vlaermoes want dao zitse dan neet mei.
Dien auge staon dan wazig, ut is dien eige fantasie.
En 's morges asse wakker wuurs begint ut weer opnie.
Dan kinse:
Fladdere wie eine vlinder en zoeme wie un bei.
Hange wie un vleermoes maar dao zitse dan waal mei.

Ik weit now wie ut kump, det kin toch auk niks gaeve.
Met vastelaovesti�d, laefse un gans niej laeve.
Ut kan laupe wie ut l�p, och minse laot toch gaon.
Weer efkes ein femielie zien, veurdet ut is gedaon.
Dan kinse:

Ut is alweer zo� wiet, ik kan der neet mi�r taege.
As ik d'r al aan dink, waer ik op slaag verlaege.
Ik bin gans van de wap, verberg dan mien gezich.
As het weer veur mich steit en zaet ik hald zo� vuel van dich.
Dan kinse:

* lp 1980/1981 : Jocus - " Gaef mich de vi�f " - Discofoon LP 11.11.80


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROETSE
1987 nr.3 : Tekst: Ad Pollux - mezi�k: Giel Aerts
Gez�nge: Hay Cromvoets


't Haenke in d'n tore, haet �nderhand gen werk.
't Klaag: d'r kump al jaore haos gen kiep mi�r in de kerk.
Ik zeen 't neet mi�r zitte um heej te bli�ve staon,
um heej te bli�ve pitte, nae, ik gluif det ik maar gaon.
En wilt ge weite wie, dan got maar ens opzie.

Refrein:
Ik laot micht roetse nao �nder roetse,
gaon op de Alde Merret joetse.
Met el die kiepe um mich haer,
det woel ik al zo� lang, zo� gaer.
Ik laot mich roetse nao �nder roetse,
in eine roets de Zo�pkoel in.
Geej meug mich dreej ki�r laote boetse,
en dan weit ik det ik d'r bin.

Ik staon heej maar te dreije, umdet geej weite wilt.
Wie of de wind geit weije, maar det zaet �ch toch De Bilt.
Ik kri�g heej in daen tore weer eders ki�r ein vaeg.
Zo� zitte mich al jaore heej die winde in de waeg.
Dus nog maar ens gezag, ik had mich zo� gedach.

De hane en de hinne in �zzen hoonderstal,
die laote zich neet kinne, en doon mei in z�n geval.
Die gaon op eur gemaekske dezelfde kant obaan.
En van ein leije daekske hu�rste �zze Jocushaan.
Noow is 't dan zo� vaer, hallaej, dao gaon we haer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RO�ZEGEUR EN MAONESCHI�N
1980 : Tekst & muziek: Martin Berbers
Zang (*) : Hannelore Winter


Of baedelaer, of miljonaer, waat zal 't beste zi�n ?
Ze hebbe allebei gel�k, maar auk dezelfde pi�n.
"Och, leeve mins, bewaar ged�ld" det is al d�k bez�nge,
want eed're wins, dae zich verv�ld, dae krieg direk weer j�nge.
Waat hebbe we mi�r nog wat ge dach, we laeve en kinne nog lache ...

Refrein:
De wengskes kri�ge kleur, ik ruuk alweer de ro�zegeur.
Och minse, k�m ens veur, de linte steit weer veur de deur.
De wengskes kri�ge kleur, ik ruuk de ro�zegeur.
En met of z�nder maoneschi�n, 't zal weer dreej daag za-lig zi�n.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROK EN ROOL DUIT UT GANS
1984/1985: Tekst: F.van den Bogaard - muziek: Chuck Berry
Zang (*) : de Drekskaters


Venlo is ein leuke stad, al hebbe we trammelant gehad,
door ruzie stuf of un stick, want j�nge det is linke mik.
Witste wat ik dan leever flik: ik dans, def guf mich enne kick.

Hald van Venlo, halt ut greun, halt ut dan zo� en gen gekleun.
Dus petty-coat en pums maar aan, zet alle z�rg ens van de baan.
De taofels, steul gaon aan de kant, d'r wu�rt gedans en det is kwant.

Refrein:
Rok, rok en Rool, die luie kont maar van de stool.
Dae Rok en Rool is pas meziek, dae mak dich j�ngk, de veuuls dich riek.
Jao, Rok en Rool dae duit ut gans, dus Rok en Rool met dien sjans.

Hab dem Wagen falsch parkiert, den mund mit Majo vollgeschmiert.
Ich hab hunger, ich hab durst, ich trink ein Bier und ess 'ne Wurst.
Die Marken rollen mir aus der hand, wir sind wieder ins K�seland.

Refrein:
Rock, Rock Rock und Roll, wir stehen schlange bei dem Zoll.
Rock, Rock Rock und Roll, wir essen uns satt und tanken voll.
Rock, Rock Rock und Roll, Beckenbauer ist besser wie Kroll.

Halt ge van Venlo, halt ut scho�n, veur Jaerke, An, Merie en To�n.
Parade, Geisstraot, euveral, bringk rol en rool naor ketjesbal.
Veur Schinkeman of op stadho�s, of Rok en Rool gewo�n ens tho�s.
Ik halt van Venlo en van dich, ein scho�ne stad ein moe�j gezich.
En kiek geej zonnig of soms kalt, ge weit toch det ik van �ch hald.
Zeen ik och mien hert struimp vol, veur Venlo dich en rok en rool.

Refrein:
Rok, rok en Rool, die luie kont maar van de stool.
Dae Rok en Rool is pas meziek, dae mak dich j�ngk, de veuuls dich riek.
Jao, Rok en Rool, dae duit ut gans, dus Rok en Rool met dien sjans.

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SAGE VAN HAZEPO�T EN GRANVALEER
Tekst: Leo Opheys - muziek: Frans Boermans
Uit de revue 'Stel og ens veur'


Fossa Eugeniana,
band t�sse Rien en Maas.
Me zuut dien alde spaore,
wao ens 't Lingsfort waas.
Ens hebbe aan de Fossa,
wie geej vandaag not weit.
Veur Spaanse potentaote,
vu�l werkluuj hard gezweit.

Kanaalbouwingenieure,
die kwame van wied haer.
D'n baas waas Hazepu�tje,
d'n andere Granvaleer.
't Lo�ngeld det kwaam altied
oet Venlo van de bank.
Zo� heelte die twi� baze
d'n bouw dao aan de gank.

Opens dao zach dae'n eine
toet zienen opperbaas.
Laot �s det geld behalde,
't is neet wied die Maas.
Dae leet zich iers waat nueje,
maar gaof op 't lets toch nao,
en op betaaldaag hoot 't:
't Geld is nog neet dao.

Det woord ein lammentere,
d'n duuvel haolt dich waal,
en eine vlook kl�nk schrikkelik,
wies euver 't kanaal.
Mit gleuijentigge wages,
wie in de hel zo� heit,
zult geej de grie�f bevare,
altied vermaledijd.

Klamp waas dae vlook verkl�nke,
woord 't duuster wie de nach.
D'n hemel speejde bliksem
en 't h�mmelde mit krach.
Toen kwame door de wolke,
veer hellepaerd dao aan,
met gleuijentigge wages
net op de grie�f op aan.

Veur op d'n i�rste wage
kwaam Hazepo�t dao haer
en op d'n twi�de wage
dao zoog me Granvaleer.
Ze dansde op eur stevels,
de piet nog in de moel.
Zo� vore dao die smaerlep
ho�g euver berg en koel.

Aan 't Lingsfort kort beej Straole
gaon alde spaore haer,
dao spo�k nog Hazepu�tje
en ouk nog Granvaleer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAHARA
1969 nr.2 : Tekst: Ad Pollux - muziek: Frans Wetjens
Zang (*) : Hay Cromvoets


Refrein:
Laot �s gaon, laot �s gaon mien leefste Klara,
dich en ik, weej allebei, nao de Sahara.
Ik heb d'r gev�nde waat ik z�ch,
dao is veur �s nog plaats gen�g.
Mien leefste Klara, in de Sahara,
't is met dich mien lekker deer,
en eedere waek ein vaetje beer,
toch zo� fijn, zo� gans allein, in de Sahara.

Euveral zien minse, minse gro�t en klein.
N�rges, n�rges kinse zien met mich allein.
Euveral zien minse, wao weej gaon of staon.
Zek mich ens, waat vindse, zulle weej maar gaon ?

Klara kind, det wetste, 't is heej niks gedaon.
Alti�d maar det kletse laot �s now toch gaon.
Klara, kind det wetste, ik hald zoevu�l van dich.
Laot ze now maar zwetse, k�m maar mei met mich.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot �s bli�ve zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAMBA PALLESAOTE
1985/1986 nr.2: Tekst: Hannelore Winter - muziek: Jan Derijk
Zang: Hannelore Winter & Jan Derijk

midi

Dit is neet Kariebies, dit is neet Bresiel.
Dit is noow ens tiepies de Venloose sti�l.
De neems enne aanluip van twi�do�zend volt,
dan kump de penantie en 't belke det rolt.

Refrein:
Dit is de pallesaote-samba, karamba, papa dae is van de z�k.
Uich um danse met zien ma-ma, is det neet ein st�k gel�k.
Dit is de pallesaote-samba, det hebbe gekke o�t d'n aek gedreijd.
De letste niejer-w�tse samba, en vader ti�d haet zich verkleid.
Ai ai ai ai ai idderein is van de graot.
Ai ai ai ai ai van dae samba pallesaot.

't Laeve det brink �s ein bleumke det bleujt,
ein veugelke zink en �s hertje det greujt.
Weej waere neet j�nger, maar auk noeits te alt.
En fijn do�n beejein, det is lang neet zo� kalt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME STAPPE (de schutter)
Tekst: Frans Boermans - melodie: 'Fliegermarsch'(Herman Destal)
Zang (*) : De Kammer�odjes


Ziet ge dao? Idderein binne?
Dan staeke weej van wal
Ziet gedao? We gaon beginnen:
Vanaovend wuurd 't knal
De mezi�k is al aan't blaoze
Good stel laot die maar kraoze
Zeej brenge met eur melodie
Waat laeve in de ganse brouwerie

En weej hoove deze nach neet ens nao bed te gaon
En dan hoove weej auk morge neet vruug op te staon
Weej halde neet van p�mpewater
en later genne kater, genne kater genne kater
Enne gooije wiets vertelle is beej �s den bro�k
En weej lache �s dan d�kker vaaje in den bo�k
Weej gaon neet met de kiepe op stok
Des te minder zien weej kinder van de klok.

As weej op de lappe gaon
Ki�ke weej neet op ein oor
As weej same stappe gaon
Gaon weej door ein twi�steins moor
Vuulste vruug tot �zze spi�t
Klink "ut is den ho�gsten ti�d!"
Nog ein leed, nog ein glaas en daon gaon sam sam
Alle maedjes en de j�nges moei nao bed!

* cd: De Kammer�odjes - "Veur �s plezeer"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SARAH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Blaauw


Ik woel det ik op water k�s loupe en dit dich zeen ligge op ut strand.
Dich geneets van de straolende z�n, en in geneet van dich.

Ik woel det ik op wolke k�s dri�ve en det ik dich �nder mich zeen staon.
Ik steur dich ein baodschap met de wind, jao, dich luusters nao mien leefdesgedich.

Refrein:
Zoe� zit ik oore achterein allein.
Ik druim van dich d'n gansen daag.
Ik fantaseer, zing met dien leedjes mei.
K�m veul die vlinders leef Sarah.
K�m Sarah, k�m Sarah.

Ik woel det ik door moore k�s loupe en det ik stiekum naeve dich lig.
Ik speul met dien haor en bewonder dien moe�j gezich.

Ik woel det ik de nach k�s verdrieve, zoedet ut noe�ts mier duuster is.
Ik pl�k met dich d'n daag jao dich straols as ut morgeleech

K�m Sarah - Sarah - Sarah.
K�m veul die vlinders, Sarah.

* cd : Blaauw - "Eine zomer met dich"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SCHOE�NSTE KLEURE
2010/2011: Tekst & muziek: Henk van Hoften
Zang: De Kompane


Idder haet zien favoriete kleurkes
Det krieg-se mei in dien bestaon.
Maedjes kriege bellefleurkes
As-se met de jungkes gaon.
Maar de schoe�nste kleure van �t ganse jaor
Det is veur mich, veur dich,
Det is toch i�rlik waor�.

Refrein:
As �t roe�d en greun
Verschient weer in de straot
Jao, dan is �t weer zoe� wi�d.
Want �t roe�d en greun
Det kin veur mich gen kwaod
Dan kin ik intelik
Mien vastelaoves-eike kwi�t.
Met vastelaovend heb ik det toch alti�d weer
De wind, die heb ik in de r�k en wiebel op en neer
Van de Wien wies aan de br�k
Bringe die kleure, mich vuu�l gel�k.

Elken daag wi�s in de kleine eurkes
Gaon ik schoe�n verkleid as kloon.
Kloons, die hebbe b�nte kleurkes
Van de kop wi�s in de schoon.
Maar de schoe�nste kleure van �t ganse jaor
Det is veur mich, veur dich,
Det is toch i�rlik waor�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SCHOEGELDANS
Tekst & muziek: W. Janssen
Zang (*) : Hans Mans


Huurste in de vaerte dae mezi�k?
Och leve schat, wasas ik maar mei gegaon
De wets det ik veur hoempapa bezwi�k
Kan eine mins dan blieve staon.
Huuer ik die tr��te en die tr�m
Dan kinste gluive det ik k�m.

Refrein:
K�m op de straot, dan danse weej d'n hoempapa
De scho�nsten dans van ut jaor
Z�'n lekker dingk, dae'n alderwetse hoempapa
De blaoskapel steit klaor.

Wie det geit z�'n schoegeldink
M�ste huuere wie det klink
Op ut boenze van mien hert
Sjouw ik mei met det konzert

Alle minse danse op de straot
An op d'n hook dao speult ein blaosorkes
Ki�k ens wie det schoegelt op de maot,
Dao zuuste Venlo op zien bes
Waat zien weej gruuets, waat zien weej ri�k,
Met �zzen alde blaosmezi�k.

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi� maol elf vastelaovesleedjes en nog vu�l mi�r...) "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SENTIMENTEELE
v��r 1885 : Tekst & muziek: Gerard Hamm

.......................................... (?) ..........................................

Och Mieke! Mieke! Mieke! - dich kleinen hertendeef !
Dien neuske, m�ndje, uigskes - zien alle �ve leef.

.......................................... (?) ..........................................


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SIESKE
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : W-Dreej


Sieske ik hald van dich,
Sieske now blief beej mich,

Refrein:
Sieske ik hald van dich,
Sieske now blief beej mich,
Sieske laot mich heej toch neet zoe einzaam staon,
Zonder dich k�n mien laeve neet verder gaon

Ik waande mich hoe�g in d�n hemel,
Zoe groe�t waas mien gel�k,
Op �ns verscheen ein �ngelke,
Det brach mich van mien st�k

Ik waas gewoe�n gans van de geert,
En zweefde oor nao oor,
Mer toen bleek unnen druim te zien,
Want dich waars d�r weer vandoor

Wat�s dich dao met mich deejs,
Det waar zoe gaar neet van dees aert,
Waat ik met dich toen heb belaeft,
Det waar ein doe�dszund waert

Wat�s dich dao met mich deejs,
Det brach unne lach op mien gezich,
Dus doot mer met mich was se wils,
Mien hert is gans van dich

Sieske laot mich heej toch neet zoe einzaam staon,
Zonder dich k�n mien laeve neet verder gaon

* cd 2006 : W-Dreej - "W-Dreej �nderwag"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SINT JUTTEMIS LEED
Tekst: Paul Hermans en Ren� Scheffer - muziek: Ren� Scheffer
Zang (1) : Minsekinder en vrinde
Zang (2) : Frans Pollux (Neet oet Lottum) & Bert van de Bergh (&julliet)


Refrein:
Met Sint Juttemis, dan kom ik dich waer haole.
Dan wil ik met dich danse, dan mot ik met dich sjanse,
en gaon weej same o�t.
Met Sint Juttemis dan zinge weej os leedje.
Dan gaon weej zinge, springe, dan doon weej zotte dinge,
en waat mak det nog o�t.

Jao, de kalvere die danse op 't i�s.
Die bie�ste zien neet wi�s, die danse op 't i�s.
Met Sint Juttemis, dan kom ich dich weer haole,
dan wil ik met dich laupe en gaon weej same o�t.

De duvels gaon met fakkles door de straot.
Pestoer dae neet mi�r heilig praot.
Maar nemus dae vind detdet neet geit.
De bis zoe� moe�j gekleid, gel�k is di�k gezeid,
en idderein, jao idderein is geweid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINTERMERTE
Teks en muziek: Frans Boermans

D'r waas enne ki�r ennen brave soldaot,
dae zoot hi�l ho�g te paerd.
Dae sneej ziene mantel midden op de straot,
in twi�je met zien zwaerd.
En hae goof de helf aan d'n erme man,
dae had 't zo� kald want hae razelde d'r van.
Z�nder jas, z�nder haemp, ocherm,
maar toen hatten 't weer lekker werm.

Refrein:
Weej gaon sintermerte viere,
met �s luchje in de hand.
Weej gaon sintermerte i�re,
staek d'n troshoup maar in brand.

Toen leet hae zich duipe, dae'n brave soldaot,
det woort einen heilige man.
Dae lierde de minse, och doot toch gen kwaod,
want die makde d'r ein p�tje van.
Sintermerte is �zze stadspetro�n,
dae baove n�w baejt veur 't stedje wao ik wo�n.
En hae is �zze kindervrind.
Hae struijt lekker grei veur eder kind.

Weej hebbe gewierks en weej hebbe getros,
al waat maar demp en brandt.
En gluif maar det det vu�l zweit �s haet gekos,
en blaore in de hand.
En det deje weej veur dae stadspetro�n,
dae'n heilige vrind van det stedje wao ik wo�n.
Maar 't wierkse is n�w gedaon,
miene wierkspot is o�tgegaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINTERMERTES VEUGELKE
Tradisjoneel
Zang (*) : Kinderko�r & Jan Pollux


Sintermerte kin neet komme, want dae haet eine kromme poet.
En daor motte weej veur beeje, anders geit Sintermerte doed.

Sintermertesveugelke, haet ein roed keugelke,
haet ein blauw stertje, hoepsa Sintermerte.
Vandaag is Sintermerte, morge Sinterkr�kke,
komme de gooje herte, die hadde zoe gaer ein st�kske.
Houtje op 't t�rfke, Sintermertesk�rfke.
Hout, hout, hout en 's winters is ut koud.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein laeve.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein pret.
En Mieke de Woep zoot op de stoep en leet d'r eine vleege.
Mieke de Woep zoot op de stoep en leet d'r eine gaon.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein laeve.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein pret.

* cd (1995) : Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus - " J�nk en Ald " - Ben Verdellen Productions - BV-E 1213


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEEP
v��r 1954: Muziek en Tekst: Gebr. Hendriks.

Zek, wet g�j auk wie enne sjeep is gemak ?
Z�n krak haet veer rajer en dao-op einen bak.
Van binne wat r�mmel �nderein gekiep,
Daob�j enne motor en de hebs enne sjeep.

Refrein:
Sjeep, sjeep, sjeep, ge kint toch enne sjeep.
Ge wet waal, z�n dink wao ein blikske op hink,
en det as 't ried nao petroleum stink.
Sjeep, sjeep, sjeep, ge kint toch enne sjeep.
Bekiekste z�n kisje van achter en veur,
de zuks, maar de vinds gen deur.

De sjeep is de ker van den modernen ti�d.
Dae hu�rste al k�mme, al is ze nog wi�d.
De sjeep is ein brouwsel van rubber en zink,
'n Dink, aste rechts aaf dreis, nao links aafzwink.

Den buurman van �s, dae is gister gepiep.
Hae reej nao den hemel toe in enne sjeep.
Had in vru�ger i�we ein sjeepke bestaon,
waas Elias neet met ein k�rke gegaon.

Ik kin ein meid die haet met Pruuse gesjouwd,
is tot nog toe neet in de bajes gedouwd.
Wet g�j waorum die meid ut um neet kniep ?
Die zit b�j enne Canadees in de sjeep.

De sjeep kump o�t 't land van Uncle Sam,
maar dames en hi�re, ik staak mien gezwam.
Got allemaol staon n�w en roop dan hiep, hiep,
hiep, hiep, hiep, hoera, en lang laeve de sjeep.

lp 1985


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEI OET
Tekst: Harry Bordon - muziek: ?

Ik h�b pas mit emand gespraoke dae Limburger is, net as ik
dae haet ouch de stadsl�ch geraoke mar haet d'r zich zwaor in versjlik.
Want alles wat hae had bekeke, waar moe�jer dan 't Limburgse land
ik h�b 'm 'ns good aangekeke en brach 'm toen aan zien verstand

Refrein:
Sjei oet, sjei oet, wie kins te toch vergaete
wie sjoe�n, wie sjoe�n, wie sjoe�n 't zude is!
Sjei oet, sjei oet, dao kin zich niks mit maete
Sjei oet, sjei oet, ech waor: de h�bs 't mis!

Wat Johnnie Jordaan steit te zinge in leedjes van ziene Jordaan
zoe mich op de kneen m�tte dwinge: dao kin ik ech neet taegenaan.
Mar as e mich aan zit te praote dat Mokum 't prachtigste is
m�t gevelkes grachten en straote, ach Johnnie, dan h�bs te-n 't mis!

Zoe� zit ik wal d�kker te kletse m�t Limburgers in Amsterdam
die inkel van Holland mar zwetse, mer Limburg vergaete ze ram.
Die luuj zien 't sjoe�nste verlaore, vergaeten 't moe�j dialek
oet Limburg. wo zeej zien gebaore. Mar wit ge dan wat ik ze zek:

Parlando:
Ach sjei toch oet j�nges, geer wit toch zeker wal baeter!
Ah j�nges sjei toch oet!
(Zang) Sjei oet, sjei oet, dao kin zich niks mit maete
Sjei oet, sjei oet, ech waor: de h�bs 't mis!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJELOERSE
1964 nr.4 : W��rd en muziek: Frans Boermans & Thuur Luxembourg

Refrein:
Ik kan 't neet verdrage, deste mich beluugs.
Ik kan 't neet verdrage deste mich bedruugs.
En waaste mich ouk wies maks, waaste ouk vertels,
mich paotste toch, mich paotste toch maar luus in miene pels.
Ik kan 't neet verdrage deste mich beluugs.
Ik kan 't neet verdrage deste mich bedruugs.
En waaste wils verzwiege, zeg 't maar ger�s.
Dich hes alweer, dich hes alweer ennen andere gek�s.

Mina Mina waat is det mit dich ?
Waorum waorum bliefste neet beej mich ?
Ore, ore heb ik dich gez�ch,
maar now is 't mich gen�g.

Mina Mina waat hes dich gedaon.
Waorum, waorum waarste now gegaon.
Ore, ore biste al op sjouw.
Waorum bliefste mich neet trouw.

Mina Mina veur de letste ki�r.
Waorum, waorum wilste mich neet mi�r.
Ore, ore bin ik dich al kwi�t.
Minseleef wao bli�f d'n ti�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLAOP MAAR (VEUR WAAT KUMP)
1999: Tekst & muziek: Bert van den Bergh
Zang (*) : &Juli�tte


Kind slaop zach, bouw aan dien krach.
En druim van zaachte wolke, van ingele die zinge zach.
Drief op r�stig water, door d'n donkerste nach.
Gank door 't laeve, diene ingel hilt wach.

Glij op un wolk, door d'n helderste daag.
Laop euver 't greunste, 't zaachste greune graas.
Of ik druim dich watte wolke, zoe� deste hiel zaach geis.
En ik druim 't gel�k, veur dien laeve beejein.

Noow gaef mich dien hand en ik greuj met ze mei.
Ingele die zinge, zinge zaach eur refrein.
Glij op dien wolk aan gevaore veurbeej.
Ik pas op dae wolf, asse kump doe�ner beej.

Noow drief op dien wolk, hiel zutjes door dees melodie.
Hiel zutjes door dees melodie.
Hiel zutjes door dees melodie.

* cd 1999 : &Juli�tte - "&Juli�tte" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLI�P OET
1968 nr.2 : W��rd: Frans Boermans - muziek: Wim Maas
Zang (*) : Hannelore Winter & Lottie Boermans


Lewieke dae woel met d'n optoch mei,
maar Nel dach: "Nae, des niks veur dae".
Lewieke veel oet beej d'n derden drei.
en Nel det reep: " Uig hae ! Waa ! "

Refrein:
Sli�p oet, sli�p oet, d'n alde dae haet al de pi�p oet.
Det kump van, det kump van, wae wet van wat?
Dae haet tevu�l van det gehad.
Sli�p oet, sli�p oet, d'n alde dae haet al de pi�p oet.

Lewieke waas toen aan d'n tap gaon staon,
maar Nel dach: " Nae, des niks veur dae ".
Lewieke waas toen van de wap gegaon.
En Nel det reep: " Uig hae ! Waa ! "

* lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
cd : " Z�nne Vastelaovend "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SN�RKER
1966 nr.4 : Tekst: Koos Timp - muziek: Giel Aerts
Solo (*) : Hannelore Winter


Ik weit neet waat ik m�t beginne, ik makde ein hi�l gro�te fout.
Die zal ik maar i�rlik bekinne, ik bin mit 'ne sn�rker getrouwd.
En 'smorgens as ik um wil vraoge : " Wanni�r huurt det eindelik op ? ",
dan k�mme de buure mich plaoge : " Wanni�r steit die lintzaag ens stop ? "

Refrein:
Dich biste sch�ld d'r van, det ik neet slaope kan.
En wies de klaoren daag, m�t luust're nao dien zaag.
Die geit maar r�stig door, wies 'smorgens zeven oor.
Dich sn�rks de kalk en ut behangsel van de moor.

Toen is hae op z�lder gaon slaope, ich dach zo� : " Dich sn�rks dao maar raak ".
Maar 's nachs vloog de z�lderdeur aope en veel mich de schouw door ut daak.
Al trouwt ge ouk mit einen haoje, det hindet neet as-se maar k�rk.
Maar 't meus beej de Wet zien verbaoje, det ak'lig gezaag en gesn�rk.

* lp 1979/1980 : Jocus - " Dao geit-e haer ! " - Discofoon LP 4.7980 15.90


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STAD AAN DE MAAS
Tekst: Michiel van de Grinten - muziek: trad.
Zang (*) : Romeo


Wie wiet bin ik weg van de stad wao ik bin gebaore.
Zoe lang bin ik �nderwaeg, maar 't is niks gewaore.
't Is kald en ik bin allein, ik laup zoe al aore.
Ik wil noow nao hoes, heej bin ik neet thoes, ik bin verlaore.

Och, stad aan de Maas, oeit zal ik dich truukzeen,
dan laup ik weer binne, dan zit ik weer in mien kefeej.
Wie wiet bin ik weg van de stad wao ik bin gebaore.
Ik wil noow nao hoes, heej bin ik neet thoes ik bin verlaore.

* cd 1993 : Romeo - "Romeo" - Marlstone Recordings bv - CDL 9327


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STAD VAN IDDEREIN
2008/2009: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Bart Houtermans, Marjolein Langen, Toiny van der Zandt


Mien mam zag: as de minse zich verst�nde
Dan waas 't vastelaovend, gans 't jaor
Ik twi�felde, maar 'k heb noow o�tgev�nde:
Waat mooders zegge, det is meistal waor

Dus stu�t ik neet det ik heej bin gebaore
En sprik d'r eemus mit ein vraemde t�ng
Dae Venlonaer van binne is gewaore
Dan zing ik weer dae zin dae mooder z�ng:

Refrein:
Dit is de stad van idderein
Ik drink d'r op �g idder eine
't Mak niks o�t, en de's 't fijne
Of op dien sno�t 'n maske zit
Zwart of wit
Dit is de stad van idderein
We zulle noeit de paorte slo�te
Want zelfs Flujas kwaam van bo�te
Nao de stad van idderein

Mien mam zag desse gaeve m�s en neeme
Dan laeve luuj 't langs mit enne lach
Dus kump d'r vraevel, k�mme d'r probleeme
Dan neem ik die, zo� wie mien mooder zag

Want idder jaor opniej mit vastelaovend
Verdwient 't leid op idder kloonsgezich
Ik zing van 's morgesvruug wies in d'n aovend
Daezelfde zin dae mooder z�ng veur mich


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STER
W��rd & mezi�k: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Dao veel ens ein ster o�t d'n hemel, dao veel ens ein ster in de nach
Emus deej de wins van zien laeve, en dao gebeurde waat hae noe�ts had verwach
Dao velt noow ein ster o�t d'n hemel, dich zuu�s dees ster in de nach
Dus doot noow de wins van dien laeve, de hes d'r zo� lang op gewach

Refrein:
Ooohooo ...
Doot diene wins, wae wet waat se wins
Dink dich 's in, waat d'r allemaol kin
Doot noow de wins van dien laeve,
Doot diene wins, want vanaovend kump hae ech o�t

Bis te verleef op det maedje, maar wet het al jaore van niks
Bedink dich neet, k�s det blaedje, 't gel�k is vanaovend met dich
Goei eine cent in 't water, halt dien twi� vingers gekruu�ts
Bli�f neet wachte op later, gluif in dien wins en de zuu�s

* cd 1989 : " Mooder Hellup - Beej Mooder Tho�s "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STERKES O�T D'N HEMEL
2004/2005: Tekst: Jos Buskens - muziek: Hay Geritz
Zang: Frans Driessen & Simone Ketelaars-Driessen


Wie ik dich zoog dach ik metein
Det m�t de leefde zien
Veulde dae vlinder in d?n bo�k
Maar dach dae duit gen pien
Opslaag woort ik toen verleef
En waord eine sterrendeef

Refrein:
Ik pl�k veur dich die sterkes o�t d?n hemel
Zo� det die schitterend in dien auge staon
En maak veur dich ein ritje nao d?n hemel
Die sterkes pl�kke det heb ik zo� gedaon
Maar ki�k ik van dao baove op heej onder neer
Jao dan dink ik beej mich zelluf met vuul plezeer
Ik pl�k veur dich die sterkes o�t d?n hemel
Want kin dich zonder toch ech neet laote gaon

Iddere ki�r en steeds opniej
As ik dien auge zeen
Blinkend as zilver in de l�ch
Dan gaon ik door de kneen
Ik heb die sterkes gepl�k
Die noow straole van gel�k


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STILLE INGS
1999: Tekst & muziek: Bert van den Bergh
Zang (*) : &Juli�tte


Ik staon heej aan de kant, un leed kump op in mich,
un leed van werme aerd.
Ik staon heej aan 't water, gedachtes zwumme weg,
op golve naor un water, wao de stilte vond zien plek.

Refrein:
Stilte, stilte, stilte leet zich beej �s neer.
Stilte, stilte, beej idderein leet ze zich neer.

En as 't water glinstert vind emus heej zien r�s,
dan wuurd door de stilte ein laeve oetgebl�s.
Stilte velt op 't water terwiel ik dao nao ki�k,
brik glinster oet de golve, det is waor ik aan bezwi�k.

Refrein:
Stilte, stilte, stilte leet zich beej �s neer.
Stilte, stilte, beej idderein leet ze zich neer.

Ut water veur d'n doe�d, 't veur det is gebl�s.
Good det ik neet brande hoof, in't water vind ik r�s.
Maar good det vlamme water zien en stilte daorin r�s.
Wondermoe�j, wonderstil, wondermoe�j, wonderstil,
wondermoe�j, wonderstil.

Refrein:
Stilte, stilte, stilte leet zich beej �s neer.
Stilte, stilte, beej idderein leet ze zich neer.
Wondermoe�j, wonderstil, wondermoe�j, wonderstil,
wondermoe�j, ik bli�f stil.

* cd 1999 : &Juli�tte - "&Juli�tte" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STINA ... DOOT DE DEUR AOP !
1966 nr.1 : Tekst: Koos Timp - mezi�k: Giel Aerts
Zang (*) : Wiel Vestjens
Zang (**) : Minsekinder


Baer viert ziene vaderdaag, ti�n ki�r in ein jaor.
Det ut van zien vrouw neet maag, vindt hae gen bezwaor.
As hae 's nachs nao ho�s toe geit, kump ut d�kker veur,
det-te maar te schri�ve steit, veur 'n geslaote deur :

Refrein:
" Stina ... doot de deur aop en laot d'r mich ens in.
Stina ... doot de deur aop, de wits toch wae ik bin.
Ik heb dich no�ts gen kwaod gedaon,
de kans mich heej neet bo�te laote staon.
Ik val op de stoep in slaop, ... haej,
Stina ... doot de deur aop ! " ... (Stina ... Stina ...)

Baer had ziene Vaderdaag, weer ens mo�j versierd.
Hae had zienen dors verjaag, maar hae leep verkierd.
Toepde �rges op ein deur in ein vraemde straot.
Maar dao kwaam gaar neemes veur en toen reep hae kwaod :

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi� maol elf vastelaovesleedjes en nog vu�l mi�r...) "
** cd 1989 : " Mooder Hellup - Beej Mooder Tho�s "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ST�K IN MIENE GEETER
Tekst: ? - mezi�k: ?
Zang (*) : De Drekskaters


Had ik gister weer ein feesje,
neum 't eigelik maar ein fees.
(2x)
Ik kroop vanmorge miene b�lt o�t,
heb vandaag neet mier gepees.

Refrein:
Ik heb ein st�k in miene geeter,
ik goei mich alti�d vol mit beer.
(2x)
En dae kater dae kump later,
det zeen we morge dan waal weer.

En ik perbeerde 't mit cola,
mit sinas en mit 7-up.
(2x)
Maar nemus wil 't mich gluive,
det beer dan alti�d nao mich rup.

En aan 't ind van einen aovend,
dan wil ik neet nao ho�s toe gaon.
(2x)
Ik zeen 't letste glaeske dinke,
de luu�ts, mich heej allein neet staon.

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STRAKS IS 'T WEER ASWOENSDAAG
Teks & mezi�k: Giel Geurts
Zang (*) : Hannelore Winter

midi

Jao, idder jaor en altied weer, viert idderein de vastelaovend gaer.
En dreej daag lang is alles stapeldol, en straole alle minse van de lol.
Maar ens, maar ens, en det steit vas, dan m�t 't maske in de kas ...

Refrein:
Straks is 't weer Aswoensdaag, is alles veurbeej.
Straks hebbe weej weer heimwi�, is alles veurbeej.
Zing mich nog ens det leedje, die mo�i melodie.
Einmaol nog same danse, den allerletste ki�r.
Einmaol nog same sjanse, straks geit 't neet mi�r.

Ein stille straot, zaach schient de maon, och minsekinder, alles is gedaon.
Ein tr��tje heej en ein belunke dao, ein maske kiek der stil van ut heimwi� nao.
Wi�j scho�n,wiej scho�n waas toch daen tied, hae is veurbeej, wie ut �s auk spiet ...

* lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
cd : " Z�nne Vastelaovend "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STRAOT
Tekst & muziek: Marcel Joosten
Zang (*) : Minsekinder


De z�n die braek door de rame slaon aop,
in de gezelligste straot van de stad
De steul gaon nao bo�te 't veurjaor begint,
in de gezelligste straot van de stad

Wao idderein zich beumeujt as diene auto neet start,
dich 'nne nieje wilt verkaupe of gaon ruile veur ein part
In de gezelligste straot, de gezelligste straot van de stad
Maedjes die scheure op eur scooters veurbeej,
in de gezelligste straot van de stad
De huu�rs de vaders nog roope: "Noow blief toch ens heej!"
in de gezelligste straot van de stad

Wao tante Mien alles wet van alle roddel in de buurt
Wae ut duit met wae, umdet ze idderein begluurt
in de gezelligste straot van de stad
En leet d'r soms weer eine in de g�t, haet dae al hebbe en good weer verjas,
Haet hae niks mier te vraete en is se weer erm, dan wuurt d'r eine rieke mouw aangepas

O�t iddere raam huu�rs se andere mezi�k,
in de gezelligste straot van de stad
De ruu�ks de Indische keuke en de boeremoos met wors
in de gezelligste straot van de stad
En is d'r waat te viere geit de barbecue aan
De wien kump o�t de kelder, alle buure schuuve aan
In de gezelligste straot, de gezelligste straot van de stad

* cd 1997 : Minsekinder - "Blief neet allein"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N SUUPKE MET...
2004/2005 nr.2 : Tekst: Wiel Hermans - muziek: Wim Roeffen
Zang: G� Deenen & Frans Driessen


Suupke met b�lkes diek en r�nd
Det is toch zo� gez�nd
Maar waat ik noow toch heej belaef
Dees kiepesoep die laef

Refrein:
Zegk ens ober waat doon toch die vleege in mien soep
Die zwumme op de r�k
Uig die dieke haet haet al al mien b�lkes opgesnoep
En br�mp van deep gel�k
Jao die vleege zeen ze vleege
Want vleege doon die neet
Lekker zwumme doon die slumme
Weit geej wao det aan leet
Zegk ens ober waat doon toch die vleege in mien soep
Ik veul mich bi�stig betoep

Bumke vanaaf d'n ho�gste rand
Doon die mit losse hand
Poedelke neks mit veul gekreun
Rech in det soepegreun

Ki�k wie die �in ein baenke trek
Det wuurd mich toch te gek
In ein bevleeging gaon die d'raan
Vleeg ik die vleege aan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME