HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS IK OOS TPKE MAR ZIE
1986: Tekst: Truus Knoops - muziek: Toon Emons

Refrein:
As ik oos tpke mar zie,
ut tpke van den taore.
Dan bin ik toch zo blie Marie,
dat ik hier bin gebaore.
Dan bin ik toch zo blie Marie,
dat ik hier bin gebaore.

Wannir ik zo dur oos durpke fiets,
zie ik Smits Jo en ok Lies Dietz.
Ik mis dat gruun dat niemr is,
wel huur ik zachtjes nog de mis ok hermkes Cris.

Ok `s merges zien al hil vroeg ien touw,
de krantejong en krantevrouw.
Funske ok al ien de wr,
vur oos lief hir en ok Pirre.

As ik dan nou dur oos durpke goij,
viend ik dat lang niemr zo moij.
Hang wat bloembk an de muur,
Bum zien beej broer toch ok nie duur, misschien te huur.

Op mien gemak goij ik dur de straot,
dans dan gezellig ien de maot.
Ton zien deuntje uut de toet,
wat is dat moi, wat is dat goed. Wat enne moed.

Al dromend waor ik zo veul van hald,
wr ik wat razelig en kald.
Kerhof pad dn niemr is,
de kruusweg den ik hil erg mis. De bk mit vis.

Nao lang van huus en veul vreeje daag,
dan bin ik bliej as enne blaag.
Mit de zusters mik van Guus,
den eigen fiets mien eigen huus. Ik bin wer Thuus.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOKKIE B
1952: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
`t is wer carnaval beej os,
zingt en dans en hos.
Geiten makt ow los,
`t is wer carnaval beej os.
Geej blrt en mkkert der mar flink op los.

Ut guft wer ien Tiendere joeks en lol,
van jongens en megjes allemaol.
Gen in blieft der achter en mukt ut nie vol,
Want Bk en Geiten gaon op hol.

Ut werk op ut land en ien de stal,
fabriek of huus of waor ok al.
Vergeate doen weej ut ien ieder geval,
Ien Tiendere is ut carnaval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BUM PAOTE
1987: Tekst: Leo Pingen - muziek: Toon Emons

Refrein:
Mar mit carnaval, mit carnaval,
dat intresiert os allemaol toch gen bal.
Dan vuule weej ok gar gen pien,
en kunne ze wat meej betreft de bum ien.

Al kumt der mar ine bom per jaor,
kumt der toch oeit ennen bos klaor.
Mar bum van flinke maote,
kunne ze daor nie aover praote.
Daorum zien de bum zo klein,
ze motte op dat plein,
dat kan nie mr.

En komme daor danmier bum te staon,
motte op en andere plats gaon.
Doen ze ok borde zette,
motte wel op gaon lette.
Dan ziede allin dat bord,
en dus de bum nie mr,
dat kan nie mr.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL
1978: Tekst: Thei Cox - muziek: ?

Refrein:
Carnaval, carnaval is ut aoveral,
mar nerges hoe hier ien de Geitestal.
Carnaval, carnaval is ut aoveral,
mar beej os is ut Geitebal.

De ganse vastelaovensdaag,
lope weej hier mit un stuk ien ozze kraag.
De grtste wazel, de gekste kal,
den beware weej vur carnaval.

De gleskes leag en dan wer vol,
dan kriege weej vanzelf un bietje lol.
Weej make van os cente schik,
as weej dod gaon kriege we toch niks mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT EURSTE ZONLICHT
1988: Tekst: Sraar Reijnders - muziek: Toon Emons

Refrein:
`s Aoves wurt ut duuster en smerges wurt ut wer licht,
mar as de zon dan is op gegaon schient ze ien mien gezicht.
Mar `s nachts dan is ut donker of schient de volle maon,
en wil ik nog wel efkes mit ow wandelen gaon.

Tusse de lup en de Meulebeak daor bin ik gebaore,
onder de klanke van de klok van de kerriktaore.
Zoog ik ut eurste zonlicht, dronk daor an de fles,
os elders deeje daor eur plicht, kreeg ik de eurste les.

Waor ik op dees weareld bin, noeits zal ik vergeate,
en altied heb ik nog wel zin, bin der van bezeate.
Stoij ik tusse gruun en bloeme an de waterkant,
en denke zal ik blieve doen, dat is mien Tiendersland.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FALDERIE
1955: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Dans en zwier, drink nou mar bier, mak plezier,
jao wat guft dat nou vur ine rotte kier.
Kom nou al en vier mit carnaval.

Zeg Geiten rukt ow now is los van owen band of paol,
want ut is now wer carnaval ut fiest vur allemaol.

Ja Geitjes poets nou owwe sik en waogt ow dan op straot,
marchier dan mit dur dun en dik en zingt dan ien de maot.

Zet zurg en werk mar mit dees daag us netjes aan de kant,
en zo ow iemand commandiert breng den dan an ut verstand.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GEITENWALS
1985: Tekst & muziek: Rob Nellen & Peter Aerts

Refrein:
Want ik hald van `t drpke Tiendere,
prachtig durp ien `t Limburgs land.
Ptje bier ien en cafeetje,
want daor bin ik vaste klant.

Wie zeuj nie hier `t hart zo gr verpande,
an die schaone Meulebeak.
Vier weage en `n Klaoster,
tusse de Kter en de Haes.

En `t leaft van voetbal en fanfare
jong en ald duud altied mit.
Tienders land dat is je ware,
daorien zit nog hil veul pit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOE SCHRIEVE WEEJ NOU TIENDERE
1985: Tekst: Henny Krachten & Leo Pingen - muziek: Peter Aerts & Rob Nellen

Refrein:
Hoe schrieve weej nou Tiendere,
hoe liere weej `t oos kiendere?
Schrieve weej dit nou mit a-a-ie,
od zegge hil gewon maar Tiendere?
Tienray, mit un Y-grek,
dat kumt zich toch ok gaar nie krek.
Tienray, mit un Y-grek,
dat kumt zich toch ok gaar nie krek.

Op de kaart van ut Limburgse land
daor lid un stukske bos en zand.
Dat wurd dan dur de beak durklieft,
hoewel ut toch in durpke blieft.

Tiendere mit zien verleden,
gewonten en zeden.
Daor wil ik altied woene,
Onder de kerkklokke tone.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOORT DE MUZIEKANTEN
1954: Tekst: ? - muziek: ?

`t is wer vastenaovend, ien ut geitenland,
`t is wer vastenaovend, zurg mar an de kant.
`t is wer vastenaovend de Geiten zien wer los.
Der wurt flink gespronge en der wurt ok flink gehost.
Vuruut, vuruut, vuruut, mar mit de Geit want um vastenaovend tied,
zingen ze ut zelfde lied.
Jao ut dansen, springen gut now veur
de Geiten zien van deur.

`t is wer vastenaovend, de Geiten hebben schik,
`t is wer vastenaovend, we gaon dur dun en dik.
`t is wer vastenaovend, laot um nou mar gaon.
Nou mar flink gespronge en ok mar is gek gedaon.
Vuruut, vuruut, vuruut, mar mit de Geit, hedde dat nie ien de smies
Och de Geiten zien nie wies.
Deze dagen zien ze rats van streek,
der wurt now nie gegreek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HULDE AS OOS DURPKE TIENDERE
1979: Tekst & muziek: Piet Cruijsberg & Jo Smits

Refrein:
Aan `t kleine durpke Tiendere,
heb ik mien hart verpand.
Dat hile kleine puntje,
op de kaart van Nederland.
Waor `t cariljon zien liedje speult,
dao baove ien den taore.
Av, av dat durp bin ik gebaore,
av, av dat durp bin ik gebaore.

Den ien de vrmde is,
dn vuult pas wat ie mist.
Ht heimwee naor de grond,
waor ns zien wiegje stond.
Naor bossen en naor hei,
naom ik mien mgje mei.
Jao ien de Tienderese bs
Heb ik eur vur `t eurst gekust

Ik denk mit heimwee terug,
de Meulebeak, de brug.
Wat zwomme weej daor gr
al an ut mussevear.
Wej zuken os vertier,
al ien os durpke hier.
Veural mit carnaval,
dan wurdt het hier wr knal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JOEKSKAPEL
1986: Tekst: Henny Krachten - muziek: Peter Aerts & Rob Nellen

Refrein:
Ien Tiendere ge wet dat wel,
dao is un geweldige joekskapel.
Al gut ut d`r af en toe is neave,
wat kan dat now toch geave.
Ze speule mit ut grutst gemak,
de doeve van ut platte dah.
En hedde dan noch gn kiepevel,
dat guft niks, t kmt nog wel.

De joekskapel is op toernee geweast,
dat was vuer de jongeg enne grote test.
Ze gineg naor zuud america,
en danste daor de samba.
Zie lierde de note ok hil vlug
en nome die meij naor Tiendere trug.

En nao zoveul uutwisselinge,
vond men dat ze beater kosse zinge.
Ut zinge ging toen o zo snel,
wat is de samba zonder joekskapel.
Nouw zinge ze mit de carnaval,
de sambadans hier en aoveral.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT GAON...
1989: Tekst: Jos Wismans - muziek: Peter Aerts & Rob Nellen
midi

Refrein:
Laot gaon, laot gaon dn geitenwage,
stap toch ien mit al ow blage.
Laot gaon, laot gaon, laot gaon,
Laot de zurg mar efkes staon.
Trek an den kiel en geaf ow snuut un kleur,
want carnaval stut wer veur de deur.
Trek an den kiel en geaf ow snuut un kleur,
want carnaval stut wer veur de deur.

Ut ganse jaor is ut wr sjouwe,
ut ganse jaor zien weej ien de touwe.
Mar as ut winter is geworre,
begint dit lied ien os te knorre.

Mit carnaval hosse en springe,
nie denke an moeilijke dinge.
Dan zuuk ik veur de juuste neut,
en mak gr veul plezier en leut.

Aswoensdag nog un stukske lope,
jao, um un herringske te kope.
Begin ik mit n schaone lei,
en lop ik netjes ien de rij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT GAON DEN WAGEN
1964: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Laot gaon den wage, os vader haj zon lol,
Zon ko-mies gezichtje, ut sloeg eum ien den bol.
Toen danste den zelfde mit meej de kamer rond,
hoe moij heej mien gezichtje zonder masker vond.

Toen ik vroeger wier gebaore,
hed vaderleif gezwaore.
De elfde van de elfde daor was ut kiendeje dan,
en vader stond te kieke,
op wie meug den toch lieke?
Den kan hil zien leave zonder masker doen


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIEMPKES
1991: Tekst: Jos Wismans - muziek: Peter Aerts & Rob Nellen

Refrein:
Liempkes kom is naor de zaal,
en mak mar veul kabaal.
Liempkes goeij de remmen los,
en sluut o wan beej dat gehos.
Want en Liempke blaost daor op de toet,
en stampt de maot daor mit de voet.
Jao Liempkes kom toch naor ut bal,
daor ien de Geitestal.

Jao is daor wer en Liempke klein gebaore,
ziet zon en maon dan veur de eurste kier.
Ut kiekt nog bleek en kent nog gn gevaore,
en zuukt naor moeders melk, ut drinkt vur vier
Laot ze dan mar stappe gaon,
jong gelierd is al geaon.

En gut ut dan al Tiendere verkenne,
liert schrieve, rkene, Tienderse taal.
Vol kattekwaot en rent achter de henne,
of gut mit enne appel an de haal.
Laot ze dan mar stappe gaon,
jong gelierd is ald gedaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE TEKST KWIET
1989: Tekst: Leo Pingen - muziek: Toon Emons

Refrein:
Ik bin miene tekst totaal kwiet,
ik wit zelfs nie hoe ik hiet.
Ik kan niemr praote,
mar kan het zingen ie laote.

Mar mit carnaval dan wurd het dol,
dan slut mien stem op hol.
Ik gebroek ok zelfs al pille,
toch gaon mien stemabnde trille.

Mar mit dizze vier gekke daag,
`k aover mien stem nie klaag.
Dan wurd mien stem goed gesmeard,
en heb ok aojum as un peard.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH LAOT OS TOCH GEWEARE
1982: Tekst: Piet Cruijsberg - muziek: Toon Emons

Refrein:
Och laot os toch geweare,
weej vreeje en kusse zo geare,
os va en os moe hebben ut ok gedaon,
tis durrum dat weej daor verder mit gaon
Zo is nou inmaol ut leave,
daor kunde toch nie neave.

Toen va os moe lierde kenne,
zei moe zo is der mar enne.
En vader zong en was blie,
en heej kuste zien megje marie.

Zo als de alde dan zongen,
zo piepe now jao de jonge.
Ut leave is wit ik veul,
un dreijund perdjespeul.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH MIEN GEITJE
1980: Tekst: Piet Cruysberg - muziek: Toon Emons

Refrein:
Och mien Geitje, lekker meidje,
weej gaon same carnavallen.
Och mien geitje, lekker meidje,
weej gaon same an de zwier.
Och mien Geitje, lekker meidje,
wej gaon same, jao same zakke toch lekker fijn dur.
Och mien Geitje, lekker meidje,
vieren same caranval.

Carnaval ien ut Tienderse land,
dat is ut schoanst op de weareld,
laot eum mar is gaon,
mar is gek gedaon,
mak mar schik en lol.
Geej mit ow lekkere snuut,
kom got is mit mee juut.
Carnaval ien ut Tienderse land is ut schaonste, ut moist van ut jaor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ODE AAN DE BLAOSKAPEL
1981: Tekst: Anny van Rijswick-Smits - muziek: Toon Emons

Refrein:
Jao, de schuuftrompet, den bugel en trombaon,
die motte altied bleive bestaon.
Want zonder tuba, trom of dikke toet,
slaagt de carnaval toch mar half zo goed.

De blaoskapel is nie weg te denke mit carnaval,
want zonder blaoskapel slaagt gn enkel Geitebal.
Ok ien den optocht lope zeej veurop, jao lope zeej veurop.
Jao zonder blaoskapel wier dat enne flop (wier dat enne flop)
Ze blaoze dan ok veur eige plezier,
mar toch veur os allemaol nof mier.

Mit carnaval huurt de blaoskapel now der inmaol beej.
En as dat nie zo is hoef dat gaar nie mer veur meej.
Zeej brengt de stemming en der is plezier (wat hebbe weej plezier)
Want mit den hoempapa slaagt ut iedere kier (slaagt ut iedere kier)
Ze toete dan dat is en lust veur ut oer,
en hil os drpke zingt dan ien koer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS BETJE
1987: Tekst: Truus Knoops-Kersten - muziek: Toon Emons

Refrein:
Os Betje, daor gunder an dat pedje,
mit owwe blauw geruute schort,
en henne op de hort.
Meug ik en bed van ow,
totdat de muskes wer gaon zinge,
dat viend ik nou ut moist van al.
En bed van ow,
totdat de muskes wer gaon zinge,
dat viend ik now ut moist van al.

Daor tusse al dat gruun en bloeme,
vuul ik meej thuus ien ut drp beej ow.
Op enne stoel daor vur ow deurke,
zeg ik, dat leave is ut now.
En as geej meej dan wilt verwenne,
mit hette thie en un drug beschuut.
Dan vraog ik zeg mien lief betje,
meug `t en krstje zien mit kruud.

Laot owen haan meej wakker kraije,
ik heb vur ow straks al gebejd.
Meug ik mien vuut hil efkes baije,
ik zuuk naor wer en andere Geit.
En nou de lente wr gut komme,
en ok de zon wer duud zien best.
Dan halden weej ow ien de gaten,
en god os Betje duud de rest.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS HAANTJE
1986: Tekst: Leo Pingen - muziek: Toon Emons

Refrein:
Weej hebbe samen enne haan,
dn ht beej os de beste baan.
Os haantje is nie zo gewon,
mar velt ok gaar nie uut de ton.
Heej hed dan ok wel genne veare staart,
maar wel enne baard, dat is apart.

Ozze haan woont same mit zien henneke,
nie net as andere ien en renneke.
Heej woont nie ien en kiepehok,
mar gut wel ien dat grote witte huus op stok.

Ozze haan den woont toch nie beej enne boer,
os haantje lust ok wel gen kiepevoer.
Den haan den duud nie kreije,
mar heej mot alle minse leije.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS TIENDERE
1989: Tekst: Anny van Rijswick-Smits - muziek: Peter Aerts

Refrein:
Ien Tiendere wonne is moist van ut leave.
Ien Tiendere wonne ut moiste durp van ut ganse land,
mit bos en mit hei en os pleintje de meulebeak de peas en waterlup.
We hebben ut hier toch goed naor ozze zin,
ik bin dan ok zo blie dat ik hier gebaore bin.
We hebben ut hier toch goed naor ozze zin,
ik bin dan ok zo blie dat ik hier gebaore bin,
ik bin dan ok zo blie dat ik hier gebaore bin.

Os Tiendere is nao al die jaore,
der nie slechter op gewaore.
Al is der dan ok veul verdewene,
os Tiendere is nog altied eave riek.
Jao vroeger ging men naor de misse
en `s middags pimte ut veur ut lof.
De beak daor vongde toen nog visse,
os durp was ok toen al tof.

Hier beej den moie kerketaore,
is EDAH Tienderse Jan gewaore.
Al huurde vort veul Hollands praote,
os Tiendere is nog altied eave riek.
De stinfabriek is afgebraoke,
en de bank moos hier plotseling weg.
Os durpke is al veul bespraoke ,
mar luuster naor wat ik ow zeg.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET PEDJE
1989: Tekst: Truus Knoops-Kersten - muziek: Toon Emons

Refrein:
Kende geej het pedje van de EDAH.
Daor wa ut zo moij, dat wis iederin.
Liep der duk zon bitje mar te drome,
alle twie lekker gans allin

Zo op dat pedje mit un koel en un getje,
kiek ik ow dan efkes stiekum hil goed an.
De maon scheen zo helder.
mar die kneep en ugske,
wis dat weej het liever toch wat duuster han.

Der is gen plekske wat zoveul van dat moijs hed,
zoeas hier dat pedje moij verschaole lid.
Geej komt der an `t dome van vervloge jaore,
ok dat pedje leafde rustig mit os mit.

Stil op dat pedje, pak ik ow nog is vast dan,
huur de nachtegaal zingt liedjes van Chopin
Wat is de moijer dan van ow te halde,
velt de nacht in, en het wurd stil um os hin.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN SCHNDER PLEKSKE AS TIENDERE
1979: Tekst & muziek: Thei Cox

Refrein:
En schonder plekske as Tiendere,
dat is toch nurgens te viende.
Mar as geej gaot wandele oaver de brug,
dan motte dezelfde weag wer terug.
Daorum raoi ik ut iederien an,
nim dan de Mieldersebaan.
Daorum raoi ik ut iederien an,
nim dan de Mieldersebaan.

Al is os durpke nog zo klein,
`t leave is dao toch wel fijn.
Al komde van buute of ziede van hier,
ze drinken hier allen `t zelfde bier.
En stut ow dat an, jao dan duude mar mei,
ge pakt enne stoel en zet ow mar bej.

En halde van en paerd of koe,
dan gut `t naor de Baobel toe.
Ge kunt daor geniete van bos en van hei,
Ge kunt daor zien groeie de rog en de prei.
Daor wasse oak piepers en dat is zo gek
hier staon nou biete en daor stut wer drek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STOEP VAN VROUW VAN WELL
1986: Tekst: Truus Knoops-Kersten - muziek: Toon Emons

Refrein:
Op de stoep, op de stoep van vrouw van Well,
daor stut host altied mienek kel.
Zien vuut op de rand,
ien de tesse zien hand.
Den stoep mit drek en zand.

Op de stoep van vrouw van Well,
speult men mennig voetbalduel.
Den ine nie goed,
den andere te snel,
op de stoep van vrouw van Well.
Mestal veur en nao de mis,
wurd gepraot en ok druk gegist.
Wat moppe verteld,
beej wermte en keld.
Dan van alles niks gemist.

Ok processies trekke daor,
en mit kieke nog lang nie klaor.
den ine te dik,
den andere veul schik.
Mar geluf, dat is echt waor,
Op de stoep van vrouw van Well.
Zonder drek dat ziede dus wel.
De vuut zien te grot,
zelfs miere gaon dod.
En dat kumt van miene kel.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIED UM TE LEAVE
1987: Tekst & muziek: Peter Aerts & Rob Nellen

Refrein:
Ik woj dat ik nie wis,
hoe laat ut nou al is,
zonne aovend geaft meej moed.
Wat schlle wazel hier,
dat geuft toch veul plezier,
zonne aovend duud meej goed.
En wtte nie of geej nou wel no huus zult gaon,
of dat geej nog wat efkes an de tap blieft staon.
En komde dan tot gn besluut,
dan hdde gnne klok mr nudig,
dan goeije ze ow der uut,
dan hdde gnne klok mr nudig,
dan goeije ze ow der uut.

De tied is en dil van oos leave,
zonder tied zulde hil wat beleave.
En zooitje van hier tot gunder,
iederien begut unne blunder.
Jo genne mins is mer op tied,
iederien is de kluts dan kwiet.
de klok huurde nie mr slon,
no huus hoefde nie te gaon.

Der is niemand den dor te zwor an tilt,
wannier ge mit iets beginne wilt.
Te vroeg, te laat mar noit op tied,
dus niemand dhn ge werke ziet.
Gn klok mer den os commandiert,
al hangt ie ien de zaal.
Gnne wekker um os te ploge,
mit bistig veul kabbaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIEN BEEJ-IN
1983: Tekst: Sraar Reijnders - muziek: Toon Emons

Refrein:
Ut musse vear den berrig, die zien hier op bezuuk.
De Kluus en ok Mackay`s bos, ze komme uut alle huuk.
Ut Hogveld en de Merthees, mit veul of gans allin.
De Pees de Heas en de Keuter, het Raai-end, tien beej in.

Ut pedje van den EDAH, is gemakt van zand.
Um dat vast te halde un muur an ine kant.
Daorien zit un prtje, dat is gruun van kleur.
Baove ien dat muurke, zit enne grote scheur.

Beej dat kleine prtje heb ik ow gekust,
en daor ok hil efkes, same uutgerust.
Beej dat stine muurke, heb ik ow zien staon,
en nao un klein uurke, toen scheen de volle maon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIENDERE ALAAF
1982: Tekst & muziek: Toon Emons

Refrein:
Ien het drp Tiendere carnaval viere,
is het moiste fist van hil ut land.
Kom naor ut zuiden,
de klok zal luiden.
En gut ien Neerland de zurg an de kant

Ien os drpke van zang en muziek,
zien weej same toch de kning te riek.
Zo is het leave, os gegeave,
hier ien Tiendere toch man-jefiek

Ald eike die staon daor beej de kerk,
Hil verlaote stut der nog ennen berk.
Kom ar is kieke, dan zal blieke,
Nou zie wien Tiender, do aan de kerk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIPITIPSO...
1957: Tekst: ? - melodie: 'Tipi tip tip'

Refrein:
Ti pi tipi tip so Truu en Thei,
springen dansen ien de rij.
Het is wer vastenaovend.
Geaf ow bruudje mar un kus,
jao dat mugde ummers gerus,
ut is wer carnaval.

Kom nou Truu en trekt ow an,
want ut is wer carnaval.
Poeier nou ow snuutje mar,
de Geit gut vur de kar.

Gaon drie dagen an de zwier,
maken lol en veul plezier.
Drinken dan ok hil veul bier,
vur den enne kir.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TUSSEN DE HAES EN DE KTER
1979: Tekst: Sraar Reijnders - muziek: Toon Emons

Refrein:
Tussen de Haes en de Kter,
hd miene wieg gestaon.
Heb ik beej mam an ut hendjes,
de urste stappe gedoan.
Lierde ik ut vreeje,
mit Nel mit Stien en Truus.
Tussen de Haes en de Kter,
vuul ik meej ut beste thuus.

De schaol daor haaj ik niks mit op,
de meister wist te veul.
Veul liever ging ik speule,
daor an de Waterlup.
En fietse van de limberg af,
of vissen an de beak.
Toen zonge weej al liedjes
die gingen op dit refrein

Weej deejen nog mussen zuuken,
de eier an un touw.
Of ginge peare plukken,
Tot dat den boer riep: Gauw?!
De boks gescheurd, ut kneej kapot,
weej mosse vroeg naor bed.
Toch zonge weej nog liedjes,
die gingen wr as net.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UUT DE FLES
1995: Tekst: Sraar Reijnders - muziek: Stans Cruijsberg

Refrein:
Ien iedere ton zit enne boijum,
an iedere fles zit enne nek.
An iedere borrel zit en vuutje,
an drank is der gn gebrek.
Dus mak de gleskes mar ens vol,
dun dorst is al grut genoeg.
En wur ik zelf nie al te vol,
goi ik dur tot merge vroeg.

Beej os dowwe ze op de bel,
of boetse ze op de deur.
Laot ze mar binne dat schaone stel,
ze stelle zich wel veur.
De koffie wurdt dan vers gezet, eier ien de pan,
dan huurde op ut aller lest, die kunne der wat van.

Weej Geite op de gekste daag,
weej gaon de now beej staon.
En groete dan os Geitevlag,
weej laote os ens gaon.
En zitte weej op ut zonne-hof same hand ien hand,
dan huure weej dit liedje nog daor an de waterkant.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WEKKER
1973: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Och,och, och zet de wekker af,
wat makt dat ding un kabaal.
Laot meej nog efkes slaope,
den spreakt en verkierde taal.
Och,och, och zet de wekker af,
wat makt dat ding un kabaal.

Ton was op de lappe gewest en haj wat veul gedronke,
um in uur kwaam heej toe al thuus, zien vrouw lei al lang te ronke.
`s Merges toen ie op moos staon, was heej der nie op bedacht,
de wekker liep af mit veul kabaal, kreunend was toen zien klacht.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE IS TOCH DEN LIEMUS...
1956: Tekst: ? - melodie: 'Rosemarie'

Wie is toch den Liemus mit den grote witte start?
un Tienderse Geit!!
Wie is steeds de laatste as der un fist gehalde wurd?
un Tienderse Geit!!
Wie is der mit vastenaoven lang nie wies en gek?
un Tienderse Geit!!
Want zeej make nou wer schik en lol, ozze kop op hol, de Geiten zien wer dol.
En weej gaon nog lange nie naor huus, want os moeder is nie thuus

Wie is toch den Liemus mit den lange witte sik?
un Tienderse Geit!!
Wie mikt der mit vasteaovend hil veul schik en lol?
un Tienderse Geit!!
Wie is toch den halve gare mit dat masker op?
un Tienderse Geit!!
Want zeej make nou wer schik en lol, ozze kop op hol, de Geiten zien wer dol.
En weej gaon nog lange nie naor huus want os moeder is nie thuus


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN ZEKSKE TIENDERSE ZAND
1981: Tekst: Sraar Reijnders - muziek: Toon Emons

Refrein:
En zekske Tienderse grond,
waor ens mien wiegje staond.
Dat heb ik altied beej de hand,
as ik goij verlaote mien Tienrderse land.
Heej is gekleurd maar ok wat vaal,
weej zegge ien os eige taal.
Kom is kieke naor mien land,
dat zekske eige Tienderse zand.

Hier viende beej os nog bos en hei,
hier lit nog ennen echte kei.
En lope kiender hand ien hand,
mit naks vuut al ien den zand.
De knientjes dabbe daor en hol,
en anders um dat duud wel de mol.
We hebbe veul plezier,
ien ut kleine drrpke hier.

Al gaon we nog ver van huus,
nie ien de vremde bin ik thuus.
Dan heb ik nog dat zekske zand,
en vuul dan zo mien vaderland.
Mit korte boks en wandel schoen,
wil ik ut nog wel efkes doen.
Toch is der hil wat vertier,
ien ut kleine drpke hier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZET DE KRAAN MAAR OPEN
Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Zet de kraan maar open, mak de gleskes nog ens vol.
Denk mar nie an merge, mak nou mar veul schik en lol.
Vaste-aovend, ok al wur ik honderd jaor,
en zolang as ik op mien bin kan staon doei ik mej, dat is waor.

Ieder jaor wat zal dat zien dan kriegde de kriemel ien de bin, wat zal dat doen?
Op de zolder uut de kas dur wurdt mien pekske angepast, wat zal dat doen?
Krieg de kolder ien de bol, dan wer ik gek, dan wer ik gek, wat zal dat doen?
Dat duud de carnaval den gekke Geitentied, dat duud de carna carnaval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME