HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BSJE
Teks: ? - meziek: ?

Weurs neet es Bsj gebore, mit kasjevekske aan.
Dat kumpt nao veule joare, dan krieste zwao ein baan.

Refrein:
Trekke in Stein door de straote,
knne 't lnke neet laote, en knikke en praote,
mit graot en klein. Es ein Bsj van Stein.

Zeet geer de Bsje loupe, is get te doon in Stein.
Fis of get te verkoupe, dan vnje weer zoa fijn.

Veer mit oos tearten rkskes en s kornetje op.
Strikke nog zelf de zkskes, 'n bsj dreit niks in de sop.

Veer zin ein Bsj gewore, v'r blieven traditie trouw.
Lieken weer auch op jaore, zin mit ei fis op sjouw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BLIEF TOCH IN STEIN
1985: Teks: Fien Jamin - meziek: Frans Gommers
Oetveurende (*) : Wim Stijnen, L. Smeets & Trio Lemmens


Jos, dat wool mit carnaval zwoa gaere ns nao Rio.
Ze hauw hr koffer al gepak en zag: "Ajuu, adio".
Mer Miel, dae oet de vinster keek, dae reep: "Woo wils tich hr ?
In Rio, jao in Rio, knjd, dao drnke ze gein beer".

Refrein:
Ach, blief toch hie, Jo, gank neet nao Rio.
Blief toch debie, Jo, och zk neet adio.
Bie oos in Stein, Jo, hbs te vl mi, Jo.
Want dao in Rio, dao hbs te gein beer.

Jos, dat zag: "De kns mich get, mien pekske is al bnne.
Bikini mit 'n grwoate vaer, dat zou hie toch neet knne".
Toen zng de ganse buurt opns: "Jos, maak geine kal,
trk gers dat pekske aan mit Steinder carnaval".

* single 1985: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1985 " - Spell 841208


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOK EN DE GEIT
1984: Teks: J. de Bruin - meziek: H. Lemmens
Oetveurende (*) : W. Stijnen & J. de Bruin & De Dirgellnder muzikanten o.l.v. P. Goossens


Refrein:
Es de bok ens geit en de geit ens geit, van de mrge tot de aovend.
Es de bok ens geit en de geit ens geit, joa, dan is 't vastelaovend.

Fiste kn ver hie in Stein mer al te good,
vastelaovend viere, jao, dat zit s in 't blood.
Jnk en auwt kriet dan de kriebels in de bein,
want dat hbbe weer hie bie s in Stein.
Waeke veur de vastelaovend, saame nao de tent,
kieke, loestere nao artieste of enne gooje bend.
En zit de stmming dan al good d'r in,
jonges, dat is nog mer 't begin ... (want)

Sprnge, danse, znge, saame in de maot,
maskes en verkleide zuuste op de straot.
Mit die daag, dan hilt dich dan auch geine vas,
drie daag langk maake weer dan lol en sjpas.
Den optoch truk dan aug door hil s Stein,
van wiet en ziet kump hier dan ederein bie-ein.
En hurste van de mrge tot den aovend,
hie bie s in Stein, dao is 't Vastelaovend ... (want)

* single 1984: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1984 " - Onger Os - DC 8047


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOKKETANGO
1987: Teks: Helga Lemmens - meziek: Huub Lemmens
Oetveurende (*) : Wim Stijnen


Refrein:
Dan danse veer de bokketango,
drie daag lank es bok en geit.
Dan danse veer de bokketango.
't Is geine van Malando,
mr oos eige bokketango.

Hie stoan veer dan es bok en geit, nog get stief op oos bein.
Mr es de geitjes beginne te sprnge, dan most te de bkskes vasbnje.
Want de vasteloavend is weer doa, en dan loape veer ederein achternoa.
Bes te net es mich oet Stein, dan zng veer dit refrein.

Veer hbbe drie daag sjpas en lol en 't sleit oos in de bol.
Ver make oos dan 'n gekke snoet, en trkke 't pekske neet mj oet.
Ver trkke in de optoch mit, want bk en geit zin luuj mit pit.
Zin die daag dan om in Stein, hbbe veer pien in de bein.

* single 1987: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1987 " - SPELL 861237


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BKSKES EN GEITJES
1984: Teks & meziek: Wim Goossens
Oetveurende (*) : De Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Refrein:
Bkskes en Geitjes, die zin hie bie-ein.
Bkskes en Geitjes, die sjnkel noe door Stein.
't Is hie vastelaovend, hie is mich toch gt los.
't Is hie vastelaovend, gesprng en ein gehos.

't Bkske haede Harieke, 't Geitje haede Marie,
en mit de vastelaovend, dan waore ze debie.
Kaome ze dan weer urges aan, m'n maakde hun vrie baan.
Ze sprnge dan weer oet de bnjt, en znge hnjd en hnjd.

* single 1984: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1984 " - Onger Os - DC 8047


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS MICH HIE 'NNE HORREBEDOR
1983: Teks & meziek: Thei van Mulken
Oetveurende (*) : Wim Stijnen en de Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Lies haw ei klein cafeeke in Stein, dao bie de klauw.
Ze tapde beer en brach 't rndj, kaom hr neet zwoa nauw.
Mit carnaval, doe waor 't drk, waor gei beginne aan.
De maskes stnge zie aan zie, kaom neet mi bie de kraan.
En tssje alle luuj, Lies in ein gekke buuj.

Refrein:
Dat is mich hie 'nne horrebedor, hie is mich toch get oet.
Dat is mich hie 'nne horrebedor, ei laeve in die boet.
Dat is mich hie 'nne horrebedor, geduuj en ei geplk.
Gesjraavel en gekleffers hie, de tap, dao kump ste neet mi bie.
Gevraatsjel euvel stool en krk, hie weur ste plat gedrkt.

Jao, mit de vastelaovend trog Sjeng euver de straot.
Hae sprng, hae dansde en hae zng, waor op neems kaod.
Mer toen hae urges in wool gaon, moos hae vreike aan de deur.
De zaak, die zaot dao stampevol, hae kaom neet mi nao veur.
En op dat augenblik, zng mich dae Sjeng van de sjrik.

Sjt weer mit vastelaovend s eine op die lamp.
En zin sms 'n klein bitje zaat is dat geine ramp.
Neij, es ver s mer good verstaon, auch went wie dat zwoa geit,
'n vruike van driehngerd pnjd s op de tine steit.
Noe bis dan gein serpent, zing mit die ganse tent.

* single 1983: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1983 " - Spell 821201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT KNT ALLEIN IN STEIN
1984: Teks & meziek: Wil Beurskens
Oetveurende (*) : De Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Woo is de carnaval toch zwoa fein, dat is bie s, hie in Stein.
Woo pakt me zich dan zwoa good bie-ein, dat is bie s, hie in Stein.

Refrein:
Dat knt allein, dat knt allein, dat knt allein mr in Stein.
Dat knt allein, dat knt allein, dat knt allein mr in Stein.
Dat knt allein, dat knt allein, dat knt allein mr in Stein.
Dat knt allein, dat knt allein, dat knt allein mr in Stein.

Woo zt me zo'n fein revuu in-ein, dat is bie s, hie in Stein.
Woo doon ze mit, alle, grwoat en klein, dat is bie s, hie in Stein.

Woo steit de tent dan veur ederein, dat is bie s, hie in Stein.
Woo hange ze wie 'n klet aanein, dat is bie s, hie in Stein.

* single 1984: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1984 " - Onger Os - DC 8047


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BS DR NOG
Tekst: Koos Snijders - muziek: Jo Deusings, Dora van Heumen, Peter van Kempen
Zang (*): Dora van Heumen


Doe bs dr nog
Doe bs dr nog
Ich bn zo blie
Doe bs dr nog
Doe bs dr nog
E laeve lank kortbiej
Vr zin dr nog
Vr zin dr nog
Zin same hie

Blief bie mich, mien hart klop veur dich
Laot mich neet los, veer hure biejein
Ich boew op dich, doe geluifs in mich
Zt alles op s, noats mie allein

De tied vergeit, dr is gein iewigheid
Maak dich neet los, meh blief veur mich dao
Wat ich neet weit, is wat kmme geit
Dnk noe aan s, maak mien druime waor

* cd : Dora van Heumen - 'Sjpegel van leefde'


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES 'T NEET GEIT
1985: Teks & meziek: Thei van Mulken
Oetveurende (*) : Wim Stijnen


Zeet geer waal ns allenjig of jllemaol neet fit,
en meint ger dat uch alles, jao, alles taege zit,
laot dan de mood neet zakke, ich zk uch van besjeit,
me zng gewoon wie ich es 't neet geit.

Refrein:
Es 't neet geit, geit, geit, dan bokt 't mr, dan bokt 't mr, dan bokt 't mr.
Es 't neet geit, geit, geit, dan bokt 't mr, dan bokt 't mr, es 't neet geit.
En es 't waal geit, jao, dan vnje weer 't good.
En es 't neet geit, znge weer vol gooje mood.
Es 't neet geit, geit, geit, dan bokt 't mr, dan bokt 't mr, es 't neet geit.

En doert de Vastelaovend uch nog neet lang geng,
en hbt gr Esjelgoonsdig, jao allemaol op zg,
vraog dan de burgemeister verlenging, es 't geit.
M zng dan waal es h't soms neet deit.

* single 1986: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1986 " - SPELL 851215


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FAALA! (Alaaf Angesj-om)
2005/2006: Tekst & muziek: Arno Op den Camp
Zang: Jack van de Laar & Wim Stijnen

midi

Refrein:
Faala, Faala, Lavenrak Faala
Dnevoaletsav, hey, hey, hey
Lavenrak Faala
Faala, Faala, Lavenrak Faala
Dnevoaletsav, hey, hey, hey
Lavenrak Faala

't is gein Sloweens of Tsjechies, neij 't is neave de deur
Mit dees daag dan znge weer van achtere nao veur
Alaaf dat weurd Faala en Karneval is Lavenrak
En vasteloavend dao weurd Dnevoaletsav van gemaak
't doert waal effe veur totdat 't zit
mer hbste `t te pakke deiste mit!

Lts vroog mich miene buurman ens: sl hcid nie ejtp reeb
Hae zaog mich deep staon dnke, dach dat ich dat neet begreep
Ls dich ein ptje beer, mer dan van achtere nao veur
Zwa haole weer 't Limburgs dialekker oet de sleur
't doert waal effe veur totdat 't zit
mer hbste `t te pakke deiste mit!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAEF 'M NOG ENS EINE RFFEL
1983: Teks & meziek: Thei van Mulken
Oetveurende (*) : Wim Stijnen en de Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Refrein:
Gaef 'm nog ons eine rffel, gaef 'm nog ens eine paaf.
Vaeg ens op die trmmel, jao dan roope weer alaaf.
Gaef 'm nog ons eine rffel, hau ens op die kis.
Dan weite alle Steinder Bokskes dat 't vastelaovend is.
Dan weite alle Steinder Bokskes dat 't vastelaovend is.

Pir ging ens mit d'n optoch mit verkleid as tamboer.
Mer hauverwaege waor hae al meug, en trmde neet mi op d'n doer.
De luuj die dachte wt ste waat, weer staon mer langs de kenjt,
dae helpe weer ens effe mit, en ze znge henjd in henjd.

Wae leep mich stinsdigs dao door Stein, 't waor Merie, knnne zaat.
Waor bie de zaate hermenie, haw te deep gekeeke In 't vaat.
De trm die woort neet aangereurd en bengelde langs hr bein.
Doe meujde zich de raod d'rmit en 't daaverde door Stein.

* single 1983: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1983 " - Spell 821201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAEF MICH EIN PATJS
1983: Teks: G. v.d. Camp - meziek: A. v.d. Camp
Oetveurende (*) : Wim Stijnen, Ombo Combo & Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Refrein:
Gaef mich ein patjs of eine auwe zoomerhood, ich veul alweer de kriebels in mien blood.
Gaef mich ein patjs of eine auwe zoomerhood, zwoan klutske op de kop, dat steit mich good.
Mit vastelaovend gaon weer oet, dan is weer laeve in de boet.
Gaef mich ein patjs of eine auwe zoomerhood, de Steinder carnaval, dae deit dich good.

Moos weer nao de kapper gaon, mien haor, dat waor te langk.
Dao zaot ich dan en wachde mer, mit drie man op un bank.
En wie ich van de staol aaf kaom, de blles bienao kaal,
doe heel hae mich de speegel veur, ich zng mit vhl kabaal.

Weer mooste nao de winkel gaon, 't aete, dat waor op.
Mien vrouw, die veur 't kerke leep, die gwoajde alles d'rop.
Mer wie ich aan de kassa kaom en dao betaale moos,
doe zag ich: laot dat kerke staon, ich hb allein mer doosj.

Weer leepe door de Kruusstraot aaf, 't waor nog neet zwoa laat.
Ich wool 'n heudje line gaon, dao nger bie de paat.
Dat minjs, dao krieg ste alles van, die vunjt dat altied good.
En toen ich aan de veurdeur stng, zng ich vol gooie mood.

* single 1983: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1983 " - Spell 821201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEIS STE MIT NAO D'N NNK hARIE
1983: Teks: G. v.d. Camp - meziek: A. v.d. Camp
Oetveurende (*) : Wim Stijnen en de Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Refrein:
Geis ste mit nao d'n nnk Harie, effe plenke bie tant Truu,
die weite alles euver anger luuj.
Geis ste mit nao d'n nnk Harie, effe plenke bie tant Truu,
dao is 't eine sjwoane parapluu.
Es Harie oet gekald is, dan haet Truuke hre zin,
en sjt dich dan nog eine flinke in.
Geis ste mit nao d'n nnk Harie, effe plenke bie tant Truu,
dan wt ste weer de ganse nndejuu.

Dao waor alweer niks op de buus, ich kreeg 't heen en weer.
Weer ginge nao oos stamcafee en drnke dao get beer.
't Drie of veeerde runjdje, dat brach de kastelein.
Hae vroog toen: bste luukes, wt geer nog nuujts oet Stein ?
En wt geer wat ich zag ...

Weer wenjelde de Scharberg aaf, nger langs 't kanaal.
Dao is 't lekker rstig, dao hurste gei kabaal.
Opns, doe zaet mie vruike: wt ste woo ich aan dach ?
De gezt van s, de Schakel, is deez waek neet gebrach.
En wt geer wat ich zag ...

* single 1983: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1983 " - Spell 821201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EINE KENJERSJLAGER
1985: Teks & meziek: Wim Goossens
Oetveurende (*) : Wim Stijnen


Refrein:
Kenjer hbbe eine sjlager, hei in dit Stein.
Kenjer zenge van dea sjlager noe 't refrein.
Joa, oze sjlager, dea steit op rijm,
en mit de vasteloavend zeng ver hum door Stein. (2x)

De kenjer van oos eige Stein, die zatte zich les ens bie-ein.
Ze woare sjloez op grwoate luuj, die hbbe eder joar opnuuj,
eine sjlager om te zenge, dus loester wat kenjer noe brenge ...

Zwoa geit dat ouch 't volgend joar, ze kriege eine sjlager kloar.
Dea zenge zie dan hie door Stein en jeal gaw kent hum ederein.
Eine sjlager om te zenge, does loester wat kenjer noe brenge ...

* single 1986: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1986 " - SPELL 851215


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KPKE WIE E TPKE
1987: Teks: Guus Clemens - meziek: Guus Clemens & Math Jongen
Oetveurende (*) : Wim Stijnen
Oetveurende (**) : Kepsj


't Is weer effe wnne want veer klokke d'r get nao bnne.
Mr je, in deaze tied mt dat knne.
Allein, 't naodeil van dees peul, sangerendaags dat geveul,
van gaar neet gezndj, zwa krank wie eine hndj.
Dan steise veur de sjpeegel en zungse deze regel.

Refrein:
Ich hb ein kpke, kpke, kpke, wie ein tpke, tpke, tpke,
en ein nske wie ein vske.
Hbs doe dat ouch, hbs doe dat ouch ?
En mit dat kpke, kpke, kpke, wie ein tpke, tpke, tpke.
en dat nske wie ein vske, weit ich dat get neet dauch.

Toch hb ich mit die daag, zelde get aan de maag.
Vunjste bie mich auch gein sjtuk in de kraag.
Van sjmrges tot saoves droet, get verref op de sjnoet,
en sjnags veur ein etalageroet.
Want j, die wirk wie eine sjpeegel en dan zungse deze regel.

Mer lever eine kop wie eine top of ein naas wie ein vaas,
dan op vakansie mit die daag.
Want veur vule is 't allerhendj skieje in 't boetelendj,
zeker es ze 'n paar kjir op hun sjnoet zin gelendj.
Auch die luu hbbe eine sjpeegel en dnke aan oos in de regel.

* single 1987: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1987 " - SPELL 861237
** cd (1994) : Kepsj - "Sjtuur mich trk nao Limburg"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KROEGETOCH
1985: Teks & meziek: Fien Jamin & Frans Gommers
Oetveurende (*) : Wim Stijnen


Refrein:
Veer make e'ne kroegetoch, kroegetoch, kroegetoch.
Veer make e'ne kroegetoch, kroegetoch door Stein.
Veer make e'ne kroegetoch, kroegetoch, kroegetoch.
Veer make e'ne kroegetoch, kroegetoch door Stein.
Joa, eed're caffee wrt bezoch, wrt bezoch, wrt bezoch,
en doavan zin der hie geng, dus misse doon veer gein.
Veer make e'ne kroegetoch, kroegetoch, kroegetoch.
Veer make e'ne kroegetoch, kroegetoch door Stein.

Bie de Put, joa bie de Put weurt 'n pilske ingesjt.
Op de Berg en bie de Bekker smaakt 't beer nog ummer lekker.
Op 't Wilhelminaplein znge alle luuj van Stein.

In de Poart en op 't Heukske zin de maedjes nog 't leukste.
en ze lache tege mich, dan goan veer noa Havezich.
Noa de Chiep en Taterstein kumpt den Dikke nog allein.

Euveral, dao woare veer, weite neet woo noe nog haer.
Sjus nog John en zien Annt. in de Rochus, wie geer wt,
want wee kriege nwoats geng van de Steinder kroegetoch.

* single 1986: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1986 " - SPELL 851215


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KWAJ OP ZIENE KOP
2007/2008: Tekst & muziek: Nelly Lexis-Luntz
Zang: DobbelStein


Refrein:
Al sjteit de kwaj op ziene kop
Al mot den aafwesj in t sop
Nou dat mot mer effe wieke
Al is op zolder ein lekkaasj
En sjteit t blank in de garaasj
Mt die daag neet zwoa neij kieke
Want vr meine get te motte
Mer vr motte gaaroet niks
Dat is toch van de zotte, tis mr wieste ut bekiks
Al sjteit de kwaj op ziene kop
Doa ltte veer die daag neet op

Roete wesje,
Hummes sjtrieke,
Vluurke sjrobbe,
Aete koake,
Bed opmake,
Sjtupke kaere,
NOE NS EFFE NT!!!!!

Koake, wesje, sjtrieke, dat doon veer ut ganse joar
En wie vr auch os bes doon, t werrek kump nwats kloar
Mer ns per joar gebeurt hie alles mt de franse sjlaag
En geine dae doa-euver klaag......

Euveral lk sjtp, der lk confetti in t bad
De plentjes hubbe in gein tieje water mje gehad
De ganse garderobe, die lk op unne houp
Ut liek waal oetverkoup.......


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT DIE R MER ROLLE
1982: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Jack & Wim


Refrein:
En laot die R R R mer rolle, mer rolle, mer rolle.
En laot die R R R mer rolle, jao rol mer mit die R.

Noe loester toch ins hie en km ins aan mien zie.
Hie is eemes van Stein, dae rolt weer van allein.
Dat deit d'r mit zien R, die likt good in 't gehur.
Jao, loester noo mer good, ich rol vol gooie mood.

Dit jaor mit Carnaval mit lache en gebral,
dan rolt weer eederein, auch door s leefste Stein.
En in de res van 't jaor, auch dan is 't gei bezwaor.
Jao, ich bin Steindenaer en rol daorm zwoa gaer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOATJ GON
2001/2002: Tekst & meziek: Ludo Jeurissen

De vastloavendj is t'er weer, w ston d'r al veur kloar.
Auch in ut 34 ste joar zen w noe doa.
Op ut Barbaraplen, doa stet de Bok in vol ornaat.
H nudigtj os noe allemoal oet, loatj gon, al weurtj ut lat.

Refrein:
Loatj gon, loatj gon, loatj gon, dreij daag lang.
Loatj gon, loatj gon, loatj gon, springtj mr oet de bndj.
Sjoen is ut laeve det's ein dnk wat zeeker is.
Loatj gon, loatj gon, loatj gon, en maaktj t'r mer wat van.

Mt hosse en gek springen gon w dor tot s'mrgesvreug,
want vastaloavendj veeren, joa, det weurste toch noets meug.
De vasteloavendjsamba gon w dansen op ut plein,
en samen mt de Bok-keriejers zingen w dit refrein:

W gon door tot Asgoondsdig, auch al ston w oppe kop,
want noa Asgoondsdig, joa helaas, dan zitj ut t'r weerop.
Ut pekske weurdj weer wggelagdj in de kast tot volgendj joar.
Mer veur ut twellef or is, loate w hum nog uns gon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT OOS MR GEWAERE
1987: Teks: Fien Jamin - meziek: Frans Gommers
Oetveurende (*) : Ralph Stijnen


Refrein:
Laot oos mr gewaere, jao, veer Steindenaere.
Mit ooze omgedrjde jas, hbbe veer de grwatste spas.
Laot oos mr gewaere, jao, veer Steindenaere.
Carnaval zit oos in 't bloot, joa, weer weite wie 't moot.
Laot oos mr gewaere, jao, veer Steindenaere.
Carnaval mit zank en beer, joa, dat is de Steindenaer.

Wat doon veer mit carnaval, vreugt Limburg, veur en noa.
De Steindenaer, dae zeat gwoon: veer make hm weer zwoa.
Want vasteloavend viere, dat kn veer stk veur stk.
Dat knste of dat knste neet, dus znge geit en bk.

Wat doon veer aan mit Carnaval, vruegt ederein zich aaf.
De Steindenaer, dae lacht gwoon: weer doon niks op, mer aaf.
Gein vasteloavend masker, mr oozen eigen kop.
Zwoa trkke veer van hot nao haar en nemes kriet oos stop.

* single 1987: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1987 " - SPELL 861237


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN KARNAVALSTATOE
2006/2007: Tekst & muziek: Arno Op den Camp
Zang: Wim & Loe


Refrein:
Tatoe, tatoe, tatoe, ich hb ein karnavalstatoe
Kiek-hie, kiek-hie, kiek-hie, die zit hie onger op mien zie
Watnoe, watnoe, watnoe, nou dat is noe sjus de kloe
Mit die tatoe hie op mien zie, geit vasteloavend nwoats veurbie
Tatoe, tatoe, tatoe

Jao dae bontje narrekop, bliet bie mich dr ummer op!
Tatoe, tatoe, tatoe

Wattannoe, dietatoe, doe watmottie
Watmottie tatoe ongerop dienziehie
Wattanoe, dietatoe op mienziehie
Dan geit de vastelaovend nwoats veurbie hie

Alaaf, alaaf, die tatoe geit neet mj draaf!

Kiekenshie, noe kiekenshie zienziehie
Dietatoe opzienzie jaodie istoppie
Dietatoe, jao, dietatoe, die is sjiekhie
Dan geit de vastelaovend nwoats veurbie hie

Alaaf, alaaf, die tatoe geit neet mj draaf!

Jao dae bontje narrekop, bliet bie mich dr ummer op!
Tatoe, tatoe, tatoe


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN TROMPTJE
2004/2005: Tekst & muziek: Arno op den Camp
Zang: Jack & Wim

midi

Refrein:
Mien tromptje, mien tromptje is bevraore
D`r kump gaar niks mje oet
Ich hb gesjmaerd mit aolie en mit jonge klaore
Nei ich krieg gaar oet niks droet
Mien ventielkes blieve sjtaeke, ich hang mit mien luppe vas
Heef ich tamboerijn dan hauw ich van die kauw gein las
Mien tromptje, mien tromptje is bevraore
D`r kump gaar niks mje oet.

Gaon v`r mit de hermenie dan maak ich ummer kal
Zk 'sjmaer uch instrumentjes goot, sjut aolie euveral
Dan knste daag drop blaoze,`t lp dan wie ein tiet
En af en toe waal sjekke, daomit `t laupe bliet'
En dan, dan kump de vors en dae regeert,
Ich hb ech alles, jao alles geprobeert, mer?.

Noe hauw ich get gevonje dat waor neet alledaags
Ich pakde mien tromptje in wc-papier meerlaags
`t waor gewoon geweldig, `t leep toen wie ein tiet
Allein kaom ich van dat papier al hjel snel aan de sj...
En toen, toen kaom de vors en dae regeert,
Ich hb vanalles, van alles geprobeert, want...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAAT OET 'T VAAT
1979: Tekst & muziek: Frans Gommers & Fien Jamin-Christiaans
Zang (*) : De Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens met zang van de Pumpelaers


Refrein:

* single : CV De Steinder Bk - " Oos Steinder Bk - Naat oet 't vaat " - STL 10060 SS


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS OUWERSHOES
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Muppets


Hbs dao de jaste kir gelache,
dao rolde auch waal ns n traon.
Mit of znger zeiverlepke,
zatste dao dien jaste stepke,
opt paad van dien bestaon.
Dao zaotste good nger de panne,
stngs dr veur straof auch in dn hook.
Wooste dien jeugd hbs door gebrach,
en diene shoon ns hbs gezat,
jao nwoats van los kumps, wtste dat.

Refrein:
Oos ouwershoes, t hoes wo in vr zin gebaore.
Verdreetig en gelkkig waore,
dat huuske bliet tich ummer bie.
Dien ouwershoes, lit dich nwoats los hie deep van bnne,
dao nwoajt gesloop dat moos nog knne.
Dien ouwershoes geufste nwoats vrie.

Soms zuus t trk nao vaole jaore,
En es te dan ns binne lps.
Zuus te op slaag weer wie t waor,
En dan weurt t dich weer klaor,
Dat ste t nwoats vergaete hbs.

Refrein:
Oos ouwershoes, dat bliet bestaon oos ganse laeve.
T haet oos alles mit gegeve,
van wie oos laeve ns begoos.
Oos ouwershoes, wo t auch steit of haet gestange,
t is ummer mit oos mit gegange,
Oos ouwershoes zwao oud wie oos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS STEINDER BK
1980 nr.1 : Teks & meziek: Frans Gommers & Fien Jamin-Christiaans
Oetveurende (*) : De Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens met zang van de Pumpelaers


Refrein:

* single : CV De Steinder Bk - " Oos Steinder Bk - Naat oet 't vaat " - STL 10060 SS


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POTPOURRI VAN OMA
1984: Teks: Fien Jamin - meziek: Frans Gommers
Oetveurende (*) : De Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


Zk, wts tich neet mit carnaval wats ste znge moos,
gangk dan 'ns nao dien oma toe, die vhl leedjes koos.
Die zunk tich nog van vreuger oet hre jnge tied,
de allersjwoanste leedjes, m de weurt is ze al kwiet.
Ze knt nog mr allein get stkskes van 't refrein.

Refrein:
En van je hittepetit, hittepetit, hittepetittepetat,
schiemelaschiemela boem en draai niet met je gat.
Van Kirchrdcher maedjes en d'Haerlese wnjd,
en vrieje bie de pitjslamp, al mit 'n aardig knjd.
Van laot mr gaon, laot mr gaon en houw mr op die kis,
en veer gaon noch neet nao hoes tot 't vastelaovend is.
Dat carnaval neet strve knt, tot weer daoveur gebaore zin,
vastelaovend nwoats verlaore geit, zwaolang de taterstein nog steit.

* single 1984: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1984 " - Onger Os - DC 8047


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJANG ZIT UMMER D'R NEAVE
2003/2004: Tekst & muziek: A. op den Camp
Zang: Jack van der Laar & Wim Stijnen


Refrein:
Jao Sjang, dae zit ummer d'r naeve
Huit neet op ein, huit neet op twje, huit neet op drie
Mit Sjang, dao kenste get belaeve,
Hae truf gein do, hae truf gein re en auch neet Mie
En es er get mot make, of mit organiseert
Dan wetste van teveure, dat geit alweer verkeerd
Jao Sjang, dae zit ummer d'r naeve
't maak niks oet, 't wheurt gewoon derbie.

Sjang wirrikde van 8 pes 5 en hauw veul vrieje tied.
Hae dach ich gaon bie `n verein, ken ich mien ei ens kwiet
'n dikke trom dat waor 't waal, hae repeteert `n jaor
en veur 't grwat concert van 't kapelke stong hae klaor.
Sjang speelt zich oet de naot, alle nwate oet de maot

Sjang kreeg toch erg veul klachte van de bure in zien flet
Dus ruilde hae zien dikke trom mer veur ein klarinet
Hae repeteert en repeteert, 't doerde nog ein jaor
Mer veur 't grwat concert van de fanfare stong hea klaor
Sjang speelt zien clarinet, zaet de chef wo's dien cornet

Sjang waor al 15 jaor getrouwt, mit zien eige Mie
Ze hauwe echter ummer nog gein poete op de rie
Dus ginge ze in terapie en auch de psygipaat
M'r nao de elfde sessie zag dae dat bie Sjang niks baat
Toen reep zien vruike kaot, gaef ich uch 'ns wieze raod,
want Sjang?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJAREL VAN DE SJTTERIE
2006/2007: Tekst & muziek: Arno Op den Camp
Zang: Wim & Loe


Refrein:
Jao, ich bn Sjarel, van de sjtterie
En ich sjeet Al-Aaf, en ich sjeet Al-Aaf
Jao, ich bn Sjarel, van de sjtterie
Al wat ich zeen dat sjeet ich aaf
Ich sjeet op blkes neet op msje
Es ich get zeen sjeet ich, dr tssje
Jao, ich bn Sjarel, van de sjtterie
Al wat ich zeen dat sjeet ich aaf

Ich zit al jaore bie de sjtterie
Al zin ze dao mit mich gaar-oet neet blie
Want zeen ich get bewaege
Nei dao ken ich gaar neet taege
Dan legk ich aan en trek ich aaf
En reup de ganse klup, Al-Aaf

En gaon vr mit de club, keuning veurop
Nou lang doert dat dus neet, ligk alles stop
Want zeen ich um bewaege
Nei dao ken ich gaar neet taege
Dan legk ich aan en trek ich aaf
En reup de ganse klup, Al-Aaf

Zelfs mit de vastelaovend, ken ich t neet laote
Dan ben ich nao n glaas of veer al lekker aangeschaote


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJRAVEL MER NAO VEURE
1985: Teks: Fien Jamin - meziek: P. Smeets
Oetveurende (*) : Wim Stijnen, L. Smeets & Trio Lemmens


Refrein:
Sjravel, jao, sjravel mer nao veure, sjravel, sjravel mer veuroet.
Sjravel, sjravel mer nao veure, geit 't neet, dan sjravel achteroet.
Sjravel, jao, sjravel mer nao veure, sjravel, sjravel ns opzie.
Hup, dao geis ste, paaf, dao lik ste achter in de rie.
Hup, dao geis ste, paaf, dao lik ste, zwoa kums te debie.

Cafees, die zin mit carnaval hie aafgelaaje vol.
Woo ste kums, dao is 't tied, de Steindenaer haet lol.
Is ter dan gei plaetske vrie, geit ter neemes ns opzie,
hawt dich vas en sjravel mer van achter in de rie.

Merie en Leij, die woolle gaer mit carnaval ns droet.
Leij vloog toen mit eine sjlaag bienao door 'n grwoate roet.
Luuj, gaot toch neet zwoa te kir, weer wille slechts ei glaeske beer.
Sjuuf ns op, dan kmme weer van achterop daohr.

* single 1985: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1985 " - Spell 841208


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT SOPPE LEED
2007/2008 nr.3 : Tekst: Loe Hameleers - muziek: Jo Deusings
Zang: Societe Oud Prinsen (S.O.P.)


Prins bs te mer veur aeve,
ouch bie de Steinder Bk.
Auwt Prins veur gans dien laeve,
kieks mit vl plezeer drop trk.

Klinke der 11 sjeut in Stein,
is ut veur oos zwaowiet.
Dan begint veur eederein
De vastelaovestied

Refrein:
En rake de buim hun blajer kwiet,
zette veer oze steek weer op.
Trkke door t Steinder Bokkeriek,
es Socit Oud Prinsen, t SOP
En rake de buim hun blajer kwiet,
zette veer oze steek weer op.
Trkke door t Steinder Bokkeriek,
Veer zin t SOP

De Prinsezitting is zwaowiet,
de Steinder Garde kump op.
En raakt de Prins zien vaere kwiet,
dan vange veer um op.

s Mondigs trkt SOP door de straote,
en keeze de Bok en Geit.
Ein jaor weurt van hun genaote,
dat is wo alles om dreitj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STEINDER GEIS
1985: Teks: J. de Bruin - meziek: H. Lemmens
Oetveurende (*) : Wim Stijnen, L. Smeets & Trio Lemmens


Es te mit de Vastelaovend dnks ich gaon ns oet,
pak dich dan 'n maske en zt dich dat op de snoet.
Luip ste in den optoch mit of steis ste langs de knjt,
veul ste dich dan toes, hie in oos Steinder lnjd.

Refrein:
Vastelaovend, hie in Stein, alle luuj zeen op de bein.
Gwoai de zrg toch aan de knjt, pak dien maedje bie de hnjd.
Maak dan drie daag lang plezeer, bie ein drpke of glaas beer.
Waet ste neet mi wat ste deis, dat is ooze Steinder geis.

Luip ste langs de haave, ruuk ste niks es lwoad en stank,
dnk ste bie dien eige, hie van waere weer nog krank.
Mr kumpt de vastelaoves tied dan weer in zich,
zeuk ste dich get prlle en verkleid ste dich.

* single 1985: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1985 " - Spell 841208


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TATERSTEIN
2007/2008 nr.1 : Henk Goossens
Zang: De Tatermenkes


Refrein:
Jao es de Taterstein begint te rammele, dan rammeld ederein de pens in Stein
Want luuj de vastelaovend kump weer op os aaf, dao zeen de geitjes en bkskes aan verslaaf.
En veurs't wets is 't gedaon, dus laot v'r drie daag lekker gaon.
Dat viere weer in Stein mit ein, al is 't grwuaat of nog maer klein
Dat viere weer in Stein mit ein, same mit de bk van Stein

Weer gaon dan drie daag zwiere, en gaon gans oet de bol.
Gaon sjwuaan verkleid en good gesjmink, zwoa maak v'r spas en lol.
Dan zeen v'r drie daag ram kepot, maer dat kump van d'n drank.
De euro's vleege oet de maal, maer auch nog van de bank.

De geit geit s'aoves stappe, de bok wet dao niks van.
Ze gaon d'r richtig taenge aan, 't verstendj zit in de kan.
En geit om twellef 't masker aaf, dan zeen zie zich dao staon.
Dan zaet de bok kom wiejer sjat, 't is nog neet gedaon.

Laatste refrein:
La la la la la la la .................................
En veurs't wets is 't gedaon, dus laot v'r drie daag lekker gaon.
Dat viere weer in Stein mit ein, al is 't grwuaat of nog maer klein.
Dat viere weer in Stein mit ein, same mit de bk van Stein.
Same mit de bk van Stein. Alaaf !!!!!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TRTE, TRTE, BOEM, BOEM
1984: Teks & meziek: Wil Beurskens
Oetveurende (*) : Wim Stijnen & De Dirgellnder Muzikanten o.l.v. P. Goossens


't Is weer carnaval in Stein, vel laeve in de boet.
Al staon ich wankel op de bein, toch wil ich altied droet.
Ich loup de cafees oet en in, mit omgedride jas,
want mit die vastelaoves-daag hilt mich gei paerd mi vas.
En daorom roop ich dit: Km hie, dan gaot geer mit.

Refrein:
Weer houwe op de trommel en gaeve eine vaeg,
weer sjrge door de steegskes en rolle langs de waeg.
Weer trte op 't trtje en blaoze op de blaos,
weer snatere en tatere en maake vel geraos.
Trte, trte, boem, boem, gank noe oet de waeg,
retteke tetteke, boem, boem, ich gaef noch eine vaeg.
Trte, trte, boem, boem, gank noe oet de waeg,
retteke tetteke, boem, boem, ich gaef noch eine vaeg.

En euveral wo ich auch kom, doa is 't baordevol,
de luuj, die amusere zich, ze hbbe hil vol lol.
In miene omgedrijde jas veul ich mich neet allein,
ich dnk dat ich ein rundje gaef veur alle luuj van Stein.
En daorom roop ich dit: Km hie, dan gaot geer mit.

Ich kaom dao nger op 't plein en dach: wat zuuste hie ?
Doa waore vel luuj grwoat en klein, die trt, dat waor mien Merie.
Ze zaog d'n omgedrijde jas en zag: Jng, wts te waal,
doe hbs mien ganse hoeshoud-beurs, dao bie dich in de maal.
En daorom reep ich dit: Km hie, dan gies te mit.

* single 1984: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1984 " - Onger Os - DC 8047


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TUUB VAN HUUB
Teks: ? - meziek: ?

Refrein:
De tuub van Huub (Hey), de tuub van Huub (Hey), de tuub van Huub (Hey).
Jao, dat is de tuub van Huub.
De soes van Loes (Hey), de soes van Loes (Hey), de soes van Loes (Hey).
Jao, dat is de soes van Loes.

Jao, Loes en Huub, die zitte same bie de hermenie.
spele van 's mrgensvreug tot 's aoveslaat, al kenne ze neet mie.
Dan zaet Huub taege zien Loes: "Speel dich 'nne solo op dien soes",
en zaet Loes snel taege Huub: "Speel dich 'nne solo op dien Tuub".
En dao gaon ze, en dao gaon ze...

En zitte Loes en Huub gezellig 's aovens op d bank,
dan wetste, dat kent neet lang doere, nei dat doert gein oere lank.
Dan zaet Huub taege zien Loes: "Speel dich 'nne solo op dien soes",
en zaet Loes snel taege Huub: "Speel dich 'nne solo op dien Tuub".
En dao gaon ze, en dao gaon ze...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN DE LENTJWAER TOT 'T MAELDER
1985: Teks & meziek: Thei van Mulken
Oetveurende (*) : Wim Stijnen, L. Smeets & Trio Lemmens


Woo vierste nog vastelaovend zwoa wie dat nurges knt,
jao, weurste van te veure tot in de grndj verwnt ?
Dat vunjste dao in dat drrp, woo ich zwao gaer verbrng,
dao woo ich ben gebaore en 't allerleefs van zng.

Refrein:
Van de Lenjtwaer tot 't Maelder, tsje Steinderbosj en brk,
doa vunjste znger faelder drrp van die Steinder Bk.
Van de Lenjtwaer tot 't Maelder, woo dae Taterstein dao steit,
jao, dao vunjste znger faelder, drrp woo mien hart veur sleit.
Dao is 'r gebaore, den echte Steindernaer,
in dat drrp tsje Maelder en de Lenjtwaer.

Weer hbbe de grwoatste optoch en auch den dikste stein,
'n haave en de sjarberg, 'n zeeve daags festein.
Weer hbbe de sjwoanste vrouwluuj, daobie cafeekes zat.
Noe mooste mich vertlle, zk mich, woo vunjste dat ?

* single 1985: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1985 " - Spell 841208


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVES ENGELKES
2007/2008: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Rebelsj


Refrein:
Weer hhbe drie daag vrie gekrege, Pjeatrus ljaet os eindelik los.
Weer maoge same nao onger vleege, maer dat haet hjael get kal gekos.
De vastelaovend is os heilig, dan maak v'r de kraom onveilig.
Want ich weit neet of geer 't wet, 'n zaate vrouw is 'n engelke in bed.
Want ich weit neet of geer 't wet, 'n zaate vrouw is 'n engelke in bed.

Mit vastelaoyend zeen vr in de gloria,
en zenge alle engele falaa falaa.
En Pjaetrus dao gans hwaog doe kens os tralala,
want weer hauwte zwoa van dae hoempapa.

En laot ze maer dao baoye lekker grommele,
hie onger zeen weer twjae zwoa gek es lommele.
Weer snappe os get prlle en get klommele,
Drie daag lang gaon weer gezellig bommele


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZILVER MAONLEECH
Tekst: Ben Erkens - melodie: 'Casta Diva' (Bocelli)
Zang: Dora van Heumen


Zilver maonleech
Zilver maonleech, km verlich mien hart
Wievl jaore
Wievl heimwee,
Wievl twiefel mt ich nog drage?
Al mien druime
Verborge in mien hart
Blieve wachte, blieve oetzeen nao dien krach
Zilver maonleech
Km verlos mich en verlich mich
In deez duuster nach

Zeukste leefde, zeukste wermde
Bste einzaam en verward
Zilver maonleech
Laot et sjtraole
In et duuster van dien hart...
Vunsjte leefde, vunsjte wermde
In de sjtilte van dien hart
Zilver maonleech
Laot hr sjtraole
Dich verlosse van dien sjmart

Zilver maonleech
Zilver maonleech, km en leid mien lange tch
Wievl jaore
Wievl leefde, wievl wermde hb ich gezch
Al die jaore
ntlbare vraoge
Euver t laeve, mien legende en mien lot
Mien zeuktoch nao gelk
Waor n eindeloos
Verlange nao vrede
In eeuwigheid biej God

Zilver maonleech
Km, verlich mien hart


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZNPT
1987: Teks & meziek: Thei van Mulken
Oetveurende (*) : Wim Stijnen


Wo in 't freujoar de acasia bleujt en de maelder zungt,
en versjoale tsje 't greun nog 'n bron ontsprungt.
doa op dat plekske, hie in Stein, woar ich mit dich 'ns gaer allein.
Km noe, dan gaon vr draer, tis nog krek wie vreuger haer.

Refrein:
Km mit mich nao de Znpt, dae nger bie de paters.
Km mit mich nao de Znpt, dan laot ich dich 'ns zeen,
wie sjwaon es de sterre dao straole en 't manke nao oos lacht,
vertl dich de sjwaonste verhaole, msjien de ganse nach.

Vreuger woor dao 't water ghaold en de wesj gedaon,
zaos vrouluuj mit menjele op de sjrkar gaon.
Zwao get dat zuus te noe neet mj, tied geit veurbie, soms deit 't wj.
Kens ter waal, God zij dank, oere plenke op 'n bank.

* single 1987: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1987 " - SPELL 861237


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOU ICH DICH ENS PAKKE ?
1985: Teks & meziek: Thei van Mulken
Oetveurende (*) : Wim Stijnen


Mit de Vastelaovend haw Jupke hjl get doos,
drnk zich mnnig pilske, zwaovl es h mer koos.
Znge en klasjenere, wat haw d kael plezeer.
M mit dat h Merieke zaog, versjaalde hm 't beer,
en h zng toen veur dat kndj.

Refrein:
Zou ich dich ens pakke, vunjs 't good es ich dich pwn.
Maog ich dich 'n muulke gaeve, nei, dat zin gein gekke twn.
Zou ich dich ns pakke, ns duuje estebleef.
Km, noe bs toch neet zwao blu, want ich vnj dich toch zwao leef.
Km, noe bs toch neet zwao blu, want ich vnj dich toch zwao leef.

Mrie, 'n ech sjwaon bleumke, die zaog waal get in Jp.
Leet zich van 'm pwnne, al haw ze waal get flp.
Waor nog get verlaege, haw zwao get nwaots gekaord.
M waor lang zwao besjaemd neet mj, s'aoves achter die paort,
want ze zng toen veur oos Jp.

* single 1986: CV De Steinder Bk - " Steinder Vastelaoves leedjes 1986 " - SPELL 851215


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME