HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend ???)
1986 : Teks & muziek: Joost Bouwens

Refrein:
Kwak kwak kwak kwak Kwakkerte, loat het beer neet stoan.
Kwak kwak kwak kwak Kwakkerte, geer mot nog neet heivesj goan.
Kwak kwak kwak kwak Kwakkerte, want het is nog neet gedoan.

De carnaval is weer in 't land, m� Spauwbik blif neet aan de kant.
Veer doon ouch noe weer zeker mit en dr�nke beer, doa noa get frit.
De pap en de mam goan ouch op stap, het wurd misjins eine ramp.
M� noa de carnaval, dan is weer lang gei bal.

Veer goan noe allemoal op stap, joa, zelfs de mam en ouch de pap.
Die goan �t ganse joar neet oet, mit carnaval verloate ze de boet.
Ze vroage gaar neet of dat geit, dan goan ze nog wie ein geit.
M� noa de carnaval, dan is weer lang gei bal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT DEIT VASTELAOVEND
1990: Teks en muziek: Joost Bouwens
midi

Refrein:
Vastelaovend is veur te brullen,
van de lach en van de sjpas.
H�t beer, dat speult de z�rge van �os aaf.
Dat deit vastelaovend, dan z�nge veer alaaf.
Dat deit vastelaovend, dan z�nge veer alaaf.

De mam krit heite buuje, die zit mit de euvergank.
De pap veult ziene rikketik, dat maak hem toch zao bang.
En oma, die haet rheumatiek, die veult zich aoch neet bliej.
M�r mit de vastelaovend, dan zin ze alles kwiet.

Mien zus is euversjpanne, dao w�rd ekstra op gel�t.
Mien broor is jaore aan de trim, m�r h�e is v�l te dik.
En opa, d�e h�et hernia, d�e l�p ein bietje kr�mp.
M�r mit de vastelaovend is eederein gez��nd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UNNE KWAKKERT OP REIS
?

In dit liedje ontbreken een paar zinnen. Wie kent de komplete tekst ???

Refrein:
Unne kwakkert, dae sjpringt op en neer.
Hie in Sjpaubik mak he v�l plezeer.
Hilt van water en op ziene tied,
e glaeske beer en un reis, neet te wied.

Unne kwakkert, Sjirke Moat, woonde in de Soppesjtraot,
woar mit Karnaval 't leve hie zo zat.
Wie d'n optoch toen moos goan, dach he: Wat noe weer gedoan ?
......................................................
......................................................
......................................................
Unne kwakkert oet Sjpaubik, dat sjprik toch gans vanzelf,
heurt bie zie eige Road van Elf !

't Reizen zoat 'm in het blood en he ging mit gooie mood,
noa e pletske en dat lik neet wiet van hie.
Mit 'n gel en greune tesj en doa in ein lege flesj,
fitsde he toen door de Looiwinkel wie nie.
Wie he bie 't zjwumbad koam, gans bezjwet en boete oam.
kreeg he heimwee en dach toen bie zichzelf :
Unne kwakkert oet Sjpaubik, dat sjprik toch gans vanzelf,
heurt bie zie eige Road van Elf !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KWEKKERDE KWEK
?

Refrein:
Kwekkerde kwekkerde kwek, kwak, kwak, kwek, kwek.
Joa gans Spauwbik kwakkert mit.
Joa gans Spauwbik kwekkert mit.
Kwekkerde kwekkerde kwek, kwak, kwak, kwek, kwek.

Gans Spauwbik viert noe karnaval,
is wat me euveral heure zal.
Leg de z�rrig van uch aaf.
Kwakkerte alaaf !

Al zaet men dat de wereldstad,
mit karnaval get extra's hat.
Gooi ich dat van mich aaf.
Kwakkerte alaaf !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NEMES THOES
1989: Teks en muziek: Joost Bouwens

Refrein:
Jao, mit de karnaval bie de Kwakkerte,
dao is get los, dao likke veer van wakker.
Veer gaon dan zeker alledaag d'rop oet.
Mit vastelaovend vunjt ��s nemes thoes.
Veer gaon dan zeker alledaag d'rop oet.
Mit vastelaovend vunjt ��s nemes thoes.

Het begint ��s al te kriebelen es de zomer is gedaon.
Iedee�n k�men veur den daag, veer gaon d'r tegen aan.
Dat z�ste op de zitting, want die is altied good.
En mit de groate optocht, kump de prinsewagen oet.

Den optocht trekt op z�ndig en eederein geit mit.
Van alle kenj h�rste muziek, veer z�nge de nuje hit.
Prinses en Prins en oach de raod, die z�ste euveral.
Zao geit dat hie noe drie daag lank, veer wh�re allemoal slank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS KWAKKERLAND
?

Refrein:
Whee is in kwie-kwa-kwakkerland gebaore,
dhe is zien li-la-laeve lang verloare.
Want mit de kwi-kwa-kwakkert in oos blood,
blif vasteloavend hie in Spauwbik ummer good.

Veer zint toch alle kwakkerte, veer heure joa biejein.
En op dees daag mit carnaval, is geine gher allein.
Dus zou ich wille vroage, luij, sjnap uch eens lekker vas.
Verg�t uch s�rg mit karnaval en maak tesame sjpas.

Oos d�rrepke, ut wurd zo groat, woa geiht dat mit oos her.
En when ich dich geleuve mot, is dat pas ut begin.
Dus zou ich wille vroage, luij, gebroek toch uch versjtand.
Blief toch trouw aan karnaval en sjpring mher handj in handj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SPOETNIK
Teks: H.Kusters - meziek: Joos Bouwens

Het l�ve is eine heksetoer.
De eine hilt d'ander in de loer.
Vint van os eine ins get oet,
brink l�ve in de boet.

Refrein:
Loat ze mer vle�ge, loat ze mer goan.
De W�reld omsingele, mit kunstmaone pingele.
De Spoetnik le�t os kauwt,
het is Spjaubik, wo ich van hauwt.

De ganze welt, d�e is poepekas,
behalve kr�k mit de carnaval.
Dat deit os allemaol ins good,
zit Spjaubik in het blood.

Veer hubbe lak aan d�e peperkook,
al schjeure veer os auch de brook.
Dan allein mit de Carnaval.
D�e stjeit hie bovenal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN KOELKOP TOT KWAKKERT
1988: Joost Bouwens
midi

Refrein:
Eine echte Kwakkert is zoa gek, dae k�nste oach direk.
Eine echte Kwakkert is zoa gek, blif zinge aan ein st�k.
Eine echte Kwakkert is zoa gek, dae tr�k de gansen daag.
Van hot nao haar, van links nao rechts, mit ein st�k in ziene kraag.
Van hot nao haar, van links nao rechts, mit ein st�k in ziene kraag.

Ich waor nog eine koelkop, doe leep ich al veurop.
Mit ein b�rdje veur de optocht op: n�mmer elf stoang doa op.
En alles wat ze speelde, z�ng ich oet de kop dan mit.
Ein st�kske bleef veur mich tot noe, de allerbeste hit.

Noa laop ich mit de dikke tr�m, en houw d�r flink op los.
De ein sjtraot in, de anger oet, jao, zo geit dat hie bie �s.
De spas is hie noe drie daag lank, en laot h�m noe mer goan.
Dat z�nge, spr�nge op de maot, dat k�nt toch noat gein koad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVES GEKKE 1994
?

Refrein:
Vasteloaves gekke, joa, dat zint veer allemoal.
Mit karnaval goan veer dan allemoal oet de bol.
Vasteloaves gekke, joa, dat zint veer allemoal,
drie daag sjpas en lol.

De Kwakkert viert karnaval, heurt geer euveral.

Make veer sjpas en lol, zingt noe allemoal, joa.

Rondj de carnaval, heurt geer euveral,
vasteloaves gekke, sjpringe rondj op 't auwt wieverbal.
Zie make veul plezeer, hosse op en neer,
vasteloaves gekke, dat zint veer.

Jeder jaor dan weer, trek d'n optoch weer.
Mit de prins en de road van elf sjpringe veer dan op en neer.
Maak doarom sjpas, veult uch in d'r sas.
Hoal de maskers noe mer oet de kas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZINT VAN DE KWAKKERT
?
midi

Refrein:
Veer zint van de kwakkert,
went dee wet wie ut mot.
Drie daag lank sjpas en plezeer,
alles sjteit op ziene kop.
Noe sjprengt en zengt eur eige leed,
van kwak, kwak, kwak, kwak, kwak.

Wanjelste in de zomer in Sjpauwbik de busjkes in,
wed ich das te hiej of dao eine kwakkert vings.
Hils te dich versjaole, versjaole tusjen ut reet,
dan heurs te dit sjaon leed :

Les leep eine vreme, eine kwakkert achternoa.
Dee kreeg toen bloare, zoa dik wie eine eierdohr.
He green toen drie daag, drie daag lank van de pien.
In zien ohre klonk dir refrien :

Es vreuger irges, eine kwakkert woord gevild
Dan leepe ze zich gek, veer zoa ein kikkerbil
Eine lekkere batz dat waor get veur groat en klein
Dat heel dich op de bein.

Weurt eine van Sjpaubik, door de naam van kwakkert ontseerd
Vroag hum dan of h� al ins op kwakkerte is getracteerd
Blief hum van het lief, en hauwt dich dan m�r sjtief
D�e dreet wahl langzaam bie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT EIN GEKWAAK
1996: ?

Refrein:
Wat ein gekwaak, wat ein gekwaak,
bie de Kwakkerte is 't weer raak.
Wat ein gekwaak, wat ein gekwaak,
in Sjpauwbik kraak de ganse zaak.
Van tied haet men hie gaar gein benul.
Heivisj gaon vundj men mer flauwekul.
Wat ein gekwaak, wat ein gekwaak,
in Sjpauwbik is 't weer raak.

Sjpauwbik, dat is ein plaats apart.
Dao haet men ein ech Vastelaoveshart.
Bie de Kwaakert, dao in de fontein,
komme de luuj van Sjpauwbik bieein.

In Sjpauwbik te wone is bes sjwaon.
Veer gaon verkleijs es auwt wief of clown.
En es Kwakkerte noe hie zo bieein,
zenge veer dan auch weer same dit refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME