HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BROK OPÖÖSJTROAT AAF
1980: Tekst: Jean Paulssen - muziek: Frits Damrow

Refrein:
D'r Brok erop, de sjtroat eraaf, Wespelle alaaf
de peksjes aa, de maskes op, 't nes sjteet op d'r kop
want wee ing richtige Wespel is dee blieft noe nit allee
dee sjwermt mit al die Wespele 't ganse nes beiee.
Ins in 't joar mit Karnaval dan bruijt os Wespelenes
't is alsof de griep os pakt 't geld jukt in gen tesj
aagesjtoake weet me dan 't pakt os op eemoal
't Wespelenes viert Karnaval dan zinge ze allemoal.

D'r pap, de mam en och 't kink dont alle richtig mit
d'r pap als kloon, de mam als auw 't kink in 't greun en wit
de mam, die sjprinkt mit alleman d'r pap ocherm dee sjwit
wat zou dat noen mit Karnaval dan deet me feste mit.

D'r opa geet nog ins op sjtap verkleijd als Indiaan
hee sjpringt wie inne jonge borsj de oma sjwingt de vaan
mar went 't twellef oere is dan wilt hee toch noa heem
de oma evvel wilt nog nit die krient ze huu nit klee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BROKKELZER MOEZIEK
1978: Tekst & muziek: Jean Paulssen

Refrein:
Ja die moeziek oet Brokkelze och die deet toch zoe good
van die moeziek oet Brokkelze kriebelt os 't blood
Ja die moeziek oet Brokkelze,dat is milletsien
want went vier die huere dan zint vier nit allee, allee
want woa vier die huere doa veule vier os heem.

Brokkelze os durpke tusje Worm en veld
tusje busj en weije 't sjunste op dis welt
moeziek makt me doa al joare achteree
d'r gezank en och de fanfare zint ueveral nommer ee.

Kunste va vakansie 't werk of och dat nit
drienste noa d'r Krang op witste woaste zits
't klatere van de Worm greun an gidder zie
huuer de beum ins roesje de Brokkelzer simfonie.

Motste noa d'r dokter vriegt hee wat dich kwelt
sjrieft hee gee rezept oet maar zeet hee wat dich fellt
gangk mar gauw noa Brokkelze don an alles mit
zieeker noa ee weekschke dan veulste dich werm fit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUR BUUTEMARSCH
1981: Tekst: ? - melodie: oud Keuls carnavalslied

Ja, wier Wespelle zind jemuutlig,
kruitsfideel en ummer friedlig.
Ja, wie trekke hei nit oet,
wier veule os hei wie tse-hoes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE BROKKELZER LAND
1981: Tekst: Jean Paulssen - muziek: Piet Nickel

Refrein:
Mie hats is verpand an 't Brokkelzer land
zoe ruiig, zoe greun, zoe oad, zoe geweun
wie sjun is dit land, wie sjterk diene band
wie houd ich van dich, Brokkelzer land, bis van mich.

Kunste d'r Pulleweeg eraaf dan geet de welt vuuer dich oape
doa likt dan os Brokkelze tusje 't zachte greun te sjloape
de hoezer anee tot inne bongkte roeezekrans
de kirk sjtols middedrin
de roeschende Worm en os prachtige Ling.

De vuuegel die fleute ter iere van dich langs de Brokkelzer weege
de vruchte die wasse de sjunste blomme kunste ueveral teege
't sjwat en roedbongkte viee vrit 't sappigste graas
langs de Worm in de wei 't leeve is good op d'r Brokkelzer klei.

Loat Brokkelze blieve wie 't is, zoe mot het besjtoa
ee paradies van de rust woa me geer hin blieft goa
de Brokkelzer luu, gemuuetlik en vrij
doa-aa merkste meteen in Brokkelze os durp,
doa veult gidder zich heem.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE WESPELKE
1993/1994: Tekst: Jean Paulssen - muziek: Rudie Cremer

Refrein:
Du bis mie Wespelke, du, du, ja du
ich wil dich knoevele, noe, noe, noe
wen ich dieng oge zien,
dan weet ich nog wat telt
du bis 't leefste, 't leefste op dis welt
du bis 't leefste Wespelke op dis welt.

In Brokkelze 't Wespellenes doa woene vier beiee
doa leeve al die Wespelle in vrundsjaft ongeree
kunt innes daag d'r ooievaar bij de Wespelle op bezuk
dan zinge ze in Brokkelze dan zinge ze van geluk.

Wens du al groet gewoeede bis sjtees zelf op ege bee
sjpuuers doabei in die ganse lief ich veul mich zoe allee
du sjwerms dan durch 't Wepellenes du gees noa get op zuk
vings du ee anger Wespelke dan zingste van geluk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE GAAD
1995/1996: Tekst: Jean Paulssen - muziek: Rudie Cremer
Oetveurende: Alles Kappes


Refrein:
Vier hont kappes in der gaad, winktermoere, frisje sjlaat.
Breedloaf, unne, selderie, dat is caramba vuur de prie.

Rammenasse vuur te plasse, proeme vuur de roetsjmetoetsj.
En van selderie doa geeste, dan is alle ieŽlend foetsj.
Winktermoere vuur te loere, vioŽle vuur de blommevaas.
Sjniepelbonne vuur de nerve, en van unne giefste gaas.

Noen hod mar gauw der monk, ozze Gaad hult os gezonk ...

Zoer augurke bei 't lurke, eŽrpelsjlaat sjmakt uŽveral.
Etse, breedlooŽf en get eŽerpel vuur de tsoep mit carnaval.
Zoere unne, dikke, dunne sjmiere de keeŽl, dat is okee,
want hont vier ee bietje kater, hult der gaad os op de bee.

Noen hod mar gauw der monk, ozze Gaad hult os gezonk ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT TEEKE VAN OS D÷RP
1968: Tekst & muziek: Pierre Peters
Zang: Piet Beckers & Frans Snijders


Refrein:
Dat is ee teeke van os dŲrp, dat jidder zig ut ziene mar hult.
Dat is ee teeke van os dŲrp, dat jidder zig ut ziene mar hult.

In Pisa sjteet inne sjeeve toer, in Brokkelze inne sjnakke.
DeŽ sjteet doa oave op dur Krang, woa peerkes zig zoŽ geer pakke.
U sjteet zoe hoeg en woa st'um og zies, da wits te dat doa Brokkelze likt.

In Schaesberg sjteet ee oad kastiel, dat is jans erg vervalle.
In Brokkelze, doa an de Worm, sjteet ut aller-sjunst van alle.
Ut waterwerk dur dikke sjtee, dat vigst-te mar in Rimburg allee.

In KŲlle sjteet dur jroete Doom, in Rimburg ing kling kirk.
Bei, os doa deet pastoer de mes, mar doa inne jans hoege heer.
In KŲlle doŽt in hom-mes tswei sjtond, in Brokkelze jing dreÔ kwarteer.

Ing sjun natoer doa an de jrens, leef MeŽdjes en jow jonge Hens.
Dur zangverrein, dur voetbalkloep en moeziek makt Victoria.
Dur Brock erop de Sjtroat eraaf, de Wespelle ALAAF - ALAAF.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T WESPELLELEED
1993/1994: Tekst & muziek: Jean Paulssen
Oetveurende: de Brokkelzer Hobbyzenger


Refrein:
En de honk, dea bletscht wauw, wauw ..., en de katz, die miemt miaauw ...
Mar ing wespel, die zeat zoem, zoem, zoem, en sjtikt dich in de prie.

Wenste pas geboare bis in Brokkelze, 't Wespellenes,
wits daan nog gar nit wie sjun dat is, du kins allee de flesch.
Gidder bukt zich uuver dich, pakt dich op d'r erm,
zingt daan ee liedje vuur dich alle en sjokkelt dich lekker werm.

Wenste daan get groeeter bis, geeste noa de sjoeel,
lierste vanalles en nog get miee, misjien veuel flauwe kul.
Krieste uuver deere les, van hei of oet de welt,
zing daan allee mar dit Brokkelzer leed, dat vuur os Wespelle geldt.

Wenste groeet gewoeede bis, bouwste dich ee nes,
wirkste, mar och amuseerste dich, 't leave weat ee fes.
Koome daan nuij wespelkes, allemoal hingeree,
lieer hun daan ummer dit Wespelle-leed, soee blieve vuur bijee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME