HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AADWIEF ZIEN
2004/2005: Tekst & muziek: Pieter Classen
Zang: De Aajwiever van Oppe Ruiver


Zo� t�sse k�rs en niejaor
den begint biej �s de sjtried:
Un pekske veur ut prinsebal
maar ich h�b g�nne tied.
Det is veur um belangriek
toch bek�n ich hi�l sjnel kleur:
Gank doe dich maar get kaupe
ut Aad wieverbal geit veur.
Want eine ki�r per jaor, den zien veur d'r veur klaor

Refrein:
Ut sjonste bal, det is Aad wieverbal.
Dao k�n g�n anger bal toch taege'n op.
De ganse aovend hu�rse sjaele kal,
en sjteit de hi�le tent auch oppe kop.
Pas as ut Aadwief oet kump
is de ganse aovend aaf.
En zinge alle wiever den in plaats van ut "alaaf":
"Aad wief zien, is ut sjonste in ut laeve",
"Aad wief zien, det is harsjikke gaaf."

Al waeke van te veure hu�rse:
Waem waerdt nieje prins?
Dao k�nse auch veur raoje
en det duit zo� mennig miens.
Biej �s is det neet anges,
haet auch weinig om ut lief.
Maar ein dingk det is zeker:
�zze winnaar is ein Wief!
Want eine ki�r per jaor, den zien veur d'r veur klaor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE AAJE BOEK L�S NAG GREUNE BLAEDJES
1991: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Ex- Prinse Soci�teit


Refrein:
De aaje Prins zuut de jonge maedjes,
en dink: "Wat b�n ich aan 't versjliete".
De aaje boek l�s nag greune blaedjes,
en wae zal 'm det verwiete?
En den zaet d'r:
"Wets-se wiej ich nag 'n jungske waas,
k�s ich dich presies vertelle,
wat 'n boekesjprungske waas"
De aaje boek l�s nag greune blaedjes,
mer hae ken ze neet meer biete!

Jong, wat h�bbe veur genaote van 't laeve...
Jong, wat h�bbe veur 'm altied hel geraak...
Veur krege leefde en veur moogde leefde gaeve,
mer noe veur 't zoegezag h�bbe gemaak:

Noe kieke veur tevreje truuk en zinge allemaol:
"De aaje boek vertelt alweer zien aafgezaag verhaol".

Os laeveskaers, en det is ierlik neet gelaoge,
haet gebrandj aan twieje kantje tegeliek.
Jao, veur h�bbe wiej de vlinders r�ndjgevlaoge
en waat euver is, det sjteit hiej noe te kiek...

En drek gaon veur nao hoes met die, woemet veur zien beg�s,
al lieke ze versjlakkerd, mer ze blieve greun veur �s...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AAJE GLORIE
1985 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: Ex-prinse soci�teit


Refrein:
Veur zien de "Aaje Glorie", �m �s waas 't beg�s.
�ns kreijde veur "Victorie", �ns dreijde 't �m �s.
Veur zeen de luuj nag sjpringe, veur lagte zale plat.
Veur hu�re uch nag zinge: "Z�nne goeije h�bbe veur nag noeit gehad".
Veur hu�re uch nag zinge: "Z�nne goeije h�bbe veur nag noeit gehad".

De aaje glorie van 't Vastelaoveslaeve,
det zien de prinse van die drie-en-dertig jaor.
Veur h�bbe �ns "de Windjbuujels" �s gezich gegaeve,
�ns z�ngk geur: "Z�nne goeije", en det waas auch waor.
Veur h�bbe allemaol ein jaor 't fi�s gedrage,
veur sjlooge allemaol veur uch ein jaor de maot ...
Veur leete eine ki�r de Vastelaovend sjlage,
veur ware allemaol 'n sjt�kske "roeije draod" ...

�s "dansmarietjes", die al mooder zien gewaore,
dao ware alle mansluujauge op gerich.
En auch al sjtreke ziej zich in de laup der jaore,
get "Kaloderma" of "de Hoog" op h��r gezich ...
Soms k�nne veur weer nao de aaje ti�d verlange ...
en nao die maedjes en den zien veur efkes sjtil.
Veur zeen g�n "sjterkes" en g�n "vaejkes" in h��r wange;
Det z�l �s trouwes neet mi�r l�kke z�nger bril ... !

lp "Oppe Ruiver 2"
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE AAJE KASTELEINS
1975: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Nol Wassen


Refrein:
Biej "Keube" k�s ze sjake, biej "Sef" dao k�s za kake.
Biej "Jo van Niesse" kaegele en foetele met zjwaegele.
Biej "Siem", dao k�s ze sjport bedrieve en 'n uurke zitte blieve.
"Sjan", dao k�s ze sjterve, z�nger get te erve !

D'r is 'n generasie, die �s haedt, of geit verlaote,
van Luuj, die k�ste loestere, en Luuj, die k�ste praote.
Dao waas 't d�l gezellig, dao te zitte waas get fijns,
en daor�m zinge veur noe veur os aaje kasteleins:

Ze huurde d�k verhaole, die heur gaar neet interesseerde,
ze dr�nke d�k met taegezin, as eemes heur trakteerde.
Ze haaje 't vertroewe, en ze wiste op d'n do�r,
nag veul mier van de miense, as de pliessie en pestoer.

lp & single
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ALLERLETSTE MUNTJE
1997/1998 nr.1 : Teks & meziek: Jac Linssen
Oetveurende: 25+


Refrein:
Dit is 't allerl�tste muntje, en den is 't weer gedaon !
Ich gaef mich zellef nag ein rundje veurder ich nao ho�s toe gaon.
'n L�tste sjluukske veur 't sjlaope en 't is net wie-se zaes:
Want morgevreug den blief-se haope: det 't neet de l�tste is gewaes.
Want morgevreug den blief-se haope: det 't neet de aller-l�tste is gewaes !

Hae zoot maar get te wazele, maar nemes zoog 'm sjtaon.
Toedet d'r eine haaj gezag: "Doe kens maar baeter gaon !"
Hae pakde zich de jas en zag: "Ich zjweef wie ein ballon".
Toen v�nj d'r in de binnet�s nag ein consumpsieb�n.
Hae reep taege de r�s: "Ich h�b alweer sukses !"

De daag dae waar al-lang veurbiej, 't ganse d�rp, det sjleep,
toen hae nag midde in de nach allein nao ho�s toe leep.
En wie d'r veur de veurdeur sjt�ng en nao de sjleutel z�ch:
Toen reep zien vrouw van binne-o�t: "Kries doe noe noeijts gen�g ?"
En door de breeve-b�s� z�ng hae vol laevesl�s�..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALTIED J�NK
1995: Tekst: Aad JeugdPrinse - muziek: Gerrit Janssen
Zang: Aad JeugdPrinse


Refrein:
Ajo - Ajo ... is 'n anger waord veur plekkers
m�t 't aug op sjpas gerich
Ajo - Ajo ... is 'n sjt�l jong Offenbekkers
m�t sjoe�n dinger in 't zich.
Ajo - Ajo ...
Doe b�s zoe� j�nk as-se dich veuls, zoe� wie me zaet
Wie 't ouch geit, ..... 't is 'n feit,
det de jeug de toek�ms haet.

Doe zuus mei knakkers die hie�l duuster kieke,
den kries-se toch kampassie m�t z�'n volk
en dinks-se : Luuj die lache zien toch rieke.
Juus van der saort zien veur de tolk.

Met Vastelaovend gaon veur �s te boete,
Waert mennig "blikske lache"aopgemaak.
Veur zien d'rbiej van aanvangs-oer toet sjloete
En veur doon det m�t goeje sjmaak.

En let veural �ns op �s bliej gezichte,
Zoe� lavendig, zoe� knap en ouch zoe� kien.
Daobiej m�t, z�nger emus te verplichte,
De idejale zjoe�nzoon zien.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS DE Z�N �NGER GEIT
2001/2002 nr.1 : Tekst & muziek: Jac Linssen
Oetveurende: 25+


Refrein:
As de z�n saoves �nger geit, zitte veur zo� gaer biej-ein.
Toet det de maon ho�g aan de hemel sjteit, haaje veur �s oppe bein.
Al liek de nieje morge nag zo� wi�d, wo� 't gezellig is, dao vluug d'n ti�d.
As de z�n saoves �nger geit, den kump 't waal ens veur,
det veur den neet, nae, neet nao bed toe-gaon, maar aaf en toe ens euversjlaon.
As veur den n��t nao bed toe gaon, hove veur auch neet op te sjtaon.

De buurman, dae waas j��rig, dae heel l�ts aan ein fuif.
Dao veel ich van verbazing, zo� get van mien geluif.
Dao zoot de b�rgemeister, de daeke en pesjto�r.
Die z�nge allemaol in ko�r ...

Veur h�bbe d�k "gesjlaote", veur ware d�k 't l�ts,
veur h�bbe d�k genaote, zo� lekker aajer-w�ts.
Auch no� met vastelaovend, den haaje veur weer paol,
jao, toet de i�rste z�nne-sjtraol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ASTEBLEEF
1983: Tekst & muziek: Piet van Bree & Dr� Geraeds
midi

Refrein:
Astebleef, astebleef, astebleef, waer mienen hertedeef.
Want wie-se 't auch bekieks, do� kri�s mien hert veur nieks.
Noe k�m �ns do�nderbiej, ich haaj 'n plaetske vriej.
B�n neet verlaege, no� k�m mer gr�s,
want ich gluif des do� veur mich de ware b�s.
Jao, ich gluif des do� de ware b�s !

De sjterre en de maon, die aan d'n hemel sjtaon,
besji�ne dien gezich, as ich sjmi�spel taege dich:

Zegk is dich al verteld, det t'r eemes van dich h�lt ?
Den ki�k ens good nao mich, want dae wuiles, det b�n ich !

lp "Oppe Ruiver 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BEERBO�K
2002/2003 nr.1 : Tekst: Arnold Wassen - muziek: Wim Roeffen
Zang: Det m�t kenne & de E.P.S ( ex prinse socioteit)

midi

Met eine beerbo�k waers ze neet gebaore.
Dae h�b ze sjloek veur sjloek, veur sjloek biej-ein gesjraap.
En dae k�sde kapitale door de jaore,
maar as d'r klaor is, b�s-se gruu�ts wie eine aap.
En diene buurman, eine hie�le sjmale,
dae zaet: "Doe h�bs dien ganse laeve al gel�k.
Ich ken eine beerbo�k neet betale,
mich greujt 't geld veur eine bo�k neet oppe r�k."

Mien ie�rste sjluukske, det kwaam o�t ein mooder b�rske,
dao-met l�sde ich mien allerie�rste d�rske.
Ich waas eine hi�le leeve j�ng,
dae aan zien mooder h�ng.
Efkes later dr�nk ich aan 't ie�rste fleske,
en ich greujde o�t mien ie�rste jeske.
Maar 't fleske greujde met,
en no� zink 't gans buffet:

Maar gisteraovend, miense (det waas efkes sjrikke),
haaj ich meujte �m mien eige sjoon te sjtrikke.
En toen veur 't ie�rs in hie�l vuu�l jaor,
v�nj ich mich zelf te zjwaor.
En ich gaon weer euver op 'n kl�nder fleske,
en ich gaon weer sjpare veur 'n kl�nder jeske.
Eine bo�k, det hoof neet mie�r,
maar ich zing nag eine kie�r.:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIN BLAAD OET 'T RUIVERS WAORDEBOOK
1981 nr.1 : Teks & meziek: Nol Wassen
Zang 1 : Nol Wassen & de Eks Prinse
Zang 2 : Jos� & Dr� Geraeds


Refrein:
Eine telder kaaj petatte is "ein sjlaatje",
eine hi�ring met g�t lauk, det is ein "maatje".
Eine erme soudemieter is ein "bleudje",
eine hi�le kleine kapper is ein "Neutje".
Eine Offeb�kse Blauwe is ein "Nautje",
en de vrouw van ome Harie "tante Troutje".
De beste sjaatser van de Ruiver, det waas "Graatje",
en de "vriejgezelste" metselaer is "Naatje".

Ich sjeurde 'ns en blaad oet 't "Ruivers Waordebook",
en dao sjting van alles op ...
Ich zat mich met det blaad ein k�teerke in d'n hook,
en no� k�n ich 't al bienao oet de kop ...

Ich gaef uch allemaol, no� det blaedje mei nao ho�s,
oet 't "Ruivers Waordebook".
En vindj geur d'r get aan, nou, den oefent geur m�r tho�s,
van "De Maas" toet "Bongers Bertus" in 't Brook.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BYE, BYE, BYE MADONNA
1988 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: De Veurwasjes


Refrein:
Eine kie�r per jaor met Vastelaovend,
den zegk ich: "Bye, bye, bye, Madonna".
Eine kie�r per jaor met Vastelaovend,
den zegk ich: "Michael Jackson, zeuk 't dich mer oet !
Eine kie�r per jaor met Vastelaovend,
den drink ich cola in de plaats van seven-up.
Eine kie�r per jaor met Vastelaovend,
den zing ich: "Prins doe b�s de beste van de kl�b".

In de tillevisieshow en oppe radio, bringk Madonna altied laeve in de boet.
�zze pap dae zaet: "Wat zeen ich, zingk det sjterio, zit dae kn�mmel zaachter of ich drei 'm oet".
Den zegk ich: "Pap, sjnap get van �zze tied, des wat de jeug vreug; dit kimp nao de beat".
Met Vastelaovend tap ich oet 'n anger vaetje, den drei ich idder daag ein Vastelaovesplaetje.

Michael Jackson dans en ich zegk: "Pap hae is beg�s, des te gek, det vinj ich sjiek; Det vinj ich gaaf !"
�zze pap zaet den: "Det h�b ich vreuger auch gek�s en reep ich ouch nag twintig kie�r "Alaaf !" "
Hae zaet: "I like Mike Jackson in de kn�p, vertel mich ens, mens doe det dae verk�p ?"
En den zeuk pap zich zienne Luxemburgse zender of dreit zich "Bruno" vand die aaje "Ergerl�nder".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAE DUIT MER GET
2006/2007: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: D�t m�t k�nne!


Refrein:
Dae duit mer get, dae duit mer get, dae f�ddelt mer get aan,�.
dae trek zich w��l de keel, mer verder n�rges get van aan.
As ich � links � zek geit d�r rechs, en as ich � rechs � zek geit d�r links�
Hae vinjt zichzelf ein raspaerd, maar �t blief eine boerenhings�
Hae vinjt zichzelf ein raspaerd, maar �t blief eine boerenhings.

Geur kent um allemaol, dae eige wi�ze�.
det is dae met det plenske veur de kop�.
velt n�rges in de sjmaak of in de pri�ze�.
dae velt allein mer o�t de rol en det velt op.
As dae zo� door geit, velt d�r vreug of laat��.
door de manj en efkes later in �n gaat.

In wintjerdaag den wilt d�r sjperjes sjtaeke�.
in zomerdaag den l�p d�r met de sjlieps�.
as dae vandaag �t linkerbein z�l braeke�..
den zag d�r:� Zet mich maar �t rechter in de gieps!�
Maar met de vastelaovend geit d�r dro�t,
en hae l�p de ganse optoch achtero�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN K�NNE VEUR ALLES
2010/2011: Tekst & muziek: Bas Geujen
Zang: De Eindaagsvlege


Refrein:
Den k�nne veur alles,
den k�nne veur alles.
Den k�nne veur dit en det,
en nag vanalles.
Idder jaor m�t die daag
van joeks en jen,
liek �t of d�r gaar nieks hoof
en of d�r alles k�n.
Jao, idder jaor weer
as �t Karneval is,
den k�nne veur alles.

�t Ganse jaor den sjtaon veur wiej z�n bleudjes
te hannese m�t twie� linkerveutjes.
Maar hure veur m�t Vastelaovend �rges �nne mars,
den sjtaon veur hiej te swinge net wiej �Densing Wis Ze Stars.�
En wiej det k�n, let op,
ich z�gk �t dich:
�veur k�mme baeter oet de verf
m�t sjmink op �s gezich!�

�t Ganse jaor den k�n ich neet versiere.
M�t maedjes �mgaon,
m�t ich ech nag lie�re.
Maar m�t de Vastelaovend,
nou, den k�n ich d�r get van:
versier ich alle vrouwluuj net wiej eine �Don Juan�.
En wiej det k�n,
let op, ich z�gk �t dich:
�veur k�mme baeter oet de verf
m�t sjmink op �s gezich!�

En wiej-t geur huurt en zeet:
Ouch zinge l�k �s neet,
en toch bringe veur dit leed!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET H�B ICH WEER
2006/2007: Tekst & muziek: Pieter Classen
Zang: Pieter & De Aajwiever vanne Ruiver


Refrein:
Det h�b ich weer, det h�b ich weer
Zoe� geit det noe altied
Det h�b ich weer, det h�b ich weer
Mien gel�k det b�n ich kwiet
Ein �ngel�k zit in ein heukske, waem haet det bedag
Det ich dao altied in sjtaon det haaj ich toch neet verwag
Det h�b ich weer, det h�b ich weer
Waert den al sjnel gezag

M�t Vastelaovend d�roet gaon
Vuu�l miense oppe bein
Ich gaon biej eine groep sjtaon
Want ich b�n maar allein
Gaef dao geliek ein r�ndje, h�b den drek g�n muntjes mie�r
Ze prooste en vertrekke, jao zoe� geit det idders kie�r
Zoe� sjtaon ich m�t mien pilske hie�l veurzichtig aanne kantj
Den kump de polonaise, sjtuu�t det auch nag oet mien handj

En geit me saoves sjloete
Den is �t auch weer tied
M�t z�nger jas nao boete
Auch dae b�n ich noe kwiet
�t Volgende probleempje det �ntd�k ich den auch pas
Want miene fietsesjleutel dae zoot in daezelfde jas
De fiets dae sjleip ich m�t en dink wie k�n det allemaol
Den h�lt mich nag de pliesie aan maar gluif neet mien verhaol


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DICH MAAKS MICH HARSTIKKE GEK
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Rambo's


commanderen det duis dich zo gear
Joa ich krieg van dich het heen en weer
Dich maaks mich harstikke gek
(2x)

De ganse daag heur ich dien klagerie
van det gekanker wear ich ech neet blie
Dich maaks mich harstikke gek
(2x)

Refrein:
Wat ich doon, doon ich neet good
Straks verleer ich miene mood
Dich blijfs lameteren, kins mich sjageneren
Joa alied det gekanker, maak mich harstikke gek

Met al die leugens duis se mich verdreet
Met dich te leve nee det wil ich neet
Dich maaks mich harstikke gek
(2x)

Zeen ich dich sjanse met 'n andere vent
Dich bedreugs mich, zelfs hiej in dees tent
Dich maaks mich harstikke gek
(2x)

Van dich te houwe nee det velt neet mit
Edere daag weer dezelfde sjit
Dich maaks mich harstikke gek
(2x)

Joa harstikke gek joa joa joa... harstikke gek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE B�S DE B�STE VAN DE KL�P
Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Lei Driessen


Refrein:
Doe b�s de b�ste van de cl�b, doe b�s 't b�ste wat ich h�b.
Ich blief 't zegke, alzoelaeve, al houws doe nag zoe d�k d'r naeve.
Doe b�s de b�ste van de cl�b, doe b�s 't b�ste wat ich h�b.
As ich opniej beginne m�s, pakde ich dich weer, as 't k�s !

Doe b�s neet de sjlumste, en gaar neet 't netste,
maar waal miene i�rste en auch miene letste.
Op ein resepsie l�ps ze achter mich nao binne,
zoe des ze w�ts, woes ze met hendjes m�s beginne.

Doe b�s neet de zeutste, mer gaar neet de zo�rste,
doe b�s neet 't gekste, en neet de bero�rste.
Van luuj, wies doe, kump noeit g�n letter in de krante,
maar geur ziet van die �ngesjlepe diamante ...

1977/1978: lp & single
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE HUBS MICH BEDROGE
Tekst: Matje - melodie: 'Pretty Belinda'
Zang: De Rambo's


Doe hubs mich bedroge, kiek in mien auge
Blief weg bie die vente, die amper get dauge
Ederein zei nog, gebroek dien verstandj man
Verdrink dien verdreet neet ..doa wurs ze bedreuf van

Dich b�s zo'n meadje, wat ederein nao l�p
Wat is het toch joamer, det ich det gedoan h�b
't waor in 't weekend, det ich zoot te wachte
romantische oere had ich in gedachte

't doerde maar weake, maar noe is gebleke
des doe 't neet aafliers, ..mien kans is verkeke
ich gaon nao mien vrunj weer, want die zien toch ierlik
same mit dich zeen, det is te gevierlik

Ich zit aan de bar, en ich b�n in gedachte
Deep in mien hert, zit ich op dich te wachte
't heat genne zin mier, doe h�bs mich verloate
't heat genne zin mier, doe wils neet mier proate

't doerde maar weke, maar noe is gebleke
des doe 't neet aafliers, mien kans is verkeeke
ich goan nao mien vrunj weer, want die zien toch ierlik
same met dich zeen, det is te gevierlik...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIEJ DAAG WINDJ IN DE R�K
1994 nr.1 : Teks & meziek: Ron Asper & Wiel Reivers
Zang: Team basissjo�l Offebek


Refrein:
Laot maar gaon wie 't geit, laot maar weije wie 't weijt.
Windj h�bbe veur zelde taege !
Laot maar gaon wie 't geit, laot maar sjtaon wie 't sjteit.
�m sjtummung zitte veur noeijt verlaege !
Wat h�bbe veur gel�k:
Met vastelaovend driej daag windj in de r�k !
Laot maar gaon wie 't geit, laot maar gaon wie 't weijt.
Met vastelaovend driej daag windj in de r�k !

Vanaaf de ellefde van de ellefde, ich weit neet wat ich h�b;
Ich h�b zoe 't idee det alles gans vanzellef l�p.
Det geveul van vastelaovend geuf weer idder goeije zin:
Dao huur ich al de blaoskepel, de Prins en ziene Raod.
K�m op: Noe sjpring d'rin !

En zit 't mei den ouch ens taege luuj, �mdet neet alles l�k;
De ein l�p maar te renne en de anger maak zich dr�k.
Maar veur h�bbe noe ens driej daag van dit alles g�nne las:
Hiej l�p noe alles wie gesjmaerd, geit alles veur de windj:
Haaij uch maar aan �s vas !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE �LLEFDE VAN DE �LLEFDE
Teks: Lam Boonen - meziek: Gerrit Janssen

Refrein:
De �llefde van de �llefde is 't tied ... veur dinke weer aan Vastelaovend.
De �llefde van de �llefde zien veur kwiet, al is 't mer veur eine aovend.
De �llefde van de �llefde is 't zoe wied, den waerd 't meines m�t de sjpas.
't Sein geit den veur �s op roe�d-gaul-greun, veur loupe efkes oet de pas.
't Sein geit den veur �s op ro�d-gael-greun, haaj uch mer aan �s sjtuuke vas.

Wannier de blaedjes wee gaon valle, en mei de hemel aug get duuster zuut,
den gaon veur weer de r�s verknalle, m�t �llef sjeut as ludiek saluut.
Os reuzekn�n sjprik duudelikke taal, aug geur begriep det waal.

As ich vandaag hie�l good zal zorge, den brach det mich v��l geld en good mesjien.
En m�t det sjoefte k�s ich morge de riekste van 't kerkhaof zien.
Nae, dit idee det is mich get te link, weit geur wat ich noe dink ?

mc: "Ruiverse Sjlaegers 1990-1991"
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIN GAAT VAN FIEFTIG MAETER
1989: Tekst & muziek: Ar(nol)d Wassen
Zang: Ar(nol)d Wassen


Refrein:
Ich h�b ein gaat van fieftig maeter...
en des te danke aan de br�k en aan de baan...
en det gaat van fieftig maeter...
det geit vertrekke en kump langsaam op dich aan...
Ich h�b ein gaat van fieftig maeter...
Do� h�bs geli�k, des do� dao gaar neet gaer nao kieks,
�mdet ein gaat van fieftig maeter
gewu�n ein sjt�kske vastelaovend is van nieks...
�mdet ein gaat van fieftig maeter
gewu�n ein sjt�kske vastelaovend is van nieks!!

Op ein vergadering zag �zze sikkertaris:
" De Gro�te Optoch sjteit weer bi�nao veur de deur...
en ich zeuk nag eine ordec�mmissaris! "
Ich zag: " Hi�j sjteit d�r! " En toen deeje ze mich veur...
... wiej ich de wolleke-tollekie vas m�s haaje,
en wiej ich de batteri�je op m�s laaje,
Ze zagte: " Bemeuj dich n��t met de miense aan de kantj...
en velt d�r ein gaat, den sjtaek diene kop neet in de zandj...
Dus kump d�r door de euverwaeg ein gaat in diene show...
den pak de wolleke-tollekie en den zek: Hallo, Hallo... "

Ich h�b ein baantje, en al vindj geur det det raar is...
�mdet geur dao nag no�t ein punt van h�b gemaak...
maar de echte, go�je ordec�mmissaris...
dae haedt ein zjwaore en vrantjwaordelike taak...
Ich zek: " Dae tractor is te zjwaor gelaaje! "
En ich m�t de gate in de gate haaje...
want velt d�r ein gaat, den k�mme ze mich aan mien gez�ndj...
Jao, zeen ich ein gaat, den kroep ich �t leefste in de gr�ndj...
En door de wolleke-tollekie gaef ich d��r nao miene maot:
" �t Gaat is �ngerwaeges nao de vollegende sjtraot ! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GENNE SJTORM HELT �S TAEGE
1992 nr.1 : Teks & meziek: Ron Aspers & Wiel Reivers
Zang: Team BS "Offenbeek"


Refrein:
G�nne sjtorm h�lt �s noe taege, g�n vakansie lok �s weg !
G�nne Draak zal �s bewaege en 't werk haet driej daag pech !
Vastelaovend oppe Ruiver is 't sj�nste sjteeds opniej !
Want Windjbuujels zien d'r euveral, maar de sj�nstje die zien hiej !
Jao, Windjbuujels zien d'r euveral, maar de sj�nste die blieve hiej !!

De gekke daag, die braeke aan, de hoeze zien verlaote.
De Windjbuujels hange driej daag lang in de sjo�n versierde sjtraote.
Neemes maak zich noe nag dr�k, de z�rg gaon aan de kantj !
't Zien de daag det �s alles l�k: Jao, 't is fie�s in 't Windjbuujellandj !

De gekke daag, die braeke aan, toch gaon d'r luuj noe pleite !
Ze gaon noe nao 'n anger landj, jao, ze m�ste toch 'ns weite !
G�n vakansie noe veur �s, g�n werm of z�nnig sjtrandj.
De sj�nstje daag die zien noe beg�s. Det is 't fie�s in 't Windjbuujellandj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


G�N PANIEK
1983 nr.1 : Teks & meziek: Piet van Bree & Dr� Geraeds
Zang: Windjluv


Refrein:
Gen Paniek, gen paniek,
dalik hu�rs ze weer dae hoem-pa-pa meziek.
Die j�nges m�tte efkes r�ste,
omdet die auch 'n pilske l�ste.
Want met 'nne kael zoa dru�g as laer,
sjpeele die besjlis neet gaer.

Wilse 't gezellig laote blieve, sjeij den o�t met al det ki�ve.
Gaef die j�nges nag ein rundje beer, den sjpeele die waal weer.

Greek neet as die tr�ote efkes zjwiege, dae tr�oter m�t zien pilske kri�ge.
Of hae m�t ens efkes achter de hek, dus loester wat ich zegk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GOOD GEAMMEZEERD
2000/2001 nr.1 ( �n L.V.K. nr.1) : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: Det m�t k�nne !

midi

H�b ich mich gister-aovend nag good geammezeerd,
en m�t ich nag get betale?
Waem haet d'r gister allemaol van mich geprofiteerd,
en toen 't beer laote versjale ?
Wat zaesse: "H�b ich aan de lampe-kap gehange,
en toen 't vogeln�sje nag ens geprobeerd ?
En b�n ich toen door diej eike taofel haer gegange ?
Den h�b ich mich gister good geammezeerd !

La la la la �..

Ich b�n op sjtap gewaes met 'n hi�l gezellig sjtel.
Beg�ste hi�l veurzichtig, maar later ging 't h�l.
Maar no� b�n ich vergaete wat ich h�b gedaon.
Waas ich mer oppe ti�d nao ho�s gegaon.
Ich h�b de kastelein gebeld, en toen de vraog gesjteld ...

Jao, det is lang geleje, dae ti�d kump neet mier truuk.
De l�tste jaore haaj ich mich mier en mier keduuk.
No� wil ich gaer vergaete wat ich h�b gedaon,
maar ich waas j�ngk en dach: no� laot maar gaon.
Maar toch waerdt no� nag d�k verteld, det ich toen h�b gebeld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GOOD GEM�TS
2008/2009: Tekst & muziek: Pieter Classen
Zang: Pieter en de Aajwiever


Refrein:
Wat zuus doe o�t,wat zuus doe o�t,
Noe ki�k wat ein gezich!
Wat h�b-se dich weer aangedaon,
kiek dae baove kantj van dich:
Ich dach: met mien m�ts det zit waal good,
en noe,noe zeen ich diene hood�
Maar mit dich en diene hood, gaon ich gaer ( al waerd �t laat ),
good gem�ts,goodgem�ts,good gem�ts op paad,
good gem�ts,goodgem�ts,good gem�ts op paad.
4e keer:
Van sjmorges vreug toet saoves laat

�t Ganse jaor op zeuk nao inspirasie,
nao get niejs,nao get biejz�njers,gans uniek!
Maonjdelang gewerk aan mien kreasie�.
Ich wis�t noe hiel zeker,dit waas sjiek !!
Ich dach:�Det zit waal good�!
Maar waem krieg hij de vaere oppe hood??

�t Waas zoewi�t �t fie�s k�s gaon beginne,
ich haaij noe waal get biejz�ngers �ch uniek !!
K�s ich zo�get sjo�ns toch zelf verzinne?
�t Ganse Prinsebal det reep:�wat sjiek�!!
Ich dach: �Det zit waal good�!
Maar waem krieg hiej de vaere oppe hood??


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GOUDE RINGEN
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Rambo's


Ich wil dich allang get zegge,
Weit neet wie ich-det oet mot legge..
Deze ringk wil ich dich geave, eine ringk veur 't leave
Want doe b�s veur mich de vrouw
Nemes ken dich oeit vervange
Want zo puur as goud, as dea ringk van goud
Zo� is mien leefde veur dich,

Wils doe mich dien leefde schenke
Mich doa in laote verdrenke
Gooie maar auch slechte dage..., weer goan met zekerheid slage
Zulle weer dea lange weg,
Handj in handj den same loape...
Want dea goude ringk, deze goude ringk..
Bringk oos gel�k veur altied,

As den ens noa al die joare,
Oeit, oos kinjer ens vroage
Woa weer oos toen leerde kenne, den zal ich dit gear bekenne
Zeen ich dich noa al dea tied.
Deze goude ringk nog drage?
Want zo puur as goud, as dea ringk van goud
Zo is mien leefde veur dich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GRIEKSE MELODIE
Tekst: Arnold Wassen - muziek: ?
Zang: De Rambo's


't is al hiel veul joar geleje, veur ware op 't eiland Kos
Det sjoen wit hoes... woein oos leefde ens begos
Veur lachte same noa 't leave,
En dachte, dit is puur geluk,
Ich dink nog d�k... aan det eilandje tr�k !

Refrein:
Huur ich die griekse melodie,
Den weart mien hert opniej weer bliej
Veur zweefde same door de nach, ich haaj noeit gedach...
Det 't zo� sjoen kos zien
Huur ich die griekse melodie,
Den weart mien hert opniej weer bliej
D'r ginge hiel veul jaor veurbiej, en noe zek ich
Ich haaj nog veul van dich.

De jaore kwame en ze ginge,
De tied ging snel aan oos veurbiej
Maar in oos hert, maak de herinnering oos bliej!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HARIE
2003/2004 ( LVK nr.3 ): Tekst: Jos� Geraeds - muziek: Jac Linssen
Zang: 25 plus


Refrein:
Wat ein bombarie, wat eine larie�.
idderein haet 't euver Harie.
As of d'r hiej mer eine vastelaovend vie�rt,
vergaet 't mer, det h�bbe ze �s auch gelie�rd.
As kindj zien veur dao vreuger meij beg�s,
waem zaet det hae 't baeter duit as �s?

Harie ken neet opsjtaon, hae wilt neet nao bed�.
Harie ken neet k�sse want hae zit aan 't buffet.
Harie ken neet danse, daovan waerd hae meug,
waal met maedjes sjanse,det geit door to�t sjmorges vreug.

Zegk mich:"waor�m gaon in fibberwarie",
alti�d alle liedjes euver Harie?

Vastelaovend viere, det ken idderein,
aad en j�ngk en di�k en dun gezellig �ngerein.
Dus al h�ts ze Karel, Truus of Frits of Fien,
doot mer meij dao hoofs ze g�nne Harie veur te zien.

Zegk mich:" waor�m gaon fibberwarie"�
alti�d alle liedjes euver Harie?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HARIE DE BAER
2004/2005 nr.1 : Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: D�t M�t K�nne


Ich kwaam ens ( lang geleeje ) biej de b�rgelikke sjtandj
En zag:'hallo, vanmorge is de oojevaar gelandj.'
Ich neum 't menke Harie, want dae naam dae huur ich gaer,
Maar mooder zag:'ich neumde �zzen Harie leever baer.'
En ich m�t zegke mooder haaj geliek
Want as ich �zzen Harie no� beki�k........den zing ich:

Refrein:
Ha-a-rie, wat b�s doe eine Baer?
Harie, wo� m�t det met dich haer?
Do� m�s met h�ngerd twintig kilo door 't laeve,
As do� op de bank zits hink de rente links en rechs d'r naeve
Ha-a-rie do� wets det ich 't mein,
Want �m dae dieke bo�k van dich maak ich mich di�ke bein!
Want �m dae dieke bo�k van dich maak ich mich di�ke bein!

Met vastelaovend waerde Harie driej maol ellef jaor
En nao d'n optoch sjtinge tanzmarietjes veur um klaor.
Die sjtoole i�rs 't hert van Harie en d'r nao de sjoow.
En goove um toen auch nag eine knuffelbaer kado.
En in ein prachtig zelf gemaak gedich...
Huurt Harie: 'deze Baer, dae liek op dich'... en weer klink:

En achter in 't zaelke sjting ein laeves gro�te do�s,
Versi�rd met eine ro�je sjtrik en met ein ro�je ro�s.
En Harie deej d'n deksel aop en reep: 'ich h�b sukses',
Want hae kreeg ein as knuffelbaer verkleijde danseres?
Dae leeve sjat dae zag: 'hallo, hallo'.
Ich b�n vanaovend Harie zien kado... en zing van:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N HERDER EN PESJTO�R
?

Pesjto�r trof eine herder en zag: "Loester kameraod,
j�ng, wiej geit 't m�t dien sj��pkes; Laupe ziej nag in de maot ?"
Maar d'n herder zag: "Pesjto�r, d'r zien nag zake,
woe-se miense en auch sj��p m�t sjo�w k�ns make !"

Ze kalde nag ein o�r, toen zong de herder en pesjto�r:

Refrein:
Als d'n herder g�nne h�ndj haaj en pesjtoer d'n duuvel neet,
den leep g�n sjaop mi�r wiej 't m�s en waas d'n duuvel los biej �s !
Als d'n herder g�nne h�ndj haaj en pesjtoer d'n duuvel neet,
den waas d'r neemes, dae zich nag get z�gke leet !

M�t Vastelaovend is t'r 'nne Prins, dae is de baas,
en dae regelt 't plezeer in idder plaetske aan de Maas.
En den zeen veur allemaol weer det 't good geit.
Neemes k�n d'r z�nger eemes dae de maot sjleit !

En daor�m zinge veur, m�t Vastelaovend veur de deur:

lp "Oppe Ruiver 2"
cd 1998: "Ruiver Alaaf"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HI HA HEIDEWIETSKA
1979: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Lei Driessen


Refrein:
K�m allei, zing ens mei, heidewietska.
Heidewietska, zing ens mei,
want dit melodieke zaet mich get,
no�ts in "Hitpereed" gewaes, toch net.
K�m allei, zing ens mei, heidewietska.
Heidewietska heur ich gaer.
Ich m�t daobie altied dinke,
aan de ti�d van vreuger haer.

Van mien prille jeug ging v��l verlaore, v��l herinneringe b�n ich kwiet.
Haes ze heimwee nao die jaore, geis ze den neet te wiet ?
Mer de nostalgie, die blief mich dwinge, zo� is �t al d�k beg�s.
En die vreug mich �m te zinge: �t ierste liedje det ich k�s.

As ich allewiel meziek hu�r make, hi�l einto�nig met v��l decibel.
Is det sjtampe en det kwake, neet erg zuuver mer waal h�l.
Punk of twiste, beat of rock en rolle, is waal leuk m�r neet te d�k.
Ich k�m biej van al det dolle, met ein aajerwets sjo�n sjt�k.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIEJ BIEJ �S
1989 nr.1 : Teks: Ron Aspers - meziek: Wiel Reivers
Zang: Windjkrach 23


Refrein:
In Venlo kreit de Jocushaan, in Beesel sjpiejt de Draak ...
In Arce waer-se drie daag lank veur Keiesjieter oetgemaak.
Remunj det haet noe zienne Uul, maar biej �s en det moog d'r zien:
Dao weit noe 'ne Windjbuujel, en dao sjteit 'n sjt�k kemien.
Laot alles sjtaon zoe-as 't sjteit en zorg det dae windj good weit.

Noe sjtel dich veur, wie z�l 't zien, det waas toch gen gezich,
"Vors Lucifer" regeerde hiej met zien "Kaetelgerich".
Doot den ouch maar gaar niks verkierd, zit det maar oet de kop,
want angers waer-se rap in zienne kaetel gesjtop !

Noej sjtel dich veur, wie z�l 't zien, det waas toch nieks veur �s,
de Beeselse Draak waas 'ns hiej, de Drake-boch beg�s.
De Windjbuujel ging neet in de l�ch, d'r waas gen Joeksmenie ...
Den sjtoke veur dae Draak en det idder jao opniej.

cd 1998: "Ruiver Alaaf"
mc 1989-1990: "Ruiverse Sjlaegers 1989-1990"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOJJE LEEVE G�LDE
2001/2002: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang (*) D�t M�t K�nne
?


Refrein:
Ich zek: hojje, leeve g�lde�� k�m mer o�t die aaje z�k,
ich zek: hojje leeve g�lde�.. doe brachs leid, mer auch gel�k.
Ich zek: hojje leeve g�lde,�. doe h�bs v��l gedaon veur mich,
ich bring dich hi�l v��l h�lde,� ich krieg noets gen�g van dich.
(2x)

Leeve g�lde, 't waas good �m dich te h�bbe.
Jao, idder miens haaj dich gaer, hi�l d�k oppe tes.
Want waem dich op haaj, dae haaj nieks mier oppe r�bbe,
en waem dich hi�l d�k haaj, haaj meistel auch sukses.
Doe h�bs dich altied prima van dien taak gekwete,
det zek ich ierlik, dien lank tiedperk euverzeend.
Maar � as ich zoog wie hiele rieke met dich sjmete,
den waas 't net ofs doe neet ierlik waas verdeend.

Wets ze g�lde, wat biej dich altied de mop waas,
det zelfs 't sjerpste naeske v�nj des doe neet sjt�nks.
En det ich dich pas ging waardere as ze op waas,
en neet mier wis wie des ze oet zoogs; wiejs ze kl�nks.
Veur zalle same aan de euro m�tte wenne,
doe zals verdwi�ne o�t de beurs en van de bank.
Doe b�s allein nag in-'t museum te bekenne,
daag leeve g�lde, doe waars good; doe b�s bedank !

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOJJE PAP EN MAM
Tekst & muziek: Lam Boonen / Gerrit Janssen
�f
Tekst & muziek: Wim Bertrams
?


Refrein:
Ich zek hojje pap en mam, ich gaon oppe boemelto�r.
Ik zek hojje pap en mam, ich b�n weg de i�rste o�r.
Want het is weer carnaval, hiej en dao en euveral.
Ik zek hojje pap en mam, maak uch m�r om mich neet diek,
ich b�n pleite, mei met de meziek.

Klein Frenske waerde gro�te Frans, en wool waal ens op sjtap.
Met zesti�n kwaam zien gro�te kans, hae pakde die zich rap.
En veur det emes het begreep, waas hae al ram verkleid.
En veur det hae nao bo�te leep, zach hae het duit nich leid.

Ein dolle mina is oos Mien, allein m�r veur drie daag.
Den wilt het "femenistisch" zien, dru�g bolhood, sjlieps en kraag.
As man verkleid get het den "draan", oos mam vindj det neet fijn.
M�r Mien trek zich dao nieks van aan, zaet Man en Vrouw zien ein.

1979/1980: lp & single
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HONING AANNE VOT
2003/2004 nr.1 : Tekst & muziek: Bas Geujen
Zang: Leiding Jong Nederland Offenbeek

midi

Refrein:
Volges mich, volges mich h�b ich honing aanne vot.
Keek zo�net 'ns om, sjr�k mich has kepot.
Ich w�l allein maar door de zaal haer trekke,
noe bliek idderein aan mich te blieve plekke.
Miense, z�gk mich effe wat geur van mich mot.
Of h�b ich mesjien waal honing aanne vot?

Harie dae waas m�tte Vastelaovend weer op sjtap.
Hae w�l get te drinke, dus hae ging maar nao de tap.
Halverwaege waerde hae toch sjoew.
Hae kwaakde: "wat gebeurt mich noe?!"

"Ich mot van hiej nao dao, waor�m k�mp geur mich nao?!"

Idderein zag: "Harie j�ng, wie kumps-se dao noe biej?
Loester effe wat veur z�gke, loester efkes hiej:
As veur dreije sjteis doe achterop,
Dit is de polonaise en doe l�ps op kop!"

Ze dreijde zich toen �m en z�nge: "Harie, k�m...!"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH GING DOOR HET VUUR VEUR DICH
1977: Tekst & meziek: Arnold Wassen
Zang: Leo Driessen & E.P.S. Ruiver


Refrein:
Ich ging door �t vuur veur dich, Marie, mer "laot mer gaon".
Ich sjting in mien haemp veur dich, Marie, mer "laot mer sjtaon".
Mer ich heel dich die wits neet biej, Marie,
en noe is �t veurbiej met dich, Marie.
Ich b�n neet mi�r bliej m�t dich, Marie, �t is gedaon ! ! !

"Laot mich mer sjtaon; as doe mer zits.
Pak doe dich d�n appel; gaef mich mer de kits.
Pak doe dich �t veurdeil; gaef mich mer de sjaaj.
Pak doe dich de wermte; gaef mich mer de kaaj".

Det zag ich taege dich, mer noe huurs doe van mich.

Hae houwde mich, hae k�sde dich,
hae zat zich m�t dich in �t bankstel van mich.
Doe maaksde um waegwi�s, en mich in de war.
Hae waerde de prins, en ich waerde de nar.

Noe wils van mich aaf, ich zek: Ich hou "A l-aaf".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH HAAJ VAN DICH
1982 nr.1 : Teks & meziek: Ger Geerlings
Zang: Raod van Elf


Refrein:
Ich haaj van dich zo� as de bieje van de blome,
zo� as de veugel van de buim en de sj��pkes van �t graas.
Do� h��rs biej mich zo� as de klokke biej de tore,
zo� as de Raod h��rt biej de Prins en de Ruiver biej de Maas.

Hoe d�k m�t ich �t zegke, hoe d�k �t dich oetlegke,
des doe veur mich de leefste van de waereld b�s ?
Do� m�s �t no� weite, ich gaon dich noejts mi�r pleite,
dus sjtel ich dich nag eine ki�r ger�s.

T�ssesjpel:
Dus maak dich mer neet bang, want dit geldt laeveslang.

As ich ens prins zool waere, den k�s se d'r op sjwaere,
det ich de ganse Ruiver driej daag k�sse zou.
Biej dich zou ich beginne, zou dich ut meis beminne.
Dit is waas ich dich efkes zegke wou.

T�ssesjpel:
�l k�s ich gro�t en klein, veur dich is dit refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH M�T EN ZAL DICH KRIEGE
1996/1997 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Oetveurende: E.P.S. De Windjbuujels


Refrein:
Ich m�t en zal dich kriege, en as mich det n��t l�k �,
den zal ich dich waal kriege � want doe b�s �ch ein sjt�k !
Verdreet is gauw vergaete, biej dich vinj ich weer troe�s.
En idderein moog det weite, en neet allein mer Joe�s !
En idderein moog det weite, en neet allein mer Joe�s !

Joe�s v�nj in de sjoondoe�s (och wat deej 'm det verdreet),
ein foto van det Nelke, wat 'm vreuger zitte leet.
Zien nummer sjting nag alti�d in de deksel van de doe�s,
hae sjlikde en hae belde en zag: "Nel, doe sjpriks mit Joe�s".
(En toen zach d'r "Leeve Nel, w�ts doe wer�m ich bel ?")

Joe�s, dae moogde k�mme; Nelke haaij 'm in de ban �
Ze laefde van de leefde, mer dao kries se h�nger van.
"Ich weit ein restaurant", zach Joe�s, "dao gaon veur dalik haer",
en vroog toen "Wils-se get petatte ?" Nelke zach toen "Gaer !".
(Nao de derde frikadel, zag Joe�s weer taege Nel:)

Joe�s is hie�l gel�kkig, hae haet zelfs ein sjt�k gezump ...
want in Sint Joe�s, dae h�bbe ze 'ein ei' nao 'm geneump ...
Ze woe�ne oppe Ruiver, dao zaet Nel met ein aksent:
"Mien oma die waas vruuger in gans Tegele bek�nd".
(Deej dao s�kker in 't beer� en z�ng met v��l plezeer)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IEZERPAEDJE
1978 : Tekst: Broer Geraeds - muziek: Huub Timmermans
Zang: De Veto�s


Refrein:
Wao m�t ich toch haer met mien maedje,
d�r is g�n plaats mier veur �s.
Och, waas t�r nach det sjo�n iezerpaedje,
wao auch �s elders zien beg�s.

Ich h�b t�r jaore euver gedaon, get aan �t hendje te kriege.
N�rges ken ich noe r�stig gaon staon, weit neet, wao ich m�t blieve.
D�r ware toen plekskes �nger sj�p en sjtruuk �m rustig ein p�tje te vrieje.
Toen waas t�r nag get te doon in �s natuur, jao, det ware nag ens sjo�ne tieje.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IS HIEJ `N PLAETSKE VRIEJ?
2009/2010 nr.3 : Tekst & muziek: Jac Linssen
Zang: Oh Jeij!


Refrein:
Is hi�j `n plaetske vri�j?
En kenne veur d�r hi�j nog bi�j?
Veur make �s waal klein,
En kro�pe doewn biejein,
Den is d�r zellufs plaats veur driej.
Iers beer,
huur ich den weer,
As ich den roop �k�m, ich trakteer���
Den weit ich hi�l besjlis,
det hiej nog ru�mte is,
Veur eine maeter beer!!

Veur waare aan de late kantj,
�s sjtamkef� waar vol,
Ich dach: �wat is hi�j aan de handj�.
De rame sjt�nge bol.
En wiej ich toen dao binne keek
En al det volk dao zoog��
Toen leep ich noa ein taofel haer,
En w�tse wat ich vroog:

De Prins en auch de raod van elf,
Die brachte ein bezeuk,
De miense sjove aan de kantj,
Die v�nge det waal leuk.
En idderein sjt�ng ziej-aan-ziej,
Det goof ein werm geveul,
De Prins sjt�ng oppe taofel,
en de res z�ng oppe sjteul:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOEKSKEP...
2009/2010 nr.2 : Tekst & muziek: Bas Geujen
Zang: De Eindaagsvlege


Refrein:
Begint de joekskepel te blaoze,
den versjteis-se dien eige w��rd neet mie�r.
Den maak 't neet oet wat (of wao) ze
sjpele, det gebeurt mich idders kie�r.
Doe zuus mien m�ndj den waal bewaege,
maar doe huurs de joekskepel
allein maar tr��te, blaoze, vaege
en den ouch nag knaokehel!

Gisteraovend zoog ich toch 'n maedje,
't sjt�ng nao mich te kieke aan de tap.
Neet te gluive, wat waas det 'n plaetje
dus ich b�n d�r geliek op aaf gesjtap.
Maar toen, net wie ich 'm zag:
�Leve sjat, geis-se mei vann��
TA-TATA-TATA-TATA-TATA!!!

Toen w�l ich 'n rundje gaon besjt�lle,
maar ouch dao k�s nemes mich versjtaon.
Want wie ich beg�s m�t te vert�lle,
beg�s de joekskepel alweer te sjlaon.
't Gebeurde mich alweer
wie ich vroog: �Moog ich �llef b��
TA-TATA-TATA-TATA-TATA!!!

Toen dach ich: Ich gaon h��r effe vraoge
of ze neet get sjtiller k�nne doon.
Maar 't waas weer 'tzelfde, �ngelaoge.
De mood dae zakde weer �ns in mien sjoon.
Want ze huurde mich weer neet,
't waas weer ens 't zelfde l�
TA-TATA-TATA-TATA-TATA!!!

As de joekskepel d'r neet waas,
den versjt�nge veur �s mesjien,
maar de Vastelaovend z�l 'n
hie�l sjt�k minder joeksig zien!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLOON-LIEDJE
1991 nr.1 : Teks: Jos� Geraeds-Ramaekers - meziek: Jac Linssen
Zang: 25+


Refrein:
Met Vastelaovend loupe veur verkleid as kloon,
met roe�je naze en met vuls te groe�te sjoon.
Gesjminkde sjnoete en 'n tr��tje in de handj,
zoe� gaon veur same driej daag op sjtap in Windjbuujel-landj.
Zoe� gaon veur same op stjap in Windjbuujel-landj.

As kinjer h�bbe veur altied al nao de buus gekeke;
As Pipo kwaam, genote veur van al zien dolle sjtreke.
Wat is d'r sj�nder, den te kenne b��ke vanne lach;
De baog ken neet gesjpanne zien, det is al zo� d�k gezag.
De sjlieps geit aaf, 't heudje op; Veur sjtaon noe oppe kop.

Jao, in os hert, dao zien veur toch 'n bietje kindj gebleve.
De rol van kloon, die is 'n sjt�kske op �s lief gesjreve.
Veur sjpringe door de optoch en veur loupe oet de maot.
Jao, ens per jaor, den laeve veur waal driej daag oppe sjtraot.
En is 't sjtrakkes weer gedaon, l�p langs die naas 'n traon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAEF WIE DE ZIGEUNER
Letterlijke vertaling van origineel 'Leef als een zigeuner' Frank van Etten
Zang: De Rambo's


Dink den efkes aan mich

ze waas wie ein godin... avontuurlik mistiek...
Ze laefde van de leefde... plezeer en muziek...
Ze haaj zoveul gehad...toch waas ze nieks kwiet...
... zo� onbereikbaar..

Ze deej mich soms pi�n, met 't grotste gemaak...
En v�ol jonges haedt ze in dea tied... in 't hertjegeraak...
Ze maakde dich kwaed... en den weer zo� weik...
... Zo� onbereikbaar...
Alles waerde weer good... As ze met 'ne lach dansend veur dich zong;

Refrein:
Laef wie de zigeuner- lach wie de kloon.
Geneet van de momente, aug al b�s ze down.
Vergaet noe 't verleeje- lach dichzelf de toekoms in.
Det duut dich good.

Efkes weg met de probleme- efkes is ze veur dich allein
Veul de wermte van heur leefde- efkes b�s doe nummer ein
Loat 't zunke efkes straole- b�n weer efkes bliej.
Dink den ; waas ze noew maar hiej.

Dink efkes den aan mich- blief ens op mich alert
En preuf ens van mien leefde; zek ich, en wi�s noa mien hert
En as doe dans, den dink ich...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAEVE �M TE LAEVE
1998/1999 nr.1 : Teks: Bas Geujen & Jos Selen - meziek: Bas Geujen
Oetveurende: leiding Jong Nederland

midi

Refrein:
Jao, laot maar gaon want 't k�n noe nieks mie�r gaeve,
veur h�bbe zin d'rin veur laeve �m te laeve.
Dit is 't sj�nste wat besjteit, want nieks det m�t en alles geit.
G�n gegreek en g�n geklaag want veur laeve ech dees daag.

Hae waas 'nne direkteur, hae laefde veur de zaak :
dieke auto, leuke vrouw; hae haaj 't gans gemaak.
Maar eine kie�r per jaor ging de sjlieps van de nek,
den leep d'r driej daag oet de maot en waas de gr�tste gek.
Hae sjminkde zich de sjnoet en z�ng baove alles oet :

De werkluuj keke um toen nao, en ware hie�l verbaas :
"Wat sjteis doe noe te sjpringe dao, b�s doe noe �zze baas ?
Doe vie�rs gaer Vastelaovend en det moogs doe ger�s,
maar doot det m�t de Vastelaovend en neet m�t de K�rs".
Toen dr�ng 't toet 'm door, en z�ng idderein in koe�r :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE L�TSTE
2004/2005 nr.2 : Tekst: Bas Pubben - muziek: Bas Geujen
Zang: Leiding Jong Nederland Offenbeek

midi

Refrein:
Want de l�tste det is de beste
Dae sjluut 'm ech good aaf
Jao, de beste dae kump as l�tste
Dae geuf dich ein alaaf
Want as de l�tste is gewaes den w�ts-se zat
Z�nne goeje h�bs-se ech nag noeijts gehad!

Wiel dae sjpeelde trom biej de groe�te hermeniej
Maar einmaol inne optoch dao heel hae 't neet mie�r biej
Maar det k�s 'm neet boeje. det waas 'm ech w�rs
Hae leep gans achteraan en hae z�ng oet volle bors

Wat vindj geur hiej noe van ?
Ich b�n de l�tste man !

Knap ein ja�rke later toen leep hae toch veurop
Inne polonaise m�t 'n mots op ziene kop
Nou, det waas ech ein w�njer, det waas ech hie�l leuk
Hae trok de ganse zaal r�ndj en sjrie�wde ziene sjpreuk

't is nag neet gedaon,
ich zal as l�tste gaon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE L�TSTE
Tekst & muziek: Jac Linsse

Refrein:
Dit is de l�tste, ich m�t no� gaon,�.
de allerl�tste, laot ich neet sjtaon.
�t waas weer eine hiele sjo�ne daag�..
�t waar d�r eine met ein sjt�kske in de kraag.
De allerl�tste, den is �t sjloes,
en z�k ich h�jje, ich gaon nao ho�s!!

�t Aller-i�rste rundje, kwaam van de kastelein,
daonao ging �t vanzelluf, ze kwame ein veur ein.
De tied is �mgevlaoge, �t viltje volgesjtreep�.
jao, toet ich aan die bel trok, en taege idderein reep:�.

D�n opt�ch waas gelaupe, toen kreeg ich ein idee,
en ging d�r eine kaupe, dao in mien sjtamkefeej.
Op �s gez�ndjheid prooste, en in de polonaes,
dao h�b ich van genaote, maar no� is �t good gewaes!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAAR M�T VASTELAOVEND...!
2004/2005: Tekst & muziek: Peter Wijnhoven

Likge veur �nger de daeke vanaovend
Den t�lle veur de waeke wies vastelaovend
En zeen 't l�tste sjt�kske daag det verdwient
M�t 't maonleech wat nag op �s lake sjient

Refrein:
Maar m�t vastelaovend,
as de maon is weggesjtuu�rd
Gaon veur pas sjlaope,
As de z�n weer wakker wuu�rt
Maar m�t vastelaovend,
As veur den nao b�d toe gaon
Duurt 't neet lang veur det
Vastelaovend weer is gedaon

Deze nach m�t zien prach is neet oetgebleujd
Ouch �s �nged�ld det raak maar neet oetgegreujd
Toetdet 't haenke 's-morges vreug nao �s kreijt
En de windj zich richting vastelaovend dreijt

En gaon veur �nger de daeke vanaovend
Druime veur van z�nne prach vastelaovend
En zeen wie vastelaovend langzaam verdwient
Met 't z�nleech wat nag op �s lake sjient


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


M��TJE 48
1975: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Wiel Denessen


Refrein:
Toen haaje de meiste mansluuj, meutje ach-en viertig in 't pak;
Toen k�s ze nag zjwumme in de Maas, en m�s ze nag trouwe in de frak.
Veur twieje kwartjes plekde "Trienes" dich de fiets,
en veur eine g�lde, k�s ze links�m liere walse biej de "jiets".
Veur krege biej "An" de ierste bami, woe get sambal onger zoot.
Ich weit neet, wiet geur d'r euver dink, mer mich waas 't good !

B�s doe d'r bienao fiertig, of b�s doe ze al gewaore,
den b�s ze in dae zoegenaamde "kriesistied" gebaore.
Den h�bs ze nag getielepos, gereip en gekordaats,
den h�bs ze nag biej muisers op de koekoekswals geplaats.

Den h�bs ze genne sjpiet, van diene j�nge tied:

H�bs doe biej Sjtroes en Kwair gezaete in dien jonge jaore,
den h�bs ze dich nag efkes met 't krebberke gesjaore.
Den zats ze dich nag d�k, in de prosessie op de kneen,
den h�bs ze Frits en Piet en Leike nag as Prins gezeen.

Al ging 't dich d�k sjmaal, gelache h�bs ze waal.

lp & single
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIE
1986 nr.1 : Teks & meziek: Ger Geerlings
Zang: Ger Geerlings


Refrein:
Hah, wat b�sse knap Marie.
Doe m�t dien lekker sjnuutje maaks mien hertje alti�d bli�j.
Gaef mich 'ns ein muulke want ich b�n kepot van dich.
Gen maedje oppe waereld haet zon leef gezich.

Drees ging iddere vriedigaovend nao de kastelein.
En aster dao den binne kwaam den kaake idderein:
"Dreis doe b�s ein bofk�ntj m�t zon vruuke as Marie".
En gru�ts goof Drees ein rundje want det maakde um zo� bliej.
Drees ging den oppe taofel sjtaon, al waas 't sjtampevol.
Leet van zien vrouw ein foto zeen, den z�nge ze allemoal:

Drees haaj v��l gedronke, hae ging biejnao door de kneen.
En op zien gammel fietske, dus dae auto neet gezeen.
Drees det waas ein b�fk�ntj en de dokter ein genie,
want driej daag nao dit veurval, zag Drees: "Dokter ki�k ens hi�".
En toen leet Drees de foto zeen, van waem det weit geur waal.
En Drees dae zong, de dokter auch, en de ganze ziekezaal.

Drees kwaam to�s en toen loog oppe taofel 'nne breef.
Marie had um verlaote, miense raoj 'ns wat 't sjreef ?
Drees do� b�s ein b�fk�ntj, ich waar erg op dich gesjteld,
mer deze is va�l knapper en hae haet auch va�l mi�r geld.
Marie had oppe taofel auch ein foto neergelag,
en oppe achterkantj dao sjting: Dae nieje haet gezag ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


M�T 'N MASKE
?

Refrein:
M�t 'n maske, m�t 'n maske, m�t 'n maske veur de kop,
en 'n maedje aan d'n erm, den fleurt de ganse waereld op.
Veur go�je de zorg maar euver 't h�k,
m�t Vastelaovend doon veur gek.
M�t 'n maske, m�t 'n maske, m�t 'n maske veur de kop,
en 'n maedje aan d'n erm, den fleurt de ganse waereld op.

Waat is 't 'n ge-ozel en waat is 't 'n geplaar,
de waereld op de kop en veur zien alti�d de sigaar.
Veur werke en veur kuume en veur plaare veur get geld.
Waat is 't toch 'nne r�mmel en 'n rotzooi in de welt.
Daarom zinge veur allemaol:

lp "Oppe Ruiver 2"
cd 1998: "Ruiver Alaaf"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


M�T EINE GROE�TE BUUJEL VOL SENTE
1999/2000 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: Det m�t K�nne


Refrein:
M�t eine groe�te buujel vol sente, det begriep toch idder kindj,
kries-se v��l mie�r sjoe�n momente, as m�t eine groe�te buujel vol windj.
Veur wille de Windjbuujel leefde gaeve, maar make �s toch ein bietje bang,
want van de windj k�ns-se gaar neet laeve, en van de leefde neet erg lang ...
Want van de windj k�ns-se gaar neet laeve, en van de leefde neet erg lang !

Jao, 't liek waal of de luuj m�t Vastelaovend eine houp mie�r k�nne h�bbe as normaal.
Den z�gke ze netjes: "Goeje morgen, goeje aovend", en: "Haaj noe de beurs maar in de tes, want ich betaal !"
(Nae, ze lieje g�nne honger en ze lieje g�nne dors, en ze zinge allemaol oet volle bors: )

Maar, d'r zien d'r die g�n rundje k�nne gaeve en toch aevegood d'r t�sse wille sjtaon.
Ze h�bbe te weinig �m fatsuunlik van te laeve, en net neet te weinig �m fatsuunlik doe�d te gaon.
(Maar... ze sjterve van de h�nger en ze sjterve van de dors, en ze zinge aevegood oet volle bors: )


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE DAAG
2008/2009: Tekst & muziek: Bas Geujen
Zang: De Eindaagsvlege


Refrein:
Vandaag is miene daag,
dae waert nog baeter as gister.
Vandaag is miene daag,
't waas effe wachte maar hiej is d'r.
En maak ich mich 'ns zorge of h�b ich waal 'ns pech,
die sjuuf ich door nao morge of die lach ich weg.
Hae is biej veurbaat al gesjlaag,
want deze daag is miene daag!

Vandaag beg�s vanmorge, ich deej mien ouge aop,
ich zoog 't zunke sjiene en oet waas miene sjlaop.
Ich sjtapde m�t 't goeje bein oet b�d
en z�ng toen veur de sjpegel m�t
michzellef dit duet:

En h�b ich den vanaovend vandaag achter de r�k,
den kiek ich lachend truuk en ich maak mich gaar neet dr�k.
Den z�gk ich: "Deze daag dae waas te gek�
en weit ich det ich morge
biej't opsjtaon alweer z�gk:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE M�P
Teks: Lam Boonen - meziek: Gerrit Janssen

Refrein:
Miene m�p, miene sjtr�p, wet-se wat ich h�b ... ?
Ich h�b 'n uigske op dich loate valle.
Miene sies, miene ties, hu�r 'ns wat ich dich noe sjmies:
Ich z�l zoe gaer 'ns met dich wille kalle.
Miene sjat, wet-se wat ... ?
Doe haes net mien hert gejat.
Zegk drie w��rd, den b�n ich sjtil.
Ich hu�r gaer noe: "Jao, ich wil".

Op 'n miss-verkeezing waar ich ie�regas en ich keek det sjnoepgood aan.
Door vu�l knappe sjoe�nheid waar ich gans verras en ich reep inens sjpontaan:
"Zegk, linkse miss, ich mein dit hiel besjlis":

Met de vriegezellebondj ging ich let 'ns oet en auch met de disco in.
Nao 'ne tied van wenne zoog ich in die boet den 'n leef vriegezellin.
Hel-op dach ich: "Zegk, sjtel dich veur biej mich!"

cd 1998: "Ruiver Alaaf"
mc 1990-1991: "Ruiverse Sjlaegers 1990-1991"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE SOMBRERO
Tekst: Aad JeugdPrinse - muziek: Herman Franssen
Zang: Aad JeugdPrinse


't ganse jaor b�n ich dr�k bezig;
M�t zoge veur 'n redelik besjtaon;
Mer mei den b�n ich ram �afwezig"
Den wil ich waal ens sjtappe gaon.
Beveurbeeld as 't vastelaovend is;
Mer dees reis zit get mis:

Refrein:
Wo� is miene sombrero gebleve?
Ich zeuk mer en zeuk de ganse ti�d;
Al h�b ich aug "caramba"gekeve;
Det dink blief wo� d'r is en det is kwi�t;
Ich gaon gaer nao 't mexikaanse bal, drek;
En vraog ug: is miene hood geklauwd?
Want fie�sta z�nger hood is toch te gek;
Ich krieg 't Sjpaans en Mexikaans benauwd!

Ich b�n van B.V, "De Kontente";
Mer daor�m vas en zeker gen gri�s mo�s;
En gluif mer ger�s ich h�b mien talente;
Die demonsjtreer ich meistal bo�tesho�s.
As mexziekaan verkleid zien vinj ich sjiek;
Mer no� is d'r paniek:

Mer dir verhaol z�l "heppie enden";
De sjpeegel brach mich raod, toet mien gel�k;
Ich zoog, toen ich door 't ho�s door rende;
Dae kwi�tte hood, dae h�ng op miene r�k.
Antonius, ich dank dich do�zend ki�r;
Dus zing ich no� neet mi�r:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MORGE
Teks & meziek: Ron Aspers & Wiel Reivers

Refrein:
Morge, morge, morge, doon ich alles was-se vreugs.
Morgevreug kump morge, as-se mich noe maar neet jeugs !
No�, k�m toch efkes biej �s sjtaon, en laot dich nag 'ns efkes gaon.
Vanaovend gaon veur d'r taegenaan, want morgevreug is alles van de baan !
Want morgevreug is alles van de baan !

Wie k�s-se mich toch vraoge, vas boete te gaon sjtaon ?
't Is toch neet gelaoge, 't is nag neet gedaon.
Wie d�rfsde doe te winke des doe nao mooder m�s.
Doe k�s toch waal bedinke, det det toch gaar neet k�s.
Want morge is vandaag neet mie�r dus blief en tr��t nag eine kie�r !

Doe kens toch efkes blieve, k�m, pak mich nag 'ns vas.
Noe gank neet euverdrieve, en trek neet aan dae jas !
Zegk, veuls-se neet mien tie�ne, doe sjteis mich oppe sjoon !
Doe moogs mien tr��t waal lie�ne, ich zal alles veur dich doon !
Maar blief toch nag 'ns efkes hiej, den maaks-se mich aoh zoe� bliej !

cd 1998: "Ruiver Alaaf"
mc 1990-1991: "Ruiverse Sjlaegers 1990-1991"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAG EINE �M 'T AAF TE LIERE
2003/2004: Tekst: Nol Wassen - muziek: Jac Linssen
Zang: Det m�t k�nne


Ich b�n mer eine miens, en dao gedraag ich mich auch nao,
want as 't vastelaovend is, b�n ich as i�rste dao
't leefs 't i�rste binne, en 't leefs as letste weg,
en den nag same zinge: (en terech)...

Refrein:
Nag eine �m 't aaf te liere,
k�m, sj�d d'r mich nag eine in...
ich h�b no� driej daag get te viere,
en z�nne letste wilt d'r alti�d in.
Wae ken mich nag ein glaas versiere?
wae trap dao in, met zien gro�te klump?
Nag eine �m 't aaf te liere, nag eine veur de pliesie kump.
Nag eine �m 't aaf te liere, nag eine veur de pliesie kump.

En sangerdaags den zaet de kastelein: "doe b�s verki�rd,.
want doe h�bs gisteraovend 't geniete aafgeli�rd!"
Ich zek: "Dao h�b ich sjpi�t van, man, wie haor op miene kop,
en daor�m: sj�p d'r nag mer eine op !"

En nao d'n optoch same nao z�n sjo�n versi�rd kef�,
dao sjri�ve ze 'Gezelligheid' nag met 'n zaagte 'Geej'.
De o�re vleege �m, en zaet de kastelein: "ich sjlo�t",
den zinge veur: ich h�b 'm nag neet o�t !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAG NEET MESJIEN CHRISTIEN
1979: Tekst: Broer Geraeds - muziek: Huub Timmermans
Zang: De Veto�s


Refrein:
Nag neet mesjien, Christien, gaon ich al nao ho�s met dich.
No� blief toch sjtaon en haaj dich ens efkes vas aan mich.
Veur zien toch same oetgegaon,
det nemes van oos twieje allein z�l sjtaon.
Nag neet mesjien, Christien, kriegs toe mich noe al met.
�t Is nag v��l te vreug, ich gaon nag neet nao bed.
Nag neet mesjien, Christien, gaon ich al nao ho�s met dich.
No� blief toch sjtaon en haaj dich vas aan mich.

Wie zal �t k�mme, wae zaet �t mich,
det ich veur vastelaovend zoe onr�stig blief.
Ich tel de daag d�n aaf met dich,
en waer den r�stig in mien li�f.

Van al het goods des ze k�ns erve,
det is de vastelaovend, z�k ich taege mich.
Wat noeit zal moge, en noeit zal sjterve,
zo� lang der miense zien wies tich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OFFEBEK - BLIEF OFFEBEK
Tekst: Lam Boonen - muziek: Gerrit Janssen
Zang: Orkest Cosy


Refrein:
Offebek det bli�f Offebek, j�ng, det geit no�ts verlaore.
Veur hi�l v��l luuj de sj�nste plek, toet aan 't inj der jaore.
Dao vergit me de zorge en regeert d�k de lach.
Aan probleme van morge waerd dao neet gedach.

De Offebekse miense, det is ein volk apart.
Die laope neet te sjpiense, die kieke gaer neet zjwart.
Ze zeen de zake klaor, en ze haaije gooie mood.
Jao, t�sse grens en sjpaor, dao is 't laeve good.

En is ter Boerebroelof, is idder oppe bein.
Doe zu�s gen zo�r gezichte, den vruijt zich idderein.
En kump ter bi�j "De Koupman" 't broedspaar oet "den" Hood,
den z�gke eine Haupman 't is weer "Baere" good.

lp & single : "Windjbuujelsjlaegers 1978/1979"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE �FFENB�KKER BEMDE
Teks & meziek: Jac Linssen
Zang: Joeks '98

midi

Refrein:
De �ffenb�kker Bemde, is veur �s de sj�nste plek.
�m dao te mooge laeve, det vinge veur te gek.
De �ffenbekker Bemde, dao gaon veur al daag haer.
Veur z�gke 't zo� d�k, wat h�bbe veur gel�k,
dao zien veur toch zo� gaer.
Veur z�gke 't zo� d�k, wat h�bbe veur gel�k,
dao zien veur "miljonaer".

Woe vreuger nag de kuuj sjt�nge te graze,
dao huppelde auch kni�nkes in 't r�ndj.
No� kense dich allein nag mer verbaze,
ze sjtampde dao ein d�rpke o�t 't gr�ndj.
Ze bouwde ho�s aan ho�s, dao veule veur �s tho�s.

Wao't v��rig jaor 't O.L.S. gevierd is,
dao leep ze door 't graas en door de sjtaof.
Dae no� geit kieke ment det d'r verkierd is,
dao bleuje no� de blome in de haof.
Doe huurse ho�s aan ho�s, hiej veule veur �s tho�s.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP �T TUMPKE AAN �T BUFF�T
2008/2009 nr.1 : Tekst & muziek: Jac Linssen
Zang: Oh Jeij !


Refrein:
Dao op �t tumpke aan �t buff�t�..
dao v�lt van alles te belaeve,
dao op det tumpke aan �t buff�t�.
waere de meiste weg-gegaeve.
Doe zuus geliek wae eine preuver is�.
maar auch wannier d�r eine euver is.
en dae sjteit �s n��t in de waeg,
dae kriege veur gem�kk�lik laeg.

Auch met de vastelaovend, den zit ich op �mien kr�k�,
die h�b ich mich allang gereserveerd.
Det doon ich noe al jaore, det brach mich vuul gel�k,
dao h�b ich mich al d�k geammezeerd.
Dao zien al hi�l get neut gekraak�.
en h�bbe veur um d�k geraak.

Ich hoof neet lang te wachte, den tik mich eine aan,
en vreug:�drinks doe ein pilske met mich mei�!
Den kump weer eine gro�te, of eine kleine aan,
en soms den k�mme ze waal allebei.
Den z�k ich: �k�m� en laot mer gaon�.
want op ein bein ken ich neet sjtaon�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPPE RUIVER B�N ICH GEBAORE
Piet van Bree & Dr� Geraeds

Refrein:
Oppe Ruiver b�n ich gebaore , en zo� eine Windjbuujel gewaore.
Mien mooder, dae leve sjat, die li�rde mich 't Ruivers plat.
As die det neet had gedaon, had ich hiej no� neet as Windjbuujel gestoan;
As die det neet had gedaon, had geur mich neet k�nne versjtaon.

Wiej d'n ooievaar vroog: "Wo� wils-se haer ?",
Zag ich taege det bi�sje: "Nao de Ruiver gaer !"
En det haet dae toen braaf auch gedoan,
wiej hae dao det weegske zoog sjtaon.

lp: "Oppe Ruiver 2"
cd 1994: "Windjbuujels Bedank"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPPE RUIVER GEIT ALLES
1987 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: K.P.J.


Refrein:
Oppe Ruiver geit alles, det is hi�l gauw gezag.
Oppe Ruiver geit alles, mer wat hi�j waerdt opgebrach,
det is (en des m�t vastelaovend good te merke),
te danken aan det miense same wille werke.
Oppe Ruiver geit alles, met die "daag van de kloon".
Oppe Ruiver geit alles, mer do� m�s d'r get veur doon.
Oppe Ruiver geit alles, mer do� m�s d'r get veur doon.

Wanni�r se ein jaor de revuu lu�ts passere, en ki�ks wat de Ruiverse allemaol doon,
en zuus wat de miense hiej organizere, den dinks-se: "Drek laupe die naeve de sjoon."
Van "kiene" toet "gimme", van "kaarte" toet "trimme", van fi�ste in de tent, in kef� of in hal,
Van "kro�pe" toet "klumme"; van "zinge" toet "zjwumme", wat hiej geit, geit neet euveral.

Hiej geit ein revuu en ein kleisjtaekerssjpel, en hiej geit auch ein sjo�n zomerevenement.
Ein kermis met vuurwerk, de zeskamp met sjpelle, hiej waere de miense geweldig verwend.
Hiej "ploense" ze drin en hiej "vleege" ze dro�t, en 't sjonste, det sjteit al weer has veur de deur:
Det is vastelaovend, dao ken neemes bo�te, en dus zegke veur uch weer veur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S OMA
1976: Tekst: Lam Boonen - muziek: Ernst Lamers
Zang: Arno Rayer en de "FC Witte Sjtein"


Refrein:
Oma ruuk �t veurjoar, oma geit op sjtap.
Gister had ze reuma, no� is ze weer rap.
Oma wilt gaon zjwiere, vastelaovend viere.
W�g is heure jich, ze dartelt wie ein wich.

Grootje, die is h�ngerd-ein, loog noch pas in coma.
Morge geit ze wie ne trein, hoempa, hoempapa.
Vastelaovend helt heur fit, det gelt laeves lank.
Waem di� daag sjtil zit, is volges oma krank.

Kump ut veurjaor in ut landj, krieg ze bald de ram-bamk.
Oma wilt den van de handj, sjtilsjtaon k�n ze klam.
Veart ze de femilie aan, den is ter get loos.
Oma die zaet: "Draan, Alaaf, gez�ndjheid, proos".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S SJTAM KAFEE
1999/2000 nr.3 : Teks: Jos� Geraeds - meziek: Jac Linssen
Zang: 25+


Refrein:
K�m, gank met �s mei, biej �s �m de dreij,
dao h�bbe veur �s sjtam kafee.
Dao make veur lol, 't is alti�d vol,
liek uch det mesjien ein sjo�n idee ?
De k�ffie sjteit klaor, 't pilske is kaat,
veur gaon al gauw t� laat nao ho�s.
Det geur det auch sjnap, jao dao aan de tap,
dao veule veur �s tho�s.

De kastelein kent idderein, hae hoof auch no�ts te dinke,
wat alle luuj diej binne zien 't leefste wille drinke.
Veur kenne d'r alti�d terech, soms vreug en soms hiel laat.
Z�n sjtamkafee, det is get sjoens, veur j�nk en auch veur aad.

In �s kafee, dao dreije ze meziek dae veur gaer huure,
veur treffe dao �s vrunj en de femilie en de buure.
En saoves laat, den waerdt 't leeg ein bietje o�tgedaon,
den blieve veur gezellig nag ein uurke same sjtaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZE LEI
2005/2006 nr.4 : Tekst & muziek: Jac Linssen
Zang: 25+


Refrein:
Gooje morge gooje daag,
�zze Lei is weer van sjlaag,
met zien tr�m en saksefoon,
sjpeelt hae drie daag lang veur kloon.
B�ste miense maak ruum baan,
�zze Lei dae kump d'r aan.
want in de vastelaoves ti�d,
den ken dae Lei zien ei weer kwi�t!

smorges biej 't opsjtaon
as de auge aop gaon,
dink d'r weer: "wat h�b ich ein gel�k"
Lekker o�t gesjlaope...
o�t 't bed gekraope...
weurt weer eine nieje daag gepl�k.
En de wolke gaon verdwi�ne...
as Lei weer geit versji�ne...
en alle luuj die zinge den dit sjt�k:

Huur die instrumente,
met Lei begint de lente...
vastelaovend det is nummer ein..
want as Lei op sjtap geit...
en den aan de tap sjteit...
geit de ganse tent wie eine trein.
En den rammele de ro�te...,
as Lei begint te to�te...
en alle luuj die zinge dit refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZE PRINS
2005/2006: Tekst & muziek: Pieter Classen
Zang: De Aajwiever vanne Ruiver


't Neet mie�r ech verwachte den geit de tillefoon :
'Veur zeuke eine Prins nag. Wils doe det dit jaor doon?'
Dao neet lang euver dinke, want angers kries-se sjpiet
Dit jaor de vastelaovend, det waert de sj�nste tied
'Aanne kantj want dao kump �zze Prins'

Refrein:
Hae is �zze Prins dit jaor gewaore
Jao �zze Prins, dae is veur groe�t en klein
Op 't Prinsebal is hae gebaore
En vanaaf toen, k�nt 'm ouch idderein
Heat �zze Prins de sjpreuk aug good verz�nne
Den is hae d'r gans veur klaor
Jao den is, ut fie�s veur os beg�nne
M�t �zze Prins, de b�ste van 't jaor
Jao den is, ut fie�s veur os beg�nne
M�t �zze Prins, de b�ste van 't jaor

Doe zuus in idd're winkel, van veur toet achteraan
Zien prinsefoto hange, dao lach d'r dich op aan
En k�mme veur um taege, den kiek d'r gruu�ts en bliej
Den zuus-se um al dinke: 'Ging dit mer noejts veurbiej'
'Aanne kantj want dao kump �zze Prins'


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZE RUIVERSE WINDJ
1977: Tekst: Lam Boonen - muziek: Gerrit Janssen
Zang: Jacq Peeters en Piet Weyers


Refrein:
Hink "De Windjbuujel" sjlap, is Ruiver van de wap.
Want windj dae huurt hiej tho�s, bringk joeks in idder ho�s.
Hink "De Windjbuujel" sjlap, is Ruiver van de wap.
Geit neemus goot op sjtap,
mer weijt hiej windjkracht Elf (�t sprik vanzelf),
Det hiej get gebeurt, waerd der neet getreurd,
en aug neet gezeurd.
Want weijt hiej windjkracht Elf (�t sprik vanzelf),
viert �t Windbuujellandj, Vastelaovend handj in handj.

Ein tornado versjrik de Bilt, ein orkaan maak gans Ukkel wilt.
Ein Cycloon die bleus Pari�s omver, m�r veur hiej lache m�r.

Veur vinje det zo� leuk, dae windj oet alle heuk.

Brussel haaj l�ts zo�n ergernis, want "�t Menke" haaj genne..... (fiets).
M�r wat idderein hiej erger vindj, is Ruiver z�nger windj.

Ut ganse zaakje dreijt, pas as de windj good weijt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINSEMEDALIE
1993 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: Jack Linssen


Refrein:
Kindj, de keel van dien pap waert langsaam valer ...
Diene pap reup lang zoe� hel neet mi�r: "Alaaf"
Hae waert gries en hiej en dao 'n bietje kaler ...
En door zieb buukske hang ich v��l wiejer van 'm aaf !
Diene pap en ich, veur haaje sjoe�ne jaore ...
En belaof mich, kindj, as pap d'r neet mie�r is ...
Den haol mich (ouch al h�b ich miene glans verlaore),
m�t Vastelaovend nag 'ns efkes oet die kis.
Den haol mich (ouch al h�b ich miene glans verlaore),
m�t Vastelaovend nag 'ns efkes oet die kis !!

Dao ligk 'n aaj medalie in �s Vastelaoveskis.
Den zeen ich det det �zze pap zien Prins-medalie is ...
Al is ze get versjaote door 't jaorelangk gebroek,
toch is dao miens gel�kkig m�t die plaat op ziene boek.

Ich doon ze �m de nek en gaon den veur de sjpeegel sjtaon,
en z�gk: "Medalie, doe h�bs veul veur �zze pap gedaon;
Door dich kwaam hae m�t Vastelaovend altied good op dreef,
en doe b�s blieve hange as mien vader hange bleef."

Ich b�n in sjlaop gevalle en 'n sjoe�n verhaol beg�s,
want toen h�b ich gedruimp det die medalie sjpraeke k�s.
En ich h�b good geloesterd, m�t 'n lechske en 'n traon,
want de medalie haet mich toen 'n leed kedoo gedaon:

Det ze aan mien vader h�ng ... det merkde ich wie ze z�ng:

As pap mich �m de nek haaj, kindj, den waas d'r altied bliej.
Ich h�b d�k klem gezaete t�sse pap en "Tanzmarie".
Den zag d'r: "Leeve sjat, k�m aan mien hert, doe brings gel�k !"
Den waerde ich t�sse ein en twie� borste platgedr�k !

Dien vader noom en nimp mich noe nag euveral m�t haer ...
En soms haaj hae 'm �m (en mich natuurlijk, wat 'n waer).
En nag sier ich de Prinselikke nek van diene pap.
Jao, nag waer ich bew�njerd, nag waert beer op mich gesjlap:

Doe m�s 'ns aan mich ruuke, kindj: Ich ruuk nag nao plezeer;
Ich ruuk nag nao de sjmink en nag 'n bietje nao 't beer,
Ich ruuk nag nao de leefde van de Vastelaovesgek ...
Ich weit 't, want ouch ich ... h�ng biej dien vader �m de nek:

Maar toch z�gk ich die hiej: "D'n tied geit flot veurbiej".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RUIVER
1981: Tekst & muziek: Piet van Bree & Dr� Geraeds
midi

Refrein:
Euveral sjtaon sjterre aan d'n hemel,
euveral sjient alti�d weer de z�n.
En euveral wao miense auch nao toe gaon,
sjient iddere aovend weer presi�s dezelfde maon.
Maar ich haaj vol, ich gluif besjlis,
det 't oppe Ruiver, det 't oppe Ruiver,
det 't oppe Ruiver 't sjo�nste is.

Ich wo�n zo� gaer hiej aan de Maas,
ich wanjel toch zo�gaer door �s Ruivers graas.
Ich gaon hiej neet weg, nag neet mesjien.
Idd're daag h�b ich hiej kien.

Ich k�n 'n plek zo� sjo�n op aerd,
die plek is mich mien ganse vermoge waerd.
't Kump neet biej mich op, om weg te gaon,
want mien hert blief veur de Ruiver sjlaon.

lp "Oppe Ruiver 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RUIVER OCH RUIVER ICH VINJ DICH ZOE SJO�N
1978: Tekst & muziek: Nol Geerlings
Zang: G�r Geerlings


Ruiver och Ruiver ich vinj dich zoe sjo�n,
Ich b�n zoe bliej det ich hiej wo�n.

T�sse Beesel en Belfeld, t�sse Maas en de grens,
dao m�sse ens o�t gaon, asse efkes k�ns.
Dao vinjse ein d�rpke, vol lol en plezeer,
met sjo�ne meziek en ein good glaas beer.

W�nse in Hazekamp, den Rover of Wildekamp,
de Spaorkamp of vermienpart aug �t sieguinerkamp.
In Li�we en Offebek, dao w�nse gaar neet gek.
�t Veld en Ri�kswaeg Noord, is aug ein prachtig oord.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RUIVER OP SJTELTE
1977: Tekst & muziek: W. Huijbers
Zang: Baer Geerlings


Refrein:
Hiel de Ruiver sjteit op sjtelte, want het is weer karnaval.
Ederein zejk zich zien pekske en verk�p weer sjoene kal.
Laot �s drie daag fi�s gaon viere want det duit �s toch zo goot.
Doot weg die zoer gezichte, det zit toch neet in �s blood.

De adjudant mit oze Prins, ze zin der alweer bie.
De presiedent mit zien gevolg, ze kieke aeve blie.
Arno hilt ze in gareel, en vreug w� gaon veur haer ?
Ze roope: pak maar iers de sjakel, den maar door noa Bear.

Den zinge veur noe allemaol, dit Ruiverse verhaol.

En wen veur nao die drie daag fi�ste, weer nao hoes toe gaon,
den weite veur het allemaol, het is alweer gedaon.
Maar daorom miense van de Ruiver, loester noe hiel goot.
Het volgend jaor zin veur der weer, auch op de zelfde voot.

Den zinge veur noe allemaol, dit Ruiverse verhaol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T RUIVERS MAEDJE
Teks & meziek: ?
midi

't Ruivers maedje, det haedt zo� gaer 'nne j�ng,
maar no� is alles, jao, op de b�n.
't Ruivers maedje, det hilt van vrieje,
maar och, ich erme j�ng, ich h�b g�n b�n.

Zit me aan de maas te v�sse, en is me nag vriejgez�l,
m�t me maar alti�d dinke, wat is 't laeve toch ein hel.
Want me ken toch neet trouwe, op z�n drie unskes bro�d.
Dao ken me 't neet op haaje, me sjterf eine vreuge do�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RUIVERSE RAEGENBAOG
Tekst: Jos Beijers & Aad JeugdPrinse - muziek: Herman Franssen
Zang: Jos Beijers & Aad JeugdPrinse


H�bbe veur de ellefde van de ellefde gehad
Den kribelt ut �s van alle kenj
Regelmaotig m�t ich zegke taege miene sjat
"ich h�b van alles behalve dich om henj "
want langsaam aan kleurt ut hiele gedeuns
In get hiel fijn r�ed, gael en greuns

Refrein:
R�ed is de kleur van de leefde
Gael is de kleur van ut geluk
Greun is de kleur van h�op
Sjmiets-se al die kleure doorein
Den kries-se de kleur van ut Ruiverse laeve
Zoe-as veur det met vastelaovend viere
Die daag woe-in veur �s gans gaeve
En van kroeg nao kefeeke zjwiere

Lups-se met die daag door Ruiver en Offenbek
En kiek-se uns hiel good om dich haer
Zuus-se al die buujels aan dae sjtek
Den is ut fantasties windjbuujelwaer
En as ut zunke langsaam onger geit
Merks-se det de windjbuujelraegenbaog hiej sjteit

Kumps-se op aswoensdig langsaam toet rus
En zets-se dich alles op ein riejke
Dinks-se nag "Waem haet mich ut letste gekus?"
In de laup van de tied zal det waal bliejke
En as-se dien pekske in de kas hings
Merks-se desse nag gans gekleurd zings


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME OET
1996 nr.1 : Teks: Jos� Geraeds - meziek: Jac Linssen
Zang: 25+


Refrein:
Waert oppe Ruiver fie�s gevierd, zien veur van de partiej.
Det h�bbe veur al j�ngk geli�rd, veur zien d'r alti�d biej.
M�t Vastelaovend drie daag oet, det v�lt �s noejts te langk;
Jao, as veur vief-en-tachtig zien, den zitte veur �s toes waal oppe bangk.
Jao, as veur vief-en-tachtig zien, den zitte veur �s toes waal oppe bangk.

Veur gaon al jaore same oet, veur �s is det gewoe�n.
As in 't d�rp get is te doon, den vinje veur det sjoe�n.
En zien veur den �ns neet d'rbiej, den waert al gauw gezag:
"Woe waas geur gisteraovend toch ? Veur hadde uch verwach !"

M�t Vastelaovend jao, den zeet geur �s weer drie daag gaon.
Veur wille ouch de hie�ring daags d'rnao neet euversjlaon.
Want zien veur dao �ns neet d'rbiej en huu�re veur besjlis:
"Woe waas geur gisteraovend toch ? Veur h�bbe uch gemis !"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJO�N SJOON SJING SJANG
2005/2006 nr.1 : Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: E.P.S.


Sjing Sjang dae kwaam oet China en ging veur de aardigheid,
veur circus clown sjtudere aan de universiteit.
dao zagte ze:; 't ierste woe de clown aan m�t voldoon,
is zorge veur z�n v��l te ro�je v��l te gro�te sjoon
Sjing sjang dae sjlaagde met ein dieke elf
en zong in alle sjpeegel tente veur zich zelf.

Refrein:
Sjo�n sjoon Sjing Sjang sjo�n sjoon...

Sjing Sjang dae k�s biej circus Bamie Goreng aan de sjlaag
en haaj sukses in Peking, in Berlien en in Den Haag.
Hae hoofde mer te wi�ze op diej v��l te gro�te sjoon,
den kaakde 't publiek:; wat eine clown, wat eine clown;
De krante sjreeve:; weer ein niej talent,
en idder aovend zong de ganse circus tent:

Sjing Sjang ging met de opt�ch met en w�n de ierste pri�s,
en zag:; ich gaon traktere in caf� 't paradies,
de kroeg waas v��l te vol maar door zien v��l te gro�te sjoon
kreeg Sjang de beste plaats en zag:; ein rundje van de clown.
De meiste miense k�ste Sjang allang,
en zagte toen:; veur drinke op dien sjoon Sjing Sjang.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJN�RKER
1999 nr.4 : Teks & Meziek: Jac Linssen
Zang: Cor van de Kerkhof

midi

Refrein:
Vannach ken ich weer neet sjlaope, det kump door dae si�s van mich.
Dae sjn�rkt met de m�ndj wi�d aope, en bleus mich den in 't gezich.
Dao h�b ich toch get met te sjtelle, inplaats van ein r�stige nach,
lik ich dao weer sjaopkes te telle, maar dao h�b ich mich biej neer gelag !

Ich h�b eine sjat, det is miene Baer, dao is 't 'teddy' allang van aaf.
Want iddere nach, diej zellufde klach, dao kump det menke maar neet vanaaf.
Want as 't duuster wuurd, den huurt de ganse buurt ...

Ich b�n ein log�, in mien eige ho�s, ich h�b ein kamer langs diej van Baer.
Maar diej wi�ze les, haedt weinig sukses, dae huurse door alle moere haer.
't Is mich toch ein leid,no� weit geur van besjeid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJOEN IS 'T LEAVE
Tekst: Arnold Wassen - muziek: ?
Zang: De Rambo's


As 't zunke op kump, dink ich al aan dich
En as ich noa bed goan, dink ich nog aan dich
En veur ich goan sloape, den blief ich maar haope
Des doe auch dinks aan mich

En in eeder leedje heur ich ziene naam
En ich zeen 'm staon achter edere raam
De daag zal nag wiet zien, maar ens zal 't tied zien..
Den druimp 't auch van mich

Sjoen is 't leave
Al zit ze in 't verkier, doe kens gen zorge mier
Det dink se mier as ens
Sjoen is 't leave....
Doe lachs nao ederein, doe veuls dich nummer ein
As ze nog druime kens
Sjoen is 't leave
Doe kries weer nieje mood
Want het zag; ens b�n ich, d'r gans allein veur dich
En is 't leave good

Geit de zon verdwiene, den zit ich neet vas
Ich zeen dien beeld versjiene, in edere plas
Ich laop door de reagen, mer nieks helt mich teage
Want strak zeen ich dich weer
En as ich strak kletsnate veut h�b gehad
Den kaup ich niej sjoon, want sjoon zien d'r zat
Maar gaar neet te kaup, auch neet veur eine haup
Det b�s doe, en det is fijn


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUUVE
Tekst & muziek:: Peter Wijnhoven

'nne miens zoog 't dansmarietje
Zoe� te danse det leek 'm waal fijn
Mer hae waas zevetig en nag ein bietje
En kwaam neet mie�r zo hoe�g m�t zien bein

Refrein:
Sjuuf de rechter voot nao veure
en sjuuf 'm den weer truuk
As det sjteit te gebeure
H�lt de linker zich keduuk.
Sjuuf de linker opziej en sjuuf de rechter aan
Zak door de kneen en begin van veur aaf aan

'nne miens maakde kariejaere
M�t zien loupbaan waar 't sjnel gegaon
Vreugs-se um wie 't zoe� haet k�nne waere
Jao den geit d'r efkes veur dich sjtaon

'nne h�ndj dae waert oetgelaote
Want dae koelie m�s nuu�dig get doon
Wie det bie�s zien kruutje haaj versjaote
Reep d'r eemus m�t get aan de sjoon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STAMCAFE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Rambo's


Ich b�n oet mien d�rp gegoan
Want ich zoch ein nie bestoan
Maar toch waas det anger hoes
Neet ech mien thoes

Ich veulde mich duk allein
Doa tusse beton en stein
Ich hoof neet meer droet te goan
't is gedoan

Refrein:
Ich hub heimwee noa mien stamcaf�
Doa woor ich gelukkig en tevree
Doa vonj ich altied weer
Stumming joa keer op keer
Ich zeen mich nog aan de tapkast stoan
Met mien vrunj die woore oach gegoan
Want biej ein groat glaas beer.
Hadde weer altied plezeer

Ich hoop det ich ooit kan goan
Weer truk noa mien oud bestoan
Want dich biej mien aajershoes
Veul ich mich thoes
Den zing ich, holadiejeeee
in oos kleine stamcaf�
En dink as ein kindj zo bliej
Ich b�n weer hie...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TROANE LEGE NEET
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Rambo's


es dich mich zaes, alles is veurbiej
wens dich neet gluifs, ich bun dich toch trouw
draai dich ein kear om, kiek in mien gezich
en doe zals zeen, troane lege neet

bie daag en nach met dich woor alles sjoan
de deur stuit aop, wils doe werkelijk gaon
wie ein aope book, wie het dien hert vertelt
en doe erkens, traone lege neet

tich joare lang, woore weer biejein
doa woor gein mins, dae kreeg oos toen oetein
mer deze eine keer, vergufse mich ech neet
kiek in mijn uig, want troane lege neet

es dich mich zaes, alles is veurbiej
wens dich neet gluifs, ich bun dich toch trouw
draai dich ein kear om, kiek in mien gezich
en doe zals zeen, troane lege neet
draai dich ein kear om, kiek in mien gezich
en doe zals zeen, troane lege neet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAAJE IN DE BO�K (Iddere vlinder waerdt ein vaaj)
2007/2008 nr.1 : Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Det M�t K�nne


Refrein:
Ich h�b gen vlinders in de boek, maar vaaje�..
mien vlinders vloge weg�..
maar as d�r maedjes zien, die v��l van vaaje haaje�..
den kenne die bi�j mich terech�..
en as ich merk, des do� get zuus in mich,
den b�n ich vaaj veur vaaj van dich,
maar�..leeve Sjat, �nthaaj:
De sj�nste vlinder waerdt ein vaaj�..
De sj�nste vlinder waerdt ein vaaj !!!

Mien vlinderkes van vreuger zjweeve �rges door de l�ch�..
ich b�n ze door de jaore haer verlaore��
Men haedt d�r bi�j ,,De Gouden Tip�nag efkes nao gez�ch,
maar neemes wet , wat van ze is gewaore�..
Jao, veur eine vlinder kwaame kladderdaats,
twi�je laevesgro�te vaaje in de plaats��.

Ich b�n in miene j�nge ti�d Prins Carnaval gewaes�..
met vlinders in de bo�k, zo� gro�t wie veugel��
,,Ich zeen waal�, zag de Vors, ,,des do� �t flink te pakke haes,
maar was ze duijs, ken net nag door de beugel!��..
Jao,ich veel op idder sjo�n gesjminkde sjno�t�..
maar de vlinders zien al lang d�r t�ssen-o�t��..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VAAT IS AAF
Tekst: Aad JeugdPrinse - muziek: Ajo
Zang: Aad JeugdPrinse


Refrein:
't Vaat is aaf, 't vaat is aaf, 't vaat, 't vaat is al-aaf,
't vast is aaf, t'vaat is aaf, och j�ng, 't vaat is al aaf.

Veur w�lle 'ns efkes flink op sjtap,
Dao sjtinge veur allemaol aan de tap.
De kastelein ging aan ein sjt�k tappe
Maar noa 't tie�nde glaas m�s hae kappe...want...

Veur h�bbe driej daag volop plezeer
En idderein drink gaer 'n glaeske beer.
Jao, j�ngk of aad, dors haes-se altied
Maar nao twintig glazer waar �s beer kwiet...want...

Op aswoensdig geit �s pak in de kas
En miense drage 'nne angere jas.
't Sj�lle van hie�ring is ouch veur �s
maar nao dertig glazer zien veur weer de klos...want...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN DE VEER IN DE VIEF
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Rambo's


van de veer in de vief plankgas
mien sjieke cabrio kump aangeraas
van de veer in de vief plankgaas
op de autowaeg bun ich de baas
van de veer in de vief plankgaas
een sjnelle zonnebril op de naas
oape daak en veul plezeer
vanmiddig sjient de zon en scheur ich op en neer
van weert noa mestreech teruk en nog ein keer
van de veer in de vief plankgaas

effe honderdzestig, det is dikke pret
loere in de spegel, nou ja het geit nog net
trok noa hondertwintig, een kever vlug verbiej
hey det zouwste wille, let op ich kom langsziej

kiek ze noa mich kieke, joa ich maak het spits
tanke bie st joost, jong ich maak de blitz
de zon schient op mien kopke gauw het petje op
hup nog ein terras bie nederweert get wiejer op


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND BLIEF BESJTAON
2007/2008 nr.3 : Tekst & muziek: Pieter Classen
Zang: Pieter & de Aajwiever vanne Ruiver


De ooievaar dae krieg zien p�kske maar wat noe gedaon
En z�nger navigasie is d�r toen op waeg gegaon
Hae haet toen det pakketje gans nao Limburg haer gebrach
Dao waert den ouch door mennigein m�t sjmart al op gewach

Refrein:
Waem zorg d�r veur det vastelaovend altied blief besjtaon
En duit det gans allein
Waem haet det al die jaore m�t hie�l vuu�l plezeer gedaon
H�lt vastelaovend oppe bein
As hae ze oet geit zeuke, wao waert den toch op gelet
Hae fl�t ein vastelaovesleed, waem kreijt d�r m�t �m m�t
Waem duit dit zo� altied en vindj det allemaol neet raar
Det is... Det is... Det is de ooievaar

Soms kiepert eine d�roet v�lt op zien k�pke �ngerwaeg
Ouch dae brink d�r nao hiej want ziene luier m�t toch laeg
Dae inne buurt bezorge en ich dink des doe um k�ns
Want dae waert later bro�dspaar of mesjien ouch waal �ns prins


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND - HIEJ
1978: Tekst: Lam Boonen - muziek: Gerrit Janssen
Zang: Jacq Peeters & Piet Weyers


Refrein:
De z�n van Majorka, die lu�t �s met dees daag kaat,
want hi�j in dees sjtreek is �n sjonder klimaat.
�ne Windjbuujel in Kietsbuul, det is ter neet bi�j,
want met vastelaovend huurt idderein hi�j.

�t Waerd zo� langzaam mo�de, det juus de sj�nste ti�d,
v��l luuj hi�j gaon vertrekke, nao doen bi�j of nao wi�t.
Ze meine dat ze meug zien, "rielekse" z�gke zi�j.
Mer wat is daoveur baeter as vastelaovend hi�j.

Ich ken �t neet begri�pe, wat sjpilt heur door de kop ?
Zo�n aaije volksgebro�ke, die geufs toch neet op !
Zelfs as ich d�r aan dink, luuj, den waerd �t mich al sjlech.
Ze kriege met g�n paerd mich met vastelaovend w�g ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESHEMEL
2003/2004: Tekst: Theo van de Kerkhof - muziek: Theo van de Kerkhof & Leo de Bruyn
Zang: Oh Jeij


Refrein:
In d?n Hemel zien de ingelkes al weake lang verkleid
En die viere Vastelaovond, zo� wiej det hiej in Limburg gaet
Doa w��rt gehos en auch gesjoenkeld, jao, dao w��rt vuul joeks gemaak
Viert d?n Hemel Vastelaovond, w��rt de kachel aangemaak

Brug:
En gaon veur later nao d?n Hemel hear
Den weit ich zeker dao hubbe veur plezeer

Lets keek ich ens nao baove
En zoog ein huul gro�t leeg
Ich k�s ?t neet geluive
Toet ich in de gate kreeg
O�t d?n hemel kwaam nao �nger
Einen Ingel onverwag
Dae keek mich in de aoge
En haet mich toen gezag

Roed, Gael, Greun det zien de kleure
Van ?t Vastelaovesri�k
Alle Heilige sjtaon te sjoenkele
Op hemelse muziek
St. Antonius sjteit te treute
En Petrus sjleit de trom
D?n Hemel is wiej Limburg
Doot met ich zegk noe kom


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESVIRUS
2010/2011: Tekst & muziek: Jac Linssen
Zang: Oh Jeij!


Refrein:
Ich k�m zegke, det ich n��t k�m�.
den weit geur tenminste wo� ich bli�f.
en ich dreij der g�n deukskes �m,
ich h�b ein virus in mien lie�f.
Want ich k�n n�rges mier aan dinke�
krieg de kriebels kier op kier�
as de luuj zich weer gaon sjminke,
jong den h�b ich �t neet mier.
Daor�m dreij ich mich no� �m�
ich k�m z�gke det ich neet k�m.

Ich b�n van ho�s-o�t alti�d aan �t �wuule�
en maak waal tachtig o�re in de waek.
Maar no� b�n ich vu�l lever biej die �Buule�
�mdet ich auch hiel gaer �t Ruivers sjpraek.
�t werk geit met de vastelaovend aan de kantj�..
en ich zet sjtraks met v�tte letters in de krantj:

�t ganse jaor den m�t ich mich maar jage�
mer deze ki�r nim ich ein wi�s besjlo�t.
Ich gaef mich zelluf �n paar vrieje dage,
want ich wil �fkes hielemaol d�r o�t.
den geit de sjleutel met de vastelaovend �m�.
en idderein moog weite waor�m ich n��t k�m


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VEURDEUR
1980 nr.1 : Teks & Meziek: Piet van Bree & Dr� Geraeds
Zang: Dr� Geraeds


Refrein:
As ich dich neet had en de veurdeur neet,
wat m�nse, leeve sjat, wat de achterdeur versjleet.
Doe moogs 't weite, z�k ich ki�r op ki�r,
as doe geis pleite wil ich noeit g�n anger mi�r.
Jao, as ich dich neet had en auch de veurdeur neet,
wat m�nse, leeve sjat, wat mich d�t sjpeet.

Idder vruike d�t h��rt waal ens gaer,
get angers van het m�nke as: "Wat is het toch ein waer".
D�t moogs se neet vergaete, al zaes se het �nger het aete:
"No� loester ens nao mich: Ich had het euver dich".

K�m ich later d�n aan de hemelpaort,
'n ingelke zaet: "K�m binne j�ng, ich gluif dich op dien waord.
De deur die sjteit nag aope, Sint Pi�trus, dae zit weer te sjlaope".
En sjtaonde veur die deur, zing ich det ingelke veur:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEURO�T - ACHTEROET
1984 nr.1 : Teks: Dr� Theunissen - meziek: Jan Stinges
Zang: Raod van Ellef


Refrein:
Veuro�t, achtero�t, wie ein aaje zaeg.
Veuro�t, achtero�t, ni�ks stjeit in de waeg.
Veuro�t, achtero�t, zo� trekke veur van laer
Veuro�t, achtero�t, veur gaon door alles haer !!!

Doe m�s neet blieve zitte, doe m�s neet blieve sjtaon.
M�s in bewaeging blieve, angers is ut zo� gedaon.
De zaak opniej bekieke, den kumps-se o�t de brandj.
Den kens-se blieve zegke, ich sjtaon neet langs de kantj.

T�ssesjpel:
Dus: H�b-se ut te kwaod; Den volg-se "deze raod":
Zo� bleujt no� �s V�-V�-ke, al driej-en-dertig jaor.
Door sjteeds aktief te bli�ve kwaam d�t neet in gevaor.
Geleijd door "�chte Windjbuujels", weijt hij no� "windjkrach ellef".
Geur m�t d'r waal aan dinke, 't kwaam n��t gans vanzellef.

T�ssesjpel:
Ziej sjtelde n��t teleur, en hele �s dit veur ... !

lp "Oppe Ruiver 2"
cd 1998: "Ruiver Alaaf"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VRIEJ-GEZELLIG
Tekst: Wiel Weijers - meziek: Gerrit Janssen

Refrein:
Veur verkleije �s noe weer, make sjpas en veul plezeer,
de vastelaovend is de tied daoveur.
Mer der zien auch van die klups, die se euveral waal h�bs,
die wille door 't jaor auch oet de sjleur.
En ze weite 't den zoe te dreije, det d'r twieje- zich m�tte verkleije.
Trekke dao den eine ganse daag mit droet,
en straks sjteit d'r weer eine broedeg�m en broed.

Eine vriejgezelle-daag, det is in vandaag de daag.
Jao den zuusse weer z�n gruupke miense gaon.
Alle vrunj die zien d'rbiej, idderein is aeve bliej.

Thei, dae waas allang verleef op ein maedje oet de sjtad,
en hae waar 't vriejgezel zien bienao zat.
En hae dach, wat is det sjoen, as ich dalik same woen.
Neet mier thoes biej mam, mer same met dae sjat.

En dae daag kwaam der aan, hae ging gans verkleijd as haan.
In de sjtad, dao ging 't kroegje in en oet.
En hae zach wat is det sjoen, as ich dalik biej um woen,
den ken ich det haannepak gel�kig oet.
Mer ligk- ut aaf en toe get meug in bed te dreije,
den begint dae haan toch weer sjpontaan te kreije.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAE DE KAT OET DE BAUM KIEK
1979 nr.1 : Teks & Meziek: Nol Wassen
Zang: Lei Driessen


Refrein:
Wae de kat o�t de baum kiek, dae krieg genne kater.
Dae drink hi�l veurzichtig en aaf en toe get water.
Dae geit as ter dingk: "Ich bleef gaer nag efkes hiej",
mer dae helt zien kop, en dae helt de kop derbiej. (2x)

Hae waas zesti�n jaor gewaore en hae vroog aan ziene pap:
"Moog ich dich vandaag traktere op 'n pilske van d'n tap ! "
En zien vader zag: "Netuurlijk, m�r versjtenjig,
Want in 't buize b�n ich gaar neet mi�r zo� henjig !"

T�ssesjpel:
Pap op sjtap, dae goof rap eine goeie raod van pap:

Hae waas zestig jaor gewaore, en zag taege ziene zoon:
"As se net zo� lang, as ich met vasteloavend met wils doon,
m�s se zorge, auch weni�r ze blieve gaeve,
des se toch de ganse zaak kens euverlaeve !

T�ssesjpel:
En daae zoon, w�l det doon, en hae trooj in pap zien sjoon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAEM IS DET GEZICH?
2007/2008 nr.2 : Tekst: Jos� Geraeds - muziek: Jac Linssen
Zang: 25+


Refrein:
Van waem is die gesjminkte sjno�t?
Waem kiek dao nao mich?
Ich weit �t neet, ich ken �m neet.....
waem is det gezich?
De sjpegel leut neet alles zeen, allein de veurste helf,
maar as ich drie ki�r hi�l good kiek, zeen ich det b�n ich zelf.
zeen ich det b�n ich zelf !

Vastelaovend saoves laat, ich sjravel mich nao ho�s...
�t kos mich waal get meujte, maar �m drie o�r b�n ich tho�s.
Ich k�m veurbiej de sjpegel en ich dink:�dao is get mis �....
dao kiek mich emus aan, en ich weit neet waem det is !

Vastelaovend smorges vreug, ich sjravel mich o�t bed....
ich sjtaon weer veur de sjpegel en dao zeen ich mich toch get.
Ein sjno�t met o�tgelaupe sjmink, de auge halluf aop....
ich sjrik van det gezich en ich vraog nag half in sjlaop:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WAORHEID
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Rambo's


Diene lach vult mich zwoar, dien woard is neet woar
Doe hoofs nieks te zegge, mich niks oet te legge
't is toch neet woar
zegk de woarheid noe maar
as ze weg wils , gen bezwoar
want ich veul 't al zoe lang, doe hubs einne angere man

Refrein:
Dich zags zien naam in dien sloap neave mich
En ich keek noa dien knappe gezich
woorom haaij ich toch zovul van dich
Is 't werkelijk te laat, kom en geaf oz nog hoop nog 'n kans
En ich vroag dich nog ens om dean dans
Nea ich wil dich neet gear kwiet,want ich wil dich veur altied

Ich b�n neet van stein, loat mich neet allein
Ich wil zoveul geve, ein leefdevol leave
Doarin zeen veer ein
En dien wilde gedoe, is ein spel maar neet dien doel
Det is neet ech hoaje van, zoget doert toch nooit zoa lang

Is 't werkelijk te laat, kom en geaf oz nog hoop nog 'n kans
En ich vroag dich nog ens om dean dans
Nea ich wil dich neet gear kwiet, want ich wil dich veur altied
Ich wil dich neet kwiet, wil dich veur altied
Doe kriegs zo nog spiet, en det veur altied...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEJ DE WINDJ WEIJT ...
Teks: Lam Boonen - meziek: Gerrit Janssen

Refrein:
Wie de windj weit, weit mien jeske, wat ze zegke, zaet mich gen toet.
Duuj det mer in mien kallebeske, den zeuk ich det morge waal oet.
Wie de windj weit, weit mien jeske, ich b�n lever get lui as meug.
De r�s is mien deug, mienne naam is haas,
Aan emes, dae jeug zegk ich: Lek mich e maas !

Ich gaef neet v��l �m geld of good, mien einigs kapitaal is goeie mood,
Mer wat ich h�b gesjaf is gaaf, als aandaelhaajer van "B.V. ALAAF"
Ich ie�r de hoe�gste mach, det neume ze de sjterke krach der lach.

Ich waer noe�ts president of prins, toch h�b ich alles wat mien hertje wins.
Want mien vriejheid is mich gen�g, met achter sj��pkeswolke 'n blauw l�ch.
Ich dink: Wie mich, zoe� net, zoe� gaon d'r ech gen vief in 'n kwartet.

cd 1998: "Ruiver Alaaf"
mc 1989-1990: "Ruiverse Sjlaegers 1989-1990"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WINDJBUUJELS BEDANK
1995 nr.1 : Teks & meziek: Arnold Wassen
Zang: De Vocal Band


Refrein:
Bedank veur veer-en-vi�rtig sjoe�ne jaore,
bedank veur alles wat geur veur �s h�b gedaon.
'n Lillik aendje is 'n sjoe�ne zjwaan gewaore,
en veur zien gruu�ts wanni�r veur ugge naam zeen sjtaon.
K�m h�f 't glaas; Geur ziet van hoe�g gehalte.
K�m laot �s prooste op "De Windjbuujels" sjt�k veur sjt�k.
Geur goof de vastelaovend veer-en-vi�rtig jaor gesjtalte
Danke ... en nag vuu�l gel�k.

Ze ware m�t zeve en zagte: "K�m op, veur gaon "Vastelaovend" beginne� !"
Ze z�nge m�t heud van kart�n oppe kop: "Hiej k�mme "De Windjbuujels" nao binne !"
De aaj kasteleins zagte: "K�m d'r mer in, noe is Vastelaovend gebaore.
M�t Uch aan de leiding haet Carneval zin !" 't Is inderdaad get gewaore !!!
En wat veur dao zeen sjtaon ... moog noeit verlaore gaon:

En John ziene pap maakde toen al "de Blits", en ging zich aan 't Prins-knippe wieje.
De ie�rste dae hae veur de lens kreeg waas Frits en toen idder jaor 'nne nieje.
En iddere Prins haaj de sjteun van de Raod en ouch van zien sjoe�n adjudante.
't Besjtuur det sjloog achter de sjerme de maot ! Ouch hulde aan vue�l muzikante !
Noe zinge veur in koe�r: "Gangk door op deze toer".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZAAGTE "GEEJ"
L.V.K. 1978 nr.1 : Tekst: Arnold Wassen - muziek: Jan Theelen
Oetveurende (*) : Willy Vrijhoeven


Refrein:
As alles aan dich zoe zaag waas as dien zaagte "G",
jao, den wis ich wat ich deej, jao, den wis ich wat ich deej.
As alles aan dich zoe zaag waas as dien zaagte "G",
jao, den wis ich wat ich deej.
Ich gluif neet det ich lang m�t dich bleef laupe,
mer ich z�l probere �m dich te verkaupe.
As alles aan dich zoe zaag waas as dien zaag-te "Geej",
jao, den wis ich wat ich deej.

Ich h�b mien laeve lank van dich gehaaje, en ich weit goot, waor�m det ich det deej.
Ich weit des doe (det merkde ich m�t aaje), neet euveral zoe zaag b�s as dien "Geej".
En daor�m, sjat van mich, zek ich noe taege dich.

Al blief oos "Geej" ein letter �m te sjtaele, neet idderein dae kent d'r get mit doon.
Allein de luuj die Limburg get kin sjaele, die liere ze de dochter en de zoon.
Gezellig en gezondj, de zaak die kump waal rondj.
* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 1" - Telstar TCD 100.719-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZIT DE KLOK 'N UURKE TRUUK
1990 nr.1 : Teks: Jos� Gerads-Ramaekers - meziek: Jac Linssen
Zang: 25-plus


Refrein:
Zit de klok 'n uurke truuk, veur wille nag neet sjlo�te.
Die wiezers nag get truuk, en sjtuur �s neet nao bo�te.
't Fie�s is net beg�s, k�m, drink nag get m�t �s.
Laot de klok veur �s ein uurke later sjlaon,
want veur wille no� nag neet nao ho�s toe gaon.

Wat sjoe�n is det geit sjnel veurbiej, det weite veur al jaore.
Veur zien zo� bliej det 't weer Vastelaovend is gewaore.
De uurkesdie gaon ens zo� flot, as veur �s same treffe.
De hie�ring is al �ngerwaeg veurdet veur 't beseffe.
Dit geit zoe� sjnel veurbiej, veur blieve nag get hiej.

De Prins met zienne raod, die sjtaon op dinsdig nao te praote.
De Windjbuujels zien nao hoe�s, de sjtraote zien verlaote.
De kastelein zaet: "Sjlo�te no�, Aswoensdig kump de kater".
De Prins dae reup: "Besjt�l det bie�sje, gauw 'n uurke later.
Dit is mich nag te vreug, ich b�n nag lang neet meug !"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZJWARTE-WITTE STEIN
1976: Tekst: Lam Boonen - muziek: Gerrit Janssen
Zang: Wim Bertrams en de Globe Hollies


Refrein:
Welke kwas verfde toch �ze witte sjtein ?
Waem waar zo� flauw, waem deej zo� klein ?
Welke Kwas verfde toch �ze witte sjtein ?
Toet ergernis van idderein.
Ein nassiejonaal sjandaal, versjrikkelik, z�k det waal.
Dit is nag erger dan veurhaer ut wegsjtrietse van de Beeselse draak.
Gans Ruiver is no�w ontsiert, gans Ruiver is no�w ont-iert,
want m�t de Witte Sjtein is idderein zjwart gemaak.

In �ffebek-O�s, dao zeuke ze tro�s, dao is get veurgevalle, lets.
Ze terde doa zjwart, "De Sjtein" veur driekwart, en idder is dao door gekwets.
Me heat um gewas, in Omo en Dash, en door de greun zeip gesjleurd.
In de automaat, heat ut neet gebaat, dae sjtein is en hae blief besjmeurd.
Jao, idderein aan de Witte Sjtein, zingk treurig dit refrein...

Gevolg van dees sjtreek, de pers kwaam en keek, de krante "ware vol der van".
Vervolg op dees rel, de pliesie kwaam sjnel, en sjpeurt ut nao met twintig man.
Resjerzje helt vol, en h�lp interpol, me �ngerzeuk ut rigoreus.
De twi�de Pruus haet het oetgepluus, in Iks-Upsilon-Oengeleus.
Jao, idderein aan de Witte Sjtein, zingk treurig dit refrein...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE� K�N ICH 'T OUCH
2010/2011: Tekst & muziek: Pieter Classen
Zang: Pieter en de Aajwiever


Refrein:
Idderein dae zuus-se dinke:
Zoe� k�n ich �t ouch
Op dees meneer ein liedje sjrieve:
Zoe� k�n ich �t ouch
Want hiej get w��rd geklauwd
en dao ein regelke gebiets
En kump �t uch bek�nd veur?
Ouch get note zien gesjtriets
Alle rijmw��rd ouch nag good gev�nje:
Zoe� k�n ich �t ouch
Zo� k�n ich 't
LA LA LA LA LALALALALALALALALA

Vanaovend maak ich �t toch neet te laat
Want angers waer ich sjtrakkes sjterre
Zaa.�le loupe vol dao is plezeer
Det kump den toch van al die glazer
Bee�thove haaj-t gaer gecomponeert
Want gisteraovend good geamme-
ze-ker

Wat haaj ich taege Josefien gezag?
Veur zeen �s in de gats �m hallef
Ach�ter in de zaal kump �t op gang
Maar zeutjes aan den daag dae duurt nag
Lang�.saamaan toch flink geprofiteerd
Want gisteraovend good geamme-
ze-ker


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


Z�NNE DAAG
1977: Tekst & muziek: Ger Geerlings
Zang: Ger Geerlings


Refrein:
Z�nne daag wie vanmiddig waas �t gister.
Hae waar zaat wie der �t zag en det wis ter.
De miense zagte: haaj op met dien gewazel,
want veur kriege van dich de miemkesrazel.

�t Waar weer vastelaovend en haaj al flink gedr�nke,
verk�ch v��l sjtomme wazel, hae was zo�-gezag besj�nke.
Toen w�l der weer get zekge, m�r ojee, toen ging �t mis.
Hae haolde alle daag doorein en zag det d�r niks mi�r wis.

�t Waas al laat en hae zoot vol, hae k�s nag neet mi�r laupe.
De miense ginge al nao ho�s of nag ein frietje kaupe.
M�r hae bleef zitte aan de tap en wet geur wat ter zag:
Wie gister nog vanmorgen waar, toen waar �t middernach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZU�NIGE
Tekst & muziek: Piet van Bree & Dr� Geraeds
�f
Tekst & muziek: Nol Wassen
Zang: Jos� en Dr� Geraeds

midi

Refrein:
Doot no� neet zo zu�nig en terg mich neet de mondj.
Met ein z�n hi�l klein kusje k�m ich gein driej daag rondj:
Want in de bi�bel sjteit allang: "Iers 't ein, iers 't ein".
Want in de bi�bel sjteit allang: "Iers 't ein en den 't ang're wang !"

Veur idderein geld in 't laeve, mei get nimme, mei get gaeve,
want zo� is 't idderein op sjo�l gelierd:
Wat in d'n bi�bel sjteit is good en noeit verki�rd !

Wat stjeise dao allein te ki�ke, zul ein denske, dich niks li�ke,
'nnen tango of 'ne polka, 't maakt mich ni�ks.
Asse mich maar vas h�ls en maar neet zo zu�nig kieks.

lp & single 1980/1981


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME