HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEOnderstaand verhaal werd maandagochtend 4 februari 2002 uitgezonden
op L1 Radio, bij het Balkon van Limburg (met Frank Ruber).


Vasteloavend op 't Internet

Er zijn honderden, zoniet meer dan duizend sites in Limburg, die op de een of andere manier iets met Vasteloavend en Carnaval te maken hebben. Je kunt er m��r dan drie dagen op doorklikken.

De Limburgse Vasteloaves-site die absoluut een Web-�Oscar� verdient, is volgens mij die van Hilde Widdershoven.
Carnaval: Liedjes uit Limburg. www.dit.is/carnaval
Deze Heerlense dame die nu in Maastricht woont, verzamelde sinds �98 de teksten van m��r dan zevenduizend (!) liedjes. In een aantal gevallen vergezeld van midi-files (geluidsfragmenten), zodat je ook de melodie kunt horen. Dit is een ongelooflijk uitgebreide site, gesorteerd op plaats. Ook haar links zijn het doorklikken m��r dan waard. Qua bezoekersaantallen, m��r dan achthonderd bezoekers per dag, is dit een van de drukste sites van Limburg.

De Zeeuw Joop van den Bremen heeft niet de liedjes verzameld, maar wel de artiesten. Wil je m��r weten over de artiesten, die met deze dagen de zalen bestieren, kijk dan eens op zijn website Streektaalmuziek in Limburg. http://people.zeelandnet.nl/vdbremen/strk/strklimn.htm Hij heeft bijna alle artiesten in kaart gebracht, vermeldt ook de discografie en in mindere mate de links.
Daarnaast zijn er een paar overkoelende sites. Bij de gratis provider Geocities is er een carnavalsring gebouwd door Raymond Haaken (hier zijn allemaal sites vrijwillig bij aangesloten die iets doen met de Limburgse carnaval). www.geocities.com/vastelaovend

Carnaval in Zuidlimburg: http://carnaval.eropuitinzuidlimburg.com brengt een agenda voor het zuiden. www.parkstad.com doet dat voor Parkstad Limburg.

De site www.carnaval-interactief.nl die een paar weken geleden gelanceerd werd, is een regelrechte aanfluiting. Onduidelijk en slecht verzorgd. Je snapt niet wat er gebeurt, en het is triest dat zo een initiatief met zoveel provinciaal geld erachter zich zo presenteert. Ook de BCL heeft hier aan meegewerkt, de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg. Hun eigen site is helaas nog steeds �under construction�. www.carnaval-limburg-bcl.nl

Dat doen ze in Duitsland wel beter: via www.karnavalvereine.de komt een hele waslijst van verenigingen te voorschijn. Meer dan 1000! Meer dan 300 groepen. Een mooie site is trouwens www.karnaval.de boordevol info over de Keulse karnaval. En heel wat links. In Keulen bruist er meer: www.koelnerkarneval.de van het Festkomitee is een ware �Fundgrube�. Alleen in Keulen en omstreken verlinkt met meer dan honderd �Vereine�. In Belgi� is er beduidend minder internet-animo. Limburg zit er wat dat betreft tussenin.

De kracht van een goeie internetsite is het onderling verlinken en dat laat nog wel eens te wensen over. Ook is de actualiteit vaak matig. Foto�s blijken veelal te groot, te zwaar om te bekijken en de knipoog ontbreekt, hier en daar. Die zie je wel links en rechts bij al die kleine groepen, hermeniekes, en wat dies meer zij.

Kortom, klik via Hilde eens door naar de diverse sites. Of via de links bij Daglad De Limburger www.limburger.nl . Mijn internetverhalen tot slot, die vorig jaar in die krant verschenen zijn (onder meer ook over carnaval), staan op mijn eigen website: www.boschcmc.nl. Veel surfgenoegens en �unne goeie vasteloavend same�!

4 februari 2002
door Marc Bosch � Bosch CMC

Reakties op dit artikel zijn natuurlijk welkom !!!
HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME