HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL, DE BITSTE OETLOOTKLEP
2003/2004: Tekst & muziek: Jan Lemmens

Refrein:
Carnaval, de bitste oetlootklep,
Dan zunt vr allemoal ve gek.
De polonaise geet vurop,
eschgonstig zunt vr allemoal kapot.

Sjiekste traditie is der Carnaval,
werk vergeit vr in dit geval.
Stress speul vr weg mit ee putje beer
en zinge dan alweer.

Neu kabinet is noe mr naatje pet,
sociale voorziening eive slecht.
Carnaval makt s geweldig riek
en zinge dan alweer.

Economisch geet ut gaar neet zoe good,
Euro is hieveul aa schoot.
Carnaval makt s geweldig riek
en zinge dan alweer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT SCHUN PARTIJ
Tekst & meziek:Paul Oligschlger sr.
Uitvoerende artiesten (*) : Raad van Elf


Partij dat is 't schunste, al op de ganze welt.
D'r Harie en 't Leike, ze toesje 't vur gee geld.
Al gunt ze och noa 't Schwarzwald, ze koame wer no heem.

Refrein:
Tierelo tierel tiereliere op Partij.
Do is 't schun, op Partij doa is 't good.
Tierelo tierel tiereliere op Partij.
Doa hent ze ummer gouwe mood.

't Is noe vastelaovend, lol, dreej daag an ee sjtuk.
Ver drinke beer en klaore en zitte op ing kruk.
Ver danse, zinge, blaoze en gunt nog neet noa heem.

* CD 1999: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEKKE CARNEVALSKWATSCH
2004/2005: Tekst & muziek: Jan Lemmens

Refrein:
Gekkezake, mittemake, druvver lache, dat is carneval.
Fratse make, danse, springe, leedjes zinge, dat is carneval.
Schminke, bient mit inge sjieke hood,
dan veule vr s good en viere mit zn alle same lekker carneval.

Ich loop hie langs de Geul,
Inge kiskop sprook mich aa.
Hey vroog mich wat is carneval,
lik mich dat ins oet.

Wie heesj uche verein?
Kiek doa boave vlgt ing ul.
Wat hat dat dan mit carneval,
lik mich dat ins oet.

Ut Wiennes ozze zaal.
De bhn wed ooit gemaakt.
Budget is al joare doa,
dat weet vr allemoal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOAT S MERGELLAND MR SCHUVE
2001/2002: Tekst & muziek: Herman Pranger
Zang(*) : de lle


Refrein:
Loat s Mergelland mr schuve, loat s Heuvelland mr goa,
want mit fes en carnaval viere steht s Mergelland ummer boave aa.

Der uschte daag va carnaval, da rope vr alaaf.
Dan zit vr s de maskes op en dunt ze neet mie aaf.
Vr danse en vr springe en vr hent joa veul plezeer.
En went s keel da druug is, dan drinke vr mr beer.

En sund s cente dan al op, da drink vr op der poef.
En is da inge veul te vol, da pakt te zich verlof.
En smurgens noa de zoep partei, da deet s kpke pieng.
Dan dink ich an die pilskes en roop dan wr alaaf.

* CD 2001: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT 44 DURCH DER BOCH!!!!
2005/2006: Tekst: Jan Lemmens - muziek: Huip Jaspar + Jan Lemmens
Jubileumschlager 4 X 11 (CV De lle)


Refrein:
44 joare vluge de lle durch der boch
De vre de vre vluge durch de loch
44 joare spass en plezeer
Wienes of Remise doa drinke vr os beer
Al 44 joare vluge de lle durch der boch
De vre de vre vluge durch de loch
Wienes of Remise doa kome vr bei
Doa drinke doa drinke doa drinke vr ee beer
Wienes of Remise doa kome vr bei
Doa drinke doa drinke doa drinke vr ee beer

lle zunt beschermde deren
Die dunt ut allerlifste vlege
Der lle-steek steet fier op der kop
Op inge nette meneer altied veurop
Vr lle gunt al joare flink tekier
Carnaval noe al 44 kier
Op ing nette carnavalsmeneer
Make lol, spas en veul plezeer

Eschgonstig zunt vr wr truk op os nis
In os kpke spelt ut carnavalsgemis
Vr houwe spass en veul plezeer
Volgend joar dan zunt vr dr weer, weer,weer, weer, weer.

lle va Partei !!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MLKE HEEJ, MLKE DOA
2000: Tekst & muziek: Jan Lemmens
Oetveurende (*) : de lle


Mlke heej, mlke doa, d'r zunt noch ummer grenze doa.
Carnaval, carnaval, vier v'r gikker joar opneuj.
Och kom ins heej, och kom ins heej, en zit dich ins op mie knee.
Och kom ins heej, och kom ins heej, en zit dich ins op mie knee.
Carnaval en muziek zurge vur rament,
luuj loat toch zie uch temp'rament.
D'r carnaval git garantie vur 'n echte goo vakantie.
Vur werpe de remme los, en zinge d'r op los.

Ut Mergelland van s zit ja vol muziek.
D'r inge blust de trom en dir ander pompt de kriek.
Fanfare, kor of beej s heem, grot en kling kunt op de bee.
Vur werpe de remme los en zinge d'r op los.

Carnaval en muziek dat is wie ing bom.
Luuj lot mer hure die dikke trom.
't Mergelland zingt 't hogste lied, ginge d de griep noe kriet.
Vur werpe de remme los en zinge d'r op los.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER UL, DAT IS UT SJIEKSTE DEER
2002/2003: Tekst & muziek: Jan Lemmens
Zang: CV lle


Komt ins luy en pakt uch vas, dut ins mit en springt alvast.
Ut is joa noe wr carnaval, gedanst, dat wed joa uvveral.
Vr Ulle hant inge sjieke kop, links en rets git vre drop.
Kiekt ganz vlot en e is ganz rap, mit de Ulle hant vr ummer spass.
Der Ul kunt uvveral, der Ul hat carnaval.

Vr Ulle hant inge kromme bek, vlge ohne vliegbrevet.
Vlgt dan hie en e vlgt dan doa, de Ulle sjeeze jao alles noa.
Der Ul kunt uvveral, der Ul hat carnaval.

Natoer is ohne Ulle nieks, vlge bloos op blauwe spriet.
Fingt ing musch of e anger deer, de Ulle zurge vur plezeer.
Der Ul kunt uvveral, der Ul hat carnaval.

* cd 2002/2003 : Diverse artiesten - " Karneval in os Mergelland 5 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE UULE VA PARTEEJ
1982: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: Ieper Trio


Ver zunt 't klengste durpke van os gemengde heej.
Ver stunt veur genge truuk, es Uule va Parteej.
Ver hant en goo fanfaar en e Wienes nog derbeej.
Ver howe op de kis, es Uule va Parteej.

Refrein (2x):
De Uul geet now regere, de Uule va Parteej.
En alles mot veur os parere, va Slennig bis Eserheej.
Al zunt ver og de klengste plaats, bi os is alles euschste graads.
I ge Wienes is dat zieker en vas, bi de Uule va Parteej, do krieste spas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND OP GEN EAD
2007/2008: Tekst: Marcel Golem & Jan Lemmens - muziek: Huip Jaspar
Zang: Jan Lemmens & Huip Jaspar


Refrein:
Vasteloavend op gen ead
Luuj dat is de muite wead
Viere durch tot de zon opkumt
Mit zun alle wr op heemaa gunt
Vasteloavend op gen ead
Luuj dat is de muite wead
Vr danse hent spas en veul plezeer ..Jus wie gezag hie zunt vr dan weer
Danse spas en veul plezeer wie gezag hie zunt vr weer

Dur Petrus kiekt durch de wolke en how ut al gauw gezie
Ich mot mich gauw dur kloon aadouwe dan kom ich neet te spie
Hey pakt de ingelkes an de hand en loester wat hey zead
In Partij hent ze joa dur himmel, dur himmel op gun ead.

Dur Hergot huut flink kabaal .. kiekt durch ing wolk en hey schrukt
Hey rupt meteen dur Petrus via dur megafoon teruk
Dur Petrus zeet O leve Heer dis daag blief ich hie viere
Aschgonstig kom ich truk, zit de himmelpoat mr op ing kier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME