HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GEETEBERG
Tekst: ? - muziek: F.W. Möller (melodie "Der fröhliche Wanderer")
midi

Vier zint ter van de Geeteberg, vier houte van plezeer.
En kumpt os ene aan die geet, dat hubbe vier neet geer.

Refrein:
Wat e leed mit die geet, wie ich weet,
krit ze jonge en ze heet nog gene mood,
We is dat sjood,
zooget lappe ze 'm in Genhoot.

De geet woerd onger opbod verkoch, en keem terech in Genhoot.
Doa veulde de geet zich gaar neet good, woe gene van de Geteberg zoot.

Ze houwe de geet onger sjtroom gezat, en dachte noe zint veer sjlau.
Men hool de wacht, ze woerd bewaakt, en evegood woerd ze geklauwd.

De geet woerd krank, woe keem dat van, ze woerd toen ongerzocht.
't Bliek toen dat ze jonge kreeg, van Genhoot hubbe veer genog.

Vier blieve de geet noe iewig trouw, die kopt os gene aaf.
Wat ouch gebeurt vier houte vol, vuur alle zeemplekkersj ALAAF.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JIEKEREEN DEET 'T
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
midi

Laaaa la, lalaa enz. 't is carnaval ja ja, jajajaj laaaa la, lalaa enz.

Joa leef luuj, 't is weer carnaval,
en in Genhoot geet jiekereen dat viere,
Joa zoeget kins se neet van angere liere,
dus jiekereen deet 't op zien meneer.

Paul van Keule deed 't doergedrieët en
Jan va Hamesj deed 't mit zien piepke
Jose va Kleutesj dat deed 't in de biebke
En Jan va doahme deed 't mit zien schjeup

Laaaa la, lalaa enz. 't is carnaval ja ja, jajajaj laaaa la, lalaa enz.

Leon va Nobis deed 't in ut veld en
En John va wullems deed 't kaalgeschjoare
En Henk de Lange mit get Jonge Kloare
En Lei va hendrix deed 't mit un sigaar

Sjef van Jansse deed 't in 't greun,
En Hansje Ubachs deed 't mit zien mundje
Joa Huub Clement dea deed 't mit zien hundje
En Mattie Borghans deed 't mit gewich

Laaaa la, lalaa enz. 't is carnaval ja ja, jajajaj laaaa la, lalaa enz.

Els va Hoebe deed 't boetedurps
En Wiellie Knoere deed 't mit zien moere
En Wim va Cobben deed 't onger 't toere
En Jose va Keule deed 't op de kling

Tom va Philips deed 't in de sjpies
En kleene Mich dea deed 't op 't heukske
Meneer Pesjtoer dea deed 't mit 'n vleukske
Frans Rademèèkesj deed 't kuukelekuuuuu !!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOA, HEA LEAFT NOG !!
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
midi

Leoke geet neet good
(3x), joa zien Naas die is gans roeëd.
Ut boere vult 'm zjwoar
(3x), in wear en windj ut ganse joar
Omdat ut heum noe juus toch zoeë schlech geet,
zingen ver alle noe gans zacht dit nuuje leed:

Leaft dea Leon va Nobis dan noch, Nobis dan noch, Nobis dan noch
Leaft dea Leon va Nobis dan noch, Nobis dan noch ?
Joa, hea leaft noch, hea leaft noch, hea leaft noch !
Joa, hea leaft noch, hea leaft noch t'geet good !

Leoke dea is krank
(3x), en dat kump echt neet van d'n drank.
wat mot'ver hiej noe mit
(3x), joa kom en lig 'm in zien bid
Omdat ut heum noe juus toch zoeë schlech geet,
zingen ver alle noe weer saame os nuuj leed:

Leaft dea Leon va Nobis??

Leoke is hauf doeëd
(3x), joa ver hubbe hoeëge noeëd
Doa lik 'r in de graaf
(3x), en reupt de litste kier alaaf
Omdat ut noe mit leoke is gedoan,
loes-tre vier beukend noa zien litste oam

Kom, ver sjnappe 'm os, dea erme kloeët.
Mijaar, dea sjtinkt noa d'n drank !
Gee wonjer, ich bin get lang biej Sjmeets blieve plekke !!

Joa, hea leaft noch,....

Leoke dea is neet kapot te kriege,
Zoeë erg woar ut mit heum nog neet gesjtilt
D'rom boeëw'ver hiej noe saame noch un fieëske
En zing noe mer dit leed zoehel gier wilt:

Leaft dea Leon va Nobis??


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KLING
Clublied van de Zaate Hermenie " 't Klingelt "
midi

Un hermenie hiej op de kling,
dat is een gans gebeure.
Ut klingelt goot , ut klingelt sjlech,
dat kinste toch waal heure.
Un noet te hoeg , un noet te lieg.
zoe is ut veur os klingeleers,
un ganse groete sjpas. ( 2x )


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM MIT NOA MERKELBEK
Tekst: ? - muziek: ?

't Durp, dat sjteet weer op zien kop,
en neet veur nieks, noe lit mer op.
Joa, jonk en oud, die sjpringe mit,
op ozze allernuujtste hit:

Refrein:
Kom mit noa Merkelbek, doa is altied get los.
Kom mit noa Merkelbek en doe mer mit mit os.
Kums dich van Bingelder, van Joabik of Genhoot,
joa, hie in Merkelbek, doa is 't altied good.

't Is de allerhoegste tied.
Doot gier mer mit, ger krit geen sjpiet.
Noe mit z'n alle in 'n rie,
joa, jiekereen is toch zoe blie !!!

Pak uch mer vas en loop veuroet,
en roop ver "dreije", dan kiek oet.
Joa, jonk en oud, die sjpringe mit,
op ozze allernuujtste hit:

Dit is de allerletste kier.
Doot gier noe mit 'zig 't neet mier.
Noe mit z'n alle in 'n rie,
joa, jiekereen is toch zoe blie !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEONNOBISNOBISLEON
2001/2002: Tekst: Lei - melodie : "Hang on sloopie"
Zang: 4GeaveGaas

midi

Kins diche Leon va Nobis, dat is inne schjoene.
De Misweg in, rechtdoer, ig weet 'm te woene.
Boete in 't veld, doa veult 'r zich keuning.
De tractor is dan ooch zo'n bietje zien weuning.
En ver zinge...

De vreamdste dinger kin se van Leoke verwachte.
Alles geet verkierd, de mos geweun lache.
Mit kirmes de bril kapot, wie koosj 'm dat lukke ?
Aan de sjeetkroam ging 't mis, de bril aan 1000 sjtukke.
En ver zinge...

Kumt Leoke dan eindelik heem, aan 't eind van den daag,
verlangt 'r soms noa die eine vrouw, die dan toes op 'm wach.
Is d'r in 't durp weer irges 'n fieeske,
Leoke sjteet veuraan, hee is d'r als ieesjte.
Hee heet ze dan weer plekke, dat kin ich beaame.
Leoke is inne sjoene, dus zinge ver saame.
Joa, ver zinge...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOERE VAN KNOERE
1999/2000 : Teks: Lei & Eric - melodie: "Bananenlied"
Oetveurende (*) : Gaef Gaas

midi

In de Julianasjtroat, bie Huub van Tummermans,
kris se appele, pere en ooch eerpel op zien frans.
Greunte, die heet dee doa ooch, mer vrieg se om 'n moer,
kumt 'r mit banaane aan, joa, dan kiek ich al zoer.

Refrein:
Want wat ich wil, zint moere van Knoere,
want moere van Knoere zit good.
Dus hoal ich sjnel get moere bie Wiellie Knoere.
(fijn dieke moere)
Maar ha, hee heat huuj geen moere,
hee heet gaar geen moere vandaag.

Bie Els va Houben kris se breudjes, eier en ooch sjpek.
Huub, dea deed de post, van de papiere weurt er gek.
Vrieg se veur get moere, zeet dat Els dan hiel geweun :
"Wil se een banaan?", ich erger mich dan geel en greun.

In 't sjtreutje, bie d'r Wiel, doa gruije ze zoe schoen.
Hee heet de biste moere, doa kint geene get aan doen.
Wil se ooch die moere, goan dan sjnel bie Wiellie aan,
vroag die irges angersj, kris se ummer een banaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINSENMARSCH VA GENHOOT
Tekst: ? - muziek: ?

't Is alweer begos, de karnaval geet los,
ver wachte op de nuuje prins,
Va oenger of genhoot, veul sjpass dan is 't good,
es jiekereen ´m toch mer kint.

Refrein:
Joa, in 't streutje, doa klinkt 'n treutje,
bie Marjonet sneuvelt weer ´n vèatje,
en op de kling joa, alles, dat zingt doa,
zoe is 't lèeve mit de karnaval.
Prins karnaval, doe has genhoot vuur dich,
mer noa vasteloavend bis doe alleen van mich.
Ammezeer os huuj mer ins, dit joar bis doe de prins.
Alleen deez daag klinkt 't alaaf.
Ammezeer os huuj mer ins, dit joar bis doe de prins.
Alleen deez daag klinkt 't alaaf.

De optoch geet van sjtart, ich hub zoe lang gewach,
dit is de allerschjoenste tied.
Fanfaar en Schutteriej, die zint d'r ooch weer bie,
joa, jiekereen veult zich dan riek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJIET-EGAAL !!
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
midi

D'r Joep dea wol mit lieske goan,
Dus vroog hea meadje leef
Wils dich uns mit mich sjtappe goan
Kom doen toch estebleef
Ut lieske zei noe loester Joep
Wat heis dich noe gedach ?
De moosj toen heur gezichske zien
Wie Joep toen lachend zei:

Refrein:
Sjietegaal, sjietegaal, of ut neet is of noe waal,
Wen ut waal is mot ver eave nog d'r aan winne
Wen ut neet is mot ver mer weer gans opnuuj beginne
Sjietegaal, sjietegaal, of ut neet is of noe waal.

Mit sjuttefies, biej os in't durp
Wol Joep geer keuning zin
Hea zeij dit jaor sjeet ich 'm aaf
Ziej noe mer 'ns wie ich win
Mer Harie woar, degene dea
Dat joar de keuning woar
D'r Joep zei och; dat boeit mich neet
Kom zing mit mich in koer:

Bie petrus aan de hiemelpoort
Keem Joep vol sjpanning aan
Loat mich noe mer de hiemel in
Nieks woe ich mich vuur schjaam
D'r Petrus zei: ich kiek waal uns
Of dat waal ellenei klopt
Jan moos toen hel te lache
Niemes kreeg 'm nog gestjopt:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND, 'T IS WEER CARNAVAL !
2004/2005 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?
midi

Refrein:
Vasteloavend, 't is weer carnaval, alle zurg goan aan de kanjt
Vasteloavend, mos se viere, hiej in os eige limburgs landj !
Vasteloavend, 't is weer carnaval, jieker joar is 't weer raak
Sjnap 'n pilske, zing dit leedje, joa goa mer lekker oet dien daak !

Is 't kil en de sjtroate sjtil, joa dan hub se neet veul mood
Wienig leeg, doe kris slechte zin, en dich veuls dich neet zoe good
kump dea tied, iesj dan liek 't wied, mer zoe langzaam kris se zin
In plezeer en 'n putje beer, joa ich hout mich neet mier in !!

Ich trik dan, sjtomme dinger aan, is egaal; mak nieks oet
Roed geel greun en ooch blauwe schjeun, ligge doer de ganse boet
Mit mien treut en 'n ouwe fleut, loop ich dan weer uuver sjtroat
Ooch get drank vuur 'n bee'tre klank, joa dat kint toch gaar geen koad!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT DONT VER NOE ? 4 GAEVE GAAS !
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
midi

Vier zint huuj, weer biej-een. Mit muziek vuur jiekereen
Vier zint hiej, vuur de sjpass
Noa 5 joar, sjpiele vier, Ozze hits nog eine kier
Vier goan doer, vuur de sjpass

Oeh, wat dont ver noe, geaf 't mer toe, 4 Geave Gaas.
Oeh, wat dont ver noe, geaf 't mer toe, 4 Geave Gaas.
La la la la la enz.

Mit d'r Giel, en Noel, Klink de Sax hiel sjoen en hel
Zie zint hie, vuur de schjpass
Martien mit, zien trombone, John op de accordion
Zie goan doer, vuur de sjpass.

Peter Maurice, Erwin ooch, de trompetten sjtiege hoeg,
Zie zint hiej, vuur de sjpass

Leon en Jos, op gitaar, sjpiele alles biej elkaar
Zie gont doer, vuur de sjpass.

Erik sjpielt, op de keys, Paul dea drumt dat is onwies,
Zie zint hiej, vuur de sjpass

En ich zing, hiej vuur uch, noe dit leed echt vleegensvlug,
Vier gont doer, vuur de sjpass !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEE LIET DE SCHJÖÖP OET ?
2000/2001 : Teks: Lei - melodie: "Who let the dog out ?"
Oetveurende (*) : Volle Gaas

midi

Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)

Al ummer woar ut hie toch zoe vreeig,
os durpke woar un eiland van rust.
Mer toen keem iemes op un iedeeke,
die deere loate niemes mit rust.

Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)

't Ganse durp dat vrieg zich noe aaf:
wat is hie noe aan de handj ?
De schööp hol, de sjtroat verzouwd,
dat zuus se nirges in 't ganse landj.

De schööpkes loope fijn in 't weike,
die lemkes springe, dat is 'n sjpass.
Die schjööp, die kins se jieker joar dikke,
dao kump gaar ginne boek aan te pas.

Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)

Die schööpkes die loate zich dat good gevalle.
Kom schööpke bis mer leef.
    (2x)
Want jan blief toch ummer rustig mit ze kalle.
Kom schööpke bis mer leef.
    (2x)

Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)

't Ganse durp dat vrieg zich noe aaf:
wat is hie noe aan de handj ?
De schööp hol, de sjtroat verzouwd,
dat zuus se nirges in 't ganse landj.

Doa kump Jan, mit de schööp aan zien zie.
Joa, ze sjpringe en blaate, ze zint toch zoe blie.
Joa, die schjööp, die maake kabaal.
Heur, de AWACS kunt euver, dat liekt gans normaal.
Joa, de luuj, die vroage zich aaf:
wie mot dat noe wie-er, wie lup dat noe aaf ?
Joa, de luuj, die dinke bie zich:
woen d'r zelf mer neeve, leever doe dan ich.

Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)
Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)
Wee liet de schjööp oet ...?
    (4x)

* cd: "Kieës & sjwarma"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZEEMMEDLEY
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
midi

Refrein:
Vier zint de Zeemplekkesj, de Zeemplekkesj,
Vier houte van plezeer, mit vasteloavend zitte vier 'm op
(2x)
jonk of oud, riek of erm, Alles behuurt biej de Zeemplekkesj-zjwerm
Loeës of dom, zoeër of zeut, Van de sjpass weare vieer neet meug
(2x)

Wie vier geboare woerte toen zag de mam
Wat kiekt dat kiendje zeut
En de pap dea zag och kiek ens
Ut is een echte zeem-teut

Sjeng maak doch ut leeg uns aan, Sjeng maak toch de keers uns aan
't leeeg is weer kapot, wat is dat vuur een mop
Sjeng maak doch ut leeg uns aan, Sjeng maak toch de keers uns aan
En toen zach ich hem, vier sjakele uuver op de PLEM

Want op ut kirmes plein, Doa kriste friet mit ei
En inne bol gehakt, Dan biste weer opgeknapt
En gees dich dan noa heem, Nog gauw een botteram mit zeem
En doe bis weer honderd procent, En de mam is kontent

Geaf mich mer Merkelbek, doa veul ich mich heem
Ut durpke mit veul sjpas, de plekkesj en zeem
Doa kriste drie daag lol, dat houte ver jieker joar vol
Drom gont vier mit de carnaval ut durp neet oet

Hup loat goan t'is vasteloavend, hup loat goan t'is carnaval
Noe is ut tied om sjpas te maake,Vanoavend gont ver alle noa ut bal
Van op de kling, bis in genhaag
Is de prins noe burgemeester hea regeert mit zien alaaf
Hup loat goan t'is vasteloavend, hup loat goan t'is carnaval


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME