HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES TE DE VASTELAOVEND RICHTIG WILS BELAEVE
2003/2004: Tekst & muziek: Rob Dam

Refrein:
es te de vastelaovend richtig wils belaeve
jao, dan mos te in mariarade zin
dat is al jaorelang e vas gegaeve
wat bin ich blie dat ich hie gebaore bin
dus kom vanaovend lekker mit os mit
nao ‘t fiees van blauw en wit
dus kom vanaovend lekker mit os mit
nao ‘t fiees van blauw en wit

waal vieftig jaor geleeje in os sjoeene wiek
eeder waor tevreeje, eeder waor geliek
friete vuuer een kwartje, ’n ieske van vief cent
en mit de vastelaovend waor eederein content
want dan zong groeet en klein
’t volgende refrein

en huuj is ’t wieer angers, de tiet die geit zoee sjnell
geld dat is belangriek, ’t laeve dat is hel
de ein mieer es de anger, dat is toch wat me wil
mer mit de vastelaovend dan zzus te gein versjil
want dan zingt groeet en klein
’t volgende refrein


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOLDER IN DE KOP
2005/2006: Tekst: Rob Dam & Frans Willems - muziek: Rob Dam

Refrein:
es de vrouwluuj dansen en zingen
en de mansluuj sjansen en sjpringen
kriet mariarade weer de kolder in de kop
en weurd op de vastelaovespoort geklop
haet gans mariarade weer de kolder in de kop
en komme drie daag neet mieer stop

direct nao de vakantie, dan begint ’t al.
zeuke in de wiek vuuer de prins van carnaval.
en is ’t dan november, dan geit ’t richtig los.
want dan weurd gezongen, gedanst en auch gehos.
en dan nao ellef oer, sjteit hae al wieer klaor.
ozze prins vuuer ’t nuuje jaor…..

en nao ’t nuuje jaor begint pas echt de sjpass
os zitting altied hieel sjoeen dat sjteit ummer vas
en mit die drie dool daag haet eederein plezeer
de zurrege opzie gezat mit e pötje beer
en nao die drie dol daag, ’t laeve dat geit dooer
’n ässekruuske van pesjtoer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLUUËRE
2004/2005: Tekst & muziek: Frans Willems & Rob Dam

holland haet sien meules en limburg carnaval
gebrook dat kint sien uulke, hie hobbelt me ueveral
en jeker kind mit pit, dat zingt alaaf blauw-wit
want jekerein dae wit, wie ’t hie mit de kluuëre zit

Refrein:
want is ’t roeed, roeed, roeed, dan blief ste sjtaon
en weurd ’t greun, greun, greun, dan moogste gaon
mer bis te blau, blau, blau, wat ’n probleem
zing mit os mit of sjnell nao heem
mer zint dien kluuëre blauw en wit
sjpring oet de band en fieës mer mit
mer zint dien kluuëre blauw en wit
sjpring oet de band en fieës mer mit

in holland spreekt men huilands, in limburg kalt me plat
’t c.c.h. haet sterk en blauw-wit dat haet math
zoee hauwte vier os fit, mit alaaf, alaaf blau-wit
want jekerein dae wit, wie ’t hie mit de kluuëre zit

e lepke vleisj van peter en ’n lekkere mik van jan
bie knibbeler buus per meter ’n kroket oet fred zien pan
dat zint luuj die weite…..allang wie ’t zit
twieë kieër elf jaor kluuëre sie blauw-wit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIARADE, OS WIEK
1999/2000: Tekst & muziek: Rob Dam

Refrein:
mariarade is de sjoeënste wiek van gans gebrook
zien plantsoenen en zien pleinen
wie 'n plaetje oet 'n book
en bin ich in de vreame
dan weit ich weer geliek
mariarade is en blieft de allersjoeënste wiek
mariarade is en blieft de allersjoeënste wiek

't emmaplein, 't oudste sjtuk
van de kloeësterkolonie
doa is 't gezellig nog
doa veult me zich auch vrie
want jongk en auwt dat is hie toes
en hilt zich good bie-ein
en es 't hie ins fieës is
dan zingt me dit refrein

vereiniginge zint ter zat
in ozze sjoeëne wiek
de voetbal en de sjeetclub
die sjeete fanatiek
dan hub ste de blauw-witte nog
dat is dea club mit pit
en es 't uch ins teage zit
dan zing mer mit os mit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIARADE-SJOENKEL
2000/2001: Tekst & muziek: Rob Dam

Refrein:
mariarade sjoenkelt, sjoenkel mit os mit
in os narretempel, de tempel van blauw-wit
mit e kammezeulke of in 'n sjluppejas
maake vier drie daag mariarade-sjpass
maake vier drie daag mariarade-sjpass

de elfde van d'r elfde is, zo wie me wit
't allersjoeënste fiees wat in 't noajoar zit
de prinseproclamatie mit sjpass en veul plezeer
en alles pak zich same, dat zuuste telkens wieër

mit de vasteloavend lup dan groeët en klein
roeie naas of gekke hood en zelfs d'r kastelein
in de polonaise die dooër de tempel geit
en alles pak zich same, dat is wat 't 'm deit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME