HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEE VLAA IS RIESTE
oud carnavalsliedje: Tekst ; Giel Steijns - melodie: "Daar bij die molen"

Wie ich nog e klei kinneke waor en zoot op mooders schoet,
doe hauw ich nog e rukske a, dat waor mich veul te groet.
Dao oot ich al mit groete sjmaak, e lekker stukske vlaa.
Of waal ich zook de spies der van en leet de kuersjkes draa.

Refrein:
Dee vlaa is rieste, dee lekkere rieste.
Dee in os durpke, jao, eeder maan en vrauw.
Dee vlaa is rieste, dee lekkere rieste.
Dao bliet in os durpke, jao, eeder aan getrauw.

En wie ich al get groeter waor en kreeg get mie versjtand,
doe moch ich es ut kerremes waor, ooch mit nao noonk en tant.
En ging veer dan ut s'aovuns laat, weer op de heimat aan,
dan goof de tant un schaonsdoes mit, gevuld mit sjtukskes vlaa.

En wie ich nog get groeter waor en gong nao schoel en kirk,
wat hub ich dao e jaor of zis gehaspelt en gewirkt.
Ut eirsjte wat ich hub geliert, dat waor de letter A.
Geluif mich, die vergaet ich noets, die stjeet in ut weurtsje vlaa.

De jaore ginge zoe veurbie, veer zunt noe groet en sjterk.
Ut sjpeele is veur os gedoo, veer motte aan ut werk.
Me weurt ut broonk of Sint Andrees, dan gaet dur oove a,
begint veur os de kerremussjpas, mit oze auwe vlaa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUBBEL
2011/2012: Tekst & muziek: Huip Jaspar

Refrein:
ich en dich,,,,,,,,doe en mich,,,,,,,,
veer zeen dubbel,,,, altied dubbel
zeen ich dich,,,,,,, da zeen ich mich,,,,,,,
ich zee altied mer ein gezich
en doon vier dan ut masker aaf
ut bleif ut zelfde gezich dat geet neet draaf
ich en dich,,,,,doe en mich,,,,,,
veer zunt dubbel u laeve lank

ein kier in ut joar dan is ut weer zoe wiet
dan zitte veer u masker op gezich dat zeen veer kweit
en kom ich dich dan tege en zeen dan gein gezich
vier bliefe altied same joa doe en ich

zoe goon vier tesame door ut limburgsland
en lope veer drei daag lank hie same hand in hand
kump dan aschegoonstig ut masker wurd u gezich
veer bliefe altied same joa doe en ich


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH HANG MIT M'N OERBEL IN EEMES Z'N OERLEL
1985 : Veer Giere & de Haconband

Refrein:
Ich hang mit m'n oerbel, in eemes z'n oerlel.
Wat mot ich noe gaon doon, zoe kin veer neet blieve stoon. (2x)

Ich zaog ze hange, 't waore van die lange.
Ze waore neet te deur, en hauwwe'n leuke kleur.
Ich wol ze probere, um mich te amusere.
Veurdat ich wis wat gaonde waor, waore de probleme dao.

Ich waor aan't springe, en lekker mit aan't zinge.
't Waor w�r stampevol, en eedereen hauw lol.
Meh in dat gezwerm , waort 't mich w�r te werm.
Ich wol toen snel nao ut buffit, meh m'n oer, die ging neet mit.

Ich mos vertrikke en waor um te verrikke.
Bleef die klok mer stoon, dan kos ich weier goon.
Meh pa h��t veul klachte, es ich heum w�r laot wachte.
M�h mit die oerbel h��t 'r pech, want ich koom hie neet mie weg.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JONGE VAN MERGROATE
Tekst: R. Steijns - meziek: J. Beckers
Oetveurende (*) : Mergelland Mannenkoor


Refrein:
Veer zunt de Jonge van Mergroate, oe de ganse welt op dreit.
Te gruutsj um dat te zeggu, tis mer good dat geer dat wit.
Hubbu spas en fuks in 't leevu, hubbu altied gooie zin.
De Jonge van Mergroate, die hauwe altied pin.

Aan dur linker kant liek Oake, aan dur rechter kant Meschtreech.
Joa, boave op dur berg, doa schting van os de weeg.
Veer Jonge van 't platooke, veer doon g��r wat os zint.
Plezeer in werk en leeve, doa schtoon veer veur bekint.

De boere van Mergroate, die hubbe ze hiel geer.
Ze zunt noets krank of duf, nee, zoe sterk wie'ne beer.
Veer Mergellandse Knape, veer doon g��r wat os zint.
Plezeer in 't werk en leeve, doa schtoon veer veur bekint.

De vlaaie en de pilskes, dat schloeke veer hiel veul.
Veural op vasteloavend, maak os dat beer hiel brul.
Veer lui van dis gemeinde, veer doon geer wat os zint.
Plezeer in 't werk en leeve, doa schtoon veer veur bekint.

* cd 1999 : Karneval in os Mergelland


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KERREMES IN MERRIGRAOTE
Teks: Ron Steijns - meziek: ? (componist gevraagd!!!)

Voorspel:
" Zeg jong, oe gees dich op aan ? "
' Ich gaon nao dur put '.
" Wiezoe kump bie dich dan gee water oet de kraan ? "
' Nee toepes, vandaag is ut 3 kier um dur put ! '
" 3 Kier um dur put ? Wat is dat ? "
' Wat dat is , loester mer ins goot. '

Refrein:
Drei kier, drei kier , drei kier , um dur put.
Dao laope dur keuning, dur keizer en de schut.
Drei kier, drei kier, drei kier, um dur put.
't Keuningsbeer dat sjmak zoe goot, bie 3 kier um dur put.
De maondig zit os in t' blood, bie 3 kier um dur put.

Jao, nao pinkster is t' nog 3 weeke, dan is t' kerremes in os Merrigraote.
Dan hubbu de manslui allemaol vriej, laope mit hun leefste ziej aan ziej.
En es de broonck op zondig is gewees, amuseere veer os mer mit maote.
Want maondigmorrige weurste wakker deur de schut.
Dan witste hei, ze gunt wer 3 kier um dur put.

Op kermismaondig stjaon veer aan de kerrik, de schutterei van os lup al deur de straote.
Geef acht en marsj, opzeij opzeij, jao, dao kump os gruutsje schutterei.
En nao drei rundsjes is ut dan gedaon, 't schuttersbeer drink veer dan mit maote.
Want maondig is nog laank, dus sjpaar dich nog get fut,
andersj dan liekste sjtraks nog eurgens in die gut.

Op kermisdinsdig is t' aapegaape, dur daag va gistere kos veer wer neet laote.
Jao, hauw veer goonstig mer ins vrie, die kermis geet dich aan ding priej.
En eeder weekend dun vur rustig aan, amuseere veer os mer mit maote.
Want volgent jaor weurste wer wakker door die schut.
Dan witste hei ! ze gunt weer 3 kier um dur put.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOESTER NAO D'R NOONK
1985 : Veer Giere & de Haconband

't Waor nao de repetitie, d'r Bernhard hauw 'm vit.
Ze hauwe vaalsj geblaoze, jao, zelfs zoonder pit.
Hee ging zich eene dreenke, en leep nao 't buffit
"Z�gk Gerrie, Gerrie witste raod ?"

Bernhard, noe loester nao d'r noonk. Bernhard, dooch neet zoe star man.
Bernhard, noe loester nao d'r noonk, dooch toch neet zoe star man.
Bernhard, noe loester nao d'r noonk, dooch toch neet zoe star man.

Zoe tege 6 hauf 7, 't Wielke maakte troef.
't Zoot heum toen zoe tege, 't sp��lke ging zoe stroef.
Hee kreeg gein 21, e r�ndsje op d'r poef.
"Z�gk Gerrie, Gerrie witste raod ?"

Wielke, noe loester nao d'r noonk. Wielke, maak toch sjpas man.
Wielke, noe loester nao d'r noonk. Wielke, maak toch sjpas man.
Wielke, noe loester nao d'r noonk. Wielke, maak toch sjpas man.

D'r Guus, dee waor bie Gerrie, collega's oonder��n.
Hee wol geer nao Ibiza, 't leefste noe met��n.
"Zou ich dao noe waal heen goon, dao geet al eder��n.
Z�gk Gerrie, Gerrie witste raod ?"

Guuske, noe loester nao d'r noonk. Guuske, dan knapste oppe.
Guuske, noe loester nao d'r noonk. Guus, dan knapste oppe.
Guuske, noe loester nao d'r noonk. Guus, dan knapste oppe.

Toen ging mich de sirene, dus eder��n d'r heen.
D'r Lei dee waor aan't blusse, 'n sjpas �m dat te zeen.
Hee sjpoot mit hiel veul water, meh 't ging d'r euver heen.
"Z�gk Gerrie, Gerrie witste raod ?"

Leike, noe loester nao d'r noonk. Leike, let op die voonke.
Leike, noe loester nao d'r noonk, let toch op die voonke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS POESKE
Tekst: Hub Schoenmakers - muziek: ?
Zang (*) : De Rieste Zengersch & Hacon Band


Es oos Marieke met de karneval, in Oos Heim geit noa de bal,
trek 't zich u kattepekske aan en gijne kint 'm dan.
Pap en Man, die zeukden 'm allang, oe is oos Marieke dan ?
't Haet auch schtreepkes op te r�k, wei brink os oos poeske tr�k ?

Refrein:
Oos poeske is u weg, oos poeske is u weg,
oe maug dat poeske zien gebleeve ?
Oos poeske leep u weg, oos poeske leep u weg,
zoe get um 'n oer of zeeve.
'Haet auch streepkes op te r�k, wei brink os oos poeske tr�k ?

In Meregroate zeuk noe eederein, in cafe's en in Oos Heim,
noa 't poeske van de pap en mam, poeske kom, oe biste dan ?
Pap en mam die, zeukden 'm allang, oe is oos Marieke dan ?
't Haet auch schtreepkes op te r�k, wei brink os oos poeske tr�k ?

* lp: "Vastelaovend in Heuvelland"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SAMBABOL
1986 : Veer Giere & de Haconband

't Waor op d'n ierste carnavalsdaag,
ich breide flink aan 't sjtuk in de kraag.
Opins zaot mich eene te lalle,
van sjrik leet ich unne steek valle.

Refrein:
Unnu steek laote valle, twie links en toen pech.
Unne steek laote valle, en noe is 'r mich weg.

't Gaare hingk in d'r kn�p um de lamp,
umdat eedereen tege mie b�lke aan stamp.
Ze deunt miene aovend verknalle,
van sjrik leet ich unne steek valle.

De luuj goon deur d'r godgaansedaag,
ich kom neet klaor mit mie sjtuk in d'r kraag.
Ich laot stiekem unne steek zakke,
en brei zoe 't sjtuk in mien hakke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T TROUWLEEDSJE
Teks: Ron Steijns - meziek: Jos Beckers
Oetveurende: Mergelland mannenkoor


Refrein:
Leef schat, ich hauw van dich, ich hauw zoe veul van dich.
Ich hub huuj jao gezach, op dizzu schoene daag.
Ich beloof dich noe veurgood, ich deil mit dich mieng blood.
Dich bliefs mieng leefste meid, bis dur doed os scheidt.

Ich waet toch nog zoe good, dur iersjte kier ich zoog,
e maedsje och zoe schoen, wis neet wat ich mos doen.
Zie zat zich neeve mich en vroog schtil 'kin ich dich'.
Ich waor op schlaag verkoch en druimde die naach nog;

Dieng auwersj vrooge mich, of ich veul goof um dich.
Ich zaag hun jao en vroog, hun maedsje es mieng vrauw.
Mieng auwersj zooge dich, ooch t'leefste neeve mich.
Ich waet noe ech pas good, ich deil mit dich mieng blood.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VANDAAG GAON ICH 'T INS VERSEREN
Tekst: Els Habets &Tony Elsner
Oetveurende (*) : De Rieste Zengersch & Hacon Band


Refrein:

* lp: "Vastelaovend in Heuvelland"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER GEEVE GAAS
Teks: Ron Steijns - meziek: Guus Meeuwis (melodie: "Kedeng, kedeng")

Refrein:
Veer geeve gaas, veer geeve gaas, veer geeve gaas,
veer geeve gaas, veer geeve gaas, veer geeve gaas.
Veer geeve gaas, veer geeve gaas, veer geeve gaas,
veer geeve gaas, veer geeve gaas, veer geeve gaas.

Jao, hie sjtaon veur euch de mergelbluk, mit hood en sjiek zjwart pak.
En veer zinge veur euch dit sjoone leed, veer hubbe sjpas dat zeet gur wal.
Maar ja, veer zien ooch optimis, veer hauwe van gee verdreet.
En ins int jaor is t' wer fees, geer wit waal wat t' is.
't Is carnaval lui komop, veer geeve flink get gaas.

Jao, carnaval dat deat dich goot, dat gif dich gooie mood.
Jao, dan drinkste mit sjmaak i gleaske beer.
Van donderdig tot goonstig goeie veer os flink dedoor,
jao, veer hauwe van veul plezeer.
En ins int jaor is t' wer fees, geer wit waal wat t' is.
't Is carnaval lui komop, veer geeve flink get gaas.

Aan al dat sjoens doa kump un eind , nao eschgoonstig is ut schluss.
Geene gaas, dur tank dee is wiet leeg ... veer wille spas, dat zeet geer wal.
Maar ja, veer zien ooch optimis, veer hauwe van gee verdreet.
En ins int jaor is t' wer fees, geer wit waal wat t' is.
't Is carnaval lui komop, veer geeve flink get gaas.

Me al dat sjoens dat kump toch wer,
Hup geduld en vul dee tank, mit gaas jao vol mit gaas ... mit gaas !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER GOON WER CARNAVALLE
Tekst: Ron Steijns - muziek: Jos Beckers

Refrein:
Jao lui, veer goon wer carnavalle. ( auw wiever balle ! )
Jao, veer goon wer carnavalle. ( lekker lalle ! ).
Tussen berg en al die dalle, goon veer samen inne knalle !
Jao lui, veer goon wer carnavalle. ( en veer zalle ! )
3 daag laank wer carnavalle.
En 't zal os good bevalle, es veer carnavals goon kalle ! ( kalle ! )

In os mergelland, oe ich geboore bin,
dao haet laeve veur mich, och zoe hiel veul zin.
Schuttefeeste, kermisveere, vogelscheete,
jao, veer waete wie 't is om te geneete !
M� 't sjoenste fees van't jaor, dat wit gaer walle, ( en veer zalle ! )
dat is mit z'n alle, ins lekker carnavalle ! ( carnavalle ! ).

Jao, die drei daag laank ,da zjweef ich in de loch,
hub versjtand op nul, bin an dur sjpas verkoch.
Lekker drinke, mit z'n alle friete eete,
jao veer waete, wie 't is om te geneete !
M� 't sjoenste fees van't jaor, dat wit gaer walle, ( en veer zalle ! )
dat is mit z'n alle, ins lekker carnavalle ! ( carnavalle ! )


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUSCHMOELE POLKA
1986 : Veer Giere & de Haconband

Refrein:
Geef mich mer beer, geef mich mer beer,
hub ich plezeer, jao veul plezeer.
want mit die v�schmoele, kriege veer ut weer. (2x)

Ich goon euch get vertille, 't waor mit de carnaval,
mieng sjpas waor neet te stille, meh toen kaom ene knal:
De vuschmoelpolonaise, dus ich deech neet mie mit,
en vloog toen gauw nao 't buffit.

En al die drei daag laank, jao, probeer ich ut opnuij,
meh dan veul ich mich kraank, jao, zoe tussche al die luij.
Vuschmoele zeunt weer dao, jao, al mit hun stom gesjans,
dan stop ich gauw mit mien gedans.

Eschgoonsdigs aan't buffit, jao, gedoom dee dolle boel,
dan hub ich um weer vit, want dan zeen ich weer zoe'n moel.
Ich hub niks tege vusch, mer zoe'n moel steet mich neet aan,
dan hang ich 't leefs onder de kraan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME