HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


C'EST LA VIE
W��rd: Jos van Herpen
Zang: Ziesjoem!


Refrein:
Jong, dat is 't leve, jong, da's c'est la vie.
Dat leve mooste leve, de h�bs 'rs jeh gein twie.
Pl�k d'n daag en haw diech rech.
Euver hoonderd jaor is alles weg.

L�s spraok iech ins de pappegej vaan uzze kappetein.
Dat bies beg�s te praote euver de kappetein ze bein.
De l�sten tied deeg h��m zien houte bein toch zoe'n pijn.
Normaal zoe stoer meh noe krijg h��m d'n houtw�rm toch wel klein.
Ellende eed'ren daag, m�t zoev��l tegeslaag.

L�s kl�m iech in 't want umhoeg, al nao 't krejjen�s.
Iech keek de gansen einder aof, iech deeg hiel good mien b�s.
'ne Krej kaom aongevloge, dach: dat n�s, dat is vaan miech.
Heer woord hiel koed en "pr�tsj" had iech e struntsje in 't geziech.
Ellende eed'ren daag, m�t zoev��l tegeslaag.

L�s vore veer in riechting Kiel die duitse havestad.
Iech had te hel aon 't roer gereurd, 't had ziech vasgezat.
Veer h�bbe zjus nog kiel gehaold. iech waor de gebeten hoond.
Veur straof woort iech toen kiel gehaold, de bojem um gans roond.
ellende eed'ren daag, m�t zoev��l tegeslaag.

* cd: Ziesjoem! - " Lekker mennekes en aander st�kke " - Marlstone Recordings BV - CDL 9740


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


C'EST LA VIE
2004/2005: Tekst & muziek: Gilbert Peters
Zang: Joie de Vivre


Refrein:
C'est la vie, zoe is 't leve
Dat deit 't leve, comme toujours
't is heij get numme en dao get geve
en al 't sjoene pour l'amour
c'est la vie, zoe is 't leve
noe l�pste heij, daan zitste dao
noets w�ste zeker wee? Wat? Wienie?
Zoe is 't leve, c'est la vie
noets w�ste zeker wee? Wat? Wienie?
Zoe is 't leve, c'est la vie

Soms, veulste diech gel�kkig
De pl�ks d'n daag m�t unne lach
Daan geit 't leve vaan e leije daak
En sjijnt de zon tot midde in de nach
Mer soms, maak 't leve slaagzijj
En heet de rege weer de mach

Soms, strijt d'ch alles tege
Daan zit die leve in de p�t
De veuls diech slech m�t alle gooje mood
Daan ligkste m�t dat leve in de g�t
Mer soms, geit de lif nao bove
En steit dee rege good veur sj�t


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CALYPSO
F. Theunisz, J. Bartels & J. Soulier

Refrein:

* cd 1989 : De Nachraove - "Hoppa" - Marlstone Recordings bv - MARL 098912


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CAN-CAN
1999: Teks & meziek : Rene Innemee, Pierre Beckers & Heinz Reumers
Zang (*) : Three of a kind


Miene pa h�t Sjeng, m'ne pa z'ne pa h�t Sjeng,
m'ne pa z'ne pa z'ne pa, dee h�dde Sjeng.
Daovaan snap iech gein reet, dao kom iech neet m�t klaor.
Dee naom, dee huurste noe al zeker zoe'n twiehoonderd jaor.

Miene pa h�t Sjeng, m'ne pa z'ne pa h�t Sjeng.
Iech z�gk diech, dee naom krijgste noets d'r oet.
Want zoe koumme Sjenge vaan de Sjenge ouch weer Sjenge vaan de Sjenge.
M'ne pa z'ne pa h�t Sjeng en daom�t oet !

* cd 1999: Three of a kind - "Geer, uuch en watbleef" - Marlstone Recordings bv - CDL 9836


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARMEN
Zang: Duo Ammezasie

Waor al laat, mer in Copacabana,
geit 't leve ouch s'nachs alsmer door.
En veer droonke wien op us same zien,
Wie snel iech mien hart verloor.

Iech oontwaakde beij h��r in h��r errem,
en zie fluusterde: "Blief diech toch heij".
Mer noe deit 't peijn, weer alleijn te zien.
Jao, us leefde ging v��l te snel veurbeij.

Refrein:
Iech dink deks aon Carmen, dao aon die sjoen blaow zie.
Es iech met h��r ging danse, reep eederein "Si, si".
Iech dink deks aon Carmen, dao aon die sjoen blaow zie.
Iech zal ze noets vergete, die nachte met z'n twie.
Carmen, karamba, holleej.

Daag en nach is zie in mien gedachte,
heur vergete, dat kin iech toch neet.
Zeen nog steeds h��r beeld, dat miech noets verveeld,
en dat deit miech zoe v��l verdreet.

Doezend breeve h�b iech al gesjreeve,
doezend kiere vraog ich "Wach op miech.
Welstiech weijer goon of is 't noe gedoon ?".
Meh un antwoord kraog iech toch noets vaan diech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE CASS�RIDDERS
Tekst & muziek: Bert Wijkman
Zang: De Cass�ridders


Refrein:
De Cass�ridders zien weer prizzent,
m'n leefste luij, 't geit beginne.
Astrein, daan sj�ddelt hijj de ganse tent,
de kreigs 't werrem en kaajd vaan binne.
L�t op, veer goon de tegenaon,
daot met us m�t en sleet mer aon.
M�t de Cass�ridders veurop,
geit hijj d'n hiele zaol op ziene kop.

Eder jaor met vastelaovend zien veer vaan de pertijj.
Jao, veer bringe hijj get leve in de brouwerijj.
Boe maakste zoeget m�t, de h�ls 't neet veur woer.
t' Is m�r tot geer 't weit, zingk allemaol in koer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CHANSON KOMPENEI
Tekst: ? - melodie: "Vagabund der liebe" (Leandros-K.Munro)
Zang: Mestreechter Kompenei


Oh, oh, iech zing veur diech,�.iech zing veur diech!
Oh, oh, en al mien vrun zinge m�t miech.
Oh, oh, noe zing m�t miech,�.noe zing m�t miech!
Oh, oh,Mestreechter Kompenei veur diech!
(veer zinge same hei veur diech)

Refrein:
Veer w�lle allemaol genete, (en) zinge veur us plezeer.
Veer hawwe zoe vaan dee sfeer en gaon deveur!
Veer w�lle allemaol genete, 't leve is pas fein,
es vrun zoe oonderein.
Meziek bringk us bejein (meziek bringk us bejein).
Dat g�ldt veur ederein (dat g�ldt veur ederein).
Veer w�lle alles geve! (dat is boe veer nao streve) (want zinge is us leve!)
Oh, oh jao... (en) veer zien vrun, jao, echte vrun.
Oh, oh, en blieve vrun door dik en dun!!

Oh, oh jao... (en) veer zien vrun, jao echte vrun
Oh, oh,en blieve vrun door dik en dun !!
La,la,la, (a capella)
Oh, oh, noe opgel�t, daot m�t us m�t!
Oh, oh, d'r is toch niks wat uuch verl�t (bel�t),
en daan mer gaw naor 't beff�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CHILI MEXICANA
1998: Tekst & muziek: John Coenen
Zang (*): Taai Taai

midi
Refrein:
Caramba, caramba, feest op de playa.
Veul te veul gegete, Chili Mexicana.
Caramba, caramba, ho amigo, ho.
Buukske roond en 'n heite koont ... in Mexico.

Jozef oet Tirol won 'n reis naor Mexico.
De lere brook bleef in 't chalet,
mer den accordeon, dee naom heer met.
Heer sp��lde met 'n mexicaans ork�s,
en de peper in 't ete deeg de res.
Heer wis neet, wat chili waor,
dat voolt heer, den daag denao.

Op de playa, oonder de luna, zien de z�rreg veur ma�ana.
Op de playa, oonder de luna, met sombrero en sambabal.

* cd-single (1999) : Taai Taai - " Chili Mexicana " - Pebble MusicMarlstone Records bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CHINEES LEEDSJE
Boermans, Luxembourg, Theelen & Theunisz (org. chinees liedje)

Sjeng ging ete bij de Chinees
waor veur heum eene ramp gewees
mit die stekskes in de kn�op
en Sjeng wouw toen al op de l�op
oh yeah, oh jao
de ries vloog toen vaan heij nao dao
Sjengske waor nog lang neet klaor
Nasi Rames, Fuyunghai
ach Sjeng zaot toen gans in de knaaj

Refrein:
maak geine jeng jong geine weij
Sjeng kreeg neet den dreij
Smakelijk ete bij de Chinees
Sjup nog mer �ns op
vritste �t op de kop
is het toch zoeveul gewees
en de sop waor vaan de vin vaan einen haai
woort gemaak bij de Chinees dee h�t Pom-Lai

Sjeng dach wat is aon de hand
mien keel die vluig zoeget in brand
dat roed spul sambal is zoe heit
iech zit de pijn in die perspit
oh yeah, oh jao
den doors woort toen �ns good gel�s
neet mit �t glaas meh mit de fles
�t waor oondaanks toch good gewees
dat w�rrem ete bij de Chinees

* cd 1989 : De Nachraove - "Hoppa" - Marlstone Recordings bv - MARL 098912


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE CLOWN
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Angelina


* maxi single cd : Angelina - "Hey leve, kom op laot goon"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


COBA EN SJ�RA
Tekst & muziek: Hernandez / Mat Boelen / Leo Timmers / Jean Innemee - melodie: �El Cumbanchero�

Wat moot die Coba Coba dao bij Sj�ra.
Ging heer mer weg daan zag iech bonne s�rra.
Daan sjravelde iech miech bijein,
met alle mood dee iech daan h�b en zag:
Jao iech haw allein vaan diech.

Kom Coba dans ins evekes met miech.
Coba iech haw zoe v��l vaan diech.

* lp : Diverse artiesten � �Veer zinge de samba� � HILL 09872
* cd 1989 : Diverse artiesten - "Veer zinge de samba" - Marlstone Recordings bv - 098921 CDHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE COUNTRYDANS
Mest. w��rd: J. Kraft & B. Daenen - muziek: T. Peters & R. Peters
Zang (*) : El Capsones


* cd : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 3 " - Marlstone Recordings bv - CDL 9605


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE CRAMIGNON
Tekst & muziek: Trad. M.Nita, B. Garnier & Garnier
Zang (*) : Beppie Kraft


't Liefste wat iech daon en boe iech ech veur gaon,
jao, dat is in dee groeten trein en allemaol achterein.

Refrein:
Kom hei en zing en kiek 'ns wie iech spring,
m�t diech hei in dee rijaloet want veer zien same oet.
Kom hei en dans en pak diech noe dee kans,
en dans m�t miech dee cramignon, zoe doen veer eder jaor.

Huur iech e st�k meziek, daan gaon iech al geliek,
en zeen iech niks of niemend mie, allein nog mer us twie.

Goon veer daan in de maot, weer zingend euver straot,
diech lachs nao miech en iech lach tr�k, iech veul get vaan gel�k.

't L�ste vaan deen dans, noe pak iech miech dee kans,
en vraog daan hiel verleef aon diech: blief altied hei bij miech.

* cd 2001 : Beppie Kraft - " Zingend door 't leve " - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DA'S HEERLIK
Mestr. teks: Jean Kraft

's Zoondags weur iech altied zoe verweend.
Daan zeet miene maan: zegk luuster keend.
Blief tiech nog mer 'n eurke in dien b�d- da's heerlik.
Want dat h�bs tiech wel verdeend.
Heer bringk miech koffie op mie bed.
Iech blaajer in 'n aw gezet.
Of iech dreij miech nog 'ns um, heerlik.
K�s 't mer altied zoondag zien.

Och wat h�b iech 't daan good.
Iech kin 'n week laank daorop tere.
't Is zoe jaommer want dee zoondag is zoe veurbeij.
Want die aander daog moot iech vreug oet de vere.

's Zoondags zien mien kinderkes hiel st�l,
en iech bleif in mie bed zoe lang iech w�l.
Ze zien daan allemaol zoe good veur miech- da's heerlik,
want iech bin allein in t�l.
En krijg iech daan 'ns zin um op te staon,
um met hun naor 't park tow te gaon.
Daan dink iech toch zoe deks wat h�bst 't good- da's heerlik.
K�s 't mer altied zoondag zien.

Lalala lalala (veur de hollenders oonder us)

* cd : Beppie Kraft - "Zoondagskind" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE DAAG VAAN DE KLOWN
Teks: B.Salden - muziek: J.Kraft
Zang (*) : Nol Peters
Zang (**) : Frits Rademacher


* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 1" - Telstar TCD 100.719-2
** cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N DAAG VAAN VENDAOG
W��rd: Jef Duchateau
Zang: Ziesjoem!


Refrein:
D'n daag vaan vendaog kum noets mie tr�k.
D'n daag vaan vendaog brach miech gel�k.
Iech h�b de gansen daag vaan eder oor genote,
en daobij h�b iech 'm steveg aofgeslote.
D'n daag vaan vendaog dee waor zoe sjoen.
Jao, zoe'nen daag w�l iech wel altied euver doen.

Zingentere loup iech door de Groete Staat.
Iech loer neet op mien klok, al is 't nog zoe laat.
En veurtot iech nao hoes tow gaon, noe luuster,
daan zing iech dit leedsje in d'n duuster.

* cd: Ziesjoem! - " Lekker mennekes en aander st�kke " - Marlstone Recordings BV - CDL 9740


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAAN BEGINT UT SAME ZINGE
Mestr.w��rd: Ben Erkens - org: "Het wijnfeest" (V.Asten/P.Souer)
Zaank (*) : Beppie Kraft


't Kin gein koed um eve st�l te stoon, beij wat 't leve brink aon diech.
Soms 'ne lach, soms ouch 'n bitter traon, jao, dat g�lt vas en zeker ouch veur miech.

Laot us dao noe neet aon dinke, want veer leve veur de lol.
Laot us met de glazer klinke, goej ze nog 'ns vol.

Refrein:
Daan begint ut same zinge, euver alles wat us bleij en monter maak.
Kom 'ns eve danse, springe, laot ut beer mer lekker sjuime want 't smaak.
Laot miech eve diech umerme en daan z�gke tot iech hiel v��l um diech geef.
Laot de leefde us verwerme, zing m�t miech hartstochtelijk "Iech h�b 't leve leef".

Wat is d'r sjoener es oonder vrun te zien, diech oonderein good te verstoon.
Dat is un plaots, dao sj�t me klaore wien, en gief diech mood um toch weer door te goon.

* cd 1994: Beppie Kraft - " Knatsjgek " - Marlstone Recordings bv CDL 9438


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAAN GOON DE LEMPKES AON
1998: Tekst: Sjef Duchateau - muziek: ?
Zang (*): Angelina

midi

Diech mit dien treurige auge, diech hubs verdreet.
Nachte laank ligks diech te wachte, mer de slieps neet.
Sleet diech neet op in dien kamer met al dien pijn.
Open de deur vaan dien hart, dat is zoe fijn.

Refrein:
Daan goon de lempkes aon, wie sterre bij volle maon.
Gans kort bejein maak de nach toch zoe fijn.
Daan goon de lempkes aon, wie sterre bij volle maon.
Zing daan dit leed, daan h�bs diech gein verdreet.

Diech met dien treurige auge, boe loerste naor oet ?
Kiek wie de zon weer geit sjeine, kiek door de roet.
Al dat verdreet in dien auge, dat geit weer veurbij.
Kom veur dien traone te druge hiel kort aon mien zij.

Diech met dien doezende drumme euver l'amoer.
Ws dich bij miech weer in hoes bis maak iech dat woer.
Kiek mer, de kins al weer lache, de nach is veurbij.
En es diech lachs, jao, daan lache veer toch allebei.

* cd-single 1998: Angelina - "Daan Goon de Lempkes Aon" - Music House Records 9801
* cd 2001: Angelina - "Vaan Leefde Gaon Iech Zweve" - Marlstone Recordings bv CDL 2121HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAAN IS DE STUMMING WEER DAO
Mestr.teks: Frans Theunisz - melodie: "Stimmung in Norden" (Moslener/Possekel)
Zang (*) : Frans Theunisz


Es de sj�tterij de pekskes oet de kaste haolt,
en de vogel op de paol weer in 't zonleech straolt,
exercere, rippetere, prizzenteer 't geweer,
en langsem weurt gepreuf aon 't sj�ttersbeer,
daan is 't bijnao weer zoewied.

* cd 1998 : Frans Theunisz - " Hei Hei Limburgia " - Marlstone Recordings bv CDL 9868


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAAN ZONGE VEER
Tekst & muziek: Sjeng Kraft
Zang (*) : Beppie Kraft


* cd 1991 : Beppie Kraft - "De leedjses vaan Berb en Gradus"- Marlstone Recordings bv - 099130 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS DE GANSE NACH M�T MIECH
Tekst & muziek: P. Lindner, J. Klaver, U. & B. Garnier
Zang(*): Beppie Kraft


* cd 2009 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 10 " - Marlstone Recordings bv - CDL2902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS DE ROCK EN ROLL MET MIECH
Limb.tekst: Jack Wijckmans
Org.tekst & muziek: C.Berry
Oetveurend artiest (*): FietseFreem


Refrein:
Kom noe 'ns eve met miech rocke, of wat is dit.
Want rocke, daovan weurste zoe fit.
Rock en roll, dat is fantasties,
en 't is ouch nog gymenasties.
Kom noe toch 'ns eve beij miech,
en dans de rock en roll met miech.

't Is geine tango, 't is geine jazz,
't is geine rumba, of wie hit de res.
't Geit allein mer um de melodie,
en 't klink ouch neet wie 'n symphonie.

Noe pak miech toch 'ns eve stevig vas,
mer sjeur miech neet metein oet m'nne jas.
Kom sjat, noe sjravel diech nog ins beijein,
want rock en roll met diech, dat is zoe fein.

Iech kiek 'm aon en zegk: "Wat deiste toch ?"
Heer slingert miech daan nog 'ns door de loch.
Dat is neet erg, dat vin iech wel good,
want rock en roll, dat zit miech in 't blood.

* cd (1991) : FietseFreem - "Fietse Manie" - Marlstone 099107 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS DE SAMBA
Tekst & muziek: Niltino / Lobo / Jean Innemee - melodie: �Tristeza�

Dans de samba.
Ederein dans de samba.
Jao zelles meer en ampa.
Samba m�t karnaval.

* lp : Diverse artiesten � �Veer zinge de samba� � HILL 09872
* cd 1989 : Diverse artiesten - "Veer zinge de samba" - Marlstone Recordings bv - 098921 CD
* cd 2000 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 5 " - Marlstone Recordings bv - CDL 2002HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS MET MIECH
Teks: ? - muziek: ?

Iech wow ins gere danse goon,
toen zaog iech e meidske stoon.
Ze lachde hiel leef tege miech,
straolde met haor gans geziech.
Wet geer wat iech hob gedoon,
bin ins neve haor goon stoon.
Wat iech gaar neet had verwach,
raoj ins wat ze zag.

Refrein:
Kom dans met miech, en geef miech eine kans.
Kom in m'n errem en dans met miech deen dans.
Want diech wets gaaroet neet, wat miech dien leefde zeet.
Este mer wets tot iech deen dans noets mie vergeet.

Veer danste door de ganse nach,
iech hob haor toen nao hoes gebrach.
Zie zag hiel leef tege miech,
iech blijf  noe altied van diech.
Wet geer wat iech hob gedoon,
bins ins neve haor goon stoon.
Wat iech gaar neet had verwach,
raoj ins wat ze zag.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS MET MIECH TOT M�RGEVREUG
Teks: ? - muziek: ?
Zang: Angelina


Refrein:
Dans met mich tot m�rgevreug
Dans met mich de ganse nach
Pak noe mien hand en dans, met mich
Num den tied ich blijf, bij diech
Ich ben bleij tot veer heij same zien

Dans met mich tot m�rgevreug
Dans met mich de ganse nach
En laot dich leije laot, dich goan
Dan raak dit toch noets gedaon
Ich ben blij tot veer heij same zien

't is noe toch al middernach
't ging zoe gauw en onverwachs
mer dich p�ns mich en de lachs
ich ben blij met dich oan mien zij
mer den tied geit zoe gauw veurbei
de m�rge is nogal hiel kortbeij

Dans met mich tot m�rgevreug
Dans met mich de ganse nach
Pak noe mien hand en dans, met mich
Num den tied ich blijf, bij diech
Ich ben bleij tot veer heij same zien

Dans met mich tot m�rgevreug
Dans met mich de ganse nach
En laot dich leije laot, dich goan
Dan raak dit toch noets gedaon
Ich ben blij tot veer heij same zien


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANS NOE M�R M�T FIETSEFREEM MEDLEY
Limburgse tekst: Jack Wijckmans & J. Coenen
org.titel: Medley - org.tekst & muziek : Diverse
Oetveurend artiest (*) : FietseFreem


Dans noe m�r m�t FietseFreem

Dans noe m�r m�t FietseFreem.
Had geer us nog neet gezeen ?
Zing noe lekker m�t us m�t,
want veer goon nog neet nao b�d.

Rommedoe

Rommedoe, doe, doe, boerum stink dat spul toch zoe ?
Iech l�k 't hijj, iech l�k 't dao ,och, boe ruuk dat noe toch nao ?
En nao links en nao rechs, danse veer m�t uzzen twie.
Kom en dans noe m�t us op die hoela melodie.

Han umhoeg, han umlieg

Han umhoeg, han umlieg ... han umhoeg, han umlieg.
't Is heij wel gezellig, 't is heij wel ok�.
En kiek miech nao d'n hiele bubs, ze springe wie 'n ree.
Han umhoeg, han umlieg ... han umhoeg, han umlieg.
Han umhoeg, han umlieg ... han umhoeg, han umlieg.

Mien oma

Mien oma en dien oma, zitte bijj de kachel.
Mien oma en dien oma, dat is miech e gekwakkel.
Wie geit 't m�t Pieke ? Pieke is ok�.
Pieke dee is zoe ok�, dee sprink nog wie 'n ree."
En Karel van diech, is dee ok� ?, jao dee is oke.
'ch W�t veur vief gulde, dee is neet ok�, jewel dee is ok�.
Want ze pieke, pieke is ok�.
'ch w�t veur vief gulde, dee is neet ok�, jewel dee is ok�.

Malayka

Malayka, iech w�l geer nao Malayka.
Malayka, iech w�l zoe geer nao Malayka.
Daan goon iech wel m�t 't vleegmesjien.
Jao, dat laot iech uuch zien.
Iech laot hijj daan alles in de steek,
want iech gaon nao Malayka.
Heimwee krijg iech daan wel nao 'n week.
Meh, daan bin iech in Malayka.

Big bamboe

Iech h�b unne groete big bamboe.
Leve God dee jeuk miech zoe.
Iech loup al jaore m�t 'm r�nd.
D'n dokter zeet dat is gez�nd.
Iech loup mer m�t dat dingske r�nd,
en 't hingk miech noe al op de gr�nd.
God w�t wat dao vaan koume zal,
mer iech gaon wel nao 't big bamboe bal.

* cd 1989 : FietseFreem - "Lollie" - Marlstone 098909 CD
cd 1993 : Diverse artiesten - "Party Mix 2" - Marlstone CDL 9317HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSE (SPRING WIE'NE KNIEN)
1999: Tekst & meziek: H. Pfister & Patrick Lexis
Zang (*) : 't Merretkoer


Refrein:
Spring wie 'ne knien en dreij mer lekker in 't roond.
Spring wie 'ne knien want danse is gezoond.

Noe spring uns lekker op en neer,
e pelske kreigste straks wel weer.

Op dee meziek, dao bleijfste goon,
de kins gewoen neet blieve stoon.

Spring wie 'ne knien, iech wel die beijn de loch in zien.
Spring wie 'ne knien, al deiste 't op 't wasmesjien.
Spring wie 'ne knien en dreij mer lekker in 't roond.
Spring wie 'ne knien want danse is gezoond.

Noe pak uuch beij de sjouwers vas,
en hool 'ns alles oet de kas.

't Zweijt, dat steit dich op de kop.
De geis mer door, kumps neet mie stop.

* cd (1999) : Merretkoer - " 't Leve is e fees " - Pebble Music Studio - PMC698


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSE, DANSE
Mestr. w��rd: Jean Kraft

'ch H�b 'n in mien hart gekeke, ich gaon met aw tradities breke.
'ch H�b 'ns alles vergeleke en vertrek euver twie weke.
'ch Gaon genete vaan 't leve want iech weit dat doort mer eve.
'ch W�l nog hiel v��l goon beleve iech w�l leve, leve, leve.

Iech w�l danse, danse, danse, iech w�l danse, dat w�l iech.
Iech w�l zinge, zinge, zinge, dae w�lt zinge, zingk m�t miech.
Iech veul miech bleij iech veul miech good.
Iech veul de kriebels in mie blood.
Wee w�lt dat met miech beleve, leve, leve wie 't moot.

Eed'ren daag weur iech get auwer en de oore goon get gauwer.
Iech haw vaan zon en neet vaan rege, nein, daor kin iech gaar neet tege.
'ch W�l de zon in de zie zien zakke, 'ch gaon mien koffers noe mer pakke.
'ch W�l genete vaan 't leve, niemand h�lt miech noe nog tege.

Ich veul miech es opnuij gebore, en kin genete van al die ore.
'ch Hoop tot alles nog lang maag doore, want iech geneet weer vaan 't leve.

* cd : Beppie Kraft - "Zoondagskind" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSE IN 'T PARREK
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: Bruce Springsteen (Dancing in the dark)
Oetveurend artiest (*) : FietseFreem


Jao, iech huur dat nog altied, ooch al is 't jaore t'r�k.
Want de hoors de meziek al, este leeps euver de br�k.
Iech zal deen tied noets vergete, en beleef 't eders kier opnuij.
Ein dink weit iech zeker, same met miech nog ander luij.
Iech zal dat noets mie vergete, wat waor toen bezunders aon de hand.
Mesjien zalt geer 't nog wete, veer ginge toen danse in 't parrek.

Al van wiet zaogste de lempkes, die h�nge wie sterkes in de buijm.
En zaogste ze branne, nou, dan ging get in diech um.
En hadste e meidske, daan zaotste oere op 'n bank.
En �nder 't vreije, hoorste meziek en ooch de zank.
Iech kin deen tied neet vergete, ooch al weur iech honderd jaor.
Geer zalt 't wel wete, veer ginge toen danse in 't parrek.

Ooch al weur iech noe awwer, en zit in 't parrek op 'n bank,
en geit d'n tied noe ooch gawwer, iech huur nog de meziek.

* cd (1986) : FietseFreem - "Tendum" - Marlstone 0909103 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSE TOT 'T MORREGELEECH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Beppie Kraft


Huur iech 't carralion kleenke, daan gaon iech weer dansen
Veul iech 't keend in miech zinge, joa, daan mot iech dansen
Danse, de res vaan mien leve, en es diech dat auch wils, kom daan naor Mestreech
Want dao wil iech mit diech danse gaon, danse mit diech tot aon 't morregeleech

Huurs diech 't leed vaan 't leve, jao, daan gaon veer danse
Wils diech de leefde miech geve, daan kom met miech danse
Danse, de res vaan us leve, en es diech dat auch wils, kom daan naor Mestreech
Want dao wil iech mit diech danse gaon, danse mit diech tot aon 't morregeleech

Danse.... danse...danse

Danse, de res vaan us leve, en es diech dat auch wils, kom daan naor Mestreech
Want dao wil iech mit diech danse gaon, danse mit diech tot aon 't morregeleech

Klaanke op pleine en straote, kom laote veer dansen
Lui huurste lache en praote, jao, kom veer goan dansen
Danse, de res vaan us leve, en es diech dat auch wils, kom daan naor Mestreech
Want dao wil iech mit diech danse gaon, danse mit diech tot aon 't morregeleech
Danse, de res vaan us leve, en es diech dat auch wils, kom daan naor Mestreech
Want dao wil iech mit diech danse gaon, danse mit diech tot aon 't morregeleech


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO ACHTER BEIJ 'T WELKE
Tekst: ? - muziek: ?

Dao achter beij 't welke
Dao laog 'n hunneke doed
Ze stertsje waor bevrore
Zien betskes laoge bloet
Dao kaom meerke S�kkerstek
Die zag; "Die bies is hallef gek"
Dao kaom meerke m�t water
Die zag; "Dat is 'ne kater"
Dao achter beij 't welke
Dao laog 'n hunneke doed.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO GOON VEER WEER
1999: Teks & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Uitvoerende (*) : Angelina


Niks-te zeutjes aon, laot goon-d'r achteraon,
in polonaise wiej unne k�ttingcaroussel.
L�t op, ich k�m d'r aon, lekker langzaamaon,
tr�k neet aon de b�l.
Laup in de rij, op deeze melodiej,
in polonaise hup'le veer de ganse nach.
Veer goon neet op ein oor, nein-nein veer zakke door,
aon ut buffet sjtaon iech op wach.
Veer goon neet op ein oor, nein-nein veer zakke door,
aon ut buffet staon iech op wach.

Refrein:
Dao goon veer weer.
Kier op kier, zoe ongeveer en rechsumkeer.
De man vaan sjtaol, veer hauwe paol.
De vlag geit in de mas.
Dao goon veer weer.
K�m op-laot goon en blijf dao noe neet stoon.
Jao, kier op kier, zoe ongeveer.
Pak elkaar noe vas.
Jao, kier op kier, dan rechsumkeer.
De vlag geit in de mas.

Un bitje sneller noe, jao-jao dat is de clou,
in deeze kroegetoch.
Mien ierste rendez-vous, wat un ratjetoe,
goej diech in de boch.
Blijf in de rij, op deeze melodie,
in polonaise huppele veer de ganse nach.
Veer renne in galop, mit eine roeje kop,
zinge, sjpringe mit man en mach.
Veer renne in galop, mit eine roeje kop,
zinge, sjpringe mit man en mach.

* cd-single (1999) : Angelina - " Limburgse vent " - TRB Music/Tyrolis


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO H�BSTE D'N VRUN VEUR
2000: Mestr.teks: R.Schaad - melodie: "Daar heb je je vrienden voor" (Schreijenberg & Hartkamp)
Uitvoerende (*) : Raymond Schaad


't Leve geit neet altied euver roeze, 'n wolk versjijnt d�ks aon de horizon.
De moos neet ieuweg dreuver blieve smoeze, meh de moos blieve vechte.
Jao, tege 't slechte, de bis neet allein.

Refrein:
Want dao h�bste vrun toch veur, die geve 't leve kleur,
Daobij veulste diech noets allein en bij hun kinste gei sjagrijn.
Jao, want dao zien d'n vrun toch veur, die geve 't leve kleur.
Want die bringe diech zonnesjien, 'nen echte vrund zal dao altied zien.

De wereld is d�ks hel en oonveurspelbaar,
daan veulste diech soms hopeloos allein.
D'n echte vrun die zien diech daan zoe dierbaar,
want de hoofs mer te belle, en hun te vert�lle, iech bin neet allein.

Want dao zien d'n vrun toch veur, die geve 't leve kleur.
Want die bringe diech zonnesjien, 'nen echte vrund zal dao altied zien.
Want die bringe diech zonnesjien, 'nen echte vrund zal dao altied zien.

* cd 2000: Raymond Schaad - "E Good Begin" - Marlstone Recordings bv - CDL 2013 - Marlstone recordings bv - CDL 2013


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO IS D'R MER EIN VAAN
2000: Mestr.teks: R.Schaad - melodie: "Er is er maar eentje zoals jij" (Schreijenberg & Hartkamp)
Uitvoerende (*) : Raymond Schaad


Refrein:
Dao is d'r mer ein vaan zoe wies diech.
Neet veur e miljoen zow iech diech oets w�lle misse.
Dao is d'r mer ein vaan zoe wies diech.
Iech zow diech 't liefste in 'n duuske w�lle doen.
Dao is d'r mer ein vaan zoe wies diech.
Mie kapitaol, wie 'n prinses bis diech zoe sjoen.
'ch Hoof gein Vanessa, Maxima, iech h�b noe diech.
Nein, iech wel gein aander, want diech bis van miech.
'ch Hoof gein Vanessa, Maxima, iech h�b noe diech.
Nein, iech wel gein aander, want diech bis vaan miech.

Soms gaon iech m�t get vrun ins lekker stappe in Mestreech,
dan goon veer ech e feeske bowwe.
De tent steit op de kop en d'n tap l�p weer volop,
ins eve zoonder vrowwe.
En is 't dan laat, gaon iech nao hoes.
Daan roop iech oonder aon d'n trap: "Hei sjat, iech bin weer thoes".

Diech bis veur miech d'n hoofpries oet 'n groete loterij,
dat maag 'n ederein wel wete.
Iech bin op diech verleef, diech bis veur miech e lekker st�k.
Diech bis um op te ete.
't Is al hiel get j��rkes tr�k.
En moos iech 't nog ins euverdoen, pakde iech diech tr�k.

* cd 2000: Raymond Schaad - "E Good Begin" - Marlstone Recordings bv - CDL 2013 - Marlstone recordings bv - CDL 2013


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO IS E KEEND GEBORE
Tekst & muziek: Harie Loontjens

Dao is e keend gebore,Kyrieleis
e Bl�mke tusse 't kore
Zoe steit 't gans verlore
Kyrie,Kyrie,Kyrieleis.

't Zal zien z��dsjes zejje,Kyrieleis
En es me daan geit mejje
Wee zal nao 't bl�mke krejje
Kyrie,Kyrie,Kyrieleis

Wel zal me 't zien bleuje Kyrieleis
En ziech dem�t bemeuje
Meh 't blijf gestiedig greuje
Kyrie,Kyrie,Kyrieleis

De z��dsjes tussen 't kore
Die gonge neet verlore
Daoveur is 't keend gebore
Kyrie, Kyrie, Kyrieleis


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO IS GEI BEER OP HAWAI
Rolle/Innemee - melodie: "Es gibt kein bier auf Hawai"

* cd 1992 : Diverse artiesten - "Knatch, Boem, Paaf" - Marlstone Recordings bv - CDL 9244


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO IS GEIN STAD IN GANS EUS LENDSJE
Tekst: ? - muziek: ?
midi

Dao is gein stad in gans eus lendsje,
die zoe veuroet geit, zoe floreert
Es eus Mestreech, 'n ierste bijdehendsje,
en boe z'ch 'n eederein zoe weert.
'nen Tram dee zeet geer loupe door eus straote,
gans zoonder reuk en op gelieke weeg,
en g'r hoof mer evekes "pst" te rope,
dadelek steit heer dao, kin zellefs neet mie weeg
Meh mennege reizeger, dee vertrekke wouw,
dee winsde deen tram al nao d'n duvel touw.

'ne Ketel waor hij aongekoume,
dee waogde zestigdoezend kilo zwoer,
meh wie euze Raod dat had vernome,
stelde heer ziech dadelek op de loer.
Dee ketel maag neet door eus straote,
dee rijt us hei d'n hiele boel doorein,
en wie veer doge, en wie veer praotde,
de gemeinteraod dee bleef mer steeds bij "nein"
" Es veer uuch hei m�t laote begoon,
daan zalle eus straote nao d'n duvel goon."

Barnum en Baily die zouwe hei koume,
m�t lieuwe, tiegers, peerd en...vlu,
Die zouwe us hei get koume laote kieke,
abnormaliteite, zellefs minse zoonder pu.
Eus ganse stad h�ng vol plakkate,
aon sommige hoezerdao h�nge 'rs wel tien.
En de mieste lui hoofde dao niks veur te betaole,
veer kraoge dat allemaol veur niks te zien.
Meh wie heer hei moos koume stoon,
toen zaog m'nm al gaw nao d'n duvel goon.

'nen Tied geleie waor m'ch dat 'n allegaasie,
op de Groete Grach bij de s�kkerbekker Gr�goire
D'n tram dee waor dao evekes langs gekoume,
zoe door de kiekout:'ne kerel, e peerd en 'n kaar.
Noe moot g'r miech 'ns good goon begriepe,
deen hiele stop waor eine sjokolaat,
en mennig batter��fke stont daobij te giepe,
tikde z'ch e st�k en p�tsde daan de plaat.
Toen zag Gr�goire al tege zien vrouw:
Och waor deen tram mer nao d'n duvel touw."

Meh aon de Boschpoort k�s heer neet blieve
en in de Barakke dao k�s 't minder koed
De riole woorte dao opgestiepe,
want Rutten sp��lde dao daonig op z'ne poet.
Euze ganse raod en twintig agente
en daartig peerd, wel doezend lui bijein
'n Aw vrouw woort oet h��r hoes gedrage.
Minske, ze vare uuch hei eure hiele kraom doorein
Meh zoonder sj�k, gaans wie me wouw
zoe g�nge v'r m�t dee ketel nao Rutten touw."

't Terrein boe Barnum en Bailey mooste stoon, waore de Koompe.
Es gevolg vaan 'n fikse Regesjoor stoonte de Koompe oonder water.
De wijs vaan dit leedsje is die vaan:
"Iech bin de meister vaan de Kommel," oet de 'Kaptein vaan K�penick.'HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO KAOM 'NE BOER OET LEUVE
Tekst: ? - muziek: ?

Dao kaom 'ne boer oet Leuve
Oet Leuve kaom 'ne boer
Heer kaom Merieke tege
Merieke zag: "bezjour"
Och mie leeste poeleke
Och mie leeste troeleke
Och mie leeste poeleke
Iech h�b veur diech 'ne maan.

Dao kaom 'ne boer op kl�mpe
Dee had e meidske leef
Heer booj h��r honderd g�lde
Es zie ins beij h��m sleep
"Beij diech slaope daon iech neet
H�nderd g�lde w�l iech neet
V��l liever beij me Frenske
Es beij zoe'ne boerekn�l."


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO KAOM 'NE WAOL WALLON
Tekst: ? - muziek: ?

Dao kaom 'ne Waol Wallon
Al in mien hoes maison
Dee stool 'n sjink jambon
Al oet m'ne ketel chaudron
Iech pakde 'ne stek b�ton
En houwde dee Waol Wallon
Al m�t m'ne stek b�ton
Op zien sjinke jambons.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO KUMP DE PRINS EN DE RAOD VAN ELLEF
2005/2006: Tekst: J. Blenco - muziek: J. Paulussen
Zang: Sjeng de Belsj


Refrein:
Dao kump de prins en de raod van ellef,
en eederein dee geit op zei,
kiek ze l�pe in de maot, in de zaol of euver straot,
dat huurt allema�l debij,
Dao kump de prins en de raod van ellef,
let m�r op noe weurd het fees,
jao plezeer geit boven al, luij dit weurd e prinsenbal,
zo wie nog noets eind is gewees.

Kiek ins aon wie miech de preens met ziene septer zweit
heer w�t al te good tot alles even um h�m dreit,
es de vastelaovend um is, is zien mach gedoon
dus is heer van plan om oet zien daak te goon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO KUMP DE SJ�TTEREI
R.Siegels/B.Meinungen - J. Wijckmans
Zang (*) : FietseFreem


* cd 1990 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 2 " - Marlstone Recordings bv - 099024 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO KUMP MARIA
2007/2008 nr.1 : Tekst: Dorrie & Leo Satijn - muziek: Dorrie Satijn
Zang: Duo X-Elle


M�t de Vastelaovend, geit eus Maria op stap.
Vreuger m�t de kinder drin, meh noe de lek'ren hap.
De weurs en ouch gehakbelkes en bl�kskes awwe kies,
die deilt zie oet aon ederein, daan is 't ei groet fies!

Refrein:
Jao, dao kump Maria,
met h��re wagel op 't plein.
Jao, dao geit Maria,
vastelaovend vint zie fijn.
Jao, dat is Maria,
de zuus 'r euveral.
En kumpste Maria tege,
daan is 't carnaval.

Noe nao al die jaore, heet ze'm umgebouwd tot kaar.
Huur, dao kump zie al vaan wied, verkleid wie 'ne clochard.
Meziek, dee heet ze bove drop, zie drejt daan m�t 'r koont.
De lui, die doon daan l�steg m�t, Mestreech springk in 't roond.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO KUMP 'R WEER !
1999/2000 nr.3 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Hawt uuch vas, dao kump 'r weer !
Z�t dat beer mer eve neer,
want 't is noe tied vaan leve en veer goon 'm eine geve.
Kom, veer z�tte hei de tent op ziene kop.
Hawt uuch vas, dao kump 'r weer !
Alles geit noe op en neer.
En es iech zeen tots diech blijfs stoon,
daan z�gk iech diech: kom op, laot goon !

Op eder fies kins diech miech vinde,
op eder fies loup iech veurop.
Iech weit altied wie laat 't begin is,
meh iech weit noets wie laat 't stop.
Meh, dat is toch neet verkierd;
es keend h�b iech dat al gelierd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO LIGK 'NE VREEMDE KEREL
Tekst: ? - muziek: ?

Dao ligk 'ne vreemde kerel in 't b�d
Troederie-derie-derallala
Heer heet ziech zelles touwged�k
Troederie-derie-derallala.

En N�t heet achter 't L�mmelefebrik
Troederie-derie-derallala
De aw sentroen h��r hummekes getik
Troederie-derie-derallala.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO M�T IECH NIKS VAAN HUBBE
Muziek & tekst: Jo Deusings & Koos Snijders
Zang: X-ELLE


Diech hubs miech laote sjrikke, iech m�s eve slikke.
't Kleurke in de haore, foi, 't steit tiech neet.
Al dreug unnen aap unne gouwe rink, 't is en bleif un lielik dink.

Refrein:
Dao m�t iech niks vaan hubbe, hei hool iech de neus veur op.
Dao m�t iech niks vaan hubbe, volges miech bis tiech gans beklop.
Verdomme nog aon touw, hang neet um miene nek,
dien hersepan is hielemaol defek.
Dao m�t iech niks vaan hubbe, maak diech ewweg, diech awwe gek.

De juweele in dien oere, iech durf neet mie te loere.
En daan die tatoeaaasj, op dat, aajt gerimpeld vel.
Al dreug unnen aap unne gouwe rink, 't Is en bleif un lielik dink.

Loer uns heij, iech bin u meidske vaan fatsoen.
Dit kin iech gaar neet appresjeere.
Heij vaan bin iech gans oet mien doen.
Maak diech ewweg, diech awwe gek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO WAOR INS E MENNEKE
trad.

Dao waor ins e menneke
Dat sjeet in e penneke
Zoen hiel klei keutelke
En dat lag heer op e sjeutelke
Heer brach 't nao menier den Dis
En zag:"Hei is lekkere stokvis".
Menier den Dis staok 't in ziene moond
En zag:"Foj,foj,dat is kattestroont"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO ZIT UNNE KEREL OP UT TAAK(Halleluja) - in 5 taole

1987: Tekst & muziek: Huub Noten, Truus Willems & A. vd Born
Zang (*) : Truus Willems, Marie-Louise Mintjens, Raymond Willems & Jo Setton


* ep 1988 : Diverse artiesten - " Oet de 'Royal Sphinx' Revue " - Marlstone Recordings bv - EP098804


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO ZIT VASTELAOVEND IN DE LOCH
Teks: B.Salden - muziek: J.Kraft
Zang (*) :Beppie Kraft


Refrein:
Dao zit Vastelaovend in de loch,
Dao zit Vastelaovend in de loch,
Iech pak mien attribute,
Bin noe neet mie te stute.
Dao zit Vastelaovend in de loch,
Dao zit Vastelaovend in de loch,
Iech maak miech e nuuj kestuum,
Al zit miech dat nog v��lste ruum.

Jeder jaor m�t Vastelaovend,
Kreig iech de kriebels in de maag.
Dat is neet van de lente,
Meh van die drei dol daag.
Iech veul ze daan al kaome,
Iech veul dee gekke trek,
Iech kin neet langer wachte,
Iech veul miech lekker gek.

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAORUM
Teks: Jos van Herpen
Zang: Ziesjoem!


Veurwat bin iech 't sj�ld totstiech zoe kraank bis.
Veurwat h�bs diech neet evekes gewach.
Diech w�ts toch tot mien leefde gans oprech is.
Zoeneet daan h�bste dat toch neet good gedach.

Diech wows diech goon verdrinke in de Jeker.
Meh sjat, daan geiste doed dat weet iech zeker.
Veurwat bin iech 't sj�ld totstiech zoe kraank bis.
Iech h�b diech niks gedoon, al leet iech diech stoon.

Iech weet tots diech get lang h�bs moote wachte.
In regeweer dao aon de berekow.
Mesjiens kin 't de pijn veur diech get verzachte.
Es iech diech z�gk: de br�k waor hartstikke tow.

* cd: Ziesjoem! - " Is dat daan niks Merie ? " - Marlstone Recordings BV - CDL 9513


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAORUM
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
't Pekske is weer oet de kis gehaold,
't beer, dat is nog neet versjaold.
M�t hiel v��l sjmink op 't geziech,
goon veer allemaol, meh neet verpliech.
Zingentere en 'ne sjaterlach,
door d'n duuster, midde in de nach.
Drei daog laangk niks aon de kop,
daorum komme veer die daog neet stop.

E gans jaor ligk 't pekske op de zolder,
te wachte op die daog vaan lol en kolder.
Meh geit d'n d�ksel ope vaan de vastelaovendskis,
daan weite veer weer allemaol wie laat 't is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAORUM LEEF IECH M'N EIGE LEVE
Teks: Ursula & Bert Garnier - meziek: Knipp, Horn-Peters, Steinig, Werner-Jates, Willizil (melodie: "Dat H�tz vun d'r Welt")
Oetveurend artiest (*): Capsones


L�p 't stappe oet de hand, sjriewt mie vruike moord en brand.
En de matteklopper steit achter de deur.

Jao, daan is 't hiel d�ks pries en daovaan weur iech zoe gries.
En iech vraog m'ch aof boerum zoe slech humeur.

En zoe geit dat ederskier, dat geef iech d'ch op pepier.
En de daag denao bin iech weer boont en blouw.

H��r begriepe kin iech neet, boerum ederskier dee kreet.
Proffeteer mer en lach 't leve touw.

Daorum leef iech mien eige leve, en vendaog maak iech de kachel aon.
Vrundsjap, lache en plezeer en e lekker gleeske beer.
(prakkezeer noe neet en kom achter miech aon).
Kraog mie werk weer neet aof, iech had 't miene baas belaof.
De gansen daag l�p heer noe met e laank geziech.

Iech z�gk: kom maak d'ch neet zoe dr�k.
Astrein ligks diech op d'ne r�k.
Jao, bekiek 't, aanders kom iech noets mie tr�k.

En h�b iech weer ins koej zin, weet iech boe iech aon begin.
Iech bel m'n vrun op en gaon weer good op stap.

Zet m'n z�rg aon de kant, spring ins lekker oet de band.
Zeuk plezeer op en maak geinen trammelant.

* cd 2000 : Capsones - "2 Doezend toere" - Marlstone Recordings bv CDL 9945


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT DIEN HART NOE INS SPRIK
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: B.May (Let your love rule your head)
Oetveurend artiest (*): FietseFreem


Kom en luuster noe ins eve nao mien leedsje,
luuster eve nao wat iech vertelle gaon.
Zegk noe neet iech kin neet wachte.
Luuster ins nao mien gedachte.
Dat dien hart noe ins sprik venach.

Kiek de maon ins dee sjeint euver 't water,
en 'n werm windsje wejd euver de zie.
Iech zeen de wind speult met dien haore.
Dit momint wil iech bewaore.
Dat dien hart noe ins sprik venach.

Refrein:
Dat dien hart noe ins sprik.
Dat dien hart noe ins sprik.
Dat dien hart noe ins sprik venach.
De huurs d'n hiele wereld zinge.
Laot diech al de leefde bringe.
Tot dien hart noe ins sprik venach.

't Is zoe lang gelijje tot iech diech gezeen h�b,
en iech weet neet zeker of iech noe neet druim.
Dat iech dit noe maag beleve.
Iech kin zonder diech neet leve.
Dat dien hart noe ins sprik venach.

Iech zeen die geziech en kin 't neet begriepe.
Iech vertel diech dat iech neet zonder diech kin.
Iech mot miech zellef dalik in d'n errem kniepe.
Dat iech nao zoevaol tied hijj same met diech bin.

Is ze hijj of is ze neet hijj ?
Dat dink iech en veul miech zoe blij.
Druim iech noe of druim iech neet ?
D'r is ein dink wat iech zeker weet.
Iech hoop dit geit noets mie veurbijj.
Dink neet, doeg 't , jao.

Iech weet neet zeker ofs diech lang zals blieve,
want in 't leve geit alles weer veurbijj.
Meh dit momint bleif altied bijj miech,
ouch al bin iech neet bijj diech.
Dat dien hart, (dat dien hart).
Dat dien hart, (dat dien hart).
Dat dien hart, (dat dien hart).
Dat dien hart, (dat dien hart).

* cd (1996) : FietseFreem - "8terW�rrek" - Marlstone CDL 9609


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT HADSTE GEDRUIMP!
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Angelina


* 2003: Angelina - "Veer Kier L"
* cd 2003 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 7 " - Marlstone Recordings bv CDL2302HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT HIEL BEKIND GEVEUL
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: Bramlett (Never ending song of love)
Oetveurend artiest (*): FietseFreem


Refrein:
Iech h�b dat hiel bekind geveul veur diech.
Z�k miech noe ins, veuls diech dat ouch veur miech.
't Ging vaan zellef, 't waor neet verpliech.
Iech h�b dat hiel bekind geveul, allein veur diech.

Al die jaore voolt iech miech zoe allein.
Al die kaaj nachte, 'ch h�b lang mote wachte.
Toen kaoms diech. (4x)
Alles waor aanders, iech voolt 't direk.

Veer zien same, veer zien noets mie allein.
D' kins miech vertrouwe, d' kins op miech bouwe.
Iech en diech. (4x)
Alles is aanders, iech voolt 't direk.

* cd (1998) : FietseFreem - "Veer goon op stap" - Marlstone CDL 9819


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS DE SAJS
1958 nr.1 : Tekst: A. Haaken-v. Loo - muziek: J. Feij
midi

Refrein:
Vaan die unnne unne unne
Heet us Triene sajs gemaak
En die unne unne unne
Höbbe kostelik gesmaak
En noe zeet deen erreme maan
Iech höb al drei daog las devaan
Vaan die unnne unne unne
Lik iech noe op eine knap
Dat heet miech die unnesajs gelap

Triene leep te prakkezere
Jeh wat kook iech vandaog
Broun boene höbbe veer zoe gere
Meh dat lik zwoer op de maog
In ins dao zaog zie unne
En die waore goojekoup
Ze koch toen veur e wöllemke
En ze kraog einen hielen houp

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Mestreech is te gek" - Music House Records - SMV020


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS HEERLEK
Melodie: "That's amore" (H.Warren/J,Brooks/Johnny Vangelabbeek)

De ganse daag dink iech aon diech,
zeen iech veur miech dat knap geziech.

En ouch mien hart is neet vaan stein. Bin iech bij diech, weit iech iech metein.

Es iech diech nog mer huur, raak iech gans euverstuur, dat is heerlek.
En es iech diech daan zeen, h�b iech gans miene zin, dat is heerlek.
En iech zing tingelingeling, tingelingeling, iech kin diech neet vergete.
Mien hart tik, tikketikketik, tikketikketik, diech bis veur op te vrete.
't Is zjus of iech zweef, of iech noe pas ech leef, dat is heerlek.
En iech dans zelfs op straot hiel persijs in de maot, bin verleef.
't Is zjus of iech druim, meh iech bin neet aon 't druime, wie heerlek.
Bin tot euver mien oere verleef op diech en dat is heerlek, dat is heerlek.

cd : "Kom laot us zinge" - Marlstone Recordings bv CDL 9916


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS LEEFDE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Beppie Kraft


Refrein:
* cd 2003 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 7 " - Marlstone Recordings bv CDL2302


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS MIEN MAMA
Teks: Jef Duchateau - muziek: ? (melodie: "Viva la mama")
Oetveurend artiest (*): Capsones


Zow iech uuch ins get vert�lle, luuster 'ns good, wat iech noe z�gk.
Iech kin toch 'n hiel leef meidske, in mien hart draag iech h��r altied m�t.
Iech kin h��r vaanaof mien geboorte, dat is toch mien heel leve.
Meh 't is ouch zoe'n apaarte, zie heet miech alles gegeeve.

Dat is mien mama, zie is de allerleefste.
Leve mien mama, zie heet miech al gegeve.
Jao, mien leef mama, dat is d'n allergroetste sjat.
Dat is mien mama, zie moos miech alles liere.
Leve mien mama, iech zal h��r altied iere.
Jao, mien leef mama, dat is d'n allergroetjste sjat.

Ze steit altied veur miech klaor ... mama.
Daag in daag oet ... eder jaor ... mama.
Ach mien leef mama bedaank.
Iech bin m�t diech toch zoe blij, mien hiel leve laank.

Alles wats diech h�bs gedoon ... mama,
zal bij miech ouch wijjer goon ... mama.
Ach mien leef mama bedaank.
Iech bin m�t diech toch zoe blij, mien hiel leve laank.

Iech blijf diech altied daankbaar.
Diech blijfs veur miech oonmisbaar.
Iech z�gk.. diech bis bedaank, mam.
Mien allerleefste mama
oohoohooh.

* cd 2000 : Capsones - "2 Doezend toere" - Marlstone Recordings bv CDL 9945


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT KINSTE NEET WEITE
Berbuer/Smeets - melodie: "Das kannst du nicht ahnen"

* cd 1992 : Diverse artiesten - "Knatch, Boem, Paaf" - Marlstone Recordings bv - CDL 9244


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT MUILKE
2005/2006 nr.3 : Tekst: No�l Fabry - muziek: Raymond de Pauw

Refrein:
Dat woar dat muilke
Dat lekker muilke
En noe kin iech diech neet vergete
Want door dat muilke
Dat lekker muilke
Kin iech neet slaope en neet ete
Iech bin noe gans doorein, iech weet miech geine road
Mien �rrem hertsje geit tekier
Sjevroaje sjroevele langs miene r�gkegraot
En daorum zing iech ederskier

't Sjoenste meidske vaan Mestreech die zag l�s tege miech
Iech haw vaan vastelaovend en mesjiens ouch wel vaan diech
M�h iech waor gans verp�pzak, wie me dat zoe zeet
Wie zie miech toen obbins - dee poen gegeven heet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT'S DIECH MIECH WEER GET FLIKS
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: T.Hardin (Reason to believe)
Oetveurend artiest (*): FietseFreem


Edere kier es diech miech weer ins b�ls,
weet iech direk datste weer get vaan miech w�ls.
Want daan weet iech, dee b�lt miech neet veurniks,
en daan weet iech ouch, dat's diech miech weer get fliks.

Refrein:
Iemand wie's diech, vind toch altied u nuij rund,
dat weet iech wel.
Iemand wie,s diech,is veur niemand unne vrund,
dink allein mer aon ziech zelf.

Diech bels neet um te vraoge wie 't geit,
want iech weet zeker dat diech dat gaaroet niks deit.
Iech weet diech bels neet veurniks,
en daan weet iech ouch, dat's diech miech weer get fliks.

* cd (1996) : FietseFreem - "8terW�rrek" - Marlstone CDL 9609


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT WAOR MIECH WEER E FEESKE
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: T.Paxton (Wasn't that a party)
Oetveurend artiest (*) : FietseFreem


Refrein:
Waor 't vaan de whisky, of misjien de gin.
Waor 't vaan 't beer denao, iech weet 't neet, meh, iech h�b geine zin.
'ch H�b unne kop wie unne ummer, iech geluif iech gaon noe doet.
Wat h�b iech miech gekloet ... dat waor miech weer e feeske.

't Begos met un tas koffie, en e sjtukske vlaoj.
Meh daor huurt 'n dr�pke beijj,
deiste dat neet, daan deiste diech toch schjoaj.
Iech waor neet mie te stoppe, goejde de remme los.
Meh noe bin iech de klos ... dat waor miech weer e feeske.
Iech weet noe beijnao niks mie, alles is e weg.
Iech weet allein nog, dat Fien zag: Kom op jong, staank ins rech.

Tussenstuk:
Wie bin iech thoes gekomme, wee heet miech toch gebrach ?
Iech woort sjus wakker in de gaank, daor laog iech de gaanse nach.

Zoeveul drink iech noets mie, dat waor de letste kier.
Iech drink noe allein meh water, en gaon noets mie aon de schwier.
Iech gaon leve wie unne paoter, en gaon noets mie op stap.
Iech bin gans aofgeknap ... dat waor miech weer e feeske.

* cd (1993) : FietseFreem - "No.6" - Marlstone CDL 9321


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT WEURT MIECH E GEWIEMEL
1999: Tekst: R.M.Th.Quaedvlieg - muziek: H.M.Quaedvlieg
Uitg.: Peter Power Publishing
Zang (*) : FietseFreem


Refrein:
Dat weurt miech e gewiemel, straks in d'n hiemel.
Want geine wilt ter�k, dus is 't erg dr�k.
Dat weurt miech e gewiemel, straks in d'n hiemel.
En ederein heet lol, ouch al is 't erg vol.

Mien oma daans met Elvis, dat vind zie gaar neet gek.
Get weijer hingk Napoleon bijj Ceasar um de nek.
De werrekmaan, de keuning, de kastelein, de smeed,
die stoon dao in de dr�kte, en geine dee daor get vaan zeet.

En es 't ins mien beurt is, en iech daor bove bin,
daan hoop iech toch van harte, dat iech e plaotske vin.
Veer k��me us daor tege, veer zien us dao weer tr�k.
Meh, este nog get ruimte vins, daan h�bste toch wel v��l gel�k

* cd-single 1999 : FietseFreem - "Es de zon sjeint in 't Heuvelland" - Marlstone CDS 9924
* cd 2000 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001
* cd 2003 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 7 " - Marlstone Recordings bv CDL2302HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE H�LS MIECH M�T GEIN PEERD TOES
Tekst & muziek: J.G.M.Coenen
Uitg.: Long Shadow Music
Oetveurend artiest (*) : FietseFreem


De h�ls miech m�t gein peerd toes, iech gaon ins fijn op stap,
tr�k miech noe mien jeske aon en loup nao d'n tap.
De h�ls miech m�t gein peerd toes, noe gein gelammenteer.
Iech gaon miech eine drinke, want dat daon iech toch zoe geer.

Harie waor al jaore getrouwt m�t zien Sofie,
en wat heer gere wilde, m�ch heer allang neet mie.
Heer zaot te sikkeneure, en voolt ziech gaar neet fijn.
Heer dach toen bijj zien eige, noe pak iech miech ins bijjein.
En wat heer toen tege zien vruike zag,
dat had gaar geine mins vaan h��m verwach.

Meh toen nao un tiedsje, toen zag opins Sofie:
Noe luuster toch ins Harie, iech kin diech gaar neet mie.
De geis mer flierefluute, en iech zit hijj mer toes.
Ze maakde ziech hiel koed, en sloog op taofel met 'n voes.
En wat zie toen tege deen Harie zag,
dat had gaar geine mins vaan heur verwach.

* cd (1987) : FietseFreem - "Gere Gedoon" - Marlstone CDL 9425
* cd : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 3 " - Marlstone Recordings bv - CDL 9605HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KIEKS D�N OUGE OET
2008/2009: Tekst & muziek: Patrick Keerssemeeckers
Zang: Joie de Vivre


Refrein:
In Mestreech, kiekste d'n ouge oet
beloer die pekskes, huur die leedsjes
zuug dee Boonte St�rm 'ns goon
In Mestreech, dao is drei daog get oet
hermeniekes, samba ritmes, zuug die lui op straot 'ns stoon
'n Eder reup hei zoe: 'z�gk, h�bste noe nog w��rd?!'
't V�lt neet te geluive, wat in Mestreech drei daog geb��rt
In Mestreech, kiekste d'n ouge oet
't Is dee Geis wat 't 'm deit

Op straot zuut me allein mer, prach en variatie
ederein gesjmink en verkleid in zien creatie
pekskes d�ks zoe sjoen, ederen w�t dat
Veer zien de b�ste Vastelaovendsstad
Oeteldonk en K�lle, geer h�b uuch good vergis
Beloert uuch noe Mestreech en wat Vastelaovend is


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE LEEFS MER EINE KIER!
2010/2011 nr.1 : Tekst: Roelof Kochen - muziek: Jos Kuipers
Zang: Roel en Jos (Peper en Zaajt)


Refrein:
Goej uuch mer de door, en loer neet op 'n oor
Want de leefs mer eine kier!
Dink noe neet allein, aon z�rg en chagrijn
Wanr de leefs mer eine kier!
Want straks es 't gedoon is is 't euver en oet
Daan v�lt niks mie te speule op die trommel of die toet
Goej uuch mer de door, en loet neet op 'n oor
Want de leefs mer eine kier!

Al biste nog zoe riek, al h�bs ste cent wie water
Al biste nog zoe sjoen, daan wach mer 'ns tot later!
Al biste 't good geweend, bis diech e zoondagskeend
Kom bij miech in de lier, want de leefs mer eine kier!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE M�S WETE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Huub Adriaens


De mos wete dat iech ech nog vaan diech haw!
De belaofdes miech iech blijf diech altied trouw.
Alle foto's zien versj��rt.
D'r is zoev��l geb��rd!
Weits diech, dat iech nog vaan diech haw,..!

Is de leefde t�sse us noe ech veurbij?
Steis diech neet mie langer aon mien zeij?
Mien hart is neet vaan stein,
koume veer oets nog bejein?
Of is de leefde noe veurbij?

Toch blijf iech wachte,
lang daog en lang nachte.
En blieve hope, want iech kin diech neet vergete.
Es iech dien stum huur, bin iech verlore,..
Wat iech veur diech veul, dat geit ech noets mie veurbij!

Weet dat iech nog altied vaan diech haw...

* cd 2006 : Huub Adriaens - " 'n Deil vaan mie leve " - Pebble music - PMC 023


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEE GEINE WITTE ROK AON HEET
Tekst: ? - muziek: ?

Dee geine witte rok aon heet
Deit neet m�t
Deit neet m�t
Dee geine witte rok aon heet
Deit neet m�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEE GET W�LT H�BBE...
Tekst: ? - muziek: ?

Dee get w�lt h�bbe dee moot mer kaome
Veer zien allemaol Mestreechter j�nge
Heiderasasa heiderasasa
Veer houwe m�t 'ne kl�ppel tege de b�dplaank aon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEE PAPPEGEJ
1999: Tekst & meziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Geef 'm 'nen drej, dee pappegej.
'r H�lt die klep neet touw, dee vogel in die kouw.
Iech weur harstikke gek vaan dat gebazel,
vaan dee vogel m�t dee kromme snavel.
Heer vlook tot 't verrek, dao boven op dee stek.
Es iech tege zien kouw aon leun, neump heer miech soppegreun.
Geef 'm 'nen drej, dee pappegej.
Wat is 't 'n awhoor, heer moult aon ei st�k door.

Heer zuut 't neet mie zitte, altied die zonnepitte.
Heer weurt toch ouch neet kraank vaan e gleeske sterken draank.
En m�t de vastelaovend zingk heer oet volle boors.
" Iech krijg vaan al dat zinge toch zoe'ne groeten doors ! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEE SJOENEN TIED
Tekst & muziek: Sjeng Kraft
Zang (*) : Beppie Kraft


* cd 1991 : Beppie Kraft - "De leedjses vaan Berb en Gradus"- Marlstone Recordings bv - 099130 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEE VASTELAOVEND VAAN MESTREECH
2008/2009 nr.3 : Tekst & muziek: Jean Debruijn
Zang: Eric Cruts


Refrein:
Dat is de Vastelaovend,
dee Vastelaovend vaan Mestreech
Met hoempapa en tralala,
dat klink vaan Wolder tot in De Heeg
Dao kump de boonte st�rm
dee tr�k veurbij m�t zaank en klaank.
Allemaol, springe veer
met v��l plezeer de ganse weeg.
Allemaol, zinge veer
�t is Vastelaovend in Mestreech

Huurt geer die lekker melodiekes,
die klinke door de straote
hei in us aajd Mestreech?
Zeet geer die lachende geziechte
vaan al die lui die zinge en springe oonderweeg?
Veult geer tot hei get in de loch zweef,
of loupe de sjevraoje uuch ouch al langs de r�gk?
Veult geer dat? H�b geer dat?
Daan is dee sjoenen tied weer tr�k.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEEJ ZOMERAOVEND
Tekst: Anita Haex-Scholtens - muziek: Ronald Moonen
Zang (*) : Frans Theunisz en Tamara Hoekwater


Frans:
Diech bis daor neet zoe lang gebleve,
ut aofsjeid waor eind met un traon.
Diech schreef us naome in ut zand,
twie harte midden op ut strand,
mer diech wis tot ut einde kaom.

Tamara:
Jij hebt mij veel geluk gegeven,
die zomeravond op dat strand.
Onder de sterren en de maan,
zei jij, ik laat je nooit meer gaan.
Ik heb mijn hart aan jou verpand.

Refrein:
Kijk mij eens aan niet zo verlegen.
Kom, leg jouw hand weer in mijn hand.
Ik heb zolang op jouw gewacht,
het hele jaar aan jou gedacht.
Mijn hart staat altijd nog in brand.
Kijk mij eens aan niet zo verlegen.
Kom, leg jouw hand weer in mijn hand.
Ik wil jou helemaal voor mij,
want ik verlangde net als jij,
naar onze liefde op dat strand.

Frans:
Noe tot iech diech hei hub gevoonde.
Tamara:
Nu dat ik jou weer heb gevonden.
Frans:
Zet iech dun tied weer eve stel.
Tamara:
Zet ik de tijd weer even stil.
Frans:
Mien groette leefde is weer truk,
dee zomeraovend vaan geluk.
Frans & Tamara:
Dat is alles wat ik wil
* cd-single 2004 : Frans Theunisz en Tamara Hoekwater - "Die Zomeravond (Deej Zomeraovend)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEEN AWWE PIANO
1999: Teks & meziek : Rene Innemee, Pierre Beckers & Heinz Reumers
Zang (*) : Three of a kind


Deen awwe piano op de lieger sjaol,
vaan zuster Bertha, stoont in de groete zaol.
't Waor get bezunders, jao, gans get bezunders,
deen awwe piano.

Deen awwe piano, dee had gouwe kandeleers,
en toetse vaan ivoor, verslete door en door.
Meh, 't waor e woonder, veer k�ste neet zoonder,
deen awwe piano.

Bertha z�ng m�t us in h��re vrijen tied.
Mie leve laank raak iech dat sjoen geluid neet kwiet.
En es de snaore kloonke, woort good opgel�t,
en oet volle boors z�nge veer m�t.

Deen awwe piano, dee waankele kemood,
dee sjoene zwarte, ach, wat kloonk heer good.
Iech zal 'm noets vergete, dat maag geer wel wete,
deen awwe piano.

Iech zow 't wel w�lle, dee gooje sfeer vaan toen.
Veer spitsde de oere en z�nge daan hiel sjoen.
Iech zal 't noets vergete en zow w�lle wete.
Es noe dee piano k�s praote, wat zow heer vert�lle,
euver ziechzellef en euver Bertha, die twie trow gez�lle.

* cd 1999: Three of a kind - "Geer, uuch en watbleef" - Marlstone Recordings bv - CDL 9836


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEEN HOOP
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Huub Adriaens


MMmmdee morge nonono

Es de m�rge begint, is de nach aon h��r eind!
De zon die daan sjeint, bringk leeg in de m�rge.
Daan dink iech weer tr�k, aon verlore gel�k!
't Maak miech verward die pijn in mien hart.

Refrein:
Jao, deen hoop haw iech vas, dat op miene daag, ouch iech binne maag!
En uuch dao zal vinde en veer us zalle binde.
E leve zoonder einde.
Jao, deen hoop haw iech vas, dat op miene daag, ouch iech binne maag,
en uuch dao zal vinde, en veer us binde.
In iewegheid nonnononono!

Eur l�tste w��rd, leef same in vrei,
staot aon elkaars zei, geef kleur aon 't leve.
Eur hart laog bij us, huur de wind dreug dit leed.
Daor boe geer noe zeet,
gein pijn, gein verdreet!!

* cd 2006 : Huub Adriaens - " 'n Deil vaan mie leve " - Pebble music - PMC 023


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEEP IN MIEN HART
Tekst: ? - melodie; "Diep in mijn hart'
Zang: Beppie Kraft


deep in mien hart
kin iech neet koed zien op diech
want diech bis alles veur miech
zalste dat noets vergete
deep in mien hart
is nog �n plaots veur diech vrij
mien leefde die geit noets veurbij
dat is wats diech moos wete
diech waors zoe slech nog neet
wat me ouch euver diech zeet
�ch w�l diech neet kwiet
iersdaogs daan krijgste toch spiet
daorum sleet iech veur altied
diech in mien hart

wat �nen aand�re vaan diech zeet
�t kin miech niks sjele
laot ze mer praote
iech num �t mer erm lui
op d�n doer goon die verhaole
miech ech vervele
kom bij miech tr�k
en iech begin m�t diech weer opnui


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEES STAD
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Beppie Kraft


sjoen is dees stad
boe iech bin gebore
sjoen is dees stad
wie zie ligk aon de maos
wie d�ks is dees stad
door zengers bezoonge
h��r straote en pleine
boe iech es keend h�b geraos

al waor iech geblinddook
iech voont dao de weeg
en zow miech d�r vrijoet bewege
al waor �t gans duuster of sjiemereg leech
iech voont alle straote en stege

want dit is mien stad boe iech bin gebore
m�n hart h�b verlore
stad zoonder gehaos
dit is mien stad boe iech altied zal vinde
de r�s in mie leve bij meujerke maos
en wie iech ouch reisde op dees planeet
iech h�b �t gezeuk meh iech voont �t dao neet
want dit is mien stad hei bin iech gebore
�ch mien hart h�b verlore aon meujerke maos

sjoen is dees stad
ze is wie herbore
sjoen is dees stad
aon de iewige maos
en d�ks is die stad
nog weure bezoonge
al is ze neet mie
wat ze oets vreuger waor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEIT 'R 'T NOE OF DEIT 'R 'T NEET
W��rd: ? - muziek: ?
Zang (*) : Johnny Blenco & Marjo


Refrein:
Deit 'r 't noe of deit 'r 't neet ?
Is 't weer mis of h�b iech noe beet ?
Iech zeuk mie leve laank al nao 'ne leuke vent.
't Is v��lste st�l in hoes, 'ch w�l leve in de tent.
Jao, deit 'r 't noe of deit 'r 't neet ?
Da's veur miech 'n vraog en veur h��m 'ne weet.
Weurt heer de maan dee sjat tege miech zeet ?
Jao, deit 'r 't noe of deit 'r 't neet ?

Zie l�p ederen daag in de Groete Staat te proonke.
Nao edere maan dee langs geit, steit ze te loonke.
En kump eine devaan op h��r aof, noe en daan weurt zie roed.
Vol verwachting bromp zie dan hiel st�l dit leed veur ziech oet.

Zie tr�k A.O.W. en ze is nog altied joonkvrow,
dus ze maag noe veurgood vergete dat wat zie wow.
Meh mesjiens huurt h��r oer de stum vaan pestoer, dee h��r begraof,
en daan vraog ziech Lewis in h��r kis nog eine kier aof.

* cd 1999 : Johnny Blenco & Marjo - "Te sjoen um woer te zien" - Marlstone Recordings bv CDL 9930


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEKE OP DE GR�ND
Limb.tekst: Ber Daenen
Org.tekst & muziek: R.Bowling (Blanket on the ground)
Oetveurend artiest (*): FietseFreem

midi

Kom en loer ins oet de venster, kiek naor de maon, zoe vol en r�nd.
Deit diech dat neet opnuij deenke aon die deke op de gr�nd.
Deenk ter�k aon us ierste leefde, och, wat waore veer nog j�nk.
�nder 't maonleeg neet verlege, op die deke op de gr�nd.

Iech haol die deke oet de hangkas en daan gaon veer nog ins ter�k,
naor dat plaotske langs 't water, daor kort beij die aw Maosbr�k.
Umtot veer noe getrowd zien, wilt nog neet zegke, 't is gedaon.
�nder 't maonleeg weer beijeijn zien, op die deke op de gr�nd.

Och, wat waor dat toch romanties, wat waore veer 'n prachtig st�l.
�nder 't maonleeg, zoe fantasties, de sterre fonkelde zoe f�l.
Wetste, es iech daoraon ter�k d�nk, kreig iech weer zin um ter�k te goon.
M�t us twie� naor dat plaotske, en die aw deke op de gr�nd.

* cd (1989) : FietseFreem - "Lollie" - Marlstone 098909 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE HAN IN DE LOCH
Tekst: Patrick Keerssemeeckers - melodie: 'Die handen in de lucht' (Ren� Schuurmans)

D'n daag verdwijnt, achter 'n hiel zwoer w�rkweek
Iech spooj m'ch gaw nao hoes, iech raak noe gans vaan streek
Astrein daan zeen iech in de kaffee al m'n vrun weer stoon
Die zinge daan vaan "laot meh lekker goon"

Refrein:
Die han goon in de loch en veul d'ch vrij
Laot diech noe 'ns goon, en kom debij
Doeg meh m�t us m�t, de ganse nach
Dink noe neet aon m�rge
Die han goon in de loch en veul d'ch vrij
Drej 'ns lekker roond, dat huurt debij
want 't is e fees, de ganse nach
dus geneet en lach

Gans de stad is hei gez�lleg oonderein
E fees weurt hei gebojd door euze kastelein
't M�rgeleech dat kump al oet, 't is weer zoe gedoon
Meh zing dit m�t, es veer nao hoes touw goon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE JAPANNERS
Mestr.tekst: John Thoma - org. P. Fiedler (melodie: "Der Jodelautomat")
Zang (*) : El Capsones
Zang (**) : Hub'n Bub'n


Al gezeen, al gehuurd, neet wied eweg mer ... heij in de buurt.
't Is te gek ... 'tis splinter nuij, en 't is weer vaan die luij.
'ne Gooje raod ... gaot doa nao tow ... veur kinder en veur de vrouw.
Dao vind geer .. allerleij ... get vaan weerde en kiksjooserij.

Refrein:
Die Japanners, Japanneeze, jeh die Jappe,
jao, die make ouch oet alles vaan die lappe.
Veur 'ne radio, veur 'ne video,
veur unnen televizie of 'nen tellefoon.
Veur 'ne radio, veur 'ne video,
ouch veur 'n antwoordapparaat kint geer dao goon.

Hob geer dao, uch keus gevoonde,
"Made in Japan", dat steit d'roonder.
Mer zoonder stroom of batterij,
deit 't niks en ouch neet heij.

Noe let op, en gaot 'ns loere.
't Heet twie ouge, 'n neus en twie oere.
De moond steit ope, dee geet neet tow,
't heet de trekskes vaan 'n vrow.

* cd 1996 : El Capsones - "Capsonestied" - Marlstone Recordings bv - CDL 9625
** cd 2001 : Hub'n Bub'n - "Wir Sind Wieder Da !" - Music House Records - MHA-0104HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE OUGE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Hans Emmen Trio


Hiel lang h�b iech gedach,
iech red 't wel allein
Dat leve met die vrowlui
Ach 't bringk verdreet en pijn
De boek vol vaan de leefde.
En noets mie wittebroed
Dat vrijgez�lle menneke
Blijf iech tot aon mienen doed

En es miech soms eine zag,
diech blijfs neet lang allein,
Zag iech, iech staon sinds jaore
Weer lekker op mien bein
En noets zal iech mie valle
Veur Lieske of Merie
Nein noets zal 't geb��re
In gein doezend jaore mie

Meh daan die ouge, de sjoenste ouge
Die iech oets zaog in mien leve
ze loerde naor miech
En iech verlore, finaal verlore;
verdroonke in de ouge vaan diech

Iech zaog miech alweer zitte
Zoe duf veur d'n teevee
Tien winkels veur ei kleidsje
Veur miech is 't pass�e
En 's aovends weer vert�lle
Zegk boe bis diech gewees
Nein sinds iech allein bin
Is 't leve weer e fees

En al liekent 't leve
soms tristig en zwoer;
iech bin in d'n hiemel
es iech in die ouge loer

* cd 2002 : Hans Emmen Trio - "E good recep" - Marlstone Recordings bv - CDL 2223


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE TWIE MET HUNNE MONEKA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Angelina


* 2003: Angelina - "Veer Kier L"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE ZOMERNACH
Maastr.tekst: Jean Kraft - muziek: ?
Zang: Beppie Kraft


D�ks deenk iech tr�k aon die ore,
En aon 't land boe iech diech veur d'n ierste kier zaog.
'ch Had gaw mien hertsje verlore,
wie 'ch m�t diech dao op 't strand in 't z�nneke laog.

Iech zal 't noets mie vergete,
Wiestiech deen aovend aon miech 'n serenaod h�bs gebrach.
Diech zals 't ouch nog wel wete,
want diech bleefs bij miech en 't woord 'n romantische nach.

Refrein:
Want in die zomernach,
moch iech hiel eve de leefde beleve m�t diech,
'ch Had noets gedach tot 't meh waor veur ein nach,
meh de heels neet vaan miech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH
Tekst: Ursula & Bert Garnier - muziek: melodie: "Si tu t'appelles m�lancolie"(Shepstone/Dibbens)
Zang (*) : Beppie Kraft


Iech kiek in dien ouge.
Dao steit gesjreve, diech bis nog verleef.
En dat veul iech nog ederen daag.
Veer zien nog altied hiel gel�kkeg.

Diech h�ls nog altied v��l vaan miech,
daorum gaon iech zingend door 't leve.
Diech bis 'ne zonnestraol veur miech,
iech h�b m�t diech 'n heerlek leve.
Diech h�ls nog altied v��l vaan miech,
daorum gaon iech zingend door 't leve.

En iech haw ouch nog v��l vaan diech,
iech w�l diech al mien leefde geve.

En nao al die jaore vaan hiel v��l vr��g,
en soms ouch get tegeslaag,
gaon iech veur diech door dik en dun.
Veer zien nog altied hiel gel�kkeg.

* cd 2001 : Beppie Kraft - " Zingend door 't leve " - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH ALLEIN
1982: Tekst: Johan Pletzers - Muziek: D. de Pauw
Zang: Willy Vrijhoeven

midi

Refrein:
Diech allein, diech allein, diech h�bs 't leukste muilke !
Diech allein, diech allein, in eeder wang e kuilke !
Diech brings miech op de gooje weeg, diech bis d'n ingel vaan Mestreech.
Diech brings miech op de gooje weeg, diech bis d'n ingel vaan Mestreech !

Iech zal diech ins vert�lle, leefste sjat,
ich h�b nog noets zoev��l plezeer gehad !
Veer h�bbe us noe liere kinne,
en same goon veer get beginne !
Z�gk keend, noe geef e muilke ezzebleef !

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Noe is 'tied" - Music House Daan Smit BV - MV017


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BEHUURS BEIJ MIECH
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: Sting (Every Breath You Take)
Oetveurend artiest (*): FietseFreem


Ieck k�s diech al 'n week, en es iech nao diech keek,
dat maakde miech vaan streek, 't gaof miech 'nne steek.
Diech behuurs beij miech.

Sinds iech heum daor zaog, lik heer op m'nne maog.
Iech h�b miech deks beklaog, 'ch kin 'm noe zeve daog.
Heer behuurt beij miech.

Iech zeen noe in, 't heet toch geine zin.
Mien hart dat brik, wat h�bs diech miech geflik.

De maaks miech zoe vaan streek, iech waor nog unne leek.
Iech kin diech noe 'n week, 't gief miech 'nne steek.
Diech behuurs beij miech.

Diech bis weg en iech bin noe gans allein.
'ch weet geine raod en 't deit miech toch zoe'n pein,
In elk geziech zeuk iech nao dat vaan diech.
Wat moot iech doon, verlangs diech gaarneet naor miech ?
Iech bleif mer hop, hope, estebleef.

* cd (1986) : FietseFreem - "Tendum" - Marlstone 0909103 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS DE ZON
Mestr.tekst: H. Bollen - org. B. v.d. Bossche (melodie: "Ga met mij mee")
Zang (*) : El Capsones


Soms druim iech tots dich neet mie bij miech bis,
tot iech allein bin en diech zoe mis.
Iech bin daan oonzeker, oonzeker en bang,
bang veur de towkoms, meh dat doort noets lang.

Refrein:
Want mien hertsje geit ope, zoegaw iech diech zeen,
de vlinders gekrope es iech diech verween.
Daan bin iech gel�kkeg en drink iech op diech,
daan v�l iech mien longe en zing ich veur diech.
Diech bis de zon, diech bis de zie,
diech bis de leefde, wat w�lste nog mie ?
Diech bis de zon, diech bis de zie,
diech bis de leefde, wat w�lste nog mie ?

En zoe goon veer same, nao alle lande,
en eilande sjoen, m�t prachtige strande.
Veer leve vaan leefde, de zon en de zie,
de wind en het water, wat w�lste nog mie ?

M�h d'n tied zal us liere wat veer nog neet wete,
d'n tied zal us liere verdreet te vergete.
Dus kiek na de wolke en dreif m�t ze m�t,
lach nao 't leve en kom m�t miech m�t.

* cd 1996 : El Capsones - "Capsonestied" - Marlstone Recordings bv - CDL 9625


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS E LEKKER JOONK
1966 nr.1 : W��rd: A. Paulussen - muziek: M. Everaarts

Refrein:
Diech bis e lekker joonk
Diech höbs 'nne leuke moond
Diech maags miech pune keend
Iech bin zoe gaw verweend
Diech bis e lekker joonk
De höbs 'nne leuke moond
Diech maags miech pune keend
Diech bis vas oet Mestreech

Met vastelaovend zien veer allemaol geliek
En eeder pekske steit us ao zoe sjiek
Dao weurd neet geloerd nao bloond of gries
Want die daog is geine mins good wies
Zuuch dao löp e lekker joonk
Ut geit al gaw vaan moond tot moond

* cd 1994 : Diverse artiesten - "Iech bin zoewie iech bin" - Pivot SMV 010


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS M�T GOUD NEET TE BETAOLE
Tekst: J.Kraft - muziek: J.Schmitz (melodie: "Du bist mit Gold nicht zu bezahlen")
Zang (*) : Beppie Kraft


Refrein:
Diech bis m�t goud, m�t goud neet te betaole.
Geine diamant, kin zoev��l leech oetstraole.
Diech te bezitte en diech te besj�rreme.
Zal nao vendaog, m�ne levensinhaajd zien.

Kumpste e leuk meidske tege en in d'n hart brand e vuur.
Biste e bitsje verlege, dat geit zoe in de natuur.
Pakste h��r �nder d'n errem, pr�nkste m�t h��r in de stad.
Kreigste soms kaajd en soms werrem, daan zegkste tege die sjat.

Diech bis m�t goud, m�t goud neet te betaole.
Geine diamant, kin zoev��l leech oetstraole.
Diech te bezitte en diech te besj�rreme.
Zal nao vendaog, m�ne levensinhaajd zien.

Este daan jaore getroud bis, weure d'n haore get gries.
W�tste wat leefde en leid is, biste gel�kkig en wies.
Zegkste daan tege d'n kinder, totste �t zoe good h�bs gehad.
Daan loerste weer nao dien vruike, zegkste weer tege die sjat.

* cd 1990 : Diverse artiesten - "Maske" - Marlstone Recordings bv - 099020
* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 1" - Telstar TCD 100.719-2
** cd: Klumkes Blumkes - "Kom-kom" - Onger os CD 7235
cd 1992 : Diverse artiesten - "Knatch, Boem, Paaf" - Marlstone recordings bv - CDL 9244HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS MIE MEIDSKE
Teks: Jean Kraft - muziek: ?
Zang (*) : Beppie Kraft


Iech kin hun noe al jaore, en ze hadde 't zoe fijn.
Noe h�bbe zie grijs haore, meh ze zien nog bijein.

Lang zien ze noe al same, en h�bbe v��l beleef.
Meh, 't is of zie nog vrije, zie zien nog ech verleef.
Heer zeet noe ederen daag nog: " 'ch Vin diech e lekker dier".
Zie w�lt dat gaar neet huu-uu-re, toch zeet heer eed're kier:

Diech bis mie meidske, ich haw zoe v��l vaan diech.
Diech bis e woonder, och, blief bij miech.
Al hiel v��l jaore zien veer noe same.
Iech w�l dee sjoenen tied, m�t diech noets kwiet.

* single-cd (1999) : Beppie Kraft - " Es 't water vaan de maos ... " - Marlstone Recordings bv
* cd (1999) : Beppie Kraft - " Walse en polka's " - Marlstone Recordings bv - CDL 9904HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS MIE VREUWKE
Zang (*) : Anthony

Refrein:

* single-cd 2000: Anthony - "Diech bis mie vreuwke"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS 'T VEUR MIECH
Mestr.tekst: T. Thoma - org. Kolibries (melodie: "Musik, Bier und e M�dche")
Zang (*) : El Capsones


Es iech bij diech bin, daan h�b iech gooj zin.
E meitske wie's diech, m�t zoe leef geziech.
Iech dans m�t diech roond, kiek nao diene moond.
Iech bin gek op diech, diech bis 't veur miech.

Iech zaog diech zitte wie iech waor gaon stappe.
't Ierste momint waor iech gans vaan de kaart.
M�t diech wow iech danse, m�t diech wow iech walse.
M'n hart g�ng tekier in 'n raozende vaart.

De slaag vaan de wals g�ng sjoen in de maot.
Meh dee vaan m'n hart w�rkde z'ch oet de naod.
't Leve m�t diech h�b iech veur de boeg.
Veer veulen us thoes op 'n wollek zoe hoeg.

Bis diech nog solo, vroog iech deen aovend.
Iech bin allein en m'n hart is nog vrij.
Diech gaofs es antwoord: iech waor al ieder drei jaor verleef,
meh dat is noe veurbei.

Deen avend wow iech hiel kort bij diech zien.
Iech dach toen daan ouch in d'n hiemel te zien.
Want es iech diech zeen, raak iech vaan mien st�k.
Es iech m�t dich dans, jao, dat num iech gel�k.

* cd 1996 : El Capsones - "Capsonestied" - Marlstone Recordings bv - CDL 9625


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS U LEKKER MENNEKE
1978: W��rd: J.Kraft en L. de Vos - muziek: J.Kraft
Zang : Beppie Kraft


Miene maan is unnen druuge, dee is altied bij miech toes.
En 'r zit mer veur die kiekkas en iech krijg 'm neet oet 't hoes !
Meh met de carneval maak iech 'm kraank, want daan zing iech drei daog laank.

Refrein:
Diech bis u lekker menneke, kom geef miech 'ns 'n henneke,
daan laot iech diech 'ns zien, wie sjoen de carneval kin zien !
Diech bis u lekker menneke, kom geef miech 'ns 'n henneke,
en trek gei laank geziech, meh spring en dans met miech !

Eeder jaor met vastelaovend krijg iech kriebels in mien bein !
En daan zegk iech tege deen druuge: jungske, laot miech neet ellein !
Veer goon weer same naor 't prinsebal, want 't is weer carneval !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS OP DE K�PKE GEVALLE
Tekst & muziek: Sjeng Kraft & L.de Vos
midi

Diech bis op de k�pke gevalle,
diech bis nog gekker, gekker, gekker es 'n sj�p.
Diech bis op de k�pke gevalle,
iech spring nog liever, liever, liever vaan de br�k.
Iech bin e meidske vaan good fetsoen,
en daorum kin iech, kin iech, kin iech dat neet doen.
Diech bis op de k�pke gevalle,
diech bis nog gekker, gekker, gekker es 'n sj�p.

Iech leep ins m�t de karneval te zinge op de br�k.
Toen kaom 'n aordig meidske langs, dat reep iech eve tr�k.
Veer h�bbe same get vert�ld en toen zag iech hiel fien:
Es iech m�t diech op stap moch goon, zou iech gel�kkig zien.
Ze trok e laank geziech, en zag toen tege miech :

* lp : Diverse artiesten � �Veer zinge de samba� � HILL 09872
* cd 1989 : Diverse artiesten - "Veer zinge de samba" - Marlstone Recordings bv - 098921 CD
* cd 1990 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 2 " - Marlstone Recordings bv - 099024 CDHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS 'T Z�NNEKE
1995 nr1. : Tekst & muziek: Ursula & Bert Garnier
Zang: Duo Ammezasie
nr.3 Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer

midi

Refrein:
Diech bis 't z�nneke, jao diech allein
Es iech diech zeen daan bubbele m'n bein
Of 't noe regent of st�rmp in Mestreech
Diech bis veur miech e werm zonneleech
En eederein dee kin ut aon diech zien
Diech bis veur miech e str��lke zonnesjien
Vaan diech allein kreig iech kriebels in de maog
Diech bis 't z�nneke veur miech met die drijj daog

En iech h�b vlinders in miene boek
En iech bubbel wie e bleedsje aon 'ne stroek
M'n haore stoon rechop, m'n kneje knikke hel
Iech krijg sjevraoje, jao iech h�b hinnevel
Es iech diech mèt karneval zeen goon
Daan deenk iech: wie kin zoe get bestoon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS VASTELAOVEND
2008/2009: Tekst & muziek: Ursula en Bert Garnier
Zang(*): 't Volk vaan Limburg


Refrein:
Iech weet neet wees diech bis!
En iech weet neet boes diech woens!
Mer ein dingk weit iech zeker,...
Diech bis miech toch get sjoens!
Diech kins toch zoe genete,
En straols vaan kop tot tien!
Want diech bis Vastelaovend,
Vastelaovend, Vastelaovend!
Jao, diech bis Vastelaovend,
dat kin ederein toch zien!

Diech h�bs miech zjus geraak,
iech veul e vunkske euversloon.
En w�l diech liere kinne,
wete wie �t kin bestoon!
Ofs diech �t in d�n gene h�bs en zoe gebore bis?
Mer iech weet bijnao zeker, tot iech miech neet vergis?

Iech veul wats diech w�ls z�gke
en iech raoj �t al metein.
De hoofs niks oet te l�gke
want veer hure ech bijein!
Veer zien dem�t gebore, jao diech bis zjus wie iech!
En kinne neet dezoonder, diech bis gemaak veur miech!

* cd 2009 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 10 " - Marlstone Recordings bv - CDL2902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS WIE DE ZON
Tekst: Huub Adriaens - muziek: ?
Zang (*) : Huub Adriaens


Iech bin zoe verleef zweef in de wolke,
veer zien zoe stapel opein
Al biste neet hijj in gedachte,
zien veer toch bijjein jao toch bijjein
Iech h�b noe mien leefde gevoonde,
mien leve laank blijf iech diech trouw
Want diech bis `t meitske boe iech v��l vaan haw

Refrein:
Diech bis wie de zon
oneindig sjoen
sjus unne druim boe iech in leef
Diech bis wie de zon
Zoe straolend sjoen
Bin zoe verleef

Iech mos diech gewoen eve belle,
um eve te praote medein
Um eve dien stum weer te hure,
is altied zoe fijn altied zoe fijn
Nog eve daan zien veer weer same,
mien leve laank blijf iech diech trouw
Want diech bis `t meitske boe iech v��l vaan haw

En es veer daan same zien, zing iech veur diech dit leed,
Want iech haw zoe v��l vaan diech un aander w�l iech neet

* cd 2006 : Huub Adriaens - " 'n Deil vaan mie leve " - Pebble music - PMC 023


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH BIS ZOE LEEF
Zang (*) : Taai Taai

Refrein:
Diech bis zoe leef, zoe leef,
diech bis mienen hartendeef.
Iech bin in de w�lke m�t diech,
in de zevende hiemel veul iech miech.
Want diech bis zoe leef, zoe leef,
iech h�w v��l vaan diech.
Dien leefde bev�lt miech,
dien wermte die h�lt miech,
veur altied en iewig bejj diech.

Iech h�b diech getroffe, en dat num iech boffe,
balanceer op de rand vaan gel�k.
Zal diech alles geve, diech giefs miech nuij leve.
Iech h�b mien vertrouwe ter�k.

H�bs miech laote wachte, wel doezend-ein nachte.
Boe bis diech al die jaore gewees ?
Hoofs niks oet te l�gke, want iech zal diech z�gke,
mit diech is 't leeve 'n fees.

* cd: Taai Taai - " Alles oonder kontrol "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIEG DEEGS MIEN HART TOCH ZOE'N PEIN
W��rd: Sjeng Kraft - muziek: J.Kraft & J.Beckers (melodie: "Het Noodlot")
Zang (*) : Beppie Kraft


Refrein:

* cd : 1989 : Beppie Kraft - "Beppie"- Marlstone Recordings BV - 098919 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH DEENKS MER DATSTE ALLES MAAGS VAAN MIECH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Die Twie


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH KINS MIECH TRALALA
1967 nr.1 : Tekst & muziek: Sjeng Kraft
Zang (*) : Beppie Kraft
Zang (**) : Diverse artiesten
Zangn (***) : Klumkes Blumkes

midi

Refrein:
Diech kins miech tralalalala, diech kins miech tralalalala
Diech kins miech tralalalala, en nog v��ll miejer
Diech kins miech tralalalala, diech kins miech tralalalala
Diech kins miech tralalalala, en nog v��ll mie

Ut waor met vastelaovend en Pie had goojen doors
Heer zag tege zien vruike: iech h�b geluif iech koors
Iech gaon miech eine pakke deen doors is zoe geles
Geef miech mer ins get duite iech l�s 'n ganse fles
Meh zie zag: Pieke stop! Dee weijer geit neet op!

lp : Diverse artiesten � �Veer zinge de samba� � HILL 09872
** cd 1989 : Diverse artiesten - "Veer zinge de samba" - Marlstone Recordings bv - 098921 CD
* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 1" - Telstar TCD 100.719-2
** cd : Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2
* cd 1990 : Diverse artiesten - "Maske" - Marlstone Recordings bv - 099020
* cd 1990 : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 2 " - Marlstone Recordings bv - 099024 CD
* cd 2000 : Diverse artiesten - "Vastela�ves Virus" - Telstar TCD 10227-2
*** cd : Klumkes Blumkes - "Kom-kom" - Onger os CD 7235HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH KREIGS UNNE STOOL IN D'N HIEMEL
Tekst & muziek: Sjeng Kraft
Zang (*) : Beppie Kraft


* cd 1991 : Beppie Kraft - "De leedjses vaan Berb en Gradus"- Marlstone Recordings bv - 099130 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIECH MAAKS MIECH BR�L
1990/1991: Tekst & muziek: Jo Ritzervelt

Refrein:
Diech maaks miech br�l m�t diene pr�l.
Sjeij oei, diech h�bs van bloze gein ben�l.
Diech maaks miech br�l. m�t diene pr�l.
lech weur nog gek van diene flawwek�l.

Wie oet dei pr�l de iersjte noete kloonke,
begos d'n hoond al sjt�llekes te joonke.
Diech bleus diech op dei pr�l hardsjtikke d�l.
Jao ore achterein, 't weurt te v��l.
't Is dan ouch neet langer aan te hure.
Veer kriege zellefs ruizing m�t de bure.
Veur diech sjpeilt dat gein rol,
diech h�bs aan bloze lol.
lech vraog miech aaf,
wie lang h�ls diech dat vol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIEN MASKE
1993/1994: Tekst: Peter Rietveld - muziek: Piet van Sloun

Refrein:
Hool dien maske oet de kas
Loer of 't pekske diech nog pas
Want vastenaovend is in 't land
Dao woord 't gans jaor op gewach
Dat weurt gevierd m�t praal en prach
En dat lierde veer dus naovenant

De vastentied dei is weer in 't land
Dat sjmeidt beej oos weer eine vaste band
Die dreij daag neume veer oos m�t
Veurtot pesjtoer 't kruiske z�t
Oos Amie weurt dan weer normaal
Veur oos al hiel sjpeciaal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIENE LETSTE JAS
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Merretkoer


Refrein:
D'r zitte gein tesse in dien leste heume,
d'r zitte gein tesse in diene houte jas.
D'r is geine roeie haave, dee ste mit kins neume.
Dus z�rreg, tots diech op tied d'n spaorcent h�bs verbras.
Want d'r zitte gein tesse in dien leste heume,
d'r zitte gein tesse in diene houte jas.

Jaorelaank h�b iech zitte spaore,
eeder d�bbelsje beet iech in twie.
Daor kaom iech weer vaan tr�k m�t de jaore,
en noe h�b iech gein d�bbelsje mie.
Want mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
die heet 't miech bijgebrach.
Jao, mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
die heet miech altied gezag :

Jaorelaank dach iech tot iech mos bouwe,
aon un eppelke tege de doors.
M�h opins ging miech dat toch berouwe,
stoede miech dat toch tege de boors.
Want mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
waor errem, m�r toch zoe riek.
Jao, mien mooier zoe gries, en daordoor zoe wies,
die sjat had toch groet geliek :

* cd (2000) : Merretkoer - " 't Fees geit weier " - Pebble Music Studio - PMC001


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIESJEE JOHNNY
Limb.tekst: Jack Wijckmans
Org.tekst & muziek: M.Kn�pfler (Walk of Live)
Oetveurend artiest (*): FietseFreem

midi

Kint geer Johnny, heer dreijt alle oldies,
aon m'nnen hoela, iech wil diech neet mie.
Kint geer Johnny, heer heet alle oldies,
heer heet 'rs v��l, wel 'n doezent of twie.
Dink neet aon meidskes, allein aon pleetsjes,
oh jee, wat heet heer der v��l.
Dreijt z'n pleetsjes es 't maag,
ze dreije in 't r�nd, eder oor vaan d'n daag.
Dreijt z'n plate m�t plezeer en m�t v��l krach,
dreijt z'n plate tot deep in de nach.
't Steig 'm in de kop, 't is z'nne levensjob,
jao, 't is z'nne levensjob.

Diesjee Johnny, heer dreijt altied plate,
d'n top veertig kint heer oet de kop.
Diesjee Johnny, haw 'm in de gate,
vaan �nderaon geit heer nao d'n top.
Altied m�r dreije, altied m�r praote,
oh jee, wat deit heer dat good.
Dreijt z'n pleetsjes es 't maag,
ze dreije in 't r�nd, eder oor vaan d'n daag.
Dreijt z'n plate m�t plezeer en m�t v��l krach,
dreijt z'n plate tot deep in de nach.
't Steig 'm in de kop, 't is z'nne levensjob,
jao, 't is z'nne levensjob.

* cd (1986) : FietseFreem - "Tendum" - Marlstone 0909103 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIT WEURT 'N NACH
Tekst: Ursula en Bert Garnier & Huub Adriaens - muziek: ?
Zang (*): Huub Adriaens


Maondag en dinsdag en goonsdag zout miech alles tege,
donderdag, vriedag waort 't zelfde dit haw iech neet vaol
toch h�b iech die week m't v�l leid en pijn �m gekrege
m�r noe gaon iech stappe en gaon, oet miene baol

Refrein:
dit weurt 'n nach um noets te vergete
en u fees boe iech vaan geneet
wie laat 't weurt, w�l iech gaar neet wete
't weurt 'n nach die iech noets vergeet

weurt 't weer vriedag, zit iech al vaan sm�rges te wachte
en is 't daan tied, gaon iech zeker de tegen aon
alles zit iech daan opzijj, veur die heerlijke nachte
en wat iech uuch z�gk, heij k�mp miech noets eine aon

* cd 2006 : Huub Adriaens - " 'n Deil vaan mie leve " - Pebble music - PMC 023


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOBBEL DREJJE !
Tekst & muziek: Ursula & Bert Garnier
Oetveurend artiest (*) : Dobbel Drejje


Veer hadde lui gevraog um veur us get leuke leedsjes te goon sjrieve,
en veer hope tot dit veur us en in de touwkoms altied zoe maag blieve.
Noe stoon veer hei, zien ech tevrei en koume noe um uuch plezeer te bringe.
Dus l�t mer op, staot op de kop, daot m�t us m�t en laot us same zinge.

Refrein:
Dobbel Drejje steit weer veur uuch.
klaor um te goon zinge en make daan fees,
veur ederein,joonk en aajd,gaot achterein !!
Dobbel Drejje, veur uuch, veur allemaol,
lekker zinge, in tent,kaffee of zaol,
veur allemaol, in mojerstaol, jao allemaol�..!!

Veer stoon hei m�t us veer, dat wouwe v'r zoe geer en hawwe vaan 't leve.
En op de b�hne of op toneel doen veer us b�s en w�lle alles geve.
Dus luuster ezzebleef, want veer zien weer op dreef en laote uuch neet langer wachte.
Dobbel Drejje, oet Mestreech, bringk uuch misjiens op aander gedachte !!

* cd 2000 : Dobbel Drejje - "Drej m�t us m�t" - Marlstone Recordings bv CDL 2039


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE PI DOE
Teks: Mat Boelen - mezi�k: Harrie Heltzel

Doepi doepi doepi doe.
Doepi doepi doepi daa.
Doepi doepi doepi doe.
En iech weet nog gaar neet hoe.

Tipi tipi tipi ti.
Tipi tipi tipi taa.
Tipi tipi tipi ti.
En noe weit iech ut gaar neet mie.

Dabi dabi dabi daa.
Dabi dabi dabi doe.
Dabi dabi dabi daa.
Iech bin alweer te laat.

Rette tette tette taa.
Rette tette tette tei.
Rette tette tette taa.
En noe bin iech hielemaol gaar.

Troeloe loeloe loeloe loe.
Troeloe loeloe loeloe laa.
Troeloe loeloe loeloe loe.
Jao, ut is unne gekke boel.

Doepi doepi doepi doe.
Doepi doepi doepi daa.
Doepi doepi doepi doe.
En iech weet nog gaar neet boe.
En iech weet nog gaar neet boe.

lp 1978 : Diverse artiesten - " Straotkarneval " - Helderhof H 781215


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOEG M�R ZOE
Tekst & muziek: Similee, Delanclay, Pera & Theunisz
Zang (*) : De Nachraove


Refrein:

* lp 1987 : Diverse artiesten - "Vastelaovend same 3" - Marlstone Recordings bv - MARL 098716


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOECH 'T LEECH MER OET
Tekst & muziek: Johnny Blenco
Oetveurend artiest (*) : Johnny Blenco


Refrein:
Doech 't leech mer oet, z�t us mer in de duuster.
Iech w�l allein dien gefluuster hure in mien oer.
Doech 't leech mer oet, want iech weit, diech geis lege.
En daor kin iech neet tege, nein, dat v�lt miech te zwoer.
Doech 't leech mer oet en sleet ouch de gordijne.
Daan kin gein leech binne sjeine, door 't glaas vaan de roet.
Want zeen iech dien prach geziech, kreig iech, al beluigste miech,
weer e hart wie e broed, dus doech 't leech mer oet.

't Kump zoe d�ks veur, daan vergeit miech de zin,
daan dink iech: nein, noe trap iech neet mie drin.
Iech laot miech vaan diech neet langer mie belege.
Meh es iech diech daan zoe veur miech zeen stoon,
is 't met al miene weerstand gedoon.
Zoe kin mie leve toch neet weijer goon.

* cd 2001: Johnny Blenco - "H�b geer effe tied ?" - Studio: Marlstone Recordings bv - CDL 2038


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N DOEJE GIRAF
1999/2000 : Tekst & muziek: Bert & Ursula Garnier
Zang (*) : Dobbel Drei


Refrein:
Iech gaon dit jaor verkleid es doeje giraf !
Geiste m�t m'ch m�t es beer ?
M�t z'n twie� zien veer m'ch e k�ppelke.
Vaan us kreig ederein 't heen en weer !
Veer pakke us bijein en goon daan same oonderweeg,
en zinge in 't park vaan Mestreech.
De berekoul, die weurt e Vastelaovendsmonumint,
en de Gemeinteraod is in z'n illemint !

Wat 'n allegasie, wat 'ne flawwek�l.
Bere d'roet, giraf d'rin, daovaan weur iech zoe br�l.
Vergeve en vergete, want veer lache noe hiel hel,
um haaf Mestreech, dat roondl�p in giraf- of berevel.
Want zoe e k�ppelke, dat deit 't gaar neet slech.
en zoe kump alles op z'n puutsjes weer terech !

* single-cd 2000: Dobbel Drei - "D'n doeje zjieraf"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOEZEND EN EIN NACH
2000: Tekst: Jos van Herpen - muziek: Jos van Herpen, Joep Servais & Conny Peters
Zang (*) : Ziesjoem!


Refrein:
Ali h�lt zoe vaan Dalila, mer Dalila zuut 'm neet. (2x)
Doezend en ein nach, heet heer gewach, heet heer gewach. (2x)
Doezend en ein nach, heet heer op h��r gewach.

Sjoenste meidske vaan 't land kin Ali gaar niks sjele.
Mer m�t Dalila aon de hand ... Jetz kommen die Kamele.
Druime tot ze same zien, 's nachts in 'n oaas.
Mer 's m�rreges sjrik 'r wakker, jaomer, mer helaas.

Dalila zouw zoe gere m�t e lekker vrundsje vrije.
Mer niemes zuut h��r stoon, zie w�t daoveur gaaroet gein reie.
H��re groete leeste is, eine groete ramp,
want Ali zit al iewe in 'n olielamp.

* single-cd 2001: Ziesjoem! - "Doezend en ein nach"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOLORES
Limb.tekst: Raymonde Quaedvlieg
Org.tekst & muziek: Heltzel/Leenders
Oetveurend artiest (*) : FietseFreem


Och Dolores, och Dolores,
diech bis al die jaore de sjoenste gebleve.
Och Dolores, och Dolores,
daorum h�b iech diech zoev��l breve geschreve.
Och Dolores, want veer waore gel�kkig,
en hele zoev��l vaan 't leve.
Och Dolores, diech waors toch mien leefste.
Dat wiste, dus bleefste mer wachte op miech.
Och Dolores, diech waors toch mien leefste.
Dat wiste, dus bleefste mer wachte op miech.

Och Dolores, och Dolores,
dien leefde h�b iech daornao noets mie vergete.
Och Dolores, och Dolores,
diech waors gaans mien leve, mien dagelijks ete.
Och Dolores, wie iech nao diech verlangde,
dat h�bste meschien noets gewete.
Och Dolores, m�t diech in m'n errem,
had iech 't zoe werrem, al waor 't ouch kaajd.
Och Dolores, dat blijje, dat vrijje,
is jaore gelije want noe zien veer aajd.

* cd (1998) : FietseFreem - "Veer goon op stap" - Marlstone CDL 9819


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOM DOM DIEDELIEDOM
Tekst & muziek: D. van Altena & J, Kraft
Zang (*) : Beppie Kraft


Refrein:

* lp 1985 : Beppie Kraft - "Beppie aanders"- Marlstone Recordings BV - Hill 98503


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DONNA
Tekst & muziek: ?
Oetveurend artiest: FietseFreem


Refrein:
Ooh Donna , ooh Donna.
Ooh Donna , ooh Donna.

'ch Had 'n vriendin, Donna hidde zie.
Sins iech heur kin, wil iech gein ander mie.
Och, iech how zoe vaan heur.
Donna heej, Donna boe biste noe,
boe biste noe ?

Niemand zeet miech, boe iech heur vinde kin.
Iech deenk altied aon heur, ze waor gans miene zin.
Och iech how zoe vaan heur,
Donna heej, Donna boe biste noe,
boe biste noe ?

Veurwat, gingste weg, en leets miech hij gans allein.
Boerum h�b iech, altied pech, ach dat deit pijn.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOOCH MER TOET
1979: W��rd: B. Salden - muziek: J. Innemee
Zangn 1 : Ritmic Group & Pierre Cnoops
Zangn 2 (*) : Ritmic Groep


Refrein (2x):
Dooch mer toet op die toet, joa dan geit et veuroet.
Loat us mer toete, dan hubbe veer plezeer !
Dooch mer toet op die toet, joa en sjei noets meer oet,
of 't moos zien veur ei klei sjlukske beer !

Noonk Sjang dee kreeg vaan Tant Marie,
e fijn kedo veur bie de hermenie.
Die maak meziek, die groete toet,
mer 't kump noe jederein de oere oet !

Dee vasteloavend trok d'n optoch roondj,
en Sjang trook mit, verkleid es boonten hoondj !
Hee kwispelstaartte en hee blees de toet,
en alle lui die toeten 'm noe oet !

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOOT DE SAMBA
Tekst & muziek: Prado / Leo Timmers / Mat Boelen / Jean Innemee - melodie: �Mambo jambo�

Doot de samba
Sjriew caramba
Doot de samba
Sjriew caramba

* lp : Diverse artiesten � �Veer zinge de samba� � HILL 09872
* cd 1989 : Diverse artiesten - "Veer zinge de samba" - Marlstone Recordings bv - 098921 CDHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�RREP AON DE MAOS
1982: Tekst: Jack Wijckmans - muziek: Louis Braken

Refrein:

* cd: CV De Beerbieters - "Veer goon 'ns lekker d'raon (alle Haarder hits vaan 1981 tot 1998)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOUW DOUW KINNEKE
Tekst: ? - muziek: ?

Douw douw kinneke douw
Slaop en doeg dien uigskes touw
W�lste daan neet zwiege
Op 't v�tteke zalste kriege
Douw douw kinneke douw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N DRAANKEUVERVAL
2009: Tekst: Remko Renckens - muziek: ?
Zang (*) : Ziesjoem!


de ieskas is leeg, de spaorpot ouch
iech h�b al in weke neet zoe geklaog
mien duite zien eweg, mien cent bin iech kwiet
bij de baank krijg iech zoewiezoe gei krediet

gister weur iech miech, nog op straot gezat
in mien graasj steit nog mer ein leeg krat
m�t aander w��rd, iech zit aon lieger wal
wee deit m�t,�??? aon d�n draankeuverval

Refrein:
dadada � draankeuverval� dadada -draankeuverval
dadada � draankeuverval
doors h�b iech ummer en euveral
dadada � draankeuverval� dadada- draankeuverval
dadada � draankeuverval
doors h�b iech ummer en euveral

in miene kop h�b iech e plan gemaak
deen drekmaan heet toch ouch gestaak
iech kin �t laote doen door �ne Pool
iech daon �t liever zelf m�t e waterpistool

iech sjriew; han umhoeg, dit is �nen euverval
twie viefteg veur e p�ls, wat �ne stomme kal
m�t aander w��rd, iech zit aon lieger wal
wee deit m�t,�??? aon d�n draankeuverval

deen erme kastelein, w�t ziech geine raod
heer lach miech oet en goejt miech zoe op straot
m�t aander w��rd, iech zit aon lieger wal
deit nog eine m�t,� aon d�n draankeuverval

* cd 2009 : Ziesjoem! - "Noe brant de lamp" - Marlstone Recordings BV - CDL 2934


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIJJ DAOG
1978 nr.1 : Tekst & muziek: J. v.d. Meulen
midi

Refrein:
Drijj daog gaon iech weer aon de zwier
Pak miech e pelske kier op kier
En bijj ut Mooswief e spierke poor
Vaan smörreges vreug tot saoves laat
Springe door de Groete Staat
Zoe goei iech miech dedoor

Met vastelaovend is ut weer zoe wiet
Die drijj daog wel iech noets mie kwiet
Iech haw vaan lol en väöl plezeer
Wie unne echte Mestreechteneer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIJJ DAOG D'ROP OET
1960 nr.1 : Tekst & muziek: M. Niel
midi

Geer nump 't later toch neet m�t, 'n ederein dee dat wel w�t.
En ellik jaor, zeet mer ger�s,
daan lik de breef van de belas-ting in de b-�s !
De wereld is neet laank meh r�nd,
dee good kin lache is gez�nd.
En noe alleh ! Drijj daog d'rop oet,
al m�t 'n trommel of 'n ratel en 'n toet.
En noe alleh ! Drijj daog d'rop oet,
al m�t 'n trommel of 'n ratel en 'n toet.

Meh ! Zit toch neet zoe st�m achter die roete.
Geer doot of geer neet w�t wat leve is.
K�mp m�t de vastelaovend mer nao boete.
Veur eine kier h�b geer daan niks gemis.
Sjang, pak diech d'n Merie,
want noonde-, noondepie:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAOG EN DREI NACHTE
Teks & mezi�k: P. Hanssen

Refrein:
Drei daog en drei nachte hoof Merie mich toes neet te verwachte.
Drei daag en drei nachte verander iech neet van gedachte.
Sjots en sjeif en gaar neet in de maot,
loup iech m�t mie beerepak op straot.
Drei daog en drei naachte verander iech neet vaan gedachte.

De groetste gek bei us op straot,
vroog iech um eine gooje raod.
Dee heet miech toen hiel gaw gezag:
Maske, haaw toch pin, al is ut daag en nach.

lp 1978 : Diverse artiesten - " Straotkarneval " - Helderhof H 781215


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAOG IS TE KORT
2005/2006: Tekst & muziek: Patrick v.d. Weijer

Refrein:
Drei daog carnaval is v��l te kort
Daorum vier iech 't veer weke!
Vastelaovend is veur miech 'n sport
En dit jaor gaon iech mien record verbreke!
Iech gaon naor eder zitting en naor eeder bal
De zuus miech m�t die daog weer ederen aovend euveral
Want drei daog carnaval is v��l te kort
Dus daorum vier iech 't ... veer weke!

Zoe gaw de prins bekint is, gaon iech aon ei st�k door
En sjei ouch neet mie oet
Ich gaon daan gans Mestreech aof, en loer neet op 'n oor
Iech leef miech lekker oet
Mer ach dee tied vluig zoe veurbij
Dus pak iech nog drei daog de bij


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIJJ DAOG VERLORE
1996 nr.1 : Tekst & muziek: Marc Quaaden & Peter Ruijters
Zang (*) : Ziesjoem!

midi

Refrein:
Drijj daog laank verlore
Eine kier per jaor
Veuls diech wie herbore
En bis daan weer e gans jaor veur d'n hiele wereld klaor
Drijj daog laank verlore
Dat is heijj 'n eederein
Want boeste geis of boeste steis,
Tr�fste de Mestreechter Geis
Iech bin drijj daog in Mestreech verlore

Un heise stroot, m'n veuj kepot, m'n tong wie schoorpepier
M'n vuurroej oere toete vaan ut blooze kier op kier
Iech loer get euver kruus dat is vaan de pijn aon miene kop
M'n tesse die zien leeg, noe zien mien duite ouch nog op
En ummertow deenk iech, iech stop veurgood
Meh ut zit miech in ut blood

* cd : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 3 " - Marlstone Recordings bv - CDL 9605


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREIJ MER AON 'T SJRUIFKE
Tekst & muziek: John Coenen & Johnnie Blenco
Zang: John Coenen


't l�p wel los , 't kump wel good
daot wie iech, iech weit wie 't moot
eve door de kneeje, han bove de kop
dreij mer aon 't sjruifke aanders l�p 't in de sop
't l�p wel los , 't kump wel good
daot wie iech, iech weit wie 't moot
sj�ddel met 't v�dsje, wink ins naor de luij
dreij mer aon 't sjruifke
en begin, begin, begin,
begin nog ins opnuij

deks l�p 't in 't leve neet altied rech veuroet
daan zitste flink deneve, daan zien de z�rreg groet
kreig iech daormet te make, kump 't veur miech zoe wied
daan zal miech dat neet rake
want iech, iech zing altied:

't l�p wel los, 't kump wel good...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREIJ ZOMERS LAANK
W��rd: Sjeng Kraft - muziek: C.Assous & E.Marney (melodie: "My best souvenirs")
Zang (*) : Beppie Kraft


Refrein:

* cd : 1989 : Beppie Kraft - "Beppie"- Marlstone Recordings BV - 098919 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREIJE !
1996 nr.2 : Tekst & muziek: Ursula & Bert Garnier
nr.1 Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer


Refrein:
Pak miech beij de slippe vaan mien humme,
pak miech beij de piepe vaan mien brook.
Daan goon veer eve samen op de huukskes,
"Dreije!" rope veer op ederen hook.
Pak m'ch vas en loer 'ns in mien ouge,
spooj diech want veer mote weijer goon.
Veer rake aanders in de knuip en ederein geit op de luip.
Daan blieve veer allein heij stoon.

Dreije !

En kiek iech veur miech zeen iech dien v�tteke.
Dreijstiech diech um zeen iech diene moond.
Daan r�p weer eine "allemaol dreije", en daan goon veer in 't roond.
En in de slinger vaan die boont verklede luij, huurste eders kier opnuij.

Dreije !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREIKEUNINGE
Tekst: ? - muziek: ?
midi

Drei keuninge, drei keuninge,
Gef miech 'ne nuijen hoed,
Mienen awwe is verslete,
Miene vajer maag 't neet wete,
Drei keuninge, drei keuninge
Drei keuninge in 't veld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N DREKMAAN
1952 nr.1 : Tekst & muziek: J. Kraft
Zang (*) : Beppie Kraft

midi

Refrein:
D'n drekmaan, dee geit stake
Tot heer geine höllepmotor aon zie keerke heet
D'n drekmaan, dee geit stake
Zoonder motor is zie keerke neet compleet
Noe weit ziech de gemeinte geine raod
'N drekwei weurd noe zeker eeder straot
D'n drekmaan, dee geit stake
Zoonder motor is zie keerke neet compleet

Dao is get gaonde in Metsreech
Dao is get aon de hand
En es dat neet weurd opgelos
Daan weurd ut eine ramp
De drekluijj zien neet mie kontent
Zie höbbe ein bezwoer
Proteste zien al ingedeend
Noe zink Mestreech in koer

* cd 1990 : Diverse artiesten - "Maske" - Marlstone Recordings bv - 099020
* cd : Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2
* cd 2000 : Diverse artiesten - "Vastela�ves Virus" - Telstar TCD 10227-2HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREUVER MOULE OF DEROP KLATSE
Tekst: ? - melodie: 'Ze kunnen kletsen wat ze willen' (Manke Nelis)
Zang: Huub Eikenboom


Refrein:
Dreuver moule of derop klatse
meh twellef vorwluij h�bbe veerentwintig batse,
en este ut neet geluifs menier
t�l iech ze toch nog unne kier.
De h�bs die grote en aoch kleine,
vaan die dikke en die dunne en die fijjne,
meh in wellekke bats iech daan aoch kniep.
In 't midde l�p un striep

Neet mie t�lle, neet mie deile
en aoch deenke hoof neet mie,
't is d'n tied vaan de computer,
alles steit toch op un floppie.
Meh es 't toch geit, euver batse
Daan bedink iech miech inins,
datste 't toch m�t e bitsje meujte
nog oet de k�pke kins

Iech bin l�ts nog, in Paries,
naor de Moulin Rouge gewees.
Now, iech wow datste dat gezeen hads,
jonge jonge wat e fees.
Twellef meidskes, zoonder slipke,
en dat waor nog mer 't begin,
zoonder floppie, zoonder chippie,
zuuste toch dat dat nog kin


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRINK, DRINK, LACH INS EN DRINK
Peters/Brands - melodie: "Trink, trink, Br�derlein trink"

* cd 1992 : Diverse artiesten - "Knatch, Boem, Paaf" - Marlstone Recordings bv - CDL 9244


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T DRINKLEED
Mestr. teks: Jos van Herpen - muziek: S.romberg & D.Doelly (melodie: "Drink, drink, drink")
Zang: Ziesjoem!


Rum, wien, spa, beer, glazer v�lle dat doen veer zoe geer.
Rum, wien, spa, beer, draank in de hand, allemaol op en neer.

Refrein:
Drink drink drink, kom drink m�t us m�t, dao weurt gaaroet neet op us gel�t.
Drink drink drink, kom drink m�t us m�t, want veer hove nog lang neet nao b�d.

Drink uuch e p�lske, wien of limmenaad.
Dink neet aon m�rrege, mesjiens weurt 't laat.
V�l 't glaas tot aon de rand, pak 't in de rechterhand.

Refrein:
Drink drink, drink m�t us m�t, op us weurt neet gel�t.
Drink drink, drink, 't b�d kin wel wachte, plezeer is noe w�t.

Klink m�t de glaazer zoetot iech 't huur, viva de lol, viva d'n ambesjuur.
Sjoonkel m�t vaan rechs nao links, totste aon niks aanders dinks.

* cd: Ziesjoem! - " Is dat daan niks Merie ? " - Marlstone Recordings BV - CDL 9513
* cd : Diverse artiesten - " Vastelaovend in Mestreech 4 " - Marlstone Recordings bv - CDL 9633HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRUIME
Tekst: Lou Clermonts - muziek: ?
Zang (*) : Idem Dito


Refrein:

* cd-single 2003 : Idem Dito - " Laot 'ns goon " - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRUIMER
K.Mol - Limb.Tekst: Lou Clermonts
Zang: Neet Kepot Te Kriege


Maondagm�rge haaf nege, ach iech kin dao neet tege
Lange geziechte, beij us in de wiek
Tiendoezende wiele, op weeg naor 'n fiele
Jao, ein dingk is zeker, geine mins kump nog op tied

Iech had in bed moote blieve, twie w�rreme lieve
Lekker lang same, oonge-sj�neerd
M�r v'r moote prestere, eintoenig funksjenere
En iech vraog m'ch d�ks aof, is ut dat allemaol weerd

Refrein:
Ze numme miech unne druimer, � bitsje oongewoene
Laop m�r lekker naor de maon, iech kin de ganse wereld aon
'ch w�l allein m�r genete, vaan z�rreg niks mie wete
Iech druim vaan ut paradies, heij in mien glaze pelies

Bange direkteure, ze blieve alteid m�r zeure
Tien procent minder wins, wat moote ze doen
Snel eve sanere, w�rkeloosheid kr�jere
Es beloening 'n handdr�k vaan oonderhaaf miljoen


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUET VAAN 'NEN HOLLENDER M�T E MESTREECHS MEIDSKE
Tekst: ? - muziek: ?
midi

Ach m'n liefste schatteboutje,
Kom, belazer miech noe get,
Wat ben jij een aardig vrouwtje,
Miene naom dee is toch Bet.
Ik zou eens graag willen onderhand'len
Iech bin douf heij aon die oer,
Mag ik met jou niet eens gaan wandelen?
Diech bis aon 't verkierd kentoer.

Wat heb jij een aardig snuitje,
Vins diech dat daan toch zoe sjoen?
Kom met mij en word mijn bruidje,
Huur noe ins dee leven toen !
Heerlijk is jouw slank figuurtje.
Diech bis miech te kaal, te stief.
Lieveling, gun mij eens een uurtje,
M�t dien pu al vaan mie lief.

Wel, mijn allerliefste kindje,
Gaank mer nao dien negerij.
Wil je mij niet als je vrindje?
Krieg de koorts mer op d'n preij,
Ik zou dolgraag met je trouwen.
Die is good, 't is manjefiek,
En ook heel veel van je houwen
Zjeng is op de zjerremiek.

Gaank hun mer dao achter z�gke
Tot diech heij gei meitske l�s.
Iech hoof diech dat neet noe oet te l�gke
Smeer 'm noe en laot miech m�t r�s.
Op eder p�tsje is te vinde
Ouch 'n d�kselke veur drop
Zeuk dao achter beij bekinde
En noe lazerstraol mer op.

Ach vaarwel jij snoezig meisje
Ik heb jouw taal niet goed verstaan
Ik onderneem nu weer mijn reisje,
Ik zal weer naar het noorden gaan.
Iedereen zal ik vertellen
Dat 't vrij beroerd hier was.
Ik laat me heus niet langer kwellen,
Hier woont toch een ander ras.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DWEERS DOOR MESTREECH
?

Refrein:
Dweers door Mestreech, allemaol weer speulentere.
Dweers door Mestreech, noe en daan sjeigelentere.
Dweers door Mestreech, uzzen accu is nog lang neet leeg.
Want veer barste vaan de energie in de zaate hermenie.

't Pekske aon, 't pruukske op en sjmink op 't gezich.
Dao doen veer allemaol aon m�t, al is 't neet verplich.
Veer laoten us weer goon en kaome neet mie stop,
al mote veer op han en veu de Sint-Pietersberg op.HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME