HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AAS ENNEN TREIN
Tekst & muziek: Sef Claessen

Refrein:
Weej gaon aas'nen trein,
mit de groeten optocht mej,
en loepen aas enne gek dao daorop,
waen deut d'r mej.
Weej gaon aas'nen trein,
mit de groeten optocht mej,
da wurd ie hoe langer, hoe langer,
dot toch mej

De Gekke Maondig optocht,
in ut Lottums Peggeland,
daen is toch aaltied prachtig,
vul minse aan d'n kant.
Toch motte ok soms wachte,
daan is d'r wer en gaat,
weej hebbe dao waat op gevonde,
en wette waat, wette waat.

Weej zien dit jaor toch is beneejd,
hoe of ut now zal gaon,
of mier verkleide minse,
nevve de kant gaon staon.
En kump d'r daa zo'n getje,
goej aal ow remme los,
en maak daa gow en treintje,
vaan hosse-hosse-hos...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOORREBRULLUF
Tekst & muziek: Sef Claessen

Aas vroeger boore trouwde, waas daat duk en hiel geduns,
vul minse moojde zich mit Sjeng, Merie of Truus en Funs.
Haaj zeej genog vaan dit en ok nag hiel vul merges land,
haaj haen ok koewe, verkus en ok henne naovenant,
De elders en femilie ginge praote,
waat ut broedspaar zoeal meude en moos laote.
Maa waas daat aallemaol gebeurd,
daa woord de brulluf goodgekeurd.

Refrein:
Dao kump ze aan... de Boorebrulluf,
de Broed en Broedegom veurop.
Dao in de koets, op enne alde pulluf,
en de buurt d'r achter, die stut op de kop.
De alde luuj, dun Burgervader en Menier Pestoer,
oma's, opa's, naeve, neechte, alles zingt in koer:
Dao kump ze aan... de Boorebrulluf,
Ut is fies in Booreland,
Want ut is fies in Booreland.

De naobere kwaame siere op de stal of in de scheur,
ut fies woord thoes gehalde, want de zaal dae waas te deur.
Petatte schelle, kok bestelle, iederien meek vort,
de mis begoos um tien oor, anders waas dun daag te kort.
Daonao woord good gegaete en gedronke,
mennig gleske beer of wien woord daan verschaonke.
En waas daan 's aovus iederien geveld,
daa woord dun ooievaar besteld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT GROETE FIES VAAN DE PRINS
Tekst & muziek: Sef Claessen

Weej kwaame dor durp en ok langs de Zaal,
dao waas ut toch zo biestig druk.
Wal vief reejje diek en gen doorkomme aan,
en weej huurde ok gojje meziek.

Refrein:
Waat zeen weej hee, waat is hee toch te doon?
Weej zulle hee is efkes binne gaon.
Waat is ut hee gezellig, waat en minse,
en aal goj zin, jao, waat kunde baeter winse.
En iedereen is heer op dizzen daag,
de neejje Prins kump oet de pomp vandaag.
(2x)

Weej zien hee gekomme vur de neejje Prins.
Wae zal daat toch waere dit jaor.
Waen is de gelukkige Lottumse mins.
Nag efkes, daa kump ie, ech waor!

En later, daa godde ok nag nao d'n Hook,
en ok nao de Zwaan toe misschien.
En kriede daan honger, daan is ut ok good,
um beej de Maashof en ut Pumpke te zien.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IENE KIER PER JAOR
Tekst & muziek: Sef Claessen

D'n bekker dae mot bakke, daen bakt zien bruudjes braaf,
de kapper dae mot kappe, dae knipt dur hiel waat aaf.
D'n boor dae mot haard waerke, dao op daat platteland,
maa iene kier per jaor, da get aalles aan de kant,
en is ut mej daan en grej,
want iederien deut mej,
jao, die vaan de gemint, die loepe daan nag drej.

Refrein:
Mit Carnaval daan is ut fies,
daan doon weej gek en zien weej lang ni wies.
Mit Carnaval, mit en pilske op,
staon aalle minse op de kop.
Mit Carnaval daa laote weej
os drie daag gaon en loepe oet de reej.
Mit Carnaval, jao ut is waor,
Daan tinke weej vur ut ganse jaor.

D'n tuinder dae mot teele, dae schoeffelt, geijt en sput,
de winkelier mot zurge, daat ie aal zien grej verkupt.
de paos dae mot bezurge, de breef door ut ganse land,
maa iene kier per jaor, da get aalles aan de kant,
en is ut mej daan en grej,
want iederien deut mej,
jao, die vaan de gemint, die loepe daan nag drej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK BLIEF NAG HEER
1994/1995: Tekst & muziek: Sef Claessen

Is d'r en fies in de buurt,
en werde dao oetgenuujd,
godde proficiat winse,
praote mit andere minse.
Wil d'r al gow enne gaon
got dao daan efkes beej staon:
Zeg daen da gow, geej ziet ni wies
Blief toch nag heer man, ut is heer toch fies?

Refrein:
Ik blief nag heer, ik blief nag heer,
ik heb nag genne zin um te gaon,
want d'r is heer zon goojje sfeer,
en ik heb biestig vul plezeer.
Ik blief nag heer, ik blief nag heer,
ik wil nag efkes blieve staon,
en bin ik de laeste, daat maakt meej niks oet,
ik doj ut leech wal oet.

Is ut wer Carnaval,
en godde dao nao en bal,
zinge en drinke en danse,
hosse en springe en sjanse.
Wurd ut daan stiekem waat laat
en poetst d'r ennen de plaat:
Zeg daen daa gow, geej ziet ni wies,
blief toch nag heer man, ut is heer toch fies?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOTTUMS PEGGELAND
Tekst & muziek: Sef Claessen

Refrein:
Tusse Houteze en de Stadsberg,
leet os Lottums Peggeland.
Tusse Heiklef en ut Veerhoes,
gojje grond en gele zand.
Tusse sierteelt en ok sperjus,
en de allermojste roes.
Jao, dao woene weej al jaore
en dao veule weej os hiel good thoes
Jao, dao woene weej al jaore
en dao veule weej,
(3x)
os hiel good thoes

Komde Lottum binne, ziede hartelik welkom,
want daat zidde op en bordje langs de waeg.
't Maakt niks oet va welke kant ge ziet gekomme,
dor daen hoege tore komde good teraech.
Hedde aalle mojje plekskes good bekeke,
Jao, da wilde hiel waarschienlik noeit mer weg.
En hedde vaste grond onder de veut gekrege,
now da werde nag is enne gojje Peg.
D'rum kom now Lottums grej,
en zing is mit os mej:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT ZAONDER MEZIEK...
1995/1996: Tekst & muziek: Sef Claessen

Jao, ennen boor, dae kaan ni zaonder veld.
Enne kassier, dae kaan ni zaonder geld.
Zaonder zien gaert, haet genne visser beet.
Zaonder gewaer, daa schuut enne jaeger ni.
De kastelein, dae kaan ni zaonder beer.
En zelfs ow vot, kaan ni zaonder pepeer.
Maa waat ut ergste is, daat huurde now,
daat gaon weej zinge heej vur ow:

Refrein:
Zaonder meziek is dur gen plezeer,
zaonder meziek staonde weej ni heer.
Jao, mit meziek daa kunde danse,
en lekker zinge en ok sjanse.
Genne meziek, is en kaar mit zaonder paerd,
zaonder meziek is ut laeve gaar niks waerd.
Zaonder meziek is ut laeve gaar niks waerd.

Zaonder meziek, haet ut laeve genne zin
waat zuj ut stil zien, ovveraal um ow hin.
Gelukkig hebbe weej en Joekskapel,
Die brengt wal laeve in ut spel.
En kom ik straks beej Pietrus aan de deur,
Daa vraog ik drek: Welk orkest is aan de beurt.
En zaet dae: Gen! Daa waer ik kwaod en fel
Daen hemel hee is nag erger daan de hel.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OVVER DE BLOOME EN DE BEEJJE
Tekst & muziek: Sef Claessen

Waat waas dur ut urste, de kiep of ut ei,
die vraog is al hiel duk gesteld.
De rol vaan dun haan, dao wurd ni ovver gepraot,
en toch stodde dao nag va versteld:

Refrein:
Want haaj daen hen mit die hen,
ni gevreejd saame in die kieperen,
now, da waare dur gen eier gewes,
gen henne gewes, daat waas ni bes.
En haaj die Peggin mit dae Peg,
ni gevreejd vroeger, achter die heg,
now, daa waare dur gen Pegge gewes,
Pegginne gewes, daat waas ni bes,
lang ni bes gewes.

En Adam en Eva, die waare gans bloet,
ma wooste ni waat dao mej gedaon,
ma good daat daen appel aan daat bumke dao hong,
want anders haajje weej hee ni gestaon:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STAEK AALLE ZURG AAN OWWEN HOOD
Tekst & muziek: Sef Claessen

Refrein:
Staek aal ow zurge, die ge het, aan owwen hood,
en zing en dans of dot us gek, daat guf wer mood.
Och, ut get d'r wal us nevve,
daat gebeurd in ieders laeve.
Spring us oet daen band, daat deut ow good.
Staek aal ow zurge, die ge het, aan owwen hood,
en zing en dans of dot us gek, daat guf wer mood.
Want waat kunde baeter winse,
daan allien maa bliejje minse.
Staek toch aal ow zurge aan daen hood.

D'n buurman, daen haaj zurge,
ut veel ok aal ni mej.
Zien vrouw, die waas vertrokke,
dao zoot ie mit zien grej.
Hae ging d'r ennen drinke,
maa daat is ni aalt good.
De kastelein dae woos wal raod,
en goof um ennen hood.
En wette waat daen zei:Now doot us lekker mej!

Hae ging toen carnavalle,
en maakte vul plezeer.
D'n hood, dae zat ie nimmer aaf,
daen droog ie toch zo gaer.
Hae zoog zien vrouw dao in de zaal,
en toen kwaam aalles good.
Waat zoog ie dao, waatzoog ie dao,
ok zeej droog zonnen hood.
En wette waat ze zej: Now doot us lekker mej!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME