HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE ZIEN DE LOSB�L
1956: Tekst: ? - melodie: 'Doe b�s mien maedje'

Refrein:
Hie zeen de losb�l
Ze veren carnaval
Met hie�l veul gekke
En met drie dage bal
En doarom losb�l
Blieftj noe allemoal hiej
't Is vasteloavendj
Dus is eederein bliej.

Leivere veertj noe carnaval
Met 't hie�l geval
Loatj os noe lache en zinge
Drie dage hosse en springe
Met dae hie�le Road van Elf
Geit det as vanzelf
Losb�l dootj noe good eur best
Vanzelf volgtj den de rest.

Noe�t waas hie met carnaval
Ei fatsoenlik bal
Doa waas waal ins get te danse
Mer 'ne prins dae kreeg hie noe�t gein kanse
Mer de jeugd van Leivere
Zag 'neet zeivere...
Dus losb�l en losb�lkes
Loatj um noe mer goan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME