HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CONFETTI
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Proeme Poasje


Refrein:
Confetti confetti confetti
Dat is fi�s dat is palletti
De loch die is gans vol, mit confetti hub v'r zo'n lol
Confetti is gekluurde re�ge, esjgoonsdig stoepe ve�ge.
Confetti is euveral , confetti is carnaval.

Confetti is mer drie daag per joar.
Pak die tuut, werp 't weg, doe bis kloar
De kastelein kint dich moandelang neet pruime
Want de� kint de rotzooi op goan ruime

Confetti, serpetines is papier
Werp 't weg, gebroek 't mer eine kier
En 't Beumerwald lik gans vol mit bonte sjnie
Noa ein paar moand is 't weg doe zuus nieks mie


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES DE SJPEGEL K�S KALLE
2004/2005: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Maurice Pluijmakers & Jos Gijzen
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
Es de sjpegel k�s kalle,
nou, dan houw ich een probleem.
Dan leet hae zich �ntvalle,
wat 'r in de loup der jaore houw gezeen.
Es de sjpegel k�s kalle,
luuj, dan g�ng 'r noe n�g efkes in k�nklaaf.
Want mien vel dat is gekreuk, mien gezich liek in een deuk,
en de sjpegel dae w�t euveral vanaaf.
Van 't h�mme mit dat laok, de gesj��rde �ngerbrook,
meh gel�kkig zjwieg de sjpegel wie 't graaf.

't Sjm�rges es ich opsjtaon en veurdat ich in bad gaon,
kiek ich gauw 'ns effe in dat dink.
Dat is waal effe sjrikke; ich hoof toch neet te pikke,
wat dae gekke sjpegel van mich vingk.
Es ich 's aoves laat zouw weite
wat ich 'sjm�rges vreug zouw zeen,
dan waor ich i�der pleite
of g�ng gaaroet n�rges heen.

De sjpegel dae is hendig, meh is 't ouch versjtendig
dat hae van ze laeve alles zuut.
Dat dink dat w�t van wante, kint �s van alle kante.
Zoa haet 'r wietse zat veur in de buut.
Es de sjpegel wilt gaon sjampe,
z�t 't water extra heit.
Zoadat 'r van de dampe
in een mum van tied besjleit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES ICH DIEN AUGE ZEEN
2000/2001: Tekst & muziek : Maurice Pluijmakers
Zang(*) : De Drie Geli�nde & 't Geli�nde-ko�r


Refrein:
Es ich dien auge zeen bin ich verloare,
es ich dien m�ndje pu�n bin ich verkoch.
Leeve sjat, doe bis get sjo�ns gewoore,
joa noa dich h�b ich mien laevelang gezoch.
En zo� geit d'n hemel oape,
diene lach, dae maak mlch toch zo� blie.
Es ich 's oaves laat goan sjloape,
sjtoan dien auge en dien m�ndje mich nog bie.

Joarelang h�b' veer os al neet mi� gezeen,
v'r woare kinger in de greuj.
M� noa d'n i�rsjte blik kin ich neet om dich heen,
noe is de bloom in volle bleuj.
Ich h�b die bloom gepluk, ze z�gge "wat ein sjtuk!"
Ich h�b gewach en noe h�b ich geluk.

Al daen tied woar ich es vriegezel allein,
ich wos neet wat verleef zin is.
M� sjattebout, noe zin v'r mit z'n twi� bie-ein,
noe weit ich wat ich h�b gemis.
Och heij ich es 't kos, dat i�der al gewos,
Nou ja, de zuus; 't l�p vanzellef los.

* cd 2001 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 8" - Marlstone Recordings bv CDL2101


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FIENNIE
Tekst: ? - melodie: 'Kaole en kuulkes'(Carboon)
Zang: De 3 Geli�nde


In Arensgenhout liek 'n hi�l klein caf�ke,
op d'n hook van de M�swaeg en de Depesjtraot.
'Van Oppe' en 'Sjpaetjes' zin al jaore geweke,
meh dit is gebleve en 't kin dao gein kaod.
Es te binnekumps dinks te: 'haet d'n tied sjtilgesjtange?
gein verwerming, geine koffie, ouwerw�ts meubilair',
meh toch zin v'r door Fiennie ummer gasvrie �ntvange,
en i�rlik is i�rlik, v'r k�mme d'r gaer.

Refrein:
Bis doe n�g gewaes bie Fiennie van Packbeer,
in de caf�, in 't zaelke, dao waor d�k get los.
L�t op was te zaes euver Fiennie van Packbeer,
want door al die jaore is dat 'n sjt�kske van �s.

Eed're zaoterdigaovend klinke kopere klanke,
van fanfare Sint-Clemens, ze galme n�g nao.
Veur die honderde ki�re wil v'r Fiennie bedanke,
want v��l is verangerd, meh 't thoesh�nk bleef dao.
Mit Sint-Clemensfi�s vreuger; me sjlachde 'n verke,
dat woort dan gedeild door fanfaar en donateusj.
En wat Fiennie waardeerde k�s te altied waal merke;
mit de pries van 't pilske bleef 't mild veur de beusj.

't Is jaore geleje dat bie Fien woort gekeigeld,
van de caf� nao de zaal in, zoa leep toen de baan.
En och, menige werper is op heim aan gesjeigeld,
want 't voch van 't zjweite kaom op de barkruk weer draan.
Veur de buurt, de doevepiete, de majorettes van de drumband,
bie Fiennie waor plaats veur eder leefh�bberie.
Es 't knepkesbal �m waor en doe gedans houws veur vief cent,
kl�nk es de deur in 't sjlaot veel: 'goeienaovend en merci'.

Kiek 'n klein gruupke kaartesj, zit op z�ndig 't sjm�rges,
ze lieke te vechte veur edere sjlaag.
En de j�nges van Lumpes die vergaete hun z�rge
es ze efkes �ntsjnappe aan de waan van d'n daag.
Dat veer romantisere, dat zult geer mesjien vinge,
eder feit weurt get sjoaner, gekleurd door d'n tied.
Meh laot �s mer gewaere, laot �s noe mer zinge,
zoa raak v'r die beelde van vreuger neet kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FLOOR, ' T BELLEFLEURKE
2001/2002: Tekst & muziek: Maurice Pluijmakers
Zang (*) : De Drie Geli�nde


Refrein:
Joa Floor, dat is een bellefleurke, van zo�n 21 joar, donker auge, donker hoar.
Haet Floor op eeder wang een kleurke, dan kriet 't mannehart 't toch zo� zjwoar.
En al h�b v'r niks mit Floor, 't haet os toch waal door.
Zuug 'm kieke mit dae blik, van "Jonges zeet g'r nog good sjnik".
Floor, dat is een bellefleurke, dat is toch helder, dat is klip en kloar.

Bie os, doa woont 'n maedje, nog sjo�ner es 'n plaetje.
Ich kin 'm good, 't sjrief zich Floor.
Wilt geer ins komme kieke, en ugge blik verrieke ?
Ich gaef uch zien adres waal door.
M� es g'r komp dan z�g ich uch besjeid,
dat veur die deur een file sjteit.

Komp geer uch vergewisse, g'r kint de plaats neet misse,
't durp l�p oet, de sjtroat sjtruimp vol.
Veer kieke vol verlange, noa auge, mond en wange.
Joa, Floor bringk os de kop op hol.
En alle mansluu z�gge zie-aan-zie:
"Hie sjtoan v'r gaer veur in de rie".

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GANSE WAERELD MOAG WEITE
2005/2006 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Drumband


Refrein:
De ganse waereld maog weite
wie gel�kkig dat ich bin.
Alle sjagrijn dae is pleite,
ich h�b 't zoa nao miene zin.
Want hie in Beumerwald hie is de sjoanste carnaval.
Vraog mer wae-s te 't vraoge wils,
ich weit 't antwoord al.
De ganse waereld maog weite
wie gel�kkig dat ich bin.

H�b ich de kaesjdiner achter de kieze
en de waffel van nuujaor gehad.
Is d'n tied veurbie van de drie wieze
en de boum truuk in d'n tuin gezat;
Dan tr�k ich d'r op oet om op te laeve
mit eine lach van oar tot oar.
Veur eed're carnaval aan mich gegaeve
zing ich mit Beumerwald in koar:

Kumps doe op miene waeg, dan h�bs te 't plekke,
ich bin fit, ich bin nog lang neet meug.
Loup de ganse tied mer tied te rekke,
dat geit minstens door tot m�rgevreug.
De k�rktaore-klok die kriet mien zaege,
want ich blief op de boemeltoer.
Al k�m ich ongerwaeg de paosjhaas taege,
dan kiek ich nog neet op de oer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GRO�TE BROOK
2001/2002: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Maurice Pluijmakers & Jos Gijzen
Zang (*) : De Drie Geli�nde & �t Geli�ndeko�r


Veer wolle op concours gaon noa �t LVK,
en trokke mit bravour �n leedje oet de la.
Zo� zoog v�r os al sjtaon in de finale,
meh hoofde neet te gaon, dus dat waor bale.
De jury zag: �heij jonges..., dat dingk haet kop noch sjtaart�.
Ach houw veer �s dat geld veur 1000 kaarte mer besjpaart.

Refrein:
Veer tr�kke weer de gro�te brook aan,
en haole oet de kas, de gro�tste die os pas.
Veer tr�kke weer de gro�te brook aan,
van besjeije zin h�bbe veer gein las.
Veer z�gke: �t m�t lukke, veer z�gke: �t kump good.
Sjtrak zit v�r mit de sjtukke van al dae euvermood.
Veer tr�kke weer de gro�te brook aan,
en haole oet de kas, de gro�tste die os pas.

De waage veur d�n optoch waor te zjwaor belas,
en bie d�n ie�sjte boch toen gong �r door zien as.
De wiele waor v�r kwiet dus mos v�r drage;
geluif dat ich de sjiet kreeg van dae wage.
De jury zag: �heij jonges..., zo�n dingk dat gaar neet l�p,
geer sjnap waal dat g�r dit jaor weer d�n ie�sjte pries neet h�b.

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


H�B ICH DAT...?
2006/2007: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
H�b ich dat? H�b ich dat, dan allenei gemis?
Noe kiek sjat! Noe kiek sjat, wie lekker dat �t is!
Noe veul toch wie �t tintelt van de kop tot in de veut.
Z�k h�bbe dat nog mi� luuj of bin ich allein zoa bleud?
H�b ich dat? H�b ich dat? Ich wis neet dat �t k�s.
Meh heij ich �t geweite waor ich i�der d�r aan beg�s.

De buurman waor mit carnaval aan wintersjport verknoch.
Dat doerde tot hae in �t gips weer truukkaom door de loch.
Noe viert �r vastelaovend en hae gluif zien ouge neet.
Meh veuraan in de polonaise zingk �r noe dit leed:

Tant Fien die woort op laeftied door �t leefdesvuur geraak.
Wat bleek, de ware Jacob dat waor eine j�nge sjnaak.
Ze veulde zich weer twintig en ze dankde Cupido
en zong �t oet t�sje de lakes van de ligemeaux:

Nonk Wiel dae bleef mer sjoefte, dae haet noats d�n daag gepl�k.
De cente woorte opgepot, die ginge in de zuk.
Noe kiek �r door de hemelpaort �ns af en toe nao �s
en zuut �r �s genete reup �r: �heij ich dat gew�s�:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HULSBERGSE MAEDSJES SJOENKELE GAER
2005/2006: Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: Es �s


't Woar met vastelaovend iech trof eine jong
dae ging toen metein met miech sjanse
iech zag jong noe rustig doe bies get te sjnel
noe laote veer iersj ins get danse

of zit diech ins naeve miech hie op die bank
dan loestere ver iersj nao �t orkes en de zangk
want............

Refrein:
Hulsbergse maedsjes die sjoenkele gaer
�t leefs op �n carnavals welske
Hulsbergse maedsjes die zint wie: good waer
Ze bringe de zon in �t hoes... jao

Lalalalalala van links nao rechs
Noe laot diech met lekker ins goon
Lalalalalala van links nao rechs
Dat ies zoa gemeklijk te doon... jao

�T sjoenkele haetter toch ech neet berouwd
veer doon dat zoa gaer met z�n tjwie
inne man dae �n Hulsbergs maedsje ziech trouwt
dae wilt toch nieks andersj mjie... jao


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEK OS HIE STOAN
2004/2005: Tekst: "MuleBuule" (Wies-Frida en Francien) - muziek: Jos Gijzen
Zang: De twi� hauf hane


Refrein:
kiek os hie sjtoan, dat hup v`r gauw gedoon
dit leedje hie, zoa sumpel aan ein zie
dat woar zoa kloar, `t veel os gaar neet sjwoar
is `t neet leuk, veer looge in ein deuk

op eine goeie oavend, veer sjtoon aan `t buffet
vroog ich aan dieke moellie,
hij deis dich mit mich mit.
veer goont eine schlager maake,
dat liek mich neet zoa sjwoar.
want es ich hie allein mot sjtoon,
hij ich `t noats gedoon.

veer ginge os get drinke, en �jos d� van de pos�
hit os zoa wiet gekrege, dat veer hie noe zoa sjtoan
`t geit neet om `t zinge, mer om ins mit te doon
dus veer sjtoan hie veur uch alaaf !!!
is dat dan noe neet gaaf !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLUURE WATERVAL
2004/2005: Tekst & muziek : Drumband
Zang: Proeme Paosje


Refrein:
Carnavalisten maak uch kloar
Vuur de drie sjoenste daag van het joar
Maak muziek en stomme kal
En drief mit in de kluure waterval
Dus drief mit in de kluure waterval

Oos Limburg dat wuurd bont gekleurd
En uuveral wuurd muziek geheurd
Dees drei daag numt os geine aaf
Daorom zing ich Beumerwald alaaf

Verkleide luuj springe op en neer
Doezend kluure make same plezeer
Dat plezeer numt os geine aaf
Daorom zing ich Beumerwald alaaf

Refrein:
Beumerwalders maak Uch klaor
Vuur de drie sjoenste dag van 't joar
Maak muziek en sjtomme kal
En drief mit in de kluure waterval
M� verdrink neet in de kluure waterval


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KROAN OP 'T WERK
2010/2011: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Geli�nde


Refrein:
Dit is de kroan, kroan, kroan op �t werk,
zoa gaaf en geweldig, zoa sjiek en volmaak.
De kroan, kroan, kroan op �t werk,
hie h�b ich de richtige sjnaor mit geraak!
Die angere dinger, die waore ouch sjoan,
meh dit is �t einde, want dit sjpant de kroan,
kroan, kroan op �t werk.
Hie h�b ich de richtige sjnaor mit geraak!

De buutte van Harieke waore waal leuk,
meh zelde kreeg hae zien publiek in een deuk.
Tot l�ts op de zitting, toen lukde �m dat:
ze gierde en br�lde, de zaal dae loog plat.
En harie ging los, hae reep �luuj ich w�s
al jaorelang dat ich �t k�s!�

Es sjlagerz�nger z�ng Jeuke zien leed,
meh zien tekste die houwe �t ummer net neet.
Tot l�ts op k�nkoer, toen woort hae nummer ein;
de zaal in extase en de jury in zjweim.
En Jeu zag: �dae zit! Noe h�b ich mien hit.�
En de ganse tent lalde mit:

Bie de sj�pping verdeilde �t Hi�rke de sjpraok
euver sjtaeje en leng, tot �t piepkleinste laok.
En sjuus wie hae dach: ��t is precies wie ich wil�
zag Petrus: �wat is �t in Limburg nog sjtil�?�
Mit �n lachend gezich, zag d�n Hi�r: �dan laot ich
alle Limburgers kalle wie mich!�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAK AAN DE LUUJ
2006/2007: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
Veer h�bbe lak aan de luuj en sjpas aan �s eige.
Lak aan de luuj, zoa vier veer carnaval.
Veer h�bbe lak aan de luuj, en w�t geer wie dat kin?
Veer make �s de vastelaovend zelf nao de zin.
Veer make �s de vasteloavend zelf nao de zin.

Bie �s dao waor de leedjesaovend, dus veer dege mit.
En eder leedje dat v�r zinge, j�ng, dat weurt een hit.
Dus z�ng v�r �t oet volle borsj, de zaal dae loog al plat.
Meh de jury goof gein punte� (Wat!? gein punte? Nae, gein punte!)
�t Leedje waor gejat.

D�n aovend van �t ouw-wieverbal, wat gong v�r oet de bol.
Veer woare top-tot-ti�n oud wief en bleve in die rol.
Veer ginge veur d�n i�sjte pries, �s b�dje waor gesjpreid.
Toch kreeg v�r weer gein punte� (Wat, alweer gein punte? Alweer gein punte!)
V�r waore neet verkleid.

Veer mochte nao de Zoepkoel toe, meh j�ng wat waor veer sjtolz.
Zoa zin v�r in dae�n trein gesjtap, �t bendje om de pols.
D�n daag dae waor geweldig luuj, meh ein dingk dat waor zung;
de Zoepkoel liek in Venlo� (Wo? in Venlo? Jao j�ng, in Venlo!)
Veer sjtinge in Remung.

Want wae-s te bis, wa-s te h�bs of presteers,
Es doe dich mit die daag mer zelf ammezeers.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T LESTE LAOK
2005/2006: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen & Maurice Pluijmakers
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
Luuj, d'n oetsjlaag van d'n optoch kump get later,
want v'r m�tte effe wachte op de gater.
Effe wachte nog... dat m�t toch kinne,
want 't l�tste laok is nog neet binne.
Luuj, d'n oetsjlaag van d'n optoch kump get later,
want v'r m�tte effe wachte op de gater.
Kom, houd uch allenei get aan de praot,
Want 't l�tste laok l�p nog op sjtraot.

D'n optoch bleef mer doere, dae trok zich v��l te lank.
Dat loog aan alle laoker, die kaome neet op gank.
't L�tste laok dat sjting mer te dreije in de boch,
en wie 't dao veurbie waor sjpronge v'r gater in de loch.
't Saoves veur d'n oetsjlaag h�b v'r oerelang gewach,
meh toen klonk 't verlossend woord, de president dae zag:

Ich bin mer oetgegange, ich m�s 'ns op de loch.
In alle heuk en gater h�b ich nao dat laok gezoch.
Dao kins te dich mit k�lle, zoa'n gaat dat is gewieks,
en es te 't te pakke h�bs dan is 't drie ki�r nieks.
Meh wie ich weer nao binne gong, de zaal waor aan de kaok.
Die houwe 't gehad van al 't wachte op dat laok.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MAS
Tekst: Ruud Loeffen & Ferry Bracke
Oetveurende (*) : Panhoesmosje


Refrein:
Huls-berg, hout heum vas,
veer hubbe tog de hoagste mas.
Dus pak er nog m�r ein, d�h wind kan weije,
d�h mas, d�h bleif tog ummer staon.
Huls-berg, hout heum vas,
veer hubbe tog de hoagste mas.
D�h steit nog euvereind,
en de Lange Jan lik plat.

Joa, Hulsberg is un feine plaats, dat is heil sjaon gelege.
Doa is ut good, doa hubste r�s, doa hubste hoalle we�ge.
M�h witse wat ze noe goan doon, ze wille �s bie Nuth.
Dat wil ig neet, blief van �s aaf, dat ving ig noe eg n�t.

De luuj die zind hie zeer aktief, die dont or-ga-ni-zere.
Konkoerhipiek en wielertoer, dat is get veur de hi�re.
Toernoojen hie en lustrum doa en karnaval der bie.
De m�s waal, ofste wils of neet, hubs noats un wiekend vrie.

* lp: "Vastelaovend in Heuvelland"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MENNEKE VAN �S
2004/2005: Tekst & muziek : Drumband
Zang: Drumband


'n Maedje van De Lange oet de Kampsjtraot in Genhout,
dat zoog de buuj al hange; al �s mansluuj lete 'm koud.
Toen is 't oetgevlaoge nao 't sjoane Heuvelland.
Dat haet 'm neet bedraoge, want Wim Bertram vroog zien hand.
Ach, laot ze mer gewaere, de leefde deeg de res.
Noe zuug ze 'ns regere es prins en es prinses.

Refrein:
Dat is 'n menneke van �s,
dae-t geer es prins van Beumerwald h�b maoge li�ne.
Dat is 'n menneke van �s,
en gelukkig haet d'n drumband gein lang ti�ne.
Dus is d'r nieks van sjloezigheid of wat nao aafguns ruuk;
meh sjtrak in jannewarie houwe v'r Wim toch gaere truuk.
En dan huit 'r en dan roeffelt 'r d'r op los.
dat menneke, dat menneke van �s.

Dat jungsjke oet 't Heuvelland, dae v�ng hie ziene drej,
Al houw hae van �s Beumerwald nog gaaroet gein bezej.
Mit Jenny aan 't henneke en 't sjteekske op de kop.
Zoa l�p dat Mechels menneke al 't ganse jaor veurop.
Ach, laot ze mer gewaere, de leefde deeg de res.
Noe zuug ze 'ns regere es prins en es prinses.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE M�TER BEER
1982/1983 nr.1 : Tekst: Elbert Silverentand - muziek: Elbert Silverentand & Jan Theelen
Zang: Elbert en Resi


Es de fanfare door oos durpke geit,
de dikke trom, djing boem, djing boem dan deit.
Van kroeg nao kroeg marsjeere ze steeds weer,
dao aangekome roope ze om beer.
Auch 's zondigs es ze rippeteere gaon,
en eederein zien bis weer h�t gedaon,
dan kump de pauze, tot eedesj plezeer,
en aan de bar, dan roope ze om beer !

Refrein:
Doog oos 'n plezeer, doog oos 'n plezeer !
Ober bring oos nog 'n m�ter beer !
Doog oos 'n plezeer, doog oos 'n plezeer !
Ober bring oos nog 'n m�ter beer !
De dokter, burgemeister, kommissaris, Truus en Sjeng,
'n m�ter beer, dat roope ze en winke mit de heng..
Bring beer, bring beer, bring oos 'n meter beer.
Doog oos 'n plezeer, doog oos 'n plezeer !
Ober bring oos nog 'n m�ter beer !

Mit karnaval, dan doon ze auch steeds mit.
Ze blaoze hel ree, mi zo�s geer wit.
En zunt ze meuch, ze ruste eedesj keer.
In 't sjamkafeeke dao roope ze om beer.
't Ganse durp kint noe nog mer ein hit:
'n M�ter beer, kom op d� hilt dich fit.
Ze zinge: ober doog oos 'n plezeer,
Ze zinge: ober bring 'n m�ter beer !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN UNSKE HUMOR
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : De Drie Geli�nde


L�ts waor ich bie d'n dokter, dae deilde mich toen mit:
'Ich gluif dat in dien gene 'n unske humor zit.
Dat haet dich flink te pakke, dat li�t dich neet mi� los.
Ich zouw ouch gaar neet weite was doe zonder humor m�s.'

Refrein:
Heij h�bs te 't al gezeen?
Ich h�b 'n unske humor.
Ich kiek lachend om mich heen;
ich h�b 'n unske humor.
Dat kriet hi�l get sympathie,
dao k�mme kilo's mit versjtand toch gaar neet bie.
En ich weit es doe een wiets verk�ps,
da-s te ouch een unske humor h�bs.

Mit carnaval is humor 't leefste wat me zuut,
in zale en caf�kes, op sjtraot en in de buut.
Dat unske li�t �s lache, dus gaef ich 't ruum baan.
Sjtrak l�p de ganse tent achter mien unske humor aan.

Ins gaon ich nao d'n hemel, dan geit 't unske mit,
zoadat ich dan daobaove neet in mien eentje zit.
En es d'n hemel sj�ddelt kint dat gein w�nder zin.
Dat is mien unske humor, dat sj�dt Petrus n�g ein in.

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE CHIP DEH IS VAN SJLAAG
1999/2000 nr.1 : Tekst: Resi Visser - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Neafkes


Refrein:
Miene chip, deh is van sjlaag.
Doa sjteit nog elluf gulle op, ut saldo sjteit op ziene kop.
Ich chip tot eschgoonsdig nieks draaf,
doanoa wil ich van al die gulles aaf !!

Van gooiersbal tot eschjekruus bin ich ongerweag,
en geit ut tempo get te sjnel dan is mien beusj soms leag.
Wil ich dan get besjtelle goan dan sjrief ich effe op,
want wil ich effe chippe, sjteit nog elluf gulle drop !!

Van smeurgens tot ut soaves goan ich gear op sjtap,
bie Stef, Jerome of Lil of Math hang ich aan de tap.
En wil ich dan betale goan, dan kiek ich waal ins op.
Wil ich dan weer goan chippe, sjteit nog elluf gulle drop !!

En es ut sjtraks us neet miej kint, dan is dat neet zoeaa erg.
Dan stjap ich noa de Rabobank bie Hub va Dautzeberg,
en zegk ich: "Jong, ich hub nog doosj mer alle geld is op,
mer zet mich nog ins effekes veur elluf gulle drop !!"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT KARNAVAL MOT V'R DROET
2005/2006: Tekst: MuuleBuule - muziek: Jos Gijzen
Zang: Die 2 Hauf Hane


Refrein:
Mit vastelaovend staon ich klaor, doon dan ein kleurke in mien haor,
Ich z�t mich dan een heutje op, `t ganse dorp steit op de kop.
Jao mit vastelaovend mot ich droet, ich w�r ram gek heim in de boet,
Gein miensch wat mich noch t�ge hilt, ich slaon dan gans op tilt.

Veur une echte limbo, is dat toch gein probleem.
Al die dage fi�ste, die verkleide om mich heen,
Doe kins mich dan vinge, bie stef aan het buffet
De beerkes dubbel zeen, en jekerein zink mit.

Mot ich dan nao heim, staon get wankel op de bein
`t Weurd de hoagste tied, meh die bonne mot ich kwiet
Drink `t letste beer'ke, en dan gaon ich nao heim
En lik ich in mien bed, hu�r ich noch dit refrein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT VASTELOAOVEND
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Soppegreun


Refrein:
Mit vastelaovend dan gaon veer fieste
Doont veer dan fieste, jao wie de bieste
Mit dees drie daage, hurste ginne klaage
Dan geit de rem los, int Beumerwald

Mit de vastelaovend is ut begos
Noe staon veer hie mit dae graote mond van os
Jao, die twee hauf hane, die hubben'ut gedaon
Mer noe laot veer vrouluuj ze wiet achter staon

In eeder hoeskamer, caf� en plein
Zink eeder fiesbies noe os refrein

Os concurrente die hubben'ut zjwaor
Veer gekke vrouluuj gaon winne dit jaor
Veer gaon nou laupe mit de ierste pries
L�t mer op os nummer dat drieje ze gries


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOG JAORE VEUROET
2009/2010 : Tekst: Maurice Pluijmakers � muziek: Jos Gijzen
Zang: De Geli�nde


Refrein:
Veer kinne nog jaore veuroet!
Zoav��l vasteloavend zit nog in �t vaetje.
Veer kinne nog jaore veuroet!
En geluif mer, veer gaon door tot aan �t gaetje.
Veer kinne nog jaore veuroet!
Mit wat �s allenei in d�n hood vilt op �s paedje:
Oneindig v��l ideetjes, veur buutte en veur leedjes en thema�s veur de wage.
Dat kump mit al die planne, in kroeke en in kanne.
Vastelaovend, dae weurt gedrage.

De gouwe hendjes van de wageboewesj boewe,
ze h�bbe nog inspiratie zat.
En de buuttereedner sj�dt �t oet zien moewe,
hae kriet nog alle zale plat.
En ouch �s sjpaskapelke geuf �m �ne vaeg,
want �t vaetje� (want �t vaetje�) want �t vaetje dat is nog lang neet laeg.

De gouwe hendjes van de kleiermaeksters neije,
ze h�bbe de pekskes bienao klaor.
En de leedjesmaeker li�t zien leedje dreije,
�t weurt de sjlager van �t jaor.
En ouch d�n einzelg�nger t�mmert aan de waeg,
want �t vaetje� (want �t vaetje�) want �t vaetje dat is nog lang neet laeg.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�NGER DAT L��GSKE SJMINK
2009/2010 : Tekst: Maurice Pluijmakers � muziek: Jos Gijzen
Zang: De Geli�nde


Refrein:
�nger dat l��gske sjmink� dao zit �n lekker dink.
Ich bin betouverd door dae leve lach
en diene ougopsjlaag haet mich volledig in zien mach.
�nger dat l��gske sjmink� dao zit �n lekker dink.
Ich sjtreel veurzichtig wat ich sjtrele maog
en pu�n dien muulke dat �n muulke vraog.

Mit vastelaovend li�rde veer �s kinne,
dien k�pke waor �n ware kleureprach.
Dien ech gezich m�s ich mich mer verzinne,
meh ich voolt dat ich verleef woort op verdach.
�t Saoves wie de sjmink woort aafgewesje,
ontsjpon zich �n geweldig gave sjnoet.
Toen vele mich de ouge oet de tesje
en zeelsgel�kkig sjri�fde ich �t oet:

Noe sjteis te d�kker oere veur de sjpegel
en meins te da-s te gans m�s opgesjmuk.
Toch maak �t dich neet sjoaner in de regel,
die laklaog sjat, die brink toch gein gel�k.
Mit vastelaovend maogs te dich nog sjminke,
dan seert �t dich, die kleurkes op dien vel.
Meh door �t jaor hoof ich neet lang te dinke,
dan zeen ich dich �t leefste naturel.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS PROVINCIE
2001: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De 3 Geli�nde


De maot van 't laeve is sevetig jaor
en es te hi�l sjterk bis tachtig.
En vraog me mich wo ich die jaore dan waor,
dan z�gk ich 'mien Limburg waor prachtig!
De glooiende heuvels, de bosj en de heij;
dit land van cultuur en f�lklaore.
't Pilske, 't Aelske, 't hu�rt allebei,
bie dit land wo ich bin gebaore.

Refrein:
Want in Limburg sjt�ng mien weeg
en dao blief ich gaon en sjtaon.
Van 't i�sjte laevesleech,
tot d'n allerl�tste aom.
Dae wat wiet is weggewaes
dae w�t ouch: de welt is sjoan.
Meh hae knipoug es te zaes:
'Oos provincie sjpant de kroan'.

'n Kruuts of kapelke op edere hook,
getuug van 't riek Roamse laeve.
En carnavalsvierdesj van Eijsde tot Mook,
zin tr�ts op wat hun is gegaeve.
Soms twiefel ich ins wat mit Limburg gebeurt,
of wat �s de toekoms zal bringe.
Dan dink ich neet lang en ich zeuk nao de weurd,
die ich altied weer zal zinge:

Brug:
Laot os hie mer blieve, in dit land van Maas en Geul.
Limburg, de provincie, nao mien hart, nao mien geveul.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PATSJ
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
midi

Refrein:
Welleke patsj, welleke patsj h�b ich dan noe weer op?
Sjteit "Fanfare", "Road van 11" of "Geli�nde" drop?
Welleke patsj, welleke patsj h�b ich dan noe weer op?
Vert�l 't angesj l�p 't in de sop.
Is 't enne mijter of een mutsj, glad of get geblutsj;
heukig, rond of sjpits, modern of ouwerw�ts.
Welleke patsj, welleke patsj h�b ich dan noe weer op?
Ich h�b hi�l get aan de kop.

Geer w�t, veer make werk van sjport en van cultuur.
En same zin v'r sjterk, dus kom bie os besjtuur.
Ich h�b mich loate sjtrikke en ren van hot noa haar,
van carnaval noa voetbalveld, van k�rrek noa fanfaar.

De broewerie nog belle, 't fi�s sjteit veur de deur.
Nog gauw mit l��tjes helle, "Weurt geer auch donateur?"
Nog faxe en kopi�re, dae paperasse-troep.
Dae hoal ich sjtrak dan zellef es oud-papier weer van de sjtoep.

En dan de vasteloavend, doa bin ich aan versjlaaf.
De luu doon eed're oavend de patsj weer veur mich aaf.
Ze vroage mich: "Heij jungske, alweer van de partie?
Wies doe dat ummer fliks, doa komme v'r mit de patsj neet bie."


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINS VAN �S
2007/2008: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
Dao sjteit �r dan, de prins van �s,
noe kiek wie dae kael sjteit te sjtraole.
Dao sjteit �r dan, de prins van �s,
hae is door �n ringske te haole.
Van top tot ti�n joeg �m de sjpas door de prie.
Hae is nog neet meug, hae zit vol energie.
Dao sjteit �r dan, de prins van �s,
noe kiek wie dae kael sjteit te sjtraole.

Meins doe da-s te hi�l get van carnaval kins,
dan w�ts te, dat fi�s dat kin neet z�nger prins.
Dae is �t begin en �t einde van al.
Benuujt wae bie �s dit jaor prins waere zal.
Kump hae mit minister of mit adjudant?
Of haet �r een knappe prinses aan zien hand?

In K�lle dao h�bbe ze ummer get mi�;
die zin mit z�n drieje en neet mit z�n twi�.
De Bauer, de Junkfrau, de prins nog d�r bie,
dat doon veer toch hi�l get eenvoudiger hie.
Want zelfs al is �zze prins mer allein,
toch zinge veer same veur h��m dit refrein:

Op dinsdag om 12 oer sjleete veer aaf,
de prins reup nog eine ki�r: �driewerf alaaf!�
De zuus dat �t einde h��m erg zjwaor vilt,
zien sjtum die sjleit euver, zien �ngerlup trilt.
Dan klink: �zoa�ne goeje h�b veer noats gehad�
en de prins dompelt �nger in dat werme bad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RENK TENK
2000/2001 nr.1 : De Neafkes

Noe loester luu, wat ich uch hie vertel, veer joggen, fitness en veer traine hel.
De hiejle bende jogt auch mit oos mit, en daorum is gans Limburg noe zo fit.
Veer ruste �ve oet omdat dat mot, mer neet te lang, veer renne os kapot.
Wham, weer gaas g�ve, um te euverl�ve, nuu beer kump in 't glaas !!

Refrein:
Renktenk, dao gaont veer weer, 't kriebelt, 't wiebelt in mien bein.
Renktenk, veer doont 't weer, jao, sjtraks dan geit 't van allein.
Renktenk, dan zal 't weer van veurafaan beginne gaon.
Renktenk, dan moot 't weer, want geine eine blief meer sjtaon.

Mien trainingssjema drie daag op zien kop, mien drinkgewricht dao train ich noe h�l op,
Bew�ge, sjtrekke, navel tot de monjd, eersj mit 'n l�g glas, dat is pas gezonjd.
Begin veurzichtig, veur het tempo op, bring auch dien glaas dan mer ins aan dien kop,
Wham, weer gaas g�ve, um te euverl�ve, nuu beer kump in 't glaas !!

Noe wit geer auch wat renketenke is, jao, doog mer mit, geer wet neet wat geer mis.
De nuuje trend, deh is noe gauw gezat, de renketenk hub veer nog noeaats gehad.
Ut ganse jaor door traine veer os fit, zoeaadat de renketenk d'r good in zit.
Wham, weer gaas g�ve, um te euverl�ve, nuuj beer kump in 't glaas !!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROETE DAM
2003/2004: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De 3 Geli�nde


Onger bie �s in de sjtraot dao zit ze aan de roet,
en es d'r boete get gebeurt kump zie h��r huuske oet.
Ze kiek nao links, ze kiek nao rechs en vaeg mer mit dae kaer,
want Roete Dam is neet benuujt meh w�t toch alles gaer.

Refrein:
Roete dam-dam-dam, w�t d'r van-van-van,
die zal 't dich ins z�gke.
Want ze w�t-w�t-w�t, wie 't zit-zit-zit,
de hoofs nieks oet te l�gke.
En es zich boete get bewaeg,
dan weurt weer gauw de sjtoep gevaeg.
Roete dam-dam-dam, w�t d'r van-van-van,
die zal 't dich ins z�gke.

Onger bie �s in de sjtraot haet geine de gez�t,
omdat 'r via Roete Dam 't l�tste nuujts al krit.
Ze l�gk 't dich omsjtendig oet in woord en in mimiek.
Een bietje van de waorheid en een bietje aangediek.

Onger bie �s in de sjtraot w�t eine wat d'r sjpeelt.
Van good of sjlech en sjeif of rech haet zie een prima beeld.
Ich kin die Roete Dam neet good meh zeker is ein dink:
ich weit wor�m dat �nger in de sjtraot de sjtoep zoa blink.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJO VAN SJAAN
Tekst: J.Gijzen, H.Gijzen, L.Simons & Th.Jennekens
Oetveurende (*) : Los Clementos


Refrein:

* lp: "Vastelaovend in Heuvelland"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOT ESJGOONSDIG SAME
2005/2006: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen & Maurice Pluijmakers
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
Tot esjgoonsdig zin v'r same,
tot esjgoonsdig kort biejein.
Nemes hoof zich n�g te sjame,
want allein is mer allein.
Tot esjgoonsdig z�l v'r zinge,
tot esjgoonsdig h�b v'r tied.
En mit gooje zin, goaj veer os d'r in;
tot esjelegoonsdig is nog wiet.

De prins dae waor n�g vriegezel,
dat waor 'n probleem.
De wieze raod dae kl�nk al sjnel:
'kiek 'ns �m dich heen.'
Opins trof hae 'n knappe p�l,
j�ng, die waor de kl�s.
De prins zag 'dat is geine pr�l,
die laot ich neet mi� l�s'.

Z�k luuj geer w�t, 't laeve l�p
soms 'n bietje raar.
De prins dae kreeg ein op de sjl�p
't woort 'n prinsepaar.
Nog eder jaor tref ich die twi�,
euver sjlaon ze neet.
Al zin ze sjtrak zoa j�nk neet mi�,
toch klink nog sjteeds hun leed:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VAER
2003/2004: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Maurice Pluijmakers & Jos Gijzen
Zang (*) : De Drie Geli�nde

midi

Omdat ich zoa geweldig bin
krieg ich v��l complimente.
En pluimpjes dao grosseer ich in,
nog mi� es in de cente.
De luuj die kieke op nao mich,
ze z�gke: "doe bis good!
Veer h�bbe nog 'n vaer veur dich,
meh neet veur op d'n hood."
Veer h�bbe nog 'n vaer veur dich,
meh neet veur op d'n hood."

Refrein:
Luuj, ich weit neet wie ich loupe m�t,
mit die vaer, vaer, vaer in de �
Ouch 't zitte en 't liegke dat geit 'n bietje rot,
mit die vaer, vaer, vaer in de �
Jao, ich bin gru�tsj op die vaer en veul mich miljonair,
meh zouws te wille vraoge: "heij wo houws te ze gaer?"
Want ich weit neet wie ich loupe m�t,
mit die vaer, vaer, vaer in de �

Ich houd van 'ne leuke sjtunt
en ouch van gekke fratse.
Meh jong, dit is 't hoagtepunt;
die vaer t�ssje de batse.
't Zjweit dat sjteit mich op de prie,
't jeuk mich en 't pietsj.
Ach, waor die vaer mich nondepie
mer langs de naas geglietsj.
Ach, waor die vaer mich nondepie
mer langs de naas geglietsj.

* cd 2004 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 11" - Marlstone Recordings bv CDL2401


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVES DEER
2005/2006: Tekst: Helg de Belg - muziek: Marco Habets & Jos Gijzen
Zang: Knub en wie h�t 'r aug al weer


Bemke, bemke, vastelaoves beer
Es de tap l�p, gaon ich wie 'n sjteer
3 dage lank gaon ich te keer,
ich b�n 'n vastelaoves deer.

Bemke, bemke, vastelaoves beer
Es de tap l�p, gaon ich wie 'n sjteer
3 dage lank gaon ich te keer,
ich b�n 'n vastelaoves deer.

M�t de vasteloavend k�m ich oet de sjtal
Dan is de kroeg mien thoes en vier ich carneval
Want es de tap l�p kump 't bi�s nao baove
Zoea'
Gek wie 'n paerd
Gek wie 'n sjteer
Vastelaoves deer.

Vastelaoves bemkes en get flauwek�l
Van carnevalsdi�te waer ich kuked�l
Want es de tap l�p k�mp 't bi�s nao bauve
Zoea'
Gek wie 'n paerd
Gek wie 'n sjteer
Vastelaoves deer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIVA VASTELAOVEND
2004/2005: Tekst: Yvonne Claessens - muziek: Jos Gijzen
Zang: Es Os


Refrein:
Viva vastelaovend, viva olee
Viva vastelaovend, drie daag vriej,
Viva vastelaovend, viva olee,
Viva vastelaovend, gank mich noeets veurbie.

't is weer zo wiet, ich hub de sjtupe in mien lief
laot mich lekker gaon, kin neet blieve sjtaon,
mien hertje sjleit op hol, alles door de lol,
laot mich giga-gigagantisch gaon

Ich haut ut neet sjtil, dit is wat ich wil,
Vastelaovend veur mich, ich bin gek op dich,
Niks is mich te dol, krieg de boek neet vol
laot mich giga-gigagantisch gaon

Doot neet moeilik, maar laot dich lekker gaon
Dich dreis wie enne tol, l�ve de lol
Vastelaovend olee, de allerhoegste pr�
laot mich giga-gigagantisch gaon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WAEG OP HEIM AAN
2007/2008: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Drie Geli�nde


Refrein:
Wo-s doe ummer get mit h�bs en dich ki�r op ki�r verl�ps;
dat is de waeg op heim aan.
Dao wo-s doe allein verdwaals en d�n tol zoa duur betaals;
dat is de waeg op heim aan.
Door d�n daag dan l�ps te �m in een mum van tied,
meh �t sjnachs dan bis te gouw �n paar oer kwiet.
Wo-s doe �s anderendaags van w�ts, da-s te op de blaore zits,
dat is de waeg op heim aan.

Ich loup al enne ganse tied te dwale door de nach.
Ich bin de waeg op heim aan kwiet, dem h�bbe ze verlag.
Dat houwe ze mich toch waal �ns maoge z�gke,
In plaats van miene waeg mer om te l�gke.
Dao li�t emes d�n h�nd oet, ich vraog dem wie �t zit.
Dae miensj dae deilt mich �nversjr�kke mit:

Ich raap mich weer biejein en dink aan wie �t sjpraekwoord geit:
dat zaet dat d�r toch mi� es eine waeg nao Roame leit.
Wae dat bedach haet, dat is �ne sjoane;
ich wil nao miene sjat en neet nao Roame.
Ich laot ouch miene h�nd oet, dao in die d��reh�k.
Meh j�nges, doa sjteit tankeldraod mit sjrik!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WO ZIT 'T BIE DICH?
2010/2011: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Jos Gijzen
Zang: De Geli�nde


Refrein:
Heij! Wo zit �t bie dich �
wo zit �t bie dich,
dat geveul van vastelaovend?
Heij! Noe kiek �ns nao mich -
noe kiek �ns nao mich,
wat ich veul is v��lbelaovend!
�t Begint bie eine bubbel,
dae borrelt in de maag
en esj�legoonsdig zit �t in �n flink sjt�k van de kraag.
Heij! Wo zit �t bie dich �
wo zit �t bie dich,
dat geveul van vastelaovend?

D�n eine veult �n sjoevering tot �nger in de sjtrank,
d�n angere haet kriebels, zien ganse laeve lank.
Ich kin d�r en dao liek �t op �t puntje van de tong.
Ich voolt �t aan mien water, wie ich op �t huuske sjt�ng.

Bie menigein dao zit �t in de gene of �t blood.
Geweun luuj sjleit �t in de bol, bie diekk�p in d�n hood.
Bie kinger in de greuj dao kump �t mit in edere sjeut,
en dao, dao l�p d�r eine, nou dae haet �t in de veut.

L�ts trof ich eine miensj, dae sjloog de erm in de loch
en reep: �ich h�b �t neet, al h�b ich euveral gezoch!�
Ich zag: �es doe �t n�rges truukvings in dien ganse prie,
dan bis te riep veur Oasteriek en veur d�n apres-ski.�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOA IS 'T GOOD (zoa m�s te 't laote)
2004/2005: Tekst: Maurice Pluijmakers - muziek: Maurice Pluijmakers * Jos Gijzen
Zang: De 3 Geli�nde


't Hi�rke in d'n hemel dae haet de miensj gemaak,
en bie mien leefste maedje de goeie sjnaor geraak.
Hae haet 't allersjoanste in dem biejein gebrach.
Tevreje achtereuver leunend haet hae toen gezag:

Refrein:
Zoa is 't good, zoa m�s te 't laote,
houwt dao de hennekes noe mer vanaaf.
Zoa is 't good, zoa m�s te 't laote,
dao hoof nul-komma-nieks aan biegesjaaf.
Dit is toch zoa bizonder, zoa lekker en zoa puur.
't Allergroatste w�nder van meuderke natuur.
Zoa is 't good, zoa m�s te 't laote,
doa hoof nul-komma-nieks aan biegesjaaf.

Ich h�b de vasteloavend zoa gaere es de vrouw.
Dae wat zich dat bedach haet, is eine mit 'know-how'.
Gans Limburg kump noe same, gans Limburg dat is ein.
Veur eder dae 't hu�re wilt zing veer noe dit refrein:

De carnaval, dat lekker dink en 'iche, zag de gek'.
is alle goods in drieje, dus is 't noe perfek;
Ich raak al boete zinne en dink 'wat is dit gaaf',
meh es ich dich 'ns sjnappe wil dan wimpels doe mich aaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZO�NE OAVEND WIE HUUJ
2003/2004 nr.1 : Tekst: Ad Crutzen en de Clowny's - muziek: Royal Music Productions Zang: Ad Crutzen en de Clowny's

Refrein:
Op zo�ne oavend wie huuj, os amusere leef luuj.
Gelukkig is 't weer zoe� wi�t, 't is de vansteloavends ti�d.
't Geet dan noe weer d'r op aan, de zurg effe van de baan.
Os amusere, leef luuj, op zo�ne oavend wie huuj.

Hub ste effe tied, krieste ginge sjpied.
Vier gunt noe mit os vrung, blief ste heem, is dat zung.
Pak uch noe in d'r erm en sjpring uch richtig werm.

Vier hant os weer gevonge en daan same gezonge.
Veul gezag en gelach, kiek noa die kleure prach.
't Is weer gezellig in dees tent, ja, vier zunt weer prezent.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME