HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ALLERGROATSE ZOT
Tekst & muziek: Guus Smeets & Lei de Bruyn
Zang: De Kletsjk�p


Iech waor ins op sjtap met vastelaovend
En iech hou mien pekske zelf geneijd
Iech voolt dat alle luuj toen nao miech keke
Umdat iech geweldig waor verkleijd
Heerlijk jao este aandach kris
Meh iech dach hie ies get mis

Refrein:
De brook die zakde op mien sjeun
De reem dae ging kapot
En't humme veel miech van 't lief
Iech hou gein kleijer aan mein vot
Toch hub iech ne pries gekrege
Es de allergroatse zot

'T jaor daonao wou iech toch weer metdoon
Iech hou 'n pekske nuuj gekoch
Iech bin toen met de optoch mit getrokke
En iech goaijde miech good in de boch
Heerlijk jao este aandach kris
Meh iech dach hie ies get mis

Soms dan bin iech gans sjpontaan
Hub iech gein kleijer aan
Es iech in de sauna bin
Meh wat miech is gebeurd
Dat ies zoa bont gekleurd
Nei dao koes iech toch niks aan doon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOEM PAAF SUPERGAAF
2008/2009: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang: Jordy Swillens


Refrein:
Boem!! Paaf!! Supergaaf�
Hauw m�r op die trom� Alaaf!
Boem!! Paaf!! Supersjiek�
Die trom is manjefiek!
Boem!! Paaf!! Supergaaf�
Hauw m�r op die trom� Alaaf!
Boem!! Paaf!! Supersjiek�
Die trom is manjefiek!

Pieke biej os in �t durp,
Dae h�lt van carnaval!
En es �t d�r op aan kump,
Haolt �t weer zien trom van sjtal!
�r tr�k �t ganse durrep door,
En lup de sjtraote aaf!
�r sjpeelt dan ziene solo
En de vonke sjpringe d�raaf!!

Es Pieke in d�n optoch lup,
Mit zien sjoane trom.
Reup h�r nao Jan en alleman,
Noe doch m�r mit en kom.
Eineeder geit �m achternao,
De sjtraote op en aaf.
Dao sjpeelt �r ziene solo weer�
En de vonke sjpringe d�r aaf!!

Hej jong, Pieke,
Hou nog �ns op dat vel.
En sjpeel weer diene solo,
J�rs langzaam en dan sjn�l.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T DURREP VOL SENSATIE
2007/2008: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang(*): Jordy Swillens


Refrein:
In �t durrep vol sensatie,
Dao maakste mich g�t mit.
De eine nao de andere,
Dae haolt dao de gezit.
Dao is altied waal get angers,
Dan weer dat en dan weer dit.
En dat weurt allemaol besjproke,
In de kaffee aan �t buffit.
leetste keer:
Jao mit Teuntje, B�r en Greetje,
Maakste altied waal g�t mit.

B�r dat is de bekker,
Bak bruedjes groat en klein.
Dae B�r haet auch �n vruiwke,
't is een echte sjagerein.
Daorum zeuk B�r de leefde
soms auch biej een ander vrouw,
biej �t maedje van de sjl�chter
komme de bru�djes altied gauw.

Teun is biej de pliesie,
Vingk boeve dun en dik.
H�r zoch nao helle Billie,
Dae hauw urges get getik.
Teun zat de achtervolging in,
M�r jong toen waor �t tied.
D�h Billie sjloog toen op de vluch,
En Teuntje waor �m kwiet.

Greetje die waor jaorig,
En gaof �n hj�l groat fees.
Ze vroag �t ganse durrep,
Gaot geer mit nao de Chinees.
Greetje ging trakteere
En ze zurgde veur de cent,
M�r toen �t eete op waor
Is die Greetje weggerend.

* cd 2007: Jordy Swillens - " De tent sjteit op de kop! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FI�SKE IN DE FRIETEBOET
2006/2007: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang(*): Jordy Swillens


Biej os in de buurt, dao lik een gooj frituur.
Ze hubbe dao vanalles get, en �t is dao gaar neet duur.
Krokitte laupe dao de polonaise,
D�r achteraan unne ummer majonaise.
Frikkedelle danse dao de samba,
Zjus wie in Janeiro de la bamba.
Eederein dae noe nog zit,
Sjtank op en doch m�r mit!

Refrein:
Fi�ske in de frieteboet,
�t leech dat hoof nog lang neet oet.
Goaj de friete in �t vit,
Eederein dae it dan mit.
Fi�ske in de frieteboet,
Haol de friete noe m�r d�roet.
Veer eete os die lekker op,
De tent sjteit op de kop!

Es ich hj�l veul honger hub,
Hauw ich �t neet mj�r oet.
Dan pakke veer os gauw biejein,
Gaon nao de frieteboet.
En es dich dan gein friete lus,
Is dat geine ramp.
Dan geis dich toch m�r mit os mit,
Sjut dich eine op de lamp.

Laatste refrein:
Fi�ske in de frieteboet,
�t leech dat geit noe bienao oet,
De l�tste friete oet �t vit,
De ganse buurt dae it dan mit.
Fi�ske in de frieteboet,
Ze goaje os hiej dalik dr�oet
Dit fi�ske waor ech geine flop.
De tent sjting op de kop.
De litste friete zin noe op,
�t sjloot dat geit dr�op!

* cd 2007: Jordy Swillens - " De tent sjteit op de kop! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEEF MIECH MER 'N LIMBURGS KIND
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: De Kletsjk�p


Refrein:
Geef miech mer 'n limburgs kind
Dao kin iech v��l van houwe
Dan geit 't miech veur de wind
Zoan maedsje ies leef
Jao geef miech mer ,n limburgs kind
Dao wil iech waal met trouwe
Dat ies gans nao miene zin
Zoan maedsje ies leef

Iech waor in ierland
Op 't belsj en in duitsjland
De ware die trof iech nog neet
En auch in turkije
Koes iech 't neet vinge
Die maedsjes die h�bbe 't neet

Iech zoch in holland
Iech keek rond in friesland
In brabant hou iech gein geluk
Toen h�b iech besjlote
Neet langer te zeuke
En ging iech nao limburg teruuk

'T doerd nog mer eve
En iech kom haor tege
En sjtraks weurt dat maedsje van miech


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH NUM UCH MIT NAO GRIEKELAND
2006/2007: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang(*): Jordy Swillens


Ich kiek zwoa gaer nao griekse vrouwluuj
Vol van passie en van tempramint
Daorum wil ich eeder jaor weer nao dat land toe
Es ich zoa �n maedje zeen, dan gaon ich door �t lint
De ganse daag wil ich nao die vrouwluuj kieke
Hub geine zin um nog get angersj te gaon doon
Mer in de plaats van dao allein mer van te druime
Pak veer os koffers, laote veer noe m�r sjnel goon

Refrein:
Ich num uch mit nao griekeland
Eete souflaki en veer drinke dao veul raki
Twj�h weeke langk lekker bakke in �t zand
En �s aoves danse veer dao dan op de sirtaki
Kom en gank mit, nao griekeland
�t land van zon, van de zi� en van �t sjtrand
Es ich dao ouzo drink
En de bouzouki klink
Veul ich mich thoes in dat sjoane griekeland
Ich drink dan griekse wien
Wils dich dat auch mesjien
Kom dan m�r mit nao griekeland

Auch es ich thoes bin blief ich van die vrouwluuj druime
De ganse daag m�r auch midde in de nach
Die gedachtes kinne dan �t veld neet ruime
En daorum hub ich tege eederein gezach
Es ich dao dan een grieks maedje aan de hoak sjlaon
Vol van passie en van tempramint
Reeken dan m�r dr�op dat ich nog hj�l vaak truk gaon
Pak weer mien koffers zoa gauw es �t eeve kint

Gaot m�r nao een reisbureau, Sjnel een booking doon
Es geer auch mit mich mit nao Griekeland wilt goon

* cd 2007: Jordy Swillens - " De tent sjteit op de kop! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLETSJK�P-POLONAISE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: De Kletsjk�p


Veer make weer de kachel aan
Dat doon ver toch zoa gaer
Veer bringe uuch 't zunneke
Veer z�rge veur good waer
'N bietsje stumming en get sjwoeng
Dan kumpste al hiel wied
En zinge in 't dialek
Dat wille veer neet kwied

Refrein:
Kom noe loup ins met oes met
Veer doon de polonais..
Dat geer sjtraks auch zegke kint
Hie ies 't leuk gewaes
Kom noe loup ins met oes met
Sjleet mer achteraan
De kletsjk�p make 't weer bont
Och luuj ies dat neet sjoan?

Veer h�bbe zoan plezeer vandaag
Dat zuut toch ederein
Veer zint good met 't munneke
Dat huert geer zoa metein
'N bietsje stumming en get sjwoeng
Dan kumpste al hiel wied
En zinge in 't dialek
Dat wille veer neet kwied


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM M�R GAUW, LAOT M�R GAON
2008/2009 nr.1: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang: De Kletsjk�p


Refrein:
Kom m�r gauw,
laot m�r gaon.
Want 't is weer carnaval,
Ich hu�r allein mer sjeele kal,
op 't auwe wieverbal.
Kom m�r sjnel
blief neet sjtoon.
't is noe lang leeve de lol
Eederein dae is verkleidt
en geit noe driej daag oet de bol.

't ganse jaor hub veer hiej op motte wachte,
Ich zag sjteeds: is 't nog gein carnaval.
M�r um dat leid, un bietje te verzachte,
Ging ich toch m�r eeder weekend nao 'n bal,
Toch kin dae sfeer, d'r ech neet tegenop.
Want mit de carnaval dan sjteit 't ganse durrep op de kop.

M�r es dat fees, dan weer is aafgeloupe,
Hingk de ellefde hiej nog neet in de loch.
Veer wille toch waal gaer weer in de optoch loupe,
daorum zeuk veer os eine wandeltoch.
Toch kin dae sfeer, d'r ech neet tegenop.
Want mit de carnaval dan sjteit 't ganse durrep op de kop.

Waorum mot veer noe alweer 'n jaorke wachte gaon,
Ich wil de carnaval hiej eeder week waal euver doon.

Joa eederein dae is verkleidt
en geit noe driej daag oet de bol


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOE GEIT 'T FEES HIEJ RICHTIG LOS
2007/2008: Limb.Tekst: Jordy Swillens - muziek & org.tekst: Thomas Unger
Zang(*): Jordy Swillens


Eeder jaor is 't zoawiet,
Dat geveul raak veer neet kwiet.
Jonk en oud geit dan op sjtap,
en eederein hingk aan de tap.
Dan gaon veer door tot sjm�rgesvreug,
veurluipig zin veer nog neet meug.
Doarum gaon veer nog eeve door,
en dan zinge veer in koor.

Refrein:
Noe geit 't fees hiej richtig los,
en wae neet mitdeit is de klos.
Veer gaon dan sjpringe,
en leedjes zinge.
Zuug wie 't waggelt in de boet,
dat sjeit veurluipig nog neet oet.
Want hiej in Limburg,
dao vier veer fees.

Van sm�rges vreug tot 's aoves laat,
is hiej 't ganse durrep zaat.
hiej sjteit de tent op ziene kop,
noe doon veer nog 'n sjoapke dr'op.
Veer hubbe lol en geeve gaas
�n masker op �n roaje naas.
En zwoa gaon veer nog eeve door,
Daorum zing veer weer in koor.

* cd 2007: Jordy Swillens - " De tent sjteit op de kop! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOONK HARIE
Tekst & muziek: Guus Smeets & Lei de Bruyn
Zang: De Kletsjk�p


Noonk harie och luuj dat iesne sjoane
Iech ving 't sjiek dat iech haom kin
Dae zalste auch neet gauw huere klage
Want dae man haet altied gooie zin
Harie dat iesne optimis
Nei nei met harie ies niks mis

Refrein:
Es harie saoves sjlaope geit
Wet geer wat hae dan deid?
Dan sjnap hae zich 'n flesj met sjterke drank
Die hae dan achtereuver sjleit
Jao hae drink zich zoe gaer 'n sjnepke
Umdat dan sjlaope beter geit

Noonk harie och luuj dat iesne sjoane
'twaor op 'n feeske in de sjtad
Noonk harie dae waor get in de zeenuwe
Want hae hou nog geine drank gehad
Harie zag: es geer miech dalik mis
Iech ving dat 't noe bid-tied is

Iech zeen de letste tied
Hae ies 't sjpoor soms kwied
Dao kint harie niks aan doon
Haet hae zien ete op
Geit hae de trappe op
Um sjnel weer nao zien bid te goon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POLONAISE IS TOP
2007/2008: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang(*): Jordy Swillens


pak uch m�r 'ns onder de errum,
en sjoenkel nao rechts en nao links.
M�r daovan krieg ich 't soms werrum,
't is toch neet zoa leuk este dinks.
Hubs doe geine zin mj�r ocherrum
Dan sjtop m�r es doe dich bedinks.
Dae wals is neet top,
Daorum sjtoon veer op,
En veer loupe achterein,
in eine polonaisetrein

Refrein:
Jao veer loupe polonaise,
totdat de nach weer is gedoon.
mer dat moment is d'r nog lang neet,
dus laot noe nog mer eeve goon.
sjleet m�r aan in de polonaise,
de ganse zaak geit achterein.
veer gaon nao links
en dan nao rechts
en dan loupe veer weer door,
veer zakke door de kneeje
en dan springe veer weer op.
Polonaise dat is top.

M�r noe keul veer aaf veur hj�l eeve,
Dat doon veer in de driejkwaarts maot.
Daonao gaon veer weer alles geeve,
Dus luuster m�r nao miene raod.
Mit sjoenkele zit veer d�r neeve,
Dus zurg m�r dat geer noe rech sjtaot.
Dae wals is neet top,
Dus sjtoon veer weer op,
En veer gaon weer achterein,
in eine polonaisetrein.

* cd 2007: Jordy Swillens - " De tent sjteit op de kop! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N SJPAANS MAEDSJE IN VALKEBERG
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: De Kletsjk�p


Ze kaom gans oet sjpanje
Met charmes en franje
Ze waor 'n echte madam
Iech dach dat iech zjweefde
Genoot van de leefde
Mien hart stong in vuur en vlam
Wie mos iech beginne
Um h��r te beminne
Iech wou toch mien menneke sjtoon
Bin geine casanova
Meh auch geine lafaard
Waet geer wat iech hub gedoon?

Refrein:
Maedsje kom met nao de oetziech-tore
En dan weer de rodelbaan aaf
Iech sjtaon gans in brand
Doe maaks miech zoa gek
Kom met jao dan keule veer aaf
Maedsje kom met nao 't valkebergs zjwumbad
'T water dat deid oes dan good
Doe zuus dat iech zjweit
Wat h�b iech 't heit
Door diech sjat kook noe mien blood

Wie iech auch bleef lulle
Zie leet ziech neet k�lle
Ze waor vanalles van plan
Ze trok aan mien humme
Ze wouw miech weer numme
De vlam sjloog weer in de pan
Wie mos iech beginne
Um h��r te beminne
Iech wou toch mien menneke sjtoon
Bin geine casanova
Meh auch geine lafaard
Waet geer wat iech h�b gedoon?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOON MIT DE SJUUFTROMBOON
2007/2008: Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang(*): Jordy Swillens


Eeder jaor mit carnaval,
Pak Toontje zich biejein.
�r geit dan mit d�n optoch mit,
Dat geit wie unne trein.
Jao, eederein kint ozze Toon,
�t is een sjoan figuur.
Mit carnaval haolt h�r�
zien instrument weer oet de sjuur!

Refrein:
Dao is Toon�.
Mit de saxofoon.
Es Toon begint te sjpeele,
Laote veer os weer gans goon.
Veer sjpringe op en neer,
En veer danse in �t rond.
Mit de hennekes in de loch,
Sjtampe veer dan op de grond.

�t jaor daonao waol Toontje,
auch weer mit d�n optoch goon.
H�r ging toen weer zien sjuur in,
En zoch nao de saxofoon.
Wao is dat dingk gebleeve,
Och wat haet d�h Toon �n pech.
H�r koch zich m�r un nuuje traot,
De saxofoon waor weg.

Dit jaor nao de carnaval,
hauw Toon weer gein geluk.
D�h sousafoon waor �m te zjwaor,
�r kreeg pien aan de rugk.
En van �t blooze hauw �r auch,
De blaore op de mond.
�r koch zich toen �n traot mit sjuuf,
Noe is �r weer gezond.

Die traot van Toon die is gans good,
�r geit noe lekker los.
Daorum sjpeelt h�r nog eine kj�r
Zien leedje hiej veur os.

* cd 2007: Jordy Swillens - " De tent sjteit op de kop! "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VROUWLUUJ OPGELET
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: De Kletsjk�p


Vanaovend goont ver fijn op sjtap
Zonder oes te vreigele
Met z'n tjweije aan de tap
Totdat veer goon sjeigele

Refrein:
Vrouwluuuj vrouwluuj hie in dae zaal
Let noe mer ins op
Auch al zint deez jonges kaal
Veer zint op en top... heee heee heee
Vrouwluuj vrouwluuj hie in de zaal
Jao noe ies 't tied
Veer gebruuke oes talente gans optimaal
Meh veer goon naots te wied

Kupkes wie eine billartbal
Dao kint geer uuch in sjpegele
Veer verkaupe sjaele kal
Want veer zint de twje vlegele

Alte kammerade en vrung veur 't leve
Jao zoa ziete veer in-ein
'T ies 'n kwestie van numme en 'n kwestie van geve
Kreet:'eine veur alle en allemaol veur ein...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WALSE DOOR 'T LIMBURGSE LAND
2009/2010 : Tekst & muziek: Jordy Swillens
Zang: Jordy Swillens


Refrein:
Dan walse veer same door �t Limburgse land,
Van links nao rechs, Van oas, nao wes.
Veer goaje de zurrige noe aan de kant
Hie in os Limburgs land!!
Veer gaon op en neer,
Dan daon veer sjteeds weer,
Veer sjoenkele toch zoa geer.
Van de ein nao de andere kant
Walse veer door �t Limburgse land

Van Venlo tot Sjinne,
Kin �t fj�s beginne,
In Valkeberg dao gaon veer auch altied los.
Gans Heerle en Beek,
Zingk mit aan de teek.
Ich sjoenkel van Epe nao Herkebos.
Noe haok m�r �ns in,
de sjtumming zit d�rin.
Veer make hie noe zoa veul sjpass.
Noe wals m�r �ns mit, dao aan t buffit,
En haol m�r �ns al oet de kas!

Van Sittard nao Thorn,
dan kumpste langs Born.
Dao sjoenkelt dan jonk en oud op de sjtraot.
En auch in Mestreech,
dao zeen ze �t leech
Dao wals eederein same in de maot.
Noe haok m�r �ns in,
de sjtumming zit d�rin.
Auchal krieste daovan get dorsj.
Noe wals m�r �ns mit, dao aan t buffit,
En zing noe m�r oet volle borsj.

Walse en sjpringe,
Hosse en zinge,
Geit in limburg zoa good.
Dus noe walse en zinge veer same.
Want dat zit os in �t blood.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZESTIG PILS IES TE V��L
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: De Kletsjk�p


Iech waor giesteraovend
Op 'n gezellig fees
Dae-vent achter de tap dao
Dat waor eine mafkees

Dae tapde zestig pilskes
Die dronke veer te sjnel
Noe bonk miene kop ontzettend hel

Refrein:
Zoav��l drinke doon iech ech neet mjie
Ech neet mjie
Nei ech neet mjie
Zestig pilskes deile met z'n twjie
Dat ies v��l te v��l
En alles dreijde in 't rond
Nei nei dat ies toch neet gezond
Zoav��l drinke doon iech ech neet mjie
Ech neet mjie
Nei ech neet mjie
Zestig pilskes deile met z'n twjie
Dat ies v��l te v��l

Meh 'n paar daag later
Toen waor 't weer ins raak
De kastelein waor jaorig
Goof rundsjes van de zaak

Dae tapde zestig pilskes
Die dronke veer te sjnel
Noe bonk miene kop ontzettend hel


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME