HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in HOENSBROEK (gemeente: Heerlen)

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco 4-Geveul, ut
blanco Abacadabra vastelaovend
blanco Aevoudig Limburgs jungske, aen
blanco Alles op 'n rie
blanco Auw wieverbal
blanco Auwe kerkske (tekst gevraagd!)
blanco Auwe meulesjtein, d'n - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Auwersjhoees
blanco Bekkercarnaval
blanco Bend is oet, d'r - Pimpelkes (tekst gevraagd!)
blanco Bloome vuur dich - De Braggelaere (tekst gevraagd!)
blanco Bluf - Broker Luf (tekst gevraagd!)
blanco Bolderkar, d'r
blanco Breuker jaeges, de
blanco Buulke ongeteld, 'n
blanco Carnaval is vuu�r jie�keraen
blanco Carnavalia in Limburgia
blanco Dans es mit mich
blanco Dansmarieke dans
blanco Dao kump d'r prins
blanco Dat hubs-te of dat hubs-te neet
blanco Dat is d'r vastelaovend i Gebrook
blanco Dat kleine houte bengske - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Doa moste Breuker vuur zie� - Poeffele & Sjtrikske (tekst gevraagd!)
blanco Doe bis gans in orde
blanco Doe koons mich de pot op !
blanco Doe lekkere, klaene fijne dieke jong (tekst gevraagd!)
blanco Drie daag lang
blanco Drie daag vastelavond
blanco Druime van Gebrook
blanco Dzieng-da-da-ta-ta - Sjtom Tuu�n (tekst gevraagd!)
blanco Echte Boeben ('t Breuker Boeb'n Leedje)
blanco Eder huske
blanco Eine vu�r alle
blanco Eksterouge va Marie, de
blanco Elfde van der elfde is in Gebrook get los, der
blanco Es de mansluuj de vrouwluuj neet houwe (tekst gevraagd!)
blanco Es de meziek - 2009/2010 - Limburgse formatie "Egaal" (tekst gevraagd!)
blanco Es der pappa jonk wil blieve - Piet Boonstra (tekst gevraagd!)
blanco Februari
blanco Fiekus, d'r
blanco Fi�ste
blanco Fi�ste doon vier �t lie�fste! - 2006/2007 - De Druim (tekst gevraagd!)
blanco Fit vuer Vastelaovend - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Fitness (zumba zumba)
blanco Gaef um haaver (tekst gevraagd!)
blanco Ganse boe�t sjtaet op der kop, de (tekst gevraagd!)
blanco Gebreuker paradies
midi Gebrook alaaf
blanco Gebrook is neet verangerd (tekst gevraagd!)
blanco Gebrook is 'nne sjoe�ne sjtad - Driek Portiek (tekst gevraagd!)
blanco Gebrook 't is weer vastelaovend
blanco Geis te m�t noa St. Joep - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Gek figuurke sjloa, 'n - De Stegelkes (tekst gevraagd!)
blanco Gek op vasteloavend - Sjtom Tuu�n (tekst gevraagd!)
midi Geneet van 't laeve
blanco Gezondhaed
blanco Harrie ging t�ime (tekst gevraagd!)
blanco Harrie oe�t de Sjlak, der (tekst gevraagd!)
blanco Hei doot allemaol mit - 2009/2010 - Los Papas (tekst gevraagd!)
blanco Hei, hei ober (tekst gevraagd!)
blanco Hei, jao, doe dao
blanco Hei, luuj kom op !
blanco Heimwee
midi Heimwee noa Limburg
blanco Hiej is ut gezellig - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Hiering, d'r
blanco Houd 'ns diene baviaan
blanco Houd het simpel allemaol
blanco Ich bin bliej
blanco Ich bin �n Limburgs j�ngske
blanco Ich bin verleefd !
blanco Ich blief �nne Gebreuker - 2006/2007 - 't Zesde (tekst gevraagd!)
blanco Ich hub de brook aa...
blanco Ich hub get aan de hand
blanco Ich hub miene ... weer tr�k
blanco Ich hub 't hiej gevonge
blanco Ich sjeet d�r vogel aaf - D'r Wielly (tekst gevraagd!)
blanco Ich sjtoan op springe - 2009/2010 - De Druim (tekst gevraagd!)
blanco Ich vier zoageare vastelaovend
blanco Ich wil die daag langk - 2009/2010 - Jean en de Margrieten (tekst gevraagd!)
blanco In de Wolke - De Stegelkes (tekst gevraagd!)
blanco Janette...retteketette
blanco Jieker joar lie�t Gebrook zich ummer goan
blanco Jose Flamingo
blanco Kangeroe
blanco Kesjtieel Gebrook (tekst gevraagd!)
blanco Kiek dat kuuke kieke
blanco Kiek neet zo� dreuvig
blanco Kleine nachtegaal
blanco Klonemenke - 2009/2010 - Hoo�g & Naat (tekst gevraagd!)
blanco Knoetjev�tje knoeveldeer
blanco Koekoewawa, d'r
blanco Kom aene drink v'r nog!
blanco Kom mit os mit ...
blanco Ko�m, houd mich es vas
blanco Kowrenne - Vriendenkring (tekst gevraagd!)
blanco Kriebelsjpas
blanco Lach en durf te leave - De Pimpelkes (tekst gevraagd!)
blanco Laevesmedizien
blanco Laot Petrus mer wachte - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Laup m�r mit! - 2006/2007 - Breuker Neutjes (tekst gevraagd!)
blanco Lekker bloe�t in der sauna (tekst gevraagd!)
blanco Lekker nummer, 'n
blanco Letste humme, 't - 2006/2007 - Hoo�g & Naat (tekst gevraagd!)
blanco Leve man zet toch dat masker aaf
blanco Limburg k�rmes - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Limburgs fiees
blanco Limburgs sj�nste - 2006/2007 - Aneglina Smits (tekst gevraagd!)
blanco Limburgse toafel
blanco Loat goan
blanco Loat mar k�mme wat kumt
blanco Loat mer lekker weije
blanco Loat mich noe toch binne ...
blanco Loat oos mer hobbele
blanco Malaise polonaise - 2009/2010 - Corrie en de Krekels (tekst gevraagd!)
blanco Mam, de
blanco Mariarade os wiek
blanco Mariarade-sjpass
blanco Marieke - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Mayonaise polonaise
blanco Mc. Sjpas - Braggelaer va Gebrook (tekst gevraagd!)
blanco Meadjes va Gebrook
blanco Mie lief cato - Noeits Gelie�k (tekst gevraagd!)
blanco Mien d�rpke - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Mien Gebrook
blanco Mien leef Gebrook
blanco Mien maedje - De Wu�ler (tekst gevraagd!)
blanco Mien perrepluuj
blanco Miene leeve God
blanco Miene prins
blanco Miene vastelaovesdr��m
blanco Mit carnaval bis doe mien maedje
blanco Mit karneval in Gebrook
blanco Mit moeziek i de prie - Circus Vasteloavend (tekst gevraagd!)
blanco Mit vasteloavend
blanco Mit vasteloavend haat jiekerein zich gaer
blanco Mit vasteloavend in Gebrook
blanco Mit vasteloavend moot dat kinne
blanco Mit vrouwluuj miee mans - 2009/2010 - Pink Ladies (tekst gevraagd!)
blanco Moder wie geit 't - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Nog efkes...
blanco Nondejuu caramba ol�
blanco Nudelholz-Marie, 't
blanco Ober, d'r
blanco Och leve jong - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Och wat ei sjaop
blanco Ode aan Sjef Diederen
blanco Oet-de-knup-warming-up
blanco Oet de waeg - Braggelaere va Gebrook (tekst gevraagd!)
blanco Oma's troem
blanco Oos Breukerland, alaaf !
blanco Oos hart
blanco Oos kesjtie�l
blanco Op konkoer - Masquerade (tekst gevraagd!)
blanco Op ziej, op ziej (tekst gevraagd!)
blanco Op zoe�'ne daag es vandaag
blanco �pke d�pke
blanco Optoch, d'r
blanco Ouw muk
blanco Ozze Leeve Hie�r goof os de carnaval
blanco Paaf-boem-paaf vastelaovend
blanco Pap ich wool uch ens bedanke
blanco Pe�perbus, de
blanco Prins nao os hart, un
blanco Recept veur vastelaovend, 't
blanco Riet de tap m�r op
blanco Rititi
blanco Samba caramba
blanco Samba i Gebrook
blanco Same - Corrie de Jong & Peter Vellinga (tekst gevraagd!)
blanco Same (telle vie�r tot drie)
blanco Sjaeve toere, d'r
blanco Sjapoo Limbourg
blanco Sjengske - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Sjietevottekeutele - 2009/2010 - Breukeer Neutjes (tekst gevraagd!)
blanco Sjnoebelsnabbel, d'r - Hoe�g en Naat (tekst gevraagd!)
blanco Sjoenkele liere - Hanneke v. Criekingen (tekst gevraagd!)
blanco Sjoe�nste en de sjiekste, diekste naas, de
blanco Sjoe�nste fiees is vasteloavend, 't
blanco Sjoe�nste plekske hie op aerd, 't - 2008/2009 - Los Papa's (tekst gevraagd!)
blanco Sjoe�nste sjtad, de
blanco Sjoe�nste tie�d, de - Masquerade (tekst gevraagd!)
blanco Sjoepkar, de - Jef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Sjots e sjeef - De Pimpelkes (tekst gevraagd!)
blanco Sjpas i Gebrook
blanco Sjpassexpress, d'r
blanco Sjtank sjtief!
blanco Sjterre sjtroale - Jef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Sjtumming in Gebrook
blanco Sop
blanco Super-oma
blanco 't Geit oos good
blanco 't Is weer vastelaovend
blanco Tanzmarieche, 't
blanco Tatie, tatoe, tatoe, tatie
blanco Tied genog
blanco Tik, den
blanco Toetofoon, d'r
blanco Tr��t nog ins aeve op dien toet
blanco Tr��teman, d'r
blanco Trepke op en trepke aaf - Berrie Clieren (tekst gevraagd!)
blanco Trik m�r aan de bel !
blanco Trik mit d'r optoch mit
blanco Trimmarsj - Ummer Blau (tekst gevraagd!)
blanco Trollemutsj, d'r
blanco Va beer kriegste hie gaen kater
blanco Vaan oet, de
blanco Vasteloavend, dan marsjere veer
blanco Vasteloavond hie i de boet - 2006/2007 - Breuker Noebbele (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavend is weer in�'t land, d'r
blanco Vasteloavend kump d�r aan, de - 2009/2010 - Breuker Boeb�n (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavend same
blanco Vastelaovend, vastelaovend
blanco Vasteloavend zoe� hub eech deech geer - 1999/2000 - (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-bi-babe-loe-ba, de
blanco Vastelaoves-botterh�mke
blanco Vastelaoves-circus
blanco Vastelaoves-cowboy, d'r
blanco Vastelaoves-druime
blanco Vasteloaves-kanon, 't - Wiel Sijstermans (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloaves-klok, de
blanco Vastelaoves-kriebel, d'r
blanco Vasteloaves-leeveling
blanco Vastelaoves-les
blanco Vastelaoves-patsj, de
blanco Vastelaoves-polka - Noe�ts Gelie�k (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-rageboag, de - Wiel Sijstermans (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloaves-rock en roll, d'r
blanco Vastelaoves-sjpas
blanco Vasteloaves-sjpas - Poefele & Sjtrikske (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-sjter, de
blanco Vasteloaves-trein (1), d'r
blanco Vastelaoves-trein (2), de
blanco Vastelaoves-vulkaan, de
blanco Versjlaaf aan carnaval
blanco Veul 'ns...
blanco Veur mich maog 't 'n meadsje oet de Parksjtad zin - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Veutjes op de vloer
blanco Vie�fde seizoen, 't (1) - Wiel Sijstermans (tekst gevraagd!)
blanco Vie�fde seizoen, 't (2)
blanco Vier blieve hange
blanco Vier de vastelaovend hie
blanco Vier goan op sjtap
blanco Vier h�bbe alle tied - Sp�tlese (tekst gevraagd!)
blanco Vier h�bbe nog neet 'ns geknoetsjt (tekst gevraagd!)
blanco Vier houte paol
blanco Vier maedjes
blanco Vier make sjpas
blanco Vier viere Carneval
blanco Viva de vasteloaovend - De Paludiekjes (tekst gevraagd!)
blanco Volle krach veuroet! - 2007/2008 - Br�ker Boeb'n (tekst gevraagd!)
blanco Wae lacht dae laeft
blanco Wae wie wat?
blanco Walzerkeuning, d'r
blanco Wat dinkste z11
blanco Wat makt 't oe�t ?
blanco Wat 'n super daag!
blanco Wauwelair, de
blanco Went i Gebrook hiej
blanco Wie sjoe�n waor �t vreuger - 2006/2007 - Corrie de Jong (tekst gevraagd!)
blanco Wiet, wiet, wiet
blanco Wit ste wat v�r doon, veer blieve plekke
blanco Woe� is d'r Harrie - Masquerade (tekst gevraagd!)
blanco Wo is toch mien Limburg - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Zaate zingerie, de
blanco Ze kenne mich ...
blanco Zie�ve nachte
blanco Zingend goan ich door 't laeve - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Zjwart woar de koempel - Sjef Diederen (tekst gevraagd!)
blanco Zjwei mer mit os mit
blanco Zoe� eine h�b g'r nog noe�jts gehad!
blanco Zoe� gaet ut good
blanco Zuug die naas
blanco Zuug os hiej sjtaon
blanco Zwei mer mit os mit - 2003/2004 - Breuker Geist (tekst gevraagd!)

Hoensbroek heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME