HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R 11de BLIEFT VEUR OS UT ZELFDE
2000: Tekst & muziek: Joppe Sangen
Zang: Joppe Sangen, Roger Jansen & Ut Elfde


Refrein:
Dr 11de blieft veur os ut zelfde, want dan is dr vasteloavend doa.
Dan goan vier mit vrung en familie van doa noa hie en van hie noa doa.
Dr 11de blieft veur os ut zelfde, want dan trekke vier os pekske aan.
Groet Ghen Hey sjteet dit joar weer op sjtelte, dus tot esjgoonsdich ALAAF !!

Ut joar 2000 zou dr get gebeure, dat ging uever best un groet probleem.
Mer dr Hedsjer carnaval kint ginne trubbles, vier maake sjpass en wille neet noa heem.
Op Groet Ghen Hey, luuj zich ger vermaake, en zich vermaake kint Ghen Hey toch op en top,
want jonk en oud kinnen hie pas richtig viere, dus os durp sjteet weer recht op ziene kop.

Wat ooch in de toekomst geet gebeure, dr vasteloavend blieft toch hie bestoa,
want un Hedsjer zonger schmick en zonger pekske, dat is ginne Hedsjer, dus loat os mer goa.
Mit ozze Prins veurop in dit sjpektakel, get sjunders is veur os toch neet bekint,
want Groet Ghen Hey barst echt oet zien voegen, es vasteloavend op dr 11de begint.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS KOEL, DAT IS VET
2004/2005: Tekst & muziek: Diana & Patrick Koenen
Zang: Bs. De Schacht


Refrein:
Dat is koel dat is vet
En vier gont nog neet noa bed
Loat de boel mr de boel
Want dat is vet en dat is koel
Dat is koel dat is vet
En vier gont nog neet noa bed
Loat de boel mr de boel
Want dat is vet en dat is koel

Ut ganse joar huusjte op d'r plei : je van het
pokemon en scoobidoo dat vinge kinger vet
Mr mit de vasteloavend likge vier ut in de kas
En hubbe mit z'n alle hiel vl sjpas
Dus zing noe mr mit s kinger mit...........
D'r aller aller aller groetste hit

Ut ganse joar huusjte op ut werk: wie kint dit
Is ut aaf, biste krank of deeste neet mie mit
Mr mit de vasteloavend is d'r baas och flink besjmet
En dat vinge vier plezeerig en gans vet
Dus zing noe mr mit os kinger mit ...........
D'r aller aller aller groetste hit

Ut ganse joar huusjte in ghen hoes : wat is dat
Sjteeste op, deeste dat en weet ich allemoal wat
Mr mit de vasteloavend loate vier de boel de boel
En dat vinge vier dees drie daag ooch gans koel
Dus zing noe mr mit s kinger mit ...........
D'r aller aller aller groetste hit

Refrein:
Dat is koel dat is vet
En vier goant nog neet noa bed
Loat de boel mr de boel
Want dat is vet en dat is koel
Dat is vet dat is koel
Loat de boel mr vuur de boel
Dat is vet en dat is gaaf
En noe zinge vier ALAAF!!!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUR ELFDE VAN DUR ELFDE
2008/2009: Tekst & muziek: Rene van Oyen
Zang: Ut zesde va Groene Sjter


Refrein:
Ut is jiekere kier utzelfde, bie dur elfde van dur elfde,
Os hart dat klopt gans schjnel en vier kriege kippevel,
Ut is jiekere kier utzelfde, bie dur elfde van dur elfde,
Os hart dat klopt gans schjnel en vier kriege kippevel,
Dur dokter hulp os neet,
dee zeet dat ut uuver geet,
Esjwoonsdig zult ger zi,
dan hubt gier dat neet mi,
Ut is jiekere kier ut zelfde, bie dur elfde van dur elfde,
Os hart dat klopt gans schjnel en vier kriege kippevel.

In dur zoemer op ut sjtrand, woar mit os nieks aan de hand,
Ontsjpanne loog vier doa, wouwe neet noa heem toe goa,
Os gedachte dwaalde aaf, noa vasteloavond en alaaf,
Os hart dat klopde schjnel en vier kreege kippevel,
Dat is, wie ut ummer geet,
Dat is noe wat ellef, ellef mit os deed.

Ellef, ellef is dur daag, dan kriebelt os dur maag,
vasteloavond geet van sjtart, dat geveul is gans apart,
Nieks van zurg drie daag lank, waal dee vasteloavesklank,
os hart dat klopt gans schjnel en vier kriege kippevel,
Dat is, wie ut ummer geet,
Dat is noe wat ellef, ellef mit os deed.

Hub gier dezelfde kwoal,
Maak uch neet druk, die hub ver allemoal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GANS GHEN-HEY KLUURT ROD, GEEL, GREUN
2008/2009: Tekst & muziek: Ren van Oyen
Zang: Dameselftal va Groene Sjter


Refrein:
Gans Ghen-Hey kluurt rod, geel, greun,
Vasteloavend is weer doa
Drie dag sjpas en veul plezeer,
Gans Ghen-Hey kint drie daag goa,
Gans Ghen-Hey kluurt rod, geel, greun,
Vasteloavend is begos
Drie dag sjpas en veul plezeer,
Gans Ghen-hey dat geet dan los
La, la, la, la, la, lala, La, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, lala, La, la, la, la, la,
Gans Ghen-Hey kluurt rod, geel, greun,
Vasteloavend is begos
Drie dag sjpas en veul plezeer,
Gans Ghen-hey .. dat .. geet .. dan .. los.

De echte vasteloaveskluur, die kint toch jiekeree
De kluure, rod, geel en greun, kinne neet mie zonger ee
In dur vastelaovestied, zuus te ze uuveral
In ut ganse limburgs land en in dur Bokkesjtal

De echte vasteloaveskluur, die kint toch jiekeree
De kluure, rod, geel en greun, kinne neet mie zonger ee
Wat moos vasteloavend toch, zonger die kluure don,
Dan woar vasteloavestied, noch mer hoaf zo sjon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GHEN HEIJ BLIEF WIESTE BIS
2001: Tekst & muziek: Jos Boesten
Zang: De Braggelre


Refrein:
Wat bin ich grutsj, dat ich kin zegke dat ich inne Hedsjer bin,
dat ich bin opgegruid biej dich,
en dat ich hie biej al die Bk en al die Gitjes woene kin,
Ghen Heij, dien blood dat sjtrumd in mich.
Van n kleen durpke gruides doe, tot t Parksjtadcentrum noe,
woebiej der val verangerd is.
M zelfs went al hie angesj wed, doe bliefs s hiemel op deez ed.
Och mien Ghen Heij, blief wieste bis.

Vanaaf der daag dat ich es bokseboam mien pupsje ope doog,
ws ich meteen, doe huursj biej mich.
Vanaaf de iesjte daag, doe ws ich al dat ich get in dich zoog.
Ich woar direk ganz weg van dich.
Mien durpke, groet gewoere van de eier en dr zilverzand,
verangerd durch de ieuwe heen,
Mien hertje sjteet vuur dich in brand,
alleen biej dich veul ich mich heem:

Noe zegk mich is t woar wat uver dich in de gezette sjteet ?
Wat is me nuij met dich van plan ?
Me brikt mr aaf en boewt weer op, ocherm wat deeste mich soms leed.
Zegk mich wat wed doa noe toch van ?
De Dtsje sjoel, t kafee van t Sjtien, de koel en t aod patronaat,
die zint der noe al lang neet mie.
Durch wat me nuij aan dich verangerd haat,
zls doe noets mie t zelfde zie.

Al wesj dich effe angesj, diene vasteloavend blief besjtoan.
Oh nee, de nump me dich neet aaf.
Ooch uver joare zal der optoch hie noch durch dien sjtroate goan.
Gief t nog veer daag langk alaaf.
En wed dan in t ganse durp s Hedsjer prinsemarsj gesjpilt,
dan weet ich een dingk gans gewis:
Wat me ooch nuij aan dich verangere wilt:
s Heleheij blief wie t is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GHEN-HEIJ HAAT FIES
2007/2008: Tekst & muziek: Ren van Oyen
Zang: Dameselftal va Groene Sjter


Refrein:
Ghen-Heij haat fie?s, kom hef de glaazer, ut is dan toch zo wit,
Ghen-Heij haat fie?s, kom hef de glaazer, Vasteloavond, Bokkeriejesjtied,
Ghen-Heij haat fie?s, kom hef de glaazer, 3 daag sjpas, wat hubbe vier geluk,
Ghen-Heij haat fie?s, kom hef de glaazer en loat ver prooste op de geete en de bk.

Ghen-Heij dat is os durpke, mit Vasteloavond a La Carte
Doa zint vier nui geboare, mit ee Bokkeriejesj hart
noe 110 jaor Vastelaovond, noe 110 joar Carnaval,
Gans Ghen-Heij dat lup dan oet, Ghen-Heij wuurd inne grote Bokkesjtal
Van fieste krieg ver nots genoch
Dus hef de glaazer in de loch

Ghen-Heij dat is os durpke, hie in ut limburgs land,
Doa viere ze Vasteloavond mit inne groete gouwe rand
noe 110 jaor Vastelaovond, noe 110 joar Carnaval,
Gans Ghen-Heij dat lup dan oet, Ghen-Heij wuurd inne grote Bokkesjtal
Van fieste krieg ver nots genoch
Dus hef de glaazer in de loch

10 kier 11 Hedsjer Vastelaovondstied
11 kier 11 is neet mi zo wiet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GHEN HEIJ OP SJTELTE
2000: Tekst: Wiel Sijstermans - muziek: Horst Breugelmans & Ivo Rosbeek
Zang: De Nondejuukes


Ghen Heij, dat sjteet op sjtelte, jao, dat huursjte uueveeral,
va Broensum bis i Welte, mit dr Hedjser karneval.
es Hedsjer viere, luuj, da waggele de wng.
Wilste mit os mitdoe, sjpie da maer i dien heng.

Mit vasteloavend is ut knal, jiekre kroeg ne bokkesjtal.

Refrein:
Loat gaon, gaef gaas, laot kaord aaf,
blief neet zitte, kom ns van die poart eraaf.
Sjnap uch vas, haol al huuj oet de kas,
en maak dich richtige vastelaoves-sjpass.
Sjnap uch vas, haol al huuj oet de kas,
en maak dr Hedsjer vastelaovendsjpass.

Sjtom tuuen en sjaele zaever, papnaas, inne sjluppejas.
Gesjmierd waerd ozze laever, zoee is dr Hedsjer kloone-sjpass.
Es dr Hedsjere fanfaar, dr prinse-marsj liet gaon,
bliefste mit os mitdoe en kins neet blieve sjtaon.

Mit vastelaovend is ut knal, dae gaet os hie baove al.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEDSJER MEEDJES
2008/2009: Tekst & muziek: Rene van Oyen
Zang: Hedsjer Meedjes


Refrein:
Hedsjer Meedjes dat zint vier,
Mit Vastelaovond ..P.. gont vier aan de zwir,
Drie daag gont vier oet dur bol,
En hubbe saame dan du grotste lol,
Hedsjer Meedjes dat zint vier,
Mit Vastelaovond aan de zwir,
Kump ste os dan teege, bis dan neet verleege,
Hedsjer Meedjes dat zint vier,
En kump ste os dan teege, bis dan neet verleege,
Hedsjer Meedjes dat zint vier.

Op Ghen-Hey doa loope ze in ut rond,
De Hedsjer Meedjes, zjwart en blond,
Ut zint de de sjunste op de welt,
Zoe wuurd uuveral verteld,
Mit Vastelaovond uuveral durbie,
Hedsjer Meedjes loate zich dan zie,
Maake sjpas en maake plezeer,
Hedsjer meedjes dont dat geer,

Vuur de echte meedjes van Ghen-Hey,
Sjtond bouw alle keels in de rij,
Ut zint de de sjunste op de welt,
Zoe wuurd uuveral verteld,
Mit Vastelaovond sjpringe ze oet dur band,
Hedsjer Meedjes oet ut Hedsjer land,
Maake sjpas en maake plezeer,
Hedsjer meedjes dont dat geer,


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEDSJER TOVERSJPAS
2001/2002 nr.1 : Tekst: Margo van den Bosch-Damoiseaux - muziek: Elleke Gerits-Weijers
Zang: Vasteloavendsgekke van basissjoel De Sjach


Refrein:
Mit Vasteloavend is Ghen-Heij un toverland,
mit veul plezeer danse de hekse hand in hand,
Joam zelfs d'r slechtste magier sjteet mit te dolle,
in vuur en vlam van Hedsjer toversjpas.

Ghen-Heij is un groet en sjoen sprookjesbos,
de buk en de geete gont los.
In jiekere sjtroat, op jiekere pleij,
simsalabim, t'is tovenarij.

D'r pap schminkt zich vlot, en wiert dan Merlijn,
de mam en de kinger dont mit.
De tovenaars zies ze noe ueveral sjtoan.
Simsalabim, noe loat mr weer goan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HLEHEIJ
2000: Tekst: Ben Hoofs - muziek: Maurice Bensen & Peter Hoofs
Zang: Jan Dequelle & Hedsjer Hoofs Zngers


In de sjtad of op Ghen Heij, sjmoes ich zachjes diene naam,
lekker liggend op de sjprei, dreumend van sz Groet Ghen Heij,
want ich hub Ghen Heij zoe leef, blief toch bie mich es te bleef.
Joa, ich hub Ghen Heij zoe leef, sz kleen durpke-leef.

Refrein:
Hle, Hle, Hleheij, Bokkeriejesj va Ghen Heij.
Hle, Hle, Hleheij, gemak va Limburgs klei.
Hle, Hle, Hleheij, Bokkeriejesj va Ghen Heij.
Hle, Hle, Hleheij, gemak va Limburgs klei,
joa, gemak va Limburgs Klei.

Ghen Heij op sjtelte, Hedsjerland, Bksjke, Geete, zilverzand.
Drink ee pilske hand in hand, trots van sz Limburgs land.
Want ich hub Ghen Heij zoe leef, blief toch bie mich, es te bleef.
Joa ich hub Ghen Heij zoe leef, sz kleen durpke-leef.

Gans Ghen Heij vol toverei, is het motto va Ghen Heij.
Alle Hedsjers in de rij, betoverd va sz Hleheij.
Want ich hub Ghen Heij zoe leef, blief toch bie mich es te bleef.
Joa, ich hub Ghen Heij zoe leef, sz kleen durpke-leef.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HLEHEIJ, DOE BIS EN BLIEFS VAN MICH
196?: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Jo Janssen


Refrein:
Hleheij, doe bis en bliefs van mich.
Hleheij, alles doen ich vuur dich.
Went Hleheij neet mie telt, vergeet de ganse welt.
Hleheij, doe bis en bliefs van mich.

Vasteloavend is dan ooch nog ummer, sjteeds er sjoenste tied.
Mit de vasteloavend wied me richtig al de zurge kwiet.
Dan zingt der rechtgeaarde Hedsjer dit, zoedat me in Limburg wit:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HELEHEIJ, ICH HUB DICH LEEF
2002/2003: Tekst: Margo v.d.Bosch-Damoiseaux - muziek: Elleke Gerits-Weijers
Zang: Bs. De Schacht


Refrein:
Heleheij, joa Heleheij
Ich hub dich toch zoe leef
Ich bin van dich doe bis van mich
Blief bie mich estebleef
Heleheij, joa Heleheij
Noe kiek dich doa ins sjtoan
Vier wille dich bezinge joa vier zint mit dich begoan

Mit vasteloavend vur de dur begintun tied mit klur
Ich vruij mich al ut ganse joar mien peksjke likt al kloar
Hdsjers loat uch noe mr goan kom ins van d'rboam

Waeke wiert gefluust
Wae wiert dit joar d'r nuuje prins uns kieke of s'um kins
Joa danis get aan de hand in os Hedsjer land

D'r optoch loope is zoe sjoen dat is wat vier gaer doen
De luuj die sjtont dan langs de kant en zinge hand in hand
Vasteloavend is wr doa Heleheij loat goa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HLEHEIJ, TOVENAREI
2002: Tekst: Jo Braeken - muziek: Loek Bus
Zang: Jo Braeken


Refrein (2x) :
Helehei Tovenarei, 't bliet neet wat 't liekt,
't wet nuj gans, gans angesj.
Helehei Tovenarei, d'r toverbol, 't toverbook,
alles kunt wer good.

D'r toveneer geet durch de but, he sjneurt va hei noa doa.
De loaker wede opgevuld, wat neerlikt geet wer sjtoa.
Ze hant doa uver noagedach, 't geld is gesjpendeerd.
Helehei dat wet, zoe wie me zet, wer opgewaardeerd.

Wens doe noe dinks: woe mot dat hin, och, went dat mar get wet.
De winkele, de frieteboet, alles tege de ed.
Dan hoat mar mood, 't kunt nuj good, noe kiek mer neet zoe bang.
Helehei dat wet, zoe wie me zet, wer opgewaardeerd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE OP GHEN HEIJ IS UT LVE PRACHTIG
2001: Tekst & muziek: Joppe Sangen & Ren van Oyen
Zang: Joppe Sangen & Ren van Oyen


Refrein:
Get angesj, dat is jieker inne, dat is toch vrie normaal.
Es ut uuveral t zelfde woar, woar jiekerinne diek of sjml.
Dus vasteloavend is nurges zo maf als op Ghen Heij.
Dus sjnap uch lekker in de rm en mak mer veul sjtampij.

Hie op Ghen Heij is ut lve prachtig, op Ghen Heij is alles goot
Vasteloavend, elk joar angesj, dat zit hedsjers in ut blood.
En de hedsjers, dat zet gier, jonk, oud, rm of riek.
Effe angesj is ut dit joar, mit sjpass, plezeer en muziek.

Get angesj, dat is ooch dr optocht, de geet dit joar hiel gek,
neet mier zoe es vreuger want ze bouwe zich hie gek.
Dus dit joar dunt vier alles angesj wie ut veurig joar.
Mit dr nuuje prins vuurop zinge vier noe in koer.

Get angesj veule vier os dee goonsdig, dan is ut weer vuurbie.
Dan motte vier weer teruk noa dee welt, dee so angesj is dan hie.
Want hiee veule vier os te gek, want dit is carneval.
Dus kom leef luu, sjtoan op, doog mit, mak lekker veul kabaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN 'N LANGE RIEJ
2002: Tekst: D. Staal - muziek: D. Staal & B. Jongen
Zang: Desire m.m.v. Sjpasskapel Chaotica B.V.


Refrein:
Vier lope noe in 'n lange riej, de Bokkeriejesj zint d'r biej.
Vier trekke dan durg Hlehei, 't Is weer echte toverei.
11 pilskes dat is top, w kriet ze noe neet op.
't Is 'n flutje van inne eurocent, doe bis d'r zoe aa gewend.

Gistere woare vier weer zaat, dat gief nieks want 't woar al laat.
Toverei spass en plezeer, dan gont vier nu nog inne keer.
Zeure dat haat noe ginne zin, want niemes geet doa noe op in.
Loat jieker ziene gangk mr goan, want witste watse noe mos doan ?
Sjloet aan in die lange rij, want die gont doer Ghen Heij.

Murge hubbe vier weer sjpiet , went d'r buurman aan de duurbel riet.
Hubse dien cloonspak weer aan, dan gont vier weer van veur aaf aan.
Der kop, d weer op basjte sjteet, vergitste weer in vlottigheed.
Vier sjpringe, danse, zind weer bliej, want jiekerinne is d'r biej.
Sjloet aan in die lange rij, want die gont doer Ghen Heij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JA, JA, HIE MOS TE BLIEVE HANGE
1995: Tekst: Lenie Raven - muziek: Ren Krans

Refrein:
Ja ja hie mos te blieve hange, biej os op Hleheij.
Vir zint ging weeke en geen bange, gunt durreg bis in d'r mei.
En loat dich no mr lekker zweve, en drink dich noch mer .
En went der murge kumpt dan zint vier, biejee.

Der tied van de gkke is dan noe weer doa,
Kiek doa is d'r Prins
De mdjes die sjpringe d'r Bok achternoa,
Kiek ins wie ze vleege.
D'r road is kompleet mit de mutsj op d'r kop,
Kiek ze doa ins sjtoa.
Ze sjanse en sjpringe, danse en zinge,
Carnaval loat goa.

D'r Opa d pakt zich de tng in de hng,
Lacht ins oet de hand.
De Oma die pakt zich de pruuk van d'r sjeng,
En geet ins richtig viere.
De mdjes die lache de jonges ins aa,
Pak mich noe mr ins vas.
Ze sjanse en sjpringe, danse en zinge,
Maak mr lkker sjpass.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KI KA KOE KA CARNAVAL
2005/2006 nr.1 : Tekst: Margo v.d.Bosch, Elleke Gerits, Diana en Patrick Koenen- muziek: Elleke Gerits
Zang: Bs De Sjach


Refrein:
't is weer ki ka koe ka carnaval
vier hange noe de vaan weer oet
't is weer ki ka koe ka carnaval
kom alle oet die boet
't is weer ki ka koe ka carnaval
noe gooi die remme los
't is weer ki ka koe ka carnaval
't circus is begs

tis circus in gen durrup
goat allemoal d'r hin
de tent sjteet ummer oape
sjeet op de show begint

tis jieker joar 't zelfde
in die vasteloavestent
sjpiele maffe luuj 'n rol
mit 'n vasteloavesbend


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOAT UCH HURE!!!
2006/2007: Tekst: Margo van den Bosch-Damoiseaux - muziek: Elleke Gerits-Weijers
Zang: Basisschool De Schacht


Loat uch hure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vier houwe, vier houwe, vier houwe op de trom
En wit g'r, en wit g'r en wit g'r ooch woerom
vier houwe, vier houwe, doamit is toch nieks mis
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is

Loat uch hure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vier sjtampe, vier sjtampe, vier sjtampe op de grond
En wit g'r, en wit g'r woerom dat vier dat dnt
vier sjtampe, vier sjtampe, doamit is toch nieks mis
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is

Loat uch hure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vier danse, vier danse, vier danse op de moat
En wit g'r, en wit g'r, vier dnt dat ooch op sjtroat
vier danse, vier danse, doamit is toch nieks mis
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is

Loat uch hure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vier zinge, vier zinge, vier zinge mit plzeer
En wit g'r, en wit g'r vier dnt dat sjteeds mr weer
vier zinge, vier zinge, doamit is toch nieks mis
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is
want jieker joar is carnaval ut sjunste wat'r is


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT VASTELOAVEND SJTEET GHEN HEIJ OP ZIENE KOP
2000: Tekst: ? - muziek: ?

Ich bin op Groet Ghen Heij geboare in t bronsgreun paradies,
blief mien lve langk hie woene, verhoes vuur ginne pries.
Mien Hedsjer durpke, dat wil ich noets mier kwiet,
en al gaar neet ziene vasteloavestied......

Refrein:
Dan...krieg...ich...kriebels in de vot, al mien nerve goan kapot.
Joa, dan kump der Bokkeriejer in mich los.
Huur ich der moeziek in de sjtroat, zeen de prins met ziene Road,
is de vasteloavend op Ghen Heij begos.
Ich...trek...mien peksjke oet de kas, pak mien trt en sjlippejas,
zet mien masker en mien klooneheudje op.
Ich spring mich veer daag boete oam, "sjpek en ei" es flinke boam.
Mit vasteloavend sjteet "Ghen Heij" op ziene kop.

n Wage boewe, pekske maake, mit der Hedsjer optoch mit,
is t sjunste van t leve, wie jiekerinne wit.
Zien ich der Prins op ziene wage sjtoa,
en wet good, woevuur dat ich zoegre goa...

Op essjegoonsdig kin ich brulle, t is gedoa wr mit de pret,
goe dan sjtiekem vlot op hem aa, mit n langk gezich noa bed.
n Gans joar zonger de moeziek, sjpas en zank.
Ach leef luuj, wat doert dat joar toch ummer langk...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NET EFFE ANGESJ
2001: Tekst & muziek: Jo Braeken
Zang: Jo Braeken


Refrein:
t Wet net, net, gans effe angesj, t wed net neet wie t hoed.
t Wet net, net, gans effe angesj, doe gleufs neet wat heij gebud.
Weg mit al dat sjtieve, t fies is noe begos.
Vier gont historie sjrieve, dr bok brekt in os los.
t Wet net, net, gans effe angesj, t wet net neet wie t hoed.
t Wet net, net, gans effe angesj, doe gleufs neet wat heij gebud.

De lj in de kantoere benumme zich zo net,
tussje die veer moere en och op tied noa bed.
Zo kinste nieks beleve, doe kieks alling m sjwat.
t Leve wet inne lange nieks, mit inne ktte sjtats.
(2x)

Vier mtte angesj kieke, de ambras hilt noe op.
Voet mit al dat sjieke, dr poekel kinne ze op.
Dan wet t leve sjpassig, vier hant de tuut noe vol.
Vier gont noe draa wie Blcher, os is nieks te dol.
(2x)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOE HOT DE MOEL
2000: Tekst: Jo Braeken - muziek: Loek Bus
Zang: J. Braeken, R. Braeken, J. Doek & L. Biermans


Refrein:
Noe hot de moel, noe hot de moel.
Vier motte uch get vertelle luuj, vier wete inne ganse boel.
Noe hot de moel, noe hot de moel.
Went vier dat in de gezet gont zette, waet t linke boel.
Noe hot de moel, noe hot de moel,
noe zaag t taege ginne, angesj kriege vier ze op de moel.
Want went die angere dat huure, zaage ze t zieker durch,
en dan hant vier t nondedju alwer gedoa.
Want went die angere dat huure, zaage ze t zieker durch,
en dan geet me os alwer ins duchtig aan dr boam.

Dr Sjeng liest van die blaedjes, t Soffie vingt dat neet good.
Dr Haarie sjnapte ee maedje, en noe zit hae in de boot.
t Marietje lierde sjtrikke en noe sjtrikt t dr ummer mie.
Dr Piet koch zich ee sjmiksjke, noe hilt zieng vrouw t vuur gezie.

Dr Willem hilt van ee glaeske, alling kiekt hae soms te deep.
t Annie sjlank wie ee vaeske, mae de waegsjoal die wilt neet.
t Frenske wilt beij die Elf, mae zieng buusj die makt bezjwoar.
Dr Jaan kalt uuver zichzelf, mae dat is ooch ing ouwhoor.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOG INNE OF DUR LITSTE
2008/2009 nr.1 : Tekst: Ivo Wijnen - muziek: Rene van Oyen
Zang: Ivo Wijnen & Ruben Reulen


Refrein:
Drink vier nog inne, of is dit dur litste,
Vier drinke nog inne, want witste,
Hie is ut toch gezelliger dan thoes,
Vier drinke nog inne en gont noch neet noa hoes,
Drink vier nog inne, of is dit dur litste,
Vier drinke nog inne, want witste,
Hie is ut toch gezelliger dan thoes,
Vier drinke nog inne en gont noch neet noa hoes.

De pap en de mam, die ginge op stjtap, en vier twie mooste mit,
Dur oavond dee doerde en doerde mer, vuur os inne lange zit,
De pap en de mam heie saame veul sjpas, ut woar al midden in de nach,
Toen keek dur pap du mam ins aa en hoert vier wie hee zag,

Vier twie vier ginge ins saame op sjtap, os ouwesj wilde mit,
Ut s oaves ging vier pas om illef oer, vuur os ouesj inne lange zit,
Vier heie veul sjpas en makde plezeer, vuurbie woar toen al de nach,
Os ouwesj veele de ooge toe, toen hubbe vier gezag,


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP GHEN HEIJ BLUIE VIER GANS OP
2004/2005 nr.1 : Tekst: Lyndsey Aerts & Elise Donnars - muziek: Peter Bartholome
Zang: Lyndsey,Ingrid en de bende van Bendes


Refrein (2x) :
Op ghen Heij bluid de vasteloavend
Op ghen heij is 't ummer voal beloavend.
Op ghen heij hoale vier alles oet de kas,
Op ghen heij make vier same sjpas.

mit de vasteloavend gont vier drei daag langk opstjap,
mer vier Hedsjers kinne ut neet vinge in ee angjer sjtad.
En went vier dan noa heem goa zag ich daan teege dich,
op Ghen Heij doa is de vasteloavend TOP!!

En komme vier dan op Ghen Heij dan zees se teege mich,
vasteloavend viere op Ghen Heij dat zit mich in ut blood.
En went se ut echt neet miee wits, dan kom mer mit os mit,
Want biej Bendes is de vasteloavend TOP!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINSEMARSJ
Tekst: ? - muziek: ?

(En) de mdjes van Ghen-Heij, oet Heuls of Goazewei,
die wachte op der nuuje Prins,
(En) de mdjes van "op Jans", die houte ooch van sjans,
Joa, joa, die vrieje ooch mr ins.

In jieker pdje, n anger mdje,
biej jieker pumpke, n anger blumke,
onger jieker lempke, n anger vlemke,
dat is t lve van Prins Karneval!

Refrein:
Prins Karneval, doe haas de Heij vuur dich,
m noa vasteloavend, bis doe alleen van mich.
Ammezeer s huuj mr ins, dit joar bis doe der Prins.
Alleen deez daag, klinkt t alaaf.
Ammezeer s huuj mr ins, dit joar bis doe der Prins.
Alleen deez daag, klinkt t alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SIMSALABIM
2002: Tekst & muziek: Joppe Sangen
Zang: Ut Elfde


De tovenr, d is-t-erweer, bie oos op Groet Ghen Heij.
De kloone danse, sjpringe, joa, bie oos op Groet Ghen heij.
De tovenr, de is-t-erweer, en bringt oos gouwe zin.
Dan klinkt ut durch ut ganse durp "Simsalabim" !!

Refrein:
"Simsalabim", jiekerinne kint dat zinge.
"Simsalabim", joa, bie oos op Groet Ghen Heij.
"Simsalabim", die wuurd, de moste kinne.
"Simsalabim", gans Ghen Heij vol toverei,
"Simsalabim" !!

Ut is zoewit, dr vasteloavend sjtet weer vuur de duur.
Du ts get sjpek en ei es boam en gft de wange kluer.
Gekleed, geschmickt, get geld op zak, vier hubbe zin dur-in.
Warempel doa huur ich ut weer: "Simsalabim".

Dr optocht gans gevuld mit kluur, de luuj sjtoan rije diek.
Geweldig vasteloavend, vuur n prins en ut publiek.
Op diensdig goan de mutsje aaf, vier pakke alles in.
Ut sjprookje va de tovenr: "Simsalabim".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTAPPE
2002: Tekst & muziek: Jos Boesten
Zang: De Braggelre


Is d'r november dan weer doa, begint 't fies van vasteloavend,
want jieker wk kint me dan goad, dat is der allersjunste tied.
Dan geet Ghen Heij op ziene kop, sjpass en plezeer sjtoan weer vuurop.
Want 't alaaf wirkt op inne Hedsjer zoe wie toverkracht.
De vasteloavend haat s in zien mach.

Refrein:
Ghen Heij noe pak dich op 't is tied om te goan sjtappe.
De kooi geet oape, vleeg 'ns droet.
Kom, loat der kastelein 'n pilske vuur dich tappe,
maak 'ns get lve in de boet.
Zet dich dien naas op en bring oma mr der klinge.
Der vasteloavend deed dich good,
joa, de betovert dich 't blood.
't Is weer tied van ammeseere, danse, zinge.
Ghen Heij is weer vol toverei.

Al wirkste hel 't ganse joar, vergt vuural neet te geneete,
maak dich 't lve neet te zjwoar, en vier de vasteloavend good!
Dus pak dich op en doch noe mit, want zoe wie jieker Hedsjer wit:
Tot essj'legoonsdig make vier oos eege sjprookje hie.
Dus noe gent want 't is zoe vuurbie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJUTTE VAN DE SJUTTERIE
2006/2007: Tekst & muziek: Rene van Oyen
Zang: Basisschool De Ganzerik


Geef acht,
Voorwaarts..Marsch,

Refrein:
Vier zint de Sjutte van de Sjutterie,
Mit Vastelaovond zint vier jieker joar durbie,
Vier loope dan dur optoch en dont dat in de moat,
Vier trikke oet vuur de Prins en ziene Wieze Road,
Vier zint de Sjutte van de Sjutterie,
Mit Vastelaovond jieker joar durbie.
Vier loope dan dur optoch en roope dan alaaf,
Mit Vasteloavond sjeete vier, .dur voegel aaf.

De Sjutterie dat is os leevu,
Doa kin ste vanal bie beleevu,
Ee sjuttefies of ut OLS,
Doa sjeet vier op de bulkes, net zoe wie de res,
Soms sjeet vier raak, soms sjeet vier mis,
Mer vier raake um altied went ut Vastelaovond is.

De Sjutterie dat is os leevu,
Doa kin ste vanal bie beleevu,
Kiek ins wat een luuj langs de sjtroat,
Loop vier allenui nog waal in de moat,
Soms geet dat good, soms geet dat mis,
Mer ut geet altied good went ut Vastelaoavond is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UMMER DOA MIT VASTELAOVOND
2004/2005: Tekst & muziek: Rene van Oyen

Refrein:
Joa vier zint Ummer, Ummer Doa mit Vastelaovond,
Mit Vastelaovond zint vier Ummer, Ummer Doa,
Joa vier zint Ummer, Ummer Doa mit Vastelaovond,
Mit Vastelaovond Ummer Doa, dur vuur en dur noa,
Went dur kastelein ut leech aan deed,
Ooch dan gont vier nog neet .. nog neet .. ooch dan gont vier nog neet
Joa vier zint Ummer, Ummer Doa mit Vastelaovond,
Mit Vastelaovond Ummer Doa, dur vuur en dur noa,
Want vier wille neet noa heem toe goa.

Dur ilfde van dur ilfde dan basjt ut fis weer los,
Ut fis van Vastelaovond dat is dan weer begos,
De sjminckdos wuurd dan oetgepak vuur een gekluurde sjnot,
Vier lache, danse, sjpringe, dur kump leeve in de bot,
Went anger luuj noa heem toe goa,
Zint vier noch Ummer Doa .. joa doa .. zint vier noch Ummer Doa.

Eschjwoonsdig is ut weer vuurbie, dur sjminck wuurd aafgedoa,
Vier wachtte op ut volgend joar, zint dan weer Ummer Doa,
Vier drinke nog ee pilske ut zal neet ut litste zin,
Get zjwarbroed, inne hiering joa ooch dat geet dur nog in,
Went anger luuj noa heem toe goa,
Zint vier noch Ummer Doa .. joa doa .. zint vier noch Ummer Doa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT WOAR NIEKS, UT IS NIEKS EN UT WUURD NIEKS
Tekst & muziek: Ren van Oyen
Zang: Ut Zesde va Groene Sjter


Refrein:
Ut woar nieks, ut is nieks en ut wuurd nieks mi dit joar,
Vier kriege dat leedje vanzeleevu neet mi kloar,
Ut woar nieks, ut is nieks en ut wuurd nieks mi dit joar,
Vier kriege dat leedje vanzeleevu neet mi kloar,
Vier hubbe os kapot geprakkezeert, gezjwit wie ee peerd, kreege ut neet va geneerd,
Ut is sjpietig mer waal woar,
Vier kriege dat leedje nots mi kloar,
Ut woar nieks, ut is nieks en ut wuurd nieks mie dit joar,
Vier kriege dat leedje vanzeleevu neet mi kloar.

Ghen-Hey dat haat ee fies, wit ste wat vier dont ins mit,
Vier maake ins ee leedje, joa inne grote hit,
Dat veel toch effe teege, dat ging os neet good aaf,
Ver koame neet veul wier as vasteloavond en alaaf,
Dur John zag, ich bin ut zat,
Dit wuurd nieks, ich hub ut waal gehad.

Vier probeerdu ut opnuuj, mer ooch toen zoot ut neet mit
Vier kooste langsaam fleute, noa ozze grote hit,
Wat ver ooch probeerdu, ut lukte os mer neet,
Alleen get valschje tuun, mer gee fatsuunlik leed,
Dur John zag ich bin ut zat,
Dit wuurd nieks, ich hub ut waal gehad.

Mak gier ots ins ee leed
Begin op tied, vergeet dat neet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VA PARIS BIS GROET GHEN HEIJ
2000: Tekst: Roland Brils - muziek: Gerrit Moonen
Zang: Louis Grolleman & De Sjpasvinken


Refrein:
Vaan Paris bis Groeet Ghenheij, doa sjteet ing carnavalsreij.
Joa, vaan Paris bis Groeet GhenHeij sunt lach en dans vaan de partij.
Vaan Paris bis Groeet Ghenheij, zinge de luuj mit stolz en veul stampij:
"Vier mit, mit Carnaval, joa vaan Paris bis osz Ghen Heij".

Gank 'ns lekker viere, mit pap, de mam, d'r honk,
driene en ooch zjwiere, en doot dat in ut ronk.
"Amuseer dig" is te liere, mit mig, en dig en vrung.
Drie daag neet goan fieeste, dat is pas ieewig zung.

Sjpass is ummer blievend, mit vreud, en lol, en sjans.
Zinge en zelfs sjpringe , joa geef dat toch ing kans.
Geneet mer is ut motto, en gekke sunt doabeij.
"Alaaf d'r vasteloavend", dat reupt osz Heeleheij ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND OP GROET GHEN HEIJ
2001: Tekst & muziek: Joppe Sangen
Zang : Ut Elfde


Vier hubbe weer un joar gewacht op ut fiest van vasteloavend,
mit sien charmes en sien pracht, effe get angesj jieker oavend.
Elk joar weer de vroag: We wird dit joar dr prins ?
Vasteloavend op Ghen Heij, bis blie dat-s-du dat kins.

Refrein:
Vasteloavend op Groet Ghen Heij, net effe angesj, op siene kop.
of op sjtelte durch dr optocht, Groet Ghen Heij get weer veurop.
Want effe angesj is ut jieker kier.
We dat bepaalt?? (Ghen Heij), en dat zint vier !!

Vasteloavend op Ghen Heij, dat is echt inne droom.
Echte Hedsjer traint doa veur, begint es hedsjer kloon.
Mer 20 joar doa noa sjtet he boave op dr waan.
Dat is ut sjunste vuur de jong, doa kint gier van op aan.

Es dr prins weer burger is, is vasteloavend weer vuurbie.
Vier beginne weer te tellen, tot de ver dol dag van hie.
Mer zolang dit ledje klinkt is dr nog nieks aan de hand,
want Heleheij zeurgt vuur ut beste van os land.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ENTERE DE BLAUWE SJUUT
2002: Tekst: H. Conjaerts - muziek: P. Bartholome
Zang: De Piraten (Cecile van Loon jr. & Leon Doek)


Refrein:
Ajee, Ajoo, vier zint de nuie kapiteins van dat groete blauwe sjip.
Ajee, Ajoo, doa woa vier och kome, sjtoete vier op onbegrip.
Ajee, Ajoo, loat os altied blieve dreume wie ut ing kier is gewees.
Ajee, Ajoo, vier zage sjip ahoi en hei begint ut fees.

Ing week vuuraaf de carnaval, daan griepe vier de mach.
Ut dondert, bliksemt in de sjtad, dat houw gee miensj verwach.
Vier entere de Blauwe Sjuut en aal wed vas gezat,
in klinge, duuster kerkers tot vier vaste hant gehad.

Ut ketelbinkje, kapitein en elke sjuutemaan,
vroage estebleef aan os, doog dat de luij neet aan.

Vier make noe os ege rees en trekke durch 't land.
Mit groete ooge kieke zie, wat is heij aan de hand ?
Gans trillend op hun sjlappe bee kome zie noa os toe,
en vroage gans beduusd aan os: wat maakt dier os joa noe ?

Want zonger intoch van de sjuut begint ging carnaval.
Vier hbbe daan och ginne zeen in ee Piratenbal.

En noa ing wek van vaare sjteet vuur os hiel zieker vas:
Ut leave van piraat zie", is alling ing groete las.
Wat is joa och de carnaval zonger de Blauwe Sjuut.
Gee miensj sjteet och te wachte op piraten op de sjuut.

Dus geve vier os uver en vier loate ze mer vrie.
Mer ee dink woar toch sjoen, om ing kier kapitein te zie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOET MIT DIE VOT
2005/2006: Tekst & muziek: Jos Boesten

'T ganse joar vruij ich mich op de carnaval,
Dan goan ich mit de pap en mam d'r op oet,
En goan ich lekker sjpringe op 't Prinsebal,
Es Pipo mit gt sjmienk op miene sjnoet,
Mr jieker joar gebuurt 't mich waal weer,
Es ich mich weer 'ns lekker ammezee-ee-eer:

Refrein:
Voet, voet, voet, voet mit die vot,
Noe sjuuf die betskes, gangk 'ns voet mit die vot,
Noe sjuuf 'ns op loat mich d'r bie-iej,
Dan kin ich ooch 'n bietje zie-ie-ien,
Voet, voet, voet, voet mit die vot,

Noe sjuuf die betskes, gangk 'ns voet mit die vot,
Sjuuf die kdetjes 'ns op zie-hiej,
Want angesj blief ich neet lang hiej!
Sjuuf die kdetjes 'ns op zie-hiej,
Want angesj blief ich neet lang hiej!

En is dan eindelijk de roezemoandig doa,
En trekt de optocht weer durch oos sjtroat,
Dan zal ich langs de ziej weer op 't sjtuupke sjtoa,
En wachte op de Prins mit ziene Road,
Mr net s ich mien iesjte klumpkes vang,
Dan duujt zon vot mich noa de twiede ra-a-ang:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME