HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOMBARIE IN FEBBREWARIE
2004/2005: Tekst: Ron Roemen - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Ich h�b lets gedraump veer houwe `s zomers verkesbal
De maedjes inne minir�kskes och den kriesse kal
Dao woor allein mer raenge d`r stong eine vieze windj
Laot dae vastelaovendj winters aan die kaaj zeen veer gewindj

Refrein:
In fibbrewarie `ne houp bombarie
Jao den kump weer gans Limburg verkl�dj noa boete haer
Os amezere en neet sjenere
Veer kieke oppe z�lder,waat pas biej `t waer
`T zwerverkostuumke of `t kloonepak
`T kakmadammekl�dje mit dae hoe�ge hak
Det punkerpruukske of dae hippie-euveral
Of dae blauwe keel,veur `t boerebal
In febbrewarie `ne houp bombarie
Jao den kump weer gans Limburg verkl�dj noa boete haer

De wintjer en de vastelaovedj h��re toch biejein
Want eederein is mit den tied in Limburg ongerein
`T Limburgs geveul,det is mit die daag begos
Lekker drei daag polonaise,en same hie�l v��l dors.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL
Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Hiej in Klein K�lle, Klein K�lle is ut weer carnaval.
D�t kinse toch zeen aan d'n Doal.
Dae maak v��l plezeer euveral.
Hiej in Klein K�lle, Klein K�lle, doa is ut zo sjoon.
Hiej is mit die daag zat te doon, dan kinse goan.

In Hirkebosj is carnaval, d'n Dola k�mp van de sjt�k.
Hae wilt weer drei daag vlege goan en idderein duit gek.
Alle miensje op de sjtroat blieve dan weer sjtoan,
want dan heurse fluustere: kiek ze doa weer goan.

Alle luuj in Hirkebosj en die oet de buurt,
wille mit �s feeste goan, net zo lang ut doert.
Hael ut d�rp sjteit oppe kop, doe kriegs weer hinnevel.
De vogel wilt waer vl�ge goan, mit de joekskapel.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET B�S DICH
2009/2010 : Tekst & muziek: Astrid Jennen-Beurskens
Zang: Patrick Roger


Refrein:
Jao det b�s dich,
ein hiel bekend gezich
Och leve sjat doe b�s zo� manjefiek
dets doe mit mich,
det�s gans uniek op zich
Hiej vastelaovend viers det is heel sjiek
Zo� attent, good gemuts en biedehandj
waal doordach mit ein roed, gael, greun verstandj
Allein os limburg krieg os eder jaor zo� gek
Veur zin dan ech gigantisch op os plek

Zek, lieks dich op de mam
of h�bs se get van pap
Bepaolde trekke wo eine serieuse niks van snap
Oetgelaote in dae bontje vastelaovestied
ken se al dien kunste en dien gekke bekke kwiet
Ins en altied, weer van de partie
zo� ongerein det maak dich super-bliej

Duis stomme kal mit dae
en kuits hiej get mit dem
Mit al die vastelaovesgekke
h�bs doe ech gin rem
Goodlachs taps doe hiej ein mop mit diene ro�ie mondj
Steis se weer bekend wie eine bontj gekleurde hondj
Ins en altied, weer van de partie
zo� ongerein det maak dich super-bliej

Hiej ongerein zin veur zo good as ein geliek
ein geveul as of ich in unne groe�te speegel kiek


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA H�BS SE HEM WEER
2006/2007: Tekst: Ron Roemen - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Refrein:
Dao h�bs se hem weer, ut is neet waor
Zeen um mer eine keer per jaor
Dao h�bs se hem weer, ut is neet waor
M�t vastelaovend stuit hae weer klaor
Wie unne gek foets hae dan op zien trom
Zo vlege die drie daag weer om
Dao h�bs se hem weer, ut is neet waor
Zeen um mer eine keer per jaor

Van wied aaf heur ich um komme
Dao is mer eine dae zo duit tromme
Hae speelt veur un ganse joekskepel
Ut is neet sjoon mer waal heel hel
Zo sjooit hae dan euver straot,
drie daag huit hae ram oet de maot

Zo duit hae zich amezere
En duit os op zien meziek traktere
Hae speelt baeter es ein good orkes
�Jao jao, hae duit in eeder geval zien bes� ( gespraoke!!!)
Zo sjooit hae dan euver straot, drie daag huit hae ram oet de maot


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T DOALESPEKTAKEL
Tekst: ? - muziek: ?

Zo door ut joar zit idder D��lke op zien eige p��lke,
maar mit vasteloavend komme ze biejein,
om g�t te kake, om sjpas te make, want d�t vinje echte D��lkes toch zo fein,
om g�t te kake, om sjpas te make, want d�t vinje echte D��lkes toch zo fein.
En doe heurs de ganse tied, hiej in �s Doale-riek:

Refrein:
Ka ka ra ka ka, ka ka ra ka ka.
Joa, mit vasteloavend waerd hiej heel g�t aaf gekaakt.
Ka ka ra ka ka, ka ka ra ka ka.
Joa, mit vasteloavend waerd hiej heel g�t sjpas gemaakt.
En dan waerd hiej flink gefladderd, heel g�t beerkes oet gesjlabberd.
Auch de kleinste huppele mit en kieke bliej.
Confetti vluug weer in ut rondj en euveral davert de grondj.
Auch de Doale-eier zeen van de partie.
Ka ka ra ka ka, ka ka ra ka ka.
Joa, mit vasteloavend waerd hiej heel g�t aaf gekaakt.

Mit vasteloavesdinsdig, dan sjpringe veer oet de bandj.
Dan is hiej in Klein K�lle auch heel g�t aan de handj.
Dan dans en sjprink en zink hiej idderein oet volle borsj.
Dan hubbe alle Doale en auch D��lkes ekstra dorsj.
Trik d'n optoch door �s riek, dan kake veer geliek.

En mit aschgoonsdig k�mp in �s riek weer r�s.
Dan waerd ut vasteloavesvuur weer langzaam aan geblus.
Dan sjelle veer ein hirringske en hubbe geine sjpiet.
En rondj vief veur twellef heurse euveral hoog, h�l en wiet:
Morge zitte veer allemoal mit eine kater oppe poal.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE B�S MIEN D��LKE
Tekst: ? - muziek: ?

Ich bun al joare lang van Hirkebosj.
D�t d�rpke aan de Roer is wo ich zeen mosj.
Mien vrouw is neit van hiej, maar toch bun ich heel bliej,
d�t ich heur hub gevonje, zie sjteit noe aan mien ziej.

Refrein:
Doe b�s mien D��lke, mien knoevel D��lke.
Ich haaj van dich en doarom pak ich dich noe lekker beet.
Hiej in mien d�rpke, mien knoevel d�rpke,
hiej sjteit �s hoes en hiej vuil ich mich toes.

Mit vasteloavend goan ich altied droet,
maak sjpas mit "Vief veur twellef" en trik ein rare sjnoet.
H�t sjteit dan aan mien ziej en d�t maak mich zo bliej.
H�t geit dan mit mich mit, van s'morges toet in ut bit.

Mich kriegse van ze laevesdaag neit weg,
oet Hirkebosj, mien d�rp, ich haaj zo v��l van dich.
Veer wone hiej heel gaer, veer trikke n�rges haer.
Klein K�lle, blief zo wie se b�s, d�t sjtelt mich heel ger�s.

Kom, zing noe allen mit in Hirkebosj,
maak sjpas en maak plezeer, och, wen d�t ins kosj.
Veer hubbe dan v��l lol en nieks is �s te dol.
Veer sjpringe in ut rondj en make ut heel bondj.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UNNE ECHTE DOAL
2005/2006: Tekst: Ron Roemen - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Mit paerd en ker is ut begos
Toen wis noch nemes det det ouch in os Klein K�lle kos
D'n Doal is veur oos d�rp karaktristiek
Mer waat is vastelaovendj zonger muziek
Det kos toch zeker neet, veer haaje toen auch al os Doale-leed

Refrein:
Ich bun unne echte Doal
Ich veul mich thoes in eeder nes
Eeder huuske, eeder kroeg, eedere zaal
Unne Doal maak det nieks oet, dae vint zien sjtekske waal
Ich bun unne echte Doal
Ich hai toet de murge paol
Zeen de Doale en D��lkes binne
Dan kin ut fees ech beginne

De k�rrektore woor zien geleefde sjtek
Joa det wit de hirkebosjer vastelaovesgek
Vanaaf dae tied is hae van dich en mich
Hae waerde van oos d�rpke so ut gezich
Hae is van eederein, hae hilt Klein K�lle mit die daag biejein


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FI�STA IN `T LIMBURGS LAND
2010/2011: Tekst: Lianne v/d Velden - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Refrein:
Fi�sta in `t Limburgs land
Mit `n Braziliaanse band
`t Swingt de ganse nach
Mit vastelaoves-temprament
Fi�sta in `t Limburgs land
Doe zuus de sjaonste kleureprach
Es ich die klanke heur
Gaon ich vanzelf euversjtag

D`r hingt `n tropisch sfeertje jao bie os in limboland
de dialecte waere noe gemix
Mesjtreechs Remunjs of Venlos plat det maak tog gaar niks oet
Det h�bbe veer `m tog maar good gefiks
Veer doon de Rumba Salsa en Samba
Maar waal op ozze Limburgse maneer

Doe waans dich in de sfere van det tropicaanse land
Het ritme door de trommels aangesjtuurd
Doe geis vanzelf bewaege, kins neet sjtil meer blieve sjtaon
Meziek sjup `ne band in heel de buurt
Veer doon de Rumba Salsa en Samba
Maar waal op ozze Limburgse maneer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIMWEE NOA HIRKEBOSJ
Tekst: ? - muziek: ?

In Hirkebosj zint veer geboare,
en d�t zit �s deip in ut hert.
�os mooderstaal nach neit verloare,
en d�t is wo veer sjtols op zeen.

Wen veer zo aan �s heim goan dinke,
en zeen de kirk zo veur �s sjtoan,
wolle veer gaer op heim aan sjwinke,
desnoods te vout op heim aan goan,
wolle veer gaer op heim aan sjwinke,
desnoods te vout noa Klein K�lle goan.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIRKEBOSJER VOLKSLIED
Teks & meziek: H.J. Bronnenberg

Hier in dit stil en vredig oord, waarlangs de Roer zich spoedt,
alsof zij voor de avond valt de zee bereiken moet.
Hier waar zo menig dennewoud voor storm en vlagen schut.
Hier heeft het voorgeslacht gebouwd de vaderlijke hut.
Hier heeft het voorgeslacht gebouwd de vaderlijke hut.

HIer dreef de landman spa en ploeg door zomp en heidegrond.
Nu maait de zeis het koren af waar eens slechts heide stond.
Het Broek, de Muiterd en de Oo, met welig gras en groen,
ze doen het hart van elke boer al snel en sneller slaan.

In't lommer van de Molenberg en van het Hammerbos,
daar rust de moede wand'laar op een donzig bed van mos.
Bij vinkgefluit en merelzang en nachtegalenlied.
Neen, in de hele omtrek vindt g'een koeler plekje niet.

Doch wenst ge liever zonneschijn, trek dan de wijngaard in.
Het Haldert of de Meinweg op en ge hebt het naar uw zin.
De minnaar van de watersport kan hier uit zwemmen gaan,
een baars, een paling of een snoek al aan de hengel slaan.

Hier dwaaldik aan mijn vadershand en sneed de wilgenfluit.
In't oude kerkje voor't altaar, daar knield'ik naast mijn bruid.
Waar ik mij ook op aard bevind, tot in mijn laatste stond,
neen, Herkenbosch vergeet ik niet, 't is mijn geboortegrond.
Neen, Herkenbosch vergeet ik niet, 't is mijn geboortegrond.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH H�B DE DIEKE TROM TE PAKKE
2009/2010 : Tekst: Guus Smeets � muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Refrein:
Ich hub de diekke trom te pakke
Jao dat is mien pekske aan
Ich hub de diekke trom te pakke
Det rammele-drop det ving ich toch zoa sjoan
Auch al sjteit er soms op knappe
Want der haet �n zjwake plek
Meh zoa wie eder jaor Jao sjuus wie eder jaor
Ich vaeg der op wie eine gek

M�t vastelaovend goon ich gaere sjtappe
Jaorelank mit miene troewe vrund
Meh soms dan liek er oet zien vel te knappe
Want dan ies he nog neet zoa good gesjtumd
Meh haet er dan de sfeer eimaol te pakke
Dan doert �t haom te lang veur det ver goon
Goon ich met h��m op sjtap Ich lach mich dan weer sjlap
Dan is er neet meer oet �t veld te sjloon

Meh eigelijk hu�rt er thoes in �t museum
Meh det krieg ich neet euver mien hart
En dit jaor viert hae zelfs zien jubileum
Auch al kump er neet zoa good op sjtart
Meh haet er dan de sfeer eimaol te pakke
Dan doert �t haom te lang veur det ver goon
Goon ich met haom op sjtap Ich lach mich dan weer sjlap
Dan is er neet meer oet �t veld te sjloon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JAO IN KLEIN K�LLE
2006/2007 nr.1 : Tekst: Patrick Roger (Balendocnk) - muziek: Lei de Bruyn & V.Huits
Zang: Patrick Roger


Refrein:
Jao in klein k�lle dao veul ich mich thoes
Ich amuseer mich, in eeder heilig hoes
En de prins van d`n Doal geit weer veur op
Jao mit die daag steit klein K�lle oppe kop
In Hirkebosj `t d�rpke aan de Roer
En op Asgoonsdig Hering in `t zoer

Jao d`n optoch trek weer door de sjtraote
eederein is weer in zien element
Dao kump d`n Doal huurste alle luu weer roope
en eederein veult zich dan content
Jao klein k�lle huit weer op de kis
omdat 't drie daag vastelaovend is

Want noe toch al 6x11 jaor,
viert D`n Doal dit fees mit heel veul pit.
Kom zing en spring,noe gezellig mit os mit luuj
`t is de klank, waor muziek in zit.
eederein dea veult zich op zien best,
hie in os werme vastelaoves nes


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KAAK
Tekst: ? - muziek: ?

Carnaval is weer in ut landj,
zit allemoal noe bliej.
Reik idderein noe weer de handj,
en sjpring biej �s inne riej.

Refrein (2x):
Jonges en maedsjes, alles biejein,
dan is dae vasteloavend fein,
dan zait d'n Doal; kaak kaak,
dan zait d'n Doal; kaak kaak.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MEDLY 1
door Peter Thissen gearrangeerd op basis van oude Herkeboscher sjlagers

Wat hubbe veer �s weer lang ingehaje, �s d�rpke leek waal dood.
Maar loat �s noe nach ins begaje, joa, dan k�mp ut zo weer goud.
Daorom loestert allemoal noa oze gooje Doal.

Want ut is weer vasteloavend en de D��l kake noe auch weer.
In ut vasteloavespekske k�mp auch direk de sjtumming weer.
Al is �s d�rpke dan gein weareldsjtad, toch zint de luuj ut hiej nach lang neit zat.
Want ut is weer vasteloavend, haat uch fit, fladder mit d'n Doal.

D'n Hirkebosjer hilt van sjpas en van ein goud glaas beier.
De vasteloavend bringt 'm ras de b�ste sjtumming weer.
Dan vluug t'r oet noa prinsebal of noa zien sjtamcaf�,
begint mit vasteloaveskal, al noa ein glaas of twee,
begint mit vasteloaveskal, al noa ein glaas of twee.

Loat �s maar drinke en same klinke,
dan waerd de vasteloavend in �s d�rp weer goud.
De D��lkes kake, wat zint ut sjnake.
Joa, vasteloavend zit in ut Hirkebosjer bloud.

Sjeng, kom, doe geis ins oet mit mich, zoo sjprouk Marieke dan.
Want carnaval, det z�k ich dich, det geit mich boavenal.
Veer drinke �s ein glaeske beier of kola mit conjak,
en zinge dan weer, keer op keer, ich bun ut nach neit zat.

Loat goan, loat goan, en loat d'r geine sjtoan.
Loat goan, loat goan, ut is nach neit gedoan.
Loat goan, loat goan, en sjut nach eine in.
Dan hait auch idder D��lke weer ziene zin.
Dan hait auch idder D��lke weer ziene zin.

Carnaval in Hirkebosj, joa, doa geit ut flink drop los.
en d'n Doal, dae heurse kake.
Iderein geit mit �s oet, de gr�tste en de kleinste poet,
en wat zolle veer um krake.
En veer zinge en veer sjpringe en veer gaeve um ein vaeg,
en veer drinke alle glaeskes toet de leste druppel laeg.
Ut ganse d�rp sjmiet zich biejein, det gif eine sjoone ongerein.
Daorom is de vasteloavend hiej zo fein.

Waem duujt �s, waem duujt �s, waem duujt �s ins aan ?
Blief neit zitte, maar sjpring noe achter �s aan.
Geer wit wie, geer wit wie, geer wit wie d�t geit.
Dus Doale, haaj uch noe gereit.

Sonjigs is ut riejverbod, det is veur v��l luuj eine sjtrop.
Autoos zuuse geine, auch geine kleine.
D'n duuj-tax waerd noe weer modern,
waat zeen veer aan benzien toch erm.
En op iddere kantj of houk heurse deze vlouk:

Waem duujt �s, waem duujt �s, waem duujt �s ins aan ?
Blief neit zitte, maar sjpring noe achter �s aan.
Geer wit wie, geer wit wie, geer wit wie d�t geit.
Dus Doale, haaj uch noe gereit.

Doa zit t'r weer te winke, d�t is dae van �s.
Hae is goud biej de pinke en hae leit zich gaer ins los.
Doa zit t'r weer te winke, hae duit gaer ins mit.
D�t is noe eine echten Doal wo meziek in zit.
Hiej hoof nooit nieks te gebeure of ut menke is d'r biej.
Nooit z�ls doe um heure zeure, hae hilt Klein K�lle bliej.

Wat hubbe veer �s weer lang ingehaje, �s d�rpke leek waal dood.
Maar loat �s noe nach ins begaje, joa, dan k�mp ut zo weer goud.
Daorom loestert allemoal noa oze gooje Doal.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MEDLY 2
door Peter Thissen gearrangeerd op basis van oude Herkeboscher sjlagers

Idderein sjoenkelt toch nach ins zo gaer, ut is auch heel gezondj.
D�t duit um dan zeker ut lekkere waer en veer make ut gaer ins bontj.
Allemoal noe v��l plezeer mit sevenup, conjak of beier.

T�ssje bosj enne roer blief d'n Doal oppe loer.
en idderein hilt zich gereit.
Mit ech Hirkebosjer bloud waert auch deze vasteloavend goud,
zolang det biej �s hiej besjteit.

Al is �s d�rpke dan gein waereldsjtad,
veer zint ut hiej, veer zint ut hiej nach lang neit zat.

Ich hub d�t gevuil weer gekrege vandaag,
d�t gevuil van plezeer van die gekke daag.
Want ut is weer tied om alles aan de kantj te loate sjtoan,
en dich heerlik in ut gedruus te loate goan.

Ach Hirkebosj, doe d�rpke van mien druime,
doe d�rpke wo ich euver rondj wil bazuine.
Ich bun hiej geboare en wil hiej blieve laeve.
Hiej wil ich mien beerkes en plezeerkes belaeve.

Soms mot ich waal ins noa vraem plaatse en pleine,
kieke wie ut doa geit en wie ze ut doa meine.
Es de vasteloavend dan hiej weer aangebroake is,
vuil ich toch d�t ich mien Hirkebosj zo mis.

Ach Hirkebosj, doe d�rpke van mien druime,
doe d�rpke wo ich euver rondj wil bazuine.
Ich bun hiej geboare en wil hiej blieve laeve.
Hiej wil ich mien beerkes en plezeerkes belaeve.
Ich bun hiej geboare en wil hiej blieve laeve.
Hiej wil ich mien beerkes en plezeerkes belaeve.
Ich bun hiej geboare en wil hiej blieve laeve.
Hiej wil ich mien beerkes en plezeerkes belaeve.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MEDLY 3
door Peter Thissen gearrangeerd op basis van oude Herkeboscher sjlagers

Vasteloavend is zo sjoon, d�t zou ich altied wille doon.
Och, wat zeen veer dan weer bliej, alle zorge zeen veurbiej.
Idderein, dae hiej noe zit, zing ins lekker mit �s mit.
Hirkebosj sjteit oppe kop, veer haaje nach lang neit op.

De prins van de Doale, dae drink zich ein glaeske beier.
Veer goan �s eine hoale en make mit hem plezeer.
Wat kin ut �s gaeve, noe num ut neit sjwoar.
Zo sjoon is ut laeve maar eine keer per joar.

Vasteloavesdinsdig is de sjoonste daag van ut joar.
Op vasteloavesdinsdig, dan make veer ut woar.
Op vasteloavesdinsdig geit Hirkebosj veurop.
't Is vasteloavesdinsdig, Hirkebosj, kom op.

Veer laeve in Hirkebosj, d�t d�rpke van dennebosj.
D�rpke, zo sjoon wie ein roos, wo ich auch d�k euver bloos.
En d�t d�rpke, d�t haet gans allein, eine vasteloavesdinsdig wie geinein.

Want vasteloavesdinsdig.....

Ut haet weer heel lang gedoert, veer hubbe al h�l geboert.
Maar noe l�p 't maar wie ut l�p, vasteloavend sjpilt in �s k�p.
En d�t d�rpke, d�t haet gans allein, eine vasteloavesdinsdig wie geinein.

Want vasteloavesdinsdig.....

Sjengske ging s'oaves mit Triena oet, och wat haaj d'r ein sjpas.
Hae kusde um lekker op die toet, sjtevig haaj d'r um vas.
Gaef mich nach ein, miene leive Sjeng, zag d�t aardig kindj.
En loat �s dan zinge, waat idder D��lke kin.

Mit vasteloavend sjteit alles oppe kop,
idderein drink ein glaeske lekkere Limburgse hop.
D�t is neit gebroewe veur de blauwe knoup.
Drink uch nach ein glaeske, d�t duit uch toch zo goud.
Drink uch nach ein glaeske vol vasteloavesbloud.

Daag mien vruike, toet aschgoonsdig, dan kom ich waal weer noa hoes.
Zit noe neit te zeure.
Mit ein dieke beursj op tesj, dan is zo d'n dorsj gelesj,
en nieks kan mich dan drie daag meer gebeure.
Toch haaj ich nach v��l van dich, maar vasteloavend is veur mich.
Eine keer in ut joar, noe z�k ich ut neit meer,
ut is d'n allerl�ste keer, aschgoonsdig kom ich weer.

Eur maske aaf, ein anger op en doot ins gek.
Joa, d�t is zo fein, allemoal biejein.
De z�rg opzie en kiek ins bliej en maak uch net.
Same handj in handj, gif eine echte bandj.

Joa, ut is weer carnaval, d�t duit �s plezeer veural.
Jonges, maedsjes, haat uch fit en doot allemoal weer mit.
Gooi d'r alle zorge aaf mit ein goud glaas beier.
Kom doabiej eure road maar noa, dae uch dit veurbeeldj gif.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N OPTOCH
Tekst: ? - muziek: ?

Elk joar mit vasteloavend, dan is hiej heel g�t loos.
Dan sjpringe alle luuj zelfs in de Harch en in de Soos.
Biej Gusta, Wim, Keet en de Sjmeed en Mie van 't Witte Paerd,
doa hubse dan v��l sjpas, d�t is toch auch g�t waerd.
Geit d'n Doal drie daag veurop, sjteit Klein K�lle oppe kop.

Refrein:
D'n optoch in Hirkebosj, dae is toch zo fein.
dae geit van de Sjteegsjtroat noa ut Kirkeplein.
D'n optoch in Hirkebosj, dae is toch zo sjoon.
dan haet idderein zin om mit te doon.

Maar de sjoonste daag van heel ut joar, d�t is dae dinsdig.
Dan is d'r weer d'n optoch en amu-useer ich mich.
Dan komme v��l luuj kieke en d�t is toch auch heel goud.
Maar mit doon is v��l sjoner, d�t geit dich door ut bloud.
Geit d'n Doal drie daag veurop, sjteit Klein K�lle oppe kop.

Zeen diej daag veurbiej, dan dinkse toch noch waal ins tr�k,
wiej ut in d'n optoch waas, doe vonsj doa dien gel�k.
Doe hoofs dan neit te janke, want ein troos, die hubbe veer:
Ut volgend joar, dan k�mp dae sjone optoch weer.
Geit d'n Doal dan weer veurop, sjteit Klein K�lle weer oppe kop.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZE ZEIVERLAP
Tekst: ? - muziek: ?

Doa wone hiej in Hirkebosj van alle soorte luuj.
Diek en dun, groot en klein, ze passe sjoon biejein.
Knoterp�t loupe hiej auch rondj, toch is lache auch gezondj.
Maar hiej, doa guif ut maar eine van, eine dae goud zeivere kan.

Refrein:
Oze zeiver, zeiverlap, oze zeiver, zeiverlap.
Da's d'r eine, dae heel goud zeivere kan.
Oze zeiver, zeiverlap, oze zeiver, zeiverlap.
D�t is �s vasteloavesgazet
Ins per joar, dan k�mp d'r oet, mit ein hele sjone sjnoet,
d�t is oze zeiverlap.
Ins per joar, dan k�mp d'r oet, mit ein hele sjone sjnoet,
d�t is oze zeiverlap.

En noa die vasteloavesdaag zeen veer die gazet dan muig.
Da dreijse dich de botterhamme drin veur s'angerendaags s'morges vruig.
Of de maaks d'r dich ein heutsje van en zets ut dich op diene kop.
Dan duise nach efkes de auge toe en dinkse nach ins wie sjoon ut waas

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PEUTSJE BAAJE IN DE BAAKOEL
Tekst: E. van Cann - muziek: P. Thissen & M. van Cann

Ut woar d'r zo r�stig en sjtil, tiepies d�rps, gans z�nger franje.
Idderein k�sj idderein, ut woar ein ongerein.

Refrein:
Daen tied is veurgoud gewaes, noe is ut d'r hortig en dr�k.
Inplaats van Baakoel is ut Elfenmeer, maar de herinnering blief.
Es de zon sjient op de Meinwaeg, peutsje baaje in de Baakoel.
Es de zon sjient op de Meinwaeg, peutsje baaje in de Baakoel.
Doa is toch nieks wat sjoonder is es peutsje baaje in de Baakoel.

De voetballers van S.V.H. dinke auch nach truuk aan daen tied.
Wasje deij men zich in ein komp, mit water oet de Baakoel.

In de zomer, zo aaf en toe, waerde ein ploensjke gewoag.
Badmeister Sjeng waakde degelik, verzoepe woar ech neit muigelik.

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS WEER TIED
2004/2005: Tekst: Ron Roemen - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Refrein:

�T is weer tied, �t is weer tied
Veur eederein m�t vastelaovesblood
�T is weer tied, �t is weer tied
Dae krieg in ins weer gooje mood
�T is weer tied, �t is weer tied
Gel�kkig is ut weer zowiet
In oos Limburgs vastelaovesriek
Belaeve veer dae sjoone gekke tied

Miene wintjerslaop dae zit weer drop
Ich veul mich helemaol top
Lekker oetger�s staon ich weer klaor
Veur ut sjoonste fees van ut ganse jaor
Vastelaovendj is weer hiej dus b�n ich d�r auch weer biej

Miene hertslaag dae sjuut flink omhoog
Mer det is neet erg jao det moog
Veur un paar daag is det b�s gezondj
Amezeer uch mer maak �t neet te bontj
Vastelaovendj is weer hiej dus b�n ich d�r auch weer biej


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TR��T VAN DE JOEKSKEPEL
2008/2009: Tekst: Ron Roemen - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Ut is begin november en dan kom ich weer van pas
Un gans jaor neet bekeke mer noe moog ich oet de kas
Ich mot weer repetere veur de optraejes dit jaor
Hiej b�n ich dan, hiej b�n ich dan, hiej b�n ich dan, ich staon klaor

Refrein:
Ich b�n de tr��t van de joekskepel
�t hoof neet sjoon allein mer hel
Hiej en dao ein foute noot Geine paniek!
Want ich zek uch luuj det heurt biej joekskepelmeziek
Ich b�n de tr��t van de joekskepel
�t hoof neet sjoon allein mer hel
Ich gaon kefeeke in kefeeke oet
En amezeer de ganse boet
Ich gaon kefeeke in kefeeke oet
En amezeer de ganse boet

En speel ich uns get valser ach det heurt toch geine meer
Ich kin ouch heel good taege dae konfetti en det beer
Mer �ch ut allerergste is de zeiver van de baas
Ich mot noe weer, ich mot noe weer, ich moet noe weer, ich gaef gaas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN SINT MERTE TOT ASWOONSDIG
2005/2006: Tekst: Ron Roemen - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Is de zomer weer veurbiej
Begint die van mich euver 't waer
Dit jaor wil ich m�t die daag
Uns �rges angers haer
Same, lekker droet un waekske langkoet op 't strand
En geneete van 't lekker aete in un anger land
Toen h�b ich 'ns hel gelach - hahaha- en taege h��r gezag

Refrein:
Van Sint Merte tot Aswoonsdig
Blief ich in ut Limburgs land
Aan dae tied, b�n ich zo gehech
Dan krieg mich hiej nemes weg
Van Sint Merte tot Aswoonsdig
Blief ich in ut Limburgs land
Laot mich mer lekker hiej
Want de tied, dae vluug veurbiej

Es ut weer Aswoonsdig is
Dan kries doe un kruutske veur de kop
Veur des doe ut weite wils
Den zitte die daag weer drop
Dan h�bs doe weer de r�s de spanning is d'r weer vanaaf
En die doze oppe z�lder gaon veurluipig neet meer draaf
Maar ut veultj weer altied fijn, gans Limburg ongerein


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND VIERE
2001/2002: NoCanDo & De Kappeskop

Zo luuj, veer hubbe een paar vroage aan euch.

Refrein:
Wilt geer goan wirke?.. Nea!
Wilt geer allein zeen?... Nea!
Wilt geer noa heim hear?... Nea!
Wat wilt geer dan?
Veer wille vasteloavend viere op os eche meneer.
De Kappesk�p, die stoan veur plezeer.
Feeste, beeste, mit een glaeske beer,
en dan zinge veer:
Veer wille vasteloavend viere op os eche meneer.
De Kappesk�p, die stoan veur plezeer.
Feeste, beeste, mit een glaeske beer.
Joa, dat wille veer.

Dit joar goan de Kappesk�p alweer op paad.
Det pekske aan, det kin heur waar bevalle.
Ut maak nieks oet, auch al wirt ut heel erg laat.
Nemes kin ut fees veur her verknalle.

De Kappeskop, dea zwejt mit ziene septer roondj.
Hea lup veurop en nieks is hem te boondj.
Dus alle luuj in Hirkebosj, gank neet noa bid.
Veer goan noe feeste en doot mer lekker mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEIER BEIER
Tekst: E. van Cann - muziek: P. Thissen & M. van Cann

In �s Limburgse landj heurse van allerhandj.
Eine, dae kalt zus, en d'n anger, dae kalt zo.
Maar de sjoonste taal blief toch onbetwis,
ut Klein K�lsche dialek, en det geit zo:

Veier beier, neuge eier en ein h�tsche mous.
Veier beier, neuge eier en ein h�tsche mous.
Veier beier, neuge eier en ein h�tsche mous.
Joa, zo kalle veer, zo kalle veer in Hirkebosj.
Mit de vuiet vanne sjtuil, angers krieg geer geine kouk.
Joa, zo kalle veer biej �s in Hirkebosj.

In Remunj, dao zegge ze (Hei man, haaj dae kielf vas) met eine vregge mondj.
In Vinlo waerd gezag ich hald van dich.
Maar de sjoonste taal......

Idderein, dae is sjtols op zien eige taal.
Luuj, loat det zo blieve, ut is uch mooderssjproak.
Maar de sjoonste taal......

* lp : " Hiej kaak Hirkebosj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZONGER PRINS GEINE VASTELAOVEND
2003/2004: Tekst: Ron Roemen - muziek: Leo de Bruyn
Zang: Patrick Roger


Refrein:
Zonger prins geine vastelaovend, zonger prins gein aadwieverbal.
Gein receptie, boerebroelof en gein sleuteleuverdrach en ouch gein pyamabal.
Zonger prins geine vastelaovend, zonger prins gein verkesbal.
Vastelaovend zonger prins, det is waat zich nemes wins.

`n Glaeske beer zonger sjoem, det zeen veer neet gewindj.
`n Onwaer zonger bliksem of weije zonger windj.
Vastelaovendj zonger polonais, un frietje zonger majonais,
det kin neet zongerein, det huert gewuen biejein.

Waat is ein moder zonger kindj, op vakantsie zonger zon,
unne kelner zonger deenblaad, un proces zonger bon.
Vastelaovend zonger sjoenkeleer, en minder kin neet zonger meer.
Det kin neet zongerein, det huert gewuen biejein.