HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


44 JAOR!
Ter ere van het 44 jarig jubileum van C.V. De Wortelpin
2004/2005: Tekst: Dirk Ronnes & Stanny Jansen - melodie: 'Wat zou je doen?' (Marco Borsato & Ali B.)
Zang: Les Clochards


44 jaor zien er vurbij
Iedereen had 't naor ziene zin
En we kieke terug en we vraoge ons af
Wie was er prins van de Wortelpin

Prins Gies d'n urste, die had de primeur
Frans Zelen gaf, 't twedde jaor kleur
Sjef Kessels de koster wier prins d'rbij
Jan Hermsen was, de vierde in de rij
Sjang werd prins, Herman 't jaor d'rop
Daarna had slager Frans, de steek op zien kop
Toen ht Karel Lucassen um opgezet
Piet was het daarna, of heette die nou Pt?
Toen Gerrit Jacobs, de 11de was Henk Kaak
'T jaor daarop kreeg Wim Kusters de taak
Joep Coenen wier prins, toen was Stanny net geboren
Daarna was Theo Kaak uitverkoren

(44 jaor)
Bij prins Herman, moet het snoepgooien begonnen zien
En Gerrit Stoffele, dat was nummer zestien (44 jaor)
Toen Jo de Klomp, Marietje was 'n blij mins
En Wiel Kessels, de molenaar als prins (44 jaor)
Frans Stoffele: 5 bier voor de houtzagerij
En Jan Guelen was nummer 20 in de rij (44 jaor)
Vur Thei Kroon was 't in 81 raak
Bij 2x11 hadden we prins Sjaak

De Wortelpin vierde feest
Ien het afgelopen jaor
44 dat is ok 'n hele tijd
Dat speult niet zomaar iedereen klaor
En we keken terug op die prachtige jaore
Met veul foto's ien 'n moi boek
En ook op de receptie van de Prins
Bracht onderhand, heel Heijen een bezoek

Toen was het zover prins Geert d'n Knip
Mit de steek was zelfs Piet Fransman hip
Prins Gerrit de 3de van de Zuid-Oosterbus
Daarna Wim Verhofstad de klus
De Valk en Coenen, Jan 3 en Jan 4
Daarna zorgde Jos van Deelen vur vertier
Na Wil van de A was Geert Theunissen de klos
En Frans de 4de, dat was Fransje Vos
Bij 3x11 was het die van Elemans
Toen Theo en Lot mit hun cowboydans
Bij Paul d'n Urste kreegde friet bij het bier
En in '96 hadde Gerrit 4

(44 jaor)
'T prinsenhuus, ging naar Laurens Franken
Daarna stond Harald Kroon op de banken (44 jaor)
Hans Boekholt was prins en nog nie getrouwd
In 2000 werd Frank in het pak gedouwd (44 jaor)
Ron had de steek niet zien politiepet
Daarna ht Gerald Jaspers um opgezet (44 jaor)
Ad als prins, de Heijense Venlonaar
Eric van Dijck was de jubileumprins dit jaar (44 jaor)
C.V. De Wortelpin

(44 jaor)
44 jaor, 44 jaor (44 jaor)
C.V. De Wortelpin (44 jaor)
4 x 11 De Wortelpin (44 jaor)
C.V. De Wortelpin (44 jaor)
Ah, ah, 44 jaor (44 jaor)
C.V. De Wortelpin (44 jaor)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIJSE, HEIJSE WORTELPIN
1982: Tekst: Nellie Derks & Jos Kusters - muziek: ?

Refrein:
Heijse-Heijse-Heijse-Heijse Wortelpin,
Blief dor now nie zitte, mar duut is lekker hin
Twee en twintig jaor now al wr bestaon
Laot um dan same hier lekker wr is gaon.

Bej oons ien Heije
Ien da durp n de Maos
Kunde nog vrije
Nee, ge heurt gn geraos
Want oonze roondweg
Leidt de herrie rondum
Alleen oons feestlied
Da klinkt now dur de bm.

Bej oons ien Heije
Mit da prachtige bos
Is veul veraanderd
Ja, de Maos lit now los
Oons moje bos wier
Pats ien stukke gedld
Kunde now snappe
Dat de jeugd zich hier vervlt.

Bej oons ien Heije
Daor is nog plts genoeg
Vur leuke minse
of 'n lekkere kroeg
Mar industrie, ho
Nee dat gt hier nie dur
Heije blieft Heije
Ja daor zurge wej wel vur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK ZIE 'NEN HEIJSE JONG (Het Heijens Volkslied)
1962: Tekst: Pater L.Terpstra - melodie: "Im Bmerwald"

Refrein:
Ik zie 'nen Heijse jong.
Ik zie n Heijse dn.
Weej passe zo verdld beejn.
Ik zie 'nen Heijse jong.
Ik zie n Heijse dn.
Weej passe zo beejn.

Van Hees wies Hingeland,
van Smele wies Brugfort,
dor vuule weej ons thuus,
dor wnt et Heijse sort.
Dor drit de meule nog,
dor lit et Diekendaol,
dor flt ien 't Slangenrad
de mel en wielewaol.

Dor wor den Mergeldiek
zich um de Maos hin buugt,
dor wor et ld kesteel
van lden trots getuugt,
dor wor et kruudwisbluumke
en de brem nog blit,
dor ht mien wieg gestaon,
dor bin ik opgegrid.

Al goi ik ien mien lve
nog z wied van huus,
ik kom nor Heije trug,
ien Heije heur ik thuus.
Dan wil ik nog 'ne keer
zlang ik jen haol
mit ow dit zingen ien
mien Heijse, Heijse taol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINSEVR
1993: Tekst: Piet Franzmann - muziek: ?

Refrein:
Wat ik as Heijse prinsevr al nie gezien heb,
Ien al die drieendertig jaor.
Mit Wortelpinne steeds op goeie voet,
dl ik dan lief en leed en dat is ok mar goed.
Gf ik de Wortelpinne steeds wer neje moed.

As vr kriede de zenuwe al ien de prinseton.
Ik wis al wie de prins was nog vurdat de vorst begon.
Ik zag de meense kieke,
de spanning steeg ten top.
't Duurde nie zu lang mr,
toen mos ik mit veurop.

As vr belf ik alles
zie ik ok ut feestgedruus
soms kom ik zelfs as ltste
en soms hillemaol nie thuus.
Drie daage carnavalle is iets wat mej wel past,
mar mit aswoensdag mot ik un jaor lang ien de kast.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME