HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ACH LEVE HIERKE
2002/2003 nr.2: Tekst: Hans Joosten - muziek: Piet Hellebrand
Zang: Betje bv


Refrein:
Ach leve Hierke, whem haaij gedach, det dn ooievaar mich ht gebrach.
Noa dit drpke in oos Limburgs landj, want in Haele, dao steit nemes aan de kantj.
Ach leve Hier, laot mich lang hie.
Bie de vregeliers, vreigeliers, vreigeliers, vreigeliers, dao huur ich bie.

Bie het maken van de welt zoog oos leve Hier,
ein hiel klein plekske en dach toen kier op kier.
Hie mot get gebeure, hie maak ich het fijn,
en det weurde Haele, Haele ngerein.

Noa drie daag van foddele, haaij h alles aaaf.
H zoog det het good waor en zag toen allaaf.
Het carnavals gebeure, det doot g mer zelf.
Mer waat h neet wist, toen ontstong de raod van elf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AMAORE
Hans Joosten

Amaore, signorita mi amaore,
Waat hubs ze grote aore, aan de kop
Dao vels ze toch mit op, mi amaore.
Amaore, op de bein zitte schpataore,
Dao bes ze mit gebaore, vol mit blood
Ze khleure dich zoe good.....mi amaore.

Refrein:
Me.. .me.. .van verre zuus ze der vuur ederein schoen oet,
Van dun bie hubs dich ein nnnneute schnoet,
Toch bliefs dich veur mich de leefste schat.. .mi amaore.
Ut zeen dien rotte tenj waat ich ruuk
Doe hubs gein haor, mer draags eine pruik,
Toch bliefs dich veur mich de leefste schat.. .ciao mi amaore.

Amaore du hubs dich neet geschaore
Al vol mit grieze haore, en luus
Die veule zich dao thuus....mi amaore.
Amaore oppe naas gruuje twie haore.
Zuut oet als vioelschnaore, op die wrat
Du hubs der noch al wat.. ..mi amaore.

Amaore, du liks weer in ut kaore
Mit ein fles jonge klaore schterre zaat
En maaks ze weer flink naat.. ..mi amaore.
Amaore, waat hubs ze groete blaore,
Ze hange zoe verlaore, der biej
Goeij ze op ein ziej.....mi amaore.

schlecht geschaore.. ...schpataore... grieze haore.....naaks gebaore...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BETJE DANS
2003/2004: Tekst: Piet Hellenbrand
Zang: Betje bv

midi

Doe be'st noe al get oajer, en wordts al get stief.
Den most ze aan beweging doan, veur ein soepel lief.
Anges lups ze kromp en sjeif, en doe wordts nog stiever.
Doarom doon we noe de Betje dans.
De Betje

Refrein:
Buukske in, buukske oet, batsen heen en weer.
Buukske in, buukske oet, batsen op en neer.
Huppelke noa rechts, huppelke noa links.
Handjes in de zie, en den weer in de loch.

Het gijt toch erg gemekkelik, en is doa bie gezondj.
Veural veur groeite miense, die blieven den nog jonk.
Waat hubs aan det kromp en sjeif, leaf toch eens gezellig.
Doarom doon we noe de Betje dans.
De Betje

Noe zeen we net good bezig, en hubbe de smaak te pakken.
Het zal toch eens gezellig zeen, om weer door te zakke.
We zeen nog lang neet kromp en sjeif, door dit kleine dnske.
Doarom doon we noe de Betje dans.
De Betje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET BRUKSKE
Tekst & muziek: Hans Joosten
Zang: Betje bv


Jonk en gezondj, zwomme we in het rondj,
Bie det brukske, kwietesbrukske, det brukse in oos drp.
Speeldje in het zandj, mit ein schupke in de handj,
Bie det brukse, kwietesbrukske in oos drp.

Refrein:
't Is neet te zegge, vreuger is gedoan.
Weit neet wie ich ut oet mot ligge, noe ich op det brukske stoan.
laatste keer:
Noe ich op det brukske stoan, vreuger is gedoan.

erleefdj kusdje ich bang, mien ierste meadje op ut wang,
bie deet brukske, kwietesbrukske, det brukske in oos drp.
We keke noa de moan, en de weareldj bleef stil stoan,
bie det brukse, kwietesbrukske in oos drp.

Ins in de weak, goan ich truk noa die beak,
bie det brukske, kwietesbrukske, det brukske in oos drp.
Dink den aan welier, mer den tied de kumptj neet mier,
bie det brukske, kwietesbrukske in oos drp.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIE DAAG FISTE
2005/2006: Tekst: Bert van Lier - muziek: Jan Theelen
Zang: Hoondervel


Wae zeen in de wolke,
En wae veule os good (ooh, ooh, aah, aah)
Joa ut is vastelaovendj,
En det geuftj os weer mood (ooh, ooh, aah, aah)

Wae zweije noa miense,
Lachendtj zweije die trok (ooh, ooh, aah, aah)
Gein wonjer want wae zeen,
Op de plaats van gelk (ooh, ooh, aah, aah)

Refrein:
Drie daag goan wae noe fiste,
En houe op die kis,
En eemes dae neet met wiltj doon,
Wetj gaar neet waat ter misj.
Drie daag gaon wae tampiste
En springe hie doorein
Joa met zien alle hie biein.

De meziek klinktj steeds heller,
Och waat geit ut tekier (ooh, ooh, aah, aah)
Eederein sjteit te danse,
Eederein wiltj steeds mier (ooh, ooh, aah, aah)

Kiek waat is ut gezellig,
Man waat geit ut hie drop (ooh, ooh, aah, aah)
D'r is volop te drinke,
Joa ut ken hie neet op (ooh, ooh, aah, aah)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ECHTE LEEFDJE
2005/2006: Tekst: Bert van Lier - muziek: Jan Gielen
Zang: Hoondervel


Ig zoog dig lets fietse, ig waas drek verleef,
Mien laeve inens oppe kop.
Ken dig neet vergaete, kom truuk estebleef.
Ig koom der noets mier bovenop.

Refrein:
Kiek noe ens hie, en lach ens taege mig.
Dien broene uig, dien leef gezig.
Joa met dees daag, bis dig veur mig allein.
Zoe lekker same, doen bieein.

Tweij daag dernoa haaj ig nog geine moot.
Ig hub dig gezog en gezog.
Met vastelaovend, ig weit ut nog good.
Det ig zon gelok hobbe mog.

Ig hub dig gevonje, loat dig noets mier goan,
Ig hoaj dig veur altied bie mig.
Same geneete van de volle moan.
De rest van mien laeve met dig.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FIETSE LEEFDJE
Hans Joosten

Op mien fietske trap ich door de sjtraote,
Niks te doon, ich trek d'r op oet.
Al mien werk hb ich mr ins gelaote
Taege windj en raegen op mien sjnoet
Ins per waek den bon ich neet te haoje,
Sjnap miene fiets en gaef ein sjtreep gaas
Zoe sjar ich nao mien Limburgs bleumke
En dao haotj mich toch geine vanaaf.

Refrein:
Ich gaon vrieje, ich gaon knoetsje mitmien maedje
En we puuzele en lommele mr wat
Biej duuster leecht op ein hiel sjon plaetje
We gaon draan, we kriege mr neet zat.
We tampieeste wie de bieeste, en de kat vluugt door de lcht
Sjtraol bezaope zinge we .. la .. la .. la .. en we belanje in de bocht.

As dae fiets van mich toch ins ks sjpraeke
Nou, det vonj ich toch ein sjlechte zaak
Zien rotte benj die blieve mr sjteeds laeke
Al jaore loester ich nao zien gekraak
Wae twiee same kinne 't good vinje
As we oet gaon den heure we biej ein
Ins per waek den sjiees ich nao mien bleumke
En den gaon we wie eine sjneltrein.

Mr 't mos d'r toch oeijt ins van kmme
Van lenj is hae inein gezaktj
Op ziene boek dao sjtaon noe twiee pot bloome
Ich hb hem toen op miene nek gepakt]
Gans allein laup ich noe nao mien maedje
Jao, ich mis miene fiets toch zo zieer
Mr ich dink den aan mien btterflaetje
Want wae gaon vanaovendj lekker aan de zjwier


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIMWEE
Tekst: Hans Joosten
Zang: Betje bv


Dn daag, det ich dich lierdje kinne, hubbe we gedansj onger de maon.
Ich woe dich toch zoe gr beminne, dacht toen, die laot ich noeijts mier gaon.
Gein anger, woe ich zal van houwe, verleefdj heel ich dich bee de handj.
Ins zulle we same gaon trouwe, de schoenste bis dich van ut landj.

Refrein:
Ich hb heimwee nao mrge, hb heimwee nao dich.
Ich hb heimwee nao mrge, hb heimwee nao dich.
W same, det zeen doo en ich.

Oet leefdje zeen oos kinjer gebaore, getrouwdj ginge ze van os heen.
Ut seen noe al toch hiel get jaore det w same gelukkig zeen.
De zon en de maon in mien leve, die schiene vur mich edere daag.
Wil altied mien hert aan dich geve, weit det ich van dich haoje maag.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE BEN ICH GEAR
Hans Joosten

Ein vakantie noa Schotland] det leek mich waal fyn,
van de boeth wear ich krank dus ich noam mer de trein.
De tunnel woar geschloate de trein reej neet weg,
hub de rest mer geschwomme al den eirste daag pech.

Refrein:
Ich goan noeijts, nee noeijts mier,
nee noeijts mier doa her.
Joa ich blief mer in Limburg, want hie ben ich gear.

Mer wie ich doa aankwoam, jong waat ein wear,
ich dach bie mien eige hie ben ich neet ger.
Al deen tied reagen, toet den letste daag,
waat veel mich det tege, ich kreeg last van de maag.

Dus toen noa ein kroeg toe, in mien sunnische schoon,
mer om tien oehr weardj geschloate dus doa woor niks te doon.
Ich zoog allein mer scheap en noch neet ins ein koe,
pas noa 2oo joar goan ich doa weer noa toe.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOAJ 'M HOG
Tekst: Piet Hellenbrand - muziek: Frans Hellenbrand
Zang: Betje bv


Refrein:
Hoaj 'm hog, hoaj 'm hog, hoaj 'm hog, doe kins der baeter onger sjtoan.
Hoaj 'm hog, hoaj 'm hog, hoaj 'm hog, doe kinst der beter taege sjloan.
Hoaj 'm hog, hoaj 'm hog, hoaj 'm hog, al hbs ze der veul te veul gehadj.
Dan hels ze 'm toch nog hog, hoaj 'm hog, hoal 'm hog, hoaj 'm hog.

Het is altied hetzelfde leedje, as wae s'aoves vollye goan.
Den kriege wae ierst te huere, waat wae waal en neet mtte doon.

Bie de Valk is 't altied pries, dan weurt der veul gespraoke.
Bie 'ne vetbak en ein glaesje beer, weurt in taktiek gedaoke.

Kmme wae den get later thoes, lik het maedje te sjlaope.
Dan weite wae waat we mtte doon, det hbbe wae net bespraoke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOONDERVEL
2005/2006: Tekst: Bert Van Lier - muziek: Jan Theelen
Zang: Hoondervel


Refrein:
Vastelaovendj, vastelaovendj, auch al vruustj ut nog zoe hel.
Eine jas hbs se neet neudig, drie daag diek ut Hoondervel.
Vastelaovendj, vastelaovendj, gaon wae uch soms get te snel.
Roop den allemaol mer same ho, ho, hoondervel.
Hoo, Hoo, Hoo... Hoo, Hoo, Hoo.
Drie daag diek ut hoondervel.
Hoo, Hoo, Hoo... Hoo, Hoo, Hoo, drie daag diek Hoondervel!!!

Doe kries ut van d'n ozel of doe kries ut van de hts.
Doe kries ut van die meid woe se de naam neet mier van wts.
Den veulse ut weer kmme, riejers ver gans dien lief.
Zoee wils se ut gaer haoje, jao zoe wils se det ut blieftj.

Doe kieks hem in zien uigskes, en bliefs ut neet de baas.
Ein rilling numtj ut ver, jao doe laefs in eine waas.
Doe wils hem gaer vergaete, paks ein kruk en ein glaas beer.
Inens sjteit het weer vr dich, ut geveul bekruuptj dich weer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE IERSTE KUS
Hans Joosten

De ierste kier wie ich dich zoog stoan
Dach ich , die loat ich neet goan,
Du huurs bie mich.
We woare ein hiel tiedje getrouwd,
En ein huske gebouwd,
Ich hoaj nog steeds van dich.

Refrein:
Al die joare mit dich allein
Leefdje heel os, op de bein
Wetse nog van toen, de ierste kus.
Alleen laatste refrein:
ut is neet mhier.

Kinjer zeen gekome op rie,
Ach, waat woare we blie,
Waat zeen ze schnel groeit.
Ze brachte os veul leefdje en leid
Mer ge wet wie det geit,
Det blieft toet in den doeid.

In hoes ben ich noe gans allein
Ut leave is neet mier fyn,
Ich mis dich zeelig.
Mer straks als we weer samen zeen
Doa kan neemes omheen,
Det doertj veur eeuwig.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN EIN MIENSELAEVE
Tekst & muziek: Hans Joosten
Zang: Door Diek en Dun


Refrein:
In ein mienselaeve is van alles te doon.
Egaal waat ze duis, mer laup neet langs dien sjoon.
In ein mienselaeve is van alle te doon.
Sjoenkel mer en maak plezeer, den tied, dae kumptj neet meer.

Het laeve is te gauw verbie, wae zeen noe einmoal hie.
Pietrus trektj al aan de bel, den tied, dae geit zoe schnel.
Hob ze neet altied geluk, ut kumptj vast waal weer truk.
Aug al bus ze jonk of gries, loestertj noa dees wies.

Mien vader-leef, dae zag altied: jong, hob noeets geine spiet.
Waas ze duis, doot det good, het wirktj op dien gemood.
Door te neme en te gaeve veltj veul te be..lae..ve.
Auch hie is het ein paradies, loesterdj nao dees wies.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN MIENE KOP DAO ZITJ EINE KATER
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Van Bet

midi

Refrein:
in miene kop dao zitj eine kater,
dae houwtj mich finaal vanne bein
hae trektj zich niks aan van koffie of water,
de kop is vr koppien te klein
ich kan mich neet gaon zitte en ich drf neet gaon te sjtaon
as ich 'n vin verreur mot ich der eine laote gaon
in miene kop dao zitj eine kater,
dae houwtj mich finaal vanne bein

't-waas gistermrge om ein oer of tin
'ch-haaj krempkes in de kael det dee zo'n pien
mien tong waas dreug, miene wange werdje hel
as ich leep kwaam d'r sjtaof oet mien vel
ich bn op reserve noa de kroeg gegaon
de ganse daag dao aan de tap gesjtaon
toen hb ich 'm waal get te hel geraaktj
en noe veul ich mich duchtig gekraaktj

mien mooder zag och jong waat zuusse droet
ich broaj dich ins 'n flinke pan kerboet
dae itse den mer lekker op, mien wicht
zonne kop det is toch gein gezicht
ich zegk och mam waat mot ich dao met doon
ich sjtaon ein bietje gammel inne sjoon
laot mich mer sjlaope toet ein oer of veer
jao want mooder den ls ich 'm weer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KAPPER
Tekst: Hans Joosten
Zang: Betje bv


Refrein:
H kniptj 3x mer raak, dao in die kapperszaak,
H kniptj 3x mer raak, dao in die kapperszaak,
H kniptj 3x mer raak, dao in die kapperszaak,
H kniptj 3x mer raak, dao in die kapperszaak,
dao in die zaak van Sjaak.

In Haele kniptj der al veul jaor, mer h kwaom der noeijts mit klaor.
H zoot mit zien henj in ut haor,
H kniptj de kpkes lekker rondj, al bes ze zwart of blondj.
Nao aaflaop hb ze weer ein twiej dree.

En hb se soms gein gezt, Sjaak, dae wet ut waal,
den kumptj der mit ein verhaol.
En bie ein mpke hiel sjuun, schrtj h dich de kruun.
Del lachtj der al waor der ein twiej dree.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURG
Hans Joosten

Limburg ich hoaj zoe veal van dich.
De plaats woe ich ben geboare.
In dien golvend] heuvellandj,
Schteit mien hert,in brandj.
Limburg ich ben aan dich verloare.

Limburg du hubst alles waat ze hubbe mos.
De plekskes die mich zoe deerbaarzeen.
Du huurs bie mich.....en ich blief bie dich.
Limburg du bliefs wie vurheen.

Refrein:
Hie te leave.det duit mich zoe good.
Limburg du zitst in mien blood, in mien blood.

Limburg du bliefs, zoe wie ze bes.
Dien bosse dien heuvels en dale.
Op de landjkaartzo klein.....mer het is.hie zoe fyn.
Ut is mit gein goud te betale.....
Ut is mit gein goud te betale.....

Limburg ich hoaj van dich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MATRAS
Hans Joosten

Wie we noch kleine kinjer wore, van ein jaor ellef,
Dachte we bie os eige, alles geit vanzelf.
Van blome en bieje haije we noch noeits gehuurdj,
Die weurdje toch door de ooievaar verstuurd].

Refrein:
Twintig poete om os her det is geng
Nee ich kroep, noeits mier mit dich in de bch.
Van de herrie en spektakel, hubbe we noe geng,
De matras, die hange we opp lch.

Noe we aojer zeen hubbe we de koei vol jung,
Du wets eine aoje boeck d maaktj soms gekke sprung.
Zth de vrouw, zek jong, ich wil der nog eine bie,
Zek ich tge hr, maedje loester noe ins hie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN ALLER HAELE
1998/1999 nr.1 : Tekst & muziek: Hans Joosten
Zang: Betje bv


Refrein:
Haele mien leef klein drpke, waat bn ich bliej det ich hie wn.
Haele mien vreigel-drpke, doe bs de parel op de kren.

Waat bin ich toch gretsj det ich hiej gebaore bin,
det plekske in oos Limburgs landj.
Verschaole aan 't Luedaal, den angere kantj de Maas,
hiej hb ich mien hert aan verpandj.

Eederein kin mich en ich kin eederein,
we haoje s saame oppe bein.
De zon sjientj hiej altied, drm hb ich geine sjpiet,
want Haele, doe bs nummer ein.

De prins en de raod van 't Vreigelriek,
die jnges zeen van sjtein en sjtaol.
Drie daag aan de gank, vr den duuvel nog neet bang,
vreigeliers, doot mit allemaol.

Al waer ich hongert jaor, vergaete doon ich neet,
de plaatse die mich zoe deerbaar zeen.
Ut Kerkveldj of den Ulder, 't Brook en Lange Vin,
Haele doe bliefs wie vrheen.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MUPPEKE
2003/2004: Tekst: Piet Hellenbrand
Zang: Betje bv

midi

Refrein:
Doe be'st ein lekker lekker lekker leef muppeke
Ein maedje om mit nao hoes te gaon
Doe be'st ein lekker lekker lekker leef muppeke
Ein maedje veur bie mich aan hoes

Doe be'st ein maedje van het Limburgs platte landj
Dao is hielemaol niks mit aan de handj
Doe be'st het schoenste wicht, hie onger de zon
Du be'st het leeftse maedje, waat ich hie vonj

In de lente is het toen in ins gebeurt
He'b ich mich aan dich de boks gescheurt
Daorom zeen we noe gezellig man en vrouw
En de kienjtjes die kwomen toen hiel gauw.

Doe be'st ein maedje van het limburgs platte landj
Hiel leef, en erg bie de handj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE AUTOBAAN
Hans Joosten

Op de autobaan, goan ich der tegenaan.
Gef plank gaas, en den ben ich ewg,
want de weag is reen,
ich ben eweg, want de weag is reen.

Op de autobaan, goan ich der tegenaan.
Miene stereo schteit oerendhel,
en ich goan snel,
schteit oerendhel, en ich goan snel.

Refrein:
Kiek ze kieke noa miene wagen,
wie h blinktj in de zon.
Oape daak en roed van kleur,
det is woe ich in scheur.

Op de autobaan, goan ich der tegenaan.
Zes cillinders pompe onger de kap,
en det geit rap,
onger de kap.doa geit ut rap.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP EN AAF
Tekst & muziek: Hans Joosten
Zang: Betje bv


Refrein (2x):
Bergske op en bergske aaf, doa goan we weer.
Bergske op en bergske aaf, omhoegh en neer.
Bergske op en bergske aaf, drie daag lang.
We zeen weer aan de gang.

De Alpen is mien vakantielandj.
De bergen zeen ich lever den ut strandj.
In bergshoon, en mit tirolerhood,
klim ich noa boave mit veul mood.
Ut schleike, onger d bokseboam,
noa onger toe, ich goan der aan.
Den roets ich, door de schniee zoe wit,
de berge aaf en zing vol pit.

Mer onger, nee, doa is niks te doon.
Noa boave toe, in dezelfdje shoon.
Ut mutske, joa det geit auch weer mit,
als ich mer op mien schleike zit.
Kiek oet luuj, want hie kom ich weer aan,
de skiers springe den schnel van de baan.
Ich roets weer, ut is veur mien plezeer,
de berge aaf, en roop den weer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VREIGELVASTELAOVENDJ
Tekst & muziek: Frans Jacobs
Zang: Haelese Hofzengers

midiHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAE ZEEN NOG MET ZES
2004/2005: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Hoondervel


D'r zeen hie waal hongertdoezendj miense op de stjroat.
Mer wae ongerein,
Wae zeen mer allein.
En minstes al sins een oor geleeije zeen wae kwoad.
Oos makkers zeen fijn, die noame de bein.
Noe zeuke wae stjad en landtj en drp aaf noa det stjel.
Want as ig os efkes tel.
Den is oze vasteloavendtj niks mir waerd.
Juus dae gene met de pot is um gesmaerdtj.

Refrein:
Wae zeen noch met zes hb gae de res van os gezeen,
wo zeen die gebleeve.
Wae zeen noch met zes hb gae de res van os gezeen,
net woare wae nog met zeve.
En wae begooste zelfs met ellef, bie ut valle van de nach,
mer doanoa ging ut vanzellef.
En noe zeen wae nog met ach, met zeve, nae met zes!!!!
Wae zeen nog met zes as gae de res noch zeet missjien
Den zek det wae ut meug,
Zek det wae ut kk,
Zek det wae hos zaat van't zeuke zeen!!!!

Wae goan met ut elleftal een paar daag aan de zjwier.
Met kieper en al, en zellefs met bal.
Omdet men de vasteloavendtj met zien makkers viertj.
Waat is ut geval, den kriese weer kal.
Inmiddels is gans de linkerflank neet mir te zeen.
En aug dae kieper dae verdween.
Det is erger as un eige goal die veltj.
Want dae nutte vlaegel haai het hile geldtj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WE DOON 'T GAER, WE DOON 'T GOOD
2004/2005 nr.1 : Tekst: Piet Hellenbrand - Muziek: Alpinepolka - Renix
Zang: Betje bv


Ach mien medje kiek toch neet zo druilerig
Ich kom later toch weer bie dich thoes
't zeen mer drie daag det we fieste goan
loat os noe neet kwoad zeen
en os good verstoan

Refrein:
We doon 't gaer, we doon 't good
De vasteloavend zit oos in 't blood
We doon 't gaer, we doon 't good.
We goan den stappe mit, eine hoege hood
We doon 't gaer, we doon 't good.
De vasteloavend zit oos in 't blood
We hosse en we zinge en we make veul plezeer
We doon 't gaer, we doon 't good

Ach mien medje zit ze noe allein aan hoes
Waas ze toch mer mit oos mit gegoan
Hubs ze er spiet van, kom den mer eens gauw
Ich vinj dich toch hiel erg leef, en doe wurst mien vrouw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WETSE WAEM ICH ZEUK
2002/2003: Tekst & muziek: Peter Joosten
Zang: Betje bv


Refrein:
Wetse weam ich zeuk, wetse weam ich zeuk
Ich zeuk dich en dich, ich zeuk dich en dich
Wetse weam ich zeuk, wetse weam ich zeuk
Ich zeuk dich en dich en dich

Zeukse ein noew gezich
Bekiek dich det van mich
Doe bes ein aardig wich
As 't waerberich
Ein zate hermenie
Kapel of sjutterie
Op zeuk nao melodie ie ie ie

Men zeuk zonger bezeij
En dreijt mer ziene dreij
Spring mer door de weij
En kiek met neet zo neij
Zeukse de boerekeel
Of eine hoege hood
Det is vastelaovesblood ood ood ood

Zit ze in den driet
Of besse alles kwiet
Doe zeuks al eine tied
En zeuks 't wiet te wiet
Op zeuk nao dien geluk
Prinsemuts of zuk
Maak dich neet zo druk uk uk uk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEUHLE BOEHNE
Tekst & muziek: Hans Joosten
Zang: Betje bv


Meug van ut werke, kums ze van de stal,
Du zitst dich aan de toafel, mer du zuus ut al..
weuhle boehne..

Van elenj noa de frietkroam, lekker dinger zuus ze doa.
Du bestelst dich get te ete, mer woa scheuktj det noa..
weuhle boehne..

Den soaves noa ein fiesje, doa is ein groeth buffet,
mer waat velth det tege, du zuus koaj schottel mit..
weuhle boehne..

Den trefs ze doa ein meadje, ze zuut der hiel schoen oet.
mer als die mondj oap geit, jong, waat stinktj die schnoet.noa..
weuhle boehne..

Du kinst der neet mhier tege, de dokter kumptj der aan te pas.
Auch de kan dich neet helpe, dus hups du noch las..van..
weuhle boehne..

Dien auge stoan noe wazig, veuls dich neet op dien gemaak.
Van je lang zal ze leve, begin mer ein zaak..in..
weuhle boehne..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WORE WAE MER VROUWLUUJ
2005/2006: Tekst: Frans Pollux - muziek: Jan Theelen
Zang: Hoondervel


As allerierste binne, as ltste pas weer weg.
Och gluif mer det se liets.
Toen ms het nog beginne, ich veuldje mich zoe slech.
We wore op de fiets.
En mevrouw, wooj achterop.
Toen sjoat mich door de kop.

Refrein:
Wore wae mer vrouwluuj, dan wore wae zoe wie ut huertj vannach.
Wie auch echte vrouwluuj, op de fiets nao hoes gebrach.
Door ein jungske of door pap.
Mer vannach hb ich det pkke-inj weer zelf getraptj!!
Want jao, wae zeen gein vrouwluuj.
Dus hbbe wae vannach zoe wie ut heurtj,
Vr os eige vrouwluuj.
De fiets weer zelf bestuurtj.
Wae trappe en happe, wae fietse s ein blaor.
Wae zjweite en weite, jungske zeen is zjwaor.

De optoch waas getrokke, de kroege waore laeg.
En nemes wool nog iets.
Mer nao ut pieke dokke, kreeg ich nog eine vaeg.
Ich mos gans op de fiets.
En ut sprong weer achterop.
Toen zong ich dus hel-op.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME