HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GEUF MER EINE VASTELAOVEND
1977: Tekst: T. Arts - muziek: B. Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:
Et geuf mer eine vasteloavend, en dee van Limburg, dee viere veer !
Et geuf mer eine vasteloavend, joa, dee van Limburg, dee bruk plezeer !
Loat Mainz veur wat et waar ..... et weurt hie sjoner jeder joar noa joar !
Et geuf mer eine vasteloavend, joa, dee van Limburg, dee viere veer !

Noa de ellefde november sjteit Limburg oppe kop.
De karnaval in sjtad of d�rp geit bie os veurop !
De letste daag veur vaste, leef jong, dan is get los.
Veer sjprenge rondj en h�bbe sjpas, egaal auch wat et kos !

Den optoch dee trek euveral m�t prins en al debie.
En veur de prinsewage oet, doa l�p de hermenie !
Dat kent allein in Limburg, os leefste landj van al.
Want Limburg heet toch ummer nog de sjoanste karnaval !

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS HIEJ VERSJRIKKELIK GEZ�LLIG !
1999: Tekst & Meziek: Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:
't Is hiej versjrikkelik gez�llig, 't is hiej mirakels manjefiek !
Ich d�nk dat ich hiej zeker effe hange blief.
Ich veul de vastelaovend in mien ganse lief.
't Is hiej versjrikkelik gez�llig, zoa �nwies en oetgesjproake gaaf.
Ich d�nk dat ich hiej zeker effe hange blief.
't Is hiej in ein woord : " Alaaf " !

Ich kaom hiej sjus nao b�nne, en 't e�sjte wat ich dach:
Miljaar, hiej is get oet, hiej davert weer de boet !
Dat veer �s ammezere, is toch neet tev��l gezag.
Dat zuut me zoa aan jederein dae lach !

Zoa geit 't hiej in Limburg in de vastelaovestied.
Miljaar, dan is get oet, hiej davert weer de boet !
�s same ammezere, jao, dat l�k �s hiej altied.
Mit vastelaovend heurste wied en zied !

Sjlotregels:
Ich d�nk dat ik hiej zeker neet euverdrief
't Is hiej in ein woord: "Alaaf" !

* cd (1999) - " Van Eijsde tot de Mookerhei - deel 6 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTELAOVEND
Tekst: Koos Snijders - muziek: Jo Deusings
Oetveurende (*) : Dik Betaald B��V��


't Is eindelijk vastelaovend, Limburg alaaf!
't Geit noe weer beginne, de kop is noe d'r aaf
Want de clowns gaere z�nge veur mevrouw en veur meneer
Is ein muzikaal boek�tje en daorom roope veer...

Refrein (2x):
't Is vastelaovend, luuj zeen bliej
Jederein wil lache, ziej aan ziej
't Is vastelaovend veur groat en klein
Allemaol biejein
Veer sjpr�nge oet de bandj, Dik Betaald B��V��!
Hauwt geer van z�nge, gaor dan mit �s in zee
Muzikaal flaneere door 't Limburgse landj
Heuvel op en heuvel aaf, Limburg alaaf!

* cd: Dik Betaald B��V�� - " Met De Monika en de Sjuuftrombone " - Marlstone CDL9247


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTELAOVEND IN DE WAERELDSJTAD
1985: Teks & meziek: Ria Custers

Refrein:
't Is vastelaovend in de waereldsjtad, luuj , wat is dat sjoan.
't Is vastelaovend in de sjoanste sjtad, loate veer noe goan.
Hiej heurse gooj meziek, dat maak Gelaen zoa riek.
En eederien is oppe bein, wat vinje veer dat fijn.
Joa, alles is verseerd, dat is Gelaen auch weerd,
Gelaen blif nummer ein (2x).

Gelaen bekint weer kleur, Gelaen dat hart get veur.
Wie jeder jaor opnuuj, haet dat ein gekke buuj.

Gelaen dat sjittert weer, wie 'n groate diamant.
Wat wille veer noch meer, zoa same handj in handj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTELAOVEND IN GELAEN
1949: Teks: Jean Savelkoul - meziek: Lambert Savelkoul
Oetveurende (*): Wim Leentjens & CD koor


Veer h�bbe sjpas, 't kump �s van pas,
want veer viere Karneval.
Weg mit de z�rg, de prins dae blif b�rg,
dat het fe�s noe sjlage zal.
Wauwel dich neer, maak v��l plezeer,
en verkaup mer gekke kal,
Want de ellef dat is noe 't getal.
't is Karneval.

Refrein:
't Is Vastelaovend in Gelaen,
en dan k�mme alle Flaarisse.
Mit hun b�ntje m�tsje op,
en get naats onger de sjtop.
Ze lache en ze sjpr�nge,
z�tte alles op de kop.
't Is Vastelaovend in Gelaen,
En de prins regeert noe gans allein.
Mit ziene raod van ellef Flaarisse,
Alaaf Gelaen.

Veer ruuke de koel, zeen zjwart om de moel,
m�r veer h�bbe Karneval.
Euveral sjt�p, wo me auch l�p,
Gelaen, dat is ein gek geval.
K�mp j�nk en auwt, zeet neet benauwd,
gaot noe nao het Flaarisbal.
Want Gelaen dat zunk noe euveral,
't is Karneval !!!

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS WEER �NS GET ANGESJ
2001/2002: Tekst & muziek: Paul Donners & Bettina Kamps
Zang: Sandra Hoen


Ummer van 't zelfde, dat is toch niks gedaon
de m�s dich �ns get reure, blief toch neet op ein puntj sjtaon.
Noe gangk dien laeve kleure, gans angesj es geweun,
en hauwt 't mer �ns drie daag road-gael-greun.
en hauwt 't mer �ns drie daag road-gael-greun.

Refrein:
't Is weer �ns get angesj, get angere kraom
de kop is noe �nger en baove de baom
Veer make noe b�ntj, wat e�sj waor zoa gries
gaon noe �ns euver op ganse ang're wies.
Veer make noe b�ntj, wat e�sj waor zoa gries,
en viere vastelaovend in �s paradiesj.

Aolie �ns dien k�pke, dat is good ein idee
dan geit 't baove wirke, 't waor auch lang geleej.
Noe kleur dae grieze massa �ns angesj es geweun.
en hauwt 't mer �ns drie daag road-gael-greun.
en hauwt 't mer �ns drie daag road-gael-greun.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MAAK NEET OET
2002/2003 nr.2 : Tekst: Evelyne Koenen - muziek: Jo Deusings

Ich ben van Zittert, doe bes van Gelaen, hae is in Born geboare.
Veer maake os dr�k en `t sjaelt toch zo`n sjt�k, joa, zeker ein paar kilomaeter.
Mer maak `t neet te bondj en sjpr�ng ens in `t rondj.
Kiek `ns om dich haer, de waereld is zo bondj.

Let �ns op wat ich dich zek, en maak dich neet zo druk.

Refrein:
`t Maak neet oet wo-ze geboare b�s, veer h�bbe `t toch good.
`t Maak neet oet wo-ze geboare b�s, veer k�nne geine nood.
Veer h�bbe alles wat os hertje begeert en doarom, d�nk neet zo verkeerd.
Dus `t maak neet oet wo-ze geboare b�s, es-se mer gel�kkig b�s.

Rood, blondj of zjwart, ich dr�k dich op `t hart, `t gekste dat k�nt dich gebeure.
Kiek �ns om dich haer, veer h�bbe os toch gaer, zo motte veer os laeve in goan kleure.
Mer maak `t neet te bondj en spjr�ng ens in `t rondj.
Kiek ens om dich haer, de waereld is zo bondj.

Dus l�t ens op wat ich dich zek, en maak dich neet zo dr�k.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ZAL DICH MER GEBEU�RE
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Arno Op den Camp & Piet Muurmans
Zang: Jan Ridderbeekx


't Zal dich mer gebeu�re dat soldaote veu�r dich sjtaon,
das te kris te heu�re, doe k�ns neet mee� heivesj gaon.
Eu�veral wurd gesjaote,'t liek op�ns ein h�l,
en ein miensjelaeve is in�ns neet mee� in t�l.

Refrein:
�nzinnig is al dat gevreigel, b�zint eert geer begint.
't Geit auch z�nger ruzie, 't is �nne sjtried dae neemes wint..
Laot 't in Godsnaam sjtoppe, maak 'n �nj aan dat geweld.
De waereld geit nao de knoppe. wat h�bste aan �nne dooie held ?

't Zal dich mer gebeu�re, daste in�ns vluchte m�s gaon,
alles achterlaote, op zeu�k nao ein nieuj bestaon.
Opgejaag en nurges welkom, wat is aorlog toch sjt�m.
Doe heurs dan via via: woo dien hoes sjt�ng veel ein b�m.

't Zal dich mer gebeu�re.dat dien k�ndj �nger de waopes m�t,
vechte veu�r 't vaderlandj, doe w�rs dan aeve neet good.
Doe m�s h��m laote gaon, sjteis machteloos aan de kantj,
haops dat hae heel teruk kump. maaks ein krutske mit de handj.

* cd: "T�sje verleje en toekoms"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET ZAL JE MAAR GEBEUREN
Tekst: Jan Ridderbeekx - meziek: Arno Op den Camp & Piet Muurmans
Zang: Jan Ridderbeekx


Het zal je maar gebeuren dat soldaten voor je staan,
dat je krijgt te horen, je kunt niet meer naar huis toe gaan.
Overal wordt geschoten, het lijkt opeens een hel.
En een Mensenleven is ineens niet meer in tel.

Refrein:
Onzinnig is al dat gekibbel, bezint eer gij begint.
Het gaat ook zonder ruzie, het is een strijd die niemand wint.
Laat het in Godsnaam stoppen, maak een einde aan dat geweld.
De wereld gaat naar de knoppen, wat heb je aan een dode held ?

Het zal je maar gebeuren dat je ineens vluchten moet gaan.
alles achterlaten op zoek naar een nieuw bestaan.
Opgejaagd en nergens welkom, wat is oorlog toch stom.
Je hoort dan via via: waar je huis stond viel een bom.

Het zal je maar gebeuren dat je kind onder de wapens moet.
vechten voor het vaderland, je wordt dan even niet goed.
Je moet hem laten gaan, staat machteloos aan de kant,
hoopt dat hij heelhuids terug komt, maakt een kruisje met de hand.

* cd: "T�sje verleje en toekoms"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ZIT 'M IN DE GENE
Tekst: Jan Ridderbeekx - muziek: Wilko Aendekerk
Zang(*) : Jan Ridderbeekx


Refrein:
't Zit 'm in de gene, van kop p�s in �s tene.
Geb��rtig wurd dat vas-gelag, in �s gene aangebrach.
't Zit 'm in de gene, van kop p�s in �s tene.
Erfelijk zeen veer belas, mit dae sjpas, da's e�sjte klas.
't Zit 'm in de gene, van kop p�s in �s tene.
Geb��rtig wurd dat vas-gelag, in �s gene aangebrach.
Erfelijk zeen veer belas mit dae sjpas, jao, dat ligk vas.
Erfelijk zeen veer belas mit sjpas, da's e�sjte klas.

D'n eine dae dreug sjtoepele, d'n angere eine sjtaart.
Kleije duit m� zich geweun, mer auch waal �ns apaart.
M� veult zich waal �ns h�njdsberoerd, mer meistal toch waal fit.
Ich h�b noe oetgev�nje, luuj, w� 'm dat in zit.

Van uuterlijk zeen veer geliek, dat is wat zeker is.
't Gen van de sjpas is waste van die auwesj kris.
Es die gaer gaon sjtappe, dan zit 't d'r zeker in.
Dat veer dat euvernumme, dat is waal nao �ze zin.

* cd 1996 : Diverse artiesten - "Same 11 (�ngepl�k)" - Studio A Recordings SA 9621


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TAENGE DE TIED
Tekst & muziek: Wilko Aendekerk & Jan Ridderbeekx
Zang: Jan Ridderbeekx


Op ein aafspraok k�m ich soms waal �ns te laat
en dao is dan ouch ech nemes mit gebaat.
Die vr�kde oer die brink mich d�ks van sjlaag,
ich verheug mich daor�m ummer op die daag.

Ich zauw zoa gaer �ns weite wie dat k�nt,
met ich b�n d'r �ngerhandj al aan gew�nd.
Jao jeder jaor zoa �m dezelfde tied,
dan b�n ich mien ritme kwiet.

Refrein:
Taenge dae tied dat dae tied is aangebraoke,
taenge dae tied dan is 't hie weer tied.
Veer h�bbe dan de tied aan �s eige,
en h�bbe drie daag lank gein benul van tied.
Taenge dae tied dat dae tied is aangebraoke,
zeen ze mich ein paar daag kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TANT VAN DE KRAONKEL
Sef Rodigas

Es oos tant Marie vastelaovend viert,
z�t ze Kraonkel driej daag oppe kop.
Es oos tant Marie vastelaovend viert,
krig de groatste gek h��r neet gesjtop.
Ze wals en ze swingt mit 't Sjengske,
en peu�nt n�nk Lewie op ein wengske.
Es oos tant Marie vastelaovend viert,
dan sjteit de Kraonkel driej daag oppe kop.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TEUN
Tekst: ? - melodie: 'Engel wie du'
Zang: De Uulebelkes


Langzaam leep hae door de sjtaote
Van zien deerbaar Awt Gelaen
Voolt zich af en toe verlaote
Menig ein dacht noch wat deit dae vraem
Hae waor soms gans op zien eige
Mer dan auch weer van jederein
Jeder miensj dae hie woonde
Wos hae waor eine van Awt Gelaen

Zoane wie dich dae zul veer noojts vergaete
Zaone wie dich dae geuf ut neet mjae
Zoane wie dich dae blif veur altied laeve
Zoa'ne engel wies dich

Verkeer raegele
Reip mit lamp en bel
Zakdook b�ke
Horloge en sigar�tte
Sj�lle en kaod zeen

Zoane wie dich dae zul veer noojts vergaete
Zaone wie dich dae geuf ut neet mjae
Zoane wie dich dae blif veur altied laeve
Zoa'ne engel wie TEUN
(Zoa'ne engel wies dich)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TEVREEJE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Uulebelkes


Dokter,ich wil ein liposuctie
Want mien vot is veul te rondj
Ken ich mien auge laote lifte
Vol mich de luppe bie de mondj

Kent geer nien naas ens effe kraake
Nae die sjteit toch gaar neet rech
Ich wil mien tenj ens laote richte
Of kump dao niks mjae van terech.

Refrein:
Op vandaag is nemes mjae tevreeje
Wie ozze leven haer de miensj gesjaope haed
Is dat allein de sjuld van de commercie
Of hechte veer noe aan os lief bekans gein waerd.

Ich wil ens gaer get blonjer haore
Vol nich cup A mit sillicoon
En mit ein ringske door mien naasgaat
Zeen ich dan oet wie enne kloon

Op mien vot ein tatoeaage
Sjeet mich eine nagel door de bats
Want es ich dat m�t gaon betale
H�b ich nog get wao ich mit krats


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TI AMO A RIMINI
1993: Teks: Koos Snijders - meziek: ?
Oetveurende (*): Kepsj


De breef van dich kaom net op tied, ich waor al onger�s,
ofs-tich 'm vergaete waors, dae allerl�tste kus.
De oere dat v'r dwaalde, langs de Adriatica,
zomer zes-en-tachtig, in Italia.

Refrein:
De loch, de zee,
de parasols,
Azzuro-blauw.
De wanjeling euver 't strandj,
biej daag en dauw.
Oos veutsjtap in 't naate zandj.
Drie waeke van gel�k.
'n Melodie, ti amo a Rimini.

Zw�mme in de golve, de z�n keek op os neer.
Sjtillekes druime van de volgende keer.
Van de oere dat v'r dwaalde langs de Adriatica,
zomer zes-en-tachtig, in Italia.

De capuchino in de ristorante, aan de waterkantj.
Pavarotti, Bolognese, tutti frutti, Fellini.

Handj in handj biej maonesjien, ich zouw 't zoa gaer euverdoon.
Romantica, arriverderci, Adriatica, Rimini.

cd (1994) : Kepsj - "Sjtuur mich tr�k nao Limburg"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


T�SSJE OOS EN L�TTERAO
1982: Teks: Ruud van Wersch - meziek: Tom Fokkens
Oetveurende (*): Hilly Jetten & CD koor


Refrein:
T�ssje Oos en L�tterao, laupe veer �s achternao,
en make zoa mit jederein, de b�ntje Vastelaovestrein.
Achterein, achterein, achterein, in de Vastelaovestrein !

Gelaen dat is ein Waereldsjtad, daoaan twiefelt nemes me�.
Ein sjtaasje hiej waor neet genog, daor�m h�bbe veer d'r twe�.
En veer h�bbe �ze eige trein, auch dat is ein versjil.
Dae b�ntje Vastelaovestrein, sjteit drie daag lank neet sjtil.

Es hiej de prins de scepter zjwejt, begint in Gelaen de sjpas.
Jao, alle luuj gaon he�l gaer mit, veur niks en e�sjte klas !
En al l�p de trein haos oet de rails, en auch waal oet de maot,
hae sjlingert zich in gans Gelaen, weer drie daag door de sjtraot !

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


T�SSJE VERLEJE EN TOEKOMS
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Ton Hendrikx & Jan Ridderbeekx
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
't Verleje is neet teruk te dreje,
maar aan de toekoms is nog get te doon.
�s foute zeen nog te hersjt�lle,
veer m�tte 't waal angesj gaon doon.

Greun woore de sjtruuk en de buim �m �s haer.
De oetstoot dae woord erger, zoere raenge daalde neer.
't Greun is broen gewoore, de natuur laef haos neet mee�.
Woo zeen veer toch mit bezig, d�nk ich eedere keer.

Wanjele op z�ndig doon v'r �ns gaer.
Mer v��l landj is verdwene, dao laupe waeg doorhaer.
Auch die sjoan auw paedjes, zuuste haos neet meer.
Woor 't nog mer wiej vreuger, d�nk ich eedere keer.

cd: "T�sje verleje en toekoms"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOT IN DE TOPPE VAN MIEN VINGERS
2000: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Zang: Theater Vastelaovend


Refrein:
Tot in de toppe van mien vingers, p�s in de toppe van mien haor.
Ich gaon d'r veur, zal euverlaeve, auch al t�lt dit aafsjied zwaor.
Tot in de toppe van mien vingers, p�s in de toppe van mien haor.
Al wat van mich is wil ich gaeve, aan de drie sjoonste daag van ut jaor.

Dag sjatteke, ut is zo wied, zit noe neet in de rats.
Ein muulke nog, ich hauwt ut neet, doe w�ts, ich m�t op jats.
D�nsdigaovend b�n ich weer biej dich, dan tauver ich eine lach op dien gezich.
Haol dich gein gekke dinger in de kop, doon wiej ich, z�t dien sjoonste maske op.

Dag sjatteke, ich z�gk adieu, sjtaek gauw ein kaerske aan.
Ich b�n waal un peu nerveux, m�t noe sjnel hiej vandaan.
'Gaon d'r vandoor mit mien hermenie, maak mich d'r t�sjeoet, 't kriebelt in mien prie.
W�tste wat, ich h�b ein good idee, op Asgoonsdig, dan gaon veer mit z'n tw�e.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TR��T VAN TANTE TRUUJ
Tekst: Herman Geenen - muziek: Huub Lemmens
Zang: Biejein Geraap


Refrein:
Es de tr��t van tante Truuj begint te toete,
ta-ta; dan sjr�ng v'r oet 't vel.
Want dan dr�jt biej �s 't b�nneste nao boete
dan gaon v'r zoa hel.

Dat brink geliek weer laove in de boet
En al wat nein haet l�p achter diej toet.

Es de tr��t van tante Truuj begint te toete,
ta-ta; dan sjr�ng v'r oet 't vel.
Want dan dr�jt biej �s 't b�nneste nao boete
v'r gaeve 'm 'n lel.

Midde in de w�ntjer is 't meistal sjtil,
zoa iezig en zoa kil.
Zelfs alle veugel zjwiege wiej 't graaf,
d'r k�nt gein fluitje aaf.
Taenge Vastelaovend heure veer'n toet,
diej bleus �s veureut.

Loester nao 'n leedje, fluit 'n milledie,
doe veuls dich blitse bliej
Eder klein verz�tje geuf weer innerzjie'
zoa tenke v'r effe biej.
Taenge Vastelaovend heure veer 'n toet,
diej bleus �s veureut


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T TROMPETJE VAN JEANNETJE
Tekst & muziek: Ben Erkens
Oetveurende (*) : Dik Betaald B��V��


Bie �s in de femilie, dao zeen ze muzikaal,
mer es veer repetere, geuf dat 'n helsj kabaal.
De mam, die tr�k de monika, de pap huijt dikke tr�m,
os Truu roffelt `t trummelke, dao geit `t beer van �m !

Tant Bertha bleus de tuba, n�nk Sjang de sjuuftromboon,
en dao dae clown op saxefoon, dat is mien breurke Toon.
Mer wo veer allemaol greu�tsj op zeen, dat is �s leef Jeannet,
die sjettert en die tettert ummer op h��r klein trompet !
(Tetetetetetetetet!)

Refrein:
`t Trompetje van Jeannetje, dat heu�rste euv'ral baoven oet.
Es zie op h��r trompetje toet, dan is d'r sjt�mming in de boet !
`t Trompetje van Jeannetje, dat maak de ganse waereld bliej.
Jao, ze bleus ein prach partie, op h��r trompet, zoa is �s Jeannet.

Alaaf veur �s Jeannetje, zie barsj van energie.
Meziek en vastelaovend, die gaon h��r aan de priej.
En bl��rkes van `t blaoze, dat heu�rt geweun d'rbiej.
Laot �s Jeannet mer raoze, noe heu�r `ns n�ndepie.
(Tetetetetetetetet!)

* cd 2001: Dik Betaald B��V�� - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041
* cd 2001 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 8" - Marlstone Recordings bv CDL2101HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N UIGSKE OP DICH
1999: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Oetveurende (*) : Dik Betaald B��V��


Ich h�b al zevete�n jaor 'n uigske op tich, b�n zo bang dat dien aug neet vilt op mich.
Doezend maol gewik en gewaoge, al die keere wou ich tich vraoge.
Ich h�b al zeveteen jaor 'n uigske op tich, b�n zo bang dat dien aug neet vilt op mich.
M� vanaovend laot ich tich neet gaon, k�m ich eind'lek naeve dich sjtaon.

Refrein ((2x) :
Vanaovend-vanaovend k�nt 't neet sjt�k.
Ich druim noe al sjtilkes van �s gel�k.
Vraog tich veur 'n d�nske biej 't leech van de maon.
Vanaovend laot ich tich neet gaon.

Ich h�b al zevete�n jaor 'n uigske op tich, nog noojts keek ich rech in dien gezich.
Ich sjaam mich, gaon euver de rooje, en ving dat ich mich m�t spooje.
Ich h�b al zeveteen jaor 'n uigske op tich, nog noojts keek ich sjtrak in dien gezich.
M� vanaovend gaon ich rech door zee, vanaaf m�rge zeen veer mit z'n twe�.

Ich bekin eindelik kleur, bereid mich good veur.
Ich b�n d'r veur klaor, nao zevete�n jaor.
Wats-tich auch deis, wohaer doe auch geis,
jao, m�rge dan b�s doe van mich !

* cd 2001: Dik Betaald B��V�� - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET UULKE
Teks & muziek: Pierre Collard

Awt Gelaenders, opgepas, d'n Uul begint te laeve.
Noe begint de groatste sjpas wo veer ei jaor op laeve.
De Uulle, die wille zoa veul es 't kan,
de z�rg van uch beware bes dan.

Refrein:
Uulke, Uulke doe bes ei lekker deer.
Uulke, Uulke doe h�bs wat ich begeer.
Uulke, Uulke doe deis 't ummer weer.
Uulke, Uulke doe brings oos plezeer.

Ze sjtaon weer klaor, de Prins en Raod, wat kan oos nog gebeure ?
D'n Opperuul, dae sjleit de maot van 't Carnavals gebeure.
Geer zeet dus leef luukes, d'n Uul veuraan,
sjleet geer uch d'rom allemaol achter zien vaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN L�NKS NAO RECHS
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Arno Op den Camp
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Op dae aovend vroog ich dich ten dans, doe goofs mich auch m�tein ein kans.
Veer zjweve noe same nao l�nks en nao rechs.
Jao ich blief noe biej dich, ich gaon noojts me� weg.
Op dae aovend vroog ich dich ten dans, doe goofs mich auch m�tein ein kans.
Leve sjat (leve sjat) leve sjat (leve sjat), wat h�b ich toch gel�k gehad.

Ich woor gans allein en zout aan de kantj, 't orkes sjpeelde eine wals.
Dao zoog ich dich zitte, doe woors gans allein, ich dach doe, j�ng dit is dien kans.
Ich bleef nao dich kieke, op�ns keeks dich tr�k, �ze blikke, die kruuste mekaar.
Ich leep op dich aaf en pakde dien handj, veer woare besjt��mp veur m�kaar.

Veer h�bbe gedans toen p�s deep in de nach, aan dae aovend kaum gaar gein �nj.
Doe zachs taenge mich, k�m br�ng mich nao hoes, ich b�n vannach neet gaer allein.
Veer keke �s aan, en die auge van dich, die sjproake mit heldere glans.
Me� es weurd z�gke, zag dae eine blik, veer g�ve de leefde ein kans.

* cd : "Plat-e-weg"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN OPTOCH TOT HE�RING
Monique Pepels en Nico Heijen en Wil Aendekerk

Kump d'n optoch langs de deur, dan laupe veer allemaol nao veur,
en sjtaon veer mit de ganse troep biej moder oppe sjtoep.

Refrein:
En is d'n optoch dan gedaon, dan blieve veer neet langer sjtaon,
mer dan maak veer �s gereid veur drie daag lank gezelligheid.
Is d'n optoch dan gedaon, dan blieve veer neet langer sjtaon,
goaje veer �s in de sjtrijd veur 'n glaeske natigheid.

Kump de e�sjte groep veurbie sjtaon veer nog netjes in de riej.
Mer kump de prinse-wage aan, laupe veer dao achteraan.

L�gke veer dan nao drie daag sjpas oos pruke en kl�djes in de kas,
wurd biej de l�tste ke�r op sjtap enne he�ring weg-gehap.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND: DAN IN GELAEN !
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Bert Dijcks

Refrein:
Wilste Vastelaovend viere, is mer ein plaatsj woo ste geis.
Dat is Gelaen ! Dat is Gelaen !
Wilste dich drie daag ammezere, is mer ein plaatsj woo ste geis.
Dat is Gelaen ! Dat is Gelaen !
Hermeniekes sjpele sjlagers in konzert,
rammelesjange sjtaon hiej te rammele op de mert.
Wilste Vastelaovend viere, is mer ein plaatsj woo ste geis.
Dat is �s Waereldsjtad Gelaen.

Jaore heu�rste zeivere: alles m�t bieein.
Ich laot ze noe mer vreigele, �s sjtad blif nummer ein.
En es veer dan toch same gaon, dat is dan neet zoa sjoan.
Ich d�nk dan mer, 't is waal good, ich k�n dao niks aan doan.

Veer richte 't vizier noe, kieke wiet veuroet.
Ich b�n en blief Gelaendenaer, dat kris-te d'r neet oet.
Es de poletiek in Gelaen �s weer allein leut sjtaon,
maak v'r d'r ein pekske van en sjikke ze nao de maon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELAOVEND IS WEER DAO
2000/2001 nr.1: Tekst: Marij Suyk - meziek: Ren� Krans
Zang (*) : �ngerein


�s sjtik de brats, dat maog geer weite, dat h�b veer e�der jaor.
Es vastelaovend is beg�nne, dan sjtaon veer kantj en klaor.
Want vastelaovend m�ste viere, drie daag z�nger taboes.
't Maak niks oet wieste verkleid b�s, es pater, kloon of moes.

De vastelaovend is weer dao, 't zin de sjoanste daag van 't jaor.

Refrein:
K�m en doot 's mit �s mit, neet zoa sjtief in 't gelid.
Gaef 'm noe 's van ketoen, maar hawt waal uch good fatsoen.
Drie dol daag zeen zoa verbiej, lach en sjpr�ng, loup in 'n riej.
Polonaize achterein, oppe sjtraot of euver 't plein.
K�m en doot 's mit �s mit, neet zoa sjtief in 't gelid.
Gaef 'm noe 's van ketoen, maar hawt waal uch good fatsoen.
Drie dol daag zeen zoa verbiej, lach en sjpr�ng, loup in 'n riej.
Gaef 'm noe 's van ketoen, sjtraks sjtaon veer weer op rantsoen.

De mam, de pap en auch de k�njer, die pakke zich biejein.
Veer zeen dees daag neet toes te v�nge, 't d�rp is te klein.
Mer es esjgoonsdig dan verbiej is, dan zeen veer gans bek-aaf.
Doa wil veer noe nog neet aan d�ngke, daorom nog eine keer alaaf !

* cd : �ngerein - "Hei Hallo !" - Studio ARE U Recordings ESC20011102
*cd : Diverse artiesten - "Gelaen �ngerein" - Studio A RecordingsHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N VASTELAOVESBUUJ
Tekst: Gertje Roumen - muziek: Jo Deusings
Uitvoerende (*) : Gertje Roumen


'n Vastelaovesbuuj en zaate hermeniekes,
de raod van elf, de prins en tanzmariekes,
sjpek mit eier en heringe in 't zoer,
mit os leedjes kruuuje veer de vastelaovestoer.

Refrein:
Eder jaor opnuuj enne bontje parapluuj,
os waereldsjtad is drie daag in 'n vastelaovesbuuj.
Veer dreije weer op volle toere,
make heel gaer euveroere.
Gein gezeiver of geklaag,
veer zenge drie daag langk ... Gelaen alaaf !

Veer doon weer drie daag aan alles mit,
zenge leedjes en sjtaon same aan 't buffet,
zette alles op de kop van gekkigheid,
totdat de kastelein 't leech oet deit.

Es 't klokske dinsdigaovend twellef oer sjleit,
de buuj weer euver is, ederein heivesj geit,
dan haet de bontje parapluuj zien werk gedaon,
't volgend jaor zal hae besjlis weer aope gaon.

* cd 1996 : Diverse artiesten - "Same 11 (�ngepl�k)" - Studio A Recordings SA 9621


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVES CHA-CHA
1999/2000 nr.1 : Teks: Paul Donners - meziek: Bettina Kamps
Oetveurende (*): San en Co, Sjeive drek & CD koor


In ein achteraaf heukske, zuut me ein aardig sjpel,
t�sje macho en maedje, mer 't is noe nog zeker gein sjt�l.

Refrein:
Mit Vastelaovend dans' veer tango, Samba, rumba en fandango,
En biej de cha-cha-cha, nae gein bla-bla-bla en gein sjoanmama.
Mit Vastelaovend dans' veer tango, Samba, rumba en fandango,
De paso doble, dae veurt �s de hemel in ...

't Maedje kik �nversjillig, de macho blif aan h��r ziej.
Zal ein vlemke �ntsjpr�nge of jao, geit 't weer zoamer veurbiej ?

Es vaemkes wiej in ein dr��dje, versjtrengelt en same ein,
gaon die twe� door de zaal haer, jao, ze danse de aovend aanein.

T�sjesjt�k:
Macho en maedje, kiek wat ein plaetje,
kiek wie ze danse, zoa ein waor noats ein paar,
Vastelaovend, jao Vastelaovend,
dat brach die twe� biej mekaar.

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESDINSDIG MIDDERNACH
Tekst & meziek: George Bakx
Zang: George & Ritchie Bakx


De �lfde van de �lfde; de r�s is ech veurbie.
Dan veult dae nuje aaftrap wie lente in de prie.
De vastelaovend zomert; de daag waere gekleurd.
Mer op dae l�tste dinsdig wurt sjtilkes getreurd:

Refrein:
�t Is gedaon, de nach is begonne.
Nog eine ke�r sjpeelt de zate hermenie:
Oos volksleed wurt zach mitgez�nge.
De vastelaovend is noe ech veurbie.

De patsj geit aaf, �t Uulke wilt sjlaope.
Broeder Henricus geit tr�k in de Kloes.
�t L�tste Alaaf : �lf prinselike traone
Es de kaetel is oetgebrend dan gaon veer nao hoes.

En wurt hae oetgerope: de nuje Prins Carnaval,
Dan broesjt de vastelaovend: resepsies � prinsebal.
De vrouw- en mansluujzitting, de Belzje fine-fleur
Mer op dae l�tste dinsdig wurt sjtilkes getreurd:

De opwermrippetisie, de sjleuteleuverdrach.
Daonao de groate optoch: ein b�ntje kleureprach.
Oos sjtedje waggelt drie daag; dat h�b veer d�ks geheu�rd.
Mer op dae l�tste dinsdig wurt sjtilkes getreurd:

Mer troas uch luuj, want euver neuge maondje
Vastelaovend opnuuj, blaoze veer weer eine toesj: Alaaf!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESGEKSKE
1978: Tekst & muziek: Miets Zijlstra - de Loo
Oetveurende (*) : Jongerenkoor Youth'73


Refrein:
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, leeve sjat,
doe maaks mich no weer sjtapeldol !
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, leeve sjat,
doe brings mich weer de kop op hol !
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, leeve sjat,
doe b�s besjlis e muulke w�rd !
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, lekker prieke,
doe sjt�kske paradies op �rd. !

E vastelaovesgekske kent der neet oom lege,
dat haolt noe weer 't maske oet de kis !
Dat h�b ver van oos awisj mitgekrege,
dat moomebekske is 'n erfenis !

E vastelaovesgekske hie bie oos gebaore,
dat raakt dat va ze leeve neet mee kwiet !
Elk jaor opnuuj dan zeen ver weer verlaore,
d� ganse sjoone vastelaovestied !

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESGEVEUL
2008/2009 nr.2 : Tekst: Lilian Steps - muziek: Ronald Claessens
Zang: MisjMasj


De vastelaovesdage, die br�nge �s biejein
wie lang vervlaoge tieje aw vrunj weer �ngerein
Dit geveul neet te besjrieve, deep in mien hart zit dat
dit geveul dat weit ich zeker, dat h�b ich nog noajt gehad.

Refrein:
Veer zeen �s verlaore oet 't oug neet oet 't hart
mer mit vastelaovend treffe voor �s in de sjtad
Veer zeen �s verlaore veer waore �s toen kwiet
aw vrunj kumps te taege in de vastelaovestied.

En zuus te dich dan noa jaore mit de vastelaovend tr�k
gesjmienk of mit 'n maske, toch k�ns te dich weer tr�k
Dit geveul moosj k�nne blieve, nae, dit wil ich noajt me� kwiet
Dit geveul he�l deep van b�nne door dae vastelaovestied.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESKAL
Tekst & muziek: Joke Schlein-van Velzen
Zang: Joke Schlein-Ren� Joosten


Sjuuf �ns ei betske, ich h�b ouch betaald
kiek �ns die dikke en dao die sjmaal
Hauw mer oppe kis, die de zaate hermenie.
Neet kepot te kriege, wat rammelt mich de prie.

Besse ouch hie, z�gk geit 't dich 'enne' ?
Wat sjoan gesjmienk, doe b�s neet te kenne
Is dat allemaol ech, dat is neet gez�ndj.
Ich tik noe neet richtig, 't ganse kl�kske rondj.

Refrein:
Ich heu�r 't noe weer euveral,
dae zeiver vastelaoveskal.
Veer h�bbe noe weer drie daag ein gebrek
en kraome d'r get oet, dat is 'te gek'.
Mer ich waer daovan neet werrum of kawt
ich num dae kal met mit ein k�rrolke zawt.
Dus sj�t dae faluwekul mer in mien patsj
ich zeuk 't m�rrege waal oet, dae sjt�mme kwatsj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELAOVESPRINS
Tekst & muziek: Gertje Roumen & Jo Deusings
Zang: Gertje Roumen


De Flaarisse zeuke eder jaor weer
nao eine sjtadsprins
wae wurt 't deze keer ?
Kump 'r van L�ndjheuvel,
Kraonkel of Kloes.
Sjteit Awt Gelaen of
L�tterao zien hoes ?

Refrein:
Einmaol Prins te maoge
waere in dien eige Waereldsjtad
Drie daag langk maoge regere
mit de raod van �llef op sjtap.
Dat is d'n druim van eder j�ngeshart.
Einmaol Prins van de Waereldsjtad.
Eimaol Prins te maoge zeen.
Einmaol Prins de maoge zeen.
Jao einmaol Prins te waere
van de Waereldsjtad.

Wae l�p greu�tsj veurop
in �s Waereldsjtad
Dat is toch dae j�ng in 't prinsepak
Hae regeert drie daag mit v��l plezeer
Want Prins waere dat k�nt
d'r mer eine keer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELAOVESRIEJ
Tekst & muziek: Kevin Noblesse & George Bakx
Zang: DJ Kevvie


Refrein:
Hiej is gein leid
(2x)
Want in gelaen dao gaon veer veur gezelligheid.
Gein poppekas
(2x)
Mit vastelaovend gaon veer veur de sjpas
Oze prins dae geit veurop, gans Gelaen sjteit oppe kop
(2x)
in gelaen is drie daag langk weer dolle sjpas.

De Flaarisse die make sjpas, dat zit hun in 't blood.
De Uule d'r achteraan, och j�ng dan kump alles good
Es driede kump de Kraonkelaer, dae tr�k 'm flink van laer,
en al dat alles weer biejein die l�ste dat zoa gaer.

De Sjoutvotte dao aan de Kloes, al 4 maol 11 jaor,
die sjtaon in hunne wiek 't ganse jaor veur ederein klaor.
P�s sjlot noe geine zeiver want 't is nog neet veurbiej
es l�tste sjlut de Swentibold dees vastelaovesriej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESVIRUS
Tekst & muziek: Jan Ridderbeekx , Jo Stevens & Wil Aendekerk
Zang: Jan Ridderbeekx


't Is jeeder jaor 't zellefde leedje, en ummer b�n ich weer de klos.
In november veul ich 't al k�mme, pas mit de vastelaovend bruk 't richtig los.

Refrein:
Dat is 't vastelaovesvirus, mer ich zit dao gaar neet mit.
Ich hoof neet in b�d te blieve, nae, ich veul mich zellefs fit.
Ich h�b 't vastelaovesvirus, raoze deit dat driej daag langk.
Jeder miensj dae k�nt 't kriege, en me veult zich gaar neet krangk.

Me k�nt 't truk aan de simptoome, en haet 't al veurdat me 't w�t.
Begint de vrouw in�ns mit gekke kuure, dan haet me gans besjlis h��r auch d'rmit besjm�t.

Auch hiej zeen d'r, diej zeen �nr�stig, mich dungk dao wirk 't virus al.
Jeuk 't neet, dan gaot geet dem noch kriege, hawt g'r 't neet mie� oet dan is 't carnaval.

Dao hink 'n virus, dao hink ein virus, dao hink ein virus in de l�ch.

* cd: " Vastelaoveskokteel "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER DANSE DE SOCA
Teks: Ben Kragting jr. - mezi�k: Gerson Kakisina
Oetveurende (*) : Kepsj


Op 't sjtrandj, in 't witte zandj,
dao laogs doe, 'n druim oet 'n tropisch landj.
De werme w�ndj, de zagte zee,
mien hert sjloog zoa wild, ich waor gans van sjlaag.
't Waor ein l�chkesjte�l, en toen de aovend veel.
Ich dach ich raak dich kwiet, 't sjtrandjfe�s goof mich tied.
't Gebeurde he�l sjp�ntaan, v�r keeke �s aan,
en de steeldrums reep �s ten dans.

Refrein:
Al doert 't de ganse nach, veer danse de Soca.
't Haet get te waeg gebrach, veer roope al: "Shakka".
Al is 't dan nog zoa heit, veer maake 't heiter.
Kom, hauwt mich �ns sjtevig vas, dans mit mich nao de z�n.

't Ging zoa sjnel, de leefde waor intens.
Met dien auwesj, die waore d'r neet mit �ns.
De z�n verdween, ich mauch dich neet me� zeen.
Wat bleef waor verlange, herinnering.
Ein jaor ging veurbie, z�nger dich aan mien zie.
Toen kaom diene breef, doe bleefs he�l leef.
Wol's mich n�rges toe dwinge, mer veer moosjste �s v�nge.
en ich vroog dich veur ummer ten dans.

* cd (1998) : Kepsj - " Bubbele " - Marlstone CDL9854


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER HEURE SAME
Tekst: Evelyne Koenen - muziek: Huub Lemmens
Zang: De M�pkes


Ich leep door de sjtraot en 't waor al laat
De meziek klonk oet 'n kefeeke
Ich dach bie mien eige, ich gaon ens nao b�nne
Veur 'n pilske dat mot toch k�nne
Ich ging al zitte aan 't buffet, toen zoog ich dich nao mich kieke
Doe begoosj mit mich te sjanse
dat leets ze duudelek blieke.

Refrein:
Veer heure same, veer heure same
Blief mer bie mich vannach, ich h�b zo lang gewach
Veer heure same, veer heure same
Ich zeen 't zitte mit dich dus blief vannach bie mich.

Noe zin veer al weer jaore bie-ein, gaon same nao dat kefeeke
Dr�nke 'n pilske en zeen neet allein
Mit z'n twee dao in dat kefeeke
Dich hils van mich en ich hawt van dich
Doe b�s dae kleine prins van mich
't Zunke in mien laeve
Zal dich mien leefde gaeve


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER MAKE HIEJ DE KACHEL AAN
Tekst: Herman Geenen - muziek: Huub Lemmens
Zang: Biejein Geraap


Refrein:
La-la-la-la-la-lala
La-la-la-la-la-lala
Laaj 't vurke mer 'ns aeve op
sjmiet 'n sj�pke drop, hei, hei, hei !
La-la-la-la-la-lala
Lala-lala-lalala.
In jeder Limburgs laok
wurt mit diej daag 'ns good gesjtaok
Veer make hiej de kachel aan,
en pakke �s biejein.
Al vrus 't boete dat 't kraak
v'r werme �s aanein.
Veer make hiej de kachel aan,
't is sjus 'n loupend vuur.
P�s es v'r sjtrak zeen opgebrend,
dan zak de tempretuur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZEEN EIN FEMILIE
1993/1994 nr.1 : Teks & meziek: Marlies Notten
Oetveurende (*) : Marlies Notten


Miene sjat is eine Flaaris, en ich bin zien Flaarin.
Miene nonk is bie de Uule, joa mit zien gans gezin.
Miene naef is eine Sjoutvot, en mien nichske dansmarie.
En bie 't vasteloaveskoar, doa zunk mien tant Marie.

Refrein:
Veer zeen ein femilie, bie os hie in Gelaen.
Dat is ein traditie, bie �s hie in Gelaen.
Veer pakke �s weer same, 't is nurreges zoa sjoan.
En Gelaense vrundsjap sjpant hie auch de kroan.
En Gelaense vrundsjap sjpant hie auch de kroan.

Miene sjat is eine Flaaris, en ich b�n zien Flaarin.
Miene broar is Swentibolder, dae haet de zjwoeng derin
En mien oma blus de tuba bie de zaate hermenie
En opa dae is Kraonkelaer, noe zunk de femilie:

* cd 1993 : Diverse artiesten - "Gelaen alaaf" - Marlstone Recordings bv - CDL9350


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZEEN VEUR DE SJPAS GEBAORE
Tekst & muziek: Jos Didden
Zang: Jos & Monique Didden


Refrein:
Veer zeen veur de sjpas geboare
met vastelaovend, geit is niks verloare.
Drie daag goan veer oet de bol,
veer maake sjpas, veer maake lol.
Veer zeen veur de sjpas geboare
met dees daag, zeen ver oetverkoare,
om gek te doon, met kenger aan de handj
Vasteloavesgekke, denke aan de bandj
om gek te doon, met k�nger aan de handj
dit is de sjoenste tied, in os Limburg's landj.

Veeg goan zoe gere sjtappe, veer goan der ger op oet.
En doa, woa veer dan komme, is sjtumming in de boet.
Veer trekke door de sjtroate, tot in het laate oer,
dan rammele ozze buukskes, en eate vleisj in 't zoer.

Carnaval, gezelligheid, dat is toch saame ein,
tradities zun 't van jong's of aan, al joarelank bieein.
En sjtel dich veur, 't is neet mier, dea sjoene sluppejas,
dan denk ich truk, met veul plezeer, aan de vasteloavessjpas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZINGE GET VAN DIT EN DAT
Teks & meziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Oetveurende (*) : Dik Betaald B��V��


Alaaf leef luuj hiej sjtaon veer dan mit zangk veur jederein.
Veer danse, sjprenge, make sjpas, zeen daag en nach biejein.
Veer reize van dorp nao sjtad, verkaupe sjaele kal.
Veer zenge get van dit en dat en viere carnaval. (2x)

Refrein:
Van Valkeberg pes in Graethei, van Chevremont nao Bleijerhei.
Van Einekoeze tot Mesjtreech, veer viere carnaval.
Veer zenge in os Limburgs plat, veer komme oet de Waereldsjtad.
Veer zenge get van dit en dat en viere carnaval.

Os Dik Betaalde carroussel dreijt ummer in 't rondj.
Veer sjpeele op os monika's, die maake 't weer bontj.
Limburg Alaaf , 't geit tich good, doe landj van berg en dal.
Veer zenge get van dit en dat en viere carnaval. (2x)

* cd: Dik Betaald B��V�� - " Met De Monika en de Sjuuftrombone " - Marlstone CDL9247


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZITTE NEET TE ZEURE
2004: Tekst: Joke Schlein - muziek: Jo Deusings
Zang: Dames Kraonkelaere


Geit �t op november aan, dan begint �t al
�n Zitting hiej, receptie dao, �t graote prinsebal
De hummes weer gesjteeve en gesjreeke in de kas
En auch nog nao de sjtoumerie veur boks en sjluppejas
Veer sjteune ozze eige Kraonkelair
D�r heurt os geine klaage want dat doon veer ummer gaer

Refrein:
Veer zeen de dames van de Kraonkelaire
Veer motte os zo deks allein ammuzere
Os manne laote os ummer allein
Mer dan pakke veer os same ongerein
Veer zitte ech neet toes allein te zeure
Wat ozze manne doon dat mot gewoon gebeure
Dat doon ze noe al 33 jaor
Enne Kraonkelair sjteit altied veur dich klaor

Veer loupe in de optoch mit dat doon veer jeder jaor
Veer h�bbe weer get oetgedach os pekske is al klaor
En dan begint veur jonk en auwt de graote carnaval
Want vastelaovend is veur os �t sjaonste fees van al
Veer sjteune ozze eige Kraonkelair
D�r heurt os geine klaage want dat doon veer ummer gaer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VERLEEF OP VASTELAOVEND
Tekst: Gertje Roumen - muziek: Jo Deusings

Ich b�n verleef op tich al heel get jaore
Doe heurs biej mich zoa-wie �t menke op de maon
Mit die leefde veur dich b�n ich gebaore
�t Zit in mien blood, doe heurs biej mien besjtaon

Refrein:
Ich ben zao verleef op miene vastelaovend
Ich ben zao verleef ich zal dich noojts laote gaon
Auch al geiste mich nao drie daag weer verlaote
Ich blief verleef, dat zal noojts euver gaon

Veer laupe drie daag weer op vastelaovesmaote
Achter �t zate hermenieke `Laot mer gaon`
Sjanse doon ver van de m�rge pes d'n aovend
Tot �t sjoonste fees van �t jaor weer is gedaon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEUR DE MEZIEK GEBAORE
2004/2005: Tekst & muziek: Guus Steinen
zang: Dik Betaald beevee

midi

ich zit de ganse daag knatsj vol met leuke leedjes
dat is bie mich zo lang ich laef al zo gewaes
heur ich meziek dan l�p bie mich alles op raedjes
zo rondj de vastelaovend h�b ich dat 't meis
es ich wakker waer om 6 oer in de m�rge
heur ich de veugel fluite en dan fluit ich met
wo meziek zit in de kop, zitte geine z�rge
dat kreeg ich al van kendjs aaf aan van hoes oet met

Refrein:
'ch ben veur de meziek gebaore
z�nger meziek waar 't toch niks , dan heel 't op
ich h�b de gansen daag meziek t�ssje de oore
ich h�b de ganse daag 'niks angesj in de kop
( of: sjoon leedjes in de kop )
( of: en ummer vasteloavesleedjes in de kop )

de meziek, dat is mien laeve
'ne daag tez�nger?. sjtel dich dat 'ns veur!!
zo'ne daag wil ich neet al te d�ks belaeve
miene daag is good zo gaw ich leedjes heur

ich loup de ganse daag te z�nge en te fluite
en auch de radio sjteit alzelaeve aan
Aan nuuj cd's dao aan besjtaej ich al mien duite
En 'n fenfaar dao loup ich dansend achteraan
Meziek waor ummer al mien l�s en mien laeve
toch h�b ich weinig echte noate oppe zangk
meziek dat is bie mich geneete van 't laeve
As ich neet z�ng - gluif mich mer - dan ben ich krank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VIEF VAN GELAEN
1981/1982 nr.1 : Tekst & muziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Zang (*): Ben Erkens


De vastelaovend van Gelaen
Dae leuste oet ein handj
Hiej sjtaon veur jed�re vinger ein
De Groate Vief garandj
D�n doem is veur de Flaarisse
Zeen zoa! Veur sjtad en landj
De Uule en de wiesvinger
Die h�bbe et versjtandj

Refrein:
Gaef mich de vief
Veur vastelaovend in Gelaen
Gaef mich de vief
De vier veur jederein
Gaef mich de vief
Mit vastelaovend in Gelaen
Gaef mich de vief
Dan heu�re veer biejein!
Gaef mich de vief
Dan heu�re veer biejein !

De Swentibolders, langk van aom
De middelvinger pas
De r�nkvinger en Sjoutvotte
Die zitte good biej kas
De Kraonkelaere biej de pink
Mit humor e�sjte klas
Tesame ein Gelaense voes
Mit v��l Gelaense sjpas!

Dan brul ich:
�Ein, twe�, drie, veer, vief�
De l�nge oet mit lief !�

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VINSTER, GLAAS EN 'T WATER BR�K
2002: Tekst: Pom-Manda-Lai - org.: "Marmor Stein und eisen bricht: (Drafi Deutscher)
Zang: Pom-Manda-Lai


Sjriks dich kepot es de bel weer geit, dan, dan, dan, dan,
groate kans dat zie dao sjteit, sjoanman, sjoanmam.

Refrein:
Vinster Glaas en 't Water br�k, m�r die toaj kump ummer ter�k.
Alles alles nao de maon, sjus zie blif besjtaon.

H�bs 'se her einmaol in de boet, dan, dan, dan, dan,
krigs'se her veurluipig neet mie� droet, sjoanman, sjoanmam.

Loester nao ozze wieze raod, dan, dan, dan, dan,
z�t die auw toch gauw op sjtraot, sjoanman, sjoanmam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N VLAEGELKE
Tekst: Koos Snijders - muziek: Jo Deusings
Oetveurende (*) : Dik Betaald B��V��


't Maak niks oet watste aantr�ks, laot tich gaon, 't is carnaval.
Klien dinger zeen 't sjoanste, daomit kumpste euveral.
Hauwt 't simpel, maak 't neet lestig, pak dae auwe sjl�ppe jas.
Kiek 's in de sjpeegel, en knuip dan dien sjtrikske vas.

Refrein:
Mit 'n heudje en 'n kleurke, b�n ich �n vlaegelke.
Mien good kostuum, dat hang ich aan 'n naegelke.
Mit 'n heudje en 'n kleurke, b�n ich �n vlaegelke.
'n Vlaegelke dat hilt van carnaval.

Door de sjtraote flaneere, mit 'n maedje aan mien ziej.
Veer zalle �s ammezeere, laupe achter de herremenie.
Hauwt 't simpel, maak 't neet lestig, pak dae auwe sjl�ppe jas.
Kiek 's in de sjpeegel, en knuip dan dien sjtrikske vas.

* cd: Dik Betaald B��V�� - " Met De Monika en de Sjuuftrombone " - Marlstone CDL9247
* cd 2001: Dik Betaald B��V�� - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLEGEND DOOR DE VASTELAOVEND
Tekst: Gertje Roumen - muziek: Jo Deusings
Zang: Gertje Roumen


Ich b�n door �t vastelaovesvires gans bezaete
Miene blooddruk is gaaroet neet meer te maete
Dae is zao hoog �t is mich nao de kop gestege
Noe zeen ich ze drie daag lank weer vlege

Refrein:
Ich ben weer drie daag in de wolke vleeg kefeekes in en oet
Kefee de zevendehemel dao is sjt�mming in de boet
Ederein wil hie nao binne want hie speelt De �Bertha Bend�
Hie blief ich drie daag hange want dit is de beste tent

Watste hie m�t maaks dat is neet te besjrieve
Niks is hie te gek ich zou waal wille blieve
M�r op �t haogte punt dan mot waere gestop
Ich k�n waal janke want mien vleegoere zeen op

Es ich dat hemelsegeveul nao drie daag mis
Weit ich wie biez�nder toch dat vires is
Ouch miene dokter haet hie taege gein bezjwaor
Dat ich dat vires krieg drie daag in `t jaor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VRAEM D�NGER ...
1998: Teks: Paul Donners - meziek: Bettina Kamps
Oetveurende (*): San en Co, Sjeive drek & CD Koor


Al daag zuut me d�nger, dao kiek geine me� van op.
Vraem is zoa normaal, dat is de waereld op zien kop.
Mer doe b�s gans normaal in de Vastelaovesgeis,
es doe weer drie daag ech vraem d�nger deis. (jao, jao, jao)

Refrein:
Roewe, sjoewe Loewie haet ein knienepekske aan,
Nette Bernadette l�p hiej r�ndj wie 'ne sjamaan.
En kiek dae dreuge Piej, dae maak mer kloteriej.
Dat zeen van die vraem d�nger, ze k�mme �nverwach.
Ze k�mme jao onnog drie daag op verdach !

Vastelaovesgekke, k�m biejein en maak plezeer.
De waereld is aan �s, veer doon 't noe op �s meneer.
Veer gaon d'r weer op oet, want de zjiem zit in de l�ch.
En ech vraem d�nger gaon weer door de b�ch ! (jao, jao, jao)

T�sjesjt�k:
Wat is noe vraem en wat normaal ?
Dat sjaelt mich niks, 't is mich egaal.
Noe weer d'n daag de nach verdrungk,
en de nachtegaal mit mich dit leedje zungk !

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VREIGELE
Teks: Ren� Giesberts & Wybrand Leinders - mezi�k: Roy Tokaya
Oetveurende (*) : Kepsj


Sjm�rges vreug, sjriks dich kapot,
door dat gerinkel naeve dien b�d, van dae sjt�mme w�kker.
Sjprings �nger de douche, gleis oet in 't water,
van diene veurganger, dat gebeurt waal d�kker.

Vreigele, de ganse daag mer vreigele.
Noe heu�r toch �ns op,
z�t alles �ns oet dae kop,
en gank dien zaakjes reigele.

Hey dich (hey dich), noe doog �ns r�stig aan.
Hey dich (hey dich), dao is meer es allein 'n baan.

Te laat vertrokke, ummer road leech,
'nne treuzelaer veur dich is al gen�g �m te vreigele.
Ouch op kantoar, ochtend humeur,
sjlappe koffie, geine zin �m alles te reigele.

Hey dich (hey dich), noe doog �ns r�stig aan.
Hey dich (hey dich), dao is meer es allein 'n baan.
Noe maak dich neet zoa dr�k, dao kumpse van ter�k.
Z�t 'ns alles oet diene kop.
Geneet get meer, vergaet dae drang, dae drang nao de top.

* cd (1998) : Kepsj - " Bubbele " - Marlstone CDL9854


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAERELDSJTAD VAN GOUD
2008/2009 nr.1: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Zang: Corry Vermeer


Z�ng mit mich, dans mit mich
Veer zeen nog lang neet awt
H��rlik wat �n fein geveul
In mien Waereldsjtad van goud
Hiej b�n ich thoes, hiej is �t sjoon
B�n toch zo bliej dat ich hiej woon
Ich b�n waal klein m� h�b v��l pit
K�m z�ng mien leedje mit�
Gelaen�.. Gelaen��

Refrein:
Gelaen doe b�s mien paradies
De bron van mien gel�k
Es ich �rges angesj b�n
Dan maak ich mich zoa dr�k
Gelaen doe b�s mien paradies
De bron van mien gel�k
K�n dich neet misse veur gein pries
Wil ummer nao dich tr�k
Gelaen-Gelaen, gesjneeje oet �t beste hout
Gelaen-Gelaen, doe Waereldsjtad van goud

Sjpr�ng mit mich, lach mit mich
�t Is n�rges zo wiej hiej
H��rlik wat �n fein geveul
Gelaen doe maaks mich bliej
Ich gaef mien hart allein aan dich
Aan dich mien leefste Waereldsjtad
Ich b�n waal klein m� h�b v��l pit
K�m z�ng mien leedje mit�
Gelaen�.. Gelaen��


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAERELDSJTADWALS
1998/1999: Tekst & muziek: Pierre Jansen
Oetveurende: Tiny Vankan & Neet Compleet


He�l mien laeve wil ich gaeve, veur mer aeve,
aeve 'n augenblik mit dich.
Ich h�b nachte ligke wachte, in gedachte,
dach ich mer ummertoe aan dich.
Deze druim dae ich in mien hertje droog,
dae druim kaom oet sinds dae aovend dat ich dich vroog :

Refrein:
Wals mit mich door de waereldsjtad, sjat,
wals mit mich door de nach,
wo de sjterkes f�nkele, 't m��nke nao �s lach.
Dan z�gk ich dich wie verleefd ich b�n,
neet me�r zonger dich k�n, mit dich wiejer wil gaon,
tesame dit laeve in leef en lijd doorsjtaon.
Walsend mit dich door die waereldsjtad,
jao, dat haet toch wat, om mit wiejer te gaon,
tesame dit laeve in leef en lijd doorsjtaon.

Leefdesbreve, vol gesjreve, veul mich sjweve,
ich b�n soms he�lemaol van sjlaag.
B�n herbaore, veur amore, veul nao jaore,
weer �ns die vlinders in miene maag.
Deze druim dae ich in mien hertje droog,
dae druim kaom oet sinds dae aovend dat ich dich vroog :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAPPERE
2005/2006: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders

Refrein:
Ich veul 'm wappere op miene bol
Mien tenj ze klappere, meh ich hauwt vol
Sjt�rm en hagel of ein pak dikke sjnee�
K�nne de sjpas neet dr�kke bie 't defil�
Ich veul 'm wappere op miene bol
Mien tenj ze klappere, toch hauwt ich vol
Vingesj bevraore, j�ng wat is 't frisj
Meh mien prinsevaer wappert p�s 't duuster is

Baerekawt! Wat zaes te? Baerekawt!

't Is baerekawt
M'n zaet dat 't zeker tee�n graad vrus
Ich griezel van Siberi�
Verklei mich noats es Rus
't Zit good fout, ein d�nderbuuj!
Meh kiek nao miene kop
De vaer op mien prinsem�tsj sjteit rechop!

Prinsewage! Wat zaes te? Prinsewage!

De prinsewage
Sjogkelt door en sjlut de lange rie
Ich sjtaon baoven op te rille
H�b geine mood mee� in mien prie
't L�p neet good aaf, ein hagelbuuj
Meh kiek nao miene kop
De vaer op mien prinsem�tsj sjteit rechop!

De Moraal! Wat zaes te? De Moraal!
Prins Carnaval
Is zoa greu�tsj, de baas van groat en klein
Hae m�t 't veurbeeld gaeve
De Prins is Nummer Ein
�ndanks 't bee�stewaer
En al die z�rg aan ziene kop
Op de adellike b�lles sjteit zien prinsevaer rechop...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT EIN GEL�K
Tekst: Jan Ridderbeekx - muziek: Arno Op den Camp
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Wat ein gel�k, wat ein gel�k, wat ein gel�k dat ich in - Limburg woon.
Wat ein gel�k, wat ein gel�k, hiej is altied get te doon.
Hermoniee sjpele boete ein konsert, en koare sjtaon te z�nge op de mert.
Wat ein gel�k, wat ein gel�k, dat ich in Limburg woon.

Z�ndigs es ich opsjtaon, kiek in de gez�t,
w� is vandaag weer get te doon, jao dao begin ich mit.
't Sj�ttefe�s in Linn, of de r�mmelmert in Beech,
processiemarsj of St.Lecie, 't mooswief vaan Mestreech.

Riej ich door 't Limburgs landj, dan vilt 't mich weer op,
wie sjoan �s lendje wurkelijk is, dat is toch echte top.
Folklore en kultuur, sjtaon hoog in �ze vaan.
Ich wil noojts me� oet Limburg weg, ich d�nk d'r gaar neet aan.

* cd: "Plat-e-weg"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT EIN GEVEUL
1992 : Teks: Jan Ridderbeekx & Wilko Aendekerk - meziek: Wilko Aendekerk
Zang: Jan Ridderbeekx

midi

Vanaaf dat ich mich k�n, jao, zoa lang h�b ich dat al.
't Liek wel 'n versjlaving, ich veul 't euveral.
Dat 't niet oet te l�gke, me w�t neit wat dat is.
Mer luuj die 't niet h�bbe, die h�bbe ein gemis.

Refrein:
Whoo ... 't begint mich weer te kriebele,
van allein gaon ich noe wiebele.
Ich k�n dat neet �msjrieve, wat ich daobie veul.
Mer whoo ... hoo ... hoo, WAT EIN GEVEUL !
Whoo ... 't begint mich weer te kriebele,
van allein gaon ich noe wiebele.
Ich k�n dat neet �msjrieve, wat ich daobie veul.
Mer whoo ... hoo ... hoo, WAT EIN GEVEUL !

Ich b�n neet klein te kriege en laot mich lekker gaon.
Es ich dan dae meziek heu�r, k�n ich neet blieve sjtaon.
Begin mich te bewaege, mich sjtuk dan auch de brats,
b�n dan neet te haute, ich gaon zoa gaer op jats.

Soms geit 't mich get minder, es mich 'ns get neet zint.
Ich weit dan auch van veur neet woo achtere begint.
Dan zaet 'n hee�l klein sjt�mke: noe neet zoa negatief.
Noe gangk dich amuzeere: k�m op, d�nk positief !

* cd: " Vastelaoveskokteel "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT ENNE ZEIVER !
Teks & meziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD
* cd 2000 : diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT HUB-SE TOCH NE GEAVEL
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjeive Drek


Wat hub-se toch ne geavel, wat hubse toch un vaas
Mit zoa-ne lange sjnoever b�sse jederein de baas
Doe lieks neet op un knientje, doe lieks neet op ne haas
Doe lieks meer op ne olifant, mit zoa-ne lange naas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


W�TS DICH WO ICH WOON ?
Tom Fokkens en Ruud van Wersch

Refrein:
Heij, w�ts dich wo ich woon ? Ich b�n 't gans vergaete.
Noe sjpr�ng ich hiej al oere r�ndj en m�t nao hoes gaon aete.
Ich d�nk in jeder sjtraot: " Is 't veur- of achterin ? "
Mer ein d�nk weit ich zeker: dat 't in Gelaen m�t zin. (2x)

Ich b�n bliej dat ich hiej woon, gaon driej daag lang flanere.
Mit alle hermeniekes mit door gans Gelaen marsjere.
Dat doon ich toch zoa gaer en tr�k dan euveral mit ze haer.
Mer saoves laat zoa aaf en toe d�nk ich : " Wo b�n ich noe ? "

Gelaen is ech ein waereldsjtad mit vief he�l groate wieke,
die ich allemaol mit v��l plezeer verkleid wil gaon bekieke.
Mer ich vergaet de tied en raak de waeg dan waal �ns kwiet.
Toch b�n ich daomit neet allein, aan mich vreug jederein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


W�TSTE WAT 'T IS ?
1999: Teks & meziek: Marlies Notten
Oetveurende (*): De waereldsjtadk�njer


Refrein:
W�tste wat 't is ?
Ich b�n �nne echte karnevalis !
W�tste woar�m dat is ?
Omdat de Vastelaovend hiej 't sjoanste is !
Mien hart dat sjteit in brandj,
veur de Vastelaovend in mien eige landj.
Mien hart dat sjteit in brandj,
veur de Vastelaovend in mien Limburgs landj.

Mit de Vastelaovend, dan geit mien hart op hol.
't Vastelaovesvirus, dat krup mich in de bol.
De zaate hermeniekes, die sjpele door mien blood.
Vandaag h�b ich gew�nne; ich h�b 't winnend laot.
Want w�tste wat 't is ? Jao, w�tste wat 't is ? Hei !!!

Ich veul mich toch zoa maelig en lach mit jederein.
De Vastelaovessjlagers die k�n ich al metein.
Ich vier de Vastelaovend hiej lekker kort biej hoes,
want in mien eige plaetske, dao veul ich mich pas thoes.
Want w�tste wat 't is ? Jao w�tste wat 't is ? Hei !!!

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE SJRIFS DOE DICH
2005/2006: Tekst: Lilian Steps - muziek: Ronald Claessens
Zang: Ronald Claessens


't Vastelaovespekske kump weer oet de kas,
't heutje en 't maske en de sjluppejas.
Garoets neet te k�nne mit 'n gesjmienk gezich,
daorom vraog ich noe aan dich,

Refrein:
: Wie sjrifs doe dich, wie h�ts dich,
wo kumps doe toch vandaan?
Wat deis dich en wae bes dich
z�g wat is deine naam?
Gesjmienk in alle kleure, k�nt dich nemes tr�k
meh mit de vastelaovend is dat dien gel�k,
meh mit de vastelaovend is dat dien gel�k

De mam geit mit de boa en mit de tamoerein,
zich 3 daag amuzere, meh deit dat neet allein.
De pap es uleskuke, 3 daag aan ein sjt�k,
zie k�nt h'm zoa gaar neet tr�k

En op esjegoonsdig dan is 't weer gedaon.
En komme veer os taege, es veer weer wirke gaon.
De hoofs neet mje�r te vraoge de zuus noe toch direk,
wae waor dae vastelaovesgek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEJ DE WINDJ WA�TJ (WA�TJ MIEN J�SKE)
2003/2004: Tekst & muziek: Guus Smeets & Koos Snijders
Zang (*) : Dik Betaald B��V��


Vandaag zal ich uch mien geheim verklappe
Ich-jao-ich krieg alles van de groondj
?t Is zoa simpel m�r nemes wilt ?t sjnappe
Ich h�b lak aan alles, kal nemes nao de moondj
En laot de boel de boel, h�b gaaroets gein doel
Road, gael, zjwart of wit, ich wa�j mit alle winje mit

Refrein:
Wiej de windj wa�jt-wa�jt mien j�ske
En ich wa�j zoa m�r mit
Sjei toch oet en likmev�ske
D?r is niks wo ich mit zit!
Wiej de windj wa�jt-wa�jt mien j�ske
Neij ich maak mich neet dr�k
Al kump wiej ?t kump en al lup wiej ?t lup
En ich h�b de windj in de r�k

Ich h�b wenig neudig, hoof niks te forseere
H�b gein ambisies, k�m van ein bietje roondj
Ich hoof mich n�rges veur te geneere
Allein-es de windj geit ligke, dat is neet gezoondj
Dan k�m ich neet veuroet, jao zit ich lelik vas
M�r sjtuk de windj weer op, haha!, dat sjaelt ein ganse jas

* cd 2004 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 11" - Marlstone Recordings bv CDL2401


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WILLEMIEN
Limb.Tekst: Koos Snijders - meziek: Brown/Donaldson (Shame and scandal in the family)
Oetveurende (*) : Kepsj


Refrein:
Wi-lle-mien, nao de Costa Blanca mit 't vleegmasjien.
Wi-lle-mien, nao de Costa Blanca mit 't vleegmasjien.

Aan de Costa Blanca, op 't witte sjtrandj,
Mien wil euverwint're, in 't Sjpaanse landj.
Laot ze hiej m� bib're, jao, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

Zes-tig lentes, sjuus-Brigit-Bardot,
figuurke wie 'n vaeske, wiej Gi-na Lo-Lo.
Laot ze hiej m� bib're, jao, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

De bolero, Alfredo-maak-'t-hof.
De castajette, auch dat geit op de sjlof.
Laot ze hiej m� bib're, jao, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

Don Juan Alfredo, Mien-in-vuur-en-vlam.
Sjnachs nao de disco, mit zoa'ne sjieke man.
Laot ze hiej m� bib're, joa, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

* cd (1996) : Kepsj - "Keet in de boet"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WITSE, DOOCH M�R FITSE
Jan Theelen

Refrein:
Wiii...tse, dooch m�r fiii...tse.
Keizer, k�ning, korperaol, fitse doon v'r allemaol.
Wiii...tse, dooch m�r fiii...tse.
Sjteiste mit de kl�mmel sjtop, dan sjpr�ng biej em�s achterop.

Jao, in de sjtad dao geiste zeve maol zo sjnel.
Bie probleme dan duudste effe op de bel.
Lekker "trappe" mit e sjtekste in de mondj,
is sjoander, en baeter en veur jeederein gezondj.

Velocip�de is e anger woard veur fits.
Michael Kessler dae maakde doe gesjiedenis.
Enne vader geuf 't euver aan zien zoon.
Sjteeds sjoander, en baeter, jao, geer mot 't auch ens doon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WITTE KRIETSJ�RGER
1999: Teks: Paul Donners - meziek: Patrick Drummen
Oetveurende: San&Con


Refrein:
Kiek dae witte krietsj�rger, kiek h��m noe �ns hauwe,
hauwe'n op die dieke trom, klingk es bom, bom.
Gans de vastelaovestied, heu�re veer 't ritme,
't ritme van de dieke trom, geit van bom, bom, bom.

T�sjesjt�k:
Bom, bom, bom, bom, bom, ..., bom.

Harie van de hermeniej, sjuuf mer alle luuj opziej,
want de 'dieke' k�mp d'r aan, maak �ns vriej baan.
Sjneuzel m�t dien sjuuftrombaon, maogs nog gaar neet heivesj gaon.
Vraog �s noe mer neet waorom, doe mos sjpele op 't ritme van de dieke trom ...
(de) Dieke trom ..., (jao de) dieke trom ...

Bertha haet 't b�nne werm, kroekesjtop en lange derm.
Sjtaon veer alle oppe d�sj, sjaelt eine w�sj.
Z�kkezuimer, saxefoon, doe mos noe mer m�t gaon doon.
Wuiles kiek noe neet zoa sjtom, doe mos sjpele op 't ritme van de dieke trom ...
(de) Dieke trom ..., (jao de) dieke trom ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOO BES'TE MIEN LIMBURG?
Tekst & muziek: Frans Derhaag
Zang: Trio Uuleb�lkes


Es in mien jeug de nach gong sjlaope ...Wakker woort den daag
Dan heuerde ich de veugel...floot de maelder goojen daag.
En doon ich noe mien ouge aope...sjpits ich mien geheuer,
dan sjtruimt nao benne ieesj de roesj...van waeg en vleegverkieer.

Refrein:
Wo bes'te... Mien Limburg....wo bes'te noe toch haer.
Ich roop dich...ich zeuk dich....de waermte van dien aerd.

Ich sjpeelde vreuger vrie en vrank...in veljer ,wei en b�sj,
en pl�kde bloome in de berm...verzaamelde kroetw�sj.
Noe is die wei vol asfalt....en 't veldj is gans versjteind,
zeen al os bossje aangetas...os landjsjap oetgebeind.

Is noe den tied neet dao...zoa es veer zeen hie zoa bie-ein,
om os ens aaf te vraoge..joa wie sjtop'med zoane trein.
Want wanjele in'ne stjeine bosj...de bloome van cement,
dat l�p zich waal gemaek'lik....mer wae raak dao-aan gewend.

Laatste refrein:
Wo bes'te...Mien Limburg....wo bes'te noe toch haer.
Ich roop dich...ich zeuk dich...dien waermte haw ich gaer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOO IS NIKS ?
Teks & meziek: Jan Ridderbeekx & Wil Aendekerk
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Woo is niks ? Woo is niks ? Euveral is get !
Zoa is 't mer net, jao 't is mich get.
Jao, woo is niks ? Ich vraog 't uch opnuuj.
Woo niks is, dao woone gaar gein luuj.
Woo is niks ? Woo is niks ? Euveral is get !
Zoa is 't mer net, jao 't is mich get.
Jao, woo is niks ? Euveral is get !
Mer mit vastelaovend wurd dao neet op gel�t.

Soms zit waal �ns get taenge, l�p alles in de sop.
Dan laot v'r �s neet kiste, niks zit �s oppe kop.
Same v��l sjpas make, dat is de medicien.
Dat m�t geer �ns probere, 't deit gaaroet gein pien.

Der zeen van die momente, die h�b veer allemaol.
Dan haolste weer get sj�ms oet en sjteiste sjoan veur paol.
Dan krupste 't leefste �nne maeter in de gr�ndj.
En eemes dae dat neet haet, dae is toch neet gez�ndj.

* cd: " Vastelaoveskokteel "
* cd 1993 : Diverse artiesten - "Gelaen alaaf" - Marlstone Recordings bv - CDL9350HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


Z�K SJAT
Tekst & muziek: Ruud van Wersch & Tom Fokkens
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Z�gk sjat, w�tste wat
Doe h�bs van mich gaar niks te dr�nke gehad
Z�gk sjat, en nao dat
Dan hej ich van dich gaer ein muulke gehad
En h�b v'r dat same dan he�l gaer gedaon
Dan wil ich mit dich lekker sjoenkele gaon
En es veer dan sjtrak veur de hoesdeur gaon sjtaon
Wil ich niks lever es m�rge sjoenkele gaon
En es veer dan sjtrak veur de hoesdeur gaon sjtaon
Wil ich niks lever es m�rge sjoenkele gaon

Frenske dae kaom op zekere daag, de keuke �ns b�nne
En vroog aan de Mam:'wiej h�bste Pap toch vreuger lere k�nne
Mam dach doew tr�k wiej 't woor in 't begin
Doew veel h��r in�ns dat awt leedje weer in

Mit karneval doew kaom de Mam h��r Frenske weer �ns taenge
Zie waor good verkleid hae koosj h��r neet tr�k en hae woor he�l verlaege
Mit dat maedje hej Frens 't �ns gaer geprobeerd
Hae z�ng doew 't leedje wat 'm Mam hej geleerd

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2
cd: "Gelaen Sjleit de tr�m"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZELFS DE MAON ...
1999: Teks & meziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD
* cd 1999 - Diverse artiesten - " Van Eijsde tot de Mookerhei - deel 6 "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


Z�T DICH EIN NAAS OP
2006/2007: Tekst & muziek: Marij Suyk
Zang: �ngerein


Refrein:
Z�t dich ein naas op, kiek wiej dat sjteit
Mit vastelaovend br�nge veer gez�lligheid
Z�t dich ein naas op, of gank verkleid
De vastelaovend viere veer gans oetgebreid
Want Limburg is gans opgefleurt
Zwoalang �t rood g��l greun de vastelaovend kleurt

De vastelaovesgek dea h��t ein gans jaor d�rop gewach
De holl�njer d�a sjnap �t neet, al h��t t�r naogedach
Dat maak niks oet want limburg deit �t gans op eige krach
Vastelaovend viere veer tot midde in de nach

Zwoa zuuste mit de carneval gans Limburg op de bein
D�n optoch tr�k veurbiej, de prins zjwejt zich �n va�r doorein
En geit van zuud nao noord dan ozze eige Limbo trein
Sjpruk jederein dezelfde taal en zunk m�n dit refrein

Alles palettie, sjmiete mit confettie, veer gaon noch effe door
Wat ein tradisie, z�nger repetisie, z�nge veer noe allen�j in koor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZITTERD-GELAEN
2009/2010 nr.1 : Tekst: Lilian Steps - muziek: Ronald Claessens
Zang: Marc Tholen


Besjt�l ich mich ein pilske,
dan krieg ich ein glaas beier
En h�b ich vastelaovessjpas,
dan maak ich gaer plezeier
Al roop v'r zelf al jaore,
veer heu�re neit biejein
Toch brink de Vastelaovend
�s allemaol biejein

Refrein:
Oppe Kolleberg of Kraonkel,
in Sjtadbrook of aan de Kloes
Sjteit in Euverhaove,
of in L�tterao dien hoes
't Sjlachhoes dat sjting jaore,
op 't sjeid t�sje-n �s in
Mer noe l�p de boulevard,
van Gelaen nao Zitterd in
B�s te Koelkop of 'nne Flaaris,
of 'nne Uul of soms Marot
Ein Nar of Swentibolder,
Kempernaas of toch Sjoutvot
Zitterd Gelaen, wat is toch 't versjil,
same ein sjtad die Vastelaovend viere wil

Willemien die heu�rt al jaore,
in Gelaen �s Waereldsjtad
Sjus wie Zefke zit gesjlaote,
in jeder Zittesj hart
Toch sjloot Gelaen al jaore,
Toon Hermans in zien hart
Sjus wie ze dat in Zitterd,
mit Fortuna h�bbe gehad

Es chauvinis gebaore,
't hart klop veur dien sjtad
Veur de eine is dat Zitterd,
of de Waereldsjtad
't Versjil zit 'm al jaore,
in �s eige dialek
Al versjtaon veer �s neet ummer,
toch sjnap v'r �s direk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZJWEVE MIT VASTELAOVEND
Tekst & muziek : Jo Welbers
Oetveurende (*) : Dik Betaald B��V��


't Is vastelaovend, veer gaon d'r taegenaan.
't Is vastelaovend, nog lang neet nao de maon !
't Is vastelaovend en drie daag lank,
heu�rt ederein weer ooze zank !

Refrein:
Sjtaek dien henj hoag in de l�ch, duuj dien veut mer in mien tesj,
t�l dan lanksem aan t�t zeve en mesjien geis te noe zjweve.
L�k dat neet, b�s te verkoch, en vergaet dan mer de res,
behalleve das tich geis zjweve, want ich gaon dich e muulke gaeve.

De vastelaovend, dae deit �s altied deug !
De vastelaovend, dae geuf �s laeves vreug !
De vastelaovend hilt toch zien krach,
door al daen onzin en dae lach !

* cd 2001: Dik Betaald B��V�� - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOA GEK WIE 'N SJ�P
Teks & meziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZO IS 'T ALTIED GEWAES
Teks & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Uitvoerende: Nancy & Jo Deusings


�rges in de duustere nach heur ich kersklokke luide.
Zachte sjnee vilt nao beneeje, op de luuj die nao hoes toe wandele.

Refrein:
Zo is 't altied gewaes, dae cirkel wurt noojts doorbraoke.
Kersmis kump en kersmis geit.
Wat b�n ich bliej, dat ich mit kersmis thoes kan zeen.

Zilvere kersballe, engelehaor in de buim,
't is de tied van 't jaor.
Veer dineere dan saame, z�nge 'n leed,
dr�nke, 'n glaeske wien.

Es ich wandel door de verlaote sjtraote,
mit 't knis'prend geluid van sjnee �nger mien sjeun,
vraog ich mich aaf, wo m�s ich haer,
es d'r gein toes veur mich zou zeen.
De einzaamheid in de kersnach.
't Deit zo'n pien es-ter neemes is, dae op dich wach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOA WIE DE VEUGELKES
1992: Tekst: Jan Ridderbeekx & Wilko Aendekerk - muziek: Wilko Aendekerk
Zang (*) : Jan Ridderbeekx

midi

H�bs doe dat auch wel ens, doe veuls dich dan zoa laam,
vanoet een heukske kiekste rondj, b�s v��l te taam.
Gesjierp van veugelkes, dat geit mich door de kop,
en in mien druime soms dan sjtieg ich zellefs op �

Refrein:
Dan krieg ich vleugelkes, 't is te gek !
b�n ich in de wolke, man ! , ich gaon wie �nne w�k.
Ich zeen ze vleege, m�r ich maak mich gaar niet dr�k,
zjweef �ns omhoog, omleeg, en dan nog maer �ns tr�k.
Want ich h�b vleugelkes, 't is te gek !
Zoa wie de veugelkes � los van de sjtek.
Ich zeen ze vleege, m�r ich maak mich gaar niet dr�k.
't Zit mich mit, ich h�b de w�ndj in miene r�k.

K�ns doe dat afgezaegde pr��tje van den daag,
euver waer en w�ndj, dao wurd get aafgeklaag.
't Is te naat, te koud, 't vrus hel tot 't kraak,
mer sjient de zon, veul ich mich gans op mien gemaak.

* cd: " Vastelaoveskokteel "
* cd 1993 : Diverse artiesten - "Gelaen alaaf" - Marlstone Recordings bv - CDL9350HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOALANG ICH OP MIEN BEIN K�N SJTOAN
Tekst & muziek: Joke Schlein
Zang (*) : Joke Schlein & Ren� Joosten


Refrein:
Zoalank mien veut mich wille draage
zoalank ich op mien bein k�n sjtaon,
zoalank mien mondj om ein dr�nkske k�n vraoge
zoalank mien hertje mer blif sjlaon
zoalank wil ich mich ammezere.
Ut doert met driej daag dus laot mich m�r gewaere,
zoalank ich op mien bein k�n sjtaon,
d�nk ich nog neet aan heivesj gaon.
Zoalank ich op mien bein k�n sjtaon,
d�nk ich nog neet aan heivesj gaon.

* cd 1996 : Diverse artiesten - "Same 11 (�ngepl�k)" - Studio A Recordings SA 9621


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME