HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend)
1991: Tekst: Anton Mordang - muziek: ?

Refrein:
Ver blieve tog heej in IeŽpe, 't riekdom van der Voos.
Wat mot ver urgens andesch, in IeŽpe is tog ummer get loos.
Ver blieve tog heej in IeŽpe, dat nimt os genge aaf,
want mit IeŽper carnaval, da zing ver wir alaaf.
Want mit IeŽper carnaval, da zing ver wir alaaf !

Went ver wir allemool springe gunt en gunt wir no de bal,
en ver zunt wir allemool gek, da is 't wir carnaval.
Alle luuj die zage da, i IeŽpe do is get loos,
en ver gunt wir allemool, dreej daag flink drop loos,
want gans IeŽpe steet da wir in het teke van der Voos.

Der cloon trikt wir durg gen durp, vur zitte de kap wir op,
en vur gunt wir in de reej, der prins, de geet vurop.
IeŽpe springt wir oet der band, jonk en ood deet mit,
en 't lupt heej oet de hand, vual an 't buffit.
Want inge Voos, de geet neet gear one drinke no ge bit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend)
1994: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Huuj is Carnaval heej in os IeŽperland en ver zinge now wir allemool alaaf.
In os IeŽperland heej bi der Vooseschtoets is os alles is os alles tog egaal.
Vooseschtoets alaaf, der Vooseschtoets alaaf.
Ig gon mit dich dis naat 't ganse durp wir aaf.
want 't is Carnaval, 'tis Carnaval alaaf.

Ver wete wie dat geet, ver wete good bescheet,
want gedder joar mit Carnaval, da zunt ver wir gereed.
Me wenste neet va IeŽpe bis, da schnapste dat og neet.
Der Vooseschtoets mot blieve, zeulang os durp besteet.

Der Voos begint te goee, de let gee birke stoee.
Al is e nog zeu meu, tog bliet te ummer vroewe.
En haste ginge roewe mie op die bukske schtoewe,
da zet der Petrus later: jong dow has 't good gedoewe.

En ver hotte allemoal poal, en zinge allemoal,
Huuj is Carnaval......


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend)
1995: Tekst & muziek: Anton Mordang

In der zoamer geet me mit de bus no e ander land,
vur de mitste luuj is dat 't boeteland.
Me in der winktertied, da is 't wir zoewiet,
da zinge ver wir datzelfde lieŽd.

Refrein:
Alaaf 't is wir Vastenoavend.
Alaaf 't is wir Carnaval.
Van 't s'murgens bis in der laate oavend,
gunt ver laachendtere, zingend no de bal.

I BrazieliŽe is 't werm, do geeste kapot.
Die danse daag en naat in de naksche vot.
Me i IeŽpe zunt ze braaf, do weete ver vanaaf.
Heej zinge ver nog ummer gans gewoon Alaaf.

Ver viere Vastenoavend va gen Heij bis i gen Plaat.
Ver viere Carnaval van der Knip bis i Tergraat.
Dat kenne ver hil good, dus hot ver ummer mood.
En went ver os ee drinke gunt, da gunt ver schun te voot.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend)
1996: Tekst & muziek: Anton Mordang

Bekiek dig mer de welt va huuj, 't is inge jage boel.
Der inge lupt der andere um, wat hat dat now vur doel.
Wilste huuj dieng zurg n's kwiet, da zage ze ig han now ginge tied.

Vreuger woar 't beater, zoe zage de ouw luuj.
Der tied de woar veul beater, veul beater es wie huuj.
Toen koosde't neet veul, en kos me nog n's sjwimme igen Geul.

Me mit Carnaval, da maak ver sjpas dat woar al ummer zoee.
Dat zal og wel zoe blieve en dovur zing ver now:

Refrein:
Hot dig vas anee, hot dig vas anee en ver blieve dreej daag lank bijee,
bis dat der litste zet, ig gon no heem.
Hot dig vas anee, hot dig vas anee en ver blieve dreej daag lank bijee,
bis dat der litste zet, ig gon no heem.

Bekiek dig mer n's wie dat geet, in zoe'n discotheek.
Ze danse der Lambada en Housse op gen teek.
Kalste ze va Carnaval da zage ze, dow has ene groeete knal.

Drum blief ig mer i IeŽpe, al wead ig honderd joar.
Heej viere ze nog Carnaval, zoe wie dat ummer woar.
Heej koost 't og neet veul en kenste nog n's veisje agen Geul.

Me mit Carnaval da maak ver sjpas, dat woar al ummer zoee.
Dat zal og wel zoe blieve en dovur zing ver now:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


? (titel onbekend)
1997: Tekst & muziek: Anton Mordang

Du kens ze koake, du kens ze kloppe,
en lekker mit 'n schwatte botterham i soppe.
De mitste luuj hant ze in e mendje,
me 't lifste han ig ze in e pentje.

Refrein:
Want ig wil eier, ig wil lekker eier.
Ig wil eier in de pan, dat is zoe lekker man.
Ig wil eier, ig wil lekker eier.
Eier in de pan, dat is zoe lekker man.

En is 't Carnaval, da vroag ver uveraal:
Has dow nog eier heem, gunt ver mit dig no heem.
En is 't og al laat, of midde igen naat,
kom now mer mit os mit, want ver gunt nog neet no bit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


55 PRINSE
2002/2003: Tekst & muziek: Anton Mordang
Zang: De Veus


Ver houwe der Huub, ver houwe der Jan.
Ver houwe der Jef en der John.
Ver houwe der Sander en der Erik en der Luus en der Gert-Jan.
Ver houwe der Jos, ver houwe der Ed.
Ver houwe der Pol en der Fred.
Ver houwe der Marcel en der Mathieu en der Wim en og der Ger.

Refrein:
Al die prinse hent gemaakt wat ver now zunt.
Dat ver 55 joar al beschtunt.
55 prinse, 55 joar.
Alaaf vur der Vooseschtoets, dat deet dig ginge noa.
55 Prinse, 55 joar.
Alaaf vur der Vooseschtoets, dat deet dig ginge noa.

Ver houwe der Boy, Ver houwe der Jean.
Ver houwe der Jo en Raymond.
Ver houwe der Hans ver houwe der Giel.
Ver houwe der Twen en Rene.
Ver houwe der Felix en der Egid en der Anno en der Wiel.
Ver houwe der Joep, ver houwe der Geer.
Ver houwe der Anton en Dion.
Ver houwe der Patrick en der Leo, joa dat woare ze allemoal.

* cd 2002/2003 : Diverse artiesten - " Karneval in os Mergelland 5 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF VEUR IEňPE
1967: Tekst: Etienne Franssen - muziek: Sjeng Habets
Oetveurende: IeŽper Trio


Zeu lang es ver nog lage, is 't de meute weŽd,
veur op dis welt te leve og al is 't sleŽt.
Tog geve ver zeu gauw tog ozze mood need op,
al steet dek alles op der kop.
D'r carnaval zal noeŽts vergoewe,
zeu lang de welt nog bliet bestoewe.

Refrein (2x) :
Alaaf, alaaf veur IeŽpe, jonge heej is 't good.
Ver gunt 't em wir geve, al geet og alles te voot.
Alaaf, alaaf veur IeŽpe, heej oe d'r carnaval regieŽt.
I Limburg is gee ander durp oe alles zeu machiŽd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREEJ DAAG MIT VAKANS
1962: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Me kriet van al die gekkigheed der kriebel i gen bee,
want alles is oet rand en band, 't leupt dig durreg ee.
Me kleedj zich in de gekste kleure en vreudj zich dreej daag lank.

Refrein:
Dreej daag zunt veerj mit vakans,
bi der Sjeng, bi der Hoeber, der Hans.
Euveral hant ver da schans,
bi der Jo of Hub 'n kans.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DO ZIT VER WIR
1974: Tekst en muziek: Sjeng Habets
Oetveurende: IeŽper Trio


Do zit ver wir, do gunt ver wir, ver gunt wir allemool,
de bonte muts, der slippe jas, 't witte kamezool.
Der letste rimpel levenszurg mot wir van os aaf.
Der carnaval de is wir do, ver zinge wir alaaf.

Refrein:
Want 't is wir carnaval, gans IeŽpe zich amuzieŽd.
't Durpke an de Geul, die hant dat good gelieŽd.
En alles springt wir rond, wie'ne aap op enne stek.
Heej is os IeŽper land, is alles stapelgek.

En hant ver neet veul cent, de Uul holt alles droet.
Verkoop ver bet en toffel, de divan oet de boewt.
DesnoeŽds 't letste lake, verkleeje ver os mit.
Ver bakke os en pan mit spek, ver hovve geng cotelet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRINK MIT OS MIT
1983: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Vreujt ug wie gedder joor,
dat 't wet wie 't vreuger ummer woor.
Ver hovve neet no 'n ander stad,
in IeŽpe hat 't og wal zat.
En wet os get gevrood,
da geef ver dizze rood:

Refrein (2x) :
Drink, drink, drink mit os en schoenkelt mit os mit.
Kom drink, drink, drink mit os, geut mit os no't buffet.
Kom drink, drink, drink mit os, da komt der richtig loos.
Kom, drink, drink en drink mit os, juus wieŽ ne echte voos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DU BIS 'T ZUNNEKKE IN MIE HAT
Teks & meziek: Anton Mordang & Jack Smit
Oetveurende: De Veus


Refrein (2x) :
Du bis 't zunnekke in mie hat, du bis der allerlifste schat.
Ig dans de ganse naat mit dig, want ig hot zoeveul va dig.

Du bis de brook, ig bin der jas, tesame hent ver hil veul schpas.
Du bis 't hemp, ig bin der knoop, och, wat hent ver 't tog good.
Du bis de hoon, ig bin der haan, du bis der schtek, ig bin de vaan.
Du bis der wiezer va mieng oer, ver zunt wie Hatte Dam en Boer.

Du bis der reem, ig bin der schoon, du maks mig gidderre daag de noon.
Du bis der schmienk, ig bin der kloon, och, wat zunt ver tog gewoon.
Du bis de tas, ig bin 't oer, du bis der knien, ig bin de moer.
Joa, ver kenne neet one ee, want ver huure tog biejee.

Du bis der laach, ig bin de troan, du bis de loeet va mienge oam.
Du bis der knoep, ig bin 't lich, du bis der laach op mie gezich.
Du bis de nuld, ig bin 't gaan, du bis mieng vrow, ig dienge maan.
Zoe gunt ver durg 't leave hee, want ver hotte tog vannee.

* cd 1999 : Karneval in os Mergelland


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FALDERIE, FALDERA
1955: Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


De hat 't maske neet gereed of de verkesbloos gedrugd.
De zeet ig weet va niks bescheet, de is te laat of luugt.

Refrein (2x):
Falderie, faldera, falderie.
En de gekke vange now eusch rigtig aa.
Falderie, en ver zinge IeŽpe alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEES-TE MIT NO IEňPE
1977: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Gees te mit, gees te mit no IeŽpe.
Jonge, geut tog mit, do is carnaval.
Gees te mit, gees te mit no IeŽpe.
Schpassig is 't do in elk geval.
Do hat 't nog veul weeje,
do hat 't nog veul prat.
Oe kenste dat nog vinge,
gee durp wat dat nog hat.
Gees te mit, gees te mit no IeŽpe.
Do is og ummer nog get in 't vat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INGE GROEETE CIRCUS
2000: Tekst & muziek: Anton Mordang
Oetveurende (*) : De Veus en de Veuskes


't Is wie ig daat, 't is wie ig zaat.
De Veus en de Veuskes zunt wer paraat.
't Is wie ig daat, 't is wie ig zaat.
't Is now carnaval, va gen Hei bis igen Plaat.

Refrein:
Carnaval is inge groeete circus,
vool va kleure, schpas en plezeer.
Carnaval is inge groeete circus.
't Ganse durp geet op en neer.

't Is wie ig daat, 't is wie ig zaat.
Ver gunt os amuzere bis midde igen naat.
't Is wie ig daat, 't is wie ig zaat.
Ver blieve ummer laache, egaal wat wet gezaat.

't Is wie ig daat, 't is wie ig zaat.
Dreej daag lank maake ver 't laat.
't Is wie ig daat, 't is wie ig zaat.
En is 't da gedoewe, wet zich ige bit gelaat.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEEJ IN OS IEňPER LAND
1957: Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


't Scheunste op de welt, dat is neet 't geld.
Oe veerj 't lifste zunt, oe veerj gebore zunt.

Refrein:
Heej in os IeŽper land,
doo gunt ver hand in hand.
Do veule veerj os heem.
Do zunt ver heem.

Dit land vergeet ver neet, mit alle vreujd en leed.
Al weŽd ver honderd joor, wie scheun 't ummer woor.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEEJ IS 'T IEňPER TRIO
1982: Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio

midi

Heej is 't IeŽper Trio, dit joor da og wir heej.
Ver wille ug get zinge, do veur zunt veerj jo heej.

Zeu zingt 't IeŽper Trio, me dat zich genge vervieŽd.
Ver zinge euver alles wat in 't land passieed.
Drum zingt da mit os trio, dat deet tog genge leed.
Want same zeu get zinge is 't scheunste wat besteet.

Ver zinge mit de kinger en veur de kranke luuj.
Ver zinge veur alle dinger, veur ug zing veerj da huuj.

Ver zinge euver medjes, ver zinge euver de keu.
Ver zinge en ver springe en weŽde va zinge neet meu.

Ver zinge euver de berg, ver zinge euver de Geul.
Ver wille ummer zinge, me zingt tog noeŽts te veul.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEY, HEY, HEY, HEY
Tekst: Anton Mordang - muziek: Trad.

s'Murgens vreug um zuve oer,
da sjton ig op en ig kiek op de oer,
en ig dink, og wat bin ig nog meu.

't Allerlifste, da laat ig mig neer,
ig han der kop nog zoe vool van 't beer,
en ig gleuf, ig mot n's no de w.c.

No 't werk gon ig da mit hil veul mood,
do han ig veul sjpas, do han ig 't good.
En ig dink, 't is wer binoa Carnaval.

En vurdatse 't in de gate has,
da is 't zoewiet, da maak ver wir sjpas,
en ig roop oet 't dipste van mie hat, 't is Carnaval

En ig zaag hey, hey, hey, hey... ig zaag hey 't is Carnaval.
En ig zaag hey, hey, hey, hey... ig zaag hey 't is Carnaval.

Mit die daag, da wet 't sjroa.
Dow dinks bie dig zelf dat lit neet noa,
en ig gleuf, dat ig 't neet hoal.

Me wenste eemoal good der tusje hings,
en dow kums da heem en de deur neet vings,
da dinkste, og ig gon mer wer truuk.

Dat kumt wel good wil ver tog hoape.
Dow sjtees agen teek, lot dat beer mer loope,
en dow dinks bie dig zelf, dat geet neet good.

Der volgende daag deet der kop dig pieng,
dow vuls dig juus wie e weischmasjieng,
en dow dinks bie dig zelf, och 't is Carnaval.

En ig zaag hey, hey, hey, hey... ig zaag hey 't is Carnaval.
En ig zaag hey, hey, hey, hey... ig zaag hey 't is Carnaval.
En ig zaag hey, hey, hey, hey... ig zaag hey 't is Carnaval.

Da is 't eischgostig, 't zit wer drop.
Dow miengs af en toe, dow heits de kap nog op der kop,
En ig dink bis volgend joar...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOT DIG VAS (1)
1981: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


De carnaval wilt viere goewe, de kent dat neet alleng.
Al dees te dat in de groete stad of in e durpke nog zeu kling.
Al is og beer genog derbeej en zunt de zale vool,
de stimming kries te mer alleng, went me dinkt an dit parool:

Refrein (2x) :
Hot ug vas, hot ug vas, hot ug vas an ee,
da kriej ver spas zeu onderee.
Want hilste dig neet vas, da kriej ver og geng spas.
Dus hot ug richtig vas, da kriej ver 't metste spas.

De carnaval good viere wilt, de deet gewoon mer mit.
De bliet mer neet zeu gans alling en eenzaam stoewe an 't buffet.
Me snapt zig dan an alles vaas, wat schoenkelt en wat springt.
Zeu kries te rigtig carnaval, went me do beej og nog dinkt:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOT DIG VAS (2)
Tekst en muziek: Globetrotters
Oetveurende: IeŽper Trio


Refrein:
Hot dich vas, hot dich vas, an zeu richtig Limburgs glas.
Dat is e gans fris putje Brands.
Kries te spas, kries te spas, an zeu richtig Limburgs glas.
Dat is e gans fris putje Brands.

De krukke a gen tieŽk, die snappe genge stieŽk.
De luuj die drop zitte waal, die zinge i geddere taal :

En wet zich ee getoept en hat 't neet gefloept,
da maak dig derek neet zeu kouŽt en zing da wouŽd veur wouŽd :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IEňPER MEDJES
Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


Euveraal oe me kunt, huuŽt me zage:
IeŽpe, wat is 't do tog scheun.
Me de luuj wille ummer nog klage,
hant ze der kop vol gekke tuuŽn.
Gans bezondes, dat is neet te gleuve,
zunt tog de medjere van heej.
Gans bestimt, de ze kent en ze eemoal hat gepuutst,
wilt noŽts gee andert es van heej.

Refrein (2x) :
IeŽper medjes kenne puutsche,
jo, dat is de meute weiŽd.
Zeu e puutske van zeu muutske,
jong, dat smakt jo gaar neet sleiŽd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IEňPE MIT BERG
1961: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Os IeŽpe is jo wiet bekand, jo euver de ganse welt.
't Scheunste durpke van 't land, te gele mit geld.

Refrein:
IeŽpe mit berreg, mit beusche en Geul.
Heej veul ver os heem en is genge teveul.
Al zunt ver heej og mer mit doezend maan,
tog hoft heej genge bang te haa.
IeŽpe bliet os gedderenge aaf,
der voseschtoets alaaf.

En went 't heej vastovend is, en alles is stapelgek,
da merk ste pas wie scheun 't is, te leve op dis plek.

Veul luuj die kome op vakans beej os in 't IeŽper land.
De van os durpke hat gepreuft, de is now vaste klant.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN OS BRONSGREUN EKEHOUT
Tekst: Etienne Franssen - muziek: J. Lambrechts
Oetveurende: IeŽper Trio (Epens kinderkoor)


Refrein:
In os bronsgreun ekehoot is 't schŲn, is 't schŲn te leve.
Vool va boom en vool va beusche, os mer zeu gegeve.
Beej os, beej os in 't Limburgs land, is ging zieŽ, is gee zand,
is gee zand, is gee zand.
Ver spele in de weeje, weeje, heem op de boerdereeje, reeje,
beej os in os Limburgs land.

Tussche keu en tussche peŽd, tussche al, tussche alle deere,
ken ver os in 't Limburgs land richtig amusere.

In 't landschap berg en dal ken ver flink, ken ver flink ravotte.
Is 't wingter, is 't zomer, niks kan os wir hotte.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IS 'T SCHEEF, IS 'T REňD
Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


E joor is vergange, e joor is verbeej,
de vroog is, zunt veerj og e neuj joor nog heej.
D'r enge hat pech en d'r ander hat floep,
't wet neet gevrood, heesj te Pitter of Joep.
Me veŽr zunt nog loestig en blieve derbeej,
want wiŽr ver neet loestig, da wiŽr ver neet heej.
Drum zingt da alle mit os, joonk en ood,
want durg dat zinge leet de rest os kood.

Refrein (2x):
Is 't scheef, is 't reiŽd,
bis te heŽr, bis te kneiŽd,
d'r carnaval, de is tog nog de meute weiŽd.

Veul HeŽre, die kamde, dat is nog neet lang,
bi os i gen durp en die makde os bang.
Ver weete wat scheun is en og wie 't mot.
De heej wilt regere, vertrekt mer wir flot.
Drum zingt da alle mit os, joonk en ood,
want durg dat zinge leet de rest os kood.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T JAOR 2000
1999/2000 : Tekst & meziek: Anton Mordang
Uitvoerende artiesten (*) : De Veus


Ver hent 't jaor 2000, wat kumpt op os aaf ?
Dat wille ver neet wete, drum roope ver Alaaf.
Ver hent enne Prins en ver hent 'n Prinses.
Der tied va 1900, de is now gewes.

Ze zate der kompjoeter, de scheijd der mit oet.
Zoelang es mer de tap lupt, makt os dat niks oet.
Ze zage mer, ze dinke mer, ze dunt mer wat ze dunt.
Ver make schpas tesame, ver zient wel wie 't kumpt.

Refrein (2x) :
Der tied geet mer wieŽr en de welt drieŽnt mer rond.
Ver hange heej te boemelle tusche Zon en Mond.
Jao, 't schunste wat ver hent op dis welt,
is os IeŽpe, te geale neet mit geld.

Ver hent 't jaor 2000, doa dunt ver niks aa.
Ver gunt gewoon mer durg, doa kenste van obaa.
Ver pakke os biejee, en ver loope aateree.
Ver drinke os ee gleske beer, kom gef os now nog ee.

* CD 1999: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLEE ZWITSERLAND
Tekst: Etienne Franssen - muziek: Sjeng Habets
Oetveurende (*) : Eper Trio blaaskapel Harmonie Internos en gemengd koor Epen


Dinkt ug mer 'ns no wie lang os durp besteet,
da hong a gedder hoes de vaan.
Vreuger nomte ze os IeŽpe heerlijkheid,
wie kam de ze do aa.
Me wen ig alles good bekiek,
da houwe de luuj va vreuger nog geliek.

Refrein (2x):
Wat vreuger niks woor wie beusch en heej,
heej en do leep e veule i gen weej.
E panneschop, get hil ouw boerdereeje,
mit der beej get land en og get weeje.
Dow stees gewoon verstomd, 't is allerhand,
ze neume 't now Klein Zwitserland.

Went enne ouwe IeŽper nog ens truuk heej kaam,
en kaam heej an der Roetweeg aa,
zaat heije, jong ich ken mich heej jo gaar neet truuk,
't is scheuner es i Canada.
Verwonderd zaat heej vol respect,
ozze Herregod is enne fienge architect.

* lp: "Vastelaovend in Heuvelland"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEKKER ROLLE BI DE PIEP
Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


Refrein:
Lekker rolle bolle bolle bolle bolle bi de piep.
Lekker rolle bolle bolle bolle bolle bi de piep.
Bi de piep, pom pom pom pom pom pom pom pom pom.

In der zomer zunt veul gaste in os durp, in os durp.
Hant de luuj heej neet veul tied en wet og neet veul beer geslurpt.
In der winter zunt ging gaste want dan hat 't snieŽ en ies,
mit vastovend hant ver tied en hang ver flink in de pries.
He la, en van je ho la, lekker rolle bi de piep (2x).

De vastovend good wilt viere kumt bi os, kumt bi os.
Heej in IeŽpe kenstet lieŽre, dat is huuj al begos.
De 't neet kent, de zal 't lieŽre, komt mer kieke heej beej os.
Dreej daag zul ver da wir vlege mit e veuske of enne vos.
He la, en van je ho la, lekker rolle bi de piep (2x).

In der zomer wet in de zale heugstens heej get getoept.
Mit vastovend weŽde die zale da mit beer flink geschroebt.
Menig tuntje wet geledigd en gedronke oet 'n gruul.
En va menige vosevreŽter wet geledigd da der buul.
He la, en van je ho la, lekker rolle bi de piep (2x).


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOT GOEWE
1964: Tekst: Etienne Franssen - muziek: Sjef Hesdal
Oetveurende: IeŽper Trio


Mit der IeŽper Carnaval,
vingste gekke euveral.
Har der og niks i gen teeschj,
is nog ummer get in de fleeschj.

Refrein (2x) :
Lot goewe, lot goewe,
bliet neet wie druuge do stoewe.
Mit die druuge ken ver gaar oet niks mit doewe.
Lot die langs der kant mer stoewe,
want do ken ver niks mit doewe.
En ver make hil geŽr spas.
En van os hat genge las.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOT OS TOG
1973: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


E tiedje ken ver leve, heej op de ronne bool.
En went ver heej lang blieve, da wet de bool te vool.
Me went ver allemool leef zunt, heej op de ronne bool,
en kroepe kent beejee mer, da wet te neet te vool.

Refrein (2x):
Lot os tog, lot os tog, nog get leve HeŽr.
Ver zunt heej, ver zunt heej tog nog ezeu geŽr.
Zeu lang es carnaval is, zunt ver geŽr derbeej.
Lot os tog, lot os tog, nog mer get heej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOT ZE MER VLEGE
1959: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


De welt is huuj jo stabelgek, ze wille no der mond.
Ze hant van alles opgeschikt, al ape en enne hoond,
me wat ze neet riskeere dunt, dat is 'ns mit enne voos,
de is hun ziŽker veuls te loeŽs, de trekt zich ummer loos.

Refrein (2x) :
Lot ze mer vleege, veŤrj gýnt nŤet mit.
Veerj blieve leever heej an 't buffet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MEUDERKE
Tekst: Etienne Franssen - muziek: Marcel Savelkoul
Oetveurende: IeŽper Trio


Dow wondes in e hil klee boere huuske,
mit hil kling vensterkes en hoote sleeg.
Der kolf mit 't verslieŽte benkske,
en der kastangeleboom veur aa langs der weg.

Refrein:
Meuderke, ig zin dig do nog zitte op die bank.
Meuderke, bi dig veel mig der tied tog noŽts te lank.
Ig weet nog wieste mig verteldes, al dat scheuns van oet dieng jeugd.
Oere kos ig do hee loestre, meuderke, ig wouŽd dig noeŽts meu.

Ich douŽs jo mit vakans og altied kome,
en schpele bi dig ate i gen weej.
En vische vange in dat helder water,
en wandele mit dig durg de velder, beusch en heej.

De letste kieŽr dat ig bi no dig kome,
't waor al herfs, de sleeg die woore toe.
De blaar die woare van e bomm gevalle.
Me zaat kig, jong, de oma is heej boe now.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE LIMBURGS LAND
Tekst: Etienne Franssen - muziek: Sjeng Habets
Oetveurende: IeŽper Trio


Refrein:
Dow kens mig veul, dow kens mig alles geve.
Vroog neet no geld, ig vroog zelfs neet no good.
De lifste plek veur mig is altied bleve,
dat is 't land oe ig zeu veul van houw.
Mie Limburgs land, do liet mie durp, mie stedje,
oe ig gebore en getoge bin.
Do oe ig vreejde 'n trouwde mit mie medje.
Dow Limburgs land gees noeŽts oet mienge zeen.

En wee van os kan Limburg oeŽts vergeŽte,
oe me zieng kingerjore durg hat braat,
mit andere saam der schoeŽltied had versleŽte,
oe vadder, modder zurgde, daag en naat.

En kumpt der daag dat ich van dig mot scheeje,
en ich veur altied van dig weg mot goewe,
vergeŽt dich neet, me dink der tusse beeje:
wie kan 't tog, oeveur has te dat gedoewe.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MINIMODE
Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


Mini, mini, mini is now mode.
Mini, mini, mini is modern.
Oeveur wet zeu get gedrage,
't helt alleng mer boam mer wer.

Mini, mini, mini is now mode,
mini, mini, mini, wat 'n dink.
Kumpt me oppen stroat, stelt me zich de vroog:
Is 't e medje of e kink ?

Mini, mini, mini is now mode,
mini, mini, mini is riskant.
Vreuger wouŽd e kleed gedrage,
hel lank en och nog mit kant.

Mini, mini, mini is now mode,
mini, mini, mini, dat steet flot.
't Wed alling get kut gedrage,
de metste ziet me bo de vot.

Mini, mini, mini is now mode,
mini, mini, mini is now in.
Stelt uch veur wat dat geet weŽde.
Ver zunt now nog mer an 't begin.

Mini, mini, mini is now mode,
mini, mini, mini is pikant.
't Is toch wal der schunste mode,
de is vonde in 't land.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OE MOT DAT HEE
1970: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Carnaval wet dit joar duur,
mer al mot ver durg e vuur,
want ver bruuje os der durg,
en ver make os geng zurg, want ...

Refrein (2x) :
Jonge, jonge, jonge, oe mot dat hee,
mit die verdulde B.T.W.
Ze zulle os neet krake,
wat ze og veur wette make.
Ver zurge dat de spas tog blieft,
mit alles inclusief.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS IEEPE
Tekst: E.Franssen & J.Weijers
Oetveurende (*) : Eper Trio blaaskapel Harmonie Internos en gemengd koor Epen


Refrein:

* lp: "Vastelaovend in Heuvelland"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS LIFSTE IEňPE
1978: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Ver wete nog zeu good wie 't heej in IeŽpe vreuger ummer woar.
Zeu mot 't heej og blieve.
Va wat in IeŽpe heej te ziŽ is, kent me, went me dat 'ns wilt,
e hel diek book va schrieve.
Do veur geef ver da og os IeŽpe nog neet aaf,
en bliet do gedderenge mit de vingere aaf.

Refrein (2x) :
Os lifste IeŽpe, og wat biste scheun,
mit dieng meule en dieng beusche.
Os lifste IeŽpe wil ver og neet kwiet,
dat is os leef va oppen Heej bis in Terziet.

Ver hant heej veul wat os heej dierbaar is, wie alles op de welt.
Dat loot ver os neet klauwe.
Dorum is IeŽpe neet te gele mit 'ne ganse buul vol geld,
dat wil ver zelver houwe.
En doveur viŽr ver da og carnaval dit joor,
heej in 't durp dat os jo ummer dierbaar woar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS LIMBURGS LAND
Tekst: Etienne Franssen - muziek: J. Lambrechts
Oetveurende: IeŽper Trio (Epens kinderkoor)


Wetste wakker in os Limburgs land,
huujste dan e koer va veugel zinge, zinge, zinge.
't Is geng kuns veur da de ganse daag,
mit goo zin da durg te bringe.
De rustig nog 'n kieŽr wilt lťve,
kumt mer ens enne tied beej os.

VeŽr hant geng weg mit dobbel bane,
me wat ver hant is allemoal, allemoal, allemoal echt.
De durpkes mit de hil ouw huuskes,
de Geul nog mit forelle drin.
De boom en beusche mit veul kleure,
zunt gemakt van der betste architect.
De rustig nog 'n kieŽr wilt lťve,
kumt mer ens, kumt mer ens e tiedje beej os truuk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS TANTE MIEN
Tekst: Etienne Franssen - muziek: Sjeng Habets
Oetveurende: IeŽper Trio


Oet England kaam d'r minimood, dat stong tante Mien wal aa.
Me wie ze veur d'r spegel stong: enne aagekleejde haan.
Ig ronde heur de mode aaf, me goof ze tog en kans.
Dog dig dat aa mit carnaval, da has te zieŽker schans.
Ze wogde honderdnuuzig pond, bee wie e karerad zeu rond.

Refrein (2):
Os tante Mien, os tante Mien, die deet a minimood.
Jonge, jonge, jonge, wat steet dat dink ze good.
Het is 'n hil erg raar en gek geval.
Ze dreet 't alleng mit carnaval.

Ze ging doe no 't vastovesbal, fie oetgedost en chique.
Ze how direk d'r aandagt al van d'r chef van de Daf-fabriek.
Heej vond heur waal 'n fieng mamsel, ze dronke glaas no glaas.
Heej loede mer no heur onderstel, ledde neet op heur roeŽ naas.
En later bee 't demaskee, howwe genge cent mie i gen portemonee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N PAN LOS
Tekst: Etienne Franssen - muziek: Marcel Savelkoul
Oetveurende: IeŽper Trio


Refrein:
Ver dreej hant 'n pan los, 't druppelt bee os durg.
Um dizze tied da maak v'r os geng zurg.
Want veŽr hant 'n pan los, meschen og dreej.
Me no die daag, da is dat wir verbeej.
Me no die daag, da is dat wir verbeej.

E gans joor leve ver serjeus en dunt ver gas normaal.
Me kunt der vastovestied, da kal ver domme kaal.
't Kumpt in ens zeu beej os op, al klienkt 't nog zeu raar.
Do ken ver gaar niks tege doewe, dat weŽd ver wal gewaar.

Ver hant os der beej neer gelaat, et kumt wir al joars truk.
E dinke veerj dis enkel kieŽr en make os neet mieŽ druk.
't Is da og e scheun geveul, do is niks aa te doewe.
Me zit wir alles van zich aaf en lit 'm nog ens goewe.

Tog hant ver os dekker aafgevroud, wie tog e zeu get kent.
't Is en bliet e gek gedeuns, es me do aa dinkt.
En es et now mer enge houw, da laat ver os do beej neer.
Me nee, ver hent et allemoal, veult derj 't og al weer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E PUUTSKE
1972: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


E puutske is veur maan en vrow, veur kinger, jong en medje.
En mit vastovend wet gepuutst, dat geef ich ug op e brefke.
De mam hat 't os gelieŽd, is puutse da verkieŽd.

Refrein:
Klinge hat 't, groeŽte hat 't, dieke, dunne, smale,
leve hat 't, flinke en me puutst in alle tale.
IeŽper jong, IeŽper medjes, zeut neet van die bange.
't Allerbetste zunt nog van die lange.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


REEG DIG NEET OP
Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


Sjeng zoot an der televies beej ne interland.
't Woor al rust en nog nul-nul, d'r Sjeng de stong i brand.
" Zieg ens wie ze schpele, wat krukke, wat eierkŲp ".
Zeu brulde heej, 't woor fameus, zieng vrouw zaat: " Leve maan ...

Refrein:
Reeg dig neet op, zeu kenste niks draa make.
Reeg dig neet op, dog lever druvver laage.
Reeg dig neet op, die andere zunt te dom.
Reeg dig neet op, dow bis tog mienge jong.

Joep de wool ens vreeje goewe, urgens a gen smid,
noom zich stiekem onder der jas e struukske blome mit.
Heej belde aa, der pap diŽn op en zaat: " KeŽl, hoepel op ".
Heej kaam doe beej zieng mam wir truk, die zaat dow : " urme jong ....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHIERESCHLIEPER
Tekst en muziek: Sjeng Habets
Oetveurende: IeŽper Trio


Al joore hadder hem neet gezieŽ,
of gedaat zeu get besteet neet mieŽ.
Me ver hant waal good gespaard,
en de enge veur ug bewaard.
D'r hoft tog genge angs,
mit vastovend, jo, da kom ver beej ug langs.

Refrein (2x):
Mieng leef madam, hat der niks te sliepe.
Zaat 't mer, ver kome beej ug aa.
Huur dat kerke now 'ns piepe.
Ver smiere 't en dunt get oŽlig draa.
Ver dunt dat now al jorelank,
ver sliepe alles blietse, blietse blank.
M'n leef madam, hat der niks te sliepe.
Zaat 't mer, ver kome beej ug aan.

Lets vroog mig nog 'n ouw mevrouw,
die nog geerj get gesleŽpe how.
Me ocherm, 't ging neet mieŽ,
ze how nog en kapotte schieŽr.
Ich zaat: mie leefste Berb,
de ouwe klommel kriej ich neet mieŽ scherp.

Och belde mich 'n dolle Mien,
die how get aan 't nieŽnmachieng.
De neuld woar ummer bot,
en der schwungel woar kapot.
Es 't dink now neet mieŽ stikt,
schik der klommel da mer truk no de fabrik.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHPASS MOT VER HAA
1954: Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio

midi

Refrein:
Schpas, schpas, schpas mot ver haa, de zurreg die zit ver a kant.
Schpas, schpas, schpas mot ver haa, vastovend is wir in 't land.
Wilder ens lage, da deut mit os mit, lopt allemool mit in 't gelid.
Wilder ens lage, da deut mit os mit, lopt allemool mit in 't gelid.

Vastovend dat gunt ver wir viere, al is og os durpke mir kling.
En de 't neet kent zul ver 't liŽre, te hoop dat geet bŽter es aling.

't Vooseriek wet geregiŽd now, der Prins dat is now der maan.
De narre die motte em beeschtoewe en de gekke die schliŽte zich aan.

Der voseschtoets motte ver ieŽre, zeulang nog es IeŽpe beschteet.
Da mot ver vastovend og vieŽre, zeu gek es 't enigzins geet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GEET OS NOG GOOD
1984: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


One ne sloek optimisme, geet der mins kapot.
Dinkend mer altied a zurge, vult me zich da zeu rot.
Al geef ig get geld an de erme, va wat ig zeu euverhan,
tog veul ig mig eusch wir rigtig wen ig zinge kan.

Refrein (2x) :
Zeulang de kirk in 't midde steet,
en 's mŲrgens vreug de zon opgeet,
geet 't os nog good, geet 't os tog good.
Zeulang me alles eŽte kan,
en og nog alles drinke kan,
geet 't os nog good, geet 't os tog good.

Alle daag wet der mins slouwer, jo dat is ezoewe.
't Leve geet joor no joor gouwer, bliet ondanks alles vroewe.
Gelukkig der mins de tevree is en de niks euverdrieft.
Der Herregod deet 't rigtig, dat dat lang nog blieft.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HAT UMMER GOOD GEGANGE
1979: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Der carnaval de is wir do, da geet 't og wir loos.
Ver dunt neet wie'ne bookseboom, me wieŽ'ne echte voos.
't Wet zich flot get euverlaat, dat is zoe ozze aad.
Da klopt 't wir wie gedder joor en wet og nog gezaat:

Refrein (2x) :
't Hat nog ummer, ummer, ummer good gegange,
good gegange, good gegange.
't Hat nog ummer, ummer, ummer good gegange,
en 't geet og ummer good.

En leupt 't mit der carnaval wir adig oet de hand,
da is 't echt wir carnaval, heej in os IeŽper land.
En zunt ver wir kanonnevool, en ken ver neet mie wieŽr,
da waggele en braggel veer en zinge kieŽr op kieŽr:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TUUTJE BLOAZE
1975: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Gees te mit vastovend oet, bliet jo genge in de boewt.
En me geet e bietje euver der schroom, ja da hant ze dig met der boam.

Refrein (2x) :
De minister, de minister og wat deet te os toch leed.
Dat de os now, dat de os now in dat tuutje bloze deet.
Hat de maan da gaaroet gee verstand.
't Is ne ramp veur 't ganse land.
De minister, de minister hat e stukske in der kraag.
Drum bluste zich mer zelver get do ove in Den Haag.

Geet me now ens no der wieŽd. en 't wed get veul riskieŽd,
en dow wets da og nog getrappieŽd, kries te 't drinke aafgelieŽd.

Gedder joar um dizze tied, hant ze ummer neuje sch...
De minister hat 't kupke loos, is veul dommer es enne voos ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTENOVEND ALLEMOOL
1982: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Is der voseschtoets wir do, kumt de oet zie hool,
wet 't og wir carnaval, is 't durp wir vool.
Alles is wir op de bee, bont en gek gekleedj,
get lommele wir um gelief, dat gild veur maan en wief.

Refrein (2x) :
Vastenovend allemool, vastenovend allemool,
en zunt ver og wir allemool doo.
Vastenovend allemool, vastenovend allemool,
ver zunt wir allemool doo.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTENOVEND VOSEVREňTER
1958: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


In IeŽpe mit der carnaval, da laagste dig kapot.
Da is do alles schtabelgek, en og kanonnevool.
Drum komt ens kieke en deut mit, en alles in de baan.
Went d'r komt, da kom der alledreej de daag.
Ju vi val de ral de da, ju vi val de ral de la
neet no heem es mit e stukske in d'r kraag,
ju vi val de ral de ralde ralde ra.

Vastenovend vosevreŽter, drink nog ens oet, schut nog ens vool.
Vastenovend vosevreŽter, hool noe der voos oet zie hool.

In os IeŽperland oe der voos regiŽt en der carnaval e zeu good machiŽd,
Oe ste ummer beer en e drupke has, jonge joo do make ver schpas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VATJE BIER
Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


Gunt ver no 'n vergadering of gunt ver doves droet,
drink ver os e pilske bi 't kalle oet.
En went ver da op heem aa gunt, da veul ver os neet good.
De vrouw die miengt 't wiŽr der maag, me 't liet da an der kraag.

Refrein:
Al drink ver noeŽts e drupke, ver drinke tog wal beer.
Wilt enge traktere, deut 't da mit beer.
Is 't Gulper, Brand of Heineken, dat is os jo egaal.
Leve de man die 't bier uitvond, van je hieper de piep hoera.

Og went ver hant veul zurg of 't werk neet richtig klapt,
kant 't lieŽt passere, dat me beer da schnapt.
En weet der wat de vrow da zeet, die hat da geng goo zin :
" Beej mer bis te nuchter bis, zeu kums te neet mieŽ drin ! "

En went ver later opa zunt, en ver hant de a.o.w.,
ken der ug drop verloote, da kumpt 't wel o.k.
Da drink ver nog e pilske mieŽ, dat kan wal der vanaaf.
Wat zal de oma schoebe dan en zaage ouwe slaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VER HOWWE MIT ERM EN BEE
1963: Tekst: Etienne Franssen - muziek: Jeu Weijers
Oetveurende: IeŽper Trio


De welt is huuj jo gans, jo gans modern,
ze dunt an alles mit.
Alles leupt mit in 't gelid,
of ze stunt an 't buffet.
En wet der wat 't neuste is,
ze danse now der twis.

Refrein (2x):
Ze howwe mit erm en mit bee,
en waggele mit der boek.
En later da weest op de boek,
enne hille groŽte stroek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VER HOWWE OP DE KIS
1968: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Ver lope mit en dieke tuul en hant gezichter wie 'n uul.
Ver drinke oet 'n gruul bis dat ver hant enne leege buul.

Refrein (2x) :
Boem, boem, boem, ver hoowe op de kis,
umdat 't now wir vastenovend is.
Ver drinke schnaps en beer,
da kriej ver spas en og plezeer.
Boem, boem, boem, ver hoowe op de kis,
umdat 't dreej daag vastenovend is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VER WILLE NURGES BEEJ
1969: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Ze wille get goewe make, heej os gemingde krake.
Me went ze os heej rake, gunt verj no Sippenake,
la-la-la-la-la ................

Refrein (2x):
Ver wille, ver wille, ver wille nurgens heej,
ver blieve leever vreej.
Ver wille neet bee Viele, ver wille neet bee Vols,
do veur zunt veÍr te stols.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E VEUSKE VA IEňPE
1966: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


E veuske va IeŽpe, wat is dat deer al loeŽs.
Euveral geet die al mit, no de bal en no 't buffet,
en dat veuske va IeŽpe, dat viŽt geerj carnaval.

Refrein:
Vooseschtoets, dat zunt ver en dat blieve veerj.
Vooseschtoets, dat blief ver en dat zunt ver geerj.
Al liej ver dree daag in der graaf, da zing ver nog alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIEňT CARNAVAL
Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Zeu menige hat veul geld of de scheunste vrow der welt.
Me beste neet content, da best enne urme vent.

Refrein:
VieŽt carnaval, vieŽt carnaval, dat hilt ug wal gezond.
De welt die bliet toch eve good nog ummer koegelrond.
VieŽt carnaval, vieŽt carnaval, dat deet os allemool good.
Dat is de betste melesieng veur 't hat en veur 't blood.
Dat is de betste melesieng veur 't hat en veur 't blood.

Og is der tied now gries, bringt dat dig van de wies.
Of vilt d'r tied dig lank, kom maak dig tog neet krank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER VOOS ALAAF
1960: Tekst: Etienne Franssen - muziek: Michel Blezer
Oetveurende: IeŽper Trio


Kome die daag wir aa, en de spas die vingt wir richtig aa,
da deet der pap en de mam en de kinger mit.
Allemool, allemool en al de vosestuuts die zunt wer doo.

Refrein:
Dīr voos alaaf, der voos alaaf, dat zing ver mit die daag.
Carnaval is d'r schŲnste tied, da wetste og nog hil veul fennige kwiet,
en zing ver og nog mit die daag, ozse vose schtoets alaaf.

Alles zit werj aa kant, dreej daag zunt ver da oet rand en band,
en og der pap en de mam deet an alles mit.
Allemool, allemool en al de vosestuuts die zunt wer doo.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VOSESCHTUUTS VA IEňPE
1956: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio

midi

Went in IeŽpe carnaval is, bliet jo genge heem.
Of ste schun of ood of schroa bis, alles mot op de bee.
Oet Terziet, va gen Heej, alles van de Parteej, en allemoal wir evve gek.

Refrein (2x):
En al de vooseschtuuts va IeŽpe zinge wir IeŽpe alaaf.
Want al de spas van die vastovesdaag, die nemt os genge aaf.

En die daag, dat wet in IeŽpe jo mit alles gegekt.
En da wet og minig bakkes veur die schnuuts geplekt.
Van der Slik bis de Plaat, van der Knip bis Tergraat, en allemoal wir evve gek.

Went der voos der schtoets geet reure, begint veur os de schpas.
An de kop der Prins met ellef gekke euschte klas.
Oet gen durp euver de Geul, ginge is os teveul, en allemoal wir evve gek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER VOOSEWALS
2001/2002: Tekst & muziek: Anton Mordang
Zang(*) : De Veus


Refrein:
1-2-3-4 op en neer, aateroet, heen en weer.
Gank no veur, en gank opziej, kom now allemoal derbiej.
Pak die glaas en drink 't leag, zit 't neer en kom, beweag.
Allemoal no derzelfde kant, heej in os IeŽperland.

Is 't vastenoavend heej, in os IeŽperland,
gunt de narre allemoal no der zelfde kant.
Op de stroat en in 't cafť, is now veul kabaal.
Og de verke van der boer, kwieke in der schtaal.

Wenste da zoe bezig bis, dreej daag ateree,
zieste pas wie schun dat is, erm in erm annee.
De luuj va IeŽpe dunt dat good, dat loate ze dig zieŽ.
Jong 't is 'n ganse ieŽr, um heej prins te zieŽ.

* CD 2001: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VREUGER EN NOW
Tekst: Etienne Franssen - muziek: J. Erens
Oetveurende: IeŽper Trio


Refrein (2x) :
Alle dage os beklage, og dat dunt ver neet.
't Is mer dat me af en toe a vreuger dinke deet.
Vreuger woor neet alles good en huuj is veul nog fout.
Oever niks aa te zage hant wie veul jore weŽd ver oud.
Tralala tralalalalalalala trala la tralalalalalala la

Vreuger trouwe, niks te bouwe, begos me in 'n brak.
Allewiel is dat gans andesch, begint me in 'n flat.
Vreuger danse, woor 't wals, now is alles twis.
De ouwe zaage: mit die jonge geet 't zieŽker mis.

Wie ver vreuger zunt geboore kreg ver alleng de fleesj.
Huuj deet der vadder zich de A.K.W. en de K.W.L. i gen teesj.
't Kink kunt beej 't A.Z.M. en later bi de W.W.
't Allerletste kriet 't da og nog de A.O.W.

Verke slachte, weeje pachte, is neet mieŽ derbeej.
Wens te nog gees flatte spreeje, bis te neet good beej.
Huuj geet alles mit maschienger, da makt me zich neet meu.
Ze gele zich e milksmaschieng en verkope dan de keu.

Euveraal is veul verenderd, zelfs in os geloof.
Tusse protestant en katholiek woor vreuger en groeŽte kloof.
Menige deŽke is bezweŽke en is now op zieng rouw.
Sinterkloos de kumt e neu joor, zieŽker mit zieng vrouw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT IS SJUNNER ES SCHPAS TE MAAKE
1998: Tekst: Anton Mordang - muziek: ?

Vastenoavend viere, dat dunt ver gidder joar.
Der voele schweet de kumpt good loos, mie pekske hingt al kloar.
'n Roewe kap, 'n bonte schtrik, zoe verkleij ig mig.
Ig geal mig nog ing roewe naas, die plek ig mig in 't gezich.

Refrein:
Want wat is sjunner es schpas te maake,
dow kens tog beater giddere daag e bietje laache.
Want wat is sjunner es schpas te maake,
dow kens tog beater giddere daag e bietje laache.

Ee of ander instrument hang ig mig igen hoas,
doamit maak ig da veul rament, zoewie ene echte Voos.
Me wens dow now e rundje gefs da drink ig ee va dig.
D'r litste cent dem maak ig drop, ig geaf now ee va mig.

Whalwiller, Niswiller, Ees en Parteij.
Mechele en IeŽpe en og Schlennig huet derbeij.
Ver gunt dit fes now viere, zoe richtig one rem.
Same zunt ver Wittem en dat geaf ver neet oet heng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENT DER PRINS
1965: Tekst: Etienne Franssen - muziek: trad.
Oetveurende: IeŽper Trio


Gedder joor um dizze tied, kriet me d'r kriebel i ge lief.
Dieke bakke, naas en baad wet gereed gelaat.
Butereedner kling of diek, oefent zig in der mumiek.
'Scheunste is in elk geval, mit der carnaval.

Refrein (2x):
Went d'r Prins mit de narre en de medjes kumt,
steet alles op de steul, me kriet wir dat geveul.
Dat is wir alle jore zoewe,
zeu get mus noeŽts miŽ euver goewe.

De 'ns op 'n zitting kumt, belefd do zieŽker hil veul vreujd.
Al die wietse, slaag op slaag, wet da mit gelaacht.
Alle narre kling en groeŽt, dunt dat tog neet veur hun broeŽd.
Alle luuj die zunt content, en zunt da present.

De zale zunt gans bont versieŽd, d'r neuje schlager wet gelieŽd.
De tonne beer zunt al besteld, de daag weŽde geteld.
D'r Prins in al zieng waardigheed, d'r Hofnar mit zieng gekkigheed,
d'r President i vol ornaat, alles is paraat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WILST-TE VEUSKE ZIEJE
1976: Tekst en muziek: Etienne Franssen
Oetveurende: IeŽper Trio


Spare, dat welt gedderee, me wee kriet now nog get beejee.
Has te wir 'ns enne flinke duit, Duisenberg haalt 't tog wel uit.
Spare liet e veuske neet, andesch woor heej incompleet.

Refrein:
Wilste veuske zieje, lot 't beer da neet bederve.
Jo van zeu veuske vilt niks te erve.
Hat te genge roewe miej op zie bukske stoewe.
Jo, dan zeet Petrus: " Jong, dow has 't good gedoewe ".
Has te genge roewe miej op zie bukske stoewe.
Jo, dan zeet Petrus: " Jong, dow has 't good gedoewe ".

Kaam ig lets op 't poskantoer, ig zaat 't Maria an 'n oer:
" Gef mig da de letste honderd mer, ig weŽd tog noŽts miljonair.
Eischele gostig haste geluk, bring ig dig 't klee geld truk. "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME