HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in ELL (gemeente: Leudal)

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco 4 Kie�r 11
blanco Alles aanne kantj
blanco Besse as Moe�reboek gebore
blanco Bie Siem, bie Nol
blanco Carnaval in ut Moerelandj
blanco Dae sjoe�ne tied
blanco Det geveul van vastelaovundj
blanco Dich b�s eine echte Moereboe�k,
blanco Die Ellenthaler gaeve gaas
blanco Dink neet nao
blanco Dinsdigaovendj
blanco Doe laefs mer ins - Des Neet Verkie�rdj - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Door dik en dun
blanco Drie daag lang
blanco Drie daag vanne kaart
blanco Drie kie�r eine �ngerein
blanco Eedere daag
blanco Eederein geit los
blanco Eine ongerein
blanco Eller maedje, raoezeblaedje
blanco Falderie
blanco Gebore veur vastelaovendj
blanco G��f mich m�r beer kastelein
blanco Gei se jubilere
blanco Gooje raod, eine - De Raod van Elf - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Hei Moerebuuk van Ell
blanco Hie�lemaol van slaag
blanco Hiep hoi
blanco Hingtj de moe�r weer oet de tore
blanco Ich bin de prins
blanco Ich hub ein tr�t
blanco In de appele
blanco In �ll is �t leave
blanco In oos sjoe�ne Moerelandj
blanco In veur en vlam
blanco J�nk gelie�rdj is aod gedaon
blanco Kater
blanco Mars vanne Moerebuuk
blanco M�t de bein vanne gr�ndj
blanco M�t de vasteloavendj is niks �s te gek
blanco M�t ein moer inne handj
blanco Mien snoebelke
blanco Miene h�ndj
blanco Miss Carnaval
blanco Moe�r die hingtj van sm�rgens tot de aovendj, ein
blanco Moe�rebuuk Bewegingslie�r, de - Dyvanlinje (tekst gevraagd!)
blanco Moe�releed, �t
blanco Moe�restampleed, �t
blanco M�t t�r Weer eine prins oetk�mme
blanco Nog eine
blanco Nog eine en den de l�ste
blanco Ober mien glaas is leeg
blanco Ode aan de lupiene
blanco Ode aan de vastelaoveskastelein - De Soetse - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Oos aller Ell
blanco Pintje drinken
blanco Pirkeleed, �t
blanco Richtig recht - KrapAan - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Schatje leef
blanco Sjink um nog ins vol
blanco �t Laeftj as noe�t teveur
blanco Tent oppe kop, de
blanco Vacantie
blanco Vanne br�k tot aanne Fuus
blanco Vasteloavendj in �t Moerelandj
blanco Vastelaovendj zitj v�l kleur, de
blanco Vastelaoves-blood
blanco Vastelaoves-doe�s, de
blanco Vastelaoves-kriebel, de - Eva & Steef - 2009/2010 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-trein, de
blanco Vastelaoves-vriegezel
blanco Vastenaovond is fijn
blanco Verleefdj op vastelaovendj
blanco Veur de bekker - Jeugdcomit� - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Veutje veur veutje
blanco Vogelvrie
blanco Vrouwlje, de
blanco Wae dreije door
blanco Wae klappe saame inne hendjes - Peter en Erik (tekst gevraagd!)
blanco Wae veere vastelaovendj
blanco Wae wankele
blanco Waereldj is hemels, de
blanco Weem kan mich helpe?
blanco W�tse waat
blanco Wie ein v�ske in �t water
blanco Zomer inne bol - De Prutsers - 2009/2010 (tekst gevraagd!)

Ell heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME