HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


COWBOYS VAN PLEZEER
Tekst & meziek: Leon Gillissen
Uitvoerende artiesten (*) : Road van Ellef


Karneval ien Ikkelder al veerenvirtig jaor.
De Brakkelerre cowboys, die sjtoen weer vuur uch klaor.
Ver daanse mit de vroluij, en gieve nm van katoen.
Hie ien os eige durepke heb vier n gooi salloon.

Refrein:
Ver trikke doer 't durrep, mit ozze boereknol,
van de Eykesjtraot tot aan de Lysedel.
Veer drinke wiskey, veer cowboys van plezeer.
Vuur 'n gooij salloon ... dao hilt os bayke sjtel.
Jipie, jipie, jipie-jipie-jee.
Ver dreenke aan de flesj, betale altied cash.
Jipie, jipie, jipie-jipie-jee.
't Bayke ien gallop, sjpring mer achterop.

Eder jaor mit karneval, zien vier ien vaste deens.
Dreij daag achterrein, der sherrif ozze preens.
Ver hebbe aug e sjeetgewier, en enne sjtoppelbaard.
Vier Brakkelerre cowboys, vier goen ien volle vaart.

* CD 1999: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IKKELDER IS BLAUW
199?: Tekst & muziek: Henk Blom

Refrein:
Ikkelder is blauw, zoe blauw wie enge pauw.
Es Ikkelder wir same is, dan lup de hiel gauw.
Ikkelder is blauw, zoe blauw wie enge pauw.
Es Ikkelder in sjtumming is, dan keump ut neet zoe nauw.

Get hoeger es de Maasvallei, doa liegt oos durrep zoe sjoen.
De luij, die leave doa tevreij, der is altied get te doen.
Ein ut miedde lieg de kirruk, der neve de cafe...
Doer de weeks, dan wurdt gewirkt.., meh szoondigs... hupsakee.

Der haan, boeve op der toere, geit aal gaans get joare mit.
Es heer doa zit te loere is heer blei dat heer doa zit.
Want oonder is ut altied feest, ut lup altied oet de haand.
Dat is wat zoe tipies is veur Ikkelder, mie laand.

Huur ich hei ins de harmonie, zoe zuuver en zoe sjoen,
neet eekerein, dae is debie, mer wilt der vuur get doen.
De zengers van ut kirrukkoer, die zinge hel en vroem.
Joa, zellefs hie der hier pasjtoer, dea zink de hoegste toeen.

Ins in ut joar is carnaval, dan is hej weer get los.
Awwiever en ut prinsbal, doa wurdt gesjpronge en gehos.
Eekerein is Brakkeleir, der preens, dat is eng prach.
En es dan snaachs ut leech oet geit, daan kleenk wir doer de nach.....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT KLUKSKE
2002/2003: Tekst & muziek: F. Bessems, H. Jaspar, J. Smit
Zang: de Brakkelerre


Hoempapa hoempapa.

Mit tied heb veer uh groet probleem, dat kint dier dan och zien.
Dorrum heb veer dan och noe, hie un klok veur op te zien.
Uh vol keteer mit vl plezeer, un haf oor mit meziek.
En es ut ore doer geht, dan veul vier os zoe riek.

En veer zinge onderehn mit zun alle dit refrein.
Veer brakkelle zoe ore door, dat dunt veer tog zoe ghr.
En stjeht de klok dan effe stil, dan driej veer an un vhr.
En kump dur tiet dan um te goon, dat gehne mie kint stoon,
dan kiek veer op die klok, van os, dao zit inne wijzer los.

* cd 2002/2003 : Diverse artiesten - " Karneval in os Mergelland 5 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE SJAT
2000: Tekst & muziek: Leon Gillissen
Oetveurende (*) : de Brakkelerre


Dich bis miene sjat, blief toch ezzebleef.
Ich been zoe verleefd, en sjtapelgek op dich.
Vuur dich zien al dies roeze, ich heb zoelang gewach.
Zeen ich op dien gezich, der allerleefste lach.
Dich bis mie meidsje, miene sjat.
Blief toch bie mich de gaanse nach.
Dich bis miene'n druijm, zoe sjoen en zoe appart.
Wat ich vuur dich veul, dat kump van oet mie hart.

Ich wil ontbijte, saame ien de zon,
boeteram mit pindakies, bie mich op 't balkon.
Ich wil dich puune, biete ien 'n oer.
Dat vinste vas en zieker wal zoe lekker en zoe sjtoer.
Sjat, zoelang ich dich neet huur, biet ich wal sjtevig doer.

Ich wil dich vraoge, trow noe toch mit mich.
Saame noa de kirk, is dat gein sjoen gezich.
Loat os amusere, d'r wereld op d'r kop.
Dan daanse vier der hopsasa en koume neet mie sjtop.
Sjat, zoelang vier saame zien, kint mie geluk neet op.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TRAKTOR
2001/2002: Tekst & muziek: F.Bessems, H.Jaspar & J.Smit
Zang(*) : de Brakkelerre


Refrein:
Ich wil traktor vre in de n (hei jong in de n)
Ich wil traktor vre in de twie (maak dat dink neet kapot)
Ich wil traktor vre in de dreij (joa, doa gunt vr)
En toen loag dur traktor op zun zeij (Maya, Maya / hoore dink)

Ich woar euveral in ut land,
ich woar op Tessel en ooch an ut strand.
Ich leep mit Maya hand in hand.
Mit miene traktor heb ich dur bitste band.

Ich woar in Oestenriek en Griekeland,
doa zaog ich toen unne sjieke traktorband.
Ur woar zoe sjoen ut leek wl uh gedich,
en ich dag: verrik dh is veur mich.

In Ikkelder doen veer allein mer Brakkelle,
en ich dink dur ganse daag an kachelle.

* CD 2001: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME