HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BLAOZE, BLAOZE, BLAOZE
Tekst & meziek: P. Niessen & Averegs
Oetveurende: Averegs


Refrein:
Blaoze, blaoze ... blaoze, geer mtj blaoze,
en neet sjtaon koekeloere wiej houte klaoze.
Blaoze, geer mtj blaoze,
de lnge oet 't lief en de blaore oppe hnj.

't Heurtj biej vasteloavendj, sjtumming en meziek.
Ich stoan sjteeds mit te znge, totdet ich haos bezjwiek.
Kepel, die paktj weer pauze, ze sjpele mich te min.
Den haol ich aom, begin alvas en eederein vltj in ...

En kom ich 's oaves boete, de fiets geit van 't sjloat,
mien pruuk tsse de ktting, en ich trap mich oet de naod.
Ich trk aan de versjnelling, diej miene fiets neet haet,
den sjtuitj dao de peliesie en raoj ns waat dae zaet ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BS MICH ALLES WAERD
Limburgse tekst: Ton Nizet - orginele nummer: " An a wunder hob i g'laubt "
Artieste (*) : De Breultaler


Dks maakt me zich zrge, wiej geit t s mrge.
Det haet ederein.
Bliftj 't m mich gaeve, doertj dit hiael s laeve,
blieve weer biejein ?
Waat staon ich te zeure, s kntj niks gebre,
't is ein hiael sjuoan verhaol.
Wnt wie ich m dao zoog, sjoot de blooddrk omhoog.
Noe hueur ns allemaol.

Refrein:
Jao, doe bs mich alles waerd, miene hemel op dees aerd.
Es ich in dien auge kiek, och den veul ich t geliek.
Jao, doe bs mien ein en al, en ich veul dich veral.
In mien hert en in mien blood, jao, biej dich veul ich mich good.

Es ich dich dao zeen staon, geit mien hert vlotter slaon.
Dnks doe auch aan mich ?
En zeen ich den dae lach, dnk ich weer aan diej nach.
veul ich mich gans lich.
Kndj, dit mt wiejer gaon, dit mt altied bestaon.
Waat bste toch ein stk.
Bs mich ech alles waerd, och t sjuoanste op aerd.
Sjat doe bs mien gelk.

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ECHTER MUZIKANT
2005/2006 nr.1 : Tekst: Patrick Horens & Wendy van Gellecom - muziek: Jos van Pol
Zang: Sociteit Sus Scrofa


Refrein:
Weer trkke door 't Aesterriek
en trte, trmmele vl meziek
Es de Aester reupjt: 'noe laot s gaon'
den luuj kmtj mit en blief neet staon

De waeg van de Aester volge weer
want woo die zeen dao is plezeer
De Prins lpj altied oppe kop
de vastelaovendj achter op
En sjd de glaze den nog ns vol
want mit de trtemen is altied lol

Is dae muzikant alweer te laat
den is d'r noe alweer te zaat
Wat haef d'r toch al oppe rk
den lpj 't tempo auch get trk
Noe lpj dae hielemaol achteraan
en haef 'n duchtig stk in zien vaan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N AWVERMAN
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1995 "De Awverman Vertldj"

Zit uch mer ns achterver
lekker luij in euge stool
Het spel det geit noe zoea beginne.
"Vl plezeer" is oos parool.

Refrein:
D'n Awverman. d'n awverman,
de man dae alles ks en kan.
D'n Awverman, d'n awverman,
waat is dae kaerel toch van plan.

Awvermen zeen gein kabouters,
liliputters auch al neet.
Geer vraog uch aaf waat ze den zeen.
Het antjwaord hurtj geer in dit leed.

D'n Awverman holp vreuger luuj,
erm of riek maakdje niks oet.
Hae koom den 's nachs esse in bd loogs
en poetsjde dich de ganse boet.

Mer esse mt det menke spots,
den kmp det dich dus duur te staon.
Hae bloos biej eine boereknech,
't gezichsvermoge nao de maon.

Mer door de boew van k'naal en dieke
leej det menke watersnood.
Hae ms zien hol toen flot verlaote,
vertrk nao Belsj, mer neet vrgood.

D'n Awverman is trkgekmme,
vertldj waat t'r haef mtgemaaktj.
Hae is al awd, haet vl gezeen.
Hae's oetermate welbespraaktj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ECHT VERSUS PEY
Tekst: Henk Hover - muziek: Judith Hover & Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1995 "De Awverman Vertldj"

Km ich eine echte Pejjer taege,
wil ich 'm ns gaer de jas oetvaege.
Mit znne Pejjer boer,
Vaeg ich gaer de vloer.
Boew tsse Ech en Pej ein hiele hoeage moer.

De vader van mie vader ziene vader haef 't gezag
en es ich vroog woorm den kreeg t'r 't neet oetgelag.
Woorm stuit Ech vrop en mt Pej achteraan?
Vraog 't eine Pejjer jao den zunk dae man spontaan:

Echteniare km ich waal 'ns taege.
Die wil ich den gaer de jas oetvaege.
Mit znne Echter boer,
vaeg ich gaer de vloer.
Boew tsse Pej en Ech ein hiele hoeage moer.

De vader van mie vader ziene vader haef 't gezag
en es ich vroog woorm den kreeg t'r 't neet oetgelag.
Woorm stuit Pej vrop en mt Ech achteraan?
Vraog 't eine Echtenier den zunk dae man spontaan:

Bure det zeen weer oos ganse laeve,
ruzies gauw vergaete en vergaeve.
Lever gooj bure, den ein hieal stl verre vrunj.
Laot Ech en Pej biej ein
want sjeie det is zunj.
Laot Pej en Ech Biej ein
want sjeie det is zunj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EINE ECHTE HIEAR VAN STANDJ
Tekst: Henk Hover - muziek: Judith Hover & Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1995 "De Awverman Vertldj"

Refrein:
Eine echte hiear van standj haet gein verstandj van zweite.
Eine echte hiear van standj dae zwtj neet msse weite.
Eine echte hiear van standj kntj allein mer constatere,
det t'r mt eine bietje meutje waal kntj transpirere.

Esse es boer gebaore bs
wtse waat sjtinke is.
Het hoonderehok de verkessjtal
Dao ruukse strntj en pis.

Die vader stinktj, die mooder stinktj
Ze wrke en ze maore.
Die weite waal waat zweite is.
Ze zeen bezwtj gebaore.

Weer knne nog gein doesj of bad,
parfum, deodorant.
Weer ruuke oze eige reuk.
Det hurtj biej ooze standj.

En esse n't neet beater wts,
den bsse draan gewndj
en ruukse aan d'n echte hiear,
det 't auch nog anges kntj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET LIED VAN DE DAME ZONDER HOOFD
Tekst: Henk Hover - muziek: Judith Hover & Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1995 "De Awverman Vertldj"

't Is niet zo erg als het er uitziet.
't Is een scheiding van hoofd en romp,
van lichaam en geest als het ware.
Van mijn mooie hals rest een bloedige stomp.

Het is heel wat jaren geleden,
de Spanjaarden heersten in Echt.
Ik verdedigde heem en have.
Maar kijk mij nou staan, er kwam niks van terecht.

Ik werd gekleineerd en getreiterd,
geslagen, gemarteld, gekeeld.
Niets over dan brokken van muren.
Je staat op de resten, van mijn mooie kasteel.

Levenloos liet men mij achter,
mijn geest, die vond geen rust.
Gedoemd om te dwalen en dolen,
mijn geweten wil wraak en moord is mijn lust.

Moord, mijn lust en mijn leven,
koppen rollen voor mij.
Mijn ketel gevuld kookt op het vuur,
met knekels en schedels, dit duistere uur.

Mijn schatten die liet ik verzinken,
drie kisten diep in de grond.
Niemand had tot op heden geluk,
veel geluk, niemand groef en vond.

Jullie twee ook niet de slimsten,
jullie twee trof het lot.
Jullie twee mogen het wagen
te graven, heel diep, in de resten van mijn slot.

Kom over negen dagen, met klompen en schoppen brandnieuw,
en zoek zonder een woord,
graaf diep, graaf snel,
een uur is maar kort dus graaft voort.

Drie kisten zult gij vinden,
n voor de kerk en de armen van geest.
De derde die moogt gij houden
en delen door twee, mits gij zwijgzaam zijt geweest.

En woord is te veel, en de kisten verzinken
in onpeilbare diepten van de Doort.
Eeuwig verwijten zult gij elkander,
eeuwige verwijten, alleen om n woord....

Maar wat is dat in de verte?
De klok die klinkt ik moet erheen.
Mijn uur is voorbij gaat nu huiswaarts,
keert weder na n noveen.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAAGDEN VAN GERBERGA
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1995 "De Awverman Vertldj"

De rieke hbbe geldj geng, det zoogse net toch waal.
Ein groeate moel, ein sndigs pak, de res is hun egaal.
Dae Mestreechter edelman, de tesse vol mit goud.
Dae heve weer dus in dae nak, det woor zien eige sjoud.

Refrein:
Hb ger 't gezeen, gezeen wiej d'r keek.
Hae keek wiej eine sjttelsplak, eine oetgetrokke earpelezak.
Hb ger 't gezeen. gezeen wiej d'r keek.
Weer drejden 'm ein putje oet, det woor ein ntte streek.

Gerberga det is auch get fraais, die liet zich hiej neet zeen.
Het klutjesvolk is niks vr hr, ze mintj ze krig eczeem.
Dus numme weer het hef in henj, weer runne hiej de tent.
Die honderd grosje pikdje weer, van dae Mestreechter vent.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PENINGSLEED ECHTER REVUE 1997
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Refrein:
Goojenaovend, Goojenaovend, Goojenaovend, bste luuj.
Weer heite uch noe welkom, vr de twiede Echter Revue.
Goojenaovend, Goojenaovend, Goojenaovend, bste luuj.
Weer heite uch noe welkom, vr de twiede Echter Revue.

De steul staon klaorgezatj, de spelers zeen gesjminktj.
De gerdiene knne aope, weer zeen benuutj wiej geer 't vntj.
Zit uch mer 'ns achterver, lekker lui in euge stool.
't Spel, det kntj beginne, vl plezeer is oos parool.

Weer hbbe lang geoefendj, ein jaor oos bs gedaon.
D'r is geine waeg mie trk, weer mtte noe beginne gaon.
Km, weer reize door de tied, neet te wuud, ein viertig jaor.
Dao zeentj geer wiej 't vreuger woor, haotj de zakdeuk mer vas klaor.

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


T BENKSKE
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"
Oetveurende: Averegs (*)

In `t haenke oppe tore blinke znnestraole.
Es dit benkske ens ks kalle, den vertldje 't verhaole.

Op oos benkske zitte weer vanein te haoje,
en waatse van mich dnks, det liet zich raoje.
Ich haoj van dich (ich haoj van dich),
en doe van mich (en doe van mich).
Ich haoj van dich (ich haoj van dich), en doe van mich.

En mien handj ligk hiel vrzichtig, bie mien leefste oppe knie.
En weer sjuuve stieds ein bietje, ein stkske korterbiej.

En de waereld om s haer, die kntj s gaar niks sjaele.
Doerdje dit moment mer iewig, en "ich hb dich toch zoea gear",
det geit mich noeats vervaele, en dae lach op dien gezich,
dae lachtj allein vr mich, allein vr mich.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810
* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter RevueHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KASPARLIED
Tekst: Henk Hover - muziek: Henk Hover & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Es de loch begintj te kaoke, heiten damp oet alle laoke.
Esset rmmeldjt ngerin.
Doe kns de heite aom al veule, 't geit braoje 't geit smeule,
krig de koel ziene zin.

Refrein:
Kaspar, kaolewolf, koelgeis, zoon van mooder aerd.
Kaspar, kaolewolf, koelgeis zoon van mooder aerd.

Es de inzinjeur 'm geit kniepe, es de angs om zich hear geit griepe,
es de angszweit vanne koempels zich vermengtj mit gruus en staof,
den wolse det se thoes woors (biej femilie, hoes en haof).
den wolse det se thoes woors (biej femilie, hoes en haof).

Es dae Kaspar dich kmp haole, v'rk mer mit dien rottte kaole.
Esset rmmeldjt ngerin.
Es de berg begintj te krake, knse dich gereid gaon make,
krig de koel ziene zin.

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KNJERLEEDJE
Tekst : Henk Hover - muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Een nieuw huis, in een dorp waar ik niemand ken.
En ze kijken me niet aan, omdat ik anders ben.
Van buiten zie je niets aan mij, je hoort het als ik praat.
Als ik zo'n zachte "G" probeer, dan wordt mijn vader kwaad.

Vaders werk was de reden van ons vertrek,
al met al is dit dus nu alweer de vierde plek.
Verhuizen is niet nieuw voor mij, toch baal ik als een stier,
na Assen, Rotterdam en Heerlen wonen wij nu hier.

Zegk waat zits doe dao allein, same spele, same spele.
Zegk waat zits doe dao allein, same spele, det is fijn.

Nou, mijn naam is Marjolein, samen spelen, samen spelen.
Nou, mijn naam is Marjolein, samen spelen vind ik fijn.

Ich zit in de viefde klas, en dao zit ich, jao, dao zit ich.
Ich zit in de viefde klas en dao zit ich nog mer pas.

Ik woon pas in deze straat, kijk daar achter, kijk daar achter.
Ik woon pas in deze straat, waar dat witte huisje staat.

Km mer hiej, doog mer mit, 't maaktj toch gaar niks oet.
Bsse gael of greun of zwart, groeat of kleine poet.
Zoealangse in oos strtje woons, speels doe gewen mit s.
En wlse detse ederein get eerder hets geks.
En wlse detse ederein get eerder hets geks.

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTTEFIES
Tekst: Henk Hover - muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Refrein:
Alle vlagge hange oet en alle hoezer zeen versierd.
Jao, doe zuus det in het drp 'n sjttefies weurdj gevierdj.
Het zinderdtj in de hoezer, in de winkels, de kefee.
Geise mit nao het sjttefies, jao det is ein good idee.

Gister ging ich effe kieke, en de tent die stng der al.
Ich verheug mich al op zndig, want den is t'r kningsbal.
Mam bestldje ein rollade, biej de bekker kook en vlaai,
Ich zoe wille, ich zoe wunse det ich al ein stkske hej.

Biej de kning thoes, dao weurdj het zilver oet de kas gehaoldj.
Zndigmrge weurdj gepoestj, tt 't sjittertj en 't straoltj.
Mrge staon weer langs de optoch, de gezichte staon op bliej.
En oos breurs en oos vaders, loupe apetrots vrbiej.

En de kning glundert,mit zie kningszilverprach.
Het is fies in het drp,veral dao weurdj gelach !!!

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJROBLEED
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Vr detse nao nger geis, den is ter nog versjil,
aan't begin vanne sjich.
Mer einmaol ngerin, gans deep inne koel,
den hbse allemaoal ein zwart gezich.
Knse versjille allein nog mer huere,
ngerin vervaage langzaam alle kluere.

Refrein:
Sjrbs doe miene rk, den sjrb ich dae van dich weer trk.
In 't washok znge weer 't zelfde leed.
Sjrbs doe miene rk, den sjrb ich dae van dich weer trk.
Sjrbs doe mich, sjrbs doe mich, sjrbs doe mich,
den sjrb ich dae rk van dich.

Is de sjich vrbiej den is ederein geliek,
zgk mer doe en dich.
Den stuise in 't washok, in dien bloeate vot,
den bsse meug en voel, ein zwart gezicht.
Oet volle bors laote weer s huere,
`t zwart weurdt weggevaegd, doe zuus weer kluere.

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VROUWLUUJ OPPE BARRICADE
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Die mansluuj mste weite, wiej weer dk mste lieje.
Ich doon de was, ich hang 'm op, ich dweil op bloeate knieje.
Sjoefte, wrke, maore, ich wil det neet langer.
Weam zrg t'r vr de knjer, en weurdj dus altied zwanger.

Meadjes, 't weurd tied tied det 't is gedaon.
Weer mtte allemaol same oppe barricade staon.
Weer mtte allemaol same oppe barricade staon.

Sjier van mich, dae reup altied: "Wo ligke mien zkke ?"
En es t'r zich ein ei wiltj bakke, wilt 'm det neet lkke.
Eine zakdook vuntj t'r neet, es t'r ens mt sjnoeve.
Wao dae allein aan dnke kntj, es t`r toeskmp, zeen zien doeve.

Har van mich, dae sjrief altied: "Gank mich dit ns haole".
En vr det eine wakker is, sjleip ich al mit kaole.
Ed're cent, dae drej ich m, ich mt t'r hl aan trkke,
wil ich 't mit mien hoeshoutgeldj tot vriedigaovendj rkke.

Esset Echter kermis weurdj, staon ich daag inne kke.
En den mt ich onnog op es 't klein begintj te bke.
Es 't hertje zomer is, den staon weer in te make.
Merja, det vnje ze normaal, de mansluuj en de sjnaake.

Eed're mrge, oppe stool, ligk ich zien zuver kleier.
En es t'r daonao nger kmp, braoj ich 'm spek mit eier.
Sjoeanmam woontje biej s in hoes, det is mich ein kernaalje.
Es diej ns oeats ns neet mie is, verdeen ich ein medaalje.

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLOTLIED ECHTER REVUE 1997
Tekst: Henk Hover - muziek: Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1997 "Ech, wiej 't woor"

Luuj het is noe weer gedaon, jao, het is gedaon.
't Is tied om nao hoes te gaon, jao, nao hoes te gaon.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want weer gaon d'r vandoor.

De koel en auch de sjtterie, auch de sjtterie,
trkke aan euch aug vrbiej, aan euch aug vrbiej.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want weer gaon d'r vandoor.

Dao woort vl gelache, dao veel soms ein traon.
Weer vnje het jaomer, mer 't is noe gedaon.
Mooder en vader, Wilke en Sjieer,
de breurs en de zsters, en daen aojen hier.

In negetien negen en negentig, negen en negentig,
krig de revue ein nuuj gezich, weer ein nuuj gezich.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
Geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want weer gaon d'r vandoor.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want w e e r g a o n d ' r v a n d o o r.

Negen en negentig, weer ein nuuj gezich.
Negen en negentig, want weer gaon d'r vandoor.

* cd 1997: 'Ech, wiej 't woor' De leedjes vanne twiede Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PENINGSLEED 1999
Teks & meziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Goojenaovend, Goojenaovend, Goojenaovend, bste luuj.
Weer heite uch noe welkom, vr de drde Echter Revue.
Goojenaovend, Goojenaovend, Goojenaovend, bste luuj.
Weer heite uch noe welkom, vr de drde Echter Revue.

De steul staon klaorgezatj, de spelers zeen gesjminktj.
De gerdiene knne aope, weer zeen benuutj wiej geer 't vntj.
Zit uch mer 'ns achterver, lekker lui in euge stool.
't Spel det kntj beginne, vl plezeer is oos parool.

Weer hbbe lang geoefendj, ein jaor oos bs gedaon.
D'r is geine waeg mie trk, weer mtte noe beginne gaon.
Km, weer reize door de tied, zeker hnderd jaor.
Dao zeentj geer wiej 't vreuger woor, haotj de zakdeuk mer vas klaor.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BKKERIEJER
Teks: Henk Hover - meziek: Judith & Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Moere kriege dien oare.
Achter vinsters kiktj dien aafstoatelik gezich.
De wndj fltj mit dien fluusterstm,
nverwach dien smerig gedich, dien smerig gedich.

Bs doe ech of fantasie, fantoom, fantast filantroop ?
Ich duuj mich flot mien oare toe,
mer midde in de nach, klinktj diene roop,huer ich diene roop.

Doe hls os in diene ban,
mit dien gruwelijk en duvels geweldj.
nbesjriefelijk hls doe hoes.
De duvel is in dich, weurt ver dich vertltj, ver dich vertltj.

Ziene geis krup wie mis ver het veldj.
Doe hls s in dien mach mit dien geweldj.
Bkkeriejer, mit dien duvelspuet.
Bkkeriejer, mit dae hrekop.
Bkkeriejer, wienie helt die angs,
die s, in dien mach hltj, eindelijk op, eindelijk op.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BRANDJ BRANDJ
Teks: Henk Hover - meziek: Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Waat is loos, waat is t'r aan de handj ?
De krk, de krk, de krk die stuit in brandj.
Haol water, km blusse, km blusse, haol water.
Bewaar dae zeiver, mer tt later.
(Waat is t'r aan de handj, de krk die stuit in brandj.)

Wo rouk is, is auch vuur en gooje raod is duur.
Wo is toch dae brandjwaerman, dae deze brandj flot blusse kan.

Waat is loos, waat is t'r aan de handj ?
De hoos, de hoos, de hoos die stuit in brandj.
Haol water, km blusse, km blusse, haol water.
Bewaar dae zeiver, mer tot later.
(Waat is t'r aan de handj,de krk die stuit in brandj.)

Waem stook det vuurke aan, waem heel dae zwaegel draan.
Wo is toch dae brandjwaerman, dae deze brandj flot blusse kan.

Waat is loos, waat is t'r aan de handj ?
Dein hoes, dien hoes, dien hoes stuit in brandj.
Haol water, km blusse, km blusse, haol water.
bewaar dae zeiver, mer tt later.
(Waat is t'r aan de handj, de krk die stuit in brandj.)

Waat is loos, waat is t'r aan de handj ?
De hoos, de hoos, de hoos die stuit in brandj.
Haol water, km blusse, km blusse, haol water.
Bewaar dae zeiver, mer tot later.
(Waat is t'r aan de handj,de krk die stuit in brandj.)

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FRANK EN VRIEJ
Teks: Henk Hover - meziek: Judith & Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Refrein:
Frank en vriej trk ich door het laeve,
mit woonwage en paerd de waereld rndj.
veral en nrges km ich heives,
veral en nrges, miene gebaortegrndj.

Es mien hert mit heimwie klop, bn ich te lang gebleve.
Mien zigeunerblood det duutj, haet mich altied vroetgedreve.
Zeen ich in ein drpke, zo'n maedje zoa wies'toe,
dk in zo'n drpke, kmp verleefdheid, op momente zoea wiej noe.

Es ich in dien auge kiek, zeen ich doezendj kluere.
Mien zigeunerhert det sluit, ich wil altied biej dich huere.
Ich zoog in al die drpkes noats ein maedje zoa wies'toe.
Trk mit mich mit, door de waereld, bednk dich neet, km noe.

Refrein:
Frank en vriej mit mich door het laeve,
mit woonwage en paerd de waereld rndj.
veral en nrges, bn ich biej dich.
veral en nrges, mit mich de waereld rndj.
veral en nrges, zeen weer altied same.
veral en nrges weurt den oze gebaortegrndj.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET IS NEET TE GLUIVE
Teks & meziek: ?
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Het is neet te gluive det 't zich dit nog geuf.
Mer dae jng, dae geer hiej zeentj, haet nog noats eine krakeling gepreuf.
Hae kntj auch neet dae smaak of det hemelse geluid.
Dus hae wtj auch neet waat 'r misj, dus hae wtj auch neet waat 'r misj.
Miene God, miene God, det zoaget nog bestuit !

Ziene pap hltj 'm altied de handj baove de kop.
Hae is den auch, wie m'n det nump "van standj".
Ziene pap zaet 'm altied: "Haoj dich mit die neet op "
Hae haet nog noats gepreuf (Hae haet nog noats gepreuf)
Hae haet nog noats gepreuf, van het lekkerste keukske van 't landj.

Hae moog van ziene pap, neet mit Jan en alleman.
Hae zuut 'm den auch lever neet op straot.
Want van knjer vanne straot, dao krisse vanalles van.
Dus hae haet nog noats gepreuf, (Hae haet nog noat gepreuf)
Hae haet nog noats gepreuf, van het lekkerste keukske van 't landj.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KRAKELING
Teks & meziek: Henk Hover0
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

In eine krakeling hb ich altied zin.
Eine krakeling geit d'r altied waal in.
Vr znne krakeling mit get skker baovenop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop.

Eine krakeling geuf mich groat genot.
Mit eine krakeling, kntj d'n daag neet kapot.
Vr znne krakeling mit get skker baovenop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop.

Eine krakeling zitj mien hert in brandj.
Znne krakeling oet oos eige Echter landj.
Vr znne krakeling mit get skker baovenop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop.

Eine krakeling, wiej tante Fien die maaktj,
door znne krakeling weurse van bnne geraaktj.
Vr znne krakeling mit get skker baovenop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop,
zit ich es 't mt, de tent oppe kop.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZIGEUNERSMART
Teks & meziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Der pappa hat mich lassen sitzen, sitzen lassen hat er mich.
Der pappa solte mer 'ns wissen, waat hae alles, haet angericht.
Der pappa goof mich zwlf knjer, ich brach ze allemaol zellef groat.
Mer pappa, oh pappa, waat hbse mich damals gekloeat.
Mer pappa, oh pappa, waat hbse mich damals gekloeat.

Hae heef mich aaf mit ein jongleuse, ein schnes kind von achtien jaor.
Mit hundetreue braune augen en lange rave-zwarte haor.
Wie ks hae mich zoa laote sitzen, wie ks hae mich zoa laote staon.
Pappa, oh pappa, worm bs doe oeats weggegaon.
Pappa, oh pappa, worm bs doe oats weggegaon.

Jetz ziehen wir durch die welt, Zigeunerzirkus machen wir.
Leider hbbe weer kein geld, mal sind wir da, mal sind wir hier.
Weer trkke mit de femilie, van drp nao drp van stad nao stad.
Pappa, oh pappa, weer hbben 't noats breid gehad .
Pappa, oh pappa, weer hbben 't noats breid gehad.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLOTLIED 1999
Teks: Henk Hover - meziek: Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 1999 "'t geheim vanne Echter Krakeling"

Luuj het is noe weer gedaon, jao het is gedaon.
't Is tied om nao hoes te gaon, jao, nao hoes te gaon.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want weer gaon d'r vandoor.

't Drejdje m de krakeling, m de krakeling,
die hemelse versnapering, jao, versnapering.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want weer gaon d'r vandoor.

Dao woort vl gelache, dao veel soms ein traon.
Weer vnje het jaomer, mer 't is noe gedaon.
't Moog neet verzwege, 't moog bs gezag,
weer zgke uch dank vr applaus en gelach.

In het jaor twiedoezendj-ein, jaor twiedoezendj-ein,
kmme weer hiej weer biej-ein, weer hiej weer biej-ein.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want weer gaon d'r vandoor.
Weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
geer zoogt hiej wiej het vreuger woor.
Weer gaon s wasse, geer mtj verkasse,
want w e e r g a o n d ' r v a n d o o r.

* cd 1999: ' 't geheim vanne Echter Krakeling ' De leedjes vanne drde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PENINGSLEED
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

Refrein:
Goojenaovend, goojenaovend, goojenaovend, bste luuj
weer heite uch noe welkom, vr de veerde Echter Revue
Goojenaovend, Goojenaovend, Goojenaovend, bste luuj
weer heite uch noe welkom, vr de veerde Echter Revue

De steul staon klaorgezatj, de spelers zeen gesjminktj
de gerdiene knne aope, weer zeen benuutj wiej geer 't vntj
Zit uch mer 'ns achterver, lekker lui in euge stool
't spel det kntj beginne, vl plezeer is oos parool

Weer hbbe lang geoefendj, ein jaor oos bs gedaon
d'r is geine waeg mie trk, weer mtte noe beginne gaon
Km weer reize door de tied, Zeker vieftig jaor
Dao zeentj geer wiej 't vreuger woor, Haotj de zakdeuk mer vas klaor.

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EDER JAOR OPNUUJ
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

Refrein:
Eder jaor opnuuj,
kmme alle Echter luuj
nao de krmis, Echter krmis.
Sjipke, sjeettent, frietetent,
in eder zaal ein echte bend,
het is krmis, Echter Krmis

De allersjoanste daag van het jaor,
de kapper deeg dich nog flot de haor,
alle poete in het nuuj,
het is krmis, det weite alle luuj !

De knjer gaon vr krmisgeldj
en d'r weurt good waer vrspeldj,
strak vlugse oet de boch,
het is krmis, het hunk weer inne loch !

Maak het oet of maak het aan,
Funs mit Truuj en Pit mit Sjaan,
kiek dao: Leentje geit mit Jan,
het is krmis , geneet d'r noe mer van!

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAEIN TIED VAN VREUGER NEET MIE
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

De poete in 't bd en hae sliep oppe bank,
inne kke mt d'n aafwas nog gedaon.
Mer soms den zaet ein stmke: "Pak dich op en gank
Den blif daen aafwas, mer 'ns 'n nechske staon"

Refrein:
Dezen tied is de tied van vreuger neet mie
en ich dnk: "det is misjien waal good.
Weer zeen noe aojer en verstenjjiger,
get wiezer en get henjjiger,
mer hb ich droet gehaoldj waat d'r in zoot?"

De tied dae is mit s oppe luip gegegange.
't Is den auch gegange wiej 't mos gaon.
Mer lever hej ich aaf en toe 'ns stil gestange,
m mich aaf te vraoge, hb ich 't good gedaon.

Dae knoterbaer dae haet auch bs zien zachte kentjes.
Hae duit zien bs om die neet te laote zeen.
Mer wie de jngste 'm ls aajdje mit zien knhjerhendje,
zoog ich wiej die haojing, inns verdween.

Refrein:
Dezen tied is dezen tied en vreuger is neet mie.
Doog waatse duis mit dien hert en doog 't good.
Den weurse aojer en verstenjjiger,
get griezer mer auch henjjiger.
Haol droet waatse kns den is 't good

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEKNIP VR DIT VAK
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

Refrein:
Ich bn geknip vr dit vak.
Hae is geknip vr dit vak.
Ich bn geknip vr dit vak.
Hae is geknip vr dit vak.
Zwej ich mit mien attribute,
Absoluut d'n absolute,
krlspange, sjiere, bsse lak
de bste vent vr zien vak.

Mien mam die wis al vreug
wo het mit mich op aan zoe gaon.
Ich weit nog good, ich woort gebaore,
mer d'r ms nog get gedaon.
Hae zoot nog vas aan mam,
Ich zoot nog vas aan mam.
mer det woor gein probleem.
Nae det woor gein probleem.
Wiej de vroedvrouw op mich aankoom,
hb ich vr 't ies, ein sjier gezeen

Ich haoj van laer en auch van lak
det knse zoa neet zeen.
Want esse daovr oetkms
den hbse ein probleem.
Quirien dae hlt van laer.
Jao ich haoj van laer.
Quirien dae hlt van lak.
Ich bn zoa gek op lak.
Ich raak in opperste extase,
es ich mien bs mit haorlak pak.

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VADER EN ZOON
Tekst: Henk Hover - muziek: Judith en Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

Kiek ich in de speegel es ich dich zeen?
Kiek ich in de speegel van d'n tied?
Waer ich later auch zoa,
of bn ich noe al zoa ?
Woors doe vreuger auch zoa ,
raak ich dich oats kwiet ?

Vader en zoon, lieke opein.
In de genen ligk beslaote
welke waeg se strak ms gaon.
Welke waeg of welke straote
op welk kruutspuntj, blifse staon ?

Waat zuuse inne spegel esse dich zuus ?
Kiks doe auch in de speegel van d'n tied ?
Woors doe vreuger auch zoa ,
en bn ich noe al zoa ?
Of waer ich later auch zoa,
raak ich dich oats kwiet?

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEJ HET LAEVE
Tekst: Henk Hover - meziek: Judith en Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

Dit verhaol begintj weer, wo 't eerder al begs,
het leep wiej het leep en wiej 't loupe ms.
Het kringske is wiej altied, herstikke rndj,
begin weer mit niks, ram vanaaf de grndj.

En kmp den daen daag, dae ederein verwach,
wo nemes van wilt weite, lever neet aan gedach.
Ze kmme dich haole,daen daag detse ms gaon.
Dnk den neet te lang: Hb ich alles waal gedaon

Dees revue, is wiej het laeve,
eder nj, is weer ein nuuj begin.
Stank stevig inne sjoon,loup neet d'r naeve.
Stank neet aane kantj, mer stank der middenin.

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLOTLEED
Tekst: Henk Hover - muziek: Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2001 "Ech, op zien ngels"

Luuj het is noe weer gedaon,
jao het is gedaon
't is tied om nao hoes te gaon,
jao nao hoes te gaon

Refrein:
weer gaon noe sloete, geer mtj nao boete,
Geer zoogtj hiej wiej het vreuger woor
weer gaon s wasse, geer mtj verkasse
want weer gaon d'r vandoor

Grard dae koom gans oet Mestreech,
koom gans oet Mestreech.
Hae vndj hiej Mia, zoog het leech,
jao hae zoog het leech

Dao woort vl gelache, dao veel soms ein traon
weer vnje het jaomer, mer 't is noe gedaon
't moog neet verzwege, 't moog bs gezag
Weer zgke uch dank vr applaus en gelach

In het jaor twiedoezendjdrie,
jao twiedoezendjdrie
Zeen d'r weer twie jaor varbiej,
jao twie jaor vrbiej

* cd 2001: 'Ech, op zien ngels' De leedjes vanne veerde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PENINGSLEED
Tekst: Henk Hover - muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2003 "Ech, wie se bs"

't spel is oppe wage, ederein stuit klaor
Weer lete uch weer wachte.
't doerde weer twie jaor.
Mer alles stuit noe vaerdig, leech geluid decor.
"Ech wie se bs", htj oos revue dit jaor.

Refrein:
Bs doe wie wie se zaes det se bs?
Duis doe waat se zaes det se duis?
Kns doe waem se zaes det se kns?
Stuis doe woo se zaes det se stuis?
Weer zeen baeretrots.
Voila mevrouw menier!
Dit is "Ech, wie se bs",
Revue in Ech, de viefdje kiaer.

Minse mt geer huere, weer zeen weer begs.
't Haet effe gedoerdj, ier ich alle tekste ks.
Mer alles stuit noe vaerdig, leech geluid decor.
"Ech wie se bs", htj oos revue dit jaor.

Minse mt geer kieke, kiek nao 't totaal,
Kiek nao dit theater, nao oze eige zaal.
Jao alles stuit weer vaerdig, leech geluid decor.
"Ech, wie se bs", htj oos revue dit jaor.

* cd 2003 : 'Ech, wie se bs' De leedjes vanne viefde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FOEBELE
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2003 "Ech, wie se bs"

Refrein:
W's d'n tied van echte kaerels
en van echte laere bel?
W's d'n tied van men van iezer
ngesjaore, knaokehel?
W's d'n tied van ongeslage blaw en wit?
W's d'n tied toch haer van echte men mit pit?

Het wore gouje jaore,
gans het drp det laefdje mit.
De jnges mste spele, droge trots het blaw en wit.
E.V.V. de trots van Ech
vechte vr de bal, ierlik en oprech.

De spitse hejje vlgels,
speel de bal, en neet de man!
Es se mste spele woor gans Ech de twelfdje man.
Op zndig woor 't voetbalfies
Zndig, EVV-daag, op zndig speeltj 't ies.

* cd 2003 : 'Ech, wie se bs' De leedjes vanne viefde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HETJ GEER DET GEDACH
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2003 "Ech, wie se bs"

Refrein:
Hetj geer det gedach
en hbtj geer het gezeen;
luuj zeen neet zoa wiej ze zgke...
Hetj geer det gedach
en hbtj geer het gezeen;
luuj zeen neet zoa wiej ze zgke det ze zeen
luuj zeen neet zoa wiej ze zgke det ze zeen

Antoinet en Georget,
en natuurlik Henrit
zeen in het dageliks laeve,
eigelik gaaroets neet zoa net.
Jan-Pieter, Pieter-Jan
en natuurlik auch Jean-Jacques
die doon waal hiel erg dik
mer zeen allein mer kale kak.

Maan van Mien en Mien van Maan
zoote ies nog inne ms.
mer zitze inne waage
jao den zeen op hun bs.
Kiek ze staon langs de lien,
de manne van blaw wit.
Loester wie ze sjriave,
waat d'r ch van bnne zit.

"Stille waat're deepe grunj"
esse van Ophaove bs.
verdaag stil in ein heukske
mdet hae zich 's nachs noats rsj.
De jeug van taegewoordig
die gedrage zich zoa cool.
Mer es puntje kmp biej plke
zo'n klein hertjeen z'n moel!

* cd 2003 : 'Ech, wie se bs' De leedjes vanne viefde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINS VAN OPHAOVE
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2003 "Ech, wie se bs"

Refrein:
De kop in de wolke, de naas inne wndj,
gruets wie nog nie en zoa bliej wie ein kndj.
Stoer stuit de steek, fier wappertj mien vaer.
Oats nog 'ns Prins te zeen, wil ich zoa gaer.
Stoer stuit de steek, fier wappertj mien vaer.
Eine kier Prins te zeen, wil ich zoa gaer.

Ich grej en ich grabbel, grabbel en goaj
slk vr groat en klein.
Babbeltjes, lolly's, choco-krmls,
die lsj toch ederein.

Confetti dae dwarreltj neer inne straot,
slingers veral.
Huer ich die trm, iets oet de slaag,
de slaag van carnaval.

Ich druim det ich strui, ich strui miene druim,
'ch huer vastelaoveszank.
Ein kaetelkepel die toetj in mien oar,
de gansen optoch langk.

Eder nach mer eine druim;
'ch Waer vastelaovesprins.
Ich laup vrop ich trk die ker;
miene groatste wns.

* cd 2003 : 'Ech, wie se bs' De leedjes vanne viefde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAP
Tekst & muziek: Henk Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2003 "Ech, wie se bs"

Refrein:
Weer zeen de kids oet de straot,
de stoerste oet de wiek.
Mit eine vtte GSM,
zeen weer de kning te riek.
Weer zeen de chicks oet de buurt.
Uig 'ns hiej weer zeen stoer.
Kiek nversjillig oet mien uig
en kleij mich wiej ein .....eeeeeehhhhhh.

Sjiet aan alles, alles egaal.
Doot 's neet zoa gek, doot toch 's normaal.
De sjoal die suckt, hoeswerk stinktj,
haoj dich vas, es oos liefleed klinktj:

Check out de chicks en de boys oet dien straot,
Loester neet nao diene pa is ooze wieze raod.
Kntj det neet get zachter? Mt det zoa hel?
Zit det dnk get stiller en leefs ein bietje snel!

'ch weit neet waat ich mt 'ch weit neet waat ich waer,
want dnke aan later det doon ich neet gaer.
Knr op miene brmmer en dae lmmel stinktj.
Vt is cool, es oos liefleed klinktj.

* cd 2003 : 'Ech, wie se bs' De leedjes vanne viefde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RIETERSONG
Tekst: Henk Hover - muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2003 "Ech, wie se bs"

Kns doe Rambo, of Arnold Sjwartzenegger?
Cassanova, John Travolta of John Wayne?
Of Paul Newman, of Bruce Willis of George Clooney
Of dae knappe presentator van L-n?

Refrein:
Het geuf zich eine man,
Dae stuk die angere in zien tes.
Het geuf zich eine man,
dae liert die angere ein les.
Jao het geuf zich ech mer eine,
miene groate miene kleine.
Jao ich weit 't zeker,
zoa wies tich zoa is t'r geine.
Jao mer eine man,
hae is de prins, ich de prinses!

Kns doe Elvis, of kns doe Jrgen Marcus?
Of dae jnge God waat aan het zwmbad stuit?
Nae die knne gaar neet tippe, gaar neet tippe,
aan alles jao waat Wil van Rieter duit.

Ganse nachte hb ich vr zien zaak gestange,
en gewach tt hae zien loeke oape deeg.
Ich haopdje op eine glimp van Willie,
ich hb staon kleume in 't grieze mrge-leech.

Ich hb mich zelfs z'n treintje mtte kaupe,
vr zien aandach, vr ein ein-op-ein gesprek.
Jao weer kaldje ver bochte, ver wissels
en mit tunnels maakdje hae mich knettergek.

Es ich 's nachts in mien bdje ligk te drejje,
krieg ich det beeldj mer neet oet miene kop.
Ich zeen dich den weer staon achter die toanbank
in mien neglig ligk ich dao baovenop!

* cd 2003 : 'Ech, wie se bs' De leedjes vanne viefde Echter Revue


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PENINGSLEED
Tekst & muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2005 "Ech Onger & Baove"

Alle ingrediente staon hiej vr uch klaor
D'r is ein dnk det geer s mtj belaove
Det geer gaontj genete, det geer uch ammezeertj
Mit dees revue: Ech, nger en baove

Midde inne wntjer woort d'r al gezaeg
Dees hal die, woor nog kaal
Dao wore nog gein steul of gerdiene 't woor laeg
In dit theater, oze zaal
Dao woort geoefendj en gedach
Gevlooktj en auch, geprakkezeerdj
Gesjraptj gesjreve en gelachtj
En mit de bend gerepeteerdj

Deze nuuje lente kntj ein nuuj geluid
Det knaltj weer, door dees zaal
't is weer tied vr humor gekoekaak en gekuit
't is weer revue, den wtj geer 't waal
Dao weurtj gespeeldj dao weurtj gedansj
Dao klinktj gelach, en auch gezang
Weer gaon uch noe ech ammezere
Det geit s lkke zeentj mer neet bang


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET NDJ
Tekst & muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2005 "Ech Onger & Baove"

Het ndj vanne aovendj
Het ndj van het fies
Het ndj van ein spannend verhaol
Het ndj van ein leedje
Het ndj van ein weag
Ein ndj haet 't allemaol

Want woor d'r gein ndj den ging het mer door
Den sjddje auch niks oats ns oet
Mit ein ndj kmp d'r plaats vr ein nuuj begin
Mit ein ndj km se altied weer vroet

Want al waat begintj det sjtj oats ns oet
Ein zeuktoch die stoptj es g'r 't vndj
Wie langer het doertj, 't verlange det greutj
't verlange nao 't verlossendje ndj

Ein ndj is ein aafsjied, mer dk neet vr lang
Besef jong doe hbs geine tied!
Doe rens tt 't nj en blifs in de pas
Mer 't ndj van d'n draod, raak se kwiet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MODER DOCHTER LEED
Tekst & muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2005 "Ech Onger & Baove"

Dochter:
Hej ich knne weite, weite waat se dachs
Waat se in deep in dien hert ch van mich vnjs
Gedachte die ns laefdjen,die hiel nverwachs
Zeen bedolve, in ein kis ngergrnjs

Dochter:
Zote dien auge vol mit traone
Woort dien voes m mich gebaldj
Niks te zeen, in dien auge
Hej ich mer mit dich gekaldj

Moeder:
Hej ich laote weite, waat ich van dich dach
Nemes is dich lever es dien eige kndj
Hej ich biej tied van leave,Neet zoa lang gewach
'ch stuur dich mien gedachte wiej 't wejje vanne wndj

Moeder:
Mien auge zote vol mit traone
Mien voeste dk m dich gebaldj
Niks mie zeen mit mien auge
Vls te dk neet trukgekaldj

De moderbandj is dk te kort
dus zeuks se 't gevech
blnd vr ein oetgestaoke handj
nbereikbaar, te wuud weg

Dochter:
Zote dien auge vol mit traone
Moeder:
Mien auge zote vol mit traone
Dochter:
Woort dien voes m mich gebaldj
Moeder:
Mien voeste dk m dich gebaldj
Dochter:
Niks te zeen, in dien auge
Moeder:
Niks mie zeen, mit mien auge
Dochter:
Hej ich mer mit dich gekaldj
Moeder:
Vls te dk neet trukgekaldj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TAXATIE LEEDJE
Tekst & muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2005 "Ech Onger & Baove"

Kiek,
Ich hb dit nog gekrege van mien oma
Die hej 't weer ge-rve van hr nich
Waat 't vrstltj is neet mekkelijk te zgke
Es se zoa kiks is 't net ein saort van vergezich

Refrein:
't is zoa sjoan, 't is zoa sjoan
vr mich 't allersjoanste op dees aerd
't is zoa sjoan, 't is zoa sjoan
mie es ein laeve lang wrke waerd

Kiek,
Dit hb ich nog gekrege van mien moder
't stng bie hun thoes auch al oppe sjouw
In d'n oorlog toen haet opa 'm begrave
mdet anges eine Pruus det dnk dk vnjje zou

Kiek
Hie ns nao daen hanger
Dao hb ich auch nog oarebelle biej
Mit dees broche is 't ein sjieke combinatie
Die droog mien paettant op hr trouweriej

Det sjaemel sjilderieke of die vreselijke vaas
Wis d'r mer 'ns emes waat de waerde waas
Det sjaemel sjilderieke of die vreselijke vaas
Wis d'r mer 'ns emes waat de wrkelijke waerde waas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TUUPERWAER
Tekst & muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2005 "Ech Onger & Baove"

't is neet zoamer ein plestikke bekske
mit ein dekselke in ein kwante kluer
de vervanger vr ein sumpel btrammezekske
't is det sisse det ich biej 't toedoon gaer huer
't is dae look in al zien eenvoud, toch zoa superfunctioneel
en die oetgekiendje marketing, waaw su-supercommercieel

Gebroek 't vr slaaj pat of keukskes
Vr zoute stengels, pudding of vr chips
Vr 't gebroek en vr alle mgelijkhede
Haet dien consulente vas nog tips

Doe kns 't vast dagelijks gebroeke
Num dien lunch d'rin mit nao die werk
In 't aafwasmesjien nog kluerbestendig
nverwoesbaar en baeresterk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOEBELZACH ZEUT LEEDJE
Tekst & muziek: Henk & Judith Hover
Liedje oet de Echter Revue van 2005 "Ech Onger & Baove"

Doew bs mien eige zoebelzachte mupke
Ach kndj waat haoj ich vl van dich
Van 't puntje van die naeske tot die zoebelzachte lupke
Van det kuulke in dien wengske tot dae lach op dien gezich

Doew bs 't pke vr mien zoebelzachte dpke
Ich verdrnk es ich in die auge kiek
De bubbelkes van de champagne of de skker in mien drpke
Det ich trouwe mit dich gaon maaktj mich de kning te riek

Ich duuj mien wang taege dien zoebelzachte wengske
Kippevel es doe maedje nao mich lachs
Es se naeve mich zits, op oos favoriete benkske
Ich ein serenade zeng nger dien vinster in de nach

Doe loks mich men mit dien zoebelzachte stmke
Esse langszaam die uigskes op mich richs
Edere keaerel stuit plots, in ngerbks en hmke
Es t'r van ein meid wies dich al daen aandach krig


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES ICH MER N TRT HB
1995 nr.1 : Teks: M.Dirchs, F.Theunissen & A.Erriu - meziek: Marcel Dirchs

Br kint gaar neet blaoze, 't is geine muzikant.
Mer mit de vasteloavendj stuit zien hert in brandj.
Den hoalt hea wie e wonjer den tuba oet de kas,
en sjpeelt'er zien meziekskes en eederein haet sjpas.
Loester ns, reup Br, de speel ich mien consaer !!

Refrein:
Es ich mer n trt hb, den is 't laeve good...
Ich bn den neet te hoaje, de meziek zit in mien blood.
Es ich neet kin blaoze, lp alles inne sop...
Mer huare ze mich trte... gans Ech sjtuit oppe kop.
Ich veul mich wiej ein aester zoa vriej, es ich trk mit de zaate hermenie.
Ich veul mich wiej ein aester zoa vriej, es ich trk mit de zaate hermenie.

Sjeng haw gaer ein maedje, hae haw zoea gaer ein broed.
Het woor jus vasteloavend dus trok hae der op oet.
Hae haw ze gaw gevonje, de sjaoanste van gans Ech.
Mer wie der hr weol puaane woor ze sjnel e-weg.
Hae greep toen ziene Bas... trok alles oet de kas...!

Graad is eine druaage, dae geit noait ens op stap,
mer mit de vasteloavend hingt'er aan'en tap.
Hae preuftj de gansne aovendj, waem kintj dae Graad nog trk ?
t is neet te geluive, dao klumtj'er op ein krk.
Hae sjnapt zich ein trombne... en leutj 'm noch ens goan!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEIN GELANTERFANT
1997: Limburgse tekst: Koos Snijders - orginele nummer: "Heut ist der Teufel los"
Artieste (*) : De Breultaler


Hallo-hallo, hiej is get loos, de Breultaler sjeete in de roos.
Veer blaoze, trm'le, maake lol, veer lache, sjprnge oet de bol.
Hallo-hallo, km dans noe mit, veer maake meziek wo pit in zit.
Gein zrg veer sjlaon de plank neet mis, m hauwe op die kis.

Refrein:
Neij gein gelanterfant, en geine trammelant.
Veer trte door ps mrgevreug, dat hilt s fit.
Neij gein gelanterfant, want 't wurt imposant.
Dus blief neet kieke, aarzel neet, dans lekker mit.

Hallo-hallo, hiej zeen veer weer, de ganse zaal geit op en neer.
Veer znge wiej 'n operakoor, pauzeere eff'kes tsjedoor.
Hallo-hallo, maak uch gereid, 'n zakdeukske veur alle zweit.
De Breultaler die gaon uch noe veur, meziek veur 'n good humeur

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GELK ZIT IN EIN HEUKSKE
Limburgse tekst: Koos Snijders - orginele nummer: "Trei Sei"
Artieste (*) : De Breultaler


Vandaag hb ich gelk, doe hbs t good gemaaktj.
Ich bn dik tevreje, doe hbs mien hert geraaktj.
Ich kn weer znge, lach van plezeer.
Ich woor zuoa allein, miste dich zuoaziaer.

Ich koup n puuske bloome, haol dich vanaovendj op.
Den gaon weer twiaekes danse en kmme neet miae stop.
n Rundje dreije op n sjuoan melodie.
Die einzame waeke zeen noe vrbie.

Refrein:
Jao, de zn sjientj, de loch is blauw, t gelk zit in ein heukske.
t Smaaktj wie ein keukske, mer t zit in ein heukske.
Jao, de zn sjient, de loch is blauw, t gelk zit in ein heukske.
t Smaaktj wie ein keukske, de waereld is hemelsblauw.

Vandaag kntj niks stk, ich hb lekker sjpas.
Es ich dich km haole, gaon weer nao t terras.
Daonao same danse, tango-salsa,
n sjieke sjuuver en n cha-cha-cha-cha.

Wooste geis of stuis, doe krigs mich neet weg.
Ich wil biej dich blieve, noe mein ich t ech.
Ich zal dich verwnne, door en door,
fluuster allein leef dnger in dien uoar.

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JNK EN BLNDJ
Limburgse tekst: Ton Nizet - arrangement: Theo Collaert - orginele nummer: "Jung und Stark"
Artieste (*) : De Breultaler


Edere kiaer es ich m zeen, jktj t mich tt in de teen,
en ich veul mich den wie eine kleine jng.
Luuj, t geit dr ech op lieke, det ich steeds mer m blief kieke.
t Is net of eine knoup mich van de bks aaf sprng.
Och, den veul ich ein gekriebel, of ich oppe bein den wiebel.
En t zuut bs waal, det ich den nao m kiek.
Jao ich bn bs eine rappe, mer zeen ich den dao znne knappe,
Jng, den weit ich t geliek ...

Refrein:
Jao, t is jnk en blndj, haet ein lekker kntj.
t Is jnk en blndj, en is veral sjuoan rndj.
t Is jnk en blndj, haet ne volle, ruoaje mndj.
Zuuste jnk en blndj, den veulste dich gezndj.

En zeen ich get dnkers staon, geit mien hert neet vlotter slaon,
went det is toch neet wo ich zuoa gans vr gaon.
Al dreugtj t de kortste kldjes, lptj t sexy in corstjes,
den dnk ich: och kiek mich hiej noe toch weer staon.
Jao, ich liek waal neet gans lekker, hueur ns luuj waat ein gemekker,
dnk ich: waat maaktj t mich eigelijk auch oet.
Jng, den kn ich ein dnk zegge, wil t nog waal ns oetlgge:
t Geit m nkel m die sjnoet.

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KNING HARIE
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Hae wl 't al langer, jaore achterein.
Ed're kier die spanning, sneej 'm door merg en bein.
En auch zien vrouw en knjer wiste mer al te good,
wiej d'r waeke vr dae daag, in groeate spanning zoot.
"D'n aanhaojer wuntj", zoea weurdj altied gezag.
Dus hej auch dit jao Harie de buks weer aangelag.
Neet te gluive, neet te filme, mer dae druim, dae weardje waor.
Want Harie woort de kning vanne sjtterie dit jaor.

Refrein:
Harie haet de vogel aafgesjaote,
hae is de kning vanne sjtterie.
De vlagge hange oet in alle straote,
en de ganse sjtterie die truktj vrbiej.

Hae is 't dus gewore, hae lp noe inne riej,
same mit zien vrouw, es kningin d'rbiej.
En vraan biej de trmmelkorps de dochter en de zoon,
die hejje noe op zndig niks anges mie te doon.
De ganse sjtterie die dreug 't paar op henj.
De luuj oet 't drp, staon altied langs de kenj,
vanne waeg en vanne straote. Haries druim dae weardje waor,
want Harie dae is kning vanne sjtterie dit jaor.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KM DOONTJ MIT S MIT
1993: Teks: Z.H. Miet Veul Geluk - meziek: Guido Pietermans (arr. Thijs Hannen)
midi

Refrein:
Km mit s mit, door ut Aesterriek.
Doontj 3 daag mit, jnk en awd is den fit.
Km handj in handj, euver sjtroate en plein,
want vasteloavens viere, joa, dt is pas reuze fijn.

Hur ich de Aester doa zinge,
zuus-ze de minse den springe,
dt duitj 'm ut veurjoar, dt duitj 'm ut waer,
want dt mitdoon, dt zeen weer zoea gaer.
Ut masker geit aaf, veur dees 3 dolle daag.
Joa, de minse, die zeen noe biejein.

De optoch, dae trk door de sjtroate,
de minse, die zeen oetgeloate.
Kepelkes die roaze, ze zeen aan ut bloaze,
mer 't klinktj aaf en toe waal ens vals.
Maak sjpass en plezeer, joa, doa kmp ut op neer.
Nea, dit fieas is nog lang neet gedoan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KSTER
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Zgk msse hure van dae kster, waat de ms zungk mit zien zster,
in ein veerkwartsmaot, in ein veerkwartsmaot, jao in ein veerkwartsmaot.
De krk die zit herstikke vol, de luuj gaon gans oet hunne bol,
in ein veerkwartsmaot.

Edere zndigmiddig biej s inne krk,
begintj de kster vol gooje mood mit zien werk.
De stm die weurtj mit Aels gesmeerdj,
en alle toetse nog effekes oetgeprobeerdj.
De krk die lp intsse alweer vol,
want de parochie hltj van rock & roll.

En es den weer die bel geit aan 't begin vanne ms,
wtj de krk waal weer wiej laat 't is.
Op het altaar stuit de priester klaor,
en aaf en toe den huerse nog 't dameskoear.
Triene zungk vr en Truuj zungk nao.
m llef oere inne krk den zeen weer dao.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARGARITA
Tekst : Koos Snijders - muziek: Jo Deusings
Uitvoerenden (*): Breultaler


Dnkere auge van mien leechbroen Margarita.
Dnkere auge en det gitzwarte haor.
Ze lokke e-der-ein nao de fiesta.
Klein duvels maedje van net gein twintjig jaor.
Diej dnkere auge blinke op de fiesta.
Margarita mit hr lank glanzendj haor.

Refrein (2x):
Maragarita, kiek nao baove, nao de sterre.
De helder' heemel, 't heelal is van satien.
Twee donk're auge, net onger de sombrero,
kieke mich aan, in de maonesjien.
Fluwele auge, net onger de sombrero,
vlamme wie vuur, in de maonesjien.

Nemes zal, mien waeg nao dich versjperre,
nemes wurp, ein barricade op.
Want vanaovend danse veer onger de sjterre.
Margarita, doe sjpeelse donderkop.
Dien donker auge blinke op de fiesta.
Margarita, ich ren hals-euver-kop.

Trompette sjalle, de aovend is gevalle.
Margarita sjnap mich vas en dans mit mich.
Niks of nemes, kent mien druim verknalle.
Margarita, veur dich ben ich gezjwich.
Dien donker auge blinke op de fiesta.
Ich zet mien kaarte, allein nog mer op dich.

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282
* cd 2000 : Diverse artiesten - "Vastelaves Virus" - Telstar TCD 10227-2HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT EIN BIETJE SAMBA
1999/2000 nr.1 : Teks & meziek: Paul Caelen & Lars Grispen
Oetveurende: Sociteit Sus Scrofa
midi

As ich meziek heur, kump ut bie mich op,
ut blood begintj te kroepe, stiegt mich noa de kop.
Ken neet blieve sjtihil stoan, mot beweage goan,
de veuheutt sjtoan neet meer sjtil, dansen is waat ich wil.
Van al det beweage, sjweitste toch zoezear.
Ich mot noe noa de tap toe goan, veur eun ptje bear.
Maar zo wiet koam ich neet, doa kump alweer un leed.
De veut sjtoan alweer neet sjtil, dansen is waat ich wil.

Refrein:
Mit 'n bietje samba, en 'n biejte Salsa,
zoeals de Aester op de playa.
Det is zo lekker, ich dans sjteeds gekker
mien veut danse doar de Aester nach.
(Alleen 3de keer)
En al die zorge die zeent veur morge,
weer danse de hiel nach. Oeh.

Mit al det danse op die grote vloer,
koam ich dich doa teage, stong stief wie ein moer.
Ich kos mich neet beweage, woard geliek verleage.
De veut sjtoan noe wal sjtil, ich weat noa waat ich wil.
Doe zoags mich doa zo onbeholpe sjtoan,
paks mich bie 't hendje, ich mos maar mit dich goan.
Veer vlooge euver de dansvloer heer, dronke 'n ptje beer.
Ich veul mich toch zo good bij dich, doe heurs geweun bij mich.

Weer trekke noe al joare, mit de meziek mit.
Weer danse door de zaale, doa zitte weer neet mit.
En as der Aester mit wilt doan, dan mot' ver noa de plats,
noa dea voegel oppe stek, want die zint toch raadgek.
En aoch bie de Aester kunt ut bie op,
ut blood begint te kroepe, stiegt hun noa de kop.
Ze kenne neet meer sjtil sjtaon, ze motte bewaege goan.
De veut sjtoan neet meer sjtil, dansen is waat ich wil.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAO ST. TROPEZ
Limburgse tekst: Koos Snijders - arrangement Arno op den Camp - orginele nummer: " He, heyo "
Artieste (*) : De Breultaler


Refrein:
Hey-he-jo, Hey-he-jo, Hey-he-jo, Hey-he-jo

Ich gaon mrge nao Frankriek, richting Middellandse Ziae.
De kmmendje waeke brng ich door in Saint Tropez.
Dik doezendj kilomaeter, det is gein bezwaor.
Rendez-vous mit Juliette m t halfjaor.

Op de Harley Davidson door Frankriek, brueudje Brie, glaeske Ros.
Slentere langs de have mit Juliette in Saint Tropez.
Dik doezendj kilomaeter, de motor is startklaor.
Rendez-vous mit mien brunette m t halfjaor.

Zie haet pas noch gesjreve, det se planne haet mit mich.
Ich laot mich verrasse, druim van hr knap gezich.
De kuulkes in hr wange, dae glimlach van plezeer.
Juliette, nog twiae daag wachte en dan bn ich dr weer.

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCHTENDHUMEUR
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Bsse wakker, bsse wakker, bsse wakker, bsse wakker.
Bsse wakker vr 'ne nuuje daag, 't Is tied de wkker lp aaf.
'ch Bn nog zoea meug, zoea meug. mer nger stuit de kffie al klaor,
det maaktj ein hiel deil weer good ... good, toch aaf en toe is 't neet te doon,
zaktj dich de mood inne sjoon, in de sjoon, neet te doon.
Van det lekker werme bd nao de doesj,
det ieskaoje water, dao op dien snoetsj.
Det is toch hielemaol niks zoea vreug,
den bn ich zoea ntzettend meug.
Ich kroep weer trk in mien bd.
Ich weit 't stuit mich neet net, mer dnk mer zoea:

Elke vrouw, elke man heat waal ns las d'r van ochtendhumeur, humeur, humeur.
't Kmp allein 's mrges vr, det rotte ochtendhumeur mer gein gezeur, gezeur.

Wear noe wakker! Wear noe wakker, km oet bd.
Mer ich knoter, mer ich knoter, 't is neet net.
Tt ein oer of twellef bn ich oet deens.
Hoofse mich neet aan te zeen.
Esse mich vr dae tied get vreugs,
zgk ich niks, bn ich meug. Ochtendhumeur.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OH LA LA
Limburgse tekst: Ton Nizet - arrangement: Theo Collaert - orginele nummer: " Oh la la "
Artieste (*) : De Breultaler


Waat kntj gebeure, Oh la la la.
Nae, geer mtj neet zeure, Oh la la la.
Laef znger zrge, Oh la la la.
De res, det kumptj mrge, Oh la la la
t Get good of dr naeve, Oh la la la.
Jao, zuoa is t laeve, Oh la la la.
Moog t anges ns kmme, Oh la la la.
Haoj dich den van de dmme, Oh la la la.
Preuf eine kiaer, drnk ein glaas beer,
den geit t baeter steeds weer.

Refrein:
Oh la la, Oh la la, weer gaon draan, det hueurtj geer auch, jao !
Oh la la, Oh la la, km det ich uch hueur, km zngtj.
Oh la la, Oh la la, hae en het en dich en doe dao.
Oh la la, Oh la la, want geer wtj det t get brungtj.

Laef wiej in druime, Oh la la la.
Doe wils niks verzuime, Oh la la la.
Stop toch mit klage, Oh la la la.
Begintj t te dage, Oh la la la.
Preuf eine kiaer, drnk ein glaas beer,.
den geit t baeter steeds weer.

* cd 1997 : De Breultaler - "Jonk, en Blondj" - Jos Laumen Limbo Music - 5521282


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OMA
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Mien oma diej is verleje aan ein verdosis chocoladebnbns.
Weer vnje hr gister biej s achter, op hr favoriete plek achter de "rododendrons"

Oma, oma, es geer neet zoea hetj gevreate,
den hejtj geer hiej noe biej s gezaete.
Oma, oma, waat doontj geer s toch aan.
Weer staon hiej noe gans allein te trille op oos bein.
Weer weite neet wohaer, oma laot s neet allein.

Weer hbbe s gister al gehouwe m dien oer en m de res van dien bezit.
Vandaag gaon weer mit spanning kieke waat t'r noe nog in dien geldjkisje zit.

't Groeate moment is aangebraoke, de sltel weurt noe in 't slaot geduudj.
Visioene van riekdm kmme baove, waat zit t'r in die kis, weer zeen benuudj

Bunkes, bunkes, bunkes, bunkes, bunkes vanne kffie vanne btter, vanne Spar.
Bunkes, bunkes, bunkes, bunkes, bunkes van 't tenke, vanne greunte, van mlkboer ome Har.
Ein tegoedbn vr eine kier vr niks op 't sjipke wie det nog hiej oppe krmes stng.
Geine lap van doezendj of ein sjnipke miene leve hemel, miene leve jng.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT EINE SJAELE ZEIVER
1994 nr.1 : Teks: A.Erriu, F.Theunissen & M.Dirchs - meziek: M.Dirchs

Ich hb get hure zegke, d'r geit hiej ein geruch.
Ich haop det 't neet waor is, de raod geit oppe vluch.
Mit vastelaovendj ski..., ze wille oet 't landj.
Waem haet die ellef gek gemaaktj, waat is hiej aan de handj ?

Refrein:
Waat eine sjaele zeiver, waat eine sjaele kal !
Waem geit noew nao de wntjer-sport ? Hiej in Ech, dao is 't bal.
Waat eine sjaele zeiver, ich gaon nog neet eweg,
want mit dees vastelaovesdaag blief ich lever in mien Ech !
want mit dees vastelaovesdaag blief ich lever in mien Ech !

Ze zoewe s'nachs vertrkke, den kos det neemes zeen.
't Drp loog nog te slaope wiej de bs verdween.
De waeg woor neet te vnje, waat waerdje dao gekaldj !
Ellf nuuje routes, richting Bhmerwald...

Ze bleeve mer aan't vaare, dao koom niks van terech,
Ze Hawwe ein gedachte.., weer wille trk nao Ech !
D'n optoch woor aan 't trkke, ze woore js op tied.
De raod verkldj op latte, waat hawwe ze 'ne spiet !!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT ZEASE MICH DEN NOE ?
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Waat zaese mich den noe? Is det waor of is det gelaoge ?
Wo wtse det den van ? Waem bsse det den gaon vraoge?
Noe bruk mich toch de klmp, det hb ich noeats gewete.
Noe bn mer gauw stil, want es t'r 't huert den veult dae keal zich besjete.

Zgk msse noe 'ns loestere nao waat ich hb gehurdj.
Dae vent van biej s naeve, dae keal dae is gesturdj,
want waat dae gisteraovendj laat weer haef gedaon;
Dea is in zien bloeate kntj, boete gaon staon.

Waat ich noe weer hb gehurdj, det is ierlijk neet gelaoge.
De oojevaar dae kiendjes brunk is gister langsgevlaoge.
Eine poeat gebraoke, det is gein vreamdje zaak,
want de vrouw van mich die vrif altied greun zeip op 't daak.

Zgk wtse waat ich loos, vandaag inne gezt,
de paus dae is aan 't kieke vr ein nuuj twiepersoeans bd.
En mit ein bietje oefene, en nogal get gedldj,
vuntj 'r hiej of dao nog waal get waomit zien bdje weurt gevldj.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEER GAON NOG LANG NEET HEIVES
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Weer hejje 'n s weer opgepak en zchte ein stmmig kefeeke.
Efkes znger gehakketak aan de tap neergestreke.
En jus wiej 't gezellig woor, reep de kastelein:
"Jnges tied vr de lste runj". Weer zagte teagenein:

Weer gaon nog lang neet heives, de aovendj is nog lank.
De tent geit nog neet sloete, ich woor vanmiddig nog biej de bank.
Bestl mer get te drnke, ein pilske of get fris.
't Kntj nog effe doere vr de aovendj aafgeloupe is.

De kastelein woor ram van slaag reep: "Jnges zoea kntj 't neet langer,
mrge is 't weer hiel vreug daag en ich hb geine vervanger".
't Woor nog gaar gein twellef oer, weer wore net op waeg,
en repe "Jng gank mer nao bd, weer geaven 'm ein veag !"

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEG VAN ECH
2001/2002 nr.1 : Teks: ZH Neut Zat & Marcel Dirchs - meziek: Marcel Dirchs

Refrein:
Gans Ech, det stuitj noe rech, om te sprnge en te danse.
Gans Ech, det stuitj noe rech, om te lache en te sjanse.
Daorom znge weer terech, weer zeen gans weg van oos Ech.
En dt meine weer oprech, weer zeen gans weg van oos Ech !!!

Ich bn al jaore weg van Ech, mer drie daag kom ich trk.
Den is 't vastelaovendj hie, det vier ich aan ein stk.
Es 't den asgoonsdig is, pink ich e trnke weg.
Ein werm geveul det num ich mit, want ich bn weg van Ech ....

Mien Ech is aan 't verangere, 't is de moderne tied.
't Drp, zoea es 't oatj ns woor, zeen weer noe bienao kwiet.
't KIesterke, de moutfebrik, de aoje sjoeal is weg.
Mer oze vastelaovendjgeis, dae geit noeatj weg van Ech ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WTSE WAAT
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

't Woor eine kaoje zndigaovendj,
't woor nog vreug en ich hej niks te doon.
't Woor zn drie veer weake vr de vastelaovendj.
Ich zei: " 't Bste vrouw !" en ich pakdje mich de sjoon.

Refrein:
Want wtse waat, wtse waat, wtse waat,
't weurd laat en ich gaon vanaovendj weer op paad.
Wtse waat, 't mt snel want wtse waat.
Mrge is 't missjien te laat.

Wiej 't kiene gisteraovendj aafgeloupe woor,
zei Truuj: " Ich bel 'ns effe op nao hoes.
mdet ich al drie weake achterein verloor,
mt ich nog effe weg, en ich bn nog lang neet toes !"

Jan dae woor neet good, Magere Hein dae koom 'm haole,
en dae zag: "Jan, km doe mer mit mich mit."
"Mer in de hemel is toch gaar gein beer" zei Jan, zien auge straoldjen,
"Ich mt nog effekes de kroeg in, km mer mit."

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WILSE GET WAERE
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Wilse get waere, bsse al get.
Laot van dich hure, mer wiej duise det.
Mit spele op straot, vr de dr van V&D,
weurse noeats eine beroemde, kmse noeats op ein CD.

Refrein:
En znger CD-ke hbse gein nivo,
en kmse noeats oppe radio.
En znger CD-ke hbse gein nivo,
en kmse noeats oppe radio.

Wilse get waere stlse get vr,
klop den mer ns biej Beppie oppe dr.
Geaf hr den dien bendje, en hb effe gedldj,
den zrg Beppie d'r waal vr det dien CD-ke weurd gevldj.

Wilse get waere, sprng inne trein,
en sjd die boys van "Zuid" 'ns flink doorein.
Laot ze den mer hure det auch diene meziek,
mit dien platgeznge tekste de ether verriektj.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZAATE HERMENIE
1997: Teks & meziek: Henk Hover
Oetveurende: Averegs (*)

Refrein:
Hei msse kieke wiej die laupe,
det is de zaate hermenie.
Gein geldj om instrumente van te kaupe,
dus de hllef die lptj 'r mer get biej

Ome Harie van hiej neave mit ein vaat vr de boek,
det 'r door d'r op te houwe es dikke trm gebroektj.

Kns gein blome water gaeve, want de gieter dae is kwiet.
Sjeng dae lp dao op te blaoze inne optoch al dae tied.

Stuit dich moder inne kke znger dksel oppe pan,
want die hange mme nak van mien jngste zster An.

Oop en oma aete drie daag broead gesop in Appelsap,
want hun tenj zeen kastanjette in de henj van oze pap.

* cd: Averegs - " Oetgebreidj " - Marlstone Recordings BV - CDL 9810


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME