HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BUCHTER MEADJES
2000: Tekst: Guus Duker, Rob Leufkens - muziek: Rob Leufkens
Oetveurende: Zate Hermenie De Plkbokse


De vastelaovend tied is weier dao in 't Louverriek,
is weier dao in 't Louverriek, is weier dao in 't Louverriek.
Doe hrs noe weier op de sjtraot de carnavalsmeziek.
Dat is veur os in Buchte d' allersjooanste joares-tied.

Refrein:
Hie sjtaon de Buchter Meadjes, en geer zeet, veer zeen neit mis.
Veer wille os amusere, dus hauw veer same op die kis.
Veer zeen noe neit te hauwte en gaon dus drie daag achterein.
En wat auch moag gebeure, veer blieve al die daag bie-ein.

Veer kleie os die daag es clown of loupe es auwt wief,
loupe es auwt wief, loupe es auwt wief.
't Gezich zit vol mit kleure en de hoare, die sjtaon sjtief.
Zo trek veer mit die daag en houpe dat geer bie os blief.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BUCHTER WALHALLA
2005/2006: Tekst & muziek: t Keuninklik Auwt Viefde

In Buchte veurt eine rare boat
Mit eine groep derbie, versjrikkelik groat
Vikinge hie in t Louverriek
Danse en znge op hun eige meziek

Hauwt de vrouwluuj in de gate
Want die vikinge, det zeen nate
Alles wurt door s genmme
Kiek goot oet, de vikinge kmme!

Refrein:
Weer trkke drop oet mit hil vl beer!
Wat dach gr anges, hie zeen vr weer!
Vikinge, 3 maol alaaf
t Vaat, det is weer aaf
Vikinge, Buchter Walhalla

Paul en Wilma zeen noe de baas
Mit die drie dol daag gaeve zie gaas
Road, gael en greun, hun aorlogskleure
Fis noe mit, wat knt s gebeure?

s jeugprinsepaar, wae hej det verwach?
Ze sjprnge rndj tot laat in de nach
Ze dnke den, wat gebeurt s noe?
De Wieze Raod die lach s toe

Plundere en rouve, det geit get gaeve
Hout uch vas, vrees veur uch laeve
Buchte 5 is op t aorlogspaad
Riet aan de tap, t wurt weer laat

Muus in de bks, de pan oetlekke
t geit m niks, wat knt s det verrkke
DIN, THR en angere GDEN
Veer hbben allemaol dikke heuden

Vikinge
(15x) ... weer gaon noe fiste!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOUVERMENKES
1982: Tekst: iemand uit Grevenbicht - muziek: ?

Alle Louvermenkes vieren karnaval.
drie daag in den olie, drie daag sjle kal.
Mit get auwe klore en 'n ptje br,
brnk de vastelovend Buchte vol plezr.

Refrein:
Veuroet, lat gon, te sjtil is niks gedon.
Vastelovend, wat 'nne lol, 't Louverriek is drie dg dol.
Alles zunkt en sjprunkt waat sjprenge kan,
det is..... de Louverman.

Alle Louvermenkes zeen noe weer kontent,
mit de Louverwiefkes zeen ze weer prezent.
Gon vr s verklije en make veer dan sjpas,
in 'n kamezulke en in einen auwe jas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOVE PE REET
2006/2007: Tekst & muziek: 't Keuninklik Auwt Vifde

Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Lo, lo, lo, lo, love pe reet,
Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Lo, lo, lo, lo, love pe reet,

Vandaag, Buchte vief geit aan de gang,
mit ein leedje, sjle kal en danse aan die sjtang.
En de klere, zeen vandaag neet raot, gl, greun,
veur de leefde, rose klere zeen dan gewen.

Refrein:
In Buchte is de br weer los, baby,
t Louverriek is dan de klos.
Weer znge, weer zoepe, gluifs het neet, baby,
same in de love pe reet.

De Wieze Raod, kiek goot om zich bie,
es polonaise kump, sjoere zich sommige die prie.
Flink gefes, gans Buchte op de bein,
mer noa drie dolle daag, denk drm, die batse tgenein!

Oh, weer vnge het cool, oh,oh.
zze prins is Roel, oh, oh.
Pak Linda op de moel,
Gitaarsolo
Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Lo, lo, lo, lo, love pe reet,
Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Lo, lo, lo, lo, love pe reet,

Muus in de bks..
mit zaole debie..
Muus in de bks..
mit zaole debie..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MOMMEGEZICH
Teks & meziek: Elly Fitting-Cramers

Ein mommegezich, noe gluif 't mich, det pas toch jederein.
Ze zeen in alle maote, veur groat en oug veur klein.
Ze kieke waal ens dreuvig, mer meistal toch komiek,
en zitte allemaol vas gemaak aan ein sjtkske elastiek.

Refrein:
Wo is mien mommegezich, ich zeuk 't efkes op,
en zet 't mit de vastelaovend op de kop.
Drie daag zeen ich alles road, geel en greun,
mer essjelegoonsdig kiek ich toch mer weer geweun !

Mit vastelaovend is d'r van alles hie te doon.
D'n eine lp es pater, d'n angere es kloon.
Ein heks of eine indiaan, 't is toch gans egaal,
dao pas altied ein mommegezich, al kik det soms get vaal.

Nao drie daag hoempa teterete zit 't al weer d'r op,
den pak ich mich 't mommegezich mer weer van miene kop.
En mit ein sjtkske in de kraag, denk ich mit veul plezeer,
't mommegezich det pak ich mich 't volgend jaor mer weer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MUUS IN DE BKS MIT ZOALE
2004/2005: Tekst & muziek: 'T Keuninklik Auwt Viefde
Zang: Ut Keuninklik auwt viefde


Veer sjtaon hie in ut Louverriek
Alaaf, Alaaf
En maake ze eige meziek
Alaaf, Alaaf

Kim en Jeroen die hbbe de mach
Aha, Aha
Ze rotzooie gaer tot laat in de nach.
Aha, Aha

Refrein:
Laot s noe mer tovere.
Veer zulle uch hertje verovere
Mit ze lange toversjtek
Maak v'r uch knettergek
Hocus pocus znge veer
En waggele allemaol op en neer
Oet ze hood dao kump ein leedje.
En tovere dit ceedeetje.

De raod haet muus in de bks.
Mit zaole, Mit zaole
Laot ens gaon en bring s beer.
Gank haole, Gank haole

Buchte 5 trek de optoch lank
Mit vl plezeer
Fristi, cola en angere drank
En beer, vl beer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME D'R OP OET
1998/1999: Tekst: Guus Duukers & Rob Leufkens - muziek: Rob Leufkens
Zang: Zate Hermenie De Plkbokse


Refrein:
De vasteloavend is weer aangebroake
v'r veule 't koake, hawt uch vas
V'r zeen tot esjelewoonsdig neit te sjtoppe
En v'r goan noe weer ganse daag
En v'r viere 't dus same, en v'r viere 't mit uch
En v'r viere 't mit bloaze, doa kent g'r noe op roaze

De daag van lol en sjpas die zeen noe wee doa
Dus pak uch vas en sjoenkel os sjnel achternoa
't Maak os ech niks oet, mit vrouw, hondj en poet
Kom same d'r op oet

V'r sjtoan van 's murges vreug ot midde in de nach
Mit alle Plkbokse muzikaal op wach
't Maak os ech niks oet, mit kleurkes op de sjnoet
Kom same d'r op oet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND 2008 BUCHTE
2007/2008: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: t Keuninklik Auwt Viefde


Mit vastelaovend gaon weer op paad
en sjtaon noe hie in vol ornaat
Ies of sjni, vr zeen weer ummer debie
Weer blieve neet gaer boete sjtaon
en wille noe nao bnne gaon
Mer waat noe, bie Centraal is toe?!

Refrein:
Vastelaovend, det viere weer in Buchte (Buchte-Buchte-Buchte-Buchte)
Same maak v'r sjpas in 't Louverriek
Mit 't Viefde gaon v'r hie noe fiste (Biste-biste-biste-biste)
Drie daag langk laeve weer van beer (Beer, hil vl beer)
en zgke weer Alaaf, hie zeen v'r weer (Buchte 5)

Nuuj lampe langs de sjtraot
Eine frisje wndj in de raod
Mit 14 man, dae polonaise dae kan
De aaftrap woort door s gedaon
'n Nuuj tradisie is ntsjtaon
In de Bar, trkke weer die kar

Vastelaovend, fiste, biste, Buchte 5, ALAAF


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER VIERE KARNAVAL
1998: Tekst: Guus Duukers & Stan Rubisch - muziek: Fer Somogyi
Oetveurende: Zate Hermenie De Plkbokse


In Buchte viere veer karnaval, zo wie zich dat geheurd.
't Anker, Bar, caf Central, komme alle aan de beurt.
En heivisj goan dat doan veer neit, dat is sunj van de tied.
Veer woane in 't gemeinsjapshoes en doan dat zonger spiet.

Van klein tot groot, van jonk tot auwt, sjteit jederein paraat.
De wieze road, Jong Nederland verzurge dreug en naat.
Auw wiever-, kloone-, knjerbal, de sjtemming die is doa.
't Prinsepaar sjteit op de theek en zingk dit leidje noa.

Of Louverman of Louverwief, dat is toch gans egaal.
Mit karnaval dan sjprke veer bie s dezelfde taal.
Es deensdig dan wer op de mert s Berbke de loch in geit,
dan zeng 'veer door de traone her nog eine keer dit Leid.

Refrein:
Veer viere karnaval, van 's-murgens vreug tot in de nach.
Veer viere karnaval, totdat 't sunke eine gooje murge lach.
Veer leave ... toch maar eine keer, wat ooit 'ns woar dat kump neit meer.
Dus blief doa noe neit sjtoan, veur dat gr 't wt is't gedoan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME