HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


3x ELLEF
1996/1997: Tekst: Joost Nacken - melodie: "Glory, glory, halleluja"
Zang: C.V. de Beerbök


Refrein:
De Beerbök viere drie keer èllef.
De Beerbök viere drie keer èllef.
De Beerbök viere drie keer èllef jaor,
en ut ganse durp duit mit.

De kleure blauw en gaèl veur alle miense groot en klein.
Vastelaovend viere vanne Berg toet an de Sjtein,
duis-se mit zien alle, want dèt kin-se neet allein,
dus gaef 'm mèr un vaèg !

Vlorp doe bös mien dörpke, jao, dèt zinge veer al lang
Markoeve en Doale doon auch mit met dit gezang.
Veur Kaiser en de Meru zeent veer helemaol neet bang,
dus gaef 'm mèr un vaèg !

Vastelaovend viere, jao, dèt zit os in ut blood.
Kiek mèr ins nao òs, want veer zeen auch vol gooje mood.
Drie-en-dertig jaore en ut geit nog aeve good,
dus gaef 'm mèr un vaèg !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


11
2002/2003 nr.1: Tekst & muziek: Roel Maessen

Refrein:
Elluf, dan waer ich gek in de kop,
Heur ich elluf, dan geit 't lo(o)s hiej in Vlorp,
Elluf, dan waer ich gek wiej ein raad,
Heur ich elluf, dan zeen veer allemaol weer zaat

Luuj, geer zit hiej noe biejein, en alles geit wiej eine trein,
Mit carnaval is det normaal, al sjaerse dig noe kaal,
Elluf jao dao geit 't om, ge-äöpend door de dieke trom,
Op twee keer elluf begosjte veer, weer mit ein putje beer

Elluf, luuj wat zeen veer hiej, jidderein dae kiek zo bliej,
Det kump aug door det putje beer, maar der sjpeelt hiej meer,
Want ein en ein det is gein twee, gein pilske maar ein ganse tree,
Mit carnaval dan wird 't laat, en waere veer weer zaat

Elluf is det gek getal, van ozze Vlorpse carnaval,
Op elluf sjlaon de sjtup weer door, en zinge veer maar door:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF, ALAAF, ALAAF
Tekst: Fanny Schmitz
Zang: Fanny Schmitz & Mieke van Soest


Refrein:
Alaaf.........alaaf.........alaaf,
allemaol achterein.
De polonaise is 'n gek gedraaf,
van 't klooster toet de stein.

Veer hie zint va Vlorp, veer zeent hie thoes,
hie sjteit ös café, hie woont ös mam.
Auch de Roer, die kump en geit door Vlorp,
dit dörpke is van ös allein.

Midde in 't dörp, dao is de mert.
Meibaum en auch kirmus zint hie good.
Gitsjtap, sjtatie en de Rothenbach,
det heurt allemaol bie Vlorp.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALTIED OPNUUJ
2000/2001: Teks & meziek: Pieter Zeelen
Zang: Marcel v/d Hurck


Hob geer det noe ouch es ’t as-woonsdaag is ?
Dan is ’t bontje sjpeel alweer veurbiej.
Hob geer det noe ouch as ’t dan euver is ?
’t Waas heel sjoon, maar noe is ’t veurbiej.
En dan mosse wachte toet ’t volgend jaor,
dan begint ’t weer van veur af aan.
’t Pekske kump weer oet de kas en dan begint ’t weer.
Doe nums dich veur ich gaon weer duchtig draan.

Refrein (2x):
Altied opnuuj kump weer de Vastelaovestied.
Altied opnuuj is ’t weer tied.
Altied opnuuj zeen weer die zorge van de baan.
Doe geis te keer, krek wie ein bees.

Eder jaor kieks doe nao die drie daag oet.
De res van ’t jaor bos doe heel sjtil en braaf.
Maar as ’t zo wied is sjminks doe ein gekke sjnoet,
dan gaon de remme los en dan reupse weer ALAAF.
De sjoonste tied van ’t jaor is de Vastelaovestied,
de tied van gekke teun en heel veul sjpas.
Dus blief neet zitte aan de kantj en laot dich lekker gaon,
want doe wits, as-woonsdaag is ’t sjpeel gedaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BAH, BAH, WAT IS BEER TOCH VIES
2001/2002 : Tekst: Wim Brouns - muziek: Wim & Wim
Zang: Wim & Wim


In de luier kroependj, kreeg ich ’t al met.
De pap en de mam s’mörges nog neet fit.
Ze haaje pien inne kop, doa sjeet ich nieks mit op.
Het bleek ut woor eine kater.
Det weit ich... det weit ich.
Det weit ich... det weit ich.
Det weit ich veur noe en later.

Refrein:
Bah, bah..., bah, bah, waat is det beer toch vies.
Bah, bah..., bah, bah, ut bringtj os van de wies.
Bah, bah..., bah, bah, waat weer auch doon,
vasteloavendj viere det blief sjoan.

Weer zeen get oajer, auch pap en mam.
De luier is weer vol, doa weit ich alles van.
Noe heb ich pien inne kop, doa sjeet ich nieks mit op.
Het woor dae zelfdje kater.
Noe drink ich..., noe drink ich.
Noe drink ich..., noe drink ich.
Noe drink ich allein mer water.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BEER EN PLEZEER
2001/2002 : Tekst: Erik Grachten (Raad van Elf) - melodie: "YMCA" (The Village People)
Zang: Raod van Ellef van de Beerbök oet Vlorp


Beerbök, heb geer auch zoveul zin ?
Ich zèk Beerbök, doot geer mit as ich spring ?
Ich zèk Beerbök, veer gaeve noe gaas,
en grie-pe noe nao ut glaas.

Beerbök, dit is mer ins per jaor.
Ich zèk Beerbök, zit geer noe der veur klaor ?
Ich zèk Beerbök, blief toch neet zolang thoes,
en maak noe maar ins ein voes.

Refrein:
Beer en plezeer, dees daag wille veer beer en ple-zeer.
En veer blieve hie en veer drinke os get,
en veer hebbe dolle preet (prè-het).
Beer en plezeer, dees daag wille veer beer en ple-zeer.
En veer blieve hie en veer drinke os get,
en veer hebbe heel veul pret(prè-het).

Beerbök, loester noe ins nao mich.
Ich zék Beerbök, joa doe en auch ich.
Ich zék Beerbök, vergaet al uch sorg.
en fees noe mit os mit (mi –hit).

Beerbök, allamaol same biejein.
Ich zék Beerbök, det is toch hartstikke fijn.
Ich zék Beerbök, kint geer os auch verstaon.
Loat uch noe maar ins gaon (gò- hon).

Jao luuj, maak het noe neet te bont.
Ich zèk jao luuj, hou dien vrouw oppe kont.
Ich zèk jao luuj, kiek toch neet oppe oer,
en spring noe op die vloer(vloe-hoer).

Nae schat, veer gaon neet nao hoes.
Ich zèk nae schat, wat mos se noe thoes.
Ik zèk nae schat, hie is 't toch fees,
en dans noe maar mit mich(mi-hich).


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BEERBÖKBLOES
2001/2002 : Tekst: Janine Küppers e.a. - melodie: De Kabouterdans
Zang: Les Miserables


Ut begin det is d'r weer, vastelaovend kumt d'r aan.
Doot allemaol mit os mit, want veer goant d'r flink teagenaan.
Same mit de Road van Elf, goan veer de recepties aaf,
drinke veer veul glaze wien en danse op alaaf.

Refrein:
Vasteloavend is de tied, dao van krieg se geine sjpiet.
Verkleid as dwerg of piraat, danse, sjpringe veer toet laat.
Gank noch lang neet noa hoes, want dit is de "Beerbökbloes".

Hei Beerbök, loat Sjuppe 3 maar uns toes,
want veer hebbe dit joar de Beerbökbloes.
Veer, veer, veer, joa, joa, joa.
Auch de dans dae heurt d'r bie, kiek maar good want veer zeen hie.
Zing noe allemoal mit os mit, want dit wurdt unne hit.

Alla luuj, sjpring uns in ut rondj... en drej uns mit de kontj...
En auch die veut van de grondj... en ich dan ?... hout doe maar diene mondj...
Bök, laot det beer maar sjtaon, laot euch noe uns lekker gaon.
Staot dao noe uns neet zo sjtief en sjmiet uns mit det lief.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOEM, BOEM, BOEM !!!
Tekst: ? - muziek: Jo Douven
Zang: Roel & Ruud Maessen


Refrein:
Boem, boem, boem, wat is det wat ich heur ?
Boem, boem, boem, ein trom die ich dao heur.
Ze is heel groot, ze is heel diek, en euveral mak ze meziek.
Boem, boem, boem, wat is det wat ich heur ?
Boem, boem, boem, ein trom die ich dao heur.

Die ganse vastelaovesdaag, dan is die trom paraat.
Ze sjleit de sjtumming der good in en wird geine aovend zaat.

Doe kins ter hel op houwe en aug nog in de maot.
Wie heller, wie leever, os trom die wird noots kwaod.

Veer kinne heur neet misse, die dieke trom van os.
Want mit det groote dink geit ’t pas richtig loos.

Kump de trom nao binne, laot ze den gauw door.
Heur ze höre eerste sjlaag, zingk jidderein in koor...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOEREMOOS MIT WORS, VASTELAOVES KLOS
2003/2004: Tekst: Sjoon Kloote & Bert Adams - muziek: Bert Adams
Zang: Sjoon Kloote


Refrein:
Waat haes ze tag ein hutje,
doe en ich
Ein greune en eine rooie,
ich haai van dich
Veer same in dae kaetel,
dao-is get loos
En as 't vuur dan dronger geit,
dan kries ze boeremoos.

Haarie sjei oet jong, don tag neet zo gek.
Blief oet dae kaetel, heur wat ich dich zek
Hae blief maar aete, ooijesaus mit poor
Sjpruutjes mit moere, kiek hae it mer door

Marie kiek noe oet, doot-sjnel dae diksel toe
Angers dan waers se, nag dieker as ein koe.
Ze kosj 't neet laote, selderie ze gaar
Daodoor blaoze, wie in-oos fanfaar


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOK
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: CV de Beerbök


Mit vastelaovend zote ver de bok op eine paol, det waas jidder jaor.
Van ellef ellef toet esjgonsdig sjtong dae dao, net wie jidder jaor.
Ozze bok dae kiek toch waal get raar, want ziene paol is weg.
Joh ein dink det sjteit vas, dae paol wirde verkas,
de bok is noe van sjtreek en lup get oet de pas.

Mejaar, mejaar, noe sind veer de sigaar.

Waem haet de paol vanne platz gehaold, tis ongelaoge, det mosj neet moge.
Waem haet de paol vanne platz gehaold, platz gehaold.
Want ein dink det sjteit vas, dae paol kwaam good van pas,
dae bok van os dao baove waas in ziene sas.

Veer wete neet woe haer mit ozze bok, want dae paol is weg.
De prinse vinge det probleem toch gaar neet erg, hae kump dao inne haof.
Dao kin der graze det bevilt um good, hae veult zich dao zo toes.
De bok veult zich noe vrie, beer Beerbök zeen veer blie,
veer hebbe noe ein sjtandbeeld mit un lamp d' r bie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R ZIT EINE KOJBAOJ IN DE KAMER
2002/2003: Tekst & muziek: Arnold Wassen
Zang: Hannen & Alt


Refrein:
D'r zit eine kojbaoj in de kamer....
En daonaeve eine roje indijaan,
En eine kloon mit eine laevesgrote hamer....
Dae rent dao achteraan....
Laot de kinjer zich mer lekker ammezere,
Det zeen ich lever es "Den Haag vandaag".
Want de humor mot regere, mit de vastelaovesdaag.
Want de humor mot regere, mit de vastelaovesdaag.

"Moder moge veer os al gaon sjminke?"
Waas de vraog van ozze aajdste zoon.
Mer waat 't waert, dao motte veer nog euver dinke....
Harrie Potter, indijaan, of kloon....
Of waal, ich maak d' r eine kojbaoj van....
En sjtrakkeszinge veer mit alle man....

Man, waat höb ich gister toch genaote,
Wie de kinjeroptoch naeve kwaam.
Ich heurde zinge en neet praote praote praote....
En al kos ich nemes biej de naam....
Ze kriege allemaol de eerste pries....
En zeen 't waerd te waere ingelies....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAS PAS SELECTION
Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Veer zeen van Vlorp,
en hebbe gooie zin.
Veer bringe hie de sjtumming,
en komme lekker d'rin.
As veer den gaon zinge,
is os nieks te dôl,
De luuj die komme springe,
en gaon oet häöre bôl.

El-lef november, begosjte veer,
mit 'n lekker, putje beer.
Want veer mooge, noe weer d'raan,
en gaon daorom, wie 'n banaan.

Hie in Vlorp, dao is 't sjoon,
mit dees daag, is väöl te doon.
Gezellig drinke, aan 't buffet,
veer gaon nag lang, neet nao bed.

Mit de Sjpaarkas, weer op sjtap,
is 't gezellig, jao dan geit 't rap.
Af nao Driek, af bie de Prins,
ich zigk dich weit, wose aan begins.

't Is weer gedaon, dae sjoone tied,
maar van die daag, heb ich geine sjpiet.
Want 't waar, wie altied gaaf,
en veur de litste keer zigk ich alaaf!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAS WAR DAS
1999/2000 : Teks: Roy van der Beek - meziek: ?
Oetveurende: De Eerstelingen


Mien leevelingsbees, det is eine das, dae woont bie mich in de kleierkas.
Zwart mit wit en lange snoet, zo zuut miene das d'r oet.

Ich mot auch mit dae das op sjtap, ich sjooi mit dem gans Limburg plat.
Van 's morges vreug toet 's aovens laat, op zeuk nao ein sjoon dassegaat.

Refrein (2x) :
Was war das, das war das ?
War het eine Adidas of eine Badedas?

Het haet gein zin es ich 'm roop, hae is zo luij wie ein kussesjloop.
Dan lik d'r hie, dan lik d'r doa, ich dink, det ich 'm mer 's broa.

Biezonger daag en es ich vas, dan aete veer gebakken das.
Ich drink mich dan 'n glaeske beer, en das is pas plezeer.

Ich dink nog waal 's aan dae das, en kiek dan in de kleierkas.
dao ruuk 't dan nao dasseplas, und das war das !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE DASSEPAS
2001/2002 : Tekst & muziek: Das Pas Selection
Zang: Das Pas Selection


Refrein:
Deurke aop, sjtap veuroet,
deurke toe, doe kumps neet d'roet.
Dreij dich om, klinkske vas,
dit is dan de dassepas.

Nao ein gans jaor sjtevig werke,
is nurgus meer eine lach te bemerke,
't Wurt weer tied veur meziek en beer,
veur maskers, optoch en nog meer.
Aope de deur nao echte sjpas,
en doot mit os de dassepas.

Ruzie, oorlog, pien en sjtried,
miensje rake allus kwiet.
Aan al dae herrie doon veer neet mit,
allemaol geliek, zjwart of wit.
Kom toet elkaar, pak uch vas,
en doot mit os de dassepas.

't Laeve is kort, geneet d'r van,
doot wasse wils, zo lang 't kan.
Gank reize, trik de wereld rond,
num kinger, trouw en laef gezont.
Bun neet bang, laef eerste klas,
en doot mit os de dassepas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOOT US MER UN PILSKE
2001/2002: Tekst: Roel Maessen - melodie: "Bananenlied" (De Boswachters)
Zang: JCV De Eerstelinge


Op eine doordewaekse daag waerde ’t besjlis,
det veer hie aan mit zouwe doon, en ’t is os auch gelök.
Kiek, det hie noe veur uch sjtaon, veer doon toch goot os bis.
En drinke, det doon veer auch gaer, dao is nieks mit mis.

En veer zegke jao, doot os mer ein pilske, doot os mer ein pilske vandaag.
Geine cassis, geine sinas, auch geine Cola.
In Vlorp dao drinke veer beer, en Cola al jaore neet meer.

Bie de Jeugraod hebbe veer heel vaöl sjpas mitein.
En dao drinke veer neet gaer helemaol allein.
Drinke duisse veur plezeer, det wit toch jidderein.
Daorom zinge veer dit sjtuk, dus doot mer mit os mit.

Noe zeen veer hie bienao klaor, mit dit sjtuk veur uch.
En veer haope det geer det sjoon gevonge heb.
Want den kinne veer hie noe nao ’t buffet haer gaon.
Veer besjtille os dao eine pils, want veer verrekke vanne dorsj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EINE ECHTE BEERBOK
1996/1997: Tekst & muziek: Lei Meuwissen
Zang: De Putzangers m.m.v. Lede fanfare Wilhelmina


Refrein:
Jao, veer viere vastelaovend mit de Beerbök,
det doon veer noe al drie en dertig jaor.
Jao, veer viere vastelaovend mit de Beerbök,
det doon veer noe al drie en dertig jaor.

Kiek op de mert, dao sjteit en bökske, heel erg trots.
Ein bildsje, ech zo sjtevig wie ein rots.
En is 't waer dao boete good of sjlech,
nemes krieg 'm van det plekske weg.

Vreuger waas de Kroekesjtop gans klein,
ouch es Sjeutling sjtòng d'r op zien bein.
Toen ging hae es 'n Eerstelingske door,
noe zingk d'r es 'ne Beerbok in dit koor.

Eine Markoef kump hie dökker in de buurt,
of ein Däölke wat nag effe nao 'm gluurt.
Mer ein dink vingk hae wörkelik neet sjoon:
'ne Uul wat 'm tach sjtiekem pien kump doon.

Hie blieve Beerbök in dit dörpke aan de Roer,
es sjlechter, kapper, hoesvrouw of es boer.
Zie hebbe al eine sjone tied gehad,
daoròm dan veur uch: Proficiat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ELLEF JAOR
2004/2005 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjuppe 3


Al ellef jaor jao ellef jaor zeen veer der bie.
Al weer ellef jaor jao ellef jaor beerbök alle drie.
Al weer ellef jaor jao ellef jaor en geine dae bedank.
Veer viere vastelaovend en veer sjpringe oet de band, ellef jaor lank.

Mit de Beerbök gaon veer gaer op sjtap en doon os zwarte pekskes aan.
Es veer dan aan de tap weer sjtaon, wilt van os weer geine gaon.

Vaak laat op bid en vreug weer droet, det doon veer al ellef jaor.
Tis altied gezellig hie, dus komme d' r nag ellef bie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GANK NOE VASTELAOVEND VIERE
1999/2000 nr.1 : Teks & meziek: Patrick Theunissen

Refrein:
Gank noe vastelaovend viere en sjtil dich neet zo aan.
Blief tag neet toes zitte, laot ins gaon en gank noe draan,
Gank noe vastelaovend viere, det is eine sjoone tied,
Gank noe vastelaovend viere, want dan veul se dich zo riek,

Mit de vastelaovend gaon veer good op sjtap,
Man, doe mos ins weite, die Buk make neet sjlap.
As veer dan weer droet gaon, dan veule veer os good,
want de vastelaovend, dae zit os in 't blood.

Mit de vastelaovend gaon veer oet de bol.
Man, doe ins weite, die Buk is nieks te dol.
As veer dan weer droet gaon, dan veule veer os good,
want de vastelaovend, dae zit os in 't blood.

Mit asjegonsdig, dan zint veer weer kapot.
Man, doe mos ins weite, die Buk komme neet los.
As veer dan nao hoes gaon, dan veule veer os sjleg.
Morge motte veer wirke, wat is det tag eine pech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE IN VLORP
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Eine Ongerein


Op de 11e van de 11e
Vingt 't vastelaovesleave aan
Vlorper luuj kom noe maar same
Dan goan veer d'r teage aan

Vastelaovend vierse same
Zo get duise, neet allein
Sjtumming mosse same make
En daorom zeent veer hie bie-ein

Refrein:
Hie in Vlorp
Mit zien allen
Veer veule, os hie toch zo good toes
Dit is toch 't plaetske
Klein maar fijn, veur jonk en oud

Staek de vlag oet
Kom nao boete
Blief neet zitte, gank noe mit os mit
Deze vastelaovend
Gaon veer 3 daag, lekker same droet

Wilse dich, ins amusere
Kom dan sjnel nao Vlorp hear
In dit drukke sjtamcafeeke
Dao kumpt idderein zo gear

Hie begint de polonaise
Ozze prins dea lupt veurop
En 't wirt hie ech gezellig
Want alles steit oppe kop

Luuj, zing noe mit en maak sjpas en plezeer
Pak uch bie-ein
En dan zinge veer weer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOSSE MIT SADDAM
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Das Pas Selection


Refrein:
Hosse, hosse, hosse, mit Saddam Hoessein,
same achterein, wie eine boemeltrein;
Want auch al haet Saddam den ein houte bein,
Polonaise laupe vingt 'r fijn.

De Selection haet vakantie, maar wo gaon veer haer,
veer haaje neet van kaai, maar waal van lekker waer;
Veer zeen auch gaer get vrouwluuj, sjoon tiete, lekker sjtrak,
dan blief maar ein plek euver, 't sjoone land Irak.

In Bagdad aangekaome, ein kaart gesjtuurd nao mam,
kump eine Irakees aan, ich bring uch nao Saddam",
Dus veer bie dem in 't buske mit gordiene veur de roet,
nao twellef oere rieje, zaet hae: "Hie mot geer droet".

Veer laupe 't palies in, doa ruuk 't neet oké,
Saddam reup:"Effe wachte, ich zit nog oppe plee";
Vief minute later, waar d'r eind'lijk klaor,
"Sorry veur 't wachte, maar dae drol dae loog mich zjwaor".

Veer ging eine drinke, de radio ging aan,
veer heurde de Selection, en keke os 'ns aan;
Saddam zei:"Men geer heurt 't, geer zeet hie populair,
want vastelaovend viere, det doon de luuj hie gaer".

Nao twee maond stevig feeste, kwaam de litste daag,
de Selection moosj nao hoes haer mit ein flink sjtuk in de kraag;
't Aafsjied veel os zjwaor, 't waar 'ne sjoone tied,
maar van os reisje nao Irak, kriege veer nooit sjpiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOEKSKAPEL
de Notekrakers

Refrein:
Hie kump de Joekskapel
mit hongert decibel
veer gaon d'r tege aan. Hey Hey
Ut geit neet hel genog
en geve daorom gaas
veer barste van de log log log log

Joeks en sjpas jao det is pas laeve
det is pas laeve.
Joeks en sjpas det is pas laeve
det is je van het
wat ich dich brom brom brom brom

Vastelaovend det is pas laeve
det is pas laeve.
Vastelaovend det is pas laeve
det is je van het
wat ich dich brom brom brom brom

Notekrakers die make laeve
die make laeve
Notekrakers die make laeve
det is je van het
wat ich dich brom brom brom brom


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEK ZE ZINGEN
1990: de Sjeutelingen (Groep 8 van de Basisschool in Vlodrop)

Refrein:
Kiek ze zingen, kiek ze schwinge, alles sjteit hie oppe kop
Schjeutelinge det zeen veer, de beerbök inne dop
Gans Martinus zink dees schlager heel blie mit
Os eige liedje wird zeker eine grote hit

Bie os op schjoo doa sjteit get te gebeure
groep 1 toet en met 8, geschminkt in alle kleuren
Mit Vlorpse muziek en flink get gooie zin
zinge en schjoenkele veer, drek vanaaf het begin

Kiek doa loape cowbiys, indiane
pirate, eine clown en zelfs twee Mexicane
De allergekste kup die loape hie zo rond
Ze zinge en ze sjpringe en ze make 't goot bont

De meisters en de juffe die zeen gek d'r oet
Eine hood of eine boerekeel, ein naas op heure schjnoet
De taalbeuk en de somme, die blieve aan de kant
Mit de kinger veul plezeer, same hand in hand


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UNNE KUUB ALAAF
1998/1999 : Teks & meziek: Patrick Theunissen & Pieter Zeelen
Oetveurende: Die Mên vanne Beerbök


Refrein:
Alaaf, alaaf, alaaf, ich bön eine Beerbok.
Alaaf, alaaf, alaaf, veer zint die Vlorper Bök.
Alaaf, alaaf, alaaf, hie komme noe die Beerbök.
Alaaf, alaaf, alaaf, det waert eine ongerein.

Es Beerbok bön ich gebaore en det geit der neet meer oet.
Vanne sjleutel toet esjgoonsdig gaon veer drie daag neet nao hoes.
Want vastelaovend doon veer viere en dan zinge veer in koor:
Alaaf, ich bön eine Beerbok en zo geit det dan mêr door.

In Vlorp bön ich getaoge, daoveur gaon ich auch gaer droet.
Mit ein pilske en ein gitsje komme veer dees daag waal oet.
Want vastelaovend doon veer viere en dan zinge veer in koor:
Alaaf, ich bön eine Beerbok en zo geit det dan mêr door.

Mit vastelaovend kom ich toet laeve en dan kin 't neet kapot.
Drie dol daag lache en sjpringe mit ein groot sjtuk inne vot.
Want vastelaovend doon veer viere en dan zinge veer in koor:
Alaaf, ich bön eine Beerbok en zo geit det dan mêr door.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LANG LAEVE DE BEERBOK
Tekst: Bert Adams & Miene Kammeraod en Ich - muziek: Unger-Rostig

De Beerbok is van slaag, heet pien in ziene maag
De dokter dae zeet jong, dit is diene leste daag
Zien naas die is zao road, ocherm dae gooie kloat
Ut zal toch neet zoa zeen, dae Beerbok geit noeuw doad
Mer hae is zoa sterk wie ein paerd
Eine Beerbokjong dae steurftj neet gaer.

Refrein:
Laeftj ooze aoje Beerbok den nog, Beerbok den nog, Beerbok den nog,
Laeftj ooze aoje Beerbok den nog, Beerbok den nog.
Jao---hae laeftj nog, hae laeftj nog, hae laeftj nog
Jao---hae laeftj nog steurftj neet.

En geiter den op sjtap, dae bok steit ane tap
Hae paktj zien medesien, en auch get appelsap
De ganse daag op paad, ut waor al stilaan laan
Det trektj um inne kop, jao al det gerstenaat
Mer eine Beerbok kriegse neet kapot
Auch al heet ter pien in ziene kop

Mer 's morges stong der op, met eine kater inne kop
Noew gaotj mer ane kant, hae mot noew oppe pot
Zien auge road van kleur, ein gezicht wie ein deur
En alles waat t'r zuut, is greun en gael van kleur
En pastoor dae kumtj al met de kwast
Geuftj de zaegel veur de mis alvast... kirkklokke

Koom mer met wae gaon um ins bezeuke
noew kiek ins hie ein woonjer is gebeurtj
Dae Beerbok is gelökkig neet gestaorve
Wae ziingen noew nog eine kieer dit leed


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT DE LUUJ MER KALLE
Tekst & muziek: Bert Adams

Refrein:
Laot de luuj mer kalle
veer gaon noe carnavalle
Laot de luuj mer sjpraeke
laot os ein pötsje braeke
Laot de luuj mer kalle
den zeen de altied braaf
Vastelaovend vier veer
Vlor'rep alaaf !
Vastelaovend viere veer
Vlor'rep alaaf !

In Vlor'rep is weer carnaval
kom pak euch onger-ein.
Gaot rustig ein caféke in
geer zeet dao noots allein
De ober tap mit väöl talent
ein lekker gläeske beer.
Gein gezeiver aan-ne kop vandaag
mer maak get plezeer !

Es Beerbok zeen veer gaer biejein
es dae tied begint.
En jidderein van os duit mit
es t' r mer efkes kint.
En gein gezeiver aan-ne kop
noej lek mich mer-em-maas
Veer zinge noe weer allemoal:
Vlor'rep alaaf !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURG MAAK BLAUW
2001/2002: Tekst: Ton Balendonck - muziek: Evert Smeets
Zang: Roel & Jack Maessen


Os Limburgs landj det maak noe blauw, de kastelein zit in ’t nauw.
In de kelder, langs de waeg, drinke veer de vaate laeg.

De wekker rammelt, wiej altied te vreug.
Doe gluifs ’t neet, ich bun nog meug.
Biej ut sjaere sniej ich mich eine tepel aaf.
Ut morge ontbijt, det is mich te braaf.

In tempo ren ich dan, nao onger toe haer.
Mien vrouw is weg, ich sjpring wiej ein vaer.
Ich roop de buurman, zegk kom veer gan draan.
Kom noe op, kom nao de kraan.

Os Limburgs landj det maak noe blauw, de kastelein zit in ’t nauw.
Laot os nao de kroeg toe gaon, ut is nog neet gedaon.
Os Limburgs landj det maak noe blauw, de kastelein zit in ’t nauw.
In de kelder, langs de waeg, drinke veer de vaate laeg.

Es ich smorges mit mien linker bein op sjtaon,
en aan de moer twee vette spinne zeen gaon,
en de kater mich dan weer aan’t zweeve bringt,
is de daag kepot, mien leef kindj.

Op ut werk dao komme ver auch altied te laat.
Mer oze baas, dae leut os auch kaat.
Ich roop de buurman, zegk kom veer gaon draan.
Kom noe op, kom nao de kraan.

Os Limburgs landj det maak noe blauw, de kastelein zit in ’t nauw.
Laot os nao de kroeg toe gaon, ut is nog neet gedaon.
Os Limburgs landj det maak noe blauw, de kastelein zit in ’t nauw.
In de kelder, langs de waeg, drinke veer de vaate laeg.
In de kelder, langs de waeg, drinke veer de vaate laeg!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MILLENNIUM PRINS
1999/2000 : Teks: ? - meziek: ?
Zang: Roel Maessen


Refrein:
De millennium prins, ich weit det ze 'm kins.
Hae woont neve de deur, zaet os gooie daag.
De millennium prins, waem wit woo ze 'm vins ?
Sjteit der aan de kant, of sjpring ter oet de bandj ?

Eine prins van het millennium, wie zuut dae der oet ?
Is der diek of sjlank, is der kort of lank, is der zwart of is der blank ?
Maar ein dink, det sjteit vas, de prins haet eine witte jas.

Eine prins van het millennium, wie mot dae dan doon ?
Sjluut der achteraan of geit der veurop, is der gauw meug of hilt neet op ?
Maar ein dink, det sjteit vas, de prins, dae maak veul sjpas.

Eine prins van het millennium, wat mot dae noe dinke ?
Dink der zus of zo, dink der dit of det, is der rustig of hilt van retteketet ?
Maar ein dink, det sjteit vas, de prins dink eerste klas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT EINE BEERBOK AAN MIEN ZIE
1997/1998 : Teks & meziek: De Notekrakers
Oetveurende: Lilian Hendriks


Refrein:
Mit eine Beerbok aan mien zie, man, wat bun ich blie.
Dan maak ich eine bokkesprong en ich heur weer durbie !

De elfde van de elfde komme ze noa de Mert.
Dan stoan ze bie ut Monument, wo 't seizoen ge-upent wirt, jao ...

Wirt dan de nuuje Prins in Vlorp bekint gemaakt,
dan blief ich neet meer nuchter, maar dan wear ich sterre-zaat, jao ...

Stoan dan die vasteloavesdaag bie mich weer veer de deur,
luuj, noe geluif mich maar, dan heb ich good humeur, jao ...

En is ut dan Esjgoonsdig, dan is ut weer veurbie.
Ich aet mich nog ein hirringske en loup weer in de rie, joa ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MUSICAL
2001/2002 : Tekst: Joekskapel "Sjoon Kloote" - melodie: ? (stukje uit oefenboekje)
Zang: Joekskapel "Sjoon Kloote"


Veer sjtaon op ein rie en veer zint zo blie.
In Vlorp komme kinger d'r bie.
Mit de Beerbök veuraan want auch die ginge draan,
mit de vastelaovend inne kraam.

Refrein:
Teun is ein, Cas is twee,
en dae lange, lange, lange Hans is drie.
En veer weite besjlis, waem de volgunde is,
mer det zegke veer uch lekker neet.

Auch 't durp geit draan, det is goor veur Braam.
De Vlorper babyboom, dae kump d'r aan.
De Vlorper vriegezel krieg noe hinnevel.
Waem, oh waem sjpilt noe mit mich det sjpel ?

Same gaon veer droet, auch mit eine poet.
Trik noe mer neet zo'n gekke sjnoet.
Want mit groot en klein, same oppe bein,
wirt 't eine vastelaovestrein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOOTS MEER MEUG
1996: De Notekrakers

Ich, ich bin zo meug,
jao altied, maar veural s'morges vreug.
Ich, ich bun zo krank,
volgens mich mot ich snel aan de drank.
goan noe snel noa dd dokter haer,
Auch al is ut boete heel sleg waer !

Dokter worom bun ich zo meug,
dokter bun ich soms oetgedreug ?
dokter doe laeve dokter,
zik mig noe toch uns wat is aan de hand ?

Toen zag de dokter neet langer dinke,
ich weit wat doe mos doon
gank dich eerst uns eine drinke en verklei dan es kloon.
gank dich gauw ins eine drinke,
doe wits noe watse mos doon
gank dich noe ins lekker eine drinke en verklei dich es kloon..............

Noe ich mien klone-pak heb aangedaon,
kin ich goan, blief neet stoan,
mit die rooie naas en grote sjoon kin ich weer mit-do-oon
Mit die gekke pruuk die haor zo root,
geit ut goot, ut zit in mien bloot,
en miene kloonepak det is echt bont, bun ich weer gezo-und

Joa noe bun ich neet meer meug
van soves-laat tot smorges-vreug.
Ich zit neet meer op mien vot,
ze krie-ge mich neet meer kapo-ot.
danse,(muziek), springe(muziek)hosse(muziek),
nei noots meer meu-eug


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ODE AAN OZE BOK
Teks: Pierre Jeurissen - meziek: Louis Seelen & Frans Driessen, Thomascollege
Zang: Jubileumcomité Fanfare Wilhelmina


In os dörp is 'ne Bok gebaore,
veur meer es dertig lange jaore.
Noe is-ter volgreujd, al vanne kop toet aan-ne teen.
Dit is eine Bok wo veer greutsj op moge zeen.

Refrein:
Wird de bok weer oetgelaote,
weite veer: ach luuj, dit waerd good.
't Blauw-gael danst weer door de sjtraote,
jidderein is dan good gemood.
Veer Beerbök viere vastelaovend,
in Vlorp mit hert en zeel.
Vanne morge toet de aovend,
veer zind Beerbök en det zind veer gaer.

Zind dan sjtraks dees sjoon daag weer vervlaoge
En mek se dich weer zorg veur morge
Bedink dich dan good, ach luuj wat zind veer hiej toch riek
Nag efkes dan kump weer dae vastelaovestied


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE JOS IS DE KLOS
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjoon Kloote (Joekskapel)


Veer zint Sjoon Kloote, oheo
spele vandaag gein noote, oheo
Veer komme om te zinge, ohe
en mit uch te sjpringe, oheo

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
os kapel sjteit veur sjpas, in 'nne blaw-gaele jas en det is ozze Jos.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
Jidder jaor hie op die plenk, loestert steeds nag nao Frenk en det is ozze Jos.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
Mit de Beerbök veurop, sjteit os Vlorp oppe kop en det is ozze Jos.

Veer doont geer feeste, oheo,
en auch lekker beeste, oheo,
Mit uch allemaaool, oheo,
och waat ein verhaaool, oheo.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
Ouch es danser duit t' r-mit, want hae zit nag vol pit en det is ozze Jos.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
En hae haet väöl plezeer, jao bie jilk glaeske beer en det is ozze Jos.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
hae wol eers ein trompet, kreeg ouch gein klarinet en det is ozze Jos.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
Jao, noe geit ' t d' r om, mit zien vrouw oppe trom en det is ozze Jos.

Heb geer efkes veur os,
Want noe geit 't weer los,
Daorom sjpele veer same, maak hae nag gein reklame, en det is ozze Jos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POLONAISE
2000/2001 : Teks & meziek: Patrick Theunissen & Jo vanne Bekker
Oetveurende: CV de Beerbök


Refrein:
Polonaise, polonaise make veer keer op keer.
Polonaise, polonaise, wat hebbe veer plezeer.
Polonaise, polonaise, mit zien alle achterein.
Joh, mit de polonaise gaon veer wie eine trein.

In Limburg viert men vastelaovend en dao doon veer auch aan mit.
Van de sleutel toet esjgonsdig veule veer os weer zo fit.
Veer make dan de polonaise mit zien alle in ein rie,
want mit de polonaise, dan veuls ze dich zo vrie.

Mit de Vlorper vastelaovend is ut hie toch weer te doon.
Noa de optoch gaon veer kieke want dem vinge veer zo sjoon.
Veer make dan de polonaise mit zien alle achterein,
want de Vlorper polonaise, dae vinge veer zo fein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POLONAISETREIN
2001/2002: Tekst: Patrick Theunissen - muziek: Sjuppe 3
Zang: Sjuppe 3


Refrein:
Veer gaon noe alle achter ein in eine polonaise trein.
Ach biste miensche, laot ins gaon, blief dao neet zo sjtilkes staon.
Veer gaon noe alle achter ein in eine polonaise trein.
Doot noe allemaol maar mit, in dae trein veult geer uch fit, toet ut eind van dees rit.

Eine polonaise-trein, det is ein lange rie.
De hendjes oppe schouwers of lekker inne zie.
Zo mot geer dan gaon laope, mit zien alle achterein.
Kom, pak uch noe sjtevig vas in deze sjaone trein.

Es ze dan neet mit wils doon, heurs se der neet bie.
Doe sjteis mer get te kieke en veuls dich gaar neet blie.
Dinks dan bie dien eige, wat doon ich hie allein ?
Dus sjloet hie noe maar achteraan, in deze sjone trein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


REMUNJSE JONGES
2001/2002 : Tekst & muziek: Evert Smeets
Zang: Marcel van der Hurck


Refrein:
Remunjse jonges zo wie veer, die hebbe altied vaol plezeer.
Op eeder fees of tent zeen veer altied precent, döks toet de letste rooje cent.
Remunjse jonges zo wie veer, die höbbe altied vaol plezeer.
Al zeen de glaazer vol of laeg, gaeve veer h'm eine vaeg toet sterreleeg.

Van s' morges vreug toet saoves laat zeen veer auch altied weer paraat.
Altied gooije mood.
Haet emes zorg of sjagarein, de angere hulp um oppe bein,
det deut os zo good.
En maedjes höbbe os zo gaer, veer zorge altied veur vertaer,
höbbe heel get sjans.
Veer lache same heel get aaf, serieus, ut is veur os te braaf.
Verdreet krieg hiej gein kans.

Noe schjöt maar in noe schjüt maar in, jao, veer haaje heel lang pin.
Want dich en ich det zegk ich dich, de vrundsjap is alles veur mich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RONDOM DAE PLATS BIEJEIN
1978: Tekst: ? - Muziek: Wiel van der Beek
Zang: Wiel van de Bekker


't Sjoonste plaetske
Wo veer zo zeer om gaeve
Det is ôs durpke aan de Roer
Hie tussje 't greun in,
Doa wille veer gaer laeve,
Toet aan ôs liste oer.

Refrein:
Rondom dae plats biejein,
Mit vasteloavend,
Viert jidder, groot en klein,
Dit durpsfestijn,
Rondom dae plats biejein,
Mit vasteloavend,
Viert jidder, groot en klein,
Van de Berg toet aan de sjtein.

En haet de kirkklok,
Veur dich 't lis gesjlage,
Sjtijs dan bie Petrus aan de deur,
Dan zaet dae Beerbok,
Doe haes dich fein gedrage,
Kom doe maar wiet noa veur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME IN EIN KOET
2001/2002 nr.1 : Tekst & muziek: Bert Adams
Zang: Miene Kameraod en Ich


Refrein:
Beerbök Gitsjes doôn biejein, same in ein koet.
Beerbök Gitsjes ongerein, blaer ut mer ins oet.
Hie woe ich gebaore bin, hie veule veer os toch zo toes.
Waat ich mien laeve lang al weit, bie ein Bökske, dao bie heurt ein Geit.

Houw ins op die dieke trom, lach ins taenge ein.
Heur ins dao dae bombardon, dae klink toch zo fein.
Jao, de sjtömming zit der in, zing ins mit os mit.
Gaef neet op geneet volop,
van de vastelaovestied, daovan krieg se geine sjpiet.

Polonaise achterein, alles op de vloer.
Sjoenkel, sjoenkel jederein, kiek neet op ein oer.
Prosit, prosit allemaol, sjöd um noch ins vol.
Gaef neet op geneet volop,
van de vastelaovestied, daovan krieg se geine sjpiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJAELE BOEK
2003/2004: Tekst & muziek: Das Pas Selection
Zang: Das Pas Selection


Vastelaovend is, bie os in gooje heng,
De Selection is wie altied, bewapend toet de teng,
Mit beer, meziek en gooje zin, sjtaon veer weer veuraan,
Barman, sjaele boek, äöpene dae kraan!

Refrein:
Veer gaon…………. danse en feeste
en zoepe, nao hoes toe kroepe
en sjpieje, in rieje, oppe knieje
en vrieje mit vrouwluuj, de ganse nach,
want det waerd van os verwach!

'n Pilske hie, 'n vruijke dao en kiek 'ns wie det geit,
de Selection sjteit veur sjtumming, det is geweun 'n feit.
Mer hebbe veer 't glaas laeg, zigk den allemaol rap:
Barman, sjaele boek, riet 'ns aan die tap!

Esse gooje dorsj hebs, sjloet dich bie os aan,
Doe zal's vanzelf merke det veer gaon wie 'n banaan.
Mer ein dink mosse weite, veer zeen hie de baas.
Dus: Barman, sjaele boek, vul 'ns sjnel det glaas!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEUTELINGE ROCK 'N ROLL
1998: Tekst & muziek: Mr.P.

Refrein:
Veer zeen de sjeu...sjeu...sjeu...sjeutelinge,
Veer kinne feeste, danse en zinge.
Mit de vastelaovend 3 daag oppe kop,
Want eine sjeuteling dae geit altied veurop.

As Sinterklaos is oetgezwaeid, de kersboum aan de kant,
den vraoge pap en mam aan mig; "wat is toch aan de hand?"
Ig zegk dan: "det geer det neet sjnap, den loester maar ins hie!
de vastelaovend veur de deur, ut kumt steeds donderbie"

Rond jannewari, fibberwarie heas se gaar gein rus.
Omdesse hie in Vlorp woons en aug nog sjeuteling bus.
Doe zeuks dig ein sjoon pekske oet en maks dan vas "de blits".
Un knalrood, gael mit bleumkes en van achter ein sjoon rits.

Op vriedig veur de vastelaovend gaon veer vas van sjtart.
Wae knommele en knutsele ut wirt weer heel apart.
De sjool is dan de ganse daag un sjeutelinge-riek,
en smiddigs in de optocht jao den loupe veer te kiek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEUTELINGE SAMBA
1992: : de Sjeutelingen (Groep 8 van de Basisschool in Vlodrop)

Refrein:
Alaaf! Olé en Caramba!!
Det heurse mit dees daag hie op schjool de ganse tied
Veer zinge den de schjeutelinge-samba
Idderein mak veul kabaal, doe heurs ut al van wied

Vlorp liek mit dees daag bienoa op Zuid-Amerika
Sambaballen, grote heur, en os eige samba
Iddere Vlorper schjeuteling zingk um heel hel mit
Mit vasteloavend 3 daag lang en lekker laat noe bit

In de optoch door ut dörp doa goan veer flink tekeer
De meister haet de dieke trom, aan somme dink ter neet meer
Doe hees dig ins schjoon verklid en schjmink op dien gezig
Dien mam dink esse dig zoo zuut, is det der ein van mig?

Aug de Beerbök goan bie deze samba oet heure bol
Ze danse saame mit os mit, alle Vlorper schjtroate vol
Dae schjeutelinge-samba, dae is zoo gek nog neet
Kom schjtank neet sjtul en hoaj ug vas en zingk mit, mit dit lied


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEUTELINGE SJOENKELE
1995: : de Sjeutelingen (Groep 8 van de Basisschool in Vlodrop)

Refrein:
Sjoenkele sjoenkele jidderein.
Sjut digzelf noe maar ins lekker doorein
Eers links, den rechs en neet te vlot
dit sjeutelinge welske kin neet meer kapot

Deze tied is op sjool de sjoonste van ut joae, ut pekske gestreeke, de sjmink ligk al kloar
Gin somme, gin beuk, maar waal vaol meziek, want dit welske ving ig waal harstikke sjiek

De meisters en juffe die tille toet drie, en jedderein sjoenkel mit zie aan zie
Martinus is dees daag ein ech paradies, dit sjeutelingewelske det dreje veer gries

Veer walse vaol beter dan André Rieu. Aug welskes van Sjtraus joa die zeen veer al beu
Oze eige meziek dae sjteit nummer ein, dus zinge veer nog maar eine keer dit refrein


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJLAN OP DET TROMMEVEL
2002/2003 nr.2 : Tekst: Bert Schmitz & Mart Linssen - muziek: trad.
Zang: Senatoren Beerbök & Sjtamtaofel Café Bremmers


Drink tig ein beer, maak sjpas en plezeer,
zet de blumkes maar ins boete.
Dans t'r op los, sjpring maar mit os,
pap en mam mit al häör poete.

Refrein:
Sjlan op det trommevel, drèj op dae koekerel
danse, sjanse, same zjwiere.
Blief aanne kant neet sjtaon, laot dich ins lekker gaon,
zalig vastelaovend viere.

Gank tag ins d'roet, t'mak tag nieks oet,
laot de euro's maar ins rolle.
Sjut nag ins vol, laeve de lol,
det kin os noe gaar nieks bomme.

Blief vriegezel, trouw neet te sjnel,
dao vilt nag get te belaeve.
Dink nag ins t'ruk, aan al det geluk,
get sjonders kint 't gara neet gaeve.

Stjand de luuj te sjpringe, es veer komme zinge,
don dan mit os mit,
zit geer os versjiene, heurt g'r ins 't fiene,
Beerbök zing mit os.

Senatore Beerbök, hebbe 't alweer druk.
Jidder jaor opnuuj jao, jidder jaor opnuuj dao,
Beebök jidder jaor.
Beerbök, senatore, hebben nag gòw oore.
Zint nag ummer lustig, zint aug ummer dörstig
Beerbök, santé, pro-siet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTUMMING
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjuppe 3


Refrein:
Veer bringe hie de sjtumming, dus gooi die remme los.
Zit neet te koekeloere, angers bös ze sjtraks de klos.
Gank lever eine drinke, des altied aeve sjoon.
Veer bringe hie de sjtumming en dan is ut hie te doon.

Zonger sjtumming is der nieks te belaeve, ach wat is ut dan toch saai.
Des nieks veur dees drie jonges, veer zeen zo gek wie ein flaai.
Veer doon os lever amusere dus doot mer lekker mit.
Want veer bringe hie de sjtumming noe wit geer wie det zit.

Zonger stjumming kinne veer neet laeve, daorom zinge veer dit leed.
Des nieks veur zon publiek hie, en pak euch noe maar beet.
Doot geer euch lever amusere dus doot mer lekker mit
Want veer bringe hie de sjtumming noe wit geer wie det zit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SPEEGELKE, SPEEGELKE AAN DE WANDJ
Zang: Pietje en ich

Ich werde ins wakker sonjigssjmorgus vrie vreug;
neet lang gesjlaope; dus ich waas nog get meug.
Ein vraemd geveul in miene maag;
waat ein gek begin van deze daag.
Toen heurde ich muziek dae klonk heel blie
ut ware de klanke van ein zaate hermenie;
eemus reep mer steeds alaaf...toen vroog ich mich toch aaf;

Refrein:
Speegelke, speegelke aan de wandj
Waat is in Vlorp aan de hand
Jidderein dae haet ein masker op
ut ganse durp steit oppe kop
speegelke, speegelke aan de wandj
waat is dur aan de handj

Ich ging toen ins kieke waat gebeurt koos zeen
jidderein waas blie en de zon die sjeen.
Eine vorst; eine Prins en adjudant
die leepe same handj in handj.
Drachteraan eine groep bekindje luu
allemaol gekleid in ein raar tenue;
Eemes reep mer steeds alaaf...toen vroog ich mich toch aaf;

De Prins dae reep allei kom op
Mit Karneval steit Vlorp op ziene kop.
Oud of jonk det maak helemaol nieks oet
zing mit en bloas mer op die toet.
Vastelaovundj is toch veur eederein
en gein miens blief mit dees daag gans allein.
Eemes reep mer steeds alaaf...toen vroog ich mich toch aaf;

Toen kwaam bie mich de herinnering weer
Vastelaovundj is spass en ein lekker glaas beer.
Doarom det raar geveul in miene maag
Ich dach weer truuk aan vreuger daag.
Ich ging toen mit en veulde mich weer jonk
ein geveul det de vasteloavundj mich sjonk.
Ich reep aug steeds alaaf en vroog mich neet mer aaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STUMMING, DANS, GEZELLIGHEID
Tekst: Dennis Schmitz & Bert Adams - muziek: Maasspatzen

Refrein:
Stumming, Dans, Gezelligheid
Is ut sjoonste wat besteit
Al bésse noch zo' n chaggerein
Ut bringt os dun bie ein

Zing mit os mét, spring mit os mét
Geneet d'r noe van, zolang ut noch kan

Beerbök bieein, ein groot festein
Maak eine frats, hie oppe Plats

Stumming zit drin, hup gaer noch zin
Gaot neet nao béd, zingt mit os mét

Jong noe geit ut richtig los, Tralalalala Tralalalalala
Carnaval is grandioos, dan zeen veer zorgeloos


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T RAEGENT BEER
Tekst: Yvonne & Erik Grachten - muziek: ?

Hey, Hey,
Veer zeen de Beerbök, en veer hebbe nuujts veur uch.
Zit geer d'r klaor veur, den gaon veer noe van sjtart.

De roer is aan 't sjteige, in os Limburgs Land.
't Waerd hie sjteeds wermer, waat is hie aan de hand?

Vanaovend gaon veer oet os daak, 't is veur de eersjte keer.
Mit Karneval is 't ummer raak, dan amusere veer os weer.

Refrein:
't Raegent beer, halleluja
't Raegent beer, euveral
't Is weer Karneval
Veer gaon d'r taegenaan
't Liek waal water oet de kraan
't Raegent beer, halleluja
't Raegent beer, 't raegent beer
Halfom, donker, lich af sjoes
't Leefs twee glazer inne voes

Veer daag Vastelaovend, 't good fatsoen geit aanne kant.
Doe moog's mich nieks meer vraoge, ich balanseer weer oppe rand.
Veer zeen vanne gekke, dus gaef mich 'n pils d'r biej.
Dan blief ich nag effe plekke, 't is gezellig hie.

Ich heb dors, woblief det beer – weer
Donker, pils af sjoes


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOET, TOET, TOET
2000/2001: Teks & meziek: Balendonck
Zang: Roel & Jack Maessen


Refrein:
Toet, toet, toet, op de autobaan.
Toet, toet, toet, sloet maar achteraan.
Dan geit ’t toet, toet, toet, aan kantj mit dich,
oet de waeg, aan de kantj veur mich.
(2x)

De daag van wirke höbbe veer gehad.
Snel aeve nog, door de stad.
Vol gooie mood, toet aan de Stein.
Waat ein gelök, het geit zo fijn.

Links of rechts det is egaal, ein tuutkonzert, ein gaaspedaal.
Dan zingk de ganse autobaan, in polonaise, DRAAN !!!

De oere vlege toch zo snel veurbiej.
Grote, dieke, kleine, allemaol in eine riej.
De sjterre danse al in de loch.
Veer höbbe nog lang neet genog.

Links of rechts det is egaal, ein tuutkonzert, ein gaaspedaal.
Dan zingk de ganse autobaan, in polonaise DRAAN !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TRIEN TRIK DIE DEUR TOE
1968 : Teks & meziek: W. van der Beek (Wiel van Bekker-Sjeng)

Sjang haw ein stuk in die vaan,
kwaam soaves bie zien vruike aan.
Oppe toaffel zoog ter nach worsj,
en Sjang zong oet volle borsj:

Refrein:
Trien, trik die deur toe, die bök zint weer d'r oet.
Don auch die lamp oet, doe huurs joa det getoet.
Trien, trik die deur toe, en loat die bök neet in.
Al bös doe nach zo strang, die bök, die zint neet bang.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN SJEUTELING TOT BEERBOK
1998: Tekst: Patrick Theunissen (Teun) en muziek: Patrick Theunissen (Teun) & Pieter Zeelen (de eersjte pries)
Zang: De Raod van Elf(echte Kâerels)


Refrein:
Hie in Vlorp viert men Vastelaovend, nemes sjteit hie aan de kant.
Hie in Vlorp viert men Vastelaovend, Beerbök gaon oet de band.
Jao hie in Vlorp viert men Vastelaovend, auch de Sjeuteling en Eersjteling duit mit,
want mit de Vlorper Vastelaovend dan gaon veer drie daag neet nao bid.

Wie ich nog neet van de lägere sjool aaf waas, ich zoot noch net op de zisde klas,
toen veulde ich al zonne kriebel in mien maag, -- ich waas toen pas zonne blaag.
De Sjeutelinge wirde oetgelaot, det waas miene eersjte Vastelaoves-raod.

Wie ich toen ein jaörke of viefteen woor, ging 't mit mich so richtig loos,
ich sag noch taege mam ich bun unne Eersjteling, sie zät
jong-- wo bus ze aan begosj.
De Vastelaovend zit dich noe in 't blood, det geit neet droet auch al weurs ze later groot.

Wie ich later so get in die twintig kwaam, kriebelde 't mich van kop toet teen,
det zwarte pekske mit blauw-gael det mosj ich aan want den kins ze so richtig draan
. Wie det so wo-or waas ich pas ech verkoch, volges mich lik det aan de Vlorper loch.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT VRUUSJ DET UT VERRÉKTJ IN THOEAR
1992: Tekst & muziek: Jo Maessen ( Bekkerjo)

Refrein:
Ut vruusj det ut verréktj in Thoear,
ich gluif det ut waal twintjig grade vroear.
Zelfs de vérkes, die kriege gein voor,
wantj ut vruusj det ut verréktj in Thoear.

Neet lang geleeje waas ich op bezeuk bie tante Doear,
die is al viefenveertig jaor getrouwjd mit zonne knoear.
Dae zaet neet väöl, dae vraetj neet väöl, aaf en toe get poear,
en den ruuksen um de ganse winjtjer door.

Mien broor, dae zingtj in Thoear al jaore bie ut kirkekoear,
mer noe moogter neet mir mitdoon van meniear pesjtoear.
Ut zitj um auch neet mit, want hae haet ein kunsgebit,
en det klappertj um van oear tot oear.

Kontj ur uch nog herrinnere, ich gluif det ut juni woear,
wie de Pruus mit 3-1 van de Hollenjer verloear.
Da sagte der Sprecher:"Sie werden wieder frecher",
und da saß schon wieder ein Toear.

Vreuger kwame väöl toeriste in oos witte sjtaedje Thoear,
mèr die gaon noe leever nao Vloeadrop aan de Roer.
Det doon ze hieel gaer, dao is ut wermer waer,
wantj ze baaldje allemaol van det gevroear.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLORP - ALAAF
1973 : Teks: Piet Maessen - meziek: Peterke van Klompe - Deurke
Oetveurende (*) : De zaate clowns


Vlorp, det viert weer Carnaval, det wit jao jidderein.
En es veer dan weer feeste gant, is jonk en awt oppe bein.
Veer drinke dan oos buukskes vol, en make sjpas en lol,
en zinge dan veur groot en klein dit Carnavals refrein.

Refrein:
Die Bök … … die Bök … … die gant veur naemes trök.
Maar van die Vlorper Gitsjes, in korte rok en klidsjes,
rake zelfs die Bök … … die Bök … … jao, heel maol van hör sjtök.

Es ut bonte-aovend is, dan zint die Vlorper weer,
gezellig saame weer bie ein en drinke'n good glaas beer.
Dan trik de Raod van Elf auch oet, de Blaoskepel geit mit.
Dan zint die Bök jao neet allein, en zinge dit refrein.

Kump dan dae liste Carnavalsdaag, zint alle jao verklid.
Ze doon zich dan ei maske om, en jidderein duit mit.
En geit ut taenge sjloetingstied, haet alles good gepaaf,
dan rup jao de Prins Carnaval, Vlorper luuj, Alaaf, Alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLORP, DOE BUS MIEN DURPKE
1979: Tekst: ? - Muziek: Wiel van der Beek
Zang: Wiel van Bekkersjeng


Is 't hiej noe vasteloavend,
Kump dan dae sjone tied,
En jidderein dae duit weer mit,
Dan veule veer ôs riek.
Veer danse en veer sjpringe,
Veer zinge al mit ein,
V'r vorme ein femiele,
En nemes krieg ôs klein.

Refrein:
Vlorp, doe bus mien durpke,
Mien durpke aan de Roer.
Doa,wo ich geboare bun,
En jidder miensj zich kint,
Hiej blief ich gaer laeve,
In vruijd,maar auch in leid,
Doe bus en bliefs mien durpke,
Det veur mich Vlorp hit.

Kums doe mit vasteloavend,
Nach 'ns noa Vlorp truk,
Dan zal ze heel gauw merke,
Gein volk zo sjoon es ôs bök.
Dan dink men bie zien eige,
Wie kin det tach besjtoan.
Det hiej 'ns van mien laeve,
Mien weegske haet gesjtoan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLOROPPER BEERBÖK ALAAF
2000/2001 nr.1: Tekst: Leo Meuwissen - muziek: lede fanfaar Wilhelmina
Zang: De Putzangers


Refrein:
Alaaf, alaaf, alaaf, Vloropper Beerbök alaaf.
Alaaf, alaaf, alaaf, Vloropper Beerbök alaaf.

De Vastealovend is weer in 't land
De zorg gaon tiedelik dan aan de kant
De kleijer en de pruuke oet de kas
Want de luuj die wille gaer ein bietsjke sjpas

De prins mit zien gevolg trèk sjteeds veurop
't ganse dörp sjteit daag oppe kop
veer drinke òs ein lekker glaeske beer
en zinge dan auch dit liedje keer op keer.

De muzikante sjpele flink d'rop los
Inne zaal en oppe sjtraot waerd good gehos
Zo geit det door toet sjnachs ein oer af drie
Oppe noote vanne zaate hermenie

Veer rolle wie eine flippo euver de brök
vanne hal toet aanne berg en weer trök
en nao die sjoone daage gein gezeur
want 't esjekruutske sjteit weer veur de deur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLORPS DÖRPKE
1998 : Tekst & muziek: Ton Coenen
Zang: De Putzengers en de Fanfaar


Refrein:
Kom op, dans, lach en sjpring mit òs mit, mit z’n alle wie geer wit.
De Beerbök, Gitsjes en Joekskepél, die bezitte ouch väöl pit.
Kom op, dans, lach en sjpring drie daag lang, wat is det ein sjoon gezang.
Miensje, groot of klein, sjtaon te zinge, en maar kieke wat veer uch bringe.
Vlorreps dörpke in deze tied wille veer hiej neet meer kwiet.

Kiek hiej zeen veer noe biej-ein, mit z’n alle, groot of klein.
Putzengers en òs Joekskepel gaon veur uch weer oet ’t vel.
Ein dörpke in ’t Limburgs land, dao gaon veer same hand in hand.
Bök en Gitsjes dit jaor weer van sjtal, al sjtruimp de Roer door berg en dal.

Dae gouwe haan op òs kirkdaak bekiek zich väöl op zien gemaak.
Geboewt waert in ’t Holsterveld, ouch al kòs det heel väöl geld.
Dao gaeve veer tag nieks òm, plezeer en lol des neet zo sjtòm.
Vlorreps dörpke ouch in deze tied, wille veer hiej neet meer kwiet,
wille veer hiej neet meer kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WATERPAS
2002/2003 nr.3: Tekst: Thijs Verhesen & Erik Grachten
Zang: De Beerbok


Oppe Platz dao kinse zoepe, en dan nao hoes toe kroepe,
En daorom wilt auch geine noe nao heim.
Veer drinke en veer danse, veer blieve altied sjanse,
en feeste ach, det kint toch jidderein.
En kriege veer dan beer, dan hebbe veer plezeer,
en bestille keer op keer mêr ummer weer.

Refrein:
Veur de Beerbök geit 't weer beginne,
drie daag lache, zinge, sjpringe,
daorom feeste veer d'r op los auch al bisse toto los,
mêr det mêk neet oet, same zeen veer droet.
mêr det mêk neet oet, same zeen veer droet.

In de kroeg dao kinse feeste, dao gaon veer draan wie beeste,
luuj pak euch vas dan gaon veer achterein.
Nao achter en nao veure, en laot euch auch ins heure,
want angers mis geer dalik deze trein.
Auch al lup ze oet de pas, veer hebbe altied sjpas,
en ligke morge mit zien alle Waterpas

Feeste, Beeste, Zoepe, Kroepe, achterein- in dae trein


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIED ES DE WENDJ
P. Geuskens

Wied es de windj zal ich dich bringe,
wied es de windj, mie leef kindj.
Wied es de windj huerse mich zinge,
wied es de windj mie leef kindj.
Zowste dan ummer biej mich blieve ?
Zowste dan noëjt mië van mich goan ?

Wied es de windj kan se mich hue-re,
wied es de windj, mie leef kindj.
Wied es de windj, wat ouch gebue-re,
wied es de windj, mie leef kindj.
Dan wur-se ummer biej mich blieve.
Dan wur-se noëjt mie van mich goan.

Wied es de windj, zal ich dan zinge,
wied es de windj mie leef kindj.
Wied es de windj zal ich dich vinge,
wied es de windj, mie leef kindj.
Dan zal ich ummer biej dich blieve.
Dan zal ich noëjt mië van dich goan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOLANG DER IN VLORP MER BEER IS
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Roel Maessen


De tied is dao, veer sjtaon weer klaor,
öm mit dees daag te feeste
't begint noe weer, dae gooie sfeer,
veer gedraage ós wie beeste

mit de road, vol kattekwaod,
haon veer get leuks verzinne
en de luuj, besjtille opnuuj,
ein pilske óm te beginne

Refrein:
Want veer zint allemaol, gek op carnaval
Ómdet dan jidderein weer blie is
Glaze zeent neet lang vól, ómdet ig zoepe zal
Zólang dor hie bie os in Vlorp, mer beer is !!

Mit dees daag, zint veer get vaag,
Det kriesse mit vastelaovend
Daag zint lank, zint soms get krank
't programma is väöl belaovend

veer komme op gang, en motte nog lang,
mer det maak noe nieks oet,
want mit plezeer, en heel väöl beer
houte veer det heel good oet

't Is weer tied, bun alles kwiet,
Mien köpke sjteit op sjpringe
't ging get rap, dao aan dae tap,
en noe sjtaon ig hie te zinge

Ig drink nag ein, gaon neet nao heim,
Want dao höb ig geine zin in,
Blief lêver hie, want ig hub vrie,
En hie heers ein gooie sjtumming


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME