HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF DE KARNAVAL
1957: Zang (*) : Sjeng Habets

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF MIE VALLEKEBERG
P. Visschers
midi

Dao liek e sjtedsje in wnderprach te druime aan de Geulrand.
En van 'ne berg hlt troe de wach, 'n auwd kesjtil euver 't land.
En van 'ne berg hlt troe de wach, 'n auwd kesjtil euver 't land.
Woa ies ein heim wie dat van miech, woa op mien hart ies geriech.
'Ties aan oes Geul, mt bosj en berg, Alaaf mie Valkeberg.
'Ties aan oes Geul, mt bosj en berg, Alaaf mie Valkeberg.

Dao klink 'n sjpraok, zoa wie meziek, zoa vruntelek en van harte.
Aan klanke vol en wnderriek, bie vreug, bie grap en sjmarte.
Aan klanke vl en wnderriek, bie vreug, bie grap en sjmart.
Get sjoandersj hb iech noats gehoord, wat zoa mien hart bekoord.
Wae andersj sjpriek, dat ies get ergs, Alaaf mie Valkebergs.
Wae andersj sjpriek, dat ies get ergs, Alaaf mie Valkebergs.

Dao klop 'n hart zoa troe wie goud, veur vrundsjap, hoes en heerd.
Al weer iech doezend jaore auwd, hie liegk mie g'luk op eerd.
Al weer iech doezend jaore auwd, hie liegk mie g'luk op eerd.
Woa ies ein heim wie dat van miech, woa op mien hart ies geriech.
'Ties aan oes Geul, mt bosj en berg, Alaaf mie Valkeberg.
'Ties aan oes Geul, mt bosj en berg, Alaaf mie Valkeberg.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMAOL DER'BIE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
Allemaol goon veer get veuroet, allemaol dan weer achteroet.
Allemaol goon veer zie aan zie, kom allemaol derbie ... heeee.
Allemaol goon veer get veuroet, allemaol dan weer achteroet.
Allemaol goon veer zie aan zie, kom allemaol der'bie ...

Doe geis veuroet, dan achteroet.
Auch groat en klein, jao, ederein.
Doe lups nao veur en dan lups doe weer truuk.
Noe laot 'ns goon, noe blief neet sjtoon.
Auch graot en klein ,jao, ederein.
Doe lups nao veur en dan lups doe weer,
truuk ... ein tjwie drie ... veer.

* cd 2000 : Ezzebleef - "Van deze tied" - Marlstone Recordings bv - cdl 2018


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMAOL OUWER
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


In mien vreuger jaore waore luuj van zestig jaor,
echte ouw luuj, mh dat ies noe neet mjie waor.
Die kinste diech bekieke, die zeen fantastisch oet.
Ze houte van 't leve en ze goon nog gaere oet.

Refrein:
Oehoehoehoe, veer weure allemaol ouwer.
Oehoehoehoe, veer weure allemaol ouwer.
Auch dan wille veer gaere nog get vrieje, danse, zinge,
genete van 't leve en de alledaagse dinge.
Oehoehoehoe, veer weure allemaol ouwer.

Wat zgk geer noe mevrouw, kint geer miech neet good versjtoon ?
Hb geer get aan de aore, nou, dao ies get aan te doon.
Noe good ins nao de dokter, 't ies nog neet te laat,
en haol uuch veur de aore ins 'n hurapparaat.

Wat zgk geer noe menir, hb geer noe erreg botte pech ?
Geer kiek gaer televisie, mh eur ouge weure sjlech ?
Noe loester nao de dokter en doog ins wat hae wilt.
Bekiek dan ins 't leve door 'ne televisiebril.

* cd 1998 : Ezzebleef - " Dit ies veur uuch " - Marlstone Recordings - cdl 9801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ALLERGROATSTE ZOT
2006/2007: Tekst: Guus Smeets - muziek: G. Smeets & L. d. Bruyn
Zang: De Kletsjkp


Iech waor ins op sjtap met vastelaovend.
En iech hou mien pekske zelf geneijd.
Iech voolt dat alle luuj toen nao miech keke.
Umdat iech geweldig waor verkleijd.
Heerlijk jao, este aandach kris.
Meh iech dach hie ies get mis!

Refrein:
De brook die zakde op mien sjeun.
De reem dae ging kapot.
En t humme veel miech van t lief.
Iech hou gein kleijer aan mien vot.

Toch hub iech ne pries gekrege,
es de allergroatste zot.
T jaor daonao wou iech toch weer metdoon.
Iech hou n pekske nuuj gekoch.
Iech bin toen met de optoch mit getrokke.
En iech goaijde miech good in de boch.
Heerlijk jao, este aandach kris.
Meh iech dach hie ies get mis!

Soms dan bin iech gans sjpontaan.
Hub iech gein kleijer aan,
es iech in de sauna bin,
Meh wat miech is gebeurd,
dat ies zoa bont gekleurd.
Nei, dao koes iech toch niks aan doon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ANNEMIE MEIKEUNINGIN
Tekst: Guus Smeets & Jean Innemee - muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Annemieke is in 't limburgs land gebore
Greuide op wie dat allein in Limburg kin
Annemieke ies in dit jaor oetgekoze
Annemieke die weurt Mei-Keuningin

En de jongkheit ies 'n hiel sjoan den goon klauwe
Meh nemes dae dao gt van zgke zal
En vanaovend gaon ze Annemeike haole
Met boer bessems beste paerd oet zien sjtal

Annemie Annemie knappe mei-keuningin
Jao veer goon mt diech de meimaond in
Bies 'n veurbeeld veur jongk en oud
Mt die kruntsje op de kop van 't sjoanste goud
Annemie Annemie knappe mei-keuningin
Alles drieijt noe um de mei-den en um diech
Annemie Annemie doe bies mei-keuningin
en dat kump door dien knap geziech

Annemieke haet 'n jaorlangk motte wachte
Um in de meimaond keuningin te zin
Sjuus achtien jaor en och wat ies zie prachtig
Jao Annemieke doe bies gans nao miene zin

En alle mansluuj welle gaere met diech danse
Auch al ies 't mr veur eine inkle kir
Annemie doe dreugs de scepter en de mantel
Um met 'n keuningin te danse ies 'n ir

* cd 1996 : " Tradities " - Marlstone Recordings - cdl 9616


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AOVEND
Tekst: P.Visschers

Iech zaot aan de drie beeldsjes, te rasten op ein bank,
te loestre nao t windsje, en nao de Geul hre zangk.
Te loestre nao t windsje, en nao de Geul hre zangk.

De tek en blaar, ze weegde ziech in de wind dae zong,
en winkd'adi op 't zunke, dat oes verlaote gng.

Iech zaog nog 'n inkel vinkske, dat nao zien nske vloog,
en effekes nog tschilpte, wie 't zien vrundsjes zoog.

Wie mi de zon voert zakde, wie sjtiller tot 't woord.
Bies iech op 't lts allein nog de Geul hr zinge hoort.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N AUTO
1960: Tekst & muziek: Lon Pluijmaekers

Dan zgk iech toet, piep, toet, dan zgk iech toet,
Moet iech nao links sjteek iech d'n errem oet.
Dan zgk iech toet, piep, toet, dan zgk iech toet,
Al vluug zoa af en toe auch e raad miech droet.

Iech hb veur zestig gllekes
'n uiteke gekoch.
Dao knetter iech mt de sjtraote door
en sjr iech door de boch.
De knalpot dae ies ope,
de moter maak kabaal.
En ederein dae miech neet zuut,
nou ja, dae hurt miech waal.

Mien hart klop in de moter,
mien blood kruup door 'n sjloek.
d'n aom geit door de keuler
en 't beer geit door de boek.
En es iech dan ins kieke mt,
dan wesj iech gauw de roet.
En es iech get te zegke hb,
dan duuj iech op de toet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AUW WIEVER
Wiel Tillemans
midi

Vandaag ies jongk en oud, verkleid in 'n Aud Wief,
en alles lit oes koud, veule oes auch neet mi sjtief.

Refrein:
Veer zind Auw Wiever, lekker Auw Wiever,
sjoew Auw Wiever, al hie biej-ein.
Veer zind Auw Wiever, lekker Auw Wiever,
sjoew Auw Wiever, al hie biej-ein.

De mansluuj bleve heim, veer ving'n 't waal allein,
goont noe wie eine trein, mt Auw Wiever onderein.

En goon veer sjtraks nao heim, neet vas mi op de bein,
de sjtraot, die ies te klein, blieve zinge dit refrein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T AVE MARIA
Tekst & muziek: Guus Smeets & Guido Frissen
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
Iech hb es kind 'n gebd gelird: 't Av Maria.
Hil dks woort toen Oes Leve Vrouw verird in 't Av Maria.
En noe dink ich truuk aan dae kingertied.
Zint veer noe ech oeze onsjuld kwiet ?
Goddank hb iech 't noats aafgelird, 't Av Maria.

Psychiaters en doktore, die hbbe 't noe druk.
De miensj ies gesjtresst en op zeuk naor 't geluk.
Sjneller, groater, beter, 't kint toch neet op.
Veer zeuke de Hemel, mr veer rake in 't sjlop.

Door de commercie kmp Maria soms allein nog mr met Keersjmes aan bod.
Mer iech blief Maria groete, es de mooder van God.

* cd 1998 : Diverse artiesten - " Laot de sjterre sjiene " - Marlstone Recordings BV - CDL 9865


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BAOG KIN NEET GESJPANNE ZIN
Tekst & muziek: Roep Lambriks

Ei gans jaor langk, daag in daag oet, moot de baog gesjpanne zin.
Mh eine, mh eine kir, dan goont veer d'roet, hou-te veer oes neet mi in.
Vasteloavend in oes bokkesjtad, de parel van oos land.
Wat hbbe veer eine lol gehad, de zrreg aan de kant.

Refrein:
Oet de kan, oet 't vaat, oet de kan, oet 't vaat,
drinke veer oos lekker beer.
Oet de kan, oet 't vaat, oet de kan, oet 't vaat,
sjtruimp lol, sjpas en plezeer.
Oet de kan, oet 't vaat, oet de kan, oet 't vaat,
tot onder op de baom.
En were veer get duuzelig, dan nao de frietekraom.
En were veer get duuzelig, dan nao de frietekraom.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BATSE VAN TANT LEEN
Sjlager 1982: Weurd & meziek: Loek Pluymaekers & Loek Pluijmen

Refrein:
Kint geen de batse van Tant Leen ?
Es te die ins hbs gezeen,
vergiets te die neet mi,
dat zind d'r miech toch twi.
Kint geen de batse van Tant Leen ?
Dao sjpringk ze mt in 't rond,
miensj, da's 'n lekker kont.

Es ze ins geit kieke veur 'n kleid,
dan geuf dat nieks es leid :
alles pietsj en sjpant hr um de bein,
en ies hr vls te klein.

Es ze rreges 'n tuurtsje zuut,
dan kp ze 'n ganse tuut.
Gaef hr ins e lekker sjtkske vla,
dat sjuuf ze in die la.

De miensj van Tante Leen dae sjrief ziech Sjeng,
dae Sjeng dreug hr op heng.
Zellef ies 'r mager wie 'n sjtek,
op Leen ies 'r sjtapelgek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BELGE FANFAAR
Tekst & muziek: H. Heltzel, P. Leenders & Kwatsch
Zang (*): Trio Kwatsch


Refrein:

* lp 1983 : Trio Kwatsch - "Kwatsch, kwatsch en nog 'ns kwatsch" - Rockwell Records lp 0112583


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BELLA DONNA (oet Italia)
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Iech zch 'n restaurant woa iech koes ete,
um eve al mien zrreg te vergete.
Zoa kwam iech bie Bella Donna in de pizzatent.
Zie maak de pizza's klaor mt vurig temperament.

Iech houw sjuus aan 'n taofel plaats genomme,
wie iech Donna mt de wienkaart aan zoog komme.
Donna buukde ziech veureuver en bedeende miech.
't Ies ongeluifelik, wat zie haet aangeriech.

Refrein:
Bella Bella Donna oet Italia, ooh mamma mia.
Doe bies pico pico bella, doe bies oelala, ooh mamma mia.
Ooh, Bella Bella Donna oet Italia, ooh mamma mia.
Mt dien pizza's bolonaise haols doe miech oet de malaise.
Bella Donna oet Italia.

Es doe eine pizza good wils bakke,
dan maog de deig neet aan dien vingersj plakke.
Bella Donna lit diech altied preuve wie 't sjmaak,
diene pizza weurt mt leefde klaor gemaak.

Donna Petronella Corleone,
och, wat zou iech gaere bie hr wille wone.
Zie ies de ideale vrouw veur edere vent.
Zie maak de pizza's klaor mt vurig temperament.

En de leefde van de man, geit door de maag, dat ies bekint.
Bella Donna ies de vrouw, die diech ekstra leef verwint.

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIE OES
1984 nr.1 : Weurd: Marleen Leunissen-Frederiks - meziek: Paul Tripels

Refrein:
Bie oes, jao jao bie oes,
ies 't gezellig onderein.
Drie daag hlt oes dat op de bein.
Bie oes, jao jao bie oes,
dus zingk en sjpringk,
veer blieve toch bie-ein.

Jao, in oos sjtedsje aan de geul,
dao ies 't wr zoa wiet.
Drie daag lank blief dan nemes heim,
en sjtrekke veer de bein.

En zint dan weer die daag veurbie,
dan sjtoppe veer d'r mt.
Zeuke alle treute wr bie-ein,
en goon wr braaf nao heim.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E BIETSJE LEEFDE, E BIETSJE SEKS
1963: Tekst & muziek: Bertie Jennekens
midi
Eder jaor mit karnaval, ies dat kind prezent,
gaon iech nao eine kaffee in of nao 'n sjroeveltent.
Bin iech waal of neet allein, sjpeelt totaal gein rol.
Es iech mr dat maedsje zeen, dan ies mien hart zoa vol.

Refrein:
E bietsje leefde, e bietsje seks,
dat ies mien levesmillesien, dat hilt miech rech.
E bietsje leefde, e bietsje seks,
dat ies mien levesmillesien, dat hilt miech rech.

Es mien vrouw gt daovan zt, ies ze gaar neet wies,
want dat geldt veur ederein, al ies hae oud of gries.
Aan de Rijn of aan de Geul, sjpeelt totaal gein rol.
Es me mr e maedsje zuut, haet oos hart al lol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BILJARTCLUB
Tekst & muziek: H. Heltzel, P. Leenders & Kwatsch
Zang (*): Trio Kwatsch


Refrein:

* lp 1983 : Trio Kwatsch - "Kwatsch, kwatsch en nog 'ns kwatsch" - Rockwell Records lp 0112583


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BLUESHARP
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Iech houd neet van melodieje wao gein melodie in ziet.
Es optimist gebore, dink iech neet in zjwart en wiet.
Iech houd van wals en tango, van blues en hoempapa,
auch al geit de teks allein nog mer van lalalalala.
Iech hb deez melodie gekoze,
umdat iech op dae monika wil bloze.

Meh dink noe neet dat iech gein andeer leedsjes kin,
en dink noe Ezzebleef neet dat iech treurig bin.
Iech houd van wals en tango, van blues en hoempapa,
auch al geit de teks allein nog mer van lalalalala.
Iech hb deez melodie gekoze,
umdat iech op dae monika wil bloze.

Iech doon 't toch zoa gaere, iech doon 't toch zoa gaere,
iech doon 't auch in miene vrieje tied.
Iech kint 't toch neet laote, iech kint 't toch neet laote.
Iech kin mien energie dao good in kwiet.

* cd 1998 : Ezzebleef - " Dit ies veur uuch " - Marlstone Recordings - cdl 9801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOETE DE POORTSE RUIVERSJ
1957: Leon Pluymaekers
midi

Es de appelbuim weer bleuje en de meizdsjes weer greuje,
klauwt de Jonkheid sjnach, en gans onverwachs,
de sjoanste dn van wied en zied, die ze op ein kerke riejt.
En hbt g'r auch nieks gehoord ? Ze liegk weer Boete de Poort.

Refrein:
Boete de Poortse ruiversj klauwe de mei-den weer.
Boete de Poortse caf's tappe 't lekkerste beer.
Boete de Poortse jongens hauwte van vl plezeer,
want Boete de Poortse maedsjes, die pune nao aafloup zoa gaer.

En weurt de mei-den weer geplant, ies d'r fis in 't Bokkeland,
want al wat jonk ziech veult en de den mt sjteult,
kump dan nao 't Grendelplein, wao de jonkheid-kapitein,
zien luuj gereid haet sjtoon, um 't zjwaorste werk te doon.

't Leefste maedsje weurd keuningin, hre keuning haet de beste zin,
hermenie en sjtterie, zint er getuge dao bie.
Tot ederein zie groat vermaak, were de kppelkes beking gemaak.
Hbs-te geine leefst gehad, dan zeuk diech ene sjat !

Somersj, es de gaste komme, weurd e nuuj besjluut genomme,
en haole ze gezond de den weer oet de grond.
Opnuuj ies fis mt zangk en dans, en veur e dbbelsje 'n kans.
En hbste get gelk, pak diech de den dan mr op diene rk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOK
1974: Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Frits Hindriks en Kasteleinskoar


bies doe in valkeberg gebore jao dan bies doe 'ne echte bok
geit aan diech gaar nieks verlore want inne bok kump ummer truuk nao 't hok
bies doe in valkeberg gebore jao dan bies doe 'n kind van de geul
en 't sjpraekwoord dat zaet diech: "wie greuner 't blaedsje"
inne bok weurt ummer gekker auch al kiek hae gans keul

ofs doe no amerika geis of op de noord of zuidpool sjteis
doe bliefs inne bok in hart en nere
vertrks doe met de trein of bus of hbs doe op 't belsj 'n klus
doe bliefs eine bok met eige maneere
en auch al deis doe nog dien bs en nums doe frans of ingelsje lis
doe bliefs eine bok dat zuut me aan dien heure
hou noe op en sjei toch oet inne bok dae kint me aan zien sjnoet
zit de bokkepruuk mer aaf en blief neet zeure

* single 1983 : Frits Hindriks en Kasteleinskoar - " Doe bis nog neet langs Sjmeets Bakkes/Bok en vleeg " - Helder Hof Prod. 811612


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BK EN GEITE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*): Frits en Kasteleinskoar


Refrein:
Laot de bok bok bok mer bokke, laot de geit geit geit mer goon.
Veer hbbe altied oes eige plan getrokke, dat zl veer altied blieve doon.

In Vallekeberg aan de Geul, dao wone ze bieein, de bk en auch de geite.
Ze bokke good, 't geit hun good, dat wt auch eederein, zoa liegke toch de feite.

Vreigele en rauwele, dat kinne die zoa good, de bk en auch de geite.
Meh eedre kier en altied weer, dan kump 't toch nog good, zoa liegke toch de feite.

* maxi-single 1982 : "Bokketheater"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BK GOONT CARNAVAL VIERE
2006/2007: Tekst & muziek: Rinus Hermsen
Zang: Jan Haesen


Refrein:
De Bk die goont noe Carnaval viere!
Viere, viere, viere!
Sjpas, plezeer en gezelligheid,
dat is precies wao t m dreijt.
Hosse, danse, sjpringe,
Carnavalsleedsjes zinge.
Kmste noe van Suub of Sjin,
de sjtumming zit dr in.

De Carnaval in groat Vallekeberg, dao kint nieks teage op.
De Daellemer aaf of Couberg op Geaf Gaas.
Dao geit mein hart nao oet, Frens zink zien longe dr oet.
Charel dae haolt zijn trmmelke ouch weer oet.

T donderdigs nao t auw wieverbal, ze komme van euveral.
De sjtraote verseerd, confetti lik op de grond.
Dao hink pas echte sjtimmung, eederein geit oet zien daak.
Dans noe de samba, al vruus t tot t kraak.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BKSKE B B B
?
midi

Refrein:
Bkske b b b, doe bies noe honderd jaore oud.
Bkske b b b, en nog ummer mt diezelfde geit getrouwd.
Meh al ies 'n greun blaedsje lang neet gek,
van dat blaedsje kriegste blaore in de bek.
Darum drinke veer eint same, op diene iwigheid, ame !

Veer hbbe ooze bokkepruuk al aafgezat, umdat oes dae neet steit.
Veer goont vandaag op sjtap mt ooze leefste sjat.
't Ies carnaval, veuroet mt de geit.
Veer zinge dit refrein en honderd ies gein ein.

Al bies doe neet zoa oud es de statie, doe geis nog wie 'ne trein.
Veer drinke eine in de restoratie,
want iwig, dat weurt neet eederein.
Veer zinge dit refrein en honderd ies gein ein.

Wie d'ouwe zonge, piepe auch de jonge, al viefentwintig jaor.
Daorum weurt noe door groat en klein gezonge.
Same hbbe veer 't sjoanste koar.
Veer zinge dit refrein en honderd ies gein ein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOVE DE 50 JAOR
(Veur Sarah & Abraham)

Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Doe sjoefs en doe sjravels, veuls diech miserabel,
doe wrreks diech gans oet de naod.
Doe veuls diech ellendig, bies neet mi zoa hendig,
en wts diech opins geine raod.

Doe weurs al get ouwer en veuls diech get flauwer,
umda's doe zoa jongk neet mi bies.
Doe hbs nao dien werk diene sjat get belaof,
meh doe wils irsj 'n houf uurke rs.

Refrein:
Bove de vieftig jaor liek alles vl andersj.
Al hbs doe get vl gries haor, kom, maak diech neet zoa druk.
Op dae bril en die rumpelkes nao, bies doe neet vl verandert.
't Ies nog lang neet gedoon, kins nog jaore veuroet,
um vanalles en nog get te doon.
Bove de vieftig jaor, dan weurt 't vl sjoaner,
wts woa's doe de mosterd haols.
Jao, dan preufs doe 't gelk.
De leefde, die lit nog neet nao, 't weurt alsmr sjoaner.
't Ies nog lang neet gedoon, kins nog jaore veuroet,
um vanalles en nog get te doon.

Doe kieks in de sjpegel en dinks in dien eige:
"Wie kom iech die kilo's noe kwiet ?
Vreuger waor iech toch zoa sjlank en zoa lenig,
meh, dat ies noe verlejen tied."

Doe weurs al get ouwer en veuls diech get flauwer,
umda's doe zoa jongk neet mi bies.
De tied ies gevloge en doe waors al vieftig,
veur da's doe 't zelf good wies.

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BUENOS NOTCHES
2005/2006 : Tekst & muziek: Hans van Wiggen
Zang(*) : Hay Bodde


Refrein:

* cd 2005 : Hay Bodde - "Dit bin ich" - MaBi recording


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL
2006/2007: Tekst & muziek: Carmela Reynaerts
Zang: Toesj


Refrein:
T ies noe Carnaval, jao t ies Carnaval.
Veer make sjpas en vl plezeer.
De vastelaovend ies dr weer.
Veer viere Carnaval, jao viere Carnaval.
Drie daag allein mer sjaele kal.
Dat maak nieks oet mt Carnaval.

Veer viere drie daag Carnaval en hosse op en neer.
Jao, sjminke hurt debie want vastelaovend ies dr weer.
Es veer dan same sjtappe goon en ederein deit mt.
Veer loupe kaffees in en oet en wille neet nao bd.

De luuj die goon op sjtap en make al die daag plezeer.
en drinke ziech daobie same e lekker glaeske beer.
Drie daag lank vastelaovend viere wil toch ederein.
Mt ete en mt drinke houte veer oes op de bein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN 'T LIMBURGS LAND
1999/2000 nr.2 : Tekst & muziek: Rinus Hermsen
Zang (*) : Duo de Snoekies


Refrein:
Carnaval in 't Limburgs land.
Drie daag langk op sjtap, 't beer sjtruimp oet de tap.
Carnaval in 't Limburgs land.
Vallekeberg geit oet de bol en eederein haet lol.

Donderdigs ouw wieverbal, wieverbal, wieverbal ?
Ouw wiever zuu ste 't ganse joar euveral.
Haarie mt ein maske op, maske op, maske op.
Eederein dae viert noe carnaval.

Zing noe mer gezellig mt os mt.
De prins dae lp de polonaise mt.

'n Hermeniej lp in de maot, in de maot, in de maot.
Zuug ze dao ins loupe op de sjtraot.
's Maondigs mt de optoch mt, optoch mt, optoch mt.
Nao aafloup weer gezellig aan 't bufft

* cd (2000): Vallekeberg alaaf 2000


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVALKEBERG
2003/2004: Tekst & muziek: Roos Smeets
Zang: 't Valsj Trio


Refrein:
Houw op die trom, blaos op die trot, carnaval in Valkeberg
laot noe mer gaon, dus blief neet sjtaon, polonaises euveral
sjuuf heen en weer, en maak plezeer, vier weer mt oes carnaval
houw op die trom, blaos op die trot, Carnavalkeberg

De Prins en de Minister, groat en klein
viere drie daag carnaval, mt ederein
de prins haet noe de sjleutel, weer in zien hand
en heersj dan euver Valkeberg, sjonst van't land.

De Sjlagersj hursjte zinge , op de sjtraot
hermeniekes spele dan, mt in de maot
d'n optoch zal weer trkke, luuj aan de kant
t'is carnaval in Valkeberg, sjonst van't land.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNEVALKEBERGER RONDGANGK
1981/1982: Teks: ? - meziek: ?

Refrein:
In Karnevalkeberg, in Karnevalkeberg geit wr alles op en neer.
In Karnevalkeberg, in Karnevalkeberg haet wr eederein plezeer.
Veer goont de Cauberg op, veer goont de Cauberg aaf,
danse rnd 't monument.
Veer goont de Cauberg aaf, veer goont de Cauberg op,
veer zind wr vol van temperament

En in de Groatesjtraot vilt alles um, gaef miech nog e glaeske rum.
Op de Nuujeweeg drit alles um, dri miech nog e pekske Drum.
En bie de sjtasie, dao vilt alles plat, gaef miech nog e muulke sjat.
In de Wehryweeg lp alles vas, meh eederein haet nieks es sjpas.

En door de Hout'merweeg mt houte kp, eederein zoa gek wie'n sjp.
Langs de Lindelaan op heng en veut, de wien ies zoer, de leefde zeut.
In de Plenkertsjtraot, bie de chinees, vreet veer oes vol wie chimpansees.
En dan wr op de Cauberg aan, begint 't fis van veur af aan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N CARNAVALSWELSKE
Tekst & muziek: Guus Smeets, Lei de Bruin & Victor Huits
Zang: Hay Bodde


Refrein:
'n carnavalswelske
dat doon iech zoagaer
dat ies of 't zunke sjient
iech dans in sjtralend zomerwaer
'n carnavalswelske
vanaaf 't begin
tot de allerletste noot
ies zoan welske gans mien zin

polkas en samba's, dat ies ammezant
meh miestal dan sjoon iech gewoon langs de kant
meh kump dan 'n welske 'n welske veurbie
jao dan sjleit mien hertsje
joa dan bin iech blie

tango's en rhumba's, die zint zoa bekint
meh dat ies toch neet luuy wat miech noe ech zint
want kump dan 'n welske 'n welske veurbie
jao dan sjleit mien hertsje
jao dan bin iech blie


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAN HAET VALLEKEBERG GET VAN PARIES
Tekst & muziek: Lon Pluymaekers
midi

Es de zomerzon sjtraolt aan d'n hemel, zoa blauw, en ziech sjpegelt in Geul wie kristal,
es d'n ingel op de berreg zie zjweerd rnd zjweit, wie 'ne keuning euver 't dal,
dan zeuk ed'rein zien plaats op e klein leef terras, mt e ptteke lekker frsch beer.
En hae kiek nao de paerkes, die hil kort bie-ein flanere, de sjtraot op en neer.

Refrein:
Dan haet Val'keberg get van Paries, mt wien, coca-cola en ies.
mt lollige maedsjes en aardige leedsjes, oos sjtedsje e klein paradies.

De doezende gaste oet eder land, die veule hie weke ziech thoes.
Ze numme gaer get leefs en get sjoans en intiems es soevenier mt nao hoes.
En ze dinke nog diks aan die daag hie teruuk, aan de grotte. de berreg, de luuj,
aan de Geul, die hr leedsje nog altied zingk, eder oor, eed'ren daag weer opnuuj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANKBAARHEID
Teks: Ann Ubaghs-Cobbenhaegen - meziek: ?

Mie Limbrgs land, iech hou van diech,
dien ber en bsj en dien oud geziech,
woa-in elke voor va vreuger sjpriek,
woa in oos hart verankerd liegk.

Refrein:
Iech houd van 't zach umheuveld land,
dat God oes goof tot onderpand,
vol weeld'en vol van greujzaamheid.
Ies dat gein rae tot dankbaarheid?

Miel Vlakeland, iech houd van diech.
Doe bies mien heim en 't ies mien pliech,
diech hoag te hauwte veur de weld,
dich neet te toesje veur gei geld.

Mie Vaderland, iech houd van diech.
Woa iech auch bin, mien hart neet zjwieg.
De Geul, die zingk op sumpel wies,
va Valkeberg, oos paradies.

* lp : Veldeke Kring Valkenburg - " 't Geuldal zingk " (t.b.v. restauratie van de kluis op de Schaesberg)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSLEEDSJE
1926: Tekst & muziek: Pierre Visschers
Oet de irsjte Vallekebergse Revue "Alaaf Valkeberg"

midi

't Danse ziet oes Limburgersj bies in de prie gebore.
Veur eine polka of eine wals zeen v'r neet bevrore.
't Ies mer jaomer dat die noe zeen oetgesjtorve.
en ze oes mit fox en jimmy noe't danse hbbe bedorve.

Refrein:
Wat waor dat walse toch ein sjpas, heels diech aan diene vriejer vas.
Dan koeste zjweije, of links um dreije.
Doe drides wie 'ne koekerel, noe ins sjtil en dan wr hel.
en hauwste nieks mi in de flum, dan veelst'al hil gauw um !
Noe ies 't mer get sjoeevele, en sjtiekem ziech get knoevele.
Ze hbbe nieks mi in de flum, ze valle zoa al um !

Wat me allewiel van danse zuut, kin neet aan vreuger tiepe.
Ze trampele get nao links en rechs, sjtoon op hun bein te wiepe.
En dat neume ze hil deftig noe, 'nen tango, sjtep of 'ne foxtrot.
Es me ze zuut trampele, dan dink me aan eine nachpot.

Noe goon v'r uuch ins laote zeen, 't danse in de tieje,
vanaaf de Franse galanten tied tot op vandaag en wiejer.
Wie chique en deftig 't vreuger waor, meh langzaam ging vervalle.
En of't euver innige jaor', auch nog kint bevalle.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO SJTRUIMP 'N BEEKSKE
Tekst & muziek: Lon Pluijmaekers

Dao sjtruimp 'n beekske door de bosj,
't Zingk mt de veugel e leedsje.
't Zingk van 'ne jng en e maedsje.
't Kruup door 't louver, 't golf door de tek,
Die sjwintersj umlig zint gevalle.
Wae hil duud'lik loestre wilt
Dae hurt 't beekske kalle.

't Haet van ze leve al vl gezeen
Wao-euver 't neet wilt sjpreke,
Meh 't zng van de leefde en 't gelk
En 't haet 't ziech sjtil aangekeke.
Dan lachde 't beekske en verdween
Besjeije tssje de blmme.
't Zoch ziene weeg en nemes wies
Wao of 't vandn waor gekmme.

Wae laef wie zoa' beekske, zoa friesj en zao vriej,
Wae plezeer sjink aan eder weze,
Dae lachend 't laeve laef, altied weer bliej,
Hoof noats door 'nen dokter geneze.
Zoa dks zint de luuj wie 'n groate rivier
Mt krach en geweld en gednder.
Meh wie gauw vloeit dae sjtruim in de groate zi
En geit dao veurgood in ten nder.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAOT G'R MT?
2005/2006: Tekst: Roos Smeets - muziek: Manfred Oberdrffer
Zang: Gaer Gedoon


Jao, hie in dit plaetske, hie vier veer carnaval
Van s'mrgesvreug tot s'aoves laat, dan kaom veer euveral
Veer danse en veer zinge, veer make dan plezeer
Jao, hie in dit plaetske, hie drink veer gaer e beer

Refrein:
Drie daag goon veer sjtappe, lekker sjuumke tappe
en die hennekes klappe... mt oos mt
Same door goon zakke, friet kroktsje pakke,
sjtampe mt die hakke... wae deit mt

Jao, hie in dit plaetske, hie kaom veer dan bie-ein
Van s'mrgesvreug tot s'aoves laat, dan loup veer wie'ne trein
Veer danse en veer zinge, veer hbbe dan plezeer
Jao, hie in dit plaetske, hie zint veer toch zoa gaer

En hbbe veer eine kater, dan ies dat diekke pech
Zoa'ne kater ies veur later, dae drink veer waal-weer... weg.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IES MIEN VALKEBERG
2005/2006: Tekst & muziek: Koos van Eijndhoven
Zang: De Snoekies


Vanmrge woord iech wakker, neet in mien eige bd
Sjans mt vasteloavend, weet nog neet mi wie zie haet
Toen leep iech noa 't vnster, zoog iech d'n tore sjtoon
Iech zal diech noats vergete sjat, mh noe moet iech ech goon.
't vasteloavendsleave en ein bietsje door de drank.
Iech wil diech neet verlaote, mh dao is ze wir die klank

Refrein:
Dat ies mien Valkeberg, 't is mr dat geer 't wt,
Fis in de sjtroat, veer goon nog lang neet nao bd.
En es veer goon, is dat omdat 't moet.
De vastelaovend zit oes in 't blood
Jao want veer drinke, danse, lache noe mt ein,
In de polonaise, zao gezellig achterein.
En drie dol daag, nei biste neet allein
De vastelaovend viere is zoa fijn !

'T waor al effe mieddg, toen belde miech de mam
Jng kom diech noe gt eate de kins neet laeve op d'n drank.
Mam dat is neet neudig mh waal ein leef gebaar.
Ich hb twi sjneekes in ein glaas, mit sjoem en hil vloeibaar.
Het vasteloavendsleave en ein bietsje door de drank
Iech zal diech noats vergete, mh dao ies ze wir die klank


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIEN KARAKTER LIT ZIECH RAOJE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
Dien karakter lit ziech raoje, diene mond ies ein gediech.
Es doe zwiegs sjpreke dien ouge, en dan sjtraalt dien leef geziech.
Dien karakter lit ziech raoje, jao, dao bies puur natuur.
En doe maakts miech zoa gelkkig, iech goon veur diech door 't vuur.

't Allerleefste zou iech diech noe effe wille pune.
Iech fladder wien 'n blaedsje in de wind.
't Allerleefste heel iech diech veur altied in mien errem,
want doe bies toch 't allerleefste kind.

Meh doe hls neet van flauwekul, van bombarie of poeha.
en dat maak diech zoa biezunder, jao, dat maak diech zoa extra.

* cd 1998 : Ezzebleef - " Dit ies veur uuch " - Marlstone Recordings - cdl 9801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIENE TEDDY BEER
2005/2006 : Tekst & muziek: Nel Bodde & Lei de Bruin
Zang(*) : Hay Bodde


Refrein:
kom `ns hei, ich hub dich zoe gear
ich ben diene teddybeer
kom en knuffel met mich
doe bes alles veur mich
kom n`s hei en pak mich n`s vas
dan bin ich in miene sas

dich maks mich toch zoe gelukkig
bie diech joa doa veul ich mig riek
doe bis de zon in mien leve
mien zurrig ken ich bie dich kwiet
ich loat dich noets al lijn
veur mich bleiste nummer ein

doe bis toch zoe lekker sjatje
dien muulkes die smake zoe goot
kiek ich dich deep in dien augen
dan krieg ich weer nuuje moot
ich loat dich noets allein
veur mich blieste nummer ein.

* cd 2005 : Hay Bodde - "Dit bin ich" - MaBi recording


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIERBRE VALKENSTAD
?

Refrein:
Galmend klinkt 't vol vuur en drift: O dierb're Valkenstad.
En galmend klinkt 't vol vuur en drift: O dierb're Valkenstad !

Waarheen ik ook mijn schreden rigt, op heel het wereldrond,
geen plaats mij meer ter harte ligt, dan waar mijn wieg eens stond.
De naam staat in mijn hart gegrift, dier heil'ge bakermat,
en galmend klinkt 't vol vuur en drift, o dierb're, dierb're Valkenstad.
En galmend klinkt 't vol vuur en drift, o dierb're Valkenstad.

Daar spreekt de trotsche riddervest' van Walrams heldendaad,
terwijl de voet van 't ad'laarsnest zich fier en statig baadt,
en helder, schoon zijn puin weerkaatst in 't kabb'lend spiegelnat.
Daar is mijn dierb're Vaderplaats, de oude, oude Valkenstad.
Daar is mijn dierb're Vaderplaats, de oude Valkenstad.

Neen, zoekt daar niet het blinkend goud, het marmer of graniet,
maar iets dat hechter werken bouwt, en stormen weerstand biedt.
Vlecht daar van hart tot hart een band, de eendracht is die schat.
Zij bracht een' reuzendaad tot stand, in d'oude, oude Valkenstad.
Zij bracht een' reuzendaad tot stand, in d'oude Valkenstad.

En als het verre vreemde strand mij van mijn meisje scheidt,
dan voel ik dat mijn boezem brandt, het harte bitter schreit.
Dan slaak ik zuchtend eenen kreet en roep dan in mijn' smart,
dat ik haar nimmer meer vergeet, die dierb're, dierb're Valkenstad.
Dat ik haar nimmer meer vergeet, die dierb're Valkenstad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE DINY POLONAISE
2001/2002: Tekst & muziek: Jo Noordam

Diny ies ein maedje oet Vallekeberg, zie ies neet groat mr dat ies neet erg.
Es zie geit sjtappe veult zie zich groat, heat zie ein kpke, dat ies gans road.
Wilt geer noa weite wie dat kin ? Kiek heur mr ins loape wie ein hin.
Doot allemaol noe mit Diny mit, en zing... en laup... mit heure nuuje hit.

De Diny polonaise.

Refrein:
De Diny polonaise, de Diny polonaise, laup mer lekker sjnel achterein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, Diny lupt veur op, dat vingt ze fijn.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, sjnel het linker veur het rechter bein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, jederein deet mit, groat en klein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, laup mer lekker sjnel achterein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, Diny lupt veur op, dat vingt ze fijn.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, sjnel het linker veur het rechter bein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, jederein deet mit, groat en klein.

Zoa, noe effe oetruste.

Zoalang de meziek klink weurd Diny noats meug, lupt de polonaise bis mrgevreug.
Lekker achterein in ein lange riej, es geer alle mit doot is Diny bliej.
En es de meziek neet sjnel genog geit, weurd dat kleine Dientje echt witheit.
Dus doot noe allemoal mit heur mit en zing... en laup... mit Diny's nuuje hit.

De Diny polonaise.

Refrein:
De Diny polonaise, de Diny polonaise, laup mer lekker sjnel achterein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, Diny lupt veur op, dat vingt ze fijn.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, sjnel het linker veur het rechter bein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, jederein deet mit, groat en klein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, laup mer lekker sjnel achterein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, Diny lupt veur op, dat vingt ze fijn.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, sjnel het linker veur het rechter bein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, jederein deet mit, groat en klein.
De Diny polonaise, de Diny polonaise, jederein deet mit, groat en klein.

Aafgeloape.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS NOG NEET LANGS SJMEETS BAKKES
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Frits Hindriks en Kasteleinskoar


Doe bies nog neet, doe bies nog neet
Doe bies nog neet langs Sjmeets bakkes
Doe bies nog neet, doe bies nog neet
Doe bies nog neet langs kuepke sjmeets
Doe bies nog neet, doe bies nog neet
Doe bies nog neet langs Sjmeets bakkes
Es te door de Muntsjtraot geis
En dao bie `t bakkes sjteis
Doe bies nog neet langs kuepke Sjmeets
Es te door de Muntsjtraot geis
En dao bie `t bakkes sjteis
Doe bies nog neet langs kuepke Sjmeets

* single 1983 : Frits Hindriks en Kasteleinskoar - " Doe bis nog neet langs Sjmeets Bakkes/Bok en vleeg " - Helder Hof Prod. 811612


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE HAS MIEN HART GERAAKT
2005/2006 : Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang(*) : Hay Bodde


Refrein:

* cd 2005 : Hay Bodde - "Dit bin ich" - MaBi recording


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIEDOEZEND ROAZE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Iech mot 't noe kwiet, jao, iech mot 't diech evekes zgke.
Iech ving diech zoa leef sjat, want doe sjteits altied veur miech klaor.
Kom neet oet mien weurd, mh probeer 't diech toch oet te lgke.
Doe raaks mien hart en doe raaks mien geveulige sjnaor.

Refrein:
Driedoezend goedgaele roaze, jao sjat, die geef iech aan diech.
Dat ies mien teike aan diech.

Iech bin toch zoa blie, want doe bies in mien leve gekomme.
Iech ving diech zoa leef sjat, jao, doe bies mien groatste geluk.
Kom neet oet mien weurd, mh iech hb diech noe gt mtgenomme.
Iech geef ze diech gaer, iech geef diech zaon driedoezend sjtuk.

Refrein:
Driedoezend goudgaele roaze, jao sjat, die geef iech aan diech.
Dat ies mien teike van leefde, driedoezend roaze veur diech.

* cd 2000 : Ezzebleef - "Van deze tied" - Marlstone Recordings bv - cdl 2018


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUDU
Tekst & muziek: ?
Zang (*) : Ezzebleef


* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ECHTE MUZIKANTEN
Tekst & muziek: H. Heltzel, P. Leenders & Kwatsch
Zang (*): Trio Kwatsch


Refrein:

* lp 1983 : Trio Kwatsch - "Kwatsch, kwatsch en nog 'ns kwatsch" - Rockwell Records lp 0112583


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EDEREN DAAG
2005/2006: Tekst & muziek: Jo Noordam
Zang: Carla en de Etters


Ederen daag, kom iech diech sjmrges tege.
Ederen daag, iech bin dan zoa verlege.
Ederen daag, jao ederen daag.

Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.
Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.

Mt karnaval, hb iech diech noe gekrege
Mt karnaval, veur miech ies dat n zege
Mt karnaval, jao mt karnaval.

Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.
Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.

Allein mt diech, wil iech noe fis goon viere.
Allein mt diech, wil iech goon danse en zjwiere.
Allein mt diech, jao allein mt diech.

Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.
Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.

La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
Allein mt diech, jao allein mt diech.

Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.
Wil danse en zinge jao hosse en sjpringe mt diech tot deep in de nach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN DEN INGEL DAE ZAG
1977: Teks - meziek: Roep Lambriks

Iech vroog aan den ingel, dao op de rewien:
" Zgk, kins toe miech zgke, zgke missjien,
woirum of iech noits van diech weg koes gaon,
mien hart allein veur Valkeberg kint schlaon ".
Den ingel, dae keek miech verwietend aan,
en sjchreef in de loch 'n hil brei baan,
van Oos nao Ws en van Zuid nao Noord,
dao klonk zien sjtum wie'ch ze nog noits haw gehoord :

Refrein:
Doe bis mie land, doe mie Valkeberrechs land,
ummer opnuuts reik iech tiech weer de hand.
Hie wil iech leeve, leeve tot aan mien ing,
tot den daag, dat iech neet mi euver diech zing.

Kiek nao den tore, met zien leechtend kruus.
Zegk miech wois toe dat nog urreges andersch zuus.
Kiek nao de schaesberreg met zien aw kloes,
woi vreuger den iremiet in het gehoes.
Kiek nao oos heuvels, oos bsch en oos hei,
kiek nao de Geul, nao de beende en wei.
Kiek nao de poorte, de wal van oos schtad.
Bies dankbaar das toe hie bies neergezat.

Kiek nao de pleinsjes. nao boete de poort,
nog ummer et hart van oos eige schoin ... (?)
Kiek nao de Cauberg en nao ziene schoit,
waoste kint rste schtrak nao diene doid.
Kiek nao et laeve, de luu van dit land.
Dat maakde hum schterrek ... (?) bingende band.

Iech kiek nao den ingel en waor gans kontent,
en bin doe mer gauw op heim aan gerend.
Meh ei dink is zeker, bie good en bie schlech,
noits van mie lve gaon iech van diech weg.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES DE GEUL DOOR DE SJTRAOTE LP
Tekst & muziek: Lon Pluymaekers

Refrein:
Es de Geul door de sjtraote lp, pak dan d'n ummer, pak dan de sjp.
Dan moste dweile en sjrompe, en zjwungele en pompe.
Es de Geul door de kelderloker prietsj,
pak dan de zandzek, pak dan de wiets.
Meh kriegste 't water gaarneet mi gesjtop,
bel dan de brandweer op, dan weurt 't opgesop.

Zoa af en toe, dan ies oos Geul, die meistal aardig ies,
precies e hil klein batteraefke, dat ballorig ies.
Dan sjtruimp ze door de beende en kmp euver de brk.
En pas dan op, want andersj brink ze d'ch ongelk.

De Geul liek dan vol rommel, matrasse, groate tek,
vol autobeng en taofele, kepotte voelnisbek.
En es dan al veurbie ies, 't water ies gezak,
dan weurt bie de gemeinte de buldozer gepak.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES IECH DIECH ZEEN (dan kriebelt 't van binne)
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Lalalalalalalalala lalalalala.
Lalalalalalalalala lalalalala.

Es iech diech zeen, dan kriebelt 't van binne.
Es iech diech zeen, dan dink iech aan de zn.
Es iech diech zeen, dan wil iech diech beminne.
sjuus wie Romeo van Julia, iech klum op dien balkn.

Es iech diech zeen, dan veul iech miech gelkkig.
Es iech diech zeen, dan dink iech aan diech.
Es iech diech zeen, dan wil iech diech verwinne.
Want 't sjoanste wat 't geuf, ies dae lach op dien geziech.

Lees de geztte ins en kiek tlevisie,
dan wts doe gaaroets neet mi was doe zuus.
De waereld sjteit in brand en euveral trammelant.
't Leve ies 'n groat kruus.

Mh s iech diech weer zeen, dan mot iech bekinne,
dan bin iech bliej dat iech gebore bin.
Dan eet iech oet dien hand, verleer iech mien versjtand.
Doe bies nao mienen zin.

Jao, zeen iech diech, dan vergeet iech die ellende.
Jao, dan bin iech weer in gooien doon.
Jao, zeen iech diech dan veul iech miech gelkkig.
Doe lis mien hart weer sjneller sjloon.

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES IECH IN VALKEBERG DE VASTELAOVEND VIER
2001/2002 nr.2 : Tekst & muziek: Jo Noordam
Zang: De Snoekies


Refrein:
Es iech in Valkeberg de vastelaovend vier,
begin iech mt ouwwieverbal in de Groate Sjtraot.
Es iech in Valkeberg de vastelaovend vier,
gaon iech edere daag op sjtap mt mutsj en mm en kap.

Donderdeg, dan geit 't loos, de vrouwluuj goon veurop,
same mt de nuuje prins, 't oud wief hingk in de top.
's Aoves ies de sjuut dan dao, dink neet dat iech al gaon.
Mt carnaval in Valkeberg, dan hout iech altied paol.

Zaoterdeg, dan is 't tied, hermeniekes blaoze in.
Hauverweeg, dao steit de buhne, ze hbbe goowe zin.
En es de klok dan twelf sjleit, dink neet dat iech al gaon.
Mt carnaval in Valkeberg, dan hout iech altied paol.

Zondeg nao de burger toe, de sjleutel ies van oes.
De bok, dae kriet de moel gesjtop, de jeug, die geit veurop.
De kleine optoch trk veurbie, dink neet dat iech al gaon.
Mt carnaval in Valkeberg, dan hout iech altied paol.

Maondeg is 't hoagtepunt, dat wt gans Heuvelland.
De groate optoch trk wr oet, de luuj sjtoon langs de kant.
En ies de Prins dan langs oes heen, dink neet dat iech al gaon.
Mt carnaval in Valkeberg, dan hout iech altied paol.

Dinsdeg mit blauw loelle mt, dat ies 'n echte hit.
En sjlete in de gemeintegrot, dae pries dae num veer mt.
Es es veer dan wr boete staon, dink neet dat ich al gaon.
Mt carnaval in Valkeberg, dan hout iech altied paol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES IECH OET VALLEKEBERG WEG ZOU MOTTE GOON
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Zeen iech d'n Ingel, dao vlak bie d'n dwingel,
en zeen iech die auw berkelpoort.
Dat ies wao iech thoes bin, gelkkig en trots bin,
't sjoanste van oes Limburgse oord.
In dat plaetske zao prachtig, zao sjoan allemachtig,
en de sjtraote die ich zoa good kin.
Dao kin iech neet zonder, en dat ies gein wonder,
umdat iech dao gebore bin.

Refrein:
Es iech oet Val'keberg weg zou motte goon,
dan weit iech zeker, dat mien hart zal euversjloon,
dan weit iech zeker, dat miech traone naoder sjtoon,
es iech oet Val'keberg weg zou motte goon. (2x)

Doe hbs miech zoavl gegeve, 't ies hie good um te leeve,
iech wil neet weg, al krieg iech 'n miljard.
Iech mot miech sjterrk vergisse, es iech diech neet zou misse,
joa, Val'keberg, doe bies in mien hart.

* cd 1998 : Ezzebleef - " Dit ies veur uuch " - Marlstone Recordings - cdl 9801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES 'T ZOMER WEURT
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
Es 't zomer weurt hie in 't land, wie sjoan ies dan oes limburgs land.
Proffiteer iech van de zomerzn, in de tuin of op mien eige balkon.
Iech bin zoa blie dat iech nao boete kin, de luuj, die hbbe weer hil gooi zin.
't Hemelsblauw hingk weer in de loch, es de zon weer sjtraolt, dan bin iech verkoch.
En de maon, dae glinsterd weer in volle prach, tusje doezend sjterre in de zomernach.

Noe kinste weer nao boete en de sjtraot op zonder jas,
lekker nao 't zjwumbad of gewoon op 'n terras.
Iech kin toch zoa geniete van dat zomerwaer,
en gelukkig kum 't eder jaor weer.

Hie neve ies 'n tuinfees, jao, dat doon ze eder jaor.
En bie Harie van oes achter sjteit de barbekjoe weer klaor.
Alle kinger sjpele boet tot 't duuster weurt.
Jao, 't leve ies weer bont gekleurd.

* cd 1998 : Ezzebleef - " Dit ies veur uuch " - Marlstone Recordings - cdl 9801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES VEER GOAN, GOAN VEER MET Z'N ALLE
2003/2004 nr.1 : Tekst: Jo Noordam - muziek: ?
Zang: de Snoekies


Vastelaovend ie sein groat fies
Edere daag dus ouch vandaag
Rm vroag met aan de prins
Met wae dat hae geit sjtappe
Dan ies zien antwoord op die vroag

Refrein:
Es veer goan, goan veer met z'n alle
De caffees euvervalle
Hie in oes valkeberg
Es veer goan, goan veer met z'n alle
De caffees euvervalle
Hie in oes valkeberg

Ouwwieverbal, inbloaze, de optochte
Dat wil iech neet misse
Joa, doa bin iech altied bie
En allein kins diech gein fieske houwe
En doarum zegke veer

Es veer goan, goan veer met z'n alle
De caffees euvervalle
Hie in oes valkeberg
Es veer goan, goan veer met z'n alle
De caffees euvervalle
Hie in oes valkeberg

Deensdegmorge gaon blauw loele
Dan ies 't al weer wiet gedaon
Nog eve noa de lempkes kieke
En dan zinge veer allemaol


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FAUQUEMONT
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Die van nao 12 oer - solist Frits Hindriks


Refrein:
Fauquemont, Fauquemont, Fauquemont, pak uuch ins vas, en zing miech nao.
Fauquemont, Fauquemont, Fauquemont, wat dat beteikent dat kins te rao.
Fauquemont, Fauquemont, Fauquemont, pak uuch ins vas, en zing miech nao.
Fauquemont, Fauquemont, Fauquemont, c'est bon, c'est bon, Fauquemont.

Sjong iech giester op de buun, iech wies neet wat iech mos zinge.
Iech deeg mien bs, 't lukte neet, iech koos miene dri neet vinge.
Nondetonnaer, e fluitconzaer, 't waor mien ltste kans.
Iech moes waal op mien qui vive zeen en zong toen in 't Frans.

Alle zomersj, eder jaor, dan ies 't hie zoa gezellig.
Oet alle leng komme de luuj de vinge dat auch geweldig.
Oet Ingeland en Cannada, jao zelfs oet Paries.
En daorm zgke de Franse noe: ies hie un paradies ?

* maxi-single 1982 : "Bokketheater"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FLIEK FLOEK FLAKKIE
2005/2006 nr.1 : Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: Ken, Bob en Bart


Refrein:
Fliek floek flakkie dat ies toch sjaele kal.
Meh 't klink geweldig mit carnaval.
Prietsj proetsj pratsjie dat ies hiel wied gezeuk.
Die tekst die liek toch ntges op, meh dat maak 't sjuus zoa leuk.

Leedsjes zinge doon ver gaer.
Dat ziet oes in 't blood.
Es veer op 'n buhn dan sjtoon.
Dan heurste oes pas good.
En wat ver zinge maak neet oet.
Veer zinge joa vanal.
't Allerleefste zinge veer,
'n tekst mit sjaele kal.

Fliek floek flakkie dat haet toch kop nog sjtaart.
Mit prietsj proetsj pratsjie ies 't ein leedsje nao oes hart.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T FORELKE
1957: Tekst & muziek: Lon Pluijmaekers

Dao waor ins e forelke, e forelke in de Geul.
Dat zjwm de ganse daag, in 't water lekker keul.
En zellefs es 't sjleep, dan nog bleef 't in 't bad.
Mh 't drinke van dat water, waor 't forelke zat.

De vssjers in de beemde, die keke nao hm um.
Meh 't forelke in 't water, dat waor hun vls te sjlum.
Mt e hil klein leef forelke, zao eint mt e rkske aan
Ging 't forelke zjwumme, op Valkeberg aan.

Altied datzelfde water, dat waor toch nieks gedoon.
Hae vertlde van zien planne, um oet de Geul te goon.
Hae wol zao gaer ins wiejer, get wiejer in dit land,
Ins ander water preuve, mt gein vssjers aan de kant!

Ze zjwomme langs de Erke, veurbie de Bogaerdlaan.
En langs 't Odapark, kaome ze in de Plenkert aan.
Dao sjting 'n hil groet hoes, mt e meuleraad d'rbie.
't Forelke koes neet leze, dat dao sjtng 'Broewerie'!

Hae kaom bie 't raad en dach toen: 'noe krieg iech miene zin!
Iech gaon ins bove kieke... en floep, dao sjprng 't d'rin.
't Raad sjpde 't forelke toen in de broewerie.
Dao zjwm 't in 'n beerkoep en nemes waor d'rbie!

De vollegende mrge, toen kaom de broewersjknech.
Dae haet toen 't forelke oet de groate koep gedrch.
De moraal van gans dit leedsje ies hilemaol neet nuuj:
Water ies veur de vssje en beer ies veur de luuj.
Water ies veur de vssje en beer ies allein, gans allein,
hilemaol allein, veur de luuj!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAE FRANSE ACCORDEON
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Kmp weer de zomer, goon iech op vakantie,
dan trk iech weer dr'op oet.
Goon altied nao Frankriek.
Jao eder jaor kom iech dao oet.
't Ies dao zoa prachtig, zoa sjoan allemachtig.
Dan veul iech miech zoa riek,
en euveral hur iech dae heerlijke Franse meziek:

Refrein:
Och, wie good ies 't leve in 't land van de zomerzn.
En hur iech dan die klanke van dae Franse accordeon,
jao, dan bin iech gelkkig es iech dao op vakantie bin.
Dan weurt mien hart weer gesjtreeld, es dae Franse acordeon sjpeelt.

Dink iech aan Madelne, Sophie en Helne,
dan dink iech aan Paries.
Mt die franaises waor iech eve in 't Paradies.
't Ies dao zoa prachtig, zoa sjoan allemachtig.
Dan veul iech miech zoa riek,
en euveral hur iech dae heerlijke Franse meziek:

Komsie, komsa en oh lala,
iech' hur zoa gaere dae monika.

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GANS VALKEBERG EIN BROEN KAFFEE
Tekst & muziek: Jo Noordam
Zang: Carla en de Etters


Refrein:
Gans Valkeberg ein broen kaffee,
Kom gaot noe mt oes mt
De Vastelaovend in oos blood
Same viere dat deit oes good
Gans Valkeberg ein broen kaffee,
Kom, gaot noe mt oes mt
Drie daag nao t groatste bal,
De Valkebergse Carnaval.

E leedsje, meziekske, hermeniekes in de sjtraot,
Gezelligheid en hil vl sjpas, mt de lve-raod
E pleinsje, de Geul, dn optoch door de sjtad,
en wts doe wat iech dan zgk tege miene sjat:
Noe kom mer mt oes mt, hie boete aan t buffet

E sjoan Oudwief, ne polonais, en de mtsje op de kop
De Groatesjtraot, t Grendelplein, de prins dae lp veurop
Drie daag lank km iech neet thoes, jao zoa doon iech dat
En edere daag zgk iech dan tege miene sjat
Noe kom mer mt oes mt, hie boete aan t buffet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEEF MICH MUULKE
Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Geef mich muulke.
Dat hub ich zo gaer
Lekker muulke
Kom trek ins van laer
Bis neet verlaege
en gaef mich d`r ein
Gaef mich muulke
sjat ich hoy van dich allein

Ver zaote tesaam aan de kantj van de wierdj
De kwakkertje kwaakde hieel hel
En sjus wie `t maonke ins effe neet keek
Toen vroogste aan mich...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEEF MICH 'N PILSKE
2005/2006 : Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang(*) : Hay Bodde


Refrein:

* cd 2005 : Hay Bodde - "Dit bin ich" - MaBi recording


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEUL, IECH WEL DIECH HURE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Geul, zoa deks bezonge, sjtruimps hie door oes land.
Doe hbs aafgedwonge, dat mien hart diech ies verpand.
Geul, iech wel diech hure, sjoan ies diene klank.
Doe lis diech neet sjture, door 't dal klink diene zangk.

Refrein:
Wao de zon ziech in dien water sjpegelt,
en de buim diech groete langs de kant.
Och doe Geul, jao, zoa biezonder,
wie doe sjtruimps door 't Limburgs land.

Geul, zoa oud van jaore, doe bliefs iwig jongk.
En iech kn verklaore, dat iech aan dien bron oats dronk.
Geul, iech bin gebore es 'n kind van diech.
Gaon iech oats verlore, geis doe wiejer zonder miech.

* cd 2000 : Ezzebleef - "Van deze tied" - Marlstone Recordings bv - cdl 2018


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEULSYMPHONIE
Tekst & muziek: Roep Lambriks

Geul, Geul, Geul, Geul,
bie dien gebaorte-bron, dao bieste nog gans klein,
sjuus wie e kind, dat waggelt op zien bein.
M al gauw klink klaor diene klaterlach,
dan bieste Geul in al dien wonderprach.

Refrein:
Want aan de Geul-kant, dao bleuje buim en bloome,
in doezend saorte en wonderschoi van kleur.
Want aan de Geul-kant, dao ies 't samewone,
et paradies op dat benkske veur dien deur.
Loester good, dao klinke zoiveul klanke,
van 't water, de veugel en de wind.
Laot veer heum dao baove mer ins danke,
dat veer gebaore zind es richtig Limburgs kind.

Geul, Geul, Geul, Geul,
in de lente en in zomer, doe Geul, symbool van vree.
Dan lachste diene leefste lach, sjuus wie ein tauverfee.
M in herrefs en in winter, dan weurschte grauw en gel.
Dan brulste, Geul, diech van de gief, eine heische rauwe kel.
Et sjoem, dat schteit tich op de mond,
Geul, die water euverschpeult oos grond.
Geul, en met angs in et hart schtaon veer te kieke,
of-ste weer op lente wils gaon lieke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEZLLIG !
2004/2005: Tekst & muziek: Roos Smeets-Kerris
Zang: 't Valsj Trio


Eder jaor mt carnaval, preufste weer dae sfeer
Luuj kaome van euveral, zgke dan edere kir

Refrein:
Hie ies 't gezllig, zoa knus en zoa fein
Jo, in dit Valkeberg, drink v'r nog eint
't ies weer gezllig, zoa lekker biejein
Jo, in oos Valkeberg, mt eederein.

Gezllig, gezllig, 't ies weer gezllig
Gezllig, gezllig, lekker biejein
Gezllig, gezllig, 't ies weer gezllig
Gezllig, gezllig, veur ederein

Optoch trk weer door de sjtraot, drie daag plezeer
Prins, minister mt de Raod, zinge dan edere kir


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GRIEKSE ZOMERNACHTE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
Griekse zomernachte, die zin vol romantiek.
Griekse muzikante sjpele prachtige meziek.
De maon en auch de sjterre hbbe miech 't gelk toen gebrach.
Iech ontdkte de leefde in 'n Griekse zomernach.

Iech waor op vakantie in 't sjoane Griekeland.
De maon sjtong aan de hemel, iech leep gt langs 't sjtrand.
Dao trof iech toen dat maedsje, 't kind dat waor zoa knap.
Geer zult 't neet geluive, mh ze ging mt miech op sjtap.

Meh nao 'n aantal weke, de vakantie waor gedoon.
Wat veel 't toen toch tege um weg te motte goon.
Want iech vong de leefde en preufde 't gelk.
Iech wiet 't bienao zeker, ch'goon volgend jaor weer teruuk.

* cd: Ezzebleef - " Van deze tied " - Marlstone Recordings - CDL 2018


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HARTE TROEF
2002/2003: Tekst & muziek: Ivo Benders
Zang: Ut Ganse Gedeuns


Mt kiene win iech noats get, want iech bin neet zoa wies.
De Lotto kin nieks were, mt lote noats ins pries.
Noe hb iech 't gevnge, want kaarte dat geit good.
En es iech dan op heim aan gaon, zing iech mt gowe mood.

Refrein:
Doe... bies mien bste harte troef.
Jao doe... koes miech nieks betersj geve.
D'r vastelaovesjoker sjmiet iech noe mer oet !
Want zoa'n sjoan pleetsje es wie diech ies neet oneve.
Jao doe... bies mien bste harte troef.
Jao doe... koes miech nieks betersj geve.
Mt vastelaovend gaon iech gaer mt diech ins oet !
Want mt zoa'n sjinaos kin iech bies drie daag waal leve.

Roult, dat ving iech puime, dat vrit diech aan de beursj.
Van gokke krieste koppien, bies dats'te nieks mi hursj.
Meh dan zoa'n keertsje lgke, dat beurt diech toch zoa op.
Km noe e ptsje sjpele, d'hoofs mrge toch neet vreug op.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEE ... HIE IS GET LOOS IN DE TENT
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
Hee ... hie is get loos in de tent, de ganse buurt ies weer present.
Hee ... veer hbbe gooie zin, de sjtumming ziet der noe al hil good in.
Alleluja, mamma mia, och, wie sjoan klink dae meziek.
Alleluja, mamma mia, hie in Limburg zint veer riek.
Hee ... hie is get loos in de tent, de ganse buurt ies weer present.
Hee ... veer hbbe gooie zin, de sjtumming ziet der noe al hiel good in.

Of 't veur- of naojaor ies, dat maak toch neet vl oet.
Es der weer 'n feeske ies, dan trekke veer dr'op oet.
Met gooi zin en vl bravour, zoa komme veer bie-ein.
En bie de'n irsjte trommelslaag, dan zingk weer ederein.

* cd: Ezzebleef - " Van deze tied " - Marlstone Recordings - CDL 2018


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEE ZGK INS, WIE SJTEIT 'T?
2006/2007: Tekst & muziek: Roos Smeets-Kerris
Zang: Gaer Gedoon


Mt de vastelaovend, eder jaor opnuuj.
Zuuste de vl verkleide, klein en groate luuj.
Eder daag zuut emes, weer gans andersj oet.
Lp 'r dan verkleid es kloon, of mt 'n verkes-sjnoet.
Meh hb iech 't geveul, dae kin iech rges van.
Zing iech oet volle borsj dit refreinsje dan.

Refrein:
Hee zgk ins, wie sjteit 't, wie ies 't toch mt diech?
Iech hb diech al zoa lang neet mi gezeen.
En zgk ins, wie geit 't, drink diech eint mt miech.
'T deit miech toch zoa good diech weer te zeen.
Hee, zgk ins, wie sjteit 't, wie ies 't toch mt diech?
Iech hb diech al zoa lang neet mi gezeen.
Noe zgk ins wie geit 't, drink diech eint mt miech.
wat deit 't miech toch good diech weer te zeen.

Vastelaoves-maondeg loup iech in de maot.
gaer mt in d'n optoch, door de groate sjtraot.
Eder jaor opnuuj weer, mot iech efkes goon.
Nao al die bekinde luuj, die langs de kant dan sjtoon.
En zin ze dan verrasj, woa kin iech diech toch van.
Zing iech oet volle borsj dit refreinsje dan.

Hee, zgk ins, wie sjteit 't, wie ies 't toch mt diech?
Iech hb diech al zoa lang neet mi gezeen.
En zgk ins, wie geit 't, drink diech eint mt miech.
'T deit miech toch zoa good diech weer te zeen.

Jao, eder jaor opnuuj veuls te weer dae band.
En zoa wie ederein ies mien hart verpand,
aan de carnaval in 't Limburgs land.
Jao, aan de carnaval in 't Limburgs land.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HEUDSJE VAN NNK HARIE
2003/2004: Tekst: Hans Prins - muziek: Lei de Bruyn
Zang: De Valsje Speedy's


's Mrges goon veer fluitend nao 't werk mt 'n koffer, broad en koffie zjwart
's Aaoves km veer heim mt kneuk die krake, veut goon op de bank, veer kieke dart
jao jao de sjleur die haet oes good te pakke, einenvieftig weke meug
mh es veer langsaam aan beginne in te zakke, geit 't rnd in koar, dat deit oes deug

Refrein:
mt 't heudsje van nnk Harie op en 't tesjke van tant Fien
mt de sjeun van nnk Hoebrke aan en 't jeske van Katrien
ed're mrge dan weer veer wakker, mt de blles es 'n bm
toch goon veer wiejer oes ammezere, veer loupe mt, achter de trm

es 't weer esjgoonsdeg ies gewore, mtte veer weer wrke aan 'n sjtk
's Zondes es veer wand'le mt de kinger, sjtoon veer aan de lning van de brk
veer prakkezere wat oes sjteit te wachte, zomer, keersjmes en nuujjaor
toch kriege veer van die plezerige gedachte, dinkend es 't weer vastelaovend waor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE BIN IECH DAN
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Iech houd van beer en van plezeer,
en van lekker sjtappe tot 'n oer of veer.
Aan 't buffet doon iech good mt,
mt 'n heerlk pilske en 'n lekker sigart.
Iech veul miech good, iech hb gooje mood,
en miech lekker ammesere, dat ziet miech in 't blood.
Kom iech dan thoes deep in de nach,
iech maak mien vrouw dan wakker en zgk mt eine lach :

Refrein:
Hie bin iech daan, hie is diene maan.
Iech bin get laat, meh dao kin iech nieks aan doon.
Iech kreeg 'n rundsje van mien vrung, en doe wts iech ving 't zung,
um zoa'n pilske te laote sjtoon.

Hie bin iech daan, hie is diene maan.
Iech bin get zaat, meh dao kin iech nieks aan doon.
Iech kreeg 'n rundsje van mien vrung, en doe wts iech ving 't zung,
um zoa'n pilske te laote sjtoon.

Alleluja, lang, lang leve 't lekker beer.
Alleluja, lang, lang leve 't beer.

Iech hb vl gelk, iech maak miech neet drk,
en zit iech in de caf op mien eige krk.
Aan 't bufft, doon iech good mt,
mt 'n heerlk pilske en 'n lekker sigart.
Iech veul miech good, iech hb gooje mood,
en miech lekker ammesere, dat zit miech in 't blood.
Kom ich dan thoes, deep in de nach,
iech maak mien vrouw weer wakker, en zgk mt eine lach :

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIE BIS DOE RIEK
Teks: Guus Smeets & Wiel Meurders - meziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


't Somersj hil bedrievig, mt luuj van boete aaf.
Hie vilt get te beleve, hie kmme ze op aaf.
De Italiaan, de Yoegoslaaf en auch inne Chinees.
Ze kmme nao oes Limburgs land, hie ies 't altied fees.

Refrein:
Hie bis doe riek, hie hbs doe alles.
Hie hbs doe vrung, meziek en zangk.
Hie wil iech blieve tot mien einde.
Hie wil iech leve, mien leve langk.

In die provincie vol traditie's,
hie in 't land van Maas en Geul,
dao geneet iech van 't laeve.
Iech hb 't Heuvelland geveul.

En kump dan weer de winter in 't ganse Limburgs land,
dan ies 't zoa gezellig, veer sjpringe oet de band.
Mt Sinterklaos, de keersjmestied, nuuijaor en carnaval.
En es doe hiej gebore bies wts doe dao alles van.

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N HOELA HOEP
Tekst & muziek: Pie Scheyen
Zang (*) : Lex Stassen


Refrein:
Hoela, hoela, hoepela, zoa lekker in 't rond.
Laot mer lagkzaam komme, 't ies toch zao gezond.
Neet vt en auch neet diek, zoa mager wie 'n sjmiek.
Mt hoela, hoela, hoepel, weurt geine miensj mi diek.

De vrouwluuj allewiele, ze zint neet gaere diek.
Ze houte mer dite en make ziech zoa sjiek.
En noe zint ze sjtapelgek, mt 'ne hoepel um de nek.

Nonk Sjeng en auch Lewieke, die hbbe reumetiek.
Ze sjlieke kilo's pille en make gymnestiek.
En noe zint ze sjtapelgek, mt zoa'ne hoepel um de nek.

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 1" - Omroep Limburg OL52-199701


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUBSTET AL GEHUURD
2005/2006 : Tekst & muziek: Hans van Wiggen
Zang(*) : Hay Bodde


Refrein:

* cd 2005 : Hay Bodde - "Dit bin ich" - MaBi recording


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN VERLEEF OP 'N MASKE
2002/2003: Tekst & muziek: Gerard Goossens
Zang: Carla en de Ettersj


Refrein:
Iech bin verleef op 'n maske, verleef op 'n mom.
Mien hart begint te kloppe, es iech 't tege kom.
Jao, jao, verleef op 'n maske, verleef op 'n mom.
't Klink get gek, ein bietje sjtom es iech 't tege kom.

Ein paar jaor truuk, rond carnaval, ging iech nao auw wieverbal.
Gezellig in de groate sjtraot, danse mt de ellever raod.
Mh in ins, gans onverwach. woord iech leeflek aangelach.
En iech koes d'r nieks aan doon, mh mien hart begoes te sjloon.

Verleeje jaor, geer raojt 't al, ging iech nao auw wieverbal.
Kriebelde in miene maag, dus zoch iech de caffees aaf.
En jao, sjus veur middernach, vong iech 't maske mt dae lach.
En iech koes d'r nieks aan doon, want mien hart begoes te sjloon.

En auch dit jaor kiek iech wr oet nao dat maske mt die sjnoet.
Zelfs al weurd 't razend druk, dat maske ving iech altied truuk.
En dan, sjus veur middernach, zing iech dan mt eine lach.
Jao, iech kin d'r nieks aan doon, mh mien hart begint te sjloon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HAUWT VAN MAEDSJES
Tekst & muziek: Lon Pluymaekers

Iech bin 'ne heile goowe jong, e herteke van goud.
Iech rouk neet en iech drink auch neet, da's gt woa'ch neet van hauwt.
Iech hb 'ne koalef en gt hinne, e verkske en 'ne pauw.
Mh woa iech gaon en wat iech daon: iech zeuk 'n flinke vrouw.
Mh iech, ocherm, iech krieg gein kans, iech bin e jungske zonder sjans.

Refrein:
Iech hauwt van maedsjes, mh iech krieg geint mit.
Iech liegk te griene sjnachs in mien bid.
Gein mag're en gein ronne, gein zjwarte en gein blonne.
En oach gein mit fien nylon bein, oh nein, oh nein.

Iech gebruuk noe daagliks briljantien en auch get crme de fleur.
De maedsjes ruuke gaer gt fiens en hauwte van odeur.
Iech hb 'n vonkelnuuj kervat mit sjtriepelkes d'r-in.
Mh woa iech gaon en wat iech daon, aan miech haet geine zin.
Iech veul mich kleiner es 'n moes, en 'ch ging zoa gaere nao't sjtadhoes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HB MEZIEK IN MIENE KOP
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Loup iech sjmrges door de rege, nou, dao kin iech toch waal tege.
"Iech hb mziek in miene kop".
Wat de toekoms auch zal bringe, iech zal altied blieve zinge.
"Iech hb mziek in miene kop".
Ze zgke dat meziek diech jongk hilt, es doe zelf mr bliefs swingen,
Daorum geef iech 't neet op.
Zonder meziek wil iech neet leve, want meziek, dat is mien leve.
"Iech hb mziek in miene kop".

En hb iech later 'n kunsgebeet en kale kop,
dan blief iech toch nog jongk van binne.
Dat mot later auch nog kinne.
"Iech hb mziek in miene kop".

En bin iech later nog vl rmer s Job,
dan bin iech toch nog riek van binne.
Dat mot later auch nog kinne.
"Iech hb mziek in miene kop".

Al hb iech zrreg in mien leve, jao, dat ies miech um 't eve.
"Iech hb mziek in miene kop".
Wat de toekoms auch zal bringe, iech zal altied blieve zinge.
"Iech hb mziek in miene kop".
Ze zgke dat meziek diech jongk hilt, es doe zelf mr bliefs swingen,
Daorum geef iech 't neet op.
Zonder meziek wil iech neet leve, want meziek, dat is mien leve.
"Iech hb mziek in miene kop".

* cd 1995 : Ezzebleef - " Hie bies doe riek " - Marlstone Recordings - cdl 9509


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HB 'N SJRUUFKE LOS
2005/2006 nr.2 : Tekst & muziek: Hans Prins
Zang: Valsj Trio


Refrein:
Mt vastelaovend hb iech 'n sjruufke los.
Iech dri en dri mh krieg 't mer neet vas.
Mt vastelaovend kiek iech neet wat 't kos.
Sjuuf mr aan en houwt miech vas.

Veur dat 't vastelaovend ies dan houwt iech 't neet mi.
Ouw wieverbal nog noats zoa leuk gehad.
Op Vriedg dan weer sjpiet devan, 'noe kal toch neet zoa hl !'
Iech vraog ins aan de kastelein 'wie vl hb iech gehad ?'

Mh veur 't esj'legoonsdeg ies dan weite veer neet mi.
Wat veer aan pap en mam houwe gezag.
De beursj ies laeg wae geuf oes get, veer hbbe zoa'ne doorsj.
Veer vraoge aan de kastelein 'gaef oes eint op verdach'

Sjuuf mr aan en houwt miech vas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH LAEF VEUR DE KARNAVAL
sjlager 1976: Weurd en meziek: Thei Pappers

Refrein:
Iech laef, iech laef veur de karnaval, in mien sjtedsje aan de Geul.
Wies geer, wies geer, wies geer dat al wie gelukkig iech miechveul.
Drie daag langk.... goont veer aan de rol.
Jongk en oud... houwte dat toch vol.
Iech laef, iech laef veur de karnaval, in mien sjtedsje aan de Geul.

En es iech dan flaneer door de sjtaote op en neer,
kaffe in en kaffe oet,
Veur e keul glaeske beer, zgk gaef t'rsj nog 'ns veer,
noe zint veer pas richtig oet.

En maak iech dan plezeer mt Auw wiever, dan goont veer,
kaffee in en kaffee oet.
Mt e maske op't geziech, geine kint miech, wae bin iech ?
Tot iech goonsdeg hiring biet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH PLK VEUR DICH DE SJTERRE VAN DEN HEMEL
Teks: ? - meziek: ?
Zang (*) : Huub Bertrand


Refrein:
Iech pluk veur diech de sterre oet de hemel.
Iech houd van diech, dat wetste toch al lang.
Es veer dan same op de wolke sjweve,
jao, dan wetste auch wao iech zoa nao verlang.

Iech druim al weke lang van diech, mien leefste.
Iech wel allein mer diech, jao, diech allein.
Alles waste wels zal iech diech geve.
Dien leefde, sjat, die helt miech op de bein.

Iech koup veur diech 'n landhoes en iech koup diech nog vaol mjie.
Dan beleve veer 'n sprookje, jao, 'n sprookje veur oes tjwie.

* cd 2001: Diverse artiesten - "Vastelaoves Virus deil 3" ? Limbo Music/Telstar


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH TEL SJAOPKES
Teks: ? - meziek: ?
Zang (*) : Huub Bertrand


Iech ken de sjlaop neet vatte, ach wat iritant,
legk te dreije in mien bed, wat is toch aan de hand ?
Iech wouw dat iech kos sjlaope want iech bin zoa meug.
Morge mot iech werke en de daag begint al vreug.

Refrein:
Iech tel sjaopkes, veer, vief en zes.
Zoa liek iech te dreije, te dreije in mien nes.
Iech tel sjaopkes, zeve en ach,
ben altied bezig, de gansgodlijke nach.

Soms, dan liek iech oere in mien werrem bed.
Es de sjlaop neet komme wilt, dan velt 't toch neet met.
Iech wouw dat iech kos sjlaope want iech bin zoa meug.
Morge mot iech werke en de daag begint al vreug.

Van al die sjaop te telle, bin iech kapot wie eine hond.
Hup auch nog eine kater, jao, noe is de cirkel rond.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH WEIT NOG GOOD
1958: Tekst & muziek: Lon Pluijmaekers

Iech weit nog good wie of 't waor
Wie veer nog kinger waore.
Wat sjpeelde veer toen fien biejein
In Polferbosj en Grendelplein.
Iech trok diech waal ins aan dien sjtriek,
Dan waorsj-te koad, meh toch kaoms-te weer truuk.
Iech weit nog good wie of 't waor
Wie veer nog kinger waore.

Iech weit nog good wie of 't waor
Wie veer nog kinger waore.
Bie 't pumpke dao Boete de Poort,
Wao iech aan diech mien hart verloort.
Me reep oes aaf op de mei-nach,
Dat waor woa's-tich zoa lang houws op gewach.
Iech weit nog good wie of 't waor
Wie veer nog kinger waore.

Iech weit nog good wie of 't waor
Veur daartig, virtig jaore.
Oos hertsjes klopden hel veurein,
Wat waor dat sjoan, daen tied biejein.
Al mt auch alles ins vergaon,
Toch blief de irsjte leefde 't langs besjtaon.
Iech weit nog good wie of 't waor
Veur daartig, virtig jaore.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH ZOU DIECH ZOA GAERE, GAERE, GAERE ...
1957 nr.1 : Tekst & muziek: Bertie Jennekens

Refrein:
Iech zouw diech zoa gaere, gaere, gaere wille hbbe.
Iech zouw toch zoa iwig gaere ummer van diech zin.
Mh veur de leefde hbs doe gein geveul,
daoveur bies doe jaomer, jaomer, jaomer vls te keul.
Mh veur de leefde hbs doe gein geveul,
daoveur bies doe jaomer, jaomer, jaomer vls te keul.

In eder miensjeleve kump einmaol einen daag,
dat hae neet mi allein wilt zin en hie of dao 'n uigske waag.
Cupido mt ziene pielebaog haet alles lang gezeen.
Hae zt e pielke op z'ne baog, sjuut door hun hertsjes heen.
Mh't ies neet altied raak, dat liegk dks aan de sjmaak.

Mh dae 't wilt probere, gaef iech 'ne gowe raod.
Dat hae good oet zien auge kiek, de kop neet sjtiek in sjtruppendraod.
Mh es 't einmaol ies gebeurd, dan geuf 't gein teruuk.
D'rum loestert good nao wat iech zgk: "Vriejt lever dan mt sjtuuk ! ".
Mh't geit toch noats zoa gauw, i me ies man en vrouw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DR IESJTE KIER
Tekst & muziek: Ivo Benders
Zang: Ut Ganse Gedeuns


Refrein:
Dr iesjte kier, mit diech allein.
Dr iesjte kier, dat is zoe fijn.
Doe sjtees de ganze daag te sjanse.
Noe weurt t tied dat vier gont danse.
Dr iesjte kier, allein mit diech.
Dr iesjte kier, joa doe en iech.

Dr iesjte kier is op dr daag das doe noa sjoel mos goan.
Dr iesjte kier mit dien gezich in de hook goan stoan.
Dr iesjte kier mit voetballe sjtamps doe de bal dr in.
Dr iesjte kier op eene fiets vils doe veul in t begin.

Dr iesjte kier mit wirke kris doe ooch ins paar cent.
Dr iesjte kier vakansie op de fiets en mit de tent.
Dr iesjte kier mit autoles starts doe m in t begin.
Dr iesjte kier carnaval kries doe zon sjpas dr in.

Dr iesjte kier pilske en dat geet hiel goot dr in.
Dr iesjte kier mulke en dat is dan t begin.
Dr iesjte kier gans knettergek mit carnaval alaaf.
Dr iesjte kier als doe neet wils bliefs doe geweun dr aaf.

Dr iesjte kier in polonaise gont vier noe doer dr zaal.
Dr iesjte kier zinge vier hie oos sjtum hartstikke sjraal.
Dr iesjte kier zint vier bie-een en hubbe veul plezeer.
Dr iesjte kier mit carnaval dat dont vier toch zoe geer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN DAT KLEINE SJTAMCAFKE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Refrein:
In dat kleine sjtamcaf, aan de euverkant van de Maas,
jao, dao ies 't zoa gezellig, altied krieste ein good gevuld glaas.
En de klant weurt wie eine keuning in de watte gelag door de baas.
In dat kleine sjtamcafke, aan de euverkant van de Maas.

Lts zint veer weer ins goon fietse, door oes prachtige limburgse land.
Veurdat veer 't zelf good wieste, goaide veer dao de fiets aan de kant.
Bie 't iersjte 't bste cafke hbbe veer 'n moment gepauzeerd.
En geer kint 't miech noe ech geluive, jao, veer hbbe oes geammezeerd.

* cd: Ezzebleef - " Van deze tied " - Marlstone Recordings - CDL 2018


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JODELRATTA
Tekst & muziek: H. Heltzel & R. Krans
Zang (*): Trio Kwatsch


Refrein:

* lp 1983 : Trio Kwatsch - "Kwatsch, kwatsch en nog 'ns kwatsch" - Rockwell Records lp 0112583


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KABELBAAN
Tekst & muziek: Lon Pluymaekers

D'n auto deent tot oos gemaak, en evezoa d'n trein.
Dat sjpaart oes sjeun en energie, en evezoa de bein.
Noe hbbe veer gedach, woa mt dat mit dae Cauberg heen,
waal twintigdoezend kir per daag, es veer aan't sjleie zeen.
Toet-toet, mien leef klein Leen.
Woa mt dat heen, woa mt dat heen, woa mt dat heen.

Refrein:
Bimmele de bammele de bim-bam-bom, de bim-bam-bim-bam-bim-bam-bom.
Huirsjte neet, dao kump ze aan, de Vallekebergse kabelbaan.
Bie 't sjtandbeeld geit ze op, en bie de ape hlt ze sjtop.
En vlt diech soms gt op diene kop, dan ztste diene pereplu mer op.
Mina, Mina, tet-tet-tet-tet-tet, dsjing boem.

Noe goont veer mit de kabelbaan, de sjtiele Cauberg op,
en sjmiete de luuj onder oes, rotte eier op de kop.
Auch 's zomersj kump 't zir van pas, veur de rennersj ies 't ein deug.
Twintig kire mit de kabelbaan, dan were ze neet meug.
Kiek aan, kiek aan, kiek aan,
dao kump de kabelbaan.

Lekker vrieje in de kabelbaan, dat ies toch waal zoa fijn.
Me vergiet al gauw 't eindstation, zoa lekker kort bie-ein.
'nen Dieke minsj hingk in de deur, en kump haos neet mi d'roet.
De ganse kraom hingk sjeif en sjeel, de machinis, dae reup toet-toet.
Toet-toe, toe-toet, toet-toet,
iech mt d'r oet, iech mt d'r oet, iech mt d'r oet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KEUNINGSVOGELSJEETE
1981: Tekst & muziek: Lon Pluymaekers

Kint geer 't verhaol van die sjtte, die twi van de sjtterie ?
Die vriejde mt 't zellefde maedsje, en dat maedsje heesj Marie.
Die vriejde mt 't zellefde maedsje, en dat maedsje heesj Marie.
Wie mt dat noe, wie mt dat noe, wie mt dat noe toch goon ?
Iech kin toch neet mt twi van die kaels, nao Moder heiversj goon.
Wie mt dat noe, wie mt dat noe, wie mt dat noe toch goon ?
Iech kin toch neet mt twi van die kaels, nao Moder heiversj goon.

Tege de twi verleefde sjtte, tege die zag Marie:
" Wae sjuut de keuningsvogel, dae krieg Marie d'r bie.
Wae sjuut de keuningsvogel, dae krieg Marie d'r bie. "
Wie mt dat noe, wie mt dat noe, wie mt dat noe toch goon ?
Iech kin toch neet mt twi van die kaels, nao Moder heiversj goon.
Wie mt dat noe, wie mt dat noe, wie mt dat noe toch goon ?
Iech kin toch neet mt twi van die kaels, nao Moder heiversj goon.

Op 't keuningsvogel-sjete ging 't veur de hoagste ir.
Die twi sjote veur hun leve, waal honderdvieftig kir.
Die twi sjote veur hun leve, waal honderdvieftig kir.
Wie mt dat noe, wie mt dat noe, wie mt dat noe toch goon ?
Iech kin toch neet mt twi van die kaels, nao Moder heiversj goon.
Wie mt dat noe, wie mt dat noe, wie mt dat noe toch goon ?
Iech kin toch neet mt twi van die kaels, nao Moder heiversj goon.

Meh geine van die twi sjtte, sjoot de vogel in zien prie.
Noe lp d'n tamboer-mater aan d'n errem mt Marie.
Noe lp d'n tamboer-mater aan d'n errem mt Marie.
Noe geit 't good, noe geit 't good, wie kint 't beter goon ?
Noe kin iech mt miene leve jng, nao Moder heiversj goon.
Noe geit 't good, noe geit 't good, wie kint 't beter goon ?
Noe kin iech mt miene leve jng, nao Moder heiversj goon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEKEBOE
Tekst & muziek: H. Heltzel
Zang (*): Trio Kwatsch


Refrein:

* lp 1983 : Trio Kwatsch - "Kwatsch, kwatsch en nog 'ns kwatsch" - Rockwell Records lp 0112583


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLAPROAS
Tekst & muziek: Lon Pluymaekers

't Landsjap sjteit vol kore, dat gollef in de wind.
Woa de ploog ins trok hr vore, noe alles greuje kint.
Meh op 'n einzaam plkske, mieden-in 't riepend goud,
dao haet 'n vuurroad vlkske zien sjtaonplaetske geklauwd.

Refrein:
Klaproas, klaproas, d'sjteis mieden-in 't veld,
te danse mt de aore, doe kumps neet oetgehld.
Klaproas, klaproas, wae haet diech dao gebrach ?
Haet sjtiekem soms 'n ngelke dien zdsje dao gelag ?
Haet sjtiekem soms 'n ngelke dien zdsje dao gelag ?

En in 'n wiet kapelke, onder 'n hil auw lng,
dao sjteit 'n klein boektsje, geplk op 'n wandeling.
't Blauw van koreblome, 't geel van riepe terf,
en mt 'n nkel klaproas ies't pleetsje road geverf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KNOETSSE
1980: Weurd & meziek: Mieke Ferier-Verkuyl

Refrein:
Knoetsse, knoetsse doont veer gaer,
knoets, knoets mt e beer.
Kastelein, knoets, knoets, gaef oes nog eint.
Mh dat glaas, knoets, knoets ies vls te klein.
Veer drinke en veer loetsje,
en weere knatsj, knatsj, knatsj van 't knoetsse.

Kom iech 's zondegssmrges oet de ms,
dan doon iech toch gein zung.
Mh dan gaon iech tot ein oer of zs,
gt knoetsse mt mien vrung.
Iech gaon dan lietsje en knauwele,
mt Sjeng en Pietsje get wauwele,
en mt de karnaval zing iech 't hlst van al.

s'Maondessmrges hb iech dan gein sjtm,
en miene kael ies drug.
Drin iech miech in bd nog efkes um,
iech bn toch nog zao meug.
Van al dat lietsje en knauwele,
mt Sjeng en Pietsje get wauwele,
en mt de karnaval zing iech 't hlst van al.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM UNS MIT CARNAVAL NOA VALKEBERG
2008/2009 nr.3 : Tekst: Guus Smeets - muziek: ?
Zang: Ken-Bob


Veer zint Ken en Bob
Veer roape eederein op
Van chimpansee tot verke
Van reus tot dwerg
Alle verkleide kom noa Valkeberg

Refrein:
Kom uns mit Karnaval noa valkeberg
Kom uns mit Karnaval noa valkeberg
Vergeet neet dien Karnavals pekske
Dien trom en dien toet.
Kom uns mit Karnaval noa valkeberg
Kom uns mit Karnaval noa valkeberg
In os stadsje hie aan de geul
Doa is get oet.

Luuij ut is neet te geleuve, watste hie beleeve kinst
De maedsjes kriege alle aandacht en un moelke van de prins

In alle cafs van os stadjsje klinkt weer Karnavals muziek.
Doaro kom noe kom noe uns gauw dan veult geer uch Riek.

Doa kint men toch allein van dreume, meh toch is ut werkelijkheid
De Karnaval in Valkeberg is ut sjoanste wat besteit.

Hermeniekes trekke doar de stroate, dat is zon sjoan geziech
Doarum loester, loester in godsnaam noa bob en noe mich

Op zoaterdag weurt ingebloaze en dan geit ut hie echt looos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KWATSJ
1985 nr.1 : Weurd & meziek: Ren Paulssen

Refrein:
Veer make kwatsj, kwatsj, kwatsj,
es vastelaovend ies en ederein e maske ies.
Veer hbbe sjpas, jao hil vl sjpas,
jao dan rammelt diech de prie, en me veult ziech toch zao blie.
Veer make kwatsj, kwatsj, kwatsj,
want 't ies weer vastelaovernd en dae kwatsj dae hurt d'rbie.

De vastelaovend doert drie daag, 't ies mer dat g'r 't wt.
Dan hursj-te paol te houwte en maogste laat nao bd.
Dan maogste nog get gekker doon es al die ander daag,
dan veulste diech tevrae, hbs geine las van diene maag.

Es al daag vestelaovend waor en andersj nieks mi moch,
hou iech miech oet vervaeling 'n klein vleegmesjien gekoch.
Dan vloog iech mt mien vruike nao 't zuudziparadies,
en kaom iech pas wr truuk bie 't hure van dees wies.

Mt vastelaovend weurt gekwatsj, ies geine miensj mi brl,
zt ederein zien maske aaf en maak dan flauwekul.
Dan zingste, drinkste, sjprinkste en dan laefste sjtaonentaer,
dat zint die drie dl daag 't ies vastelaovendswaer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEEF MAEDSJE
Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang (*) : Ezzebleef


Vrouwluuj genoeg die iech zou wille versere.
Meh dao begin iech veurluipig neet aan.
Iech wil miech allein mer mt diech ammuzere,
van de res trek iech miech nieks aan.

Al ies de verleiding soms groat allemechtig,
doe wts dat iech bin wie ich bin.
Want, leve sjat, iech zgk diech gans oprechtig:
Allein doe doe bies nao miene zin.

Refrein:
Leef maedsje, kom in mien errem, leef maedsje, kom ins bie miech.
Want doe, jao doe, jao doe allein, jao iech houd van diech allein.
Leef maedsje, kom in mien errem, leef maedsje, kom ins bie miech.
Want doe, jao doe, jao doe allein, doe bies de ware vuer miech.

Maedsje, iech sjpring veur diech in de Geul.
Maedsje, doe geufs miech 'n lekker geveul.
Doe bies zoa limburgs, wie de mergel en de lss.
Iech doon al veur diech, jao, vraog 't gers.

* cd 1998 : Ezzebleef - " Dit ies veur uuch " - Marlstone Recordings - cdl 9801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEEVE KASTELEIN
H. Pappers

Leeve kastelein, wat zint die glazer klein,
doog toch dat glaeske van bove vol,
dat undersjte deil dat sjpeel gein rol.
Leeve kastelein, jao veer goont neet nao heim,
al zint die glaeskes nog zoa klein,
geef oes nog 'ns ein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEEVE SJAT
2001/2002 nr.1 : Tekst & muziek: Jo Noordam
Zang: Carla en de Etters


Mit de vasteloavend goan iech toch zoa geer op sjtap,
samen mit mien vrung ein pilske drinken aan de tap.
Miene man, dea moog neet mit, meh hea wit wat iech ving,
en es iech 's oaves thoes kom, wat iech dan veur hum zing.

Refrein:
Leeve sjat, iech zal diech noats verloate.
Leeve sjat, iech hout zoa van diech.
Leeve sjat, iech zal diech noats verloate.
Leeve sjat, iech huer toch bie diech.

Es de prins van hoes aaf geit en zien vrouw blief hinger.
Zie deit poetsen, koken, sjtrieken en let op zien kinger.
Al die daag blief zie allein, mer zie wit waal ein dink.
Es hea sjtraks noa hoes toe kump, wat hea dan veur heur zingt.

Mit vakantie goan iech altied noa 't boeteland,
lekker broenen in de zon op 't werme sjtrand.
Meh noa ein week wil iech noa hoes, hub spiet dat iech weg ging.
En es iech dan d'n toren zeen, wit geer dan wat ich zing.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEMPKESDEENSDG SAMBA
2002/2003: Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: Sjoane Sjien (Roy & Marille Smeets en Jenny Geuskens)


Iech bin zoa gek op sambameziek, iech dans 't leefs in de nach.
Met carnaval op 't lempkesbal, hie hb iech lang op gewach.

Refrein:
Lempkesdeensdg-samba, jao, dae kent toch ederein.
Allemaol bie-ein, gezellig onderein.
Lempkesdeensdg-samba, op 't ritme, in de maot.
Jao, veer danse lekker op de sjtraot.

Es lempkes brenne, jao, es lempkes brenne,
wat ies dat ein sjpas um te zeen.
Es lempkes brenne, jao, alle lempkes brenne,
wilste noats mi rges andersj heen.

Jao, veer danse lekker op de sjtraot.
Lempkesdeensdg-samba in de maot.

* cd 2002 : Sjoane Sjien - " Lempkesdeensdeg "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEMPKESDEENSDG WALS
2002/2003 nr.1 : Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: Sjoane Sjien (Roy & Marille Smeets en Jenny Geuskens)


Refrein:
Doezend sjterre sjtraole weer op lempkesdeensdeg.
Al die leechskes geve kleure aan de nach.
En de luuj die langs de kant weer sjtoon te sjoenk'le,
zeen dae sjoane lempkes optoch, in zien ganse volle prach.

Alle buurte, alle drpe, ederein ies weer derbie.
En de kns diech aaf gaon vraoge: Wieveul lempkes brenne hie ?

Bie de manne van de brandwaer brent 't vuur um mt te doon,
want lempkes lempkesdeensdeg maog toch nemes euversjloon.

* cd 2002 : Sjoane Sjien - " Lempkesdeensdeg "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEI
2002/2003: Tekst: Hans Prins - muziek: ?
Zang: Valsj Trio


Refrein:
Lei, zt diech 'n pruukske op, andersj kries te't koud op de kop.
Lei, doog diech 'n pekske aan, want vastelaovend kump weer deraan.
Eeder jaor mt carnaval kin iech miech weer sjminke, drie daag lank.
Eeder jaor mt carnaval goon veer drie daag lank op sjtap.
Lei, zt diech 'n pruukske op, Fauquemont sjteit op de kop.

Sjleuteloverdrach in 't groat sjtadhoes,
vore van de bok mt ' glaeske sjoes.
Naober lp weer rond mt 'nne vrkeskop,
Vastelaovend op en top.

In de groate sjtraot, wao d'n optoch lp,
sjteit 't rieje diek, lpste euver kp.
Luuj, die zint verkleid mt 'n maske op,
Vastelaovend op en top.

Vallekeberg sjteit op de kop??. ALAAF


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME