HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GEUF MER EINE VASTELAOVEND
1977: Tekst: T. Arts - muziek: B. Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:
Et geuf mer eine vasteloavend, en dee van Limburg, dee viere veer !
Et geuf mer eine vasteloavend, joa, dee van Limburg, dee bruk plezeer !
Loat Mainz veur wat et waar ..... et weurt hie sjoner jeder joar noa joar !
Et geuf mer eine vasteloavend, joa, dee van Limburg, dee viere veer !

Noa de ellefde november sjteit Limburg oppe kop.
De karnaval in sjtad of drp geit bie os veurop !
De letste daag veur vaste, leef jong, dan is get los.
Veer sjprenge rondj en hbbe sjpas, egaal auch wat et kos !

Den optoch dee trek euveral mt prins en al debie.
En veur de prinsewage oet, doa lp de hermenie !
Dat kent allein in Limburg, os leefste landj van al.
Want Limburg heet toch ummer nog de sjoanste karnaval !

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS HIEJ VERSJRIKKELIK GEZLLIG !
1999: Tekst & Meziek: Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:
't Is hiej versjrikkelik gezllig, 't is hiej mirakels manjefiek !
Ich dnk dat ich hiej zeker effe hange blief.
Ich veul de vastelaovend in mien ganse lief.
't Is hiej versjrikkelik gezllig, zoa nwies en oetgesjproake gaaf.
Ich dnk dat ich hiej zeker effe hange blief.
't Is hiej in ein woord : " Alaaf " !

Ich kaom hiej sjus nao bnne, en 't esjte wat ich dach:
Miljaar, hiej is get oet, hiej davert weer de boet !
Dat veer s ammezere, is toch neet tevl gezag.
Dat zuut me zoa aan jederein dae lach !

Zoa geit 't hiej in Limburg in de vastelaovestied.
Miljaar, dan is get oet, hiej davert weer de boet !
s same ammezere, jao, dat lk s hiej altied.
Mit vastelaovend heurste wied en zied !

Sjlotregels:
Ich dnk dat ik hiej zeker neet euverdrief
't Is hiej in ein woord: "Alaaf" !

* cd (1999) - " Van Eijsde tot de Mookerhei - deel 6 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTELAOVEND
Tekst: Koos Snijders - muziek: Jo Deusings
Oetveurende (*) : Dik Betaald BV


't Is eindelijk vastelaovend, Limburg alaaf!
't Geit noe weer beginne, de kop is noe d'r aaf
Want de clowns gaere znge veur mevrouw en veur meneer
Is ein muzikaal boektje en daorom roope veer...

Refrein (2x):
't Is vastelaovend, luuj zeen bliej
Jederein wil lache, ziej aan ziej
't Is vastelaovend veur groat en klein
Allemaol biejein
Veer sjprnge oet de bandj, Dik Betaald BV!
Hauwt geer van znge, gaor dan mit s in zee
Muzikaal flaneere door 't Limburgse landj
Heuvel op en heuvel aaf, Limburg alaaf!

* cd: Dik Betaald BV - " Met De Monika en de Sjuuftrombone " - Marlstone CDL9247


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTELAOVEND IN DE WAERELDSJTAD
1985: Teks & meziek: Ria Custers

Refrein:
't Is vastelaovend in de waereldsjtad, luuj , wat is dat sjoan.
't Is vastelaovend in de sjoanste sjtad, loate veer noe goan.
Hiej heurse gooj meziek, dat maak Gelaen zoa riek.
En eederien is oppe bein, wat vinje veer dat fijn.
Joa, alles is verseerd, dat is Gelaen auch weerd,
Gelaen blif nummer ein (2x).

Gelaen bekint weer kleur, Gelaen dat hart get veur.
Wie jeder jaor opnuuj, haet dat ein gekke buuj.

Gelaen dat sjittert weer, wie 'n groate diamant.
Wat wille veer noch meer, zoa same handj in handj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS VASTELAOVEND IN GELAEN
1949: Teks: Jean Savelkoul - meziek: Lambert Savelkoul
Oetveurende (*): Wim Leentjens & CD koor


Veer hbbe sjpas, 't kump s van pas,
want veer viere Karneval.
Weg mit de zrg, de prins dae blif brg,
dat het fes noe sjlage zal.
Wauwel dich neer, maak vl plezeer,
en verkaup mer gekke kal,
Want de ellef dat is noe 't getal.
't is Karneval.

Refrein:
't Is Vastelaovend in Gelaen,
en dan kmme alle Flaarisse.
Mit hun bntje mtsje op,
en get naats onger de sjtop.
Ze lache en ze sjprnge,
ztte alles op de kop.
't Is Vastelaovend in Gelaen,
En de prins regeert noe gans allein.
Mit ziene raod van ellef Flaarisse,
Alaaf Gelaen.

Veer ruuke de koel, zeen zjwart om de moel,
mr veer hbbe Karneval.
Euveral sjtp, wo me auch lp,
Gelaen, dat is ein gek geval.
Kmp jnk en auwt, zeet neet benauwd,
gaot noe nao het Flaarisbal.
Want Gelaen dat zunk noe euveral,
't is Karneval !!!

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS WEER NS GET ANGESJ
2001/2002: Tekst & muziek: Paul Donners & Bettina Kamps
Zang: Sandra Hoen


Ummer van 't zelfde, dat is toch niks gedaon
de ms dich ns get reure, blief toch neet op ein puntj sjtaon.
Noe gangk dien laeve kleure, gans angesj es geweun,
en hauwt 't mer ns drie daag road-gael-greun.
en hauwt 't mer ns drie daag road-gael-greun.

Refrein:
't Is weer ns get angesj, get angere kraom
de kop is noe nger en baove de baom
Veer make noe bntj, wat esj waor zoa gries
gaon noe ns euver op ganse ang're wies.
Veer make noe bntj, wat esj waor zoa gries,
en viere vastelaovend in s paradiesj.

Aolie ns dien kpke, dat is good ein idee
dan geit 't baove wirke, 't waor auch lang geleej.
Noe kleur dae grieze massa ns angesj es geweun.
en hauwt 't mer ns drie daag road-gael-greun.
en hauwt 't mer ns drie daag road-gael-greun.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MAAK NEET OET
2002/2003 nr.2 : Tekst: Evelyne Koenen - muziek: Jo Deusings

Ich ben van Zittert, doe bes van Gelaen, hae is in Born geboare.
Veer maake os drk en `t sjaelt toch zo`n sjtk, joa, zeker ein paar kilomaeter.
Mer maak `t neet te bondj en sjprng ens in `t rondj.
Kiek `ns om dich haer, de waereld is zo bondj.

Let ns op wat ich dich zek, en maak dich neet zo druk.

Refrein:
`t Maak neet oet wo-ze geboare bs, veer hbbe `t toch good.
`t Maak neet oet wo-ze geboare bs, veer knne geine nood.
Veer hbbe alles wat os hertje begeert en doarom, dnk neet zo verkeerd.
Dus `t maak neet oet wo-ze geboare bs, es-se mer gelkkig bs.

Rood, blondj of zjwart, ich drk dich op `t hart, `t gekste dat knt dich gebeure.
Kiek ns om dich haer, veer hbbe os toch gaer, zo motte veer os laeve in goan kleure.
Mer maak `t neet te bondj en spjrng ens in `t rondj.
Kiek ens om dich haer, de waereld is zo bondj.

Dus lt ens op wat ich dich zek, en maak dich neet zo drk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ZAL DICH MER GEBEURE
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Arno Op den Camp & Piet Muurmans
Zang: Jan Ridderbeekx


't Zal dich mer gebeure dat soldaote veur dich sjtaon,
das te kris te heure, doe kns neet mee heivesj gaon.
Euveral wurd gesjaote,'t liek opns ein hl,
en ein miensjelaeve is inns neet mee in tl.

Refrein:
nzinnig is al dat gevreigel, bzint eert geer begint.
't Geit auch znger ruzie, 't is nne sjtried dae neemes wint..
Laot 't in Godsnaam sjtoppe, maak 'n nj aan dat geweld.
De waereld geit nao de knoppe. wat hbste aan nne dooie held ?

't Zal dich mer gebeure, daste inns vluchte ms gaon,
alles achterlaote, op zeuk nao ein nieuj bestaon.
Opgejaag en nurges welkom, wat is aorlog toch sjtm.
Doe heurs dan via via: woo dien hoes sjtng veel ein bm.

't Zal dich mer gebeure.dat dien kndj nger de waopes mt,
vechte veur 't vaderlandj, doe wrs dan aeve neet good.
Doe ms hm laote gaon, sjteis machteloos aan de kantj,
haops dat hae heel teruk kump. maaks ein krutske mit de handj.

* cd: "Tsje verleje en toekoms"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET ZAL JE MAAR GEBEUREN
Tekst: Jan Ridderbeekx - meziek: Arno Op den Camp & Piet Muurmans
Zang: Jan Ridderbeekx


Het zal je maar gebeuren dat soldaten voor je staan,
dat je krijgt te horen, je kunt niet meer naar huis toe gaan.
Overal wordt geschoten, het lijkt opeens een hel.
En een Mensenleven is ineens niet meer in tel.

Refrein:
Onzinnig is al dat gekibbel, bezint eer gij begint.
Het gaat ook zonder ruzie, het is een strijd die niemand wint.
Laat het in Godsnaam stoppen, maak een einde aan dat geweld.
De wereld gaat naar de knoppen, wat heb je aan een dode held ?

Het zal je maar gebeuren dat je ineens vluchten moet gaan.
alles achterlaten op zoek naar een nieuw bestaan.
Opgejaagd en nergens welkom, wat is oorlog toch stom.
Je hoort dan via via: waar je huis stond viel een bom.

Het zal je maar gebeuren dat je kind onder de wapens moet.
vechten voor het vaderland, je wordt dan even niet goed.
Je moet hem laten gaan, staat machteloos aan de kant,
hoopt dat hij heelhuids terug komt, maakt een kruisje met de hand.

* cd: "Tsje verleje en toekoms"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ZIT 'M IN DE GENE
Tekst: Jan Ridderbeekx - muziek: Wilko Aendekerk
Zang(*) : Jan Ridderbeekx


Refrein:
't Zit 'm in de gene, van kop ps in s tene.
Gebrtig wurd dat vas-gelag, in s gene aangebrach.
't Zit 'm in de gene, van kop ps in s tene.
Erfelijk zeen veer belas, mit dae sjpas, da's esjte klas.
't Zit 'm in de gene, van kop ps in s tene.
Gebrtig wurd dat vas-gelag, in s gene aangebrach.
Erfelijk zeen veer belas mit dae sjpas, jao, dat ligk vas.
Erfelijk zeen veer belas mit sjpas, da's esjte klas.

D'n eine dae dreug sjtoepele, d'n angere eine sjtaart.
Kleije duit m zich geweun, mer auch waal ns apaart.
M veult zich waal ns hnjdsberoerd, mer meistal toch waal fit.
Ich hb noe oetgevnje, luuj, w 'm dat in zit.

Van uuterlijk zeen veer geliek, dat is wat zeker is.
't Gen van de sjpas is waste van die auwesj kris.
Es die gaer gaon sjtappe, dan zit 't d'r zeker in.
Dat veer dat euvernumme, dat is waal nao ze zin.

* cd 1996 : Diverse artiesten - "Same 11 (ngeplk)" - Studio A Recordings SA 9621


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TAENGE DE TIED
Tekst & muziek: Wilko Aendekerk & Jan Ridderbeekx
Zang: Jan Ridderbeekx


Op ein aafspraok km ich soms waal ns te laat
en dao is dan ouch ech nemes mit gebaat.
Die vrkde oer die brink mich dks van sjlaag,
ich verheug mich daorm ummer op die daag.

Ich zauw zoa gaer ns weite wie dat knt,
met ich bn d'r ngerhandj al aan gewnd.
Jao jeder jaor zoa m dezelfde tied,
dan bn ich mien ritme kwiet.

Refrein:
Taenge dae tied dat dae tied is aangebraoke,
taenge dae tied dan is 't hie weer tied.
Veer hbbe dan de tied aan s eige,
en hbbe drie daag lank gein benul van tied.
Taenge dae tied dat dae tied is aangebraoke,
zeen ze mich ein paar daag kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TANT VAN DE KRAONKEL
Sef Rodigas

Es oos tant Marie vastelaovend viert,
zt ze Kraonkel driej daag oppe kop.
Es oos tant Marie vastelaovend viert,
krig de groatste gek hr neet gesjtop.
Ze wals en ze swingt mit 't Sjengske,
en peunt nnk Lewie op ein wengske.
Es oos tant Marie vastelaovend viert,
dan sjteit de Kraonkel driej daag oppe kop.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TEUN
Tekst: ? - melodie: 'Engel wie du'
Zang: De Uulebelkes


Langzaam leep hae door de sjtaote
Van zien deerbaar Awt Gelaen
Voolt zich af en toe verlaote
Menig ein dacht noch wat deit dae vraem
Hae waor soms gans op zien eige
Mer dan auch weer van jederein
Jeder miensj dae hie woonde
Wos hae waor eine van Awt Gelaen

Zoane wie dich dae zul veer noojts vergaete
Zaone wie dich dae geuf ut neet mjae
Zoane wie dich dae blif veur altied laeve
Zoa'ne engel wies dich

Verkeer raegele
Reip mit lamp en bel
Zakdook bke
Horloge en sigartte
Sjlle en kaod zeen

Zoane wie dich dae zul veer noojts vergaete
Zaone wie dich dae geuf ut neet mjae
Zoane wie dich dae blif veur altied laeve
Zoa'ne engel wie TEUN
(Zoa'ne engel wies dich)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TEVREEJE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Uulebelkes


Dokter,ich wil ein liposuctie
Want mien vot is veul te rondj
Ken ich mien auge laote lifte
Vol mich de luppe bie de mondj

Kent geer nien naas ens effe kraake
Nae die sjteit toch gaar neet rech
Ich wil mien tenj ens laote richte
Of kump dao niks mjae van terech.

Refrein:
Op vandaag is nemes mjae tevreeje
Wie ozze leven haer de miensj gesjaope haed
Is dat allein de sjuld van de commercie
Of hechte veer noe aan os lief bekans gein waerd.

Ich wil ens gaer get blonjer haore
Vol nich cup A mit sillicoon
En mit ein ringske door mien naasgaat
Zeen ich dan oet wie enne kloon

Op mien vot ein tatoeaage
Sjeet mich eine nagel door de bats
Want es ich dat mt gaon betale
Hb ich nog get wao ich mit krats


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TI AMO A RIMINI
1993: Teks: Koos Snijders - meziek: ?
Oetveurende (*): Kepsj


De breef van dich kaom net op tied, ich waor al ongers,
ofs-tich 'm vergaete waors, dae allerltste kus.
De oere dat v'r dwaalde, langs de Adriatica,
zomer zes-en-tachtig, in Italia.

Refrein:
De loch, de zee,
de parasols,
Azzuro-blauw.
De wanjeling euver 't strandj,
biej daag en dauw.
Oos veutsjtap in 't naate zandj.
Drie waeke van gelk.
'n Melodie, ti amo a Rimini.

Zwmme in de golve, de zn keek op os neer.
Sjtillekes druime van de volgende keer.
Van de oere dat v'r dwaalde langs de Adriatica,
zomer zes-en-tachtig, in Italia.

De capuchino in de ristorante, aan de waterkantj.
Pavarotti, Bolognese, tutti frutti, Fellini.

Handj in handj biej maonesjien, ich zouw 't zoa gaer euverdoon.
Romantica, arriverderci, Adriatica, Rimini.

cd (1994) : Kepsj - "Sjtuur mich trk nao Limburg"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSSJE OOS EN LTTERAO
1982: Teks: Ruud van Wersch - meziek: Tom Fokkens
Oetveurende (*): Hilly Jetten & CD koor


Refrein:
Tssje Oos en Ltterao, laupe veer s achternao,
en make zoa mit jederein, de bntje Vastelaovestrein.
Achterein, achterein, achterein, in de Vastelaovestrein !

Gelaen dat is ein Waereldsjtad, daoaan twiefelt nemes me.
Ein sjtaasje hiej waor neet genog, daorm hbbe veer d'r twe.
En veer hbbe ze eige trein, auch dat is ein versjil.
Dae bntje Vastelaovestrein, sjteit drie daag lank neet sjtil.

Es hiej de prins de scepter zjwejt, begint in Gelaen de sjpas.
Jao, alle luuj gaon hel gaer mit, veur niks en esjte klas !
En al lp de trein haos oet de rails, en auch waal oet de maot,
hae sjlingert zich in gans Gelaen, weer drie daag door de sjtraot !

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSSJE VERLEJE EN TOEKOMS
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Ton Hendrikx & Jan Ridderbeekx
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
't Verleje is neet teruk te dreje,
maar aan de toekoms is nog get te doon.
s foute zeen nog te hersjtlle,
veer mtte 't waal angesj gaon doon.

Greun woore de sjtruuk en de buim m s haer.
De oetstoot dae woord erger, zoere raenge daalde neer.
't Greun is broen gewoore, de natuur laef haos neet mee.
Woo zeen veer toch mit bezig, dnk ich eedere keer.

Wanjele op zndig doon v'r ns gaer.
Mer vl landj is verdwene, dao laupe waeg doorhaer.
Auch die sjoan auw paedjes, zuuste haos neet meer.
Woor 't nog mer wiej vreuger, dnk ich eedere keer.

cd: "Tsje verleje en toekoms"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOT IN DE TOPPE VAN MIEN VINGERS
2000: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Zang: Theater Vastelaovend


Refrein:
Tot in de toppe van mien vingers, ps in de toppe van mien haor.
Ich gaon d'r veur, zal euverlaeve, auch al tlt dit aafsjied zwaor.
Tot in de toppe van mien vingers, ps in de toppe van mien haor.
Al wat van mich is wil ich gaeve, aan de drie sjoonste daag van ut jaor.

Dag sjatteke, ut is zo wied, zit noe neet in de rats.
Ein muulke nog, ich hauwt ut neet, doe wts, ich mt op jats.
Dnsdigaovend bn ich weer biej dich, dan tauver ich eine lach op dien gezich.
Haol dich gein gekke dinger in de kop, doon wiej ich, zt dien sjoonste maske op.

Dag sjatteke, ich zgk adieu, sjtaek gauw ein kaerske aan.
Ich bn waal un peu nerveux, mt noe sjnel hiej vandaan.
'Gaon d'r vandoor mit mien hermenie, maak mich d'r tsjeoet, 't kriebelt in mien prie.
Wtste wat, ich hb ein good idee, op Asgoonsdig, dan gaon veer mit z'n twe.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TRT VAN TANTE TRUUJ
Tekst: Herman Geenen - muziek: Huub Lemmens
Zang: Biejein Geraap


Refrein:
Es de trt van tante Truuj begint te toete,
ta-ta; dan sjrng v'r oet 't vel.
Want dan drjt biej s 't bnneste nao boete
dan gaon v'r zoa hel.

Dat brink geliek weer laove in de boet
En al wat nein haet lp achter diej toet.

Es de trt van tante Truuj begint te toete,
ta-ta; dan sjrng v'r oet 't vel.
Want dan drjt biej s 't bnneste nao boete
v'r gaeve 'm 'n lel.

Midde in de wntjer is 't meistal sjtil,
zoa iezig en zoa kil.
Zelfs alle veugel zjwiege wiej 't graaf,
d'r knt gein fluitje aaf.
Taenge Vastelaovend heure veer'n toet,
diej bleus s veureut.

Loester nao 'n leedje, fluit 'n milledie,
doe veuls dich blitse bliej
Eder klein verztje geuf weer innerzjie'
zoa tenke v'r effe biej.
Taenge Vastelaovend heure veer 'n toet,
diej bleus s veureut


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T TROMPETJE VAN JEANNETJE
Tekst & muziek: Ben Erkens
Oetveurende (*) : Dik Betaald BV


Bie s in de femilie, dao zeen ze muzikaal,
mer es veer repetere, geuf dat 'n helsj kabaal.
De mam, die trk de monika, de pap huijt dikke trm,
os Truu roffelt `t trummelke, dao geit `t beer van m !

Tant Bertha bleus de tuba, nnk Sjang de sjuuftromboon,
en dao dae clown op saxefoon, dat is mien breurke Toon.
Mer wo veer allemaol greutsj op zeen, dat is s leef Jeannet,
die sjettert en die tettert ummer op hr klein trompet !
(Tetetetetetetetet!)

Refrein:
`t Trompetje van Jeannetje, dat heurste euv'ral baoven oet.
Es zie op hr trompetje toet, dan is d'r sjtmming in de boet !
`t Trompetje van Jeannetje, dat maak de ganse waereld bliej.
Jao, ze bleus ein prach partie, op hr trompet, zoa is s Jeannet.

Alaaf veur s Jeannetje, zie barsj van energie.
Meziek en vastelaovend, die gaon hr aan de priej.
En blrkes van `t blaoze, dat heurt geweun d'rbiej.
Laot s Jeannet mer raoze, noe heur `ns nndepie.
(Tetetetetetetetet!)

* cd 2001: Dik Betaald BV - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041
* cd 2001 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 8" - Marlstone Recordings bv CDL2101HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N UIGSKE OP DICH
1999: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Oetveurende (*) : Dik Betaald BV


Ich hb al zeveten jaor 'n uigske op tich, bn zo bang dat dien aug neet vilt op mich.
Doezend maol gewik en gewaoge, al die keere wou ich tich vraoge.
Ich hb al zeveteen jaor 'n uigske op tich, bn zo bang dat dien aug neet vilt op mich.
M vanaovend laot ich tich neet gaon, km ich eind'lek naeve dich sjtaon.

Refrein ((2x) :
Vanaovend-vanaovend knt 't neet sjtk.
Ich druim noe al sjtilkes van s gelk.
Vraog tich veur 'n dnske biej 't leech van de maon.
Vanaovend laot ich tich neet gaon.

Ich hb al zeveten jaor 'n uigske op tich, nog noojts keek ich rech in dien gezich.
Ich sjaam mich, gaon euver de rooje, en ving dat ich mich mt spooje.
Ich hb al zeveteen jaor 'n uigske op tich, nog noojts keek ich sjtrak in dien gezich.
M vanaovend gaon ich rech door zee, vanaaf mrge zeen veer mit z'n twe.

Ich bekin eindelik kleur, bereid mich good veur.
Ich bn d'r veur klaor, nao zeveten jaor.
Wats-tich auch deis, wohaer doe auch geis,
jao, mrge dan bs doe van mich !

* cd 2001: Dik Betaald BV - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET UULKE
Teks & muziek: Pierre Collard

Awt Gelaenders, opgepas, d'n Uul begint te laeve.
Noe begint de groatste sjpas wo veer ei jaor op laeve.
De Uulle, die wille zoa veul es 't kan,
de zrg van uch beware bes dan.

Refrein:
Uulke, Uulke doe bes ei lekker deer.
Uulke, Uulke doe hbs wat ich begeer.
Uulke, Uulke doe deis 't ummer weer.
Uulke, Uulke doe brings oos plezeer.

Ze sjtaon weer klaor, de Prins en Raod, wat kan oos nog gebeure ?
D'n Opperuul, dae sjleit de maot van 't Carnavals gebeure.
Geer zeet dus leef luukes, d'n Uul veuraan,
sjleet geer uch d'rom allemaol achter zien vaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN LNKS NAO RECHS
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Arno Op den Camp
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Op dae aovend vroog ich dich ten dans, doe goofs mich auch mtein ein kans.
Veer zjweve noe same nao lnks en nao rechs.
Jao ich blief noe biej dich, ich gaon noojts me weg.
Op dae aovend vroog ich dich ten dans, doe goofs mich auch mtein ein kans.
Leve sjat (leve sjat) leve sjat (leve sjat), wat hb ich toch gelk gehad.

Ich woor gans allein en zout aan de kantj, 't orkes sjpeelde eine wals.
Dao zoog ich dich zitte, doe woors gans allein, ich dach doe, jng dit is dien kans.
Ich bleef nao dich kieke, opns keeks dich trk, ze blikke, die kruuste mekaar.
Ich leep op dich aaf en pakde dien handj, veer woare besjtmp veur mkaar.

Veer hbbe gedans toen ps deep in de nach, aan dae aovend kaum gaar gein nj.
Doe zachs taenge mich, km brng mich nao hoes, ich bn vannach neet gaer allein.
Veer keke s aan, en die auge van dich, die sjproake mit heldere glans.
Me es weurd zgke, zag dae eine blik, veer gve de leefde ein kans.

* cd : "Plat-e-weg"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN OPTOCH TOT HERING
Monique Pepels en Nico Heijen en Wil Aendekerk

Kump d'n optoch langs de deur, dan laupe veer allemaol nao veur,
en sjtaon veer mit de ganse troep biej moder oppe sjtoep.

Refrein:
En is d'n optoch dan gedaon, dan blieve veer neet langer sjtaon,
mer dan maak veer s gereid veur drie daag lank gezelligheid.
Is d'n optoch dan gedaon, dan blieve veer neet langer sjtaon,
goaje veer s in de sjtrijd veur 'n glaeske natigheid.

Kump de esjte groep veurbie sjtaon veer nog netjes in de riej.
Mer kump de prinse-wage aan, laupe veer dao achteraan.

Lgke veer dan nao drie daag sjpas oos pruke en kldjes in de kas,
wurd biej de ltste ker op sjtap enne hering weg-gehap.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND: DAN IN GELAEN !
Teks: Jan Ridderbeekx - meziek: Bert Dijcks

Refrein:
Wilste Vastelaovend viere, is mer ein plaatsj woo ste geis.
Dat is Gelaen ! Dat is Gelaen !
Wilste dich drie daag ammezere, is mer ein plaatsj woo ste geis.
Dat is Gelaen ! Dat is Gelaen !
Hermeniekes sjpele sjlagers in konzert,
rammelesjange sjtaon hiej te rammele op de mert.
Wilste Vastelaovend viere, is mer ein plaatsj woo ste geis.
Dat is s Waereldsjtad Gelaen.

Jaore heurste zeivere: alles mt bieein.
Ich laot ze noe mer vreigele, s sjtad blif nummer ein.
En es veer dan toch same gaon, dat is dan neet zoa sjoan.
Ich dnk dan mer, 't is waal good, ich kn dao niks aan doan.

Veer richte 't vizier noe, kieke wiet veuroet.
Ich bn en blief Gelaendenaer, dat kris-te d'r neet oet.
Es de poletiek in Gelaen s weer allein leut sjtaon,
maak v'r d'r ein pekske van en sjikke ze nao de maon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELAOVEND IS WEER DAO
2000/2001 nr.1: Tekst: Marij Suyk - meziek: Ren Krans
Zang (*) : ngerein


s sjtik de brats, dat maog geer weite, dat hb veer eder jaor.
Es vastelaovend is begnne, dan sjtaon veer kantj en klaor.
Want vastelaovend mste viere, drie daag znger taboes.
't Maak niks oet wieste verkleid bs, es pater, kloon of moes.

De vastelaovend is weer dao, 't zin de sjoanste daag van 't jaor.

Refrein:
Km en doot 's mit s mit, neet zoa sjtief in 't gelid.
Gaef 'm noe 's van ketoen, maar hawt waal uch good fatsoen.
Drie dol daag zeen zoa verbiej, lach en sjprng, loup in 'n riej.
Polonaize achterein, oppe sjtraot of euver 't plein.
Km en doot 's mit s mit, neet zoa sjtief in 't gelid.
Gaef 'm noe 's van ketoen, maar hawt waal uch good fatsoen.
Drie dol daag zeen zoa verbiej, lach en sjprng, loup in 'n riej.
Gaef 'm noe 's van ketoen, sjtraks sjtaon veer weer op rantsoen.

De mam, de pap en auch de knjer, die pakke zich biejein.
Veer zeen dees daag neet toes te vnge, 't drp is te klein.
Mer es esjgoonsdig dan verbiej is, dan zeen veer gans bek-aaf.
Doa wil veer noe nog neet aan dngke, daorom nog eine keer alaaf !

* cd : ngerein - "Hei Hallo !" - Studio ARE U Recordings ESC20011102
*cd : Diverse artiesten - "Gelaen ngerein" - Studio A RecordingsHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N VASTELAOVESBUUJ
Tekst: Gertje Roumen - muziek: Jo Deusings
Uitvoerende (*) : Gertje Roumen


'n Vastelaovesbuuj en zaate hermeniekes,
de raod van elf, de prins en tanzmariekes,
sjpek mit eier en heringe in 't zoer,
mit os leedjes kruuuje veer de vastelaovestoer.

Refrein:
Eder jaor opnuuj enne bontje parapluuj,
os waereldsjtad is drie daag in 'n vastelaovesbuuj.
Veer dreije weer op volle toere,
make heel gaer euveroere.
Gein gezeiver of geklaag,
veer zenge drie daag langk ... Gelaen alaaf !

Veer doon weer drie daag aan alles mit,
zenge leedjes en sjtaon same aan 't buffet,
zette alles op de kop van gekkigheid,
totdat de kastelein 't leech oet deit.

Es 't klokske dinsdigaovend twellef oer sjleit,
de buuj weer euver is, ederein heivesj geit,
dan haet de bontje parapluuj zien werk gedaon,
't volgend jaor zal hae besjlis weer aope gaon.

* cd 1996 : Diverse artiesten - "Same 11 (ngeplk)" - Studio A Recordings SA 9621


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVES CHA-CHA
1999/2000 nr.1 : Teks: Paul Donners - meziek: Bettina Kamps
Oetveurende (*): San en Co, Sjeive drek & CD koor


In ein achteraaf heukske, zuut me ein aardig sjpel,
tsje macho en maedje, mer 't is noe nog zeker gein sjtl.

Refrein:
Mit Vastelaovend dans' veer tango, Samba, rumba en fandango,
En biej de cha-cha-cha, nae gein bla-bla-bla en gein sjoanmama.
Mit Vastelaovend dans' veer tango, Samba, rumba en fandango,
De paso doble, dae veurt s de hemel in ...

't Maedje kik nversjillig, de macho blif aan hr ziej.
Zal ein vlemke ntsjprnge of jao, geit 't weer zoamer veurbiej ?

Es vaemkes wiej in ein drdje, versjtrengelt en same ein,
gaon die twe door de zaal haer, jao, ze danse de aovend aanein.

Tsjesjtk:
Macho en maedje, kiek wat ein plaetje,
kiek wie ze danse, zoa ein waor noats ein paar,
Vastelaovend, jao Vastelaovend,
dat brach die twe biej mekaar.

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESDINSDIG MIDDERNACH
Tekst & meziek: George Bakx
Zang: George & Ritchie Bakx


De lfde van de lfde; de rs is ech veurbie.
Dan veult dae nuje aaftrap wie lente in de prie.
De vastelaovend zomert; de daag waere gekleurd.
Mer op dae ltste dinsdig wurt sjtilkes getreurd:

Refrein:
t Is gedaon, de nach is begonne.
Nog eine ker sjpeelt de zate hermenie:
Oos volksleed wurt zach mitgeznge.
De vastelaovend is noe ech veurbie.

De patsj geit aaf, t Uulke wilt sjlaope.
Broeder Henricus geit trk in de Kloes.
t Ltste Alaaf : lf prinselike traone
Es de kaetel is oetgebrend dan gaon veer nao hoes.

En wurt hae oetgerope: de nuje Prins Carnaval,
Dan broesjt de vastelaovend: resepsies prinsebal.
De vrouw- en mansluujzitting, de Belzje fine-fleur
Mer op dae ltste dinsdig wurt sjtilkes getreurd:

De opwermrippetisie, de sjleuteleuverdrach.
Daonao de groate optoch: ein bntje kleureprach.
Oos sjtedje waggelt drie daag; dat hb veer dks geheurd.
Mer op dae ltste dinsdig wurt sjtilkes getreurd:

Mer troas uch luuj, want euver neuge maondje
Vastelaovend opnuuj, blaoze veer weer eine toesj: Alaaf!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESGEKSKE
1978: Tekst & muziek: Miets Zijlstra - de Loo
Oetveurende (*) : Jongerenkoor Youth'73


Refrein:
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, leeve sjat,
doe maaks mich no weer sjtapeldol !
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, leeve sjat,
doe brings mich weer de kop op hol !
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, leeve sjat,
doe bs besjlis e muulke wrd !
Vastelaovesgekske, lekker moomebekske, lekker prieke,
doe sjtkske paradies op rd. !

E vastelaovesgekske kent der neet oom lege,
dat haolt noe weer 't maske oet de kis !
Dat hb ver van oos awisj mitgekrege,
dat moomebekske is 'n erfenis !

E vastelaovesgekske hie bie oos gebaore,
dat raakt dat va ze leeve neet mee kwiet !
Elk jaor opnuuj dan zeen ver weer verlaore,
d ganse sjoone vastelaovestied !

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESGEVEUL
2008/2009 nr.2 : Tekst: Lilian Steps - muziek: Ronald Claessens
Zang: MisjMasj


De vastelaovesdage, die brnge s biejein
wie lang vervlaoge tieje aw vrunj weer ngerein
Dit geveul neet te besjrieve, deep in mien hart zit dat
dit geveul dat weit ich zeker, dat hb ich nog noajt gehad.

Refrein:
Veer zeen s verlaore oet 't oug neet oet 't hart
mer mit vastelaovend treffe voor s in de sjtad
Veer zeen s verlaore veer waore s toen kwiet
aw vrunj kumps te taege in de vastelaovestied.

En zuus te dich dan noa jaore mit de vastelaovend trk
gesjmienk of mit 'n maske, toch kns te dich weer trk
Dit geveul moosj knne blieve, nae, dit wil ich noajt me kwiet
Dit geveul hel deep van bnne door dae vastelaovestied.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESKAL
Tekst & muziek: Joke Schlein-van Velzen
Zang: Joke Schlein-Ren Joosten


Sjuuf ns ei betske, ich hb ouch betaald
kiek ns die dikke en dao die sjmaal
Hauw mer oppe kis, die de zaate hermenie.
Neet kepot te kriege, wat rammelt mich de prie.

Besse ouch hie, zgk geit 't dich 'enne' ?
Wat sjoan gesjmienk, doe bs neet te kenne
Is dat allemaol ech, dat is neet gezndj.
Ich tik noe neet richtig, 't ganse klkske rondj.

Refrein:
Ich heur 't noe weer euveral,
dae zeiver vastelaoveskal.
Veer hbbe noe weer drie daag ein gebrek
en kraome d'r get oet, dat is 'te gek'.
Mer ich waer daovan neet werrum of kawt
ich num dae kal met mit ein krrolke zawt.
Dus sjt dae faluwekul mer in mien patsj
ich zeuk 't mrrege waal oet, dae sjtmme kwatsj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELAOVESPRINS
Tekst & muziek: Gertje Roumen & Jo Deusings
Zang: Gertje Roumen


De Flaarisse zeuke eder jaor weer
nao eine sjtadsprins
wae wurt 't deze keer ?
Kump 'r van Lndjheuvel,
Kraonkel of Kloes.
Sjteit Awt Gelaen of
Ltterao zien hoes ?

Refrein:
Einmaol Prins te maoge
waere in dien eige Waereldsjtad
Drie daag langk maoge regere
mit de raod van llef op sjtap.
Dat is d'n druim van eder jngeshart.
Einmaol Prins van de Waereldsjtad.
Eimaol Prins te maoge zeen.
Einmaol Prins de maoge zeen.
Jao einmaol Prins te waere
van de Waereldsjtad.

Wae lp greutsj veurop
in s Waereldsjtad
Dat is toch dae jng in 't prinsepak
Hae regeert drie daag mit vl plezeer
Want Prins waere dat knt
d'r mer eine keer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELAOVESRIEJ
Tekst & muziek: Kevin Noblesse & George Bakx
Zang: DJ Kevvie


Refrein:
Hiej is gein leid
(2x)
Want in gelaen dao gaon veer veur gezelligheid.
Gein poppekas
(2x)
Mit vastelaovend gaon veer veur de sjpas
Oze prins dae geit veurop, gans Gelaen sjteit oppe kop
(2x)
in gelaen is drie daag langk weer dolle sjpas.

De Flaarisse die make sjpas, dat zit hun in 't blood.
De Uule d'r achteraan, och jng dan kump alles good
Es driede kump de Kraonkelaer, dae trk 'm flink van laer,
en al dat alles weer biejein die lste dat zoa gaer.

De Sjoutvotte dao aan de Kloes, al 4 maol 11 jaor,
die sjtaon in hunne wiek 't ganse jaor veur ederein klaor.
Ps sjlot noe geine zeiver want 't is nog neet veurbiej
es ltste sjlut de Swentibold dees vastelaovesriej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESVIRUS
Tekst & muziek: Jan Ridderbeekx , Jo Stevens & Wil Aendekerk
Zang: Jan Ridderbeekx


't Is jeeder jaor 't zellefde leedje, en ummer bn ich weer de klos.
In november veul ich 't al kmme, pas mit de vastelaovend bruk 't richtig los.

Refrein:
Dat is 't vastelaovesvirus, mer ich zit dao gaar neet mit.
Ich hoof neet in bd te blieve, nae, ich veul mich zellefs fit.
Ich hb 't vastelaovesvirus, raoze deit dat driej daag langk.
Jeder miensj dae knt 't kriege, en me veult zich gaar neet krangk.

Me knt 't truk aan de simptoome, en haet 't al veurdat me 't wt.
Begint de vrouw inns mit gekke kuure, dan haet me gans besjlis hr auch d'rmit besjmt.

Auch hiej zeen d'r, diej zeen nrstig, mich dungk dao wirk 't virus al.
Jeuk 't neet, dan gaot geet dem noch kriege, hawt g'r 't neet mie oet dan is 't carnaval.

Dao hink 'n virus, dao hink ein virus, dao hink ein virus in de lch.

* cd: " Vastelaoveskokteel "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER DANSE DE SOCA
Teks: Ben Kragting jr. - mezik: Gerson Kakisina
Oetveurende (*) : Kepsj


Op 't sjtrandj, in 't witte zandj,
dao laogs doe, 'n druim oet 'n tropisch landj.
De werme wndj, de zagte zee,
mien hert sjloog zoa wild, ich waor gans van sjlaag.
't Waor ein lchkesjtel, en toen de aovend veel.
Ich dach ich raak dich kwiet, 't sjtrandjfes goof mich tied.
't Gebeurde hel sjpntaan, vr keeke s aan,
en de steeldrums reep s ten dans.

Refrein:
Al doert 't de ganse nach, veer danse de Soca.
't Haet get te waeg gebrach, veer roope al: "Shakka".
Al is 't dan nog zoa heit, veer maake 't heiter.
Kom, hauwt mich ns sjtevig vas, dans mit mich nao de zn.

't Ging zoa sjnel, de leefde waor intens.
Met dien auwesj, die waore d'r neet mit ns.
De zn verdween, ich mauch dich neet me zeen.
Wat bleef waor verlange, herinnering.
Ein jaor ging veurbie, znger dich aan mien zie.
Toen kaom diene breef, doe bleefs hel leef.
Wol's mich nrges toe dwinge, mer veer moosjste s vnge.
en ich vroog dich veur ummer ten dans.

* cd (1998) : Kepsj - " Bubbele " - Marlstone CDL9854


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER HEURE SAME
Tekst: Evelyne Koenen - muziek: Huub Lemmens
Zang: De Mpkes


Ich leep door de sjtraot en 't waor al laat
De meziek klonk oet 'n kefeeke
Ich dach bie mien eige, ich gaon ens nao bnne
Veur 'n pilske dat mot toch knne
Ich ging al zitte aan 't buffet, toen zoog ich dich nao mich kieke
Doe begoosj mit mich te sjanse
dat leets ze duudelek blieke.

Refrein:
Veer heure same, veer heure same
Blief mer bie mich vannach, ich hb zo lang gewach
Veer heure same, veer heure same
Ich zeen 't zitte mit dich dus blief vannach bie mich.

Noe zin veer al weer jaore bie-ein, gaon same nao dat kefeeke
Drnke 'n pilske en zeen neet allein
Mit z'n twee dao in dat kefeeke
Dich hils van mich en ich hawt van dich
Doe bs dae kleine prins van mich
't Zunke in mien laeve
Zal dich mien leefde gaeve


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER MAKE HIEJ DE KACHEL AAN
Tekst: Herman Geenen - muziek: Huub Lemmens
Zang: Biejein Geraap


Refrein:
La-la-la-la-la-lala
La-la-la-la-la-lala
Laaj 't vurke mer 'ns aeve op
sjmiet 'n sjpke drop, hei, hei, hei !
La-la-la-la-la-lala
Lala-lala-lalala.
In jeder Limburgs laok
wurt mit diej daag 'ns good gesjtaok
Veer make hiej de kachel aan,
en pakke s biejein.
Al vrus 't boete dat 't kraak
v'r werme s aanein.
Veer make hiej de kachel aan,
't is sjus 'n loupend vuur.
Ps es v'r sjtrak zeen opgebrend,
dan zak de tempretuur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZEEN EIN FEMILIE
1993/1994 nr.1 : Teks & meziek: Marlies Notten
Oetveurende (*) : Marlies Notten


Miene sjat is eine Flaaris, en ich bin zien Flaarin.
Miene nonk is bie de Uule, joa mit zien gans gezin.
Miene naef is eine Sjoutvot, en mien nichske dansmarie.
En bie 't vasteloaveskoar, doa zunk mien tant Marie.

Refrein:
Veer zeen ein femilie, bie os hie in Gelaen.
Dat is ein traditie, bie s hie in Gelaen.
Veer pakke s weer same, 't is nurreges zoa sjoan.
En Gelaense vrundsjap sjpant hie auch de kroan.
En Gelaense vrundsjap sjpant hie auch de kroan.

Miene sjat is eine Flaaris, en ich bn zien Flaarin.
Miene broar is Swentibolder, dae haet de zjwoeng derin
En mien oma blus de tuba bie de zaate hermenie
En opa dae is Kraonkelaer, noe zunk de femilie:

* cd 1993 : Diverse artiesten - "Gelaen alaaf" - Marlstone Recordings bv - CDL9350


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZEEN VEUR DE SJPAS GEBAORE
Tekst & muziek: Jos Didden
Zang: Jos & Monique Didden


Refrein:
Veer zeen veur de sjpas geboare
met vastelaovend, geit is niks verloare.
Drie daag goan veer oet de bol,
veer maake sjpas, veer maake lol.
Veer zeen veur de sjpas geboare
met dees daag, zeen ver oetverkoare,
om gek te doon, met kenger aan de handj
Vasteloavesgekke, denke aan de bandj
om gek te doon, met knger aan de handj
dit is de sjoenste tied, in os Limburg's landj.

Veeg goan zoe gere sjtappe, veer goan der ger op oet.
En doa, woa veer dan komme, is sjtumming in de boet.
Veer trekke door de sjtroate, tot in het laate oer,
dan rammele ozze buukskes, en eate vleisj in 't zoer.

Carnaval, gezelligheid, dat is toch saame ein,
tradities zun 't van jong's of aan, al joarelank bieein.
En sjtel dich veur, 't is neet mier, dea sjoene sluppejas,
dan denk ich truk, met veul plezeer, aan de vasteloavessjpas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZINGE GET VAN DIT EN DAT
Teks & meziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Oetveurende (*) : Dik Betaald BV


Alaaf leef luuj hiej sjtaon veer dan mit zangk veur jederein.
Veer danse, sjprenge, make sjpas, zeen daag en nach biejein.
Veer reize van dorp nao sjtad, verkaupe sjaele kal.
Veer zenge get van dit en dat en viere carnaval. (2x)

Refrein:
Van Valkeberg pes in Graethei, van Chevremont nao Bleijerhei.
Van Einekoeze tot Mesjtreech, veer viere carnaval.
Veer zenge in os Limburgs plat, veer komme oet de Waereldsjtad.
Veer zenge get van dit en dat en viere carnaval.

Os Dik Betaalde carroussel dreijt ummer in 't rondj.
Veer sjpeele op os monika's, die maake 't weer bontj.
Limburg Alaaf , 't geit tich good, doe landj van berg en dal.
Veer zenge get van dit en dat en viere carnaval. (2x)

* cd: Dik Betaald BV - " Met De Monika en de Sjuuftrombone " - Marlstone CDL9247


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER ZITTE NEET TE ZEURE
2004: Tekst: Joke Schlein - muziek: Jo Deusings
Zang: Dames Kraonkelaere


Geit t op november aan, dan begint t al
n Zitting hiej, receptie dao, t graote prinsebal
De hummes weer gesjteeve en gesjreeke in de kas
En auch nog nao de sjtoumerie veur boks en sjluppejas
Veer sjteune ozze eige Kraonkelair
Dr heurt os geine klaage want dat doon veer ummer gaer

Refrein:
Veer zeen de dames van de Kraonkelaire
Veer motte os zo deks allein ammuzere
Os manne laote os ummer allein
Mer dan pakke veer os same ongerein
Veer zitte ech neet toes allein te zeure
Wat ozze manne doon dat mot gewoon gebeure
Dat doon ze noe al 33 jaor
Enne Kraonkelair sjteit altied veur dich klaor

Veer loupe in de optoch mit dat doon veer jeder jaor
Veer hbbe weer get oetgedach os pekske is al klaor
En dan begint veur jonk en auwt de graote carnaval
Want vastelaovend is veur os t sjaonste fees van al
Veer sjteune ozze eige Kraonkelair
Dr heurt os geine klaage want dat doon veer ummer gaer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VERLEEF OP VASTELAOVEND
Tekst: Gertje Roumen - muziek: Jo Deusings

Ich bn verleef op tich al heel get jaore
Doe heurs biej mich zoa-wie t menke op de maon
Mit die leefde veur dich bn ich gebaore
t Zit in mien blood, doe heurs biej mien besjtaon

Refrein:
Ich ben zao verleef op miene vastelaovend
Ich ben zao verleef ich zal dich noojts laote gaon
Auch al geiste mich nao drie daag weer verlaote
Ich blief verleef, dat zal noojts euver gaon

Veer laupe drie daag weer op vastelaovesmaote
Achter t zate hermenieke `Laot mer gaon`
Sjanse doon ver van de mrge pes d'n aovend
Tot t sjoonste fees van t jaor weer is gedaon


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEUR DE MEZIEK GEBAORE
2004/2005: Tekst & muziek: Guus Steinen
zang: Dik Betaald beevee

midi

ich zit de ganse daag knatsj vol met leuke leedjes
dat is bie mich zo lang ich laef al zo gewaes
heur ich meziek dan lp bie mich alles op raedjes
zo rondj de vastelaovend hb ich dat 't meis
es ich wakker waer om 6 oer in de mrge
heur ich de veugel fluite en dan fluit ich met
wo meziek zit in de kop, zitte geine zrge
dat kreeg ich al van kendjs aaf aan van hoes oet met

Refrein:
'ch ben veur de meziek gebaore
znger meziek waar 't toch niks , dan heel 't op
ich hb de gansen daag meziek tssje de oore
ich hb de ganse daag 'niks angesj in de kop
( of: sjoon leedjes in de kop )
( of: en ummer vasteloavesleedjes in de kop )

de meziek, dat is mien laeve
'ne daag teznger?. sjtel dich dat 'ns veur!!
zo'ne daag wil ich neet al te dks belaeve
miene daag is good zo gaw ich leedjes heur

ich loup de ganse daag te znge en te fluite
en auch de radio sjteit alzelaeve aan
Aan nuuj cd's dao aan besjtaej ich al mien duite
En 'n fenfaar dao loup ich dansend achteraan
Meziek waor ummer al mien ls en mien laeve
toch hb ich weinig echte noate oppe zangk
meziek dat is bie mich geneete van 't laeve
As ich neet zng - gluif mich mer - dan ben ich krank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VIEF VAN GELAEN
1981/1982 nr.1 : Tekst & muziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Zang (*): Ben Erkens


De vastelaovend van Gelaen
Dae leuste oet ein handj
Hiej sjtaon veur jedre vinger ein
De Groate Vief garandj
Dn doem is veur de Flaarisse
Zeen zoa! Veur sjtad en landj
De Uule en de wiesvinger
Die hbbe et versjtandj

Refrein:
Gaef mich de vief
Veur vastelaovend in Gelaen
Gaef mich de vief
De vier veur jederein
Gaef mich de vief
Mit vastelaovend in Gelaen
Gaef mich de vief
Dan heure veer biejein!
Gaef mich de vief
Dan heure veer biejein !

De Swentibolders, langk van aom
De middelvinger pas
De rnkvinger en Sjoutvotte
Die zitte good biej kas
De Kraonkelaere biej de pink
Mit humor esjte klas
Tesame ein Gelaense voes
Mit vl Gelaense sjpas!

Dan brul ich:
Ein, twe, drie, veer, vief
De lnge oet mit lief !

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VINSTER, GLAAS EN 'T WATER BRK
2002: Tekst: Pom-Manda-Lai - org.: "Marmor Stein und eisen bricht: (Drafi Deutscher)
Zang: Pom-Manda-Lai


Sjriks dich kepot es de bel weer geit, dan, dan, dan, dan,
groate kans dat zie dao sjteit, sjoanman, sjoanmam.

Refrein:
Vinster Glaas en 't Water brk, mr die toaj kump ummer terk.
Alles alles nao de maon, sjus zie blif besjtaon.

Hbs 'se her einmaol in de boet, dan, dan, dan, dan,
krigs'se her veurluipig neet mie droet, sjoanman, sjoanmam.

Loester nao ozze wieze raod, dan, dan, dan, dan,
zt die auw toch gauw op sjtraot, sjoanman, sjoanmam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N VLAEGELKE
Tekst: Koos Snijders - muziek: Jo Deusings
Oetveurende (*) : Dik Betaald BV


't Maak niks oet watste aantrks, laot tich gaon, 't is carnaval.
Klien dinger zeen 't sjoanste, daomit kumpste euveral.
Hauwt 't simpel, maak 't neet lestig, pak dae auwe sjlppe jas.
Kiek 's in de sjpeegel, en knuip dan dien sjtrikske vas.

Refrein:
Mit 'n heudje en 'n kleurke, bn ich n vlaegelke.
Mien good kostuum, dat hang ich aan 'n naegelke.
Mit 'n heudje en 'n kleurke, bn ich n vlaegelke.
'n Vlaegelke dat hilt van carnaval.

Door de sjtraote flaneere, mit 'n maedje aan mien ziej.
Veer zalle s ammezeere, laupe achter de herremenie.
Hauwt 't simpel, maak 't neet lestig, pak dae auwe sjlppe jas.
Kiek 's in de sjpeegel, en knuip dan dien sjtrikske vas.

* cd: Dik Betaald BV - " Met De Monika en de Sjuuftrombone " - Marlstone CDL9247
* cd 2001: Dik Betaald BV - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLEGEND DOOR DE VASTELAOVEND
Tekst: Gertje Roumen - muziek: Jo Deusings
Zang: Gertje Roumen


Ich bn door t vastelaovesvires gans bezaete
Miene blooddruk is gaaroet neet meer te maete
Dae is zao hoog t is mich nao de kop gestege
Noe zeen ich ze drie daag lank weer vlege

Refrein:
Ich ben weer drie daag in de wolke vleeg kefeekes in en oet
Kefee de zevendehemel dao is sjtmming in de boet
Ederein wil hie nao binne want hie speelt De Bertha Bend
Hie blief ich drie daag hange want dit is de beste tent

Watste hie mt maaks dat is neet te besjrieve
Niks is hie te gek ich zou waal wille blieve
Mr op t haogte punt dan mot waere gestop
Ich kn waal janke want mien vleegoere zeen op

Es ich dat hemelsegeveul nao drie daag mis
Weit ich wie bieznder toch dat vires is
Ouch miene dokter haet hie taege gein bezjwaor
Dat ich dat vires krieg drie daag in `t jaor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VRAEM DNGER ...
1998: Teks: Paul Donners - meziek: Bettina Kamps
Oetveurende (*): San en Co, Sjeive drek & CD Koor


Al daag zuut me dnger, dao kiek geine me van op.
Vraem is zoa normaal, dat is de waereld op zien kop.
Mer doe bs gans normaal in de Vastelaovesgeis,
es doe weer drie daag ech vraem dnger deis. (jao, jao, jao)

Refrein:
Roewe, sjoewe Loewie haet ein knienepekske aan,
Nette Bernadette lp hiej rndj wie 'ne sjamaan.
En kiek dae dreuge Piej, dae maak mer kloteriej.
Dat zeen van die vraem dnger, ze kmme nverwach.
Ze kmme jao onnog drie daag op verdach !

Vastelaovesgekke, km biejein en maak plezeer.
De waereld is aan s, veer doon 't noe op s meneer.
Veer gaon d'r weer op oet, want de zjiem zit in de lch.
En ech vraem dnger gaon weer door de bch ! (jao, jao, jao)

Tsjesjtk:
Wat is noe vraem en wat normaal ?
Dat sjaelt mich niks, 't is mich egaal.
Noe weer d'n daag de nach verdrungk,
en de nachtegaal mit mich dit leedje zungk !

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VREIGELE
Teks: Ren Giesberts & Wybrand Leinders - mezik: Roy Tokaya
Oetveurende (*) : Kepsj


Sjmrges vreug, sjriks dich kapot,
door dat gerinkel naeve dien bd, van dae sjtmme wkker.
Sjprings nger de douche, gleis oet in 't water,
van diene veurganger, dat gebeurt waal dkker.

Vreigele, de ganse daag mer vreigele.
Noe heur toch ns op,
zt alles ns oet dae kop,
en gank dien zaakjes reigele.

Hey dich (hey dich), noe doog ns rstig aan.
Hey dich (hey dich), dao is meer es allein 'n baan.

Te laat vertrokke, ummer road leech,
'nne treuzelaer veur dich is al geng m te vreigele.
Ouch op kantoar, ochtend humeur,
sjlappe koffie, geine zin m alles te reigele.

Hey dich (hey dich), noe doog ns rstig aan.
Hey dich (hey dich), dao is meer es allein 'n baan.
Noe maak dich neet zoa drk, dao kumpse van terk.
Zt 'ns alles oet diene kop.
Geneet get meer, vergaet dae drang, dae drang nao de top.

* cd (1998) : Kepsj - " Bubbele " - Marlstone CDL9854


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAERELDSJTAD VAN GOUD
2008/2009 nr.1: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Zang: Corry Vermeer


Zng mit mich, dans mit mich
Veer zeen nog lang neet awt
Hrlik wat n fein geveul
In mien Waereldsjtad van goud
Hiej bn ich thoes, hiej is t sjoon
Bn toch zo bliej dat ich hiej woon
Ich bn waal klein m hb vl pit
Km zng mien leedje mit
Gelaen.. Gelaen

Refrein:
Gelaen doe bs mien paradies
De bron van mien gelk
Es ich rges angesj bn
Dan maak ich mich zoa drk
Gelaen doe bs mien paradies
De bron van mien gelk
Kn dich neet misse veur gein pries
Wil ummer nao dich trk
Gelaen-Gelaen, gesjneeje oet t beste hout
Gelaen-Gelaen, doe Waereldsjtad van goud

Sjprng mit mich, lach mit mich
t Is nrges zo wiej hiej
Hrlik wat n fein geveul
Gelaen doe maaks mich bliej
Ich gaef mien hart allein aan dich
Aan dich mien leefste Waereldsjtad
Ich bn waal klein m hb vl pit
Km zng mien leedje mit
Gelaen.. Gelaen


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAERELDSJTADWALS
1998/1999: Tekst & muziek: Pierre Jansen
Oetveurende: Tiny Vankan & Neet Compleet


Hel mien laeve wil ich gaeve, veur mer aeve,
aeve 'n augenblik mit dich.
Ich hb nachte ligke wachte, in gedachte,
dach ich mer ummertoe aan dich.
Deze druim dae ich in mien hertje droog,
dae druim kaom oet sinds dae aovend dat ich dich vroog :

Refrein:
Wals mit mich door de waereldsjtad, sjat,
wals mit mich door de nach,
wo de sjterkes fnkele, 't mnke nao s lach.
Dan zgk ich dich wie verleefd ich bn,
neet mer zonger dich kn, mit dich wiejer wil gaon,
tesame dit laeve in leef en lijd doorsjtaon.
Walsend mit dich door die waereldsjtad,
jao, dat haet toch wat, om mit wiejer te gaon,
tesame dit laeve in leef en lijd doorsjtaon.

Leefdesbreve, vol gesjreve, veul mich sjweve,
ich bn soms helemaol van sjlaag.
Bn herbaore, veur amore, veul nao jaore,
weer ns die vlinders in miene maag.
Deze druim dae ich in mien hertje droog,
dae druim kaom oet sinds dae aovend dat ich dich vroog :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAPPERE
2005/2006: Tekst & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders

Refrein:
Ich veul 'm wappere op miene bol
Mien tenj ze klappere, meh ich hauwt vol
Sjtrm en hagel of ein pak dikke sjnee
Knne de sjpas neet drkke bie 't defil
Ich veul 'm wappere op miene bol
Mien tenj ze klappere, toch hauwt ich vol
Vingesj bevraore, jng wat is 't frisj
Meh mien prinsevaer wappert ps 't duuster is

Baerekawt! Wat zaes te? Baerekawt!

't Is baerekawt
M'n zaet dat 't zeker teen graad vrus
Ich griezel van Siberi
Verklei mich noats es Rus
't Zit good fout, ein dnderbuuj!
Meh kiek nao miene kop
De vaer op mien prinsemtsj sjteit rechop!

Prinsewage! Wat zaes te? Prinsewage!

De prinsewage
Sjogkelt door en sjlut de lange rie
Ich sjtaon baoven op te rille
Hb geine mood mee in mien prie
't Lp neet good aaf, ein hagelbuuj
Meh kiek nao miene kop
De vaer op mien prinsemtsj sjteit rechop!

De Moraal! Wat zaes te? De Moraal!
Prins Carnaval
Is zoa greutsj, de baas van groat en klein
Hae mt 't veurbeeld gaeve
De Prins is Nummer Ein
ndanks 't beestewaer
En al die zrg aan ziene kop
Op de adellike blles sjteit zien prinsevaer rechop...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT EIN GELK
Tekst: Jan Ridderbeekx - muziek: Arno Op den Camp
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Wat ein gelk, wat ein gelk, wat ein gelk dat ich in - Limburg woon.
Wat ein gelk, wat ein gelk, hiej is altied get te doon.
Hermoniee sjpele boete ein konsert, en koare sjtaon te znge op de mert.
Wat ein gelk, wat ein gelk, dat ich in Limburg woon.

Zndigs es ich opsjtaon, kiek in de gezt,
w is vandaag weer get te doon, jao dao begin ich mit.
't Sjttefes in Linn, of de rmmelmert in Beech,
processiemarsj of St.Lecie, 't mooswief vaan Mestreech.

Riej ich door 't Limburgs landj, dan vilt 't mich weer op,
wie sjoan s lendje wurkelijk is, dat is toch echte top.
Folklore en kultuur, sjtaon hoog in ze vaan.
Ich wil noojts me oet Limburg weg, ich dnk d'r gaar neet aan.

* cd: "Plat-e-weg"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT EIN GEVEUL
1992 : Teks: Jan Ridderbeekx & Wilko Aendekerk - meziek: Wilko Aendekerk
Zang: Jan Ridderbeekx

midi

Vanaaf dat ich mich kn, jao, zoa lang hb ich dat al.
't Liek wel 'n versjlaving, ich veul 't euveral.
Dat 't niet oet te lgke, me wt neit wat dat is.
Mer luuj die 't niet hbbe, die hbbe ein gemis.

Refrein:
Whoo ... 't begint mich weer te kriebele,
van allein gaon ich noe wiebele.
Ich kn dat neet msjrieve, wat ich daobie veul.
Mer whoo ... hoo ... hoo, WAT EIN GEVEUL !
Whoo ... 't begint mich weer te kriebele,
van allein gaon ich noe wiebele.
Ich kn dat neet msjrieve, wat ich daobie veul.
Mer whoo ... hoo ... hoo, WAT EIN GEVEUL !

Ich bn neet klein te kriege en laot mich lekker gaon.
Es ich dan dae meziek heur, kn ich neet blieve sjtaon.
Begin mich te bewaege, mich sjtuk dan auch de brats,
bn dan neet te haute, ich gaon zoa gaer op jats.

Soms geit 't mich get minder, es mich 'ns get neet zint.
Ich weit dan auch van veur neet woo achtere begint.
Dan zaet 'n heel klein sjtmke: noe neet zoa negatief.
Noe gangk dich amuzeere: km op, dnk positief !

* cd: " Vastelaoveskokteel "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT ENNE ZEIVER !
Teks & meziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD
* cd 2000 : diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT HUB-SE TOCH NE GEAVEL
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjeive Drek


Wat hub-se toch ne geavel, wat hubse toch un vaas
Mit zoa-ne lange sjnoever bsse jederein de baas
Doe lieks neet op un knientje, doe lieks neet op ne haas
Doe lieks meer op ne olifant, mit zoa-ne lange naas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WTS DICH WO ICH WOON ?
Tom Fokkens en Ruud van Wersch

Refrein:
Heij, wts dich wo ich woon ? Ich bn 't gans vergaete.
Noe sjprng ich hiej al oere rndj en mt nao hoes gaon aete.
Ich dnk in jeder sjtraot: " Is 't veur- of achterin ? "
Mer ein dnk weit ich zeker: dat 't in Gelaen mt zin. (2x)

Ich bn bliej dat ich hiej woon, gaon driej daag lang flanere.
Mit alle hermeniekes mit door gans Gelaen marsjere.
Dat doon ich toch zoa gaer en trk dan euveral mit ze haer.
Mer saoves laat zoa aaf en toe dnk ich : " Wo bn ich noe ? "

Gelaen is ech ein waereldsjtad mit vief hel groate wieke,
die ich allemaol mit vl plezeer verkleid wil gaon bekieke.
Mer ich vergaet de tied en raak de waeg dan waal ns kwiet.
Toch bn ich daomit neet allein, aan mich vreug jederein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WTSTE WAT 'T IS ?
1999: Teks & meziek: Marlies Notten
Oetveurende (*): De waereldsjtadknjer


Refrein:
Wtste wat 't is ?
Ich bn nne echte karnevalis !
Wtste woarm dat is ?
Omdat de Vastelaovend hiej 't sjoanste is !
Mien hart dat sjteit in brandj,
veur de Vastelaovend in mien eige landj.
Mien hart dat sjteit in brandj,
veur de Vastelaovend in mien Limburgs landj.

Mit de Vastelaovend, dan geit mien hart op hol.
't Vastelaovesvirus, dat krup mich in de bol.
De zaate hermeniekes, die sjpele door mien blood.
Vandaag hb ich gewnne; ich hb 't winnend laot.
Want wtste wat 't is ? Jao, wtste wat 't is ? Hei !!!

Ich veul mich toch zoa maelig en lach mit jederein.
De Vastelaovessjlagers die kn ich al metein.
Ich vier de Vastelaovend hiej lekker kort biej hoes,
want in mien eige plaetske, dao veul ich mich pas thoes.
Want wtste wat 't is ? Jao wtste wat 't is ? Hei !!!

* CD 1999/2000 : Diverse artiesten - "Waereldsjtadconfetti" - Studio A Recordings SA 1199


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE SJRIFS DOE DICH
2005/2006: Tekst: Lilian Steps - muziek: Ronald Claessens
Zang: Ronald Claessens


't Vastelaovespekske kump weer oet de kas,
't heutje en 't maske en de sjluppejas.
Garoets neet te knne mit 'n gesjmienk gezich,
daorom vraog ich noe aan dich,

Refrein:
: Wie sjrifs doe dich, wie hts dich,
wo kumps doe toch vandaan?
Wat deis dich en wae bes dich
zg wat is deine naam?
Gesjmienk in alle kleure, knt dich nemes trk
meh mit de vastelaovend is dat dien gelk,
meh mit de vastelaovend is dat dien gelk

De mam geit mit de boa en mit de tamoerein,
zich 3 daag amuzere, meh deit dat neet allein.
De pap es uleskuke, 3 daag aan ein sjtk,
zie knt h'm zoa gaar neet trk

En op esjegoonsdig dan is 't weer gedaon.
En komme veer os taege, es veer weer wirke gaon.
De hoofs neet mjer te vraoge de zuus noe toch direk,
wae waor dae vastelaovesgek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEJ DE WINDJ WATJ (WATJ MIEN JSKE)
2003/2004: Tekst & muziek: Guus Smeets & Koos Snijders
Zang (*) : Dik Betaald BV


Vandaag zal ich uch mien geheim verklappe
Ich-jao-ich krieg alles van de groondj
?t Is zoa simpel mr nemes wilt ?t sjnappe
Ich hb lak aan alles, kal nemes nao de moondj
En laot de boel de boel, hb gaaroets gein doel
Road, gael, zjwart of wit, ich waj mit alle winje mit

Refrein:
Wiej de windj wajt-wajt mien jske
En ich waj zoa mr mit
Sjei toch oet en likmevske
D?r is niks wo ich mit zit!
Wiej de windj wajt-wajt mien jske
Neij ich maak mich neet drk
Al kump wiej ?t kump en al lup wiej ?t lup
En ich hb de windj in de rk

Ich hb wenig neudig, hoof niks te forseere
Hb gein ambisies, km van ein bietje roondj
Ich hoof mich nrges veur te geneere
Allein-es de windj geit ligke, dat is neet gezoondj
Dan km ich neet veuroet, jao zit ich lelik vas
Mr sjtuk de windj weer op, haha!, dat sjaelt ein ganse jas

* cd 2004 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 11" - Marlstone Recordings bv CDL2401


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WILLEMIEN
Limb.Tekst: Koos Snijders - meziek: Brown/Donaldson (Shame and scandal in the family)
Oetveurende (*) : Kepsj


Refrein:
Wi-lle-mien, nao de Costa Blanca mit 't vleegmasjien.
Wi-lle-mien, nao de Costa Blanca mit 't vleegmasjien.

Aan de Costa Blanca, op 't witte sjtrandj,
Mien wil euverwint're, in 't Sjpaanse landj.
Laot ze hiej m bib're, jao, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

Zes-tig lentes, sjuus-Brigit-Bardot,
figuurke wie 'n vaeske, wiej Gi-na Lo-Lo.
Laot ze hiej m bib're, jao, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

De bolero, Alfredo-maak-'t-hof.
De castajette, auch dat geit op de sjlof.
Laot ze hiej m bib're, jao, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

Don Juan Alfredo, Mien-in-vuur-en-vlam.
Sjnachs nao de disco, mit zoa'ne sjieke man.
Laot ze hiej m bib're, joa, rille van de kouw.
"Mien geit nao de Costa, es ongetrouwde vrouw !"

* cd (1996) : Kepsj - "Keet in de boet"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WITSE, DOOCH MR FITSE
Jan Theelen

Refrein:
Wiii...tse, dooch mr fiii...tse.
Keizer, kning, korperaol, fitse doon v'r allemaol.
Wiii...tse, dooch mr fiii...tse.
Sjteiste mit de klmmel sjtop, dan sjprng biej ems achterop.

Jao, in de sjtad dao geiste zeve maol zo sjnel.
Bie probleme dan duudste effe op de bel.
Lekker "trappe" mit e sjtekste in de mondj,
is sjoander, en baeter en veur jeederein gezondj.

Velocipde is e anger woard veur fits.
Michael Kessler dae maakde doe gesjiedenis.
Enne vader geuf 't euver aan zien zoon.
Sjteeds sjoander, en baeter, jao, geer mot 't auch ens doon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WITTE KRIETSJRGER
1999: Teks: Paul Donners - meziek: Patrick Drummen
Oetveurende: San&Con


Refrein:
Kiek dae witte krietsjrger, kiek hm noe ns hauwe,
hauwe'n op die dieke trom, klingk es bom, bom.
Gans de vastelaovestied, heure veer 't ritme,
't ritme van de dieke trom, geit van bom, bom, bom.

Tsjesjtk:
Bom, bom, bom, bom, bom, ..., bom.

Harie van de hermeniej, sjuuf mer alle luuj opziej,
want de 'dieke' kmp d'r aan, maak ns vriej baan.
Sjneuzel mt dien sjuuftrombaon, maogs nog gaar neet heivesj gaon.
Vraog s noe mer neet waorom, doe mos sjpele op 't ritme van de dieke trom ...
(de) Dieke trom ..., (jao de) dieke trom ...

Bertha haet 't bnne werm, kroekesjtop en lange derm.
Sjtaon veer alle oppe dsj, sjaelt eine wsj.
Zkkezuimer, saxefoon, doe mos noe mer mt gaon doon.
Wuiles kiek noe neet zoa sjtom, doe mos sjpele op 't ritme van de dieke trom ...
(de) Dieke trom ..., (jao de) dieke trom ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOO BES'TE MIEN LIMBURG?
Tekst & muziek: Frans Derhaag
Zang: Trio Uuleblkes


Es in mien jeug de nach gong sjlaope ...Wakker woort den daag
Dan heuerde ich de veugel...floot de maelder goojen daag.
En doon ich noe mien ouge aope...sjpits ich mien geheuer,
dan sjtruimt nao benne ieesj de roesj...van waeg en vleegverkieer.

Refrein:
Wo bes'te... Mien Limburg....wo bes'te noe toch haer.
Ich roop dich...ich zeuk dich....de waermte van dien aerd.

Ich sjpeelde vreuger vrie en vrank...in veljer ,wei en bsj,
en plkde bloome in de berm...verzaamelde kroetwsj.
Noe is die wei vol asfalt....en 't veldj is gans versjteind,
zeen al os bossje aangetas...os landjsjap oetgebeind.

Is noe den tied neet dao...zoa es veer zeen hie zoa bie-ein,
om os ens aaf te vraoge..joa wie sjtop'med zoane trein.
Want wanjele in'ne stjeine bosj...de bloome van cement,
dat lp zich waal gemaek'lik....mer wae raak dao-aan gewend.

Laatste refrein:
Wo bes'te...Mien Limburg....wo bes'te noe toch haer.
Ich roop dich...ich zeuk dich...dien waermte haw ich gaer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOO IS NIKS ?
Teks & meziek: Jan Ridderbeekx & Wil Aendekerk
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Woo is niks ? Woo is niks ? Euveral is get !
Zoa is 't mer net, jao 't is mich get.
Jao, woo is niks ? Ich vraog 't uch opnuuj.
Woo niks is, dao woone gaar gein luuj.
Woo is niks ? Woo is niks ? Euveral is get !
Zoa is 't mer net, jao 't is mich get.
Jao, woo is niks ? Euveral is get !
Mer mit vastelaovend wurd dao neet op gelt.

Soms zit waal ns get taenge, lp alles in de sop.
Dan laot v'r s neet kiste, niks zit s oppe kop.
Same vl sjpas make, dat is de medicien.
Dat mt geer ns probere, 't deit gaaroet gein pien.

Der zeen van die momente, die hb veer allemaol.
Dan haolste weer get sjms oet en sjteiste sjoan veur paol.
Dan krupste 't leefste nne maeter in de grndj.
En eemes dae dat neet haet, dae is toch neet gezndj.

* cd: " Vastelaoveskokteel "
* cd 1993 : Diverse artiesten - "Gelaen alaaf" - Marlstone Recordings bv - CDL9350HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZK SJAT
Tekst & muziek: Ruud van Wersch & Tom Fokkens
Zang: Jan Ridderbeekx


Refrein:
Zgk sjat, wtste wat
Doe hbs van mich gaar niks te drnke gehad
Zgk sjat, en nao dat
Dan hej ich van dich gaer ein muulke gehad
En hb v'r dat same dan hel gaer gedaon
Dan wil ich mit dich lekker sjoenkele gaon
En es veer dan sjtrak veur de hoesdeur gaon sjtaon
Wil ich niks lever es mrge sjoenkele gaon
En es veer dan sjtrak veur de hoesdeur gaon sjtaon
Wil ich niks lever es mrge sjoenkele gaon

Frenske dae kaom op zekere daag, de keuke ns bnne
En vroog aan de Mam:'wiej hbste Pap toch vreuger lere knne
Mam dach doew trk wiej 't woor in 't begin
Doew veel hr inns dat awt leedje weer in

Mit karneval doew kaom de Mam hr Frenske weer ns taenge
Zie waor good verkleid hae koosj hr neet trk en hae woor hel verlaege
Mit dat maedje hej Frens 't ns gaer geprobeerd
Hae zng doew 't leedje wat 'm Mam hej geleerd

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 2" - Telstar TCD 100.750-2
cd: "Gelaen Sjleit de trm"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZELFS DE MAON ...
1999: Teks & meziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD
* cd 1999 - Diverse artiesten - " Van Eijsde tot de Mookerhei - deel 6 "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZT DICH EIN NAAS OP
2006/2007: Tekst & muziek: Marij Suyk
Zang: ngerein


Refrein:
Zt dich ein naas op, kiek wiej dat sjteit
Mit vastelaovend brnge veer gezlligheid
Zt dich ein naas op, of gank verkleid
De vastelaovend viere veer gans oetgebreid
Want Limburg is gans opgefleurt
Zwoalang t rood gl greun de vastelaovend kleurt

De vastelaovesgek dea ht ein gans jaor drop gewach
De hollnjer da sjnap t neet, al ht tr naogedach
Dat maak niks oet want limburg deit t gans op eige krach
Vastelaovend viere veer tot midde in de nach

Zwoa zuuste mit de carneval gans Limburg op de bein
Dn optoch trk veurbiej, de prins zjwejt zich n var doorein
En geit van zuud nao noord dan ozze eige Limbo trein
Sjpruk jederein dezelfde taal en zunk mn dit refrein

Alles palettie, sjmiete mit confettie, veer gaon noch effe door
Wat ein tradisie, znger repetisie, znge veer noe allenj in koor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZITTERD-GELAEN
2009/2010 nr.1 : Tekst: Lilian Steps - muziek: Ronald Claessens
Zang: Marc Tholen


Besjtl ich mich ein pilske,
dan krieg ich ein glaas beier
En hb ich vastelaovessjpas,
dan maak ich gaer plezeier
Al roop v'r zelf al jaore,
veer heure neit biejein
Toch brink de Vastelaovend
s allemaol biejein

Refrein:
Oppe Kolleberg of Kraonkel,
in Sjtadbrook of aan de Kloes
Sjteit in Euverhaove,
of in Ltterao dien hoes
't Sjlachhoes dat sjting jaore,
op 't sjeid tsje-n s in
Mer noe lp de boulevard,
van Gelaen nao Zitterd in
Bs te Koelkop of 'nne Flaaris,
of 'nne Uul of soms Marot
Ein Nar of Swentibolder,
Kempernaas of toch Sjoutvot
Zitterd Gelaen, wat is toch 't versjil,
same ein sjtad die Vastelaovend viere wil

Willemien die heurt al jaore,
in Gelaen s Waereldsjtad
Sjus wie Zefke zit gesjlaote,
in jeder Zittesj hart
Toch sjloot Gelaen al jaore,
Toon Hermans in zien hart
Sjus wie ze dat in Zitterd,
mit Fortuna hbbe gehad

Es chauvinis gebaore,
't hart klop veur dien sjtad
Veur de eine is dat Zitterd,
of de Waereldsjtad
't Versjil zit 'm al jaore,
in s eige dialek
Al versjtaon veer s neet ummer,
toch sjnap v'r s direk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZJWEVE MIT VASTELAOVEND
Tekst & muziek : Jo Welbers
Oetveurende (*) : Dik Betaald BV


't Is vastelaovend, veer gaon d'r taegenaan.
't Is vastelaovend, nog lang neet nao de maon !
't Is vastelaovend en drie daag lank,
heurt ederein weer ooze zank !

Refrein:
Sjtaek dien henj hoag in de lch, duuj dien veut mer in mien tesj,
tl dan lanksem aan tt zeve en mesjien geis te noe zjweve.
Lk dat neet, bs te verkoch, en vergaet dan mer de res,
behalleve das tich geis zjweve, want ich gaon dich e muulke gaeve.

De vastelaovend, dae deit s altied deug !
De vastelaovend, dae geuf s laeves vreug !
De vastelaovend hilt toch zien krach,
door al daen onzin en dae lach !

* cd 2001: Dik Betaald BV - " Achter de tuba aan " - Marlstone Recordings CDL 2041


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOA GEK WIE 'N SJP
Teks & meziek: Miets Zijlstra-de Loo & Ben Erkens
Oetveurende (*) : Ben Erkens


Refrein:

* cd : Ben Erkens - "Haol de sjpas mer oet de kas!" - Marlstone Recordings bv - 099018 CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZO IS 'T ALTIED GEWAES
Teks & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Uitvoerende: Nancy & Jo Deusings


rges in de duustere nach heur ich kersklokke luide.
Zachte sjnee vilt nao beneeje, op de luuj die nao hoes toe wandele.

Refrein:
Zo is 't altied gewaes, dae cirkel wurt noojts doorbraoke.
Kersmis kump en kersmis geit.
Wat bn ich bliej, dat ich mit kersmis thoes kan zeen.

Zilvere kersballe, engelehaor in de buim,
't is de tied van 't jaor.
Veer dineere dan saame, znge 'n leed,
drnke, 'n glaeske wien.

Es ich wandel door de verlaote sjtraote,
mit 't knis'prend geluid van sjnee nger mien sjeun,
vraog ich mich aaf, wo ms ich haer,
es d'r gein toes veur mich zou zeen.
De einzaamheid in de kersnach.
't Deit zo'n pien es-ter neemes is, dae op dich wach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOA WIE DE VEUGELKES
1992: Tekst: Jan Ridderbeekx & Wilko Aendekerk - muziek: Wilko Aendekerk
Zang (*) : Jan Ridderbeekx

midi

Hbs doe dat auch wel ens, doe veuls dich dan zoa laam,
vanoet een heukske kiekste rondj, bs vl te taam.
Gesjierp van veugelkes, dat geit mich door de kop,
en in mien druime soms dan sjtieg ich zellefs op

Refrein:
Dan krieg ich vleugelkes, 't is te gek !
bn ich in de wolke, man ! , ich gaon wie nne wk.
Ich zeen ze vleege, mr ich maak mich gaar niet drk,
zjweef ns omhoog, omleeg, en dan nog maer ns trk.
Want ich hb vleugelkes, 't is te gek !
Zoa wie de veugelkes los van de sjtek.
Ich zeen ze vleege, mr ich maak mich gaar niet drk.
't Zit mich mit, ich hb de wndj in miene rk.

Kns doe dat afgezaegde prtje van den daag,
euver waer en wndj, dao wurd get aafgeklaag.
't Is te naat, te koud, 't vrus hel tot 't kraak,
mer sjient de zon, veul ich mich gans op mien gemaak.

* cd: " Vastelaoveskokteel "
* cd 1993 : Diverse artiesten - "Gelaen alaaf" - Marlstone Recordings bv - CDL9350HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOALANG ICH OP MIEN BEIN KN SJTOAN
Tekst & muziek: Joke Schlein
Zang (*) : Joke Schlein & Ren Joosten


Refrein:
Zoalank mien veut mich wille draage
zoalank ich op mien bein kn sjtaon,
zoalank mien mondj om ein drnkske kn vraoge
zoalank mien hertje mer blif sjlaon
zoalank wil ich mich ammezere.
Ut doert met driej daag dus laot mich mr gewaere,
zoalank ich op mien bein kn sjtaon,
dnk ich nog neet aan heivesj gaon.
Zoalank ich op mien bein kn sjtaon,
dnk ich nog neet aan heivesj gaon.

* cd 1996 : Diverse artiesten - "Same 11 (ngeplk)" - Studio A Recordings SA 9621


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME